Kryon in Indianapolis. 4. – Vreugde vinden te midden van Chaos. 4.

Live Kryon Channeling.

Kryon in Indianapolis. 4.  

Lee Carroll / 25  juli 2020
Geplaatst: 24 juli 2021
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Vreugde vinden te midden van Chaos. 4.

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

De meeste mensen die hiernaar luisteren begrijpen niet dat er vaak voordat ik channel eerdere channels waren. De energie van Adironnda is prachtig….de woorden druipen van liefde en waarheid want als je de channelaars samen brengt, lieve mensen, geven zij jullie vaak dezelfde boodschappen.

Ik wil graag doorgaan met mijn boodschap over vreugde. Het is er een die ik al twee dagen breng en dit is de vierde van de vier. Vreugde vinden te midden van Chaos. Deze speciale channeling is niet zozeer instructief maar wel energetisch want ik wil jullie de waarheid geven over vreugde….de echte waarheid over vreugde.

Hoe wordt jullie vreugde door Spirit gezien? Hoe wordt dit instinctief door de mensheid gezien? Vreugde?

Ik ga beginnen met iets dat jullie niet verwachten. Ik heb jullie nu jaren informatie gegeven dat deze planeet zich wentelt in oude energie en de hele reden waarom ik hier ben is omdat juist dat gaat veranderen. Letterlijk eonen lang is de mensheid in een laag bewustzijn geweest en heeft zichzelf daar nooit uit kunnen verheffen….niet echt! Er waren tijden van vrede maar dit mondde altijd weer uit in oorlog. Er was nooit samenhang in de mensheid, er was altijd wantrouwen, meestal tussen verschillende landen die niet met elkaar praatten en zelfs als zij dit konden stonden hun leiders dit niet toe. Dit was zo lang een planeet met laag bewustzijn en nu begint dit omhoog te gaan.

Laten wij het even over vreugde hebben, geluk, het intuïtieve attribuut van glimlachen….mijn partner is over de hele planeet geweest en hij heeft veel geleerd. Hij was niet bepaald op voorbereid op de begroetingen in twee landen en in deze landen werd hem verteld dat hij teveel glimlachte. Hij vroeg verbaasd: “Wat bedoelen jullie?” en zij zeiden: “Wel, in onze cultuur is glimlachen iets wat je beter niet kunt doen want het betekent dat je iets verbergt. Zie je, degene die glimlacht is een oneerlijk mens!” Dit werd hem verteld. Hij lette er niet zoveel op en deed het meer omdat dit gewoon zijn reactie op dit nieuws was. Hij was in een van deze landen in een klein restaurant en een jongedame, zij was net achttien, kwam naar zijn tafel en sprak rustig. Zij zei: “Ik kijk steeds op het internet en ik zie de Amerikanen steeds glimlachen. Is dit echt waar mijnheer. Ik weet dat u een Amerikaan bent, ik kan het zien” Mijn partner zei tegen haar: “Wij glimlachen niet altijd maar wel vaak.” Hij zal dit altijd onthouden want zij zei: “Ik zou willen dat dit hier ook zo was!” Dit zijn de jongeren die naar het internet gaan kijken en veel dingen zien die zij nooit eerder zagen en dingen leren die zij niet kenden. Waarom is vreugde iets dat wordt onderdrukt als een onderdeel van controle? De reden is omdat vreugde een van de hoofdenergieën van de Creatieve Bron is,…als het niet de belangrijkste is! Van degenen in die landen zou ik tegen hun moeders willen spreken: “Als jullie voor het eerst thuiskomen met je kind en er heel verguld mee zijn, wat doen jullie dan….wat is de eerste intuïtie die jullie voelen? Jullie buigen je over het kind en leren het om niet te lachen? (Kryon lacht) Het antwoord is natuurlijk NEE. Jullie kietelen het kind omdat jullie willen dat het gaat glimlachen, nietwaar? Dit is instinct. Elke moeder weet dit. Jullie leren het kind niet om ongelukkig te zijn. Dit leren zij misschien zelf door naar jullie te kijken als jullie daarvoor kiezen. Het eerste wat een moeder doet is het kind laten lachen en als het kind lacht licht jullie wereld op, en jullie weten het. Dit komt van de andere kant van de sluier, lieve mensen.

Ik wil jullie ergens mee doorheen nemen. Mensen zijn erg lineair en jullie hebben geen vergelijkingspunt. Dit is geen oordeel over de manier waarop jullie zijn, dit is gewoon een feit. Er kan gewoon geen andere manier zijn. De enige referentie die jullie hebben is wat jullie zien en wie jullie zijn. Als jullie een andere realiteit zouden hebben waar jullie naartoe zouden kunnen gaan, zouden jullie in staat zijn om daarover te praten, maar die hebben jullie niet. Jullie hebben je eigen realiteit. In deze lineariteit van jullie is er een naam, een mens, een jullie, een gezicht dat jullie elke dag in de spiegel zien. Jullie zien jezelf niet als veelvoudig en hoe jullie op een bepaalde manier multidimensionaal zijn, jullie kijken niet echt naar jezelf en zien dan je ziel. Jullie kijken niet naar jezelf en zien dan de Schepper, hoewel jullie daar deel van uitmaken. Jullie realiteit is wat jullie kunnen aanraken, zien en voelen.

Er is jullie, tussen twee haakjes, verteld, dat die ziel van jullie als jullie overlijden ergens naartoe gaat, afhankelijk van hetgeen jullie geloven. Maar hoe zien jullie dit nu voor je? Een mens ziet zichzelf in zijn lichaam dat zijn ziel vertegenwoordigt die wordt beoordeeld of een feestje heeft, al naar het geloof, maar zij zien zichzelf als ziel in hun lichaam naar de hemel gaan. Het is ook heel interessant om de vragen te horen over de hemel. Er zijn steeds spirits hier naartoe gekomen om te antwoorden op de vraag hoe de hemel eruit ziet. “Kunnen wij daar zien wat wij zien, maar dan zonder ogen?” Dit zijn de vragen. Een van de favoriete vragen van mijn partner is: “Zijn er schommelstoelen in de hemel?” (Kryon lacht) omdat degene die dit vroeg zo ontzettend graag in de schommelstoel zat.

Jullie plakken dus je eigen realiteit op de esoterische dingen van de Schepper die zo groots zijn als waar jullie naartoe zouden gaan als jullie overlijden. Jullie steken het in een menselijke vorm, een driedimensionale vorm en zien jezelf als jezelf en stellen dan de vragen en kijken met die eigen ogen.

Ik heb een metafoor voor jullie en jullie zullen hem begrijpen: Laten wij doen alsof jullie rupsen zijn. Laten wij in dit verhaal doen alsof de rups een beetje hoger bewustzijn heeft dan normaal….ongeveer net zoveel als jullie. Laten wij zeggen dat deze rups zich dezelfde vragen stelt als jullie….als hij de grote diepe slaap ingaat. Jullie weten waar ik naartoe wil. De rups, zoals hij vandaag op Aarde bestaat ziet nauwelijks iets. Zij kunnen licht van donker onderscheiden en schaduwen zien en dat is het wel zo’n beetje. Voor hen is dit goed genoeg omdat zij niet anders weten. Dit is hun leven en de rups vraagt zich af wat er gebeurt als hij de diepe slaap in gaat, naar die grootse situatie waarvan men vertelt dat hij als een vogel zal vliegen. “Zal ik net zo goed kunnen zien als nu? Ik hoop het maar!”

Dezelfde vraag als jullie: “Hoe kan ik zien zonder ogen? Hoe zal het zijn als ik geen lichaam heb? Wat kan ik zien en voelen? Wat gebeurt er?” Deze rups vraagt het zich af, denkt erover en maakt zich misschien een beetje zorgen. Dan gaat hij in de diepe slaap, in een cocon en er gebeurt iets magisch. Dit is iets waar jullie naar kunnen kijken, lieve mensen, want deze metamorfose van die rups is een wonder. Als de rups zich ontwikkelt tot een vlinder en zijn vleugels uitspreidt – inderdaad als een vogel! Laten wij eens kijken naar de ogen. De vlinder keek met zijn ogen en hij heeft duizenden beelden die helder zijn en hij kan ultraviolet licht zien en licht polariseren. De vlinder kan kleuren zien voor het inkleuren van zijn vleugels. Hij kijkt honderd keer, duizend keer, beter en anders dan de rups kon denken.

Als jullie je laatste adem uitblazen gaat jullie ziel in een metamorfose en ik zeg jullie dat die ziel van jullie zal gaan vliegen en jullie hebben dan geen oogballen meer. Jullie hebben zicht. Weten jullie wat zicht is? Jullie hebben zicht en de gevoelens en de kennis en het bewustzijn. Jullie weten niet eens wat deze woorden betekenen in verband met hetgeen jullie zullen hebben….want mens zijn op Aarde is zo anders als jullie Thuis komen. Dit is een tijdelijke, strompelende conditie die zovelen van jullie zonder vreugde doorstaan en niet begrijpen dat vreugde heilig is. Vreugde komt van de Schepper. Dat is er in de hemel: VREUGDE! En in jullie vliegen als een vogel kunnen jullie niet alleen zien zoals jullie dachten te kunnen, maar jullie kunnen ook licht zien als nooit tevoren….alle spectrums. Wij zingen dingen in licht! Wij kunnen jullie niet uitleggen wie jullie werkelijk zijn, maar laat mij vertellen wat jullie als eerste voelen. Oh, lieve mensen in lineaire vorm, jullie zien jezelf overgaan en jullie zien jezelf als een mens in een lineaire vorm misschien een trap oplopen en jullie ontmoeten misschien iemand die een metafoor is voor het verlaten van iets en ergens anders voor het eerst aankomen. Hoe is het? Ik zal jullie vertellen hoe het is want dit is wat jullie je hierover zullen herinneren: Het eerste wat jullie gaan ontmoeten en zien….is VREUGDE! Dit is wat ik jullie wil vertellen! Dit is waarlijk een van de meest diepgaande, grootste waarheden die ik jullie kan geven. Hoe het is aan de andere kant? Vreugdevol! Dat is de essentie van de Creatieve Bron van het Universum….van jullie….van jullie melkwegstelsel. Ik probeer jullie te vertellen dat als jullie vreugde vinden….ALLES VINDEN!!! Jullie vinden gezondheid, jullie vinden langer leven….jullie vinden schoonheid….jullie vinden de reden van het leven, jullie vinden vrede! Als deze planeet begint te worden wat zij zal worden zullen jullie terugkijken naar wat het verschil kan zijn en ik zeg jullie dat iedereen naar iedereen kan glimlachen en jullie daarbij niet iedereen wantrouwen.

Dit is de waarheid, lieve mensen, en dit is de reden waarom wij zoveel spreken over waarover wij spreken.

Dat wat van de andere kant van de sluier komt naar de Aarde brengen is het ding, want als de sluier opgetild gaat worden en transparanter wordt zullen jullie merken dat er niet alleen een toename komt van integriteit maar een toename van het hier ZIJN, van lachen, geluk en vreugde.

Ik zou jullie deze dingen niet geven als zij niet de waarheid zijn. Voel dit in je eigen essentie want jullie hebben de mogelijkheid om in jezelf te voelen of hetgeen ik zeg waarheid is of niet. Het zit bij jullie ingebouwd. Het is een deel van jullie. Oude zielen, het is de stamlijn die aangeeft waarom jullie hier vandaag zijn….verder dan 2012!

Laat de oude energie achter je en ontsnap naar vreugde!

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid….en met een goede reden.

En zo is het.

Kryon