Kryon in Indianapolis, Indiana 4 / Wachten op de trein

Live Kryon Channeling:
Kryon in Indianapolis, Indiana 4

Wachten op de trein

18 augustus 2018 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Steeds is er een serie ontmoetingen als deze. Er komt nu een laatste channeling, een laatste boodschap in deze serie. Het komt velen van jullie voor dat er nooit een exacte groep als deze zou zijn…. weer hier op deze manier samen en eigenlijk zijn deze channelings hetzelfde en zouden jullie hier nogmaals voor hetzelfde kunnen komen. Maar deze familie is uniek. Je zou kunnen zeggen dat het een eenheid is, een groep en die in deze drie dagen samenwerkt, soms vier dagen. Dit is een zeer lineaire gedachte die komt van een plaats waar jullie lineaire dingen ontwerpen in lineaire tijd op plaatsen waar jullie aankomen en weer vertrekken: allemaal driedimensionale basisdingen. Ik heb het al eerder gezegd: Jullie dragen het bewustzijn van de familie bij je; zo lang jullie leven, als jullie dit willen. Jullie plaatsen dit op dat gebied in jullie bewustzijn dat tijdloos is, een plaats waar jullie je kunnen herinneren dat jullie jong waren en misschien kunnen jullie zelfs denken aan een toekomst die jullie niet hebben verwacht…. zo ver kan dit gaan! Een tijdloze plaats die zegt dat hij altijd echt is en dit ook altijd zal zijn. Het is een prachtige plaats in jullie hersenen, lieve mensen, die dit soort dingen toestaat, en jullie weten dit. Jullie hebben af en toe flashbacks over jullie eerste schooldagen of van vrienden, die niet meer bestaan; herinneringen van geliefden die er niet meer zijn en zo echt zijn dat jullie hun stemmen kunnen horen en hun geur kunnen ruiken. Herinner je de tijden die prachtig waren, en op een bepaalde manier is er geen droefheid maar viering, en jullie zijn meteen terug bij toen het gebeurde. Die plaats in jullie hersenen die helemaal geen plaats is; het is een multidimensionaal paradigma dat meer dan herinneringen toestaat; het slaat emoties op.

Laat deze momenten van vreugde, van volwassen leren, op die plaats vaker voorkomen zodat jullie, steeds als jullie dit willen, bij de familie zijn, en als jullie dit doen wil ik dat jullie iets weten…. dat degenen die weg zijn hier ook naar deze channeling zijn gekomen. In de channeling zijn wij bij jullie. Wij zijn multidimensionaal, lieve mensen, als die zielen die hiertoe worden aangetrokken vanaf de andere kant van de sluier, zijn zij al in deze staat en zij zullen erbij zijn als wij bijeen komen. Dit is een belofte, jullie kunnen het voelen en bespeuren.

De mens maakt dingen lineair en letterlijk en jullie gaan naar een plaats waar het niet lineair en niet letterlijk is. Niet-lineair is moeilijk voor jullie, en het moeilijkst is hetgeen jullie voor jezelf willen scheppen. Steeds weer zijn de boodschappen van Kryon en de mensen om mij heen geweest dat jullie in staat zijn om een realiteit te scheppen die jullie kunnen visualiseren. Dit lijkt zo ver weg voor velen die dit horen dat jullie energie en controle kunnen hebben op kansen. Want er zijn mensen die zouden zeggen dat leven alleen maar uit kansen bestaat. Men zou dit zeggen, als er iets gebeurt, maar wij vertellen jullie dat het niet op die manier werkt.  Degenen die hier kritiek op willen hebben zullen logica gebruiken en zeggen dat het wel degelijk toeval moet zijn, want anders zou er een plan moeten zijn. Het kan niet anders dat mensen elkaar bij toeval ontmoeten en daarom zijn de uitdagingen op een spectaculaire manier niet in ons voordeel.

Dat jullie in staat zouden zijn om scenario’s te scheppen, door jezelf, met je bewustzijn dat jullie op plaatsen brengt. Daarom wil ik de kritiek pareren want niemand heeft gezegd dat jullie dit helemaal alleen moeten doen. (Kryon lacht) En er is een plan. Hier wordt het complex voor de lineaire geest en degenen die letterlijk willen zijn als zij kijken naar de manier waarop dingen werken, zien hen. Ik wil even terugkijken, alweer instructies over de manier waarop dit werkt en zorgen voor bepaalde frustraties die jullie hebben. Terwijl jullie gefrustreerd zijn lopen de dingen niet zoals zij moeten lopen en zoals jullie hen in je geest hadden. Dingen lijken als een klok te lopen en lijken een realiteit te scheppen die niet alleen voor jullie is, maar ook voor anderen die handelen om hetzelfde te bereiken. Dit kan voor jullie heel verwarrend klinken. Laat mij jullie eerst een axioma geven dat ik jullie steeds en steeds weer heb gegeven: Jullie hoeven de werking ervan niet te begrijpen om eraan mee te doen. Dat hoeft gewoon niet. Dan zijn er zelfs nog mensen die daarover willen argumenteren en zij zeggen: “Dat kan niet zo zijn…. ik heb om van A naar B te gaan een landkaart nodig. Jij vraagt mij om maar wat te doen zonder te weten waar A of zelfs B is.” Ik zeg tegen jullie: Jullie hebben het, en dit klopt helemaal. Jullie moeten op het proces vertrouwen… Het Proces! Alweer en alweer breng ik het terug naar het niveau waarop jullie het begrijpen. Verlaat straks de zaal en de meesten van jullie zullen in een auto stappen en voordat jullie het contact omdraaien en de motor starten….wat doen jullie dan? Laat mij eens raden! Jullie pakken de gebruiksaanwijzing van de motor en gaan ook elk aspect van de versnellingsbak bestuderen en ook alle andere technische zaken, voordat jullie gaan rijden. Jullie zeggen: “Dat is belachelijk!” en ja, jullie hebben gelijk! Snappen jullie het? Maar jullie hebben het proces in je, nietwaar, om je te krijgen waar jullie naartoe gaan, en jullie vertrouwen erop….. zo eenvoudig is het. De ervaringen die jullie hebben zijn ontworpen om jullie er nooit naar te laten kijken. Zij zijn ontworpen om jullie van A naar B te laten gaan…. zo is het ontworpen, en als ik jullie vertel dat het door jullie is ontworpen om van A naar B te kunnen gaan, met de dingen aangaande het innerlijk aangeborene en dat wij jullie leren over vertrouwen, heeft dit niets met toeval te maken, lieve mensen. NIETS!

Gisteren liet mijn partner jullie de experimenten zien die bewijzen, gemeten door satellieten, dat jullie een realiteit kunnen scheppen met bewustzijn. Een van de veranderingen is de feitelijke verandering van het raster door het bewustzijn. Dit was geen toeval, dit was een proces. Als jullie begrijpen en het vertrouwen gaan jullie begrijpen dat jullie je leven kunnen ontwerpen. Als ik de zaal uit ga verwacht ik welwillende dingen!

Maar er is meer dan dat. Wat is het dat jullie feitelijk willen doen? Ik zal jullie een voorbeeld geven dat alle frustraties die jullie hebben, in zich heeft.

Nummer een: geduld.

Omdat jullie iets denken, als jullie iets bestellen in een restaurant, zal dit vroeger of later worden vervuld. En op dezelfde lineaire manier denken jullie dat hetgeen jullie aan Spirit vragen naar de een of andere spirituele keuken gaat en gekookt gaat worden. Jullie wachten erop en het zal komen. Dit is simpel gedacht! Laat mij jullie vertellen hoe het werkt. Er is een overzicht over elk bewustzijn van elk mens op de planeet, en alles wat jullie bieden of waar jullie in je leven om vragen – als jullie een bepaald iets willen bereiken, iets willen zijn dat jullie altijd hebben gewild en om dat te bereiken moet je mensen ontmoeten, er moeten dingen met jullie gebeuren willen de dingen veranderen en wij hebben jullie eerder verteld dat jullie kunnen hebben wat jullie visualiseren, maar het moet in alle gepastheid zijn met alles om jullie heen. Om dit te laten gebeuren dienen jullie te gebruiken dat anderen ook moeten passen bij hetzelfde plan als dat van jou. Ook zij bestaan! Wat als je plan een intuïtief plan was dat je altijd had gehad en dat in het Veld al bestaat omdat er al anderen waren die jou willen ontmoeten? Hebben jullie dit gevolgd? Als jullie dit hebben gevolgd, wat denken jullie dat de complexiteit zal zijn als die ander op de juiste plaats en op de juiste tijd moet zijn, waar jij aankomt, en jullie beiden schijnbaar geloven dat het toeval is? Misschien is er een beetje tijd bij betrokken? (Kryon lacht) en hebben jullie in die tijd andere dingen te doen in plaats van te beslissen dat het niet werkt.

Wij hadden het over Wo. Wo is een man/vrouw. Vandaag is hij een man. In dit verhaaltje heeft hij dit herkend en gedaan, hij stond op het punt om een man te ontmoeten waarvan hij zei dat zij samen een uitvinding gingen doen of een zaak opzetten, wat hij altijd al had willen doen. “Het zal mensen gaan helpen, ik weet het. Ik had twee helpers die mij vertelden dat het kan werken. Ik hoorde het, ik voel dit, ik weet het. Toen ging ik naar een bijeenkomst waar Kryon sprak waarin hij vertelde dat het mogelijk is door intentie. Niet alleen dat, hij gaf ook een parabel: Hij had het over het kaartje krijgen voor de trein.” Gebruik je kaartje. Er staat geen dienstregeling op en wij weten niet wanneer de trein gaat komen, maar wij hebben een kaartje om mee te rijden. Het is dus geen vraag dat jullie meerijden – het gaat dus in dit leven gebeuren, en dat is dus het lineaire deel en dit is alles wat jullie weten. Laten wij dus gaan… Jullie nemen het kaartje en gaan naar de plaats bij een spoorlijn, en daar ik een klein depot en daar wachten jullie ook. En wachten, en wachten, en wachten nog wat langer. Dan gaan jullie op je tenen staan en wiebelen en worden verontrust en kijken in je zak om te kijken of het kaartje daar nog is, en ja, wij gaan meerijden met de trein en de trein gaat ons brengen naar wat ik wil. Dan kijken jullie goed naar het kaartje en zien dat er helemaal geen bestemming op het kaartje staat. Maar ja, als jullie erover nadenken merken jullie dat er nog helemaal geen trein voorbij is gekomen en dan gaan jullie twijfelen en worden ongerust.

Dit is het advies dat ik jullie wil geven: dit zijn jullie, en ik wil dat jullie het vergeten, ik wil dat jullie het doel vergeten, want als jullie je concentreren op het doel dat jullie schiepen houdt het dit tegen! Stop daarmee! Want het doel van wat zou kunnen gebeuren kan ver afliggen of heel anders zijn dan het doel dat jullie voor ogen hebben. Zou het goed zijn als het beter is dan hetgeen jullie hebben geschapen? Hallo???? (Kryon lacht) Ja, ik weet het! Nogmaals…. zou het beter zijn dan hetgeen jullie als visioen hadden….? Ja! Publiek: “Jaaaaaa!” Hier is dus het punt: Als jullie je vasthouden aan jullie visioen blokkeren jullie de hele zaak!

En hier staat Wo dus op het station en kijkt naar beide richtingen of er een trein komt. Hij kijkt naar links en hij kijkt naar rechts en hij doet dit maanden lang en ziet niets. Natuurlijk krijgt hij zijn maaltijden en natuurlijk kon hij in het station naar het toilet, maar alles wat hij deed was wachten op de trein!!! Hij wacht en wacht en wacht en is er bijna aan toe om op te geven en uiteindelijk zegt hij: “Kryon heeft het fout, hij heeft het mis. Hij en zijn engelen… Poeh!” Hij kijkt op zijn kaartje, spuugt op de grond, holt naar het toilet in het station en komt de Vogel tegen die hij had willen ontmoeten. (Vogel is de taal van mijn partner…)

Zien jullie wat er gebeurt? De man die hij ontmoette was precies degene waar hij op hoopte, en meer, veel meer… de man die hij ontmoette stond aan de andere kant van het spoor… ook hij kwam met zijn kaartje. (Kryon lacht!)

Zo hebben zij elkaar ontmoet. Dit zou jullie moeten vertellen dat jullie niet kunnen rekenen op wat jullie als doel verwachten. Leg het opzij en houd het in je geest en denk er steeds aan dat Spirit het je zal brengen. Wat jullie moeten doen is loslaten en zeggen: “Dit, of nog iets beters. Het maakt niet uit of ik naar andere richtingen ga, misschien zelfs naar een ander station. Ik heb een kaartje, misschien zelfs niet eens voor een trein, misschien is het een kaartje voor synchroniciteit, misschien is het een kaartje om in de toekomst iemand te ontmoeten!” Jullie weten het niet, jullie weten het gewoon niet…… en daar gaat het om! Jullie hoeven de gebruiksaanwijzing van de motor van de auto niet te hebben en jullie hebben hier ook geen gebruiksaanwijzing nodig. Wat jullie dienen te doen is je leven leven met verwachting, met compassie. De verwachting is een welwillendheid en een oplossing, maar jullie zullen altijd geleid worden om op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn. Op de juiste tijd die persoon ontmoeten, waar die ook vandaan komt…..“toevallig” zal je hem ontmoeten. Jullie herkennen het, misschien wel in een ontmoeting zoals deze zullen jullie hem ontmoeten. Misschien is het niet die persoon zelf maar is het iemand die die persoon kent. Er moeten misschien twee mensen in beweging worden gezet, maar het zal gebeuren. Er zijn verhalen binnen verhalen…. zelfs in deze groep en bij degenen die later luisteren en deze channeling lezen, en zeggen: “Dat is mij ook overkomen! Ik verwachtte het niet en toch gebeurde het met mij. Ik kon het niet geloven en als het niet zo zou zijn dat ik hier op deze bijeenkomst ben geweest, zou ik nooit geloven dat het zou gaan gebeuren.” En dan zeggen jullie: “Wat zorgde ervoor dat ik juist naar die plek ging? Ik ging wel!” Dit is nu wat men intuïtie noemt. Wat jullie nog niet begrijpen, maar het wordt gevoeld en je ging….. en daar gaat het om.

Laat deze nieuwe soort paradigma’s jullie geleiden op een manier die jullie ouders je nooit hebben geleerd. Op plaatsen zijn omdat jullie voelen dat jullie daar moeten zijn, in plaats van te doen wat iemand anders jullie heeft verteld, te doen. Voelen wat de realiteit van de volgende stap is, linksaf of rechtsaf gaan met volledige integriteit en verantwoordelijkheid op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn.

Het kan veel tijd kosten voor degenen die zeggen: “Ik werd uit mijn stad “getrokken” en ik wist dat ik een helingscentrum moest beginnen en ik nam mijn creditcards mee en deed dit en dat en ik faalde en moest terugkomen en weer bij mam wonen…. mam had een vriend en zo ontmoette ik mijn levenspartner…. (Kryon lacht) Ik moest terugkomen en ik ga hier een helingscentrum beginnen. (lacht weer) Dit is de manier waarop het werkt! Jullie denken dat jullie het weten en dat jullie het helemaal hebben uitgevogeld en soms handelen en niet begrijpen dat jullie instructies krijgen van de andere kant van de sluier en dat jullie dingen krijgen zoals een visie, maar dit hoeft niet te betekenen: direct nu! Het betekent: dit is waar jij op wacht! Heb nu het geduld om te wachten tot je op het juiste moment op de juiste plaats bent en vertrouw op de leiding en je intuïtie, en niet op je logica. Niet op de manier waarop jullie denken dat het werkt, en weet dat er tijdens dit proces steeds van je wordt gehouden. In plaats van frustratie: vrede, en weten dat dit het is dat je verlangt en dat het zeker van jou zal zijn.

Het is geen truc, het is een plan en het bewustzijn dat in een mens zo krachtig is, schept dit… niet van een of andere engelenbron, niet vanuit de Creatieve Bron, JULLIE zijn het die werken met het plan dat is gebouwd en ontworpen zodat mensen elkaar kunnen vinden, met elkaar kunnen leven en van elkaar kunnen houden en vredig kunnen zijn in dit proces.

Dit is de boodschap en die zal het altijd zijn. Dus, lieve mensen, vormen jullie vanavond een familiegroep die uniek is…ik wil dat jullie deze familie herscheppen wanneer jullie dit maar willen. Ik zal er zijn, en jullie ook, met een andere wijsheid, die van de andere kant van de sluier, die voor jullie is…. omdat dit het ontwerp is! EN omdat jullie geweldig zijn, dat is het ontwerp!

Denk over deze dingen na en ga anders weg dan jullie hier zijn gekomen.

En zo is het.

Kryon