Kryon in Italië 1: De Italiaanse Wedergeboorte! 

Live Kryon Channeling
Kryon in Italië 1 

Lee Carroll / 23 september 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Italiaanse Wedergeboorte! 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Niet ieder van jullie heeft al eens een channeling bijgewoond en je zou kunnen vragen: “Wat is dit. Wat gebeurt er nu echt?” Dit zijn boodschappen, lieve mensen, van wat achter de sluier genoemd kan worden. Deze sluier is wat jullie waarlijk geloven over Spirit, over wat jullie God noemen, over jezelf, en het is een prachtige energie die altijd een boodschap voor jullie heeft. De boodschap is deze: De mens is groter dan jullie denken. Er wordt door God meer van de mens gehouden dan jullie denken, en God is groter dan alles wat jullie ooit is verteld!

Het interessante hiervan is Italië door jullie bewustzijn en de regio waartoe jullie behoren weet intuïtief van liefde af, van zorg dragen. Jullie hebben wat ik een innerlijk aangeboren bewustzijn noem waarmee jullie voor elkaar zorgen. Dit is jullie cultuur en die wordt niet noodzakelijk door andere culturen gedeeld….niet zoals hier. Als jullie naar de wereld kijken en zelfs naar de heerlijkste culturen waar jullie naar kunnen kijken, zijn zij misschien compassievol, maar niet zoals jullie. Er is vriendelijkheid ten opzichte van elkaar, maar niet zoals bij jullie. In welke cultuur groet men een vreemdeling en omarmt hem eerst….misschien zelfs kussen op beide wangen, en dan achteruit stappen om naar zijn naam te vragen? Dit is Italië, en lieve mensen, ik wil jullie vertellen dat dit een attribuut is dat zeer dierbaar is voor Spirit, voor God. Van alle dingen die ik jullie kan vertellen over wie jullie zijn zou ik zeggen dat er geen sluier is als het over liefde gaat….niet voor jullie. Als je beziet hoe de wereld naar Italië kijkt ziet men hen als de lief-hebbers….misschien zelfs nog een beetje meer dan de Fransen (Kryon lacht) omdat jullie de begeleidende muziek hebben die natuurlijk de sleutel is. Er is zo veel wat Italiaans is en liefde uitademt en dit is ten opzichte van elkaar en van familie.

Ik spreek nu op een manier waarvan ik wil dat jullie die begrijpen. Er is veel lijden geweest in deze laatste maanden en dit kwam door wat jullie het virus noemen. Dit virus vertegenwoordigt waarlijk een einde en een begin voor de planeet. Wij hebben het hier vaak over gehad. Maar in het proces van het virus dat zich verspreidde tijdens de eerste maanden waren het grote aantallen Italianen die dit meer dan anderen als eerste voelden. Het leek door jullie bevolking te snellen en men wist dat deze dingen in China voorkwamen maar niet in Europa. Waarom is het hier? “Waarom wij?” zouden jullie kunnen zeggen. “Waarom focust het virus zich hier en neemt het zoveel levens….en niet zomaar levens, maar de levens van de ouderen? Het nam de levens van onze vaders en moeders en grootouders.” Jullie zouden naar de hemel kunnen kijken en vragen: “Lieve Spirit, waarom gebeurt dit op deze manier?”

Lieve mensen, ik zal jullie vertellen dat er geen “waarom” is. Jullie werden hier niet gebracht om te lijden. Italië onderging geen straf en tussen twee haakjes: jullie zullen dit wel horen van degenen die jullie willen laten geloven in een straffende God en dat er een God is die oordeelt. Ik zeg jullie dat er alleen maar een God is die liefheeft.

Wat Italianen doen is samenkomen en elkaar omhelzen. Zij komen samen om te eten en omhelzen elkaar eerst, gaan zitten en genieten gezamenlijk van de maaltijd en omarmen elkaar daarna weer door de compassie en de liefde wat de grootste attributen zijn die een mens kan hebben en dit betekent dat jullie steeds allemaal samen zijn. Het zou heel erg moeilijk zijn, lieve mensen, om het virus daarbij vandaan te houden.

Het ding dat wij zo in jullie prijzen lijkt dus ook jullie ouderen van jullie vandaan te nemen. Als ik jullie iets zou kunnen laten zien zouden jullie je mening over gestraft worden, kunnen veranderen. Ik zeg jullie dat van degenen die van jullie weg werden genomen er al velen klaar staan om weer terug te gaan. Er is iets wat jullie dienen te weten. Niet al degenen die jullie zijn verloren komen weer terug als Italianen. Toen ik hier voor de eerste keer was vertelde ik jullie steeds dat Italianen terugkomen als Italianen en dit is een deel van het systeem in de meeste culturen om je gemakkelijk te voelen en om jullie taal te herkennen als jullie terugkomen. Het zit ingebakken in jullie cultuur en jullie gaan door met de compassie.

Zo velen die jullie zijn verloren zijn oude zielen, lieve mensen, en zij komen niet allemaal terug als Italianen en ik zal jullie vertellen waarom dit zo is. Dit is het moment waarop Italië zijn wedergeboorte begint. De renaissance is dat waar jullie je Akasha delen met andere culturen die nodig hebben wat jullie hebben. Stel je eens voor dat jullie in een cultuur komen waar het zelfs niet is toegestaan om een beetje te glimlachen en jullie binnenkomen met een Italiaanse Akasha en zij uit het geboortekanaal komen en het eerste wat zij doen glimlachen is! Zij begrijpen liefde en compassie dan en begrijpen het als zout en peper. De culturen die dit nodig hebben kunnen jullie zien: Italianen, jullie hebben een taak voor je liggen en ik heb jullie dit eerder verteld. Wat jullie hebben is onbetaalbaar. Liefde en compassie zijn jullie erfenis. Dit is wat jullie weten en wat jullie doen.

Je zou kunnen zeggen dat velen van jullie nu nodig zijn om te reïncarneren in andere culturen die dit Italiaanse attribuut nodig hebben. Begrijpen jullie wat ik zeg? Gezegend zijn de mensen die achterblijven in zorgen, maar oh….ik wil dat jullie dit weten: er zijn redenen voor deze dingen. Het is niet een “waarom!” Het is een felicitatie omdat jullie in staat zijn om door iets heen te gaan waarbij jullie gaan bewegen en je bewustzijn plaatsen op andere plekken in de wereld. Stel je voor….compassie en liefde, omarmen vanuit een Akasha dat gebracht wordt naar plaatsen waar men niet omarmt en knuffelt, wat – zoals ik al zei – zij glimlachen daar niet eens omdat zij denken dat dit een teken van zwakte is. Bedenk eens wat de Italiaanse Akasha op deze plaatsen kan bereiken. Dit is werkelijkheid, en ik vertel jullie dit omdat jullie moeten weten dat dit de reden is waarom duizenden Italianen zo snel overleden en, nogmaals, de reden is dat wij jullie nodig hadden om de Italiaanse Akasha op zo vele andere plekken te plaatsen….en niet alleen in Europa. Er zijn zo vele plaatsen die de Akasha nodig hebben van velen die eerst glimlachen en omhelzen voordat de naam wordt gevraagd.

Dit is kostbaar, dit is prachtig, dit is Italië. Het is interessant, nietwaar, dat Italië het centrum van zoveel schoonheid is, van schepping, van kunst, ontwerpen, muziek, en tegelijkertijd is dit het centrum van een van de grootste geloofssystemen op de planeet. Er leek een situatie te zijn waarin tegenovergestelden leken te overleven. Ik zeg jullie dit: dat zelfs het Vaticaan zal gaan veranderen en er dingen zullen gebeuren omdat zij, grotendeels, Italianen zijn. Al deze dingen werken samen omdat jullie Italianen zijn in een concept dat vertelt wie jullie zijn en wat er echt gedeeld moet worden met de rest van de Aarde. Dit is de tijd waarin het virus iets geweldigs heeft gedaan voor deze planeet. Er zal rouw zijn en er zullen zorgen zijn maar tegelijkertijd vraag ik jullie om het licht te zien dat jullie nu scheppen….een begin….een wedergeboorte, en niet alleen voor de Italianen, een renaissance van het Italiaanse bewustzijn en de Italiaanse manier die wordt geplaatst op andere plekken die dit nodig hebben.

Dit is waarvoor jullie hier zijn gekomen en dit waarom sommigen van jullie hier op de bijeenkomst zijn gekomen. Deze plaats die jullie Italië noemen zal herstellen en waarschijnlijk op een grootsere manier dan vele andere culturen. Deel van het compartiment van vriendelijkheid, compassie en liefde is het in staat zijn om te herbouwen vanuit moeilijkheden en zelfs verdriet en terug te komen als een stralend voorbeeld, nogmaals, van een bewustzijn dat anders is en speciaal is…en prachtig!

DAT IS ITALIË!

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid, en deze plaats die jullie Italië noemen is zo’n prachtig voorbeeld van wat ik al eenendertig jaar vertel….de God binnenin zien!

God zegene je, Italië!

En zo is het.

Kryon