Kryon in Grand Rapids, Michigan. 2  / De Liefdesmachine. 2

Live Kryon Channeling.
Kryon in Grand Rapids, Michigan. 2  

Lee Carroll / 18 juli 2020
Geplaatst: 29 mei 2021
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Liefdesmachine. 2

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

De eerste channeling verlieten wij nadat wij hebben gesproken over het scheppingsverhaal….het feit dat het leven laat begon en waarom dit zo was. Het moest zo om de machine te laten werken en een mens in deze tijd op deze plaats te scheppen….om het zaaien te hebben dat ging komen op de gepaste tijd….moesten jullie wachten. Sommigen zullen vragen: “Waar moesten jullie dan op wachten? Waarom moest dit zo zijn?” De machine van de schepping van de mensheid is hier en is een deel van een plan en het plan was dat vόόr jullie, in dit melkwegstelsel van jullie, heel veel leven was. Wij hebben het hier in de eerste channeling over gehad. Ga terug als je dit wilt, voor een uitleg over de manier waarop dit is gebeurd en hoe dit is gebeurd….of hoe natuurlijk dit is. Het brengt ons naar een plaats voor leven op deze planeet, en dat wat jullie je evolutie noemen, begon, en hier begon het voor jullie gek of vreemd te worden en voor het eerst kunnen wij jullie vertellen, wat mijn  partner al vaak heeft verteld, dat er onderzoeken gaan komen over hetgeen ik jullie nu ga vertellen. Het begint met degenen die jullie dingen hebben verteld over het zogenaamde begin van jullie evolutie die in werkelijkheid helemaal niet leek op wat jullie is verteld. Het woord is al genoemd, zelfs in de channelings van vandaag: Interventie!

“Lieve Kryon, lieve Spirit….is het waar of niet waar dat er interventie op deze planeet was om de mensen te geven wat zij nodig hadden? Het antwoord is Ja, Ja en nog eens Ja! “Maar, Kryon, dat is niet logisch want jij vertelde dat wij vrije keuze hebben!” Lieve mensen, jullie HEBBEN ook vrije keuze, maar naast een deel van de keuzen die jullie hebben is bijna alles gepland. Er is jullie verteld dat jullie in al die jaren je enkelvoudige zelf werden, je veelvoudige zelf werden en meer dan dat hadden jullie het begin van alle dingen waar jullie naar kijken. In de hele geschiedenis van de planeet zagen jullie leven komen, veranderingen, en weer verdwijnend leven. Soms leek het helemaal weg te zijn maar het ging door en door en door en dan was er de mens, en jullie hebben het gehad over de vele mensensoorten. Er zijn tussen twee haakjes meer mensensoorten dan jullie weten. Meer dan zesentwintig soorten mensen….allemaal samen ontwikkeld en….net zoals de andere dieren, een grote variëteit….jullie zijn niet anders! De mens is niet anders want de natuur werkt zoals de natuur werkt….behalve in een geval en een mensensoort….de soort die jullie nu voor je zien…klinkt dit logisch voor jullie? Klinkt het logisch dat er bij de dieren een ongelooflijke variëteit was, ook bij de vogels en zelfs bij de planten. Maar er bleef maar een mensensoort over. Dit veranderde zo’n honderdduizend jaar geleden en daar zijn bewijzen van.

Waarom denken jullie dat er interventie, tussenkomst, was? De belangrijkste interventie waar mijn partner over spreekt – morgen weer – was iets waar jullie nog nooit van hebben gehoord als jullie voor het eerst op deze boodschappen afstemden. Feit: het zou voor de mens onmogelijk zijn geweest om zich te ontwikkelen in de kleine hoeveelheid tijd die jullie hadden op de evolutieschaal….onmogelijk! De wiskundigen kijken hier nu naar, de wetenschappers kijken er nu naar omdat jullie de computers hebben waarmee jullie kunnen simuleren hoe lang hiervoor nodig zou zijn geweest en zij hebben iets ontdekt waarvan jullie misschien nog niet hebben gehoord en wat ook nog niet in jullie tekstboeken staat. Onmogelijk! Er was dus een versnelde evolutie van de mens. Groot en groots versneld, zodat jullie op de juiste tijd konden ontwaken en de volgende stap op het juiste moment konden maken en klaar zouden zijn voor het zaaien dat zou komen….en daar kom ik nog op.

Dit was het eerste dat ik jullie wilde vertellen…dat deze liefdesmachine versnelde waardoor jullie veel sneller gingen dan bij hetgeen jullie zien als natuurlijke selectie, of toevallige omstandigheden zoals bijna alle andere soorten verschenen, maar niet de mens. Niet al te lang vanaf nu zullen jullie zien dat anderen hierover rapporteren en zeggen dat dit onmogelijk was….en zij hebben gelijk….er moest iets anders aan de hand zijn geweest. INTERVENTIE!!!!

Waar kwam deze interventie vandaan? Het is de liefdesmachine. De Schepper van alle dingen, inclusief de chemie en de natuurkunde die in het Universum bestaan, schiep jullie. In dit scenario hadden jullie nog geen ziel, maar die zou nog komen. Laten wij even zien….wat gebeurde er in de rest van het melkwegstelsel terwijl dit alles aan de gang was? Het antwoord is dit: Leven. Leven zoals dat van jullie. Leven dat was bestemd voor zielen zoals die van jullie. De zielen kwamen van dezelfde plaats als die van jullie…..van de Schepper! De grootse liefde die in de liefdesmachine werd gestopt schiep het leven van hen ook. In de vorige channeling hebben wij al gezegd dat het Universum wemelt van het leven dat veel en veel ouder is dan dat van jullie door het uitstel voor het leven op jullie planeet. Daarom zijn jullie het nieuwe kind in de buurt., zoals men dit zegt, want jullie zijn de nieuwste soort leven dat de zielselementen heeft van de mens. Deze zielselementen van de mens zijn dezelfde elementen als zoveel leven op andere planeten.

Ik wil nu graag dat jullie je logica even gebruiken en als er op andere planeten zielen zijn betekent dit ook dat zij vrije keuze hebben en sommigen van hen hebben dezelfde keuze gemaakt als jullie toen jullie voorbij 2012 gingen.

Hoe lang was dit geleden? Honderdduizend, misschien wel een miljoen jaar geleden, maar zij maakten deze keuzen en hun ontwikkeling ging verder en verder en hun bewustzijn werd hoger….en wat heb ik jullie verteld over hoog bewustzijn? Een hoog bewustzijn is er als de volledige capaciteit van de ziel wordt weerspiegeld in het DNA en de chemie van je lichaam. Jullie gaan langer leven en anders denken en met de nieuwe uitvindingen die er gaan komen wordt het bewustzijn beter verbonden met het fysieke lichaam. Dit is een van de huidige studies op jullie planeet en bewustzijn kan al gemeten worden….ja. Als het wordt gemeten, wat wordt er dan gemeten en het antwoord is: energie. Wat is energie? Het is een deel van de natuurkunde van de planeet en daarom zijn bewustzijn en natuurkunde Licht….en dat zijn zij! Jullie staan nauwelijks op het punt om dit te ontdekken. Wat te denken van een samenleving die ascendeert en dit ook weet. Wat denken jullie van een samenleving die heel veel samenwerkt het de natuurkunde van het Universum. Jullie hebben niets nodig wat jullie denken nodig te hebben om te reizen in wat jullie de ruimte noemen. Nu, door de natuurkunde van verstrengeling en meer, kwamen zij naar deze planeet….op schema, en zij kwamen hier met een reden. Jullie hadden hen van verscheidene planeten, die hier kwamen, lieve mensen, maar de belangrijkste was die van de Zeven Zusters….heel gepast genoemd naar de vrouwelijke sjamanen, de moeders, die naar deze planeet kwamen, ongeveer tweehonderdduizend jaar geleden.

Zij zagen een mens als jullie voor zich met 24 chromosomen en na een periode van duizend jaren hadden jullie er 23. Wat gebeurde er? Jullie wetenschap zal jullie vertellen dat al jullie tests aanwijzen dat jullie er 23 hebben. Waarom is dit zo? Als alles in het Universum, en in natuurkunde en in chemie gebaseerd is op vier…hebben jullie 23 chromosomen en het antwoord heb ik jullie al vaak gegeven. De enigen die er geen 24 maar 23 hebben zijn mensen. Van wat ik jullie nu ga vertellen zullen jullie ogen gaan rollen….dit kwam allemaal ergens anders vandaan. Jullie kregen dit niet van de biologie van deze planeet. Jullie kwamen niet zo ver totdat de Sterrenmoeders kwamen en jullie DNA veranderden. Dit is het verhaal van Adam en Eva, lieve mensen. Er staat in de Schrift dat engelen naar beneden kwamen, er kwam licht en donker en de Boom van Kennis en al die dingen die metaforen zijn, maar wat het werkelijk betekent is dat ergens anders wezens vandaan kwamen die gezegend waren zoals engelen dit waren en meesters waren met een DNA dat werkte op zo’n hoog niveau dat jullie het verschil tussen hen en een engel niet zouden bemerken. Zij kwamen naar deze planeet en gaven jullie niet alleen hun DNA, lieve mensen, maar ook de leringen van de sterren, van de Schepper en dit was het begin!

De verhalen over Lemurie weerklonken over de hele Aarde en er waren vele plaatsen waar de Sterrenmoeders onderwezen. Dit is het verhaal van het begin waarin jullie niet alleen de Boom van Kennis kregen en lichte en donker, maar waarbij jullie ook het verschil werd verteld en toen weer vrijgelaten werden met vrije keuze. VRIJE KEUZE! COMPLEET VRIJE KEUZE! Ik heb jullie dit eerder verteld en jullie moeten dit begrijpen. De mensheid was zo nieuw.

Dit was het moment waarop jullie je ziel kregen! Jullie kregen je ziel niet direct van de Schepper maar van degenen die van een geascendeerde planeet kwamen!

Zij leken voor jullie op engelen. Twijfelen jullie hieraan? Twijfelen jullie eraan dat jullie met je ziel en een ontwikkeld Hoger Bewustzijn, en samen met het Hoger Zelf  op een dag zullen herkennen wie jullie werkelijk zijn? Dit was het potentieel en dit gold ook voor hun planeet, maar zij gaven jullie een vliegende start.

Zij kwamen en veranderden jullie DNA. Wat gebeurde er? Jullie gingen van 24 naar 23 chromosomen. Wat heeft er nog meer 23? Niets! Oh, er is zoveel meer met dit verhaal. Zoveel meer! Jullie werd geleerd, maar weinigen van jullie, het heilige van het niet-heilige te scheiden. Vrije keuze werd jullie gegeven om te beslissen, zelfs nadat het jullie werd geleerd. Laat mij jullie vragen: Als jullie je kinderen de waarheid leren…..doen zij dit dan ook? Of gaan zij een beetje experimenteren? Als jullie je kinderen leren wat werkt en wat niet werkt, waarom gaan zij dan doen wat niet werkt? Het antwoord is dat zij niet volwassen zijn…en dit was de mensheid ook niet. Er was altijd een tijd in het humanisme op welke planeet dan ook, dat zij een ziel kregen en fouten gingen maken. Na Lemurie gebeurde er iets en verspreidden de mensen zich. Het echte werk begon ongeveer vijftienduizend jaar geleden….lieve mensen, jullie komen net kijken….jullie zijn zo nieuw….en maken net als kinderen alle fouten en nemen beslissingen van laag bewustzijn….steeds en steeds weer. Geen volwassenheid, en in dat scenario was er een ingestelde tijd en vele plaatsen waar jullie beslissingen konden nemen….vele beschavingen en ik ga jullie daar in de volgende channeling over vertellen. Jullie zouden naar een plaats gaan waar uiteindelijk een markeerpunt zou zijn en als jullie dit niet zouden halen ging het weer mis.

Jullie zouden kunnen vragen waar dit vandaan kwam. Hoe lang hiervoor nodig is kwam van beschaving na beschaving op andere planeten. En dit, lieve mensen, is waar er geen versnelling meer was…..dit waren en zijn jullie! Dit is mensheid met mensheid die met vrije keuze beslissen….ga ik het redden of niet? Houd ik een laag bewustzijn of wil ik een hoger bewustzijn en is er hoop dat er iets nieuws en beters komt?

Ik geef jullie nu ietwat informatie die jullie niet zullen begrijpen: Jullie gingen 2012 voorbij en alles veranderde. Dat was het markeerpunt en zij zongen hierover….andere planeten zongen hierover! Jullie zijn op weg en weten het niet eens. Jullie zitten middenin iets dat Covid wordt genoemd. Ik zeg jullie dat dit opzettelijk is zodat jullie een tijdje zouden stoppen en naar elkaar zouden kijken en realiseren dat jullie allemaal op dezelfde plaats waren. Dit zal voorbijgaan, lieve mensen, maar jullie hadden ongeveer een jaar tijd nodig om te begrijpen wie jullie zijn en waar jullie naartoe gaan en wat er vervolgens gaat gebeuren, en in dat proces zal het bewustzijn veranderen over wat jullie willen. Jullie gaan praten met elkaar op manieren die er nooit eerder waren en – tussen twee haakjes – dit is ook eerder gebeurd op andere planeten.

Toen degenen van de sterren kwamen deden zij ook andere dingen. Lieve mensen, zij hebben de leiding over de natuurkunde op jullie planeet. Jullie zouden kunnen vragen waarom dit zo is. Omdat zij de kennis hebben. Omdat zij toestemming hebben om dit te doen….voor verandering! De Pieken en Dalen werden geplaatst voor het geval dat jullie het zouden halen en dat zij zouden beginnen met vrijlaten van informatie, en dat is erven….er werd druk op jullie uitgeoefend zodat jullie zouden veranderen en een van deze dingen is….Covid!

Dit is waar jullie vandaag zijn. Vinden jullie het niet interessant dat jullie allemaal je leven leven en er opeens zoiets is? Niet echt! Dit is niet de pest, lieve mensen, het komt er zelfs niet bij in de buurt. Dit is iets anders

De liefdesmachine is waarlijk een liefdesmachine. Echt waar! Zo verliefd op jullie dat ieder van jullie gekend is. Vele mensen hebben de planeet verlaten en jullie vragen je af wat de zin daarvan is. Jullie denken misschien dat dit niet eerlijk is, lieve mensen, maar ik zeg jullie dat dit de machine is omdat zij weer terugkomen als oude zielen….hebben jullie daaraan gedacht? Jullie hebben hun wijsheid nodig en jullie hebben als jong volk wijsheid nodig….hebben jullie daar weleens aan gedacht? Dit is een groter plaatje waar jullie misschien niet aan willen denken….jullie zijn hierbij betrokken….allemaal, want deze planeet gaat ergens naartoe….met vrije keuze….als jullie dit toestaan….met vrije keuze….maar het verandert zoals wij vertelden dat het zou gaan gebeuren.

Ik kwam in 1989, eenendertig jaar geleden, en mijn eerste boodschappen vertelden: maak je klaar voor verandering want het komt eraan! Nu zitten jullie er middenin en gaat mijn werk veranderen en hier komt de energie die jullie niet hebben verwacht, van Kryon, en gaat er iets anders gebeuren. Ik heb de intentie om een Tempel te scheppen waar jullie regelmatig naartoe kunnen gaan en vredig kunnen zijn en geheeld kunnen worden als jullie dit willen. Jullie kunnen dit voelen als jullie willen en het is allemaal onderdeel van wat er gaat gebeuren.

De volgende channeling zal iets zijn dat jullie niet verwachten.

Hoeveel beschavingen zijn er op jullie planeet geweest, denken jullie? EEN is jullie verteld, die van jullie! Haha. Blijf nog even….

Dit is de informatie die ik jullie vandaag geef. Dit is informatie die deel uitmaakt van de liefdesmachine.

Er was interventie, lieve mensen, zodat jullie kunnen zijn waar jullie nu zijn met de ziel die jullie hebben en weten wat jullie vandaag weten. Denk geen moment dat jullie alleen zijn! Denk geen moment dat Spirit jullie verlaten heeft. Dat is alleen maar wat jullie geleerd en verteld is. Denk geen moment dat de God die jullie schiep jullie weg zal gooien. Dat is een kinderverhaaltje….hij zal jullie nooit weggooien.

Dit is wat wij jullie wilden laten weten. Bij elke channeling willen wij dat jullie dit weten…onmetelijk geliefd en deel van het systeem dat LIEFDE is!

Ik kom terug.

En zo is het.

Kryon