Kryon in Hamburg. 3 / De Drie Vragen

Live Kryon Channeling:
Kryon in Hamburg. 3

De Drie Vragen

7 september 2018/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Ik heb een boodschap en die is controversieel. Van mij uit is hij niet controversieel; het zijn de mensen die hem controversieel maken. Soms zal ik diepgaande, liefhebbende en prachtige waarheid vertellen. Maar omdat dit niet is wat jullie is geleerd wordt is hij controversieel. Soms is er een groep die een bepaald geloof heeft over de dingen die ik zal zeggen…er is echt vrije keuze, lieve mensen. Die geeft jullie de mogelijkheid om te denken wat jullie willen, of dit nu logisch is of niet. Maar ik zal doorgaan met jullie waarheid te brengen. Er zijn mensen die zeggen dat er vele niveaus van waarheid zijn en dit is ook zo. Als jullie doorgaan komen jullie bij de kernwaarheid. De Liefde van God is absolute Liefde. Er zijn geen gradaties in onvoorwaardelijke Liefde.

Vanmorgen gaf ik jullie informatie over de logica, de grootsheid van de ziel. Als jullie naar binnen gaan: “Heb ik een ziel of niet?” kunnen jullie de grootsheid ervan niet ontkennen. Het is geen tijdelijke ziel…er zijn geen soorten zielen. Er is geen ziel die voor de een anders is dan voor de ander. Het is een grootse ziel….en prachtig!

Wij gaan nu beginnen met het behandelen van de drie vragen die vaak worden gesteld. Ik geef jullie er drie en er zal een kleine discussie zijn. Drie vragen die worden gesteld door degenen die zitten op een planeet met oude energie, in hun handen wringen, zich zorgen maken en vragen stellen. Soms hebben zij een gebroken hart en stellen deze vragen over God.

En de antwoorden….(Kryon lacht)….zijn niet wat jullie denken. Zij zijn niet wat jullie denken. Lieve mensen, laat mij voordat wij beginnen even iets zeggen: Er is hier niets nieuws over God. Dit zal jullie geen dingen geven die ik nooit eerder bracht. Wat ik jullie ga geven is waarheid. De verandering tussen God en de mensen is wat er nu aan de hand is. Deze perfectie compassie en Liefde waren er altijd en veranderen nooit.

Maar er is het bewustzijn van de mens dat dan omhoog gaat en dit gaan zien; het begin van een andere soort waarheid; een waarlijk spirituele logica ziet die tegen bijna alles ingaat dat jullie ooit is geleerd. Zullen wij het wagen om jullie deze dingen te vertellen? Dit hebben wij al eerder gedaan, en wij doen het weer.

Uit het duister komt een kreet van een ziel die in moeilijkheden is, van een bewustzijn dat verstoord is en die kreet luidt als volgt: “Kryon, hoe kunnen wij vergiffenis krijgen? Waar moet die vandaan komen? Hoe gaat het met de vergeving voor mijzelf, voor mijn familie, voor mijn kinderen? Waar kunnen wij deze werkelijk diepgaande vergeving vinden?” Hij valt op de knieën en zucht. Wat zeggen jullie dan? Ik zou deze mens dan vragen: Vergeving voor wat, lieverd? En dan komt er kwaadheid op: “Vergeving voor alles dat ik God heb aangedaan! Voor de oorlogen, voor het moorden en doden. Voor de persoonlijke dingen die ik heb gedaan en voor de aardse zonden. God kan ons toch niet meer aanzien?”

Laat mij jou een vraag stellen: Toen wij jouw ziel vrije keuze gaven, denk jij dan niet dat God de wijsheid bezat om te denken dat jullie ook fouten zouden maken? Denk jij dat God deze fouten zou nemen en jullie zou veroordelen over de dingen die hij jullie gaf? Vrije keuze om te leren wat werkt en wat niet werkt? Vrije keuze is vrije keuze. Ik zal jullie iets vertellen; het meest controversiële dat ik vandaag zal zeggen: Er is niemand onder jullie die ook maar ergens voor vergeven hoeft te worden. Jullie zijn niet zondig in de ogen van God, lieve mensen. Denken jullie dat God jullie dient te vergeven voor dingen die jullie hebben gedaan? Wat jullie doen is denken volgens een structuur met dingen waarvan jullie denken dat zij goed of fout zijn.

“Maar wacht even, Kryon, hoe zit het dan met dood, en moorden en oorlog?” Denken jullie niet dat vrije keuze hierbij betrokken is? Dat het misschien zo is dat de mensheid naar de bodem van de bodem moest gaan voordat zij de schoonheid van God zou ontdekken? Om zichzelf omhoog te trekken uit de diepten die het zelf heeft geschapen? Om het aangezicht van God te zien? Er is de Schepper van het Universum die ziet dat jullie volkomen zijn en die van jullie houdt op een manier die jullie niet kunnen geloven. Alle dingen die jullie als negatief zien, moeten tegen God zijn, maar die zijn in werkelijkheid tegen jullie! Laat het vergeven dus bij jezelf beginnen. Wij hebben het al eerder gezegd: Kunnen jullie om je heen kijken en jezelf dan zien als menselijk ras en elkaar in de ogen kijken en zeggen: “Vergeef mij? Ik vergeef jou. Ik vergeef mijzelf omdat ik zo dom ben geweest” en in de tussentijd is God onveranderd….gisteren, vandaag, voor altijd.

Jullie zijn geweldig geboren! Niet bevlekt! Onvergeeflijk: er zijn mensen die hebben geïnvesteerd om vergeven te worden (aflaten!?) Zij geselen zichzelf en slaan zichzelf en straffen hun oude huid. Maar onderhand ziet God jullie als perfect omdat de ziel in elke mens aanwezig is, een stukje van God. De zonde is een negatieve schepping van de mens; een hiërarchie van licht en donker van de mensen.

“Kryon, vertel jij mij dat er geen regels zijn?” Er is licht en donker en als het op God aankomt is er compassie en er is liefde, en al wat goed is en wat mooi is, en van daaruit komt alles voort dat menselijk is. Dit is de kernwaarheid. Klim dus uit de kuil die jullie voor jezelf hebben geschapen en vergeef jezelf. Dan komen jullie op een punt waarop jullie begrijpen dat de wijsheid die jullie is gegeven, lieve mensen, door jezelf is gegeven. Waarom hebben jullie een constructie die van een liefhebbende God een disfunctionele vader maakt? Hij houdt van jullie en dit gaat verder dan liefde. En die zal jullie dan voor eeuwig straffen? (Kryon lacht) Voor de vrije keuze die jullie is gegeven? Dit is toch niet logisch!!! Prachtig geboren, dat is wie jullie zijn! Jullie zijn niet “smerig” in de ogen van God. Verhef je en weet dat er een andere tijdgeest is.

VRAAG NUMMER 2: “Kryon, hoe kunnen wij dichter bij God komen? Hij voelt zo ver weg van ons” (Kryon lacht) Lieve mensen dit is nog een andere zienswijze van controverse. Wat is jullie over God verteld? Hier zijn de mensen en daar is God! En vergis je niet….er is werkelijk een grenslijn tussen beiden. Dit is jullie bijgebracht. Dit onderscheid is zo groot en zo reusachtig dat jullie nog niet naar Gods aangezicht kunnen kijken. Er is jullie verteld te buigen voor God omdat God almachtig is. Jullie dienen een rein iemand te vinden die de boodschap aan jullie kan overbrengen…..en de scheiding is totaal, tussen jullie en de Schepper.

Lieve mensen, dit is wel de oudste energie waar wij jullie over kunnen vertellen en die staat NIET voor de kernwaarheid. Het staat ook niet voor God. Het weerspiegelt compassie en liefde niet. Het weerspiegelt niet het feit dat God binnenin jullie is. Jullie zijn verbonden! Jullie zijn niet gescheiden! Jullie zijn prachtig geboren, en daardoor hebben jullie een directe lijn met de Creatieve Bron.

“Wel, Kryon, zo voelt het niet!” De reden hiervan is dit: Omdat jullie al die jaren de mensen die het jullie vertelden hebben geloofd. Zij wilden dat jullie zouden geloven dat jullie niet prachtig waren; dat jullie onwaardig zijn. En daarbij kon er ook manipulatie zijn. Spirituele manipulatie. Vrije keuze om zelfs spirituele dingen naar het duister te trekken. De grootste leugen die door mensen ooit aan mensen is verteld. Zij zeiden dat jullie onwaardig waren om naar het aangezicht van God te kijken. Jullie ZIJN het aangezicht van God! Een-vijfde van de wereldbevolking zal jullie met namaste begroeten. Een-vijfde van de wereldbevolking! Zij leven niet hier, maar namaste zal hun begroeting zijn ….. de God in mij groet de God in jou! Dit is diepgaand en het is de waarheid. Waar is de onwaardigheid daarin? Die is er niet! Er is de (h)erkenning dat de God binnenin een gezicht heeft dat van jullie is. Hoe komen jullie dichter bij God? Door te herkennen en te begrijpen wie jullie zijn! Door zelfonderzoek over wat de leugens zijn over jullie. Onwaarheid, door mensen geschapen om jullie in slavernij houden zodat jullie niet het aangezicht van God kunnen aanraken. Eonen lang is dit het geval geweest.

Lieve mensen, dit is wat laag bewustzijn doet. Het is het laagste van het laagste. Jullie zien waarom deze channeling controversieel is. Hij is gevuld met liefde, waarheid, en het is de kern-lering van de planeet Aarde.

VRAAG NUMMER DRIE: “Kryon, hoe kan ik weten dat God van mij houdt. Ik voel het niet!” Het kan niet dat jullie niet weten dat er liefde bestaat. “Die is onzichtbaar….hoe kan ik dit weten?” Velen van jullie zijn ouders. Stel je eens een eigen kind voor, vijf, zes jaar oud. Het kind is naar zijn kamer gegaan en huilt en jullie gaan naar binnen en vragen het kind waarom het huilt. Het kind wordt gewoon wakker voor de dingen van het leven. Het zijn emoties en gevoelens over licht en donker in het leven. Over wat anderen zeggen en misschien over wat vriendjes hebben gezegd. Misschien ziet het voor het eerst onrecht. Misschien ondergaat het voor het eerst egoïsme. Het kind is verward. Iemand heeft iets gezegd of gedaan – het is zijn leven – en hij huilt. Dan zeggen jullie: ”Wat is er kind? Ik hou van jou!” En dan kijkt het je aan alsof dit geen verschil maakt. Waarom zou dat een verschil uitmaken? Jij snapt sowieso niets van mijn probleem. Wat doen jullie dan, ouders? Jullie gaan naar het kind toe en nemen het in je armen, en het voelt dit. Dan vallen alle moeilijkheden van het kind af. Het voelt de onvoorwaardelijke liefde en dan zeggen jullie dat alles goed is.

Hoe vaak hebben jullie dit gedaan, ouders? Daar is de oplossing, nietwaar? Dit is de methode die jullie dan het beste toepassen. Zijn jullie in staat om je door God te laten omarmen? Blijven jullie dan staan zoals dit jullie is geleerd, als de geestelijke wereld de armen naar jullie uitstrekt? Weren jullie het af en zeggen: “Nee, nee nee, zo werkt het niet! God kan mij niet in de armen nemen. Als je kijkt naar wie ik ben en wie God is, maar ik zou het toch wel graag willen voelen” Ontspan je in de armen van God en weet dat er van je gehouden wordt. Als jullie je – al is het maar voor even – bevinden in dit kwantumgebied, de onvoorwaardelijke, compassievolle liefde van God, dan zouden jullie het uitschreeuwen: “Ik voel dat er van mij gehouden wordt! Ik VOEL dat ik geliefd ben! Ik weet het!” Net als het kind weet je dat alles goed is.

Na elk van deze vragen is de mens die hen stelt op de een of andere manier uitgebroken uit wat hem werd verteld, waardoor alle verkeerde informatie op de grond valt en hij gaat nadenken over de dingen die logisch zijn, over liefde en een niet straffende God, een God die niet van jullie gescheiden is. Nu is het een God die jullie in de armen neemt. Als jullie het paradigma gaan veranderen en de dingen gaan voelen omtrent deze kernwaarheid, in plaats van wat jullie werd verteld, zullen jullie langer leven. De ziekte zal zich dan niet aan jullie hechten en jullie zullen een vrede bemerken die jullie nooit eerder hebben gehad. Jullie zullen blij wakker worden omdat er van jullie wordt gehouden. (Kryon lacht) En de zorgen van de wereld…..DIE worden van jullie gescheiden!!!

Dit zijn de waarheden die wij jullie geven op een manier waarop jullie hen misschien moesten horen. In een veranderende energie op deze planeet zijn jullie bereid om deze dingen te horen…. de kernwaarheid die zelfs nog wordt opgewaardeerd. Dit zijn de grote kernwaarheden die zelfs de religies op jullie planeet zullen veranderen.

Deze geloofssystemen, lieve mensen, zullen niet weggaan, zij gaan zich gewoon verfijnen en her-kalibreren. Ga dit inzien, zie de versoepeling, het herschrijven van enkele doctrines naar een veel compassievoller God. Een God waarvan jullie het gelaat kunnen aanraken….elke dag weer!

Zo is het dat jullie deze dingen vandaag werden bijgebracht. De liefde van de KernBron.

Lieve zielen, ik ken jullie!

En zo is het.

Kryon