Kryon in Grand Rapids, Michigan. 3 / De Liefdesmachine. 3

Live Kryon Channeling.
Kryon in Grand Rapids, Michigan. 3  

Lee Carroll /18 juli 2020
Geplaatst: 31 mei 2021
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Liefdesmachine. 3

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is de derde channeling van de vier. De andere twee zijn makkelijk te vinden en ik adviseer jullie om daarnaar te luisteren of hen te lezen om deze beter te begrijpen. De eerste zette de toon voor een serie die de Liefdesmachine wordt genoemd. Alles is metaforisch. Zoveel van de boodschappen die wij jullie hebben gebracht zijn gevuld met een energie die wij de Derde Taal noemen….boodschap na boodschap….niets is letterlijk….het is allemaal uitbreidbaar, lieve mensen, want de taal van Spirit is uitbreidbaar, vol van wat multidimensionaal is en er zijn lagen van begrip….prachtig die liefdesmachine die van de Schepper komt.

De machine betekent iets dat vooruit gaat, aan het werk is op deze planeet en een uitkomst en een reden heeft en beantwoordt aan het doel van de maker…..en dat zijn jullie….niet Spirit! Wij hebben al heel wat jaren verteld dat het menselijk brein niet het uiteindelijke van het leven is. Het hart en de pijnappelklier zijn bij al deze dingen betrokken….dit moet ook wel! Jullie zijn degenen die tegen je Akasha spreken, jullie zijn degenen die van de derde taal weten. Het brein, de hersenen….dat is de computer, degenen die overleven is. Degenen met het hoogste intellect zijn degenen die hun pijnappelklier gebruiken….niet hun hersenen. Degenen die hun hoogste intellect gebruiken, gebruiken hun intuïtie…..niet hun hersenen….hun intuïtie vertelt hen wat wel of niet goed is en dat er misschien meer is en dat alles niet is wat het lijkt te zijn.

Wij verlieten jullie na dat wij in de vorige channeling hadden verteld over de geschiedenis van de planeet, de gebeurtenis van 200.000 jaar geleden toen degenen van de sterren kwamen en jullie scheppingsverhaal begon, jullie verhaal van Adam en Eva en dat jullie het verschil tussen hen en engelen niet konden zien en dat kunnen jullie nog steeds niet omdat zij geascendeerde wezens waren en boven het fysieke stonden en geen aandrijvingskracht nodig hadden om hier te komen. Dat is driedimensionaal denken! Wij vertelden jullie dat uiteindelijk het bewustzijn samen gaat met natuurkunde, en dat is meesterschap en dit wordt door sommige goeroes ook vandaag nog in praktijk gebracht omdat zij niet eten. Zij zijn hier, op deze planeet, en zij beoefenen juist deze dingen waarover wij jullie hebben verteld. Zij zijn de voorlopers van wat jullie op een dag zullen zien…..de verbinding tussen het bewustzijn en ascensie.

Wij vertelden jullie dat Lemurie het centrum was omdat het geïsoleerd was en daardoor het centrum van de leringen werd, maar er waren vele plaatsen waar de Sterrenmoeders onderwezen. Er wordt speciaal over Lemurie gesproken omdat het zo geïsoleerd was dat en nooit inmenging van buitenaf kwam en men kon er nooit naar terugkeren en dus was het specialer en puurder dan de rest en daarom was het ook de enige “onderwijsgebied” dat op een bepaald punt moest stoppen en beëindigd moest worden, en daar verzonk het. Wij hebben jullie deze informatie heel vaak gegeven, dat het niet zonk door de activiteit van tektonische platen maar door vulkanische activiteit. Dezelfde dingen als in het land waar ik nu zit, in Yellowstone, gebeurden daar ook. De bubbel van magma die de bergen omhoog drukte, was dezelfde, en degenen die vertrokken – ongeveer 15.000 jaar geleden, namen de leringen van veel langer geleden met zich mee. Feitelijk begonnen de leringen 50.000 jaar geleden en wij spraken erover waarom die ook zo kostbaar en nodig was, zoals jullie kinderen dingen moeten worden geleerd.

Jullie kregen toen zielen, lieve mensen, dat was het verhaal van Adam en Eva…dit was de Schepping…..jullie ontvingen zielen!

Het hele idee van de Boom van Kennis had te maken met de lering over wat heilig was en wat niet en over de manier waarop Spirit werkt en wat er verder kan gebeuren om jullie naar de plaats te brengen waar jullie je levens zelf kunnen kiezen. Jullie hadden helemaal geen Akashakroniek, jullie hadden nog helemaal geen levenservaringen….dit was het begin van het begin want er waren nog geen leringen geweest! Missionarissen van bepaalde geloofssystemen begrepen dit….er waren stammen en er moest voor hen een begin zijn om de Creatieve Bron uit te leggen aan al die stammen en….jullie weten het. Het is gewoon een voorbeeld van een beschaving die letterlijk niets weet van wat je hen wilt leren. Je moet ergens mee beginnen.

Het Lemurische Wiel van Lering was het begin!

Er kwamen vele wielen en afgeleiden daarvan daarna en wij hebben jullie dit eerder verteld. Maar dit verhaal begint bij Lemurie. Wat ik jullie wil vertellen is dat de geschiedenis van deze planeet in de laatste 30.000 jaar opmerkelijk was….en onbekend….bijna compleet onbekend, en als ik daar nu dus over spreek, over de grootsheid en het mysterie ervan en de getallen ervan, is dit allemaal nieuw. Mijn partner heeft het verteld en heeft dingen hierover aangegeven….ik heb erover gechanneld, maar als jullie voor het eerst bij deze boodschap zijn gekomen is dit gloednieuw en zeer ogen-rollend omdat dit nergens in jullie geschiedenis staat vermeld en alle wetenschappers hebben het compleet en helemaal fout. Dit betekent niet dat zij niet geleerd zijn, lieve mensen, of zoiets. Het betekent alleen dat zij nu pas dingen gaan zien.

Hier komt de test voor jullie wetenschap: als jullie dingen gaan ontdekken die niet kloppen met de modellen die jullie zijn verteld. Wat gaan zij doen? Zullen zij de gegevens in het zand begraven of zullen jullie open staan voor een nieuwe soort geschiedenis?

Dit is wat ik jullie wil vertellen: de interventie waarover wij hebben gesproken heeft cycli. Deze cycli gaan als volgt: elke beschaving op deze planeet kreeg ongeveer vijfduizend jaar om te zien of zij zich ontwikkelden. Maar er is meer….er is een cyclus van bewustzijn die jullie nog niet kennen en er zijn sociologen die er nu af en toe een hint over geven….en hier is het: hoe lang duurt het voordat een beschaving zichzelf vernietigt? Door elke inactiviteit of oorlog of pandemie….hoe lang is ervoor nodig? Dit is cyclisch en heeft een antwoord. De sociologen beginnen eraan te denken: Is er een menselijke cyclus die zo lang blijft bestaan voordat jij disfunctioneel wordt, niet meer werkt? Behalve als zij groeien, behalve als het bewustzijn groeit, de invloed daarvan toeneemt!

“Hoe?” Dat is een goede vraag. Ik geeft jullie het antwoord: 5.125 jaar! Sommigen van jullie zullen dit getal herkennen. Ik zal jullie straks vertellen waarom. Hier is iets wat jullie moeten weten: er zijn voor jullie op deze planeet vijf beschavingen geweest. Er waren vijf compleet verschillende beschavingen….voor jullie! Jullie hebben meegedaan bij nummer vijf! Als jullie het de experts vragen zullen zij zeggen dat de beschaving maar 6.000 jaar oud is en zij zullen naar de Egyptenaren wijzen als een van de oudsten. De piramiden zijn vijfduizend jaar oud en als jullie nog een beetje verder gaan zijn er talen als het Sanskriet in de vallei van de Indus….dus misschien 6.000….en daarvoor…..was er niets!

Dit is gekkenwerk! (Kryon lacht)

Dit is gewoon jullie idee, lieve mensen. Jullie weten niets van degene daarvoor en degene daarvoor enz. Maar dit zal wel komen, want als jullie technologie verbetert zullen jullie in staat zijn om dit te zien. Het zal duidelijk worden want zelfs nu al vinden jullie plaatsen waar jullie graven en er structuren zijn die er niet horen te zijn, die gebouwd zijn door mensen die er niet hoorden te zijn….met talen die jullie niet herkennen en met wiskunde die veel te goed is voor hun tijd….met uitlijningen naar de planeten terwijl zij geacht werden niet eens van het bestaan van planeten op de hoogte te zijn….en jullie zullen geen verklaringen hebben.

Laat mij jullie een scenario geven dat een beetje grappig is. De Egyptenaren met hun vijfduizend jaar oude beschaving….een van de tempels die zij bouwden was Abydos. Prachtig, en er zijn daar dingen die geen enkele andere tempel heeft. Men is trots op de leeftijd ervan, de geschiedenis ervan, en jullie gaan er naartoe en bezoeken hem. Maar de Egyptenaren hadden geen idee dat zij hem bouwden op een andere stad die nu wordt blootgelegd. Ga nog verder dan Abydos als jullie willen en zie nog een stad die met de carbondiagnose wordt geschat op 10.000 jaar oud. Men spreekt hier niet over omdat het tegen alles ingaat wat zij hebben geleerd en onderwijzen in de universiteit van Caïro.

Zes beschavingen! “Zes? Hoezo zes? Jij had het over vijf!” Dit komt omdat zij allemaal een tijdlimiet hadden en allemaal faalden. Er gebeurde iets waardoor men opnieuw moest beginnen door eigen toedoen of met hulp van Gaia en voor jullie was dit ook zo gepland….jullie eigen planning! Jullie hebben vrije keuze! Dit was jullie eigen keuze….realiseren jullie je dit? Het staat ook in jullie Schrift. Jullie zouden er hooguit zijn tot het jaar 2000. Jullie zouden het licht uitdoen en iedereen kon naar huis gaan. Dit zou er gaan gebeuren en het staat in jullie Schrift….lees maar!

Dit gebeurde niet. Jullie overleefden het….alle anderen niet….en in 2012….werd er gezongen want toen begonnen jullie met nummer zes….een van de hoogste beschavingen die ooit heeft bestaan op deze planeet. Wat is de looptijd van de Maya-kalender? 5.125 jaar! Hij vertegenwoordigde de laatste beschaving en dit is een onderdeel van een 5.125 jaar durende schommeling van de planeet.

Vijf beschavingen en elk daarvan had zijn eigen kalender. Ga eens naar de cijfers kijken en jullie zullen misschien zien dat er logica in zit.

Ik wil de channeling sluiten met een verzoek. Ik ga niet uitleggen wat deze zes waren. Jullie zijn nu nummer zes en ik ga nu vertellen waar zij begonnen en hoe het verder ging….in Ierland en een prachtig meer in Duitsland. Jullie kunnen deze channeling vinden en het is de enige keer dat ik daarover heb gesproken, maar voor nu gaat het alleen om de feiten.

Hier is mijn verzoek: Lieve mensen, zo velen van jullie, inclusief de geschiedkundigen, hebben een vooroordeel en dat is dit: “Hoe verder jullie teruggaan in de geschiedenis, hoe minder intelligent men was.” Totdat jullie uiteindelijk uitkomen bij de holbewoners. Zij waren primitief en hadden geen taal. Oh, jullie zouden geschokt zijn om te weten dat sommige van de beschavingen voor die van jullie het beter deden dan jullie! Zij hadden betere wiskunde dan jullie en zij hebben dingen uitgeplozen, waarvan jullie dit niet hebben gedaan. Het verzoek is dit: Anders naar de geschiedenis kijken en weten dat zo ver als jullie terug kunnen gaan er steeds mensen waren zoals jullie die ook dachten zoals jullie en even slim waren als jullie. Zij hadden niet de uitvindingen die jullie hebben en dit is het enige verschil. Zij deden dingen die jullie vandaag doen, maar zonder deze uitvindingen. Soms waren zij zelfs slimmer. Zij hadden elegante museums, zij hadden bibliotheken, zij hadden hun eigen manieren, zij hadden hun eigen realiteit. Zij hadden zoveel over zo veel! Dit ging elke keer verloren als zij weer overnieuw moesten beginnen. Jullie zullen enkele van deze dingen vinden en jullie zullen hen niet begrijpen omdat het vooroordeel zegt dat zij niet zo slim konden zijn. Oh, ja, dat waren zij wel. Op vele gebieden waren zij veel slimmer dan jullie…zij waren er niet van onder de indruk dat zij (maar) tien vingers en tenen hadden….zoals jullie dit waren. Hun wiskunde was gebaseerd op 4 in plaats van die van jullie op 5. Jullie hebben twee factoren in jullie wiskunde….zij hadden er vier! Zij waren in staat om de wiskunde tegen zich te laten spreken en dit gaf hen een elegantie die jullie nog nooit hebben gezien. Zij wisten hoe zij hun gebied niet moesten over-bevolken. Dit hebben jullie nog niet voor elkaar. Er zijn zoveel dingen die zij jullie zouden kunnen leren als jullie met hen zouden kunnen spreken.

Oh….maar jullie WAREN hen, lieve mensen!

Het zit in jullie Akasha. Haha. Ook dit zal weer herinnerd gaan worden….herinneren van de dingen die werkten….de ideeën die er gaan komen….en daar gaat de volgende channeling over….nummer 6 waar jullie nu in zitten.

Jullie zitten nu in een herstart waarna jullie opnieuw kunnen beginnen….waarin dingen zichzelf gaan onderzoeken en dingen uit de donkere hoeken vandaan gaan komen en zich laten zien zodat jullie zullen zien wat jullie niet meer willen. Er komen oplossingen aan voor problemen die jullie al honderden jaren hadden. Hierover praten wij in de volgende boodschap.

De geschiedenis van de mensheid is veel grootser dan jullie weten. Ouder dan jullie denken…prachtig en op een dag zullen jullie dit op deze manier bestuderen. Jullie kunnen het niet helpen want het zal niet esoterisch zijn. Jullie kunnen het in je hand houden als jullie beginnen met graven. Zoveel dingen hebben hen overleefd en zij zijn bewaard gebleven. Jullie hebben hen gewoon nog niet gezien, maar dit komt wel.

Alle dingen die ik jullie nu vertel zullen tot een grootse conclusie komen en de volgende channeling zal hierover spreken….wie jullie werkelijk zijn….de enige beschaving tot nu toe op de planeet die zichzelf niet heeft vernietigd na 5.125 jaar en die op de rand staan van wat er verder gaat gebeuren en wat andere planeten al hebben gezien en doorheen zijn gegaan.

Daarom ben ik hier…om te vieren en te helpen en te gaan beginnen met het werken met de Pieken en Dalen die grootsheid naar deze planeet zullen duwen. Hoger bewustzijn zal het resultaat hiervan zijn.

Ik kom terug.

En zo is het.

Kryon