Kryon in Indianapolis. 2.  – Vreugde vinden te midden van Chaos. 2.

Live Kryon Channeling.

Kryon in Indianapolis. 2.  

Lee Carroll / 25  juli 2020
Geplaatst: 17 juli 2021
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Vreugde vinden te midden van Chaos. 2.

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Vandaag is het dag van introspectie, een dag waarop velen naar binnen gaan en zeggen “Wat kan ik doen? Niet direct het veranderen van mijn fysieke staat maar hoofdzakelijk de manier waarop ik mij voel.” De situatie van nu is er zeker een van controle, zoals jullie weten.

Dit is channeling nummer twee van de vier die gaan over vreugde. Wij begonnen hier vanmorgen mee. “Vreugde vinden te midden van chaos” is de naam. Toch is dit hetgeen er van velen van jullie wordt gevraagd. Lieve mensen, jullie die nu of later luisteren of lezen….deze channeling wordt gegeven in het midden van de crisis betreffende het virus in de maand juli van het jaar 2020. Dit is voor vele mensen geen goede tijd en wat er zo moeilijk is, is het onbekende. “Hoe lang zal het duren? Wat komt er daarna?” Hoe kunnen jullie dingen voor de toekomst plannen als jullie niet echt weten wat de toekomst zal brengen in de greppel van normaliteit waar jullie je normaal gesproken in bevinden? Als jullie op vakantie willen gaan kan het niet vanwege dit en dat. Het schept angst, ook bij degenen die zeggen dat het hen niet zoveel doet. Ik zeg dat er nog steeds een onzekerheid is waardoor niemand zich prettig voelt.

Dit zijn channelings die zeggen dat er bepaalde antwoorden zijn en de antwoorden op “hoe vreugde in je leven te scheppen” is waar ik eerder over heb gesproken….het innerlijk kind vinden dat een herinnering is die jullie allemaal hebben uit de tijd waarin jullie je heel weinig zorgen hoefden te maken….een tijd van spelen en vreugde, lachen, giechelen en onschuld. Dit is daar nog steeds. Wij hebben gezegd dat het zaad van het innerlijk kind, de vreugde, de remedie is tegen dingen die er klaar voor zijn om op jullie geplakt te worden in tijden als deze.

Ik wil jullie graag vier suggesties doen en bijna elk daarvan is ogen-rollend voor degenen die in de lineariteit werken en niet begrijpen dat er ook iets anders is en er een rest van het verhaal is. Ik zal jullie dit in nummer drie vertellen. Jullie kunnen in deze situatie morgen wakker worden met een vredig gezicht, zodat degenen om jullie heen dit ook zien. Dit komt in channeling drie, zoals ik al heb gezegd. Die komt morgen.

Vier dingen vier attributen. Begrijpen jullie echt niet dat er meer dingen zijn dan degene die jullie zien? Dit meerdere komt op zo vele manieren. Het komt door jullie innerlijk aangeborene, het komt doordat je lichaam luistert en het komt door de hulp van de andere kant van de sluier.

Wat hebben wij jullie in het verleden dertig jaar lang verteld over de manier waarop je lichaam met jullie werkt? Jullie hebben iets wat het slimme lichaam wordt genoemd. Dit slimme lichaam is het deel waar homeopathie tegen spreekt. Het is het deel dat meer weet dan jullie. Het is het deel dat jullie immuunsysteem begrijpt en is het deel dat met ziekten werkt. Het is zo dat jullie je leven leven en het slimme lichaam de rest doet. Dit betekent dat er delen van jullie zijn die naast jullie werken en waarvan jullie zelfs niet weten wat zij doen. Dit is overleving, het is ingebouwd en het is prachtig….laten wij dit dus gebruiken. Laten wij het gebruiken!

Nummer een zal te eenvoudig klinken, dat is bij hen allen het geval. Ik wil dat jullie positieve, vredige en betekenisvolle affirmaties zoeken en je die blijven herinneren. Ga ze lezen! Stop hen in je hoofd en herhaal hen, misschien een stuk of drie, vier. Doe dit zo vaak als je denkt dat nodig is en begin de dag ermee. Je staat op en voelt je waardeloos maar begin de dag hiermee. Houd je hiermee bezig….je staat op, voelt je afschuwelijk en hebt pijn en je doet een affirmatie die zegt: “Ik voel mij heel erg goed!” Mensen zullen zeggen dat dit gewoon dom is: “Het is niet spiritueel, het is niet esoterisch….het is gewoon dom! Zeggen dat je je goed voelt als dit niet zo is!”

Ja, dit is precies wat ik bedoel! Er is iets anders aan de hand, lieve mensen, en ik zal het opnieuw vertellen Doe dit zo vaak totdat je er moe van wordt.(Kryon lacht) Het lichaam luistert naar jullie….het hoort woorden en het handelt naar dingen die zijn gebaseerd op het bewustzijn van jullie als zijnde “de Baas!” Hebben jullie er ooit aan gedacht dat jullie de baas over je eigen lichaam en je eigen bewustzijn zijn? Hoe vertellen jullie je lichaam wat het moet doen? Denk daar eens over na! Het antwoord is: spreek het hardop uit! Als jullie deze vredige affirmaties gaan opzeggen: “Ik Ben een vredig mens en ik doe mee aan de vreugde van de Schepping in de welwillendheid van de Schepper die van mij houdt en alles om mij heen dat natuurlijk en prachtig is!”

Heel eenvoudig!

Tegelijkertijd voelen jullie je waardeloos! (Kryon lacht) Ja! Werkt het? Ja! Als het niet zou werken zouden er geen beschrijvingen van affirmaties, kaarten en leringen hierover zijn op de hele planeet. Ja, het werkt, en de logica ervan is dat jullie slimme lichaam ernaar luistert. Wij hebben altijd, altijd gezegd dat jullie cellulaire structuur naar je lichaam luistert….spreek tegen je lichaam! Ook al denken jullie alleen maar ergens aan, jullie biologische en chemische lichaam hoort het en reageert. Daarom werkt het. Zeg de affirmaties minstens drie keer per dag op. Doe hen ’s morgens en ’s avonds en overdag en na een tijdje gaat jullie innerlijk aangeborene begrijpen dat dit een verzoek is….misschien wel een eis. Het gaat chemisch veranderen en als jullie chemie verandert gaan jullie gedachten veranderen…..dit weten jullie! Jullie weten wat het is om je slecht te voelen en tegelijk ook goed, lieve mensen. Dit weten jullie allemaal. Jullie weten dat jullie je chemisch op een bepaalde manier voelen. Het zit niet allemaal in je hoofd….het heeft ermee te maken hoe moe jullie zijn en ergens wel of niet over willen praten. Dat is chemisch en niet alleen in je hersenen.

Affirmaties doen dit dus voor jullie en het begint te reageren en het slimme lichaam doet de rest voor jullie.

Nummer twee is niet alleen bijna hetzelfde, hij klinkt ook hetzelfde, maar is toch een beetje anders. Jullie hebben allemaal tijden gehad waarin jullie hardop lachten door iets van buitenaf. Misschien was die bron van buitenaf een geweldig boek of een film of een video die jullie hebben gezien, of plaatjes of gedragingen van een dier dat jullie hebben….wat dan ook. Ik wil dat jullie dit zoeken en opslaan. Hoe meer tijd jullie doorbrengen met de dingen waarover jullie eerder hebben gelachen hoe meer het de herinnering van lachen aanzwengelt en sterker maakt door de herinnering aan goede tijden. Als jullie films hadden waarom jullie moesten lachen….doe dit dan weer.

Als jullie zeggen: “Dat gaat niet werken, Kryon, maar goed, ik zal de video aanzetten!” is dit goed. Ik garandeer jullie dat jullie na een tijdje grinniken en zullen lachen en jullie chemie zal dit voelen. De chemie van je lichaam zal zeggen: “Dit is goed….ik ga dingen veranderen. In plaats van angst en ziekten ga ik veranderen naar plezier!” Jullie chemie verandert als jullie lachen….wisten jullie dat?

Vreugde vinden te midden van deze chaos is niet zo moeilijk als jullie denken….jullie werken eraan en werken ermee. Dit was nummer twee: vind iets dat jullie in het verleden aan het lachen maakte en doe dit dan weer. Zoek het op!

“Wel, Kryon, ik heb maar een film waar ik in mijn leven echt om heb gelachen!” Goed, pak die dan en speel hem elke dag af! (Kryon lacht) Jullie zullen het lachen niet moe worden. Jullie zien die film steeds weer en toch laat het je hart weer opspringen. Dat is nummer twee!

Nummer drie is een axioma, een stelling: herken een basiswaarheid. Er zijn twee bases in deze waarheid. 1: Jullie lichaam wil helen. Dat is overleven. Alles in het innerlijk aangeborene is gebouwd om te overleven. Jullie lichaam wil dit meer dan jullie bewustzijn dit wil. Er vindt dus een enorme samenwerking plaats, direct! Als jullie dit gaan doen wordt de intentie waarmee jullie dit doen gezien door je lichaam, begrepen door het innerlijk aangeborene en zelfs delen van je bewustzijn weten wat jullie proberen te doen. Alweer: jullie voelen je slecht en zeggen affirmaties en zetten een film op en je bewustzijn ziet wat jullie proberen te doen en gaat samenwerken. Jullie hebben hieraan een helper en dit is het overlevingsinstinct van jullie innerlijk aangeborene. Het wil lachen en het wil uit die depressie komen, lieve mensen….wat er ook om jullie heen gebeurt! Jullie kunnen vredig en vreugdevol zijn met alles om je heen. Maar helpt het ook bij de steeds ingrijpender dingen die buiten om je heen gebeuren? Het antwoord is: daar helpt het niet bij….maar de dingen die jullie gezonder houden als jullie in je huis zijn, zijn goed voor jullie.

Het tweede deel van nummer drie is spiritueel. Schepper zorgt voor jullie….meer dan jullie weten en als jullie dit soort dingen gaan doen en bezig zijn met het innerlijk kind en met de affirmaties, zeg ik jullie dat er een deel van jullie ziel is dat ziet dat jullie met vrije keuze hebben besloten voor een proces waaraan je ziel meewerkt. Snappen jullie dit? Jullie hebben vrije keuze. Dit is zo belangrijk! Hebben jullie enig idee wat dit in waarheid betekent? Jullie hebben de keuze om vroeg te sterven als jullie dit willen….als jullie willen! Jullie hebben de keuze om op de planeet te blijven….als jullie dit willen. Maar hier is de regel die jullie zouden moeten kennen: Als jullie ervoor kiezen om delen van de Schepper in jezelf te vinden….als jullie daarvoor kiezen, gaat het Licht schijnen. Echt waar! De delen van jullie ziel zeggen: “Kijk, kijk naar wat de mens deed….hij gaf toestemming! Open de deur, open de deur!“ Zo voelen zij zich hierover. Vrije keuze….open de deur, ga naar binnen! Zij helpen jullie. Jullie gidsen komen naar buiten….dingen gaan oplossen….jullie worden welwillender. Ik zal jullie zeggen waarom: omdat jullie het deden….jullie probeerden het….jullie toonden intentie uit vrije wil!

Ik kan jullie niet vertellen hoeveel dit voor ons betekent dat jullie JA zeggen. Maar jullie moeten de deur openen!

Dit was nummer drie. Als iemand van jullie deze drie samen wil voegen is dit een ander verhaal. Ik heb jullie verteld dat zij ook iets anders betekenen. Wat betekent nummer een, wat betekent nummer twee, wat betekent nummer drie?

Nummer vier: Hebben jullie je ooit afgevraagd als je naar de natuur kijkt hoe die kan werken met stormen, regen, en als de zon opkomt alles weer voorbij is….het werkte, het werkte gewoon. Het schijnt niet uit te maken. Dit is wie jullie zijn….jullie maken deel uit van de natuurlijk zijnde Aarde. Jullie zijn een deel van Gaia, jullie kwamen van Gaia. Hoe jullie er ook over denken, jullie maken deel uit van een groep, een groep met de natuur waar het gewoon werkt en uitkomt en overleeft, de zon opkomt en jullie je later realiseren dat de dieren overleefden. Het lijkt allemaal heel simpel maar ik kan jullie verzekeren dat jullie deel uitmaken van een groep die overleving is op deze planeet….met jullie verbinding met Al Wat Is die welwillend is. Jullie gaan je realiseren dat jullie deel uitmaken van een groter plaatje dan alleen maar jullie zelf. Nummer vier is hetgeen jullie je bewust worden….dat jullie EEN zijn met AL het andere! als jullie gaan begrijpen dat wat er ook gebeurt met je baan of relatie of wat dan ook dat jullie nu angst en chaos bezorgt….al deze dingen en vergelijkingen met het stukje van de Schepping zijn dat jullie zijn en wat dit betekent op grotere schaal.

31 jaar lang heb ik jullie deze dingen verteld: Jullie zijn groter dan jullie denken….er wordt meer van jullie gehouden dan jullie weten en jullie verdienen meer dan jullie denken omdat jullie vaak genoeg de deur hebben geopend. Wij staan hier met uitgestoken handen. Wanneer gaan jullie je realiseren hoe geweldig jullie zijn?

Nummer vier is Realisatie van Grootsheid. Jullie zijn een deel van het plan. Jullie zijn een deel van de Aarde….al deze dingen….zoveel groter! Ik garandeer jullie dat als jullie deze vier dingen doen, hen herkennen en begrijpen en door de routine in het lachen door hetgeen jullie je herinneren van het verleden, jullie aan de andere kant gaan staan en in het aangezicht van de chaos zeggen: “Ik ben zoveel vrediger dan ik was, een vrede die verder gaat dan het begrip….jullie zijn bijna TE vredig! (Kryon lacht) Mensen zullen zeggen: “Wat is er met je aan de hand? Waarom voel jij je niet terneergeslagen? Ik ben wel depressief en dat zou jij ook moeten zijn!” Oh, dat is nummer drie en daar gaan wij morgen over spreken. Hoe je dit moet overbrengen, hoe jullie dit gaan doen en wat jullie daarvoor moeten leren. De verandering in de chaos in je leven….hoe breng je die over op anderen? Kunnen jullie dit wel, of zouden jullie dit moeten doen?

Wij gaan het hierover hebben als ik terugkom. Al deze dingen zijn nu aanwezig, voor deze tijd, in deze julimaand van 2020….en jullie weten wat er aan de hand is.

Wij vertellen jullie deze dingen in grote liefde omdat dit is wie wij zijn…..verliefd op jullie!

En zo is het.

Kryon