Kryon in Grand Rapids, Michigan. 4 / De Liefdesmachine. 4

Live Kryon Channeling.
Kryon in Grand Rapids, Michigan. 4 

Lee Carroll / 18 juli 2020
Geplaatst: 3 juni 2021
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Liefdesmachine. 4

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Voor degenen die niet bij deze ontmoeting aanwezig zijn en later lezen of luisteren: wij hebben zojuist de woorden van Adironnda gehoord. Zij sluit altijd af met de woorden: “Wij houden van jullie…wij houden van jullie. Wij eren jullie en respecteren jullie”….en als laatste: “Namaste.” Het kan niet duidelijker zijn….in haar channeling, in mijn channeling en in zo vele andere channelings….want het overweldigende, echt overweldigende gevoel van liefde en respect dat wij hebben voor de menselijke ziel, is groot.

Als jullie dit in een channeling niet horen, geloof het dan niet, want dit is de geweldige en optillende informatie die er altijd zal zijn voor deze tijden en de ervaringen en de dingen waar jullie vandaag doorheen gaan. Wij zijn hier om te helpen, uit te leggen, te voeden en jullie te helpen vooruit te gaan. Wij hebben jullie in de andere channelings verteld dat er zoveel leven om jullie heen is in wat jullie je melkwegstelsel noemen en sommigen van zijn daar doorheen gegaan en hebben dit allemaal gehoord. Je zou kunnen zeggen dat wij daar zijn geweest. Wij weten wat er gaat komen, en daarom zijn wij hier. Dit is channeling nummer vier van de vier boodschappen die samenkomen op een manier waardoor wij voorstellen om eerst de eerste drie te beluisteren en te lezen voordat jullie dit met deze doen omdat jullie dan veel beter zullen begrijpen wat ik nu ga zeggen.

De titel van deze vier channelings is: de Liefdesmachine. Het is een metafoor en wij hebben het al drie keer gezegd: Spirit spreekt in metaforen. Als je de Schrift leest. Als je misschien de kwatrijnen van Nostradamus leest. Als je een van deze dingen leest lijken sommige ervan geen hout te snijden en dit komt omdat Spirit in de Derde Taal spreekt die verder gaat dan het lineaire dat jullie lezen. Jullie moeten dit begrijpen: Liefde van de liefdesmachine is liefde van de Schepper. Liefde is het 3D-idee van een machine die een doel heeft en met een reden is gemaakt en iets DOET…..een machine die vele werkende delen heeft en die je aan en uit kunt zetten en programmeren als je wilt, maar er zit ook nog een doel achter. Een machine kan snel of langzaam gaan als je dat wilt. Dit is wat het betekent.

De liefdesmachine is de definitie van de Schepping van de mensheid en wat er op deze Aarde is gebeurd, en wij hebben jullie veel verteld over de interventie en dit gaat door tot op de dag van vandaag.

Ik wil duidelijker zijn over wat er in de derde channeling werd besproken over een vooroordeel. Ik had het erover dat er vier beschavingen voor die van jullie waren en ik wil daar wat meer over vertellen zodat jullie begrijpen dat het niet is zoals jullie denken. Dit waren geen wereldwijde beschavingen zoals die van jullie vandaag. Zij waren veel meer gelokaliseerd. Er waren geen miljarden mensen. Er waren miljoenen mensen en geen miljarden. Vijfduizend jaar voor elk van hen en de reden waarom het niet wereldwijd was is duidelijk. Zij hadden niet de transportmogelijkheden die jullie hebben….het kwam niet eens in de buurt! Zij hadden geen van de communicatiemogelijkheden die jullie hebben, ook dat niet kwam niet in de buurt! Daardoor kun je zeggen dat zij veel meer geïsoleerd waren van vier andere delen van de Aarde. Jullie kunnen het idee hebben dat het ene deel versmolt met het andere enz. Sommigen overlapten elkaar feitelijk omdat zij afgezonderd waren.

Als jullie naar jezelf kijken waar jullie zijn begonnen, waar denken jullie dan dat dat was als jullie niet begrijpen dat er anderen voor jullie waren. Jullie hebben gelijk, er was nooit iemand geweest in het gebied waar jullie begonnen. Oh, maar in andere gebieden wel. Soms waren de gebieden dezelfde. Zoals ik jullie heb verteld in Egypte. Soms overlapten zij elkaar maar, lieve mensen, het is zoals ik al zei; jullie hadden geen vier wereldwijde beschavingen. Daaraan toegevoegd zijn er ook anomalieën(afwijkingen, Henk) hierbij. Jullie zullen uiteindelijk vier verschillende voetstappen vinden in verschillende gebieden op de planeet, die bijna 30.000 jaar teruggaan. Dit is een tijdraam dat beantwoordt aan de schommeling van de Aarde van 26.000 jaar. Elke beschavingen vertegenwoordigt bijna een/vijfde van de 30.000 jaar en dit correspondeert ook met de timing van de Maya-kalender die de vijfde beschaving betreft waarin jullie zitten.

In 2012 gaven wij jullie beschaving een nieuwe naam omdat jullie door de tijd van verandering gingen en door de schommeling van de Aarde. Jullie zijn beschaving nummer zes en daar hebben wij het straks over. Laten wij eens over de afwijkingen hebben. Er waren enkele groepen op de planeet die er bijna 50.000 jaar waren en dat zijn twee cycli van de Aarde-schommeling en zij gingen niet door de veranderingen zoals degenen voor jullie die ik zojuist heb beschreven. Zij bleven altijd buiten de afwijkingen….geen van die dingen bereikte hen zoals jullie zeggen: “Waren jullie een of twee, of welk cijfer ook, toen jullie begonnen?” Zoals ik al zei, zij overlapten elkaar en er waren drie verschillende plaatsen op de planeet, geïsoleerd, waar mensen 50.000 jaar in dezelfde cultuur leefden en werkten. Jullie vragen: “Hoe kan dit want de anderen kwamen en gingen!” Ik wil dat jullie die drie gaan onderzoeken en dan zullen jullie uitvinden dat er een gebrek aan middelen was. Omdat zij dag en nacht bezig waren om bestaansmiddelen te zoeken hadden zij niet de mogelijkheden om in de soort sociale attributen te gaan zoals jullie dit doen….of zoals de andere beschavingen deden. Zij zochten altijd naar voedsel en waren bezig met overleven en zij bleven een zeer lange tijd.

Als je in een beschaving middelen van bestaan hebt – sociologen zullen jullie dit vertellen – bouwt die zichzelf uit, wordt steeds groter en die bronnen leiden tot organisaties die nooit in zulke afgelegen groepen kunnen voorkomen. Als je altijd moet zoeken naar je volgende maaltje en ergens anders naartoe moet gaan om dit te vinden is het moeilijk om de elegantie te hebben van de soort organisatie die jullie in de moderne beschaving hebben. Degenen die voldoende bronnen hebben zullen meer hebben en groeien naar andere dingen, eleganter, en zij zullen uitvindingen doen….jullie kennen het verhaal.

Ik wilde jullie deze uitleg geven voordat jullie gaan onderzoeken wat ik heb gezegd zodat jullie niet zeggen: “Wel, Kryon heeft gezegd dat er vier beschavingen waren op de planeet” en jullie het idee hebben dat zij allen wereldwijd waren. Dit was niet zo. Geïsoleerd, kleiner en diepgaand anders.

Jullie zijn geen zesduizend jaar oud. 50.000 lijkt er meer op, maar het belangrijkste daarvan vond plaats in de laatste dertig jaar.

Hoe zit het net NU? Wat kan ik jullie over nu vertellen? Ook nu zijn jullie nog steeds het onderwerp van interventie. (Kryon lacht) Dit willen jullie horen, nietwaar? Jullie hebben vrije keuze, lieve mensen, maar er zijn allerlei soorten dingen die Spirit voor jullie doet en enkele daarvan bevinden zich in het “grote pakhuis” waar mijn partner steeds weer over sprak. Met vrije keuze kunnen jullie alles doen wat jullie willen, maar er is een licht in de hoek dat jullie aandacht trekt om ernaar te kijken…..of niet! Begrijpen jullie het verschil? Dit is onderdeel van de liefdesmachine. Het kan Spirit zoveel schelen wat jullie doen en waar jullie naartoe gaan want er zijn heel veel lichten om naar te kijken. Dit is een metafoor voor dingen die jullie aandacht kunnen trekken om jullie iets te geven waarvoor het de juiste tijd is.

Hebben jullie ooit naar je eigen geschiedenis van uitvindingen gekeken? Ik heb het daar zo over omdat er iets is waar jullie je misschien niet van bewust zijn en ik zal het jullie geven en dan kunnen jullie terugkijken en dit bestuderen. Op dit moment op deze planeet, dit moment, zijn er dingen als Pieken en Dalen die oorspronkelijk  achtergelaten zijn door hen van de sterren, die gaan werken. Deze dingen waar wij het vandaag zelfs nog over hebben gehad tijdens jullie bijeenkomst, achtergelaten door degenen die van de sterren kwamen, werden hier geplaatst voor het geval dat jullie het zouden halen, openen nu hun paren van plussen en minnen en zij werken als paren samen om de rasters van deze planeet te reinigen en de oude energie van vooroordelen te verwijderen, de oude kristalherinneringen die zelfs de Akasha-herinnering van de mensheid beïnvloeden om jullie op een snelspoor te zetten naar een hogere plaats van bewustzijn. Jullie KUNNEN niet in de modder zitten en een geascendeerde planeet verwachten, lieve mensen, jullie kunnen niet in het vuil van de oude energie blijven en verwachten dat er een of ander wonder komt waardoor jullie omhoog kunnen klimmen uit hetgeen jullie duizenden jaren lang hebben geschapen…..een oude energie die jullie niet wil loslaten uit de corruptie en de horror, alle vooroordelen en de oude manier van denken. Er MOET iets gebeuren om jullie hier doorheen te helpen EN DIT GEBEURT OOK!  2012 was het signaal.

Ik zal jullie iets vertellen en jullie kunnen ermee doen wat jullie willen: Het melkwegstelsel wist dat jullie het hebben gehaald. Zo belangrijk zijn jullie. Deze geascendeerden uit het hele melkwegstelsel die heel lang voor jullie ascendeerden hebben doorgemaakt waar jullie doorheen zijn gegaan en zij hebben hun DNA laten stijgen door een hoger bewustzijn en wisten dat jullie voorbij het ijkpunt waren gegaan.

Denk daar eens over na: jullie zijn bekend op zovele plaatsen nu jullie ver weg staande planeet door de Opwaardering gaat zoals zij deden. Wisten jullie dat jullie zoveel anderen hebben die jullie nooit zouden herkennen of ontmoeten en die jullie en de planeet energie geven om hier doorheen te komen? Hebben jullie hier ooit aan gedacht….te weten dat jullie een sterrenfamilie hebben die om jullie geeft….hebben jullie daar ooit aan gedacht, of gaat dit te ver voor jullie? Oh, wij zullen over honderd jaar nog eens met jullie spreken, goed? Dan zullen wij zien of dit ogen-rollend was of dat er waarheid in zat als zij gaan spreken.

Er zijn zoveel dingen die ik jullie nu zou willen vertellen, maar het belangrijkste is dit: dat jullie sterrenfamilie een systeem heeft achtergelaten, een machine. Het is esoterisch. Ik kan jullie niet veel meer vertellen over de manier waarop het werkt….maar het werkt, en dat is uitgelegd. Toen zij voor jullie de rasters van de planeet installeerden om jullie te helpen herinneren en jullie met emoties en al die dingen te helpen, zijn die daarna gevuld met vuil door alle horror van oorlog en alle herinneringen van disfunctioneren en langzaam worden zij opgelost en veranderd in licht en geneutraliseerd zodat jullie met vrije keuze een pad op kunnen gaan dat schone keien heeft, en dat is de waarheid.

Dit is de reden waarom jullie enkele verfrissende dingen zien. De dingen waarover mijn partner heeft gesproken, de Me Too-beweging die niet gaat over vrouwen, lieve mensen, het gaat over de integriteit van de mens in deze tijd. Waarom denken jullie dat dit verandert? En waarom NU na honderden en honderden jaren? Er zaten daar ongepaste dingen en nu gaat dit veranderen. Het misbruik van kinderen in bepaalde religieuze organisaties in uiterste tegenstelling met de Allerhoogste….dit gaat omhoog, veranderen en zichzelf corrigeren….er wordt aandacht aan geschonken. Er komen oplossingen voor dingen waarvan jullie dit nooit gedacht zouden hebben en soms van mensen waarvan jullie dit nooit hadden gedacht dat zij dit zouden doen. Deze dingen gaan gebeuren.

Er zijn mensen die zeggen: “Ik geloof dit niet, Kryon, kijk maar eens naar onze politiek!” Mag ik wat zeggen? Politiek zal het laatst zijn. Jullie kunnen zien waarom want het heeft te maken met macht. Het heeft te maken met hebzucht. Het heeft te maken met alle dingen die grote invloed hebben op jullie. Het zal de laatste zijn maar het ZAL veranderen omdat het bewustzijn van de planeet niet langer disfunctionele leiders zal willen kiezen. Dit komt eraan! Niet snel genoeg, maar het komt eraan!

Dit is interventie voor jullie….nu….de machine gaat verder en oh, hij gaat sneller!

Maar er is meer! Uitvindingen! Alles waar jullie gebruik van maken, inclusief het toestel waar jullie mij nu op zien of horen, is archaïsch. (verouderd. Henk) Absoluut verouderd. Dit is alles wat jullie hebben maar wacht maar eens af wat er gaat komen. Er zullen dingen komen die een wereld tonen waarvan jullie niet eens weten dat hij bestaat. Het zal hierdoor lijken dat jullie wilden zijn die geen idee hebben van elektriciteit. Ga maar eens terug naar de donkere eeuwen en vraag hen wat het internet is of hoe het zit met hun Wifi. Zij hebben geen idee en dan zullen jullie veertig stappen moeten uitleggen waardoor jullie zover zijn gekomen door die uitvindingen en die uitvinding. Daar zijn jullie op dit moment. Bereid je maar voor op waar jullie spoedig zullen zijn.

Uitvindingen. Is het mogelijk dat er interventie was met uitvinding(en)? Jullie zeggen: “Er was vrije keuze. Wij mensen ontdekten de dingen die wij ontdekt hebben en dit versnelde de laatste jaren, maar wij vinden nog steeds uit!” Echt waar? Vinden jullie het niet interessant dat jullie nog maar zo’n korte tijd kunnen vliegen als jullie al duizenden jaren naar vogels kijken….probeerden jullie niet iets? Wisten jullie dat de Chinezen duizend jaar geleden al vliegers hadden? Jullie hebben pas onlangs aangedreven vliegtuigen en realiseren jullie dat de Wright broers, toen jullie dit deden de Fransen maar met twee weken versloegen? Heeft iemand jullie ooit weleens op het idee gebracht dat uitvindingen opeens over de hele wereld plaatsvinden? Tegelijkertijd radio, licht, andere dingen die tegelijk werden uitgevonden waarbij meestal een persoon als de uitvinder werd aangemerkt.

Wat vertel ik jullie nu? Interventie. Jullie krijgen de uitvindingen als jullie daaraan toe zijn. De ideeën ervoor worden ingeplant en wie dit het eerste krijgt wint de hoofdprijs, maar of het nu elektriciteit in de vorm van vandaag is en of het van de namen komt die jullie kennen en die jullie respecteren….kan het toch anders zijn geweest afhankelijk van wie dit het eerste kreeg want het idee kwam naar de planeet en de planeet werkte er dan mee als planeet. “Wat zeg jij hiermee, Kryon?” Ik zeg jullie dat de uitvindingen die jullie kregen, zelfs nucleair, op de juiste tijd kwamen, met vrije keuze zogezegd. Hier zitten jullie nu….wat gaan jullie hiermee doen? Gaan jullie jezelf vernietigen….jullie waren gepland om jezelf te vernietigen….wisten jullie dit? Dat is vrije keuze en dat was geen onderdeel van de liefdesmachine….dit was een deel van de menselijke machine.

Voor sommige senioren zeg ik het weer: Wat waren de voorspellingen toen jullie werden geboren? Het antwoord is: Jullie zouden hier niet meer zijn! De feitelijke profetie in de schrift voorspelde een toekomst waar jullie geen deel van zouden uitmaken omdat het bewustzijn veranderde. Begrijpen jullie dit? Hoeveel van jullie zijn oud genoeg om je te herinneren dat jullie ouders een derde wereldoorlog verwachtten omdat het met het grote aantal kernwapens alleen maar een kwestie van tijd zou zijn voordat jullie jezelf weg zouden vegen en kijk naar jullie films, jullie vegen jezelf nog steeds weg….vele films die gaan over de tijd na een nucleaire oorlog….dit is het oude vooroordeel over waar jullie nu zouden zijn. Het waren en zijn rampfilms en dit was overal omdat jullie in de planning stonden om jezelf te vernietigen….en jullie deden dit NIET!!! JULLIE DEDEN DIT NIET!!!

Daarom kent het melkwegstelsel jullie, lieve mensen….omdat jullie dit niet deden en nu staat de deur wijd open voor wat er gaat komen. Er komen uitvindingen aan, en wie zal hen het eerst doen? Dat hangt af van de manier waarop jullie ernaar kijken en of jullie vooroordelen je ervan afhouden om te kijken. Als jullie het idee hebben dat jullie alles al weten of denken te weten wat er gaat komen….zullen jullie hen niet zien, maar voor degenen – met name de jongeren – die beter weten en zeggen: “Ik weet dat het er is. Ik kan het voelen. Ik wil er deel van uitmaken!” komt het eraan! Op bepaalde manieren is het hier al. Ik voorspelde het: Let op magnetisme zei de magnetische meester en nu weten jullie het. Waarom? Het heeft te maken met de rasters en het magnetisch veld. Het heeft te maken met magneten in jullie toekomst, die alle fossiele brandstof weg zullen vagen die jullie gebruiken. Jullie zullen het niet meer nodig hebben. Het zal het einde zijn van accu’s en batterijen want jullie hebben hen niet meer nodig. Magnetische motoren, groot en klein, die altijd zullen draaien. Het enige dat vervangen moet worden zijn de fysieke onderdelen en zij zullen draaien en draaien, of het nu een gigantische motor in de stad zal zijn of bij een stam in Afrika….zij zullen internet geven, zij zullen stroom leveren….jullie en zij zullen met de wereld zijn verbonden als nooit tevoren. Dit is maar een voorbeeld dat hier al is.

De mogelijkheid om genoeg voedsel te kweken voor iedereen….makkelijk! Het komt eraan. Het elimineren van ziekten op de planeet. Ook dat is een onderdeel van hetgeen er gaat komen door een hoger bewustzijn. Als jullie dan terugkijken zullen jullie aan de sociologen vragen waarom jullie gezonder zijn en langer leven. Jullie zullen zelfs geen medicijnen meer nodig hebben….denk daar eens over na. Ja, er zal een dag komen waarop de reclame voor medicijnen er niet meer zal zijn. Een nieuw idee zal hiervoor in de plaats komen. Bewustzijn….getraind bewustzijn is precies waar Adironnda over spreekt….jezelf trainen om welwillende dingen in je leven te verwachten zodat de natuurkunde het zal laten verschijnen. Denken jullie dat dit tovenarij is? Het komt eraan! ”Oh, Kryon, dit klopt niet. Zie je, als wij langer leven en er meer mensen zijn en minder ziekte, zullen wij overbevolkt raken. Dan zijn er gewoon teveel mensen!”

Wij hebben dit eerder gezegd: Onderdeel van een volwassen samenleving is de mogelijkheid om het aantal geboorten te regelen. Hebben jullie dit gehoord? Jullie hebben al plaatsen op de planeet waar de groei nul is. Daar gaan jullie naartoe! Intelligentie om te weten of je kinderen wilt en wanneer en waarvoor, in plaats van er gewoon veel te hebben. Dat is een idee van oude energie….grotendeels ontwikkeld door organisaties die veel leden wilden hebben zodat er veel kinderen waren. Dat is niet volwassen. Jullie betreden een nieuwe tijd van realiseren en volwassenheid….nieuwe uitvindingen en dan is er de grote….hij komt eraan! Het is bijna hier als jullie het toestaan….de kwantumlens. Ik heb jullie eerder verteld over magnetisme en cryo-energie. Er is een manier om multidimensionale velden in al hun glorie te zien. Jullie zien zwaartekracht….dit is een multidimensionaal veld en als jullie zwaartekracht zien, zien jullie de patronen en dan zien jullie hoe jullie de patronen kunnen aanpassen….natuurkunde….allemaal natuurkunde! Jullie zullen in staat zijn om de multidimensionale aspecten van de eigen Merkabah te zien, en iedereen zal diep ademhalen en zeggen dat dit een wereld is waarvan men niet wist dat hij bestond. En daar is het dan en kijken jullie ernaar. En dan, en dan, weten jullie het….eerst het ene en dan een andere en weer en andere en het verschil tussen wat er komt en wat is geweest is dat jullie er geen wapens van zullen maken. Hebben jullie dit gehoord? Er zal geen reden zijn om er wapens van te maken als de bronnen meer dan genoeg zijn en mensen kunnen eten en er geen zieken hoeven te zijn en er geen mensen zijn die hen kunnen controleren omdat zij arm zijn.

Deze dingen gaan op de planeet gebeuren zoals zij ook op andere planeten zijn gebeurd. Snel of langzaam hangt af van de vrije keuze van jullie machine, lieve mensen….maar de liefdesmachine is hier voorgoed.

Ja, jullie hebben vrije keuze om dit allemaal om te draaien en jezelf te vernietigen…ja, dat kunnen jullie….maar jullie zullen dit niet doen omdat het allemaal al is voorspeld dat als de Pieken en Dalen doorgaan om de dingen op te ruimen, alle niet-werkende dingen, alle horror, dat hele verleden, jullie dezelfde fouten niet meer gaan herhalen omdat het tijd is voor de nieuwe mens…langzaam, langzamer dan jullie willen….niet allemaal op dezelfde plaats…er zullen heldere plaatsen en donkere plaatsen zijn. Er zullen twee stappen vooruit gedaan worden en een achteruit, maar jullie zullen vooruit gaan en de uitvindingen zijn hier al!

Dit is wat ik jullie wilde vertellen. Dat is de liefdesmachine….van de schepping van deze planeet tot vandaag. Jullie zullen het zien en Kryon zien veranderen in wat hij nu gaat doen.

Lieve mensen, wij houden van jullie…Spirit, God, de Creatieve Bron, hoe je hem ook wilt noemen geeft om ieder van jullie. Jullie zijn geen slachtoffers hier.

Kunnen jullie zitten en ontspannen en uiteindelijk zeggen: “Ik zie en voel dat er licht is in wat hij zegt, in wat Kryon zegt en wat zijn partner zegt want als jullie dit kunnen zal dit jullie laten kijken! (Kryon lacht) Het zal jullie laten kijken!

En zo is het.

Kryon