Kryon in Kansas City 1. / De toestand van heden.

Live Kryon Channeling.
Kryon in Kansas City 1.

Lee Carroll / 8 augustus 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De toestand van heden.

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Voor degenen die later luisteren: vergis je niet want dit is een gedenkwaardige dag. Dit is een uitdrukking die in de cultuur van mijn partner wordt gebruik om te zeggen dat deze dag een ongebruikelijke dag is, een dag om te onthouden….heel speciaal. Dit is de eerste keer dat mijn partner in een Kryon-channeling met anderen face to face is door de energie van Kryon. Dit maakt hoofdzakelijk een verschil voor de luisteraars, lieve mensen. De energie die in een channeling wordt ontwikkeld, in een meditatie, of zelfs bij diepgaande leringen, heeft een multidimensionaliteit die overal naartoe kan gaan…..ook van de planeet af, lieve mensen.

Wij hebben jullie eerder verteld dat de wetenschap hier bewijs van heeft geleverd….een verstrengeling….dat bewustzijn een multidimensionale energiesoort is en dat die rond de wereld kan gaan. Niet alleen dat….dit kan ook na de gebeurtenis plaatsvinden. Dit is de tijdloosheid van de diepgaande boodschappen van Spirit. Hierin weerklinkt wat een bewustzijn van welwillendheid werkelijk is. Als jullie daarnaar kijken en samenwerken met wat jullie welwillendheid noemen….welk woord jullie hieraan in het verleden hebben gegeven….spirituele woorden….beschrijven wat jullie op cellulair niveau voelen als jullie in deze energie stappen! In deze energie stappen is de sleutel. Elk mens heeft vrije keuze en de vrije keuze is om dit wel of niet te (h)erkennen….of er – als jullie hiernaar luisteren – een energie aanwezig is of niet. Is er welwillendheid? Is het een compassievolle aanwezigheid? Heeft het wat wij de Derde Taal noemen….of niet? De Derde Taal heeft niets te maken met hetgeen jullie zien als derde in een lijn. De Derde Taal is een beschrijving van de stromen in zeer vele systemen van de numerologie. Het is een energie van overdracht….een boodschap, een katalysator, van vele andere dingen.

Als jullie in de energie van channeling zijn, lieve mensen, en zitten, kunnen er tegelijkertijd ook andere boodschappen naar jullie verzonden worden….simultaan met degene die in het Engels is en zelfs met degene die nu in andere talen worden vertaald. Dit is dus de energie waarvan jullie de keuze hebben om erin te stappen of niet. De vrije keuze, zelfs van degenen die spiritueel denken, is vaak gebaseerd op hetgeen jullie is geleerd. Is het gepast….of niet? Er is geen goed of fout bij al deze dingen want vrije keuze voor velen zal hen steeds op hun eigen manier naar de beste informatie brengen.

Het eerste wat wij doen is herkennen dat er zoveel verschillen zijn in culturen en manieren van onderwijzen. Heel veel mensen zullen dezelfde Spirit vinden en nooit naar een channeling luisteren. Anderen zullen daar recht op af gaan en begrijpen dat dit regelrecht uit hun Akasha komt….met hun afstamming en als oude zielen weten zij dat.

Het zijn vreemde tijden, lieve mensen, nietwaar? Dat wij jullie nu ontmoeten na vier maanden niemand persoonlijk te hebben ontmoet bij het brengen van de boodschap. Mijn partner is verheugd dat dit vandaag in deze tijd zo gedaan kan worden, zelfs op een beperkte manier. Laten wij het over het virus hebben. Niet direct over het virus maar over iets dat jullie misschien hebben opgemerkt. Er zijn heel veel virussen gekomen en gegaan in jullie leven in de moderne tijden. Wat jullie de Hong Kong-griep noemden kostte meer levens dan deze. Weten jullie dit? En toch was er geen lock-down op de planeet, nietwaar? Alle virussen kwamen en gingen en bij geen van hen hadden jullie wat jullie vandaag hebben. Dit leidt natuurlijk tot verhalen over samenzweringen en speculaties over “Waarom nu?” en “Wie heeft de controle hierover?” Wat als ik jullie vertel dat er interventies zijn….en die komen niet van de regeringen, lieve mensen? Alles is gestopt…..een tijdje. Gewoon voor een tijdje….en met een doel en het moest na 2012 gebeuren. De planeet is tot stilstand gekomen.

Ik wil dat jullie hier even naar kijken. Bijna alle attributen die jullie nu door dit virus hebben zijn hetzelfde alsof er een grote oorlog zou zijn uitgebroken op deze planeet. Jullie kunnen nergens naartoe, jullie kunnen niet van land naar land reizen en zelfs de post bezorgt in sommige gevallen niet meer. Het lijkt heel erg op wat jullie in de grote wereldoorlogen hadden. Jullie economie lijkt ingestort te zijn, nietwaar, maar dit lijkt maar zo. Dit is allemaal angstaanjagend…er is veel angst….maar veel erger: het brengt veel mensen in een nulpunt in hun denken: “Ik kan niet hier naartoe, ik kan niet daar naartoe. Ik kan niet doen wat ik normaal gesproken doe. Ik kan mijn familie niet steunen zoals ik dat altijd deed. Wat komt er nog meer?” Dan komt er het handenwringen en daarna de angst. Velen keren zich in deze tijden zoals nooit tevoren tot hun spiritualiteit. Tientallen miljoenen mag ik rustig zeggen, zo niet meer, gaan iets zoeken dat zij intuïtief voelen….hun helper…..iets dat zij normaal gesproken niet deden omdat zij het te druk hadden. Nu kunnen zij dit wel! Er zijn mensen die naar hun ziel gaan en mediteren en zij vinden iets waarvan zij niet wisten dat het er was. Zij herinnerden zich misschien niet dat het daar was…..een samenwerking met de Schepper! Ik zeg “samenwerking,” de creatieve energie die jullie samenbrengt met jullie ziel, jullie leven, je mens-zijn, je bewustzijn, met jullie Akasha! Dit is wat jullie God noemen en er zijn vele mensen die jullie leren dat dit apart van jullie staat. Het is een energie die jullie apart van jullie aanbidden. Jullie kleden je netjes aan en gaan naar een gebouw zoals degene waarin wij nu zitten en alles wordt jullie gebracht alsof het ergens anders is en jullie geloven dit, zitten er helemaal aan vast….maar het is apart van jullie, want zo zijn jullie getraind: God is buiten jullie en niet binnenin! Als jullie om je heen kijken zien jullie dat dit de manier is waarop er naar God wordt gekeken in de moderne wereld, misschien niet in de derde wereld, maar in de eerste wereld absoluut. Het is jullie zo geleerd en jullie zijn zo getraind. Jullie kleden je om, doen je mooie kleren aan en jullie knielen….of niet, en daar komen jullie dat deel van jullie tegen….de Schepper….en als dat weer voorbij is gaan jullie naar huis en jullie doen je zondagse kleren weer uit, en dit, lieve mensen, is niet de manier waarop het is, en jullie weten wel beter. Dit is niet iets voor deze zaal.

Wij zijn in Eenheidsdorp, en daarover wil ik spreken in mijn volgende channeling. Ja, Myrtle, ik zal hen deze waarheid brengen. Je weet niet wat je niet weet! Maar nu, voor alle luisteraars en lezers: Wij zijn op een geheiligde plaats, een plaats die is gemaakt voor hoog bewustzijn, een plaats waar geheimen onder het oppervlak zijn die meer dan honderd jaar geleden onthuld begonnen te worden en zij zijn er vandaag zodat jullie hen kunnen zien. ik kom daar nog op want dat komt de volgende channeling.

Maar voor nu….degenen met vrije keuze die naar die plaats gaan…degenen die helemaal teruggingen tot nul….voor hen is het tijd om naar een nieuw herkennen te gaan….van wie jullie zijn. Jullie maken deel uit van de Creatieve Bron….dat wat gemakshalve  werd vertaald in: een kind van God! Dit is een metafoor en als je hiernaar hebt gekeken is dit een metafoor die is gevuld met liefde en compassie en een directe boodschap aan jullie is!

Wat doen jullie voor je kinderen? Wat betekenen zij voor jullie? Het is een metafoor voor jullie als kind van God, van Spirit of de Creatieve Bron. Wat zal die met jullie doen? Het antwoord is: onmetelijk van jullie houden. Wij kennen jullie namen….al jullie levens. Als God een leven zou hebben zoals dat van jullie zouden jullie namen op de lippen van God liggen tot zijn/haar laatste adem, want dat doen jullie bij je kinderen ook! Sommigen van jullie die voortijdig kinderen zijn kwijtgeraakt – jullie weten wie ik bedoel – hebben hun naam op je lippen tot de laatste ademtocht. Jullie vergeten nooit wat er uit je lendenen voortkwam, jullie DNA….dat is je kind….en dan komt er een zeer oude boodschap die vertelt dat jullie een kind van God zijn. Wat betekent dit voor jullie? Wat kan dit voor jullie betekenen?

JULLIE DNA IS HETZELFDE ALS DAT VAN DE SCHEPPER!!!!

Jullie DNA kan feitelijk van de sterren komen…..jullie zijn niet wat jullie denken en jullie zijn niet wat jullie is verteld. Jullie zijn veel prachtiger dan wat dan ook! Geen enkel systeem is ooit in staat geweest om jullie dit te leren. Als jullie dit gaan herkennen gaat alles veranderen en de nieuwsgierigheid wordt gelest en jullie gaan weten dat jullie namen gekend zijn door de Schepper en dat de dingen beter kunnen en zullen worden. Maar als jullie in angst gaan….beginnen jullie aan je eigen biologische lock down en worden de dingen erger.

Jullie lichaam wil weten dat God van jullie houdt….hebben jullie dit gehoord? Jullie chemie wil weten dat jullie naam bij de Schepper bekend is, zoals nu, maar voor degenen die luisteren en in de problemen zitten is dit de boodschap van de dag…dat jullie NIET ALLEEN ZIJN en dat God niet van buitenaf op jullie neerkijkt. Jullie zijn in het gezichtsveld van de Schepper en ervaren dit allemaal tegelijk. Dat wat jullie God noemen, dat wat jullie de Compassievolle Energie van de Schepping noemen, leeft op een bepaald niveau in jullie….in elke cel….want dat is jullie ziel! De ziel is eeuwig en bijna elk geloofssysteem op de planeet gelooft dit. Realiseren jullie je dit? Welk geloof je ook hebt, het vertelt wel over een leven na de dood en er is volledige overeenstemming dat de ziel eeuwig is. Sommigen gaan zelfs zover dat zij zeggen dat de ziel hier was voordat jullie hier waren. (Kryon lacht) Inclusief degenen die het eerste spirituele systeem op de planeet hadden….de Hindoes!

Lieve mensen, er is hier zoveel om naar te kijken, maar als jullie het druk hebben zien jullie dit niet. Wat als de planeet stopt met aan een collectie van oude zielen toe te staan dat zij hun afstamming claimen als zij niet weten dat zij oude zielen zijn? Dit wil zeggen dat zij gaan herkennen dat hier iets groters is. Hoe was dat daarvoor dan? Oh, zij zeiden dat er interventie was en dat er misschien iets nieuws komt….maar wat is het nut en het doel hiervan? Het antwoord is: Evolutie van bewustzijn! Als de oude zielen op de planeet gaan begrijpen wie zij zijn en waarom zij hier zijn en waarom zij een bepaald geslacht hebben….alle dingen waarover wij hebben gesproken met betrekking tot de verschuiving waar wij nu in zitten….vlak voor jullie….inclusief het virus (Kryon lacht)….hebben een doel! Dit zal het bewustzijn van de planeet omhoog brengen!

“Kryon, je bent gek. Heb je het nieuws gezien? Wat voor verhoging van het bewustzijn?” Ik zal jullie vertellen, lieve mensen, dat jullie babystapjes nemen en enkel dingen zullen breken voordat jullie hen kunnen herstellen en zij konden in het verleden lange tijd gebroken zijn, maar deze keer zien jullie oplossingen! Het is tijd! Wat als er duisternis op de planeet is en er oude zielen zijn die oplossingen ontwikkelen en een volwassen geest hebben zodat, als jullie hieruit komen, dingen zullen gaan veranderen? Wat als dit een tijd is waarin dingen zich tonen die zich nooit eerder getoond hebben? Het is nu tijd voor jullie om het te doen.

Toch zijn er mensen die vragen: “Hoe zit het dan met de politiek?” en het antwoord is hetzelfde antwoord als ik eerder heb gegeven: De veranderingen in het bewustzijn zullen langzaam gezien worden en jullie ZULLEN dit bij je politici zien, maar nu nog niet. Maar door de cycli die jullie hebben en die jullie hebben opgezet zullen jullie mensen in het Witte Huis zien die veel welwillender ten opzichte van elkaar zijn dan jullie ooit eerder hebben gezien. Jullie zullen dit nog niet zien omdat alle huidige betrokken personen diep verankerd zitten in de oude energie. “Slacht de ander zodat jij de eerste bent!” Dit druipt van de oude energie van overleven en het heeft niets te maken met compassie, maar dit gaat wel komen….jullie zullen het zien. Er zal een dag komen waarop jullie je kandidaten zullen beoordelen op “hoe goed zij met elkaar om kunnen gaan” Geloven jullie dit? Jullie zullen zeggen: “Mooi, maar niet in dit land! (VS) (Kryon lacht) Jullie zullen het zien en als jullie het zien en als jullie dit doen zullen zij misschien nog niet zo populair zijn en nog wat buiten de rest staan. Mensen zullen zeggen dat zij veel te aardig en vriendelijk zijn om een verschil te kunnen maken in de politieke arena, en opeens zien zij dat zij uiteindelijk worden gekozen! Jullie vragen dan wat er aan de hand is omdat een hoger bewustzijn zich begint te tonen en ja….vriendelijkheid, eer…geloven jullie dit?

Wat voor vriendelijkheid zien jullie nu, en het antwoord is: Niet veel! Maar dit betekent niet dat het niet komt. Er is gewoon wat tijd voor nodig maar nu wordt hier veel over nagedacht. Vinden jullie het niet interessant die dit hele gebeuren (covid?) in het begin van jullie verkiezingen plaatsvindt? Een beetje heel toevallig, niet? Het heeft allemaal een doel…..zodat jullie gaan kijken. Niet alleen jullie ….de wereld kan ernaar kijken. Wat zien jullie dat je niet bevalt? Sommigen zullen zeggen: “Bijna alles! Wij vinden het niet leuk wat wij in onze media zien….in onze regering, aan beide kanten kapot, stuk!” In dat geval wil ik dat jullie zitten en glimlachen en zeggen: “Bingo!” Jullie weten het, het is helemaal stuk! Maar dit betekent niet dat het niet kon werken, het betekent alleen dat het klaar is om hersteld te worden., en dit, lieve mensen, moet van de oude zielen komen zoals degenen die hiernaar luisteren of dit lezen, en hun kinderen en wat hen wordt geleerd.

Laat je niet in de maling nemen….ik heb het over jullie ziel en ik spreek niet over die mens met die naam, want het is niet gedaan met jullie. Iedereen in de zaal en iedereen op het podium met een hoog bewustzijn zal terugkomen en doorgaan op het punt waarop zij nu zijn. Kunnen jullie dit zozeer geloven dat jullie geen angst hebben voor wat jullie de dood noemen? Die zal gepast en op de juiste tijd zijn en het feest zal dan beginnen, net als altijd, alleen deze keer komen jullie terug naar een planeet die door de Opwaardering heen is gegaan en alles wat in het verleden afketste op jullie bewustzijn zal dan geaccepteerd worden.

Dat is het verschil op deze planeet! Er komen veranderingen aan, dat weten jullie. Het virus is er een van.

Voor degenen die nu lezen en luisteren: Ik zit hier voor een kleine groep die zich houdt aan voorschriften over afstand houden enzovoorts. Dit gaat allemaal weer weg, maar voor nu is het belangrijk dat jullie je waarlijk realiseren wat dit zou kunnen betekenen.

Als ik bij de volgende channeling terugkom zal ik meer spreken over waar ik nu zit en enkele openbaringen die zo lang geleden plaatsvonden zijn rijp….voor NU!

En zo is het.

Kryon