Kryon in Indianapolis, Indiana 3 / Het innerlijk aangeborene

Live Kryon Channeling:
Kryon in Indianapolis, Indiana 3

Het innerlijk aangeborene

18 augustus 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst

Wij gaan verder met de boodschap. Het onderwerp is het innerlijk aangeborene, en soms is het moeilijk om het innerlijk aangeborene te scheiden van wat jullie denken dat het innerlijk aangeborene is. Er zijn vaak verklaringen die zeggen dat het goed is om verliefd te worden op jezelf. Het is goed om jezelf te vergeven. Deze verklaringen zijn heel algemeen voor channelings over de hele wereld – inclusief deze! Het is ook verwarrend voor de feitelijke identiteit van het zelf is het moeilijk. Het is moeilijk voor de mensheid, met name voor oude zielen, om deze dingen samen te voegen en hen ergens op te laten slaan. Laat mij jullie een paar dingen vertellen. Wij hebben parabel na parabel en verhaal na verhaal gebracht over mannen en vrouwen die geprobeerd hebben iets te identificeren dat een mysterie is. Achttien jaar geleden bracht ik een channeling, een van de eerste channelings, over een vrouw/man die Wo heette. Over de stem, de onderwerpen van de beweging, over hoe hij in de hoek zat en beweging verstoorde, en al dit soort dingen en hij naar de dokter en de psycholoog ging en dat maar doorging en doorging en hij aan het einde doorkreeg dat het om hemzelf ging. (Kryon lacht) Hij probeerde om in contact te zijn met zichzelf omdat hij zijn echte zelf zover had gescheiden van alles wat maar begon te lijken op een spiritueel zelf…hij herkende het niet eens.

Dit ging verder in parabels, de zoektocht naar de heilige Graal en zoveel andere keren heb ik jullie metaforen gegeven die allemaal gingen over de ontdekking van het Zelf.

Zelfs vandaag spreken jullie jullie over het innerlijk aangeborene en bestuderen het en er is bij jullie een tendens om het te scheiden, om er een lineaire gebeurtenis van te maken… Jullie…. en dan is er een innerlijk aangeborene… alsof het iets is dat in de hoek van de kamer staat en jullie kende en slim is. Dit is niet de werkelijkheid. Dus vragen wij om begrip voor de integratie van wie jullie denken dat jullie zijn en wat hetgeen het innerlijk aangeborene wordt genoemd, is. Je zou zelfs het innerlijk aangeborene kunnen veranderen…. je naam is Mary B., de naam is Ralph B. het is iets dat laat zien dat jij het bent. Jij in een vorm of vibratie waar jullie moeite mee hebben omdat die zo anders is. Het seminar van vandaag, het advies van vandaag, de energie van vandaag, is er om jullie in contact te brengen met het innerlijk aangeborene zodat jullie dit worden. Dan zijn jullie samen in plaats van ernaar te kijken als: het innerlijk aangeborene. Er zijn zovele namen voor jullie. Dit komt omdat bewustzijn zeer, zeer gecompliceerd is en dat het bewustzijn van een mens gewoon overleven kan zijn. Bewustzijn kan relatie zijn. In dit speciale geval vertellen wij jullie dat er een laag van bewustzijn is die wij het innerlijk aangeborene noemen. En dit bepaalde bewustzijn is verbonden…. het is verbonden met de ziel. Het is verbonden op een veel grootsere manier dan het bewustzijn van overleven. Jullie hebben misschien het bewustzijn van welwillendheid, maar als jullie niet het bewustzijn van het innerlijke hebben komen jullie niet verder dan je buurman.

Klim naar binnen naar het innerlijk en begrijp dat jullie huid zijn, begrijp dat als jullie je gaan ontwikkelen en leren dat het innerlijk aangeborene niet jouw innerlijk aangeborene is. Jullie Hoger Zelf, stukje en deeltjes die jullie niet begrijpen die verantwoordelijk zijn voor begeleiding, intuïtie, gezondheid, het is een deel van jullie dat alleen maar gescheiden is omdat jullie je er niet binnen zijn gegaan – nog niet – en daarom hebben wij deze bijeenkomst.

Je kan de bijeenkomst ook een andere naam geven en zeggen: ontwikkelen naar het binnengaan van het innerlijk aangeborene, en ermee stoppen om het te scheiden op een lineaire manier zodat het op de een of andere manier naast je staat, maar het is binnenin je en jullie proberen het aan te raken alsof het een illusie is. En nu de waarheid.

Sommigen van jullie stellen de vraag: “Heeft het innerlijk aangeborene een persoonlijkheid? Heeft het innerlijk aangeborene een bewustzijn dat anders is dan dat van mij?” Hier is de waarheid: dat kan! Als jullie een pad van angst hebben gekozen kan het dit niet want het innerlijk aangeborene vertegenwoordigt dat spirituele deel van jullie dat zeer veel van jullie houdt en zo graag met jullie verbonden wil worden. Verbonden met het Hoger Zelf en tegelijkertijd met jullie chemie; het innerlijk aangeborene steekt altijd in liefde zijn hand naar jullie uit. “Laten wij samen gaan” zegt het. “Laten wij samen gaan!” Als jullie informatie krijgen lijkt dit ogen-rollend te zijn en veel te groots dat jullie bewustzijn zal zeggen: “Ja, maar….” Ook al zeggen jullie affirmaties en zeggen dat jullie erin geloven, zelfs als jullie het willen erkennen…. is er altijd een “Ja, maar!” Wat wij jullie dus willen vertellen is dit: Dit is een proces van de oude energie dat jullie niet langer meer nodig hebben, het is een gewoonte.

Wij hebben channelings gegeven over de gewoonten en de filters; zij vallen allemaal weg, lieve mensen. Sommigen van jullie zullen zonder reden omdat en huilen omdat zij begrijpen dat de “ja, maars” gaan verdwijnen en jullie gaan op een punt komen waarop jullie zeggen dat jullie je pracht gaan begrijpen en zeggen: “Ik begrijp het niet, maar ik voel mij goed, ik heb vrede met dingen en ik begrijp nu dat ik altijd maar met mijzelf bezig was en dat is nu niet meer zo, en het is beangstigend. (Kryon lacht) Ik ontmoet mijn innerlijk aangeborene.” Het innerlijk aangeborene is niet jullie innerlijk aangeborene….het is de brug naar jullie Hoger Zelf. Het is jullie brug naar gezondheid. Het is de brug naar de dingen die jullie wensen te scheppen. Het werkt met je intuïtie, het heeft jullie naam en jullie hebben een samenwerking die jullie nooit eerder hebben (h)erkend. Deze dingen zijn JULLIE, maar zij vibreren nu op een iets ander niveau en dus lijkt het erop dat het apart staat, maar dat is niet zo. Het is interessant hoe jullie als mensen de delen van je lichaam identificeren want dit scheidt jullie van alles. Jullie zeggen: “Mijn hand doet pijn!” De waarheid is dat jullie pijn doen door wat er rondom je hand gebeurt. Er is een ander bewustzijn als jullie samenwerking zoeken met je hele zelf en het innerlijk aangeborene.

Het innerlijk aangeborene gaan zien als een deel van jullie, zozeer een deel van jullie dat jullie zelfs de Liefde kunnen voelen die doordringt tot het Hoger Zelf en de pijnappelklier, naar dat deel van jullie bewustzijn dat dit nog niet echt heeft gezien. Dan gaan jullie de complexiteit begrijpen van de evolutie van het menselijk bewustzijn die al deze processen gaat ontwikkelen naar een punt waarop  jullie op een dag je eigen intuïtieve genezer bent. Dat jullie op een dag weten dat jullie witte bloedlichaampjes een gevecht moeten voeren met een bacterie of een virus, net zoals jullie vandaag weten dat je hand pijn doet of dat jullie zelf pijn hebben. Alle dingen van JOU zullen samenwerken en het innerlijk aangeborene is daar een van. Het is dus een pleidooi om te zien wat jullie altijd zijn geweest – verbonden met je bewustzijn zodat jullie werken met een mysterieus deel dat een deel van jullie is en op de dag dat jullie je dit realiseren en je hand uitsteken naar het innerlijk aangeborene zijn jullie verliefd op het innerlijk aangeborene omdat het jullie Zelf is. Dan komen jullie samen, en als jullie dit kunnen doen, en als jullie dit doen, is alles wat jullie vandaag hebben geleerd naar voren te kijken en te activeren wat van jullie is, in plaats van naar buiten te kijken en het te zoeken, want dat zal een lange weg zijn. Doe de dingen die jullie altijd hebben gewild.

Dit is de boodschap van vandaag en hij zal verder gaan. Later zullen wij jullie een proces van herinnering geven, zou je kunnen zeggen, over waarom jullie met bepaalde dingen geduld moeten hebben en waarom zij niet werken op de manier waarvan jullie denken dat het zou moeten zijn. Maar dat komt nog.

Het innerlijk aangeborene ben JIJ, en als je spreekt over een uitgebreid innerlijk aangeborene, heb je het over een uitgebreid menselijk wezen dat is uitgebreid met alles dat JIJ bent.

Dit worden jullie ook, maar dat komt nog.

En zo is het.

Kryon