Kryon in Hamburg. 2 / De Schoonheid van de Ziel

Live Kryon Channeling:
Kryon in Hamburg. 2

De Schoonheid van de Ziel

7 september 2018/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Alweer zijn wij in Hamburg. Lieve mensen, het is moeilijk om te weten wat ik wil zeggen. Ik ben omringd door zielen en het zijn allemaal zielen die ik ken. Wij hebben dit zo vaak gezegd. Jullie komen naar een plaats als deze en zitten in de stoelen en genieten van een lineair programma. Degenen op het toneel spreken en degenen in het publiek luisteren. De klokt tikt de seconden weg en er zijn een paar pauzen. Wat als wij dit alles even opzij zouden kunnen schuiven? Misschien kunnen wij het opzij schuiven voor een les, een kleine les, een korte? Een van de grondlessen van het bovennatuurlijke, een van de grondbeginselen van alle tijden. Laten wij hem de logica van grootsheid noemen. Laten wij de tijd samen doorbrengen, want voor even is er geen tijd. Een plaats van verleden en toekomst tegelijk. Stel je voor dat jullie dit even kunnen doen. Wat zullen wij daarbij gemeen hebben? Hoe Oud kunnen jullie zijn? Als wij Oud zeggen, bedoelen teruggaand tot het begin van de beschaving. Laten wij het nog Ouder maken. Laten wij het zo Oud maken als Gaia is; naar het begin van de bergen op deze planeet en aan de andere kant van het spectrum is de toekomst. Wij zullen die toekomst niet morgen noemen maar wij willen duizenden jaren verder kijken, maar alles bestaat nu. Alles!

Hier is de vraag: Wat heeft het gemeen met zichzelf? Wat zijn het Oudste van het Oude en het Nieuwste van het Nieuwe en wat hebben zij gemeen? Ik zal jullie vertellen dat het iets prachtigs is.

Het gaat verder dan dat wat de Schepper is. Jullie weten allemaal dat God ook tussen de sterren is. Maar daar is ook nog iets anders. Het is iets vluchtigs, het kan niet gezien of gevoeld worden. Het kan door niemand echt goed gedefinieerd worden. Het wordt de ziel genoemd. “Wacht even, Kryon, wil jij mij vertellen dat de ziel er al was toen de bergen werden geschapen?” Natuurlijk! Dachten jullie dat er aan de andere kant van de sluier een of andere zielenfabriek was? Iemand die de zielen verdeelt en de gebruikte zielen in de vuilnisbak gooit? Dit is een lineaire manier van denken in plaats van begrijpen dat de ziel eeuwig is. Waarom zou hij oneindig zijn? Omdat de ziel een deel is van de Creatieve Bron. Opeens hebben jullie nu een concept waarvan jullie nooit eerder hebben gehoord: de ziel is niet apart van God! Het is een partnerschap met God. Daarom is deze stelling voor elke lineaire mens moeilijk te begrijpen. Jullie hebben misschien iets waarvan jullie het aroma herkennen: is er het ene of het andere? Er kunnen fysieke verschillen zijn tussen het object en de aroma. Wat was er eerst? Zij kwamen samen….de ene is de andere, maar in jullie geest zijn zij gescheiden. Je zou kunnen zeggen dat de ziel het grootse aroma van God is. Hij is er altijd geweest, altijd geweest, altijd geweest!

Waar is de ziel vandaag? Wel, lieve mensen, hij zit voor mij, want ieder van jullie heeft een ziel. Ik wil dat jullie de logica hiervan voelen. Er zijn mensen die denken dat de ziel die er altijd is, eenmaal naar de planeet komt. En als jullie overlijden gaat de ziel dan weer terug naar waar hij vandaan kwam. Dit is zo’n lineaire gedachte, lieve mensen. Dit is menselijk denken op zijn best. Het is moeilijk voor jullie om te begrijpen dat de echte Jij Oud is en in de toekomst zal bestaan, en als de Aarde ophoudt te bestaan, als dit Universum er niet meer is, zullen jullie hier nog steeds zijn. Jullie, dat wil zeggen: de ziel in jullie.

Als jullie gewend raken aan deze manier van denken zal het volgende logische ding dit zijn: misschien is de ziel eeuwig en is het lichaam dit niet en kwamen zij samen op de meest logische manier dan is het mogelijk dat de ziel zich met vele lichamen heeft verbonden. Dan hebben jullie het idee van reïncarnatie te pakken. Er zijn meerdere expressies van een ziel: Jij! Een intellectueel onder jullie moet dan beslissen: wie ben Jij? Er is maar een logisch antwoord: Jij bent de ziel en de lichamen komen en gaan en jullie doen je best met het lichaam en de geslachten wisselen zich, en jullie doen wat jullie kunnen, maar de ziel blijft steeds dezelfde.

Deze ziel van jullie, lieve mensen, is eeuwig, en daarover wil ik spreken. Als die uit de Creatieve Bron komt, wat zit er dan binnenin jullie? Jullie zouden zeggen: “Dat moet dan een deeltje van de Creatieve Bron zijn!” Hoe hebben jullie deze Creatieve Bron genoemd? Op deze planeet: God!  Misschien Spirit. God is dus binnenin jullie. Deze prachtige, liefhebbende Creatieve Bron die deze planeet heeft geschapen heeft een aroma binnenin jullie, dat ziel wordt genoemd.

Wat betekent dit voor jullie? Dat hangt ervan af hoe jullie over het leven denken. Er zijn mensen die zich zo ver van de ziel afgescheiden hebben dat zij geloven dat zij slachtoffers van de planeet zijn. Zij hebben niets met de Schepping te maken, zij zijn hier bij toeval en alle tijd en alle gesprekken zijn voor deze zielen niets waard. Dat is de definitie van vrije keuze…het is ook toestemming om je ziel niet te zien….of, of, toestemming om die op een grootse manier te zien! En ieder van jullie heeft deze prachtige ziel.

Wat betekent dit? Er zijn mensen die zeggen dat dit alleen maar een studie van het esoterische is en dat de menselijke ziel volkomen apart staat van het leven. Hij is er gewoon! En als je dood gaat, gaat de ziel omhoog en komt dan gewoon weer terug! Het heeft helemaal niets te maken met het leven zoals wij dit kennen!!!

Dit komt, dierbare zielen, omdat jullie daar een zeer hoge muur hebben gebouwd; een muur die jullie zelf hebben gebouwd. Een muur die ervoor zorgt dat jullie de pracht en de schoonheid niet zien van iets dat jullie feitelijk zelf zijn. Als er steeds dezelfde ziel is als jullie hier op deze planeet zijn, zou het dan niet logisch zijn dat jullie een beetje ervaring met je mee zouden dragen….en dat de ziel oud genoeg is om wijs te zijn? Wat als ik vertel dat deze ziel en jullie zeer, zeer verbonden zijn? Het is een kwantumverbinding die in jullie DNA zit. Iets dat heel goed ontdekt kan worden. Dit zal niet lang meer duren. Het is een zelfde soort ontdekking als het menselijk genoom. De ontdekking van kwantum-schap in het DNA….Multidimensionaliteit in het DNA…lagen en dimensies die op vele plaatsen en in vele tijden kunnen zijn…binnenin jullie….en het verbindt jullie met de ziel. Waarom kunnen jullie je dit niet herinneren? Waarom kunnen jullie dit niet aanraken? Zou dit  niet tegen jullie kunnen spreken over het verleden? Het antwoord op al deze vragen is JA. Wat als ik jullie vertel dat het kan en dat het ook zal gebeuren? Wat als ik dit kunnen en zal gebeuren omschrijf als Evolutie? En deze trap van evolutie van de mensheid zal de verbinding met de ziel zijn. Waarbij jullie gaan ontwaken voor dingen waar jullie voorheen nooit aan dachten. De antwoorden op zovele aardse problemen van vandaag zitten in dingen die jullie nog niet kennen.

Het intellect zou kunnen zeggen: “Aan alles waaraan gedacht zou kunnen worden, is  al gedacht. Wij hebben de top toch al bereikt? Er zijn geen elegante systemen meer te ontdekken!”

Totdat het volgende elegante systeem opduikt!!!!

Dan zullen jullie zeggen: “Waar komt dat nu weer vandaan?” En dan zullen jullie het gaan begrijpen….dat jullie een bewustzijn hebben met biologie, met chemie en dingen die jullie nog nooit hebben gezien….concepten die jullie nog nooit hebben ervaren…..ideeën die oplossingen brengen voor dingen waarvan jullie denken dat er geen oplossing is…..als jullie dichter bij je ziel komen. Er zal een dag komen waarop jullie geen vragen meer hebben over de God binnenin. De mens zal zelf beslissen hoe lang hij zal leven…en het mechanisme dat hierover beslist zal van de ziel komen. Men zal weten hoe men de veroudering van het lichaam tegen kan gaan en zelf beslissen of een ziekte zich aan jullie chemie hecht, of niet, en hoe je lichaam zelf zal werken. Is het mogelijk dat jullie daar controle over hebben? Lieve mensen, die hebben jullie! Nu, in deze energie is het nog moeilijk. Moeilijk te geloven en moeilijk uit te voeren en moeilijk om contact te hebben met je ziel.

Jullie komen uit een zeer, zeer oude tijd. Een tijd waarvan jullie vooroordeel zegt dat die niet kan bestaan en dat dit ook voor jullie geldt. Er zijn ook mensen die zeggen: “Ik geloof wat ik zie!” En omdat zij het niet zien kunnen zij het niet geloven. Zij geloven zeker ook niet in zwaartekracht omdat die er niet is omdat zij die niet kunnen zien? Jullie zouden gaan zweven als die er niet zou zijn.

Er zijn zo vele nog niet geziene dingen, lieve mensen, die zo aanwezig zijn in jullie huidige leven; en een daarvan is de grootsheid van de ziel.

Ik geef jullie deze informatie zodat jullie begrijpen dat de mens die voor mij zit door God wordt gekend omdat hij een deel van God is. Jullie ziel….tijdloos… verandert nooit en is altijd prachtig en staat altijd klaar om de hand te schudden van je bewustzijn. Jullie kunnen iets worden waarvan jullie denken dat het niet kan. Dit is de opwaardering. Jullie zitten in de jaren na de precessie van de equinoxen en de natuurkunde zelf is aan het veranderen. Het bewustzijn verandert. Ook daar zullen wij het over gaan hebben. De grootsheid en de logica van de ziel zijn waar jullie vandaag naar kunnen kijken.

Later vandaag zijn er drie grote vragen die worden gesteld in een oud paradigma. Een oud paradigma van denken en bewustzijn over de relatie met de Schepper. Alle drie de antwoorden op de vragen zullen controversieel zijn…en mooi….en waar.

Denk daarover na. Hoe voelen jullie je hierbij? Is dit waarheid of niet? Dit zijn de dingen die vrije keuze jullie zal schenken. De mogelijkheid om wel of niet te integreren met de God binnenin jullie.

En zo is het.

Kryon