Kryon in Kansas City 4. / De defecte Media.

Live Kryon Channeling.
Kryon in Kansas City 4.    

Lee Carroll / 8 augustus 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De defecte Media.

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Mijn partners hart is overweldigd door dankbaarheid, vreugde. “Dank je”, zegt hij. Maandenlang was hij afgezonderd zodat hij niet live tegen mensen kon spreken. Hij zit nu samen met mensen in een kapel in Eenheidsstad. Vlak hierbij staat de toren als centrum van liefde, compassie, welwillendheid van degenen die hier als vrijwilligers waren om te bidden voor degenen die dit nodig hadden…..vierentwintig uur per dag. Het land is gezegend, je zou kunnen zeggen dat het een Poort is voor degenen die dit kunnen voelen. Er is al die jaren voor gezorgd door de ziel van een vrouw met de naam Myrtle, die niet reïncarneerde maar in plaats daarvan hier bleef op een manier waardoor vele mensen haar bewustzijn kunnen voelen….het sjamanisme dat zij als Lemurische vrouw had, die ontwaakte in de negentiende eeuw met de waarheid van de kern van wat zij de mensheid leerde. Niet alleen maar een doctrine van liefde, maar de kernleer van vriendelijkheid en compassie en dat is de reden van deze bijeenkomst. Gisteren spraken wij over haar en vandaag wil ik iets meer spreken over de conditie waarin jullie zitten. Welke plaats zou beter zijn voor de conversatie over liefde, deze plaats waar meer dan honderd jaren families bijeen kwamen en generaties zijn gekomen en gegaan van mensen die de visie van Myrtle zagen….en zagen dat die goed was.

De boodschap die ik jullie vandaag breng is een korte zegening van de dag en deze zegening zou jullie vertellen: Niet alles is wat het lijkt. Als jullie mij in het verleden over de oude energie hebben horen praten hebben jullie gehoord dat er een gewoonte is die juist in deze virustijden werd gebracht. Jullie multimedia hebben een verantwoordelijkheid over hetgeen sociaal is in wat jullie het nieuws noemen. Er is een verantwoordelijkheid en zij zijn zich daarvan niet bewust. Zij zijn op dit punt in de tijd letterlijk verantwoordelijk door hun grootte en hun invloed op generaties van mensen die geholpen konden en kunnen worden om bang te zijn. Alles wat jullie hebben is wat zij geven….angst!

Laat mij het nogmaals zeggen: zij trekken oude energie naar zich toe….een gewoonte uit de oude energie. De gewoonte is deze: zij willen dat jullie kijken naar wat zij hebben en de enige mogelijkheid die zij hebben is jullie te vragen op hen af te stemmen en naar hun reclames en berichten te kijken is, omdat zij iets brengen dat nog angstaanjagender is dan bij hun concurrent. Je zou dus kunnen zeggen dat het een angstmarketing is en jullie zouden gelijk hebben. In een oude energie werkte dit, lieve mensen, omdat er geen pandemie was en jullie raakten er dermate aan gewend dat het nieuws entertainment werd. Jullie raakten er langzaam en begrijpelijk aan gewend dat zij met elkaar concurreerden terwijl zij voor de eerste plaats vochten…wie kon het ergste nieuws brengen en jullie ogen daarop gericht houden zodat jullie naar hun reclameblokken kijken?

Dit is wat oude energie heeft geschapen….een systeem dat angst uitzendt, disfunctie, wantrouwen, en zij bedoelden dit niet echt zo en als zij hier goed over nagedacht zouden hebben zal ik jullie vertellen dat zij zouden hebben begrepen dat vele mensen bij dat wat jullie het nieuws noemen, nieuws zouden moeten hebben dat tweedelig was, een negatief deel en een positief, verheffend deel….maar dit doen zij niet en jullie zijn je hiervan niet bewust omdat het subtiel gebeurt. Als zij de aantallen infecties en doden bekend maken en meteen doorgaan naar het volgende slechte nieuws zouden jullie moeten opstaan en vragen: “Waar zijn de lijsten met mensen die hersteld zijn? Waar zijn de “goed nieuws”-verhalen en de vieringen in de ziekenhuizen over het herstel? Waar is het goede nieuws over de herstelde ziekenhuismedewerkers die het virus kregen en herstelden en nu immuun zijn? Waar is dit allemaal? Waar zijn de optillende verhalen, zelfs tijdens de pandemie” Zij zullen zeggen: “Wel, dat verkoopt niet!” Zo doen zij dat en zij begrijpen het niet, maar er zal er misschien een komen die zegt: “Ik vraag mij af als wij het hele verhaal brengen….zou dat niet beter zijn?” Het antwoord is: O, Ja, de mensen kunnen ’s nachts beter slapen en zich ergens goed over voelen want er is altijd iets dat mooi en verheffend is middenin de zorgen, en wij hebben het nu niet over het interviewen van de familieleden van de overledenen….dat is niet verheffend. Inkijk in de verhalen en achterliggende dingen die prachtig zijn, ook tijdens de coronacrisis….lonend en verheffend. Wij hebben hier dus iets dat nu voor een doorbraak kan zorgen….een volledige verandering naar jullie toe, met name betreffend het nieuws. Het suddert nu alleen nog terwijl mensen erover praten als zij last beginnen te krijgen van de critici die bezorgd zijn voor de planeet bij hen terechtkomen en mensen die zeggen dat zij nooit meer naar hen zullen kijken….dan zal het veranderen! “Wij zullen ook niet meer naar jullie sponsors gaan en wij zullen hen dit vertellenen totdat jullie ons het hele en echte verhaal vertellen hebben wij geen interesse!” Tienduizenden, als het geen honderdduizenden zijn, keren zich af van het nieuws en zij gaan naar wat jullie het internet noemen waar zij zelf kunnen kiezen welke verhalen zij wel of niet willen lezen in plaats van nieuws te zien dat werd gemanipuleerd naar angst, hebben zij daar de kans om alleen de dingen te lezen die zij kiezen.

Dit is de vrije keuze van de mensheid en dit begint nu zelfs in dit land (VS) tegen hen allen in te gaan. Zij wijzen met de vinger en zeggen: “Jullie hadden ons moeten helpen in plaats van bang moeten maken! Zo erg als het al was hebben jullie het nog erger gemaakt. Onbewust kostte dit misschien meer levens dan het virus genomen kan hebben. Het was moeilijk om aan te zien en jullie hebben ons niets gegeven wat dit kon verzachten!”

Zien jullie, lieve mensen, dat deze pandemie een enorme industrie zou kunnen veranderen? Hoe jullie het nieuws krijgen….wat zij zeggen als zij iets gaan bestuderen wat zij niet hadden verwacht….een verandering van bewustzijn die vriendelijkheid gaat tonen in het nieuws. Een verandering van het bewustzijn die overtuigend positieve dingen laat zien voor balans brengt in dingen die altijd negatief waren. Er zullen altijd genoeg negatieve dingen zijn om te tonen en men gaat zich realiseren wat men mist. Let maar op! Al is het niet een-twee-drie, maar let maar op! Jullie zullen het begin van een verandering zien in de manier van presenteren en zelfs een nieuw kanaal. Er is al zoiets als een “Goed Nieuws-kanaal!” maar dat zal het niet zijn. Er komt gewoon een andere naam voor een kanaal dat het hart verwarmt van degenen die luisteren. Daaraan toegevoegd kan ik zeggen dat zij dan zullen strijden om het beste nieuws op de planeet te brengen.

Jullie denken misschien dat dit een grap is als jullie dit horen of lezen en denken dat dit nooit zal gaan gebeuren. Het zit in het Veld en het begint al te gebeuren….het is logisch!

Dit is wat ik jullie wilde vertellen tijdens deze zegening, deze opening. Dingen zijn niet altijd wat zij lijken te zijn. Jullie is verteld dat jullie economie is ingestort….dat is niet zo! Er is jullie verteld dat de cijfers nog slechter zijn dan tijdens de grote depressie en dit klopt, maar het komt doordat jullie thuis waren. Fabrieken werden niet gebombardeerd en de infrastructuren zijn er nog steeds. Als jullie dit niet geloven vertel ik jullie dat de economie van de planeet een beetje op een renpaard lijkt dat nu wil gaan rennen nadat het dit maanden niet heeft kunnen doen. Niet alle landen zijn hetzelfde omdat hun systemen heel verschillend zijn, maar jullie economie!  Ik zal jullie wat bewijs geven. Wat zagen jullie voordat jullie de tweede golf hadden? Toen jullie dachten dat jullie het hadden gehad, wat deed de aandelenmarkt toen? Hoe deed hij het? De aandelenmarkt in jullie land weerspiegelt niet noodzakelijk wat IS maar wat het wil ZIJN! Het is dus een meetpunt voor intelligente hoop en het ging vooruit! Jullie zagen de fabrieken weer terugkomen en de producten kwamen weer op de schappen en jullie zagen vermindering van de werkloosheid. Dat is de infrastructuur die er nog steeds is. Er is een opbloei aan de gang, een opbloei die zegt: Wij gaan ons ontdoen van bepaalde winkels want wij doen de dingen weg die nooit werkten en wij komen sterker en puurder dan ooit terug! Heel anders dan een economie die in puin ligt. Let maar op en als jullie dit zien herinner je dan deze woorden…..een herstel dat bijna niemand voorspelde, en het zal een opwindend herstel worden als jullie weer vrij zijn om te doen wat jullie altijd deden, maar als jullie een idee hebben om te doen wat jullie je niet realiseerden is dit zoooo goed! Om met mensen te zijn en jullie je realiseren dat dit zo goed is! Een gedragsverandering. Deze planeet had dit nodig, lieve mensen.

En zo is het.

Kryon