Kryon in IJsland / Dag 4: De letter: E 

Live Kryon Channeling
Kryon in IJsland  

Dag 4: De letter: E 

Lee Carroll /Maart 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is boodschap nummer vier vanaf het prachtige IJsland. Ik spreek tegen de groep. Jullie zijn op deze reis gegaan en wisten misschien niet wat jullie konden verwachten. Misschien kwamen sommigen van jullie niet eens voor de channeling maar hebben jullie gemerkt dat jullie steeds werden gechanneld? Dit land is vol van mythologie e n vandaag horen jullie de verhalen van de IJslanders die zij jullie willen vertellen over dingen die misschien moeilijk te geloven zijn. Zij hebben de gletsjers namen gegeven en zij hebben hier allemaal namen, de gletsjers, de bergen, de stranden….zij zijn allemaal persoonlijkheden. Ah, maar dat is niet alles. Er zijn verhalen over van alles.

Wat is jullie geloofssysteem over iets dat met Elfen of Trollen te maken heeft of met wat van dit soort dingen dan ook?  Ik zeg jullie, lieve mensen dat dit niets te maken heeft met jullie geloofssysteem en alles te maken met het bovennatuurlijke. Deze verhalen werden ooit door de Inheemsen over de hele planeet verteld…..overal! Niet alleen hier! Zij zijn doorgegeven en doorgegeven…waar de rotsen voor staan en de verhalen over de manier waarop zij er zijn gekomen en dit heeft niets met geologie te maken en ik wil dat jullie even nadenken over wat dit zou kunnen betekenen. Ik zeg jullie dat de mythologie bijna kosmologie is. Het geloof dat de planeet leeft en dat zij niet alleen leeft maar ook iets te vertellen heeft. Het is het verhaal dat wij jullie al meer dan dertig jaar vertelden en het verhaal is dit: Deze planeet weet wie jullie zijn. De planeet bestaat samen met jullie. De planeet is niet iets dat apart van jullie bestaat en de Inheemsen wisten dit. Analyseer dus de verhalen eens die jullie hier horen voor deze groep en van jullie gidsen. Er is een verhaal over de interactie tussen de mens en de elementen en de verhalen zijn vaak heel, heel goed. Zij spreken vaak over de elementalen en vaak ook op een positieve manier op een manier waaruit blijkt dat zij de mensen kennen en weten dat zij hier zijn. Soms gaan de verhalen over reddingen en soms niet. Soms zijn er verhalen over elementalen die zich terugtrekken van de mensen en zeggen: “Niet nu! Nog niet!” Maar het gaat altijd over een interactie, nietwaar, tussen de elementalen en de mensen….stukjes van deze planeet. Op geen enkele reis van Kryon is dit zoveel gezien als hier en dit zal gewoon toenemen en beter worden. Ik wil dus graag dat deze groep deze verhalen hoort en in jullie eigen voorstellingen nadenkt over wat dit werkelijk zou kunnen betekenen. Betekent dit echt dat een Elementaal een persoonlijkheid heeft en bijvoorbeeld stenen kan omdraaien? Of betekent het dat de planeet iets heeft te vertellen? Dit was de beste manier om te vertellen dat de Aarde leefde en dat de Elfen en de Trollen hier zijn. Dit is echt zo en het is altijd zo geweest.

De letter van vandaag is de E. In IJsland is dit de eerste letter en dit is de vierde boodschap. Velen gaan raden wat deze letter kunnen betekenen. Sommigen van jullie hebben het al geraden, de meesten niet, en toch is dit waar Kryon over gaat….en het woord is: Enlightenment, Verlichting! (Kryon lacht) Laten wij het nu eens over verlichting hebben. Bijna iedereen die denkt dat hij meer weet dan een ander….is verlicht! Het woord op zichzelf kan dus vele dingen betekenen.

Als wij hier tegen jullie over spreken. Wij spreken eerder over het woord dat hierin zit opgesloten: Licht! En de metafoor is altijd deze geweest: Jullie dragen een licht dat dingen laat zien die in duistere plaatsen zijn die voorheen niet getoond werden. Verlichting is een woord dat verder gaat dan het woord lichtwerker. Verlichting is dus toepasbaar op deze groep en degenen die later lezen of luisteren en die begeleiding in zich dragen….die begeleiding in zich dragen! Vaak gebruiken wij de metafoor van de vuurtoren. Jullie zijn nu allemaal op het strand, vlakbij een zeer koude oceaan. Om jullie heen zijn er grote ijsblokken, schijnbaar diamanten, kleine ijskristallen en sommige zijn zo groot dat jullie erop kunnen zitten als jullie dit willen. Denk eens even aan de schepen die hier langs kunnen komen maar dit niet doen omdat zij geen idee hebben van scheepsbegeleiding of een kustwacht die hen hier op dit eiland helpt, en zo kom je dus op het idee van een vuurtoren en wij hebben dit heel vaak gebruikt. Een vuurtoren is ergens geplaatst voor begeleiding….het gaat niet over een filosofie, nietwaar? Een vuurtoren heeft geen geloofssysteem nodig, hoeft nergens in te geloven en wordt niet gestraft als hij een fout maakt. De vuurtoren staat stil en sterk en heeft vaak niet eens een naam. Een vuurtoren leidt de schepen naar een veilige haven want dit is de reden waarom de vuurtoren daar is geplaatst in de wetenschap dat hij voor een veilige plaats zorgt en op een veilige plaats staat.

Dit is wat een lichtwerker – in onze definitie – doet. Jullie staan hier op de planeet en weten iets dat anderen niet weten. Het gaat niet over een profeet, het gaat niet over een geloofssysteem of een doctrine het gaat over de logica van de Schepper, van de planeet, over dingen die de Inheemsen wisten en dit wordt ook vandaag aan jullie doorgegeven….misschien een betere manier om te leven waarin jullie minder angst hebben en je veel prettiger voelen…..een manier om door de gezondheidszaken heen te komen zonder je zorgen te maken. Wij gaan altijd terug naar de eerste metafoor die wij jullie ooit hebben gegeven die verlichting laat zien: Jullie zijn in een donkere zaal en niemand kan een ander zien en er is angst omdat het onbekende aanwezig is. Jullie weten niet wie er om je heen is. Jullie weten niet wat zij geloven of wat zij kunnen gaan doen. Iemand in de groep steekt een lucifer aan en voor het eerst kan men in de zaal een beetje meer zien en zij zien dat de anderen om zich hen net zoals zij zijn en zij nergens bang voor hoeven te zijn omdat de waarheid nu werd onthuld. Eén lucifer deed dit!! Je zou kunnen zeggen dat dit lijkt op de vuurtoren, maar nu met mensen.

Dit is wat jullie voor de planeet betekenen, lieve mensen….de ene lucifer worden er meer en de zaal wordt steeds helderder en de mensen gaan zich prettiger voelen en begrijpen dat dingen als oorlog nooit het antwoord kunnen zijn en dat dingen beter op een verlichte manier kunnen gebeuren, op een compassievolle manier en deze dingen bevatten ook dat men zich comfortabel voelt. Angst gaat weg omdat jullie duidelijk een waarheid kunnen zien.

Vandaag, zoals wij hier zitten, verspreidt het virus zich en er is grote angst, maar er is ook de grote waarheid dat dit tijdelijk is…dat er overmatig gereageerd wordt. Het licht dat jullie op deze plaats naar anderen verspreiden is belangrijk om hen te tonen dat jullie je prettig voelen en geen angst hebben. Gezond verstand zal winnen, en zelfs als jullie vragen: “Kryon, hoe moet ik dit doen midden op een strand!” (gelach) Het antwoord is: Dat kan heel goed! Zie je, het licht dat jullie dragen is een multidimensionale waarheid die zich ogenblikkelijk verspreidt naar waar of wie jullie het sturen.

Dit is de waarheid. Er zijn multidimensionale aspecten aan het licht dat jullie dragen en als jullie je dan concentreren op familie, op groepen en zelfs steden om hen te sturen wat jullie hebben, vuurtorens….om hen die lucifer in het duister te sturen en dit zal hen troosten in deze tijden.

Daarvoor zijn jullie hier.…daarom bestaan jullie.

Dit is de verlichting en de E waarover wij spreken.

En zo is het.

Kryon