Kryon in Kansas City 6. / De Cirkel van Twaalf uitgelegd. 2.

Live Kryon Channeling.
Kryon in Kansas City 6.    

Lee Carroll / 8 augustus 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Cirkel van Twaalf uitgelegd. 2.

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Deze boodschap wordt aangeboden als een toevoeging, misschien zelfs een herhaling, van gisteravond. De reden hiervoor is dat ik wil dat deze groep hetzelfde als gisteren ook live hoort. Het komt zelden voor dat wij een boodschap op deze manier herhalen. Als wij dit doen weten jullie dat het belangrijk is. De boodschap is deze: binnenkort komt er iets dat de Cirkel van Twaalf wordt genoemd en ik wil dit graag uitleggen….zo goed als ik kan. Wat zou dit kunnen zijn? Wat zijn de betrokken metaforen in de twaalf en zelfs in de cirkel? Ja, er zal een cirkel zijn en ja, er zal een twaalf zijn, maar er is meer. Het is het begin van een energie….het is tijd!

Eenendertig jaar geleden toen ik hier kwam om boodschappen te gaan brengen was dit een langzaam proces met mijn partner. Eenendertig jaar geleden was het doel, de energie, de focus, niet bekend bij mijn partner. Maar door de jaren heen vertelde ik hem dat er iets ging komen: het eerste boek dat ooit werd geschreven over channelings. De eerste channeling die in het boek werd gegeven. Wij spraken over het feit dat de tijd veranderde ten opzichte van al jullie profetieën en voorspellingen en dat er geen Armageddon zou komen en dat de bal ging rollen naar iets anders toe en dit andere werd de profetie der eeuwen dat de mensheid verder zou zeilen dan de tijd waarvoor de vernietiging werd voorspeld. Jullie gingen door het jaar 2000 rechtdoor naar het jaar 2012 en, lieve mensen, ik zeg jullie dat geen van jullie Schriften dit heeft verteld….geen van hen. Zelfs de woorden van Nostradamus vertelden jullie dat jullie het niet zouden halen. Heel veel kanalen zagen heel duidelijk dat jullie het niet zouden redden. Zij zaten er niet zover naast, het was gewoon de energie die er was, en bijna op het laatste moment sleepten jullie dit uit het vuur. Mijn doel in al die jaren was om jullie naar die plaats te (bege)leiden en als jullie zover waren te vertellen wat het was….het nieuwe normaal….de nieuwe mens, altijd in liefde, altijd in compassie, geen ongepaste dingen, geen doctrine. Jullie kijken in de ogen van de Schepper en zien jezelf. Dit is alles wat ik deed.

Dit gaat veranderen. Het zal groter worden en het gaat veranderen naar een plaats en een manier die evenredig is aan dit gebouw. Alles op deze campus, in dit dorp, omdat ik mijn partner instructies gaf en hij gaat veranderen wat hij doet en wat toegevoegd wordt aan de boodschappen over de Opwaardering. Wij gaan naar een plaats die hij niet heeft verwacht. Lieve mensen, jullie hebben geen idee….niet echt, van wat er binnenin jullie is.

Als jullie kinderen van de Schepper zijn….wat zou daar dan kunnen zijn dat verder gaat dan 3D? Wat zou daar kunnen zijn waarvan jullie nooit is verteld dat jullie het kunnen doen? Elk mens is een multidimensionaal schepsel op deze planeet dat hier met een doel is…..wij kennen jullie namen. Jullie zijn het ijkpunt gepasseerd en ik zeg jullie dat er daardoor een galactische opwaardering heeft plaatsgevonden en dat degenen buiten jullie Aarde weten wat jullie hebben gedaan en zij hebben hierop gewacht. Dit weergalmt wat velen van hen hebben gedaan want overal zijn er degenen die op jullie lijken: Kinderen van God! Er zal een dag komen waarop jullie de familie ontmoeten en jullie zullen hen herkennen. Zij lijken veel op jullie en zullen hetzelfde verhaal hebben over de liefde van God, over de vriendelijkheid en de compassie waar zij doorheen zijn gegaan en waar hun planeten doorheen zijn gegaan, hun overgangstijd en hun oorlogen. Jullie gaan zitten en praten en een nieuwe wereld zal zich voor jullie openen als jullie naar hen luisteren…..en jezelf zien! Dit komt eraan! Door jullie hele geschiedenis heen hebben jullie verhalen gehad over de wonderen die waren gebeurd. De meesters die naar deze planeet kwamen en schijnbaar mensen uit de dood terugriepen….schijnbaar allerlei soorten genezingen en wonderbaarlijke dingen die zich voordeden en jullie keken ernaar en zeiden: “Deze meester had zoveel krachten!” terwijl jullie geen moment begrepen dat wat de meester had gedaan het scheppen van een energie was zodat de mens in kwestie zelf het werk kon doen. De meester schiep de heling niet. De meester schiep een energie die de mens in staat stelde om zelf genezing te laten plaatsvinden. Er zijn vele verhalen van mensen die naar de andere kant zijn gegaan en weer terugkwamen….schijnbaar uit de dood opgestaan. Dit is ook jullie mogelijkheid: terug komen van het knipperen van de duisternis….zelfs nadat men dood is verklaard….want jullie hebben dit, lieve mensen….allemaal….en dit was altijd al zo. Keuze! Zielenkeuze! Het is niet de keuze van de voorouders; het is de keuze van jullie. Jullie hebben deze vonk altijd gehad en het maakt niet uit hoe jullie hem noemen want hij werd altijd verbonden met degenen die belangrijker dan jullie leken te zijn. Jullie herkenden niet eens dat jullie het waren., maar het is altijd zo geweest.

Als jullie in een ontwikkeling van bewustzijn gaan, gaan jullie de volwassenheid van begrip hebben….zoveel meer…..dat wat jullie ziel is, jullie verbinding met Al Wat Is….jullie kunnen naar die plaats gaan, lieve mensen, maar jullie moeten begrijpen dat jullie niet naar die plaats kunnen zeilen met een oude energie. Jullie zullen niet steeds hetzelfde oude naast je hebben want er zullen nieuwe energieën zijn die ontdekt moeten worden en ontdekt zullen worden….bewustzijns die er nooit eerder waren. Bewustzijn dat jullie machtig zijn….bewustzijn dat er meer is dan jullie ooit dachten. Om dit te hebben moet er een energie van toelaten zijn die toestemming schept waarin jullie naar een plaats kunnen gaan, de energie voelen en zeggen: “Ik heb mij nooit gerealiseerd dat IK dit moest doen. Ik heb mij nooit gerealiseerd dat ik dit alleen met mijn pracht kon doen!” Dit gaat er komen. Ik ben niet de enige die dit kan scheppen, lieve mensen, Er gaat een Cirkel van Twaalf komen en dit zal snel voor de eerste keer gebeuren. Ik heb mijn partner gevraagd om dit langzaam te scheppen….ik kan het jullie niet uitleggen, maar ik kan het proberen.

Als jullie met iemand spraken die een spontane genezing had, wordt dit als een wonder beschouwd, nietwaar? Niet? Elke cel van het lichaam weerklinkt iets en verandert bijna de tijd, bijna alsof zij teruggaan in de tijd….een tijd die voor de ziekte ligt. Spontane genezing is zoals het klinkt: Spontaan. Het is niet zoiets als je “een beetje beter” voelen. Het is als de ziekte compleet verdwijnt….compleet! Soms snel, soms ’s nachts, soms heel snel. Het kan alleen een wonder zijn…..behalve als dit niet zo is. Wat als dit de menselijke ziel is….een stukje schepping dat multidimensionaal gaat worden en feitelijk de chemie van het lichaam controleert en de ziekte verjaagt en een immuunsysteem schept dat krachtiger is dan jullie ooit hebben gezien en dat een moment in de tijd schept waarop de ziekte zich overgeeft door de kracht van de mens in zijn pracht….in zijn God-energie.

Neem nu deze energie, versterk die en stop hem in een kamer….een kamer waar je binnen kunt gaan en manifestatie van je toekomst kunt voelen….een kamer die je geneest van de angst en zelfs je Akasha kan veranderen. Dit kan zelfs ook met verraad te maken hebben. Zie je, ik weet wie er luisteren! En waar jullie in de ochtend met zorgen wakker worden en schijnbaar ook het deel van je lichaam activeren dat jullie kwijt willen, kunnen jullie het laten verbleken, verdwijnen, en je  dit zelfs niet meer herinneren. Dat is heling! Stel je eens voor dat jullie zoveel controle hebben over je cellulaire structuur en jullie de jaren kunnen voelen die aan je leven worden toegevoegd als jullie je baden in dit groene, prachtige licht. Stel je voor het eerst begrip voor: “Ik heb dit altijd al gehad maar heb het nooit vrijgelaten. Ik heb dit altijd gehad! Altijd!”

Er zijn zoveel soorten heling: de heling van het lichaam, de heling van angst, de heling van de Akasha, de heling van ongerustheid. Ik heb mijn partner gevraagd om deze plaats te scheppen en ik heb hem ook verteld om degenen die er binnengaan te vertellen dat zij dit niet moeten doen tenzij zij er klaar voor zijn. Denk er zelfs niet aan tenzij je het echt meent! Ga er niet heen om even rond te kijken want er zal niet veel gebeuren. Zo sterk is dit! Ik heb mijn partner gevraagd om dit elke week te scheppen op een manier waarop velen dit kunnen ervaren. Ik heb mijn partner gevraagd om 25% van de ontmoetingen gratis te houden en dat de rest het hele systeem kan bekostigen zodat iedereen op een bepaalde tijd en een bepaald niveau hieraan kan deelnemen. Het is de Cirkel van Twaalf, lieve mensen, en de bijpassende kleur zal groen zijn….een groen dat verder gaat dan wat wie dan ook eerder heeft gezien en wat elke cel doordringt.

De Cirkel van Twaalf komt eraan en er zullen mensen zijn die komen en zeggen: ”Wel, ik ben er geweest en ik heb niets gevoeld!” Dit komt omdat dit allemaal wordt gedragen door vrije keuze. Wees klaar voor een nieuw paradigma. Het paradigma waaruit jullie komen zegt dat de enige hulp die jullie kunnen krijgen om te overleven van buitenaf komt. Zie je, jullie gaan naar de gebouwen en knielen en bidden, doen dit en dat en vragen om hulp en verwachten dat die kleine mens waarvan jullie is verteld dat jullie die zijn, hulp zullen krijgen vanuit de hemel terwijl jullie niet beseffen dat jullie de hemel bezitten terwijl jullie niet begrijpen dat dit er altijd is geweest….altijd! WONDEREN KOMEN NIET UIT BRONNEN VAN BUITENAF, LIEVE MENSEN! ZIJ KOMEN VAN BINNENUIT!

Dit is de boodschap, nietwaar? Mijn partner zal zich erop voorbereiden om dit te doen en ik zal hem daar doorheen leiden en voor hem zal dit nieuw zijn…..het scheppen van deze nieuwe energie en de mensen daarheen begeleiden. In een multidimensionaliteit is elke aparte ziel overal tegelijk. Dit betekent dat al deze dingen van een afstand gedaan kunnen worden en zijn jullie er toch bij.

Dit is het hebben van multidimensionaliteit als realiteit, en jullie weten dat dit werkt. Niet al te ver hiervandaan bestaat de toren als een symbool van stille eenheid en in meer dan honderd jaar hebben jullie die geschapen….internationale….intergalactische, multidimensionale energie van het gebed! Zij weten dat dit direct overal naartoe gaat….verder dan de Aarde. (Kryon lacht) Het is als een baken dat door velen gezien kan worden omdat dit goddelijk is geïnspireerd en het maakt mensen bewust van wat het gebed kan doen….een energie van intentie en compassie die baadt in dit licht van geweldige heling. Daarom is het zo succesvol. Jullie hoeven niet naar de toren te komen en te knielen om hetgeen te ontvangen dat wordt uitgezonden als jullie helpende hand. Zij zullen jullie vertellen dat wat gebed is, geen aanbod is aan de hemel of aan de Schepper, het is geen pleidooi, het is geen smeken….het is een energie die rechtstreeks naar de mens in moeilijkheden gaat en zegt: “Jij bent geweldig! Sta op….en wees genezen!”

Dit is de Cirkel van Twaalf! Ik wilde jullie vertellen wat dit is zodat jullie en degenen die luisteren dit zullen weten en er geen misverstand zal zijn over de intentie van hetgeen eraan komt.

Het is tijd voor dit soort veranderingen en dit zal niet de enige zijn. Er zullen andere zoals deze zijn.

Dit is wat ik jullie vandaag wilde vertellen, op dit moment in de tijd. Neem deze plaats in je hart mee als jullie hiervandaan vertrekken.

Jullie gebeden maken een verschil! Bid voor deze plek en voor degenen die hem draaiend houden, voor degenen die hier als vrijwilligers werken en voor de ongelooflijke stamlijn die doorgaat en doorgaat.

En zo is het.

Kryon