Kryon in Laguna Hills. 1 – Over Channeling

Live Kryon Channeling:
Kryon in Laguna Hills. 1

Over Channeling

  13 juli 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Mijn partner en ik bevinden ons weer in deze stoel. Het is een “elk jaar stoel.” Het is een stoel die meer dan twintig jaar teruggaat. Wij zijn in onze “thuiszaal” in het gebied waar wij begonnen. Eenieder op deze plaats….ieder van jullie, kan op dit moment het geloof over wat hier aan de hand is, veranderen. Wij hebben dit eerder gezegd: het is heel interessant dat hier mensen komen en een hele dag investeren. Als het hierop aankomt, op dit moment in de tijd, zijn er boodschappen van de andere kant van de sluier terwijl er mensen zijn die met hun handen wrijven en zeggen: “Ik denk het niet!” Zij horen hier van alles maar als het op channelen aankomt zeggen zij dat het allemaal een beetje te vreemd voor hen is. Zij zijn TE slim om het te geloven. Laten wij het eens over “vreemd” hebben. Er zijn heel veel boodschappen die binnenkomen van heel veel bronnen, die liefhebbend en prachtig zijn. Als jullie spreken over engelen en degenen die de spirituele kern van jullie geloof vertegenwoordigen, komen deze boodschappen allemaal niet van de mensheid. De mensen hebben ook boodschappen in de geschriften staan en ook dat zijn boodschappen vanachter de sluier….net als nu. Je zou je dus kunnen afvragen: “Wat houdt jullie tegen om je te ontspannen bij deze boodschappen en te zeggen: “Dit is iets voor mij. Wat is het?” Misschien is de angst die er bij jullie is ingebracht voor deze dingen omdat zij “niet altijd zijn wat zij lijken” en dat het trucs kunnen zijn. Ik wil jullie nu dus vragen….als jullie zo open kunnen zijn….ik zal zeggen wat ik al zo vaak heb gezegd: “Wat hebben jullie te verliezen als er van je gehouden wordt?” Ik wil dat jullie het doel van channelen kennen. Als jullie jezelf openen en steeds de liefde voelen die daar voor jullie is – voor ieder van jullie – is die uniform, onvoorwaardelijk.

Spirit kijkt niet in jullie levens om te zien of jullie waardig zijn….jullie zijn waardig! Jullie zijn waardig geboren en jullie zijn het nu. Op dit punt in de tijd is de hele reden voor channeling, in deze energie, spreken tegen de oude zielen die hier kwamen om dit te horen. Hebben jullie dit gehoord? Het is geen toeval voor degenen die dit nu en later horen of lezen, helemaal niet. Hier is de belofte. Het omslagpunt van de precessie van de equinoxen, deze astronomische gebeurtenis die jullie hadden in december 2012 werd voorspeld door de Ouden en stond bekend als een interessant punt en voor sommigen als een punt waarop er geen weg terug meer was en dat de energie die maar een kant op ging op het punt stond te veranderen als jullie dit speciale punt in de tijd zouden overleven – en dat deden jullie! Ik kwam in 1989 op dezelfde tijd waarop de muur in Berlijn omviel. In 1993 schreef ik in het eerste boek dat er geen armageddonscenario zou komen zoals jullie dit in jullie geschriften werd gegeven want jullie waren de hoek omgegaan en waren klaar voor verandering….en dit is alles wat jullie tot nu toe hebben gehad. Zie je, het potentieel dat jullie het zouden redden was daar altijd….dat jullie niet de catastrofe zouden hebben die altijd door velen werd voorspeld. In dit scenario, lieve mensen, zouden zielen van allerlei types en leeftijden en nationaliteiten hier binnenkomen, maar wel bepaalde zielen….zielen die hier al heel vaak waren geweest. Steeds weer! Sommigen wel 200.000 jaar, anderen Lemuriers, zielen die in elke cultuur en elke oorlog tot nu toe zijn geweest en zij kwamen hier allemaal om dezelfde reden: zij hadden een ontwakende Akasha voor wijsheid en als zij op een dag de waarheid zouden horen zouden zij hierop reageren. Daar spreek ik nu tegen. Waarom zouden jullie op een zaterdag naar een zaaltje zonder ramen komen om de hele dag naar een sprekend hoofd te luisteren? Jullie hebben interesse!

Misschien kwamen jullie niet uit jezelf en zijn met een ander meegekomen, maar jullie zeiden JA! Er is een kernwaarheid voor jullie om naar te luisteren en te analyseren. Kan er meer zijn? Is dit voor jullie persoonlijk een kruispunt van energie – professioneel ook…een kruispunt tussen wat was en wat zal zijn….om de redenen die jullie alleen kennen? Dingen gaan op deze planeet sneller gebeuren, sneller dan ooit tevoren en in enkele gevallen wordt de duisternis onthuld. De duisternis schokt en verrast mensen, jaagt hen angst aan, maar ik zal jullie iets vertellen, lieve mensen, in alle liefde: deze duisternis is hier altijd geweest en dit geldt niet voor het licht dat er nu is en dat het duister nu laat zien. Hierbij komen jullie aan bod want jullie hebben dit verwacht.

Er is altijd de vraag: “Als dit zo is, Kryon, wat is dan het doel van dit alles. Wat moeten wij doen? Hoe moeten wij verder gaan?” Het antwoord kan jullie verrassen en als jullie vaker naar mij hebben geluisterd heb ik dit zo vaak gezegd en als jullie het nog niet hebben gehoord geef ik het jullie weer. Zijn jullie er klaar voor? ZIT EN WEES GELIEFD DOOR GOD! Want, lieve mensen, een van de eerste dingen die jullie dienen te begrijpen is het onderzoek van het Zelf. Jullie kunnen niet gewoon je zwaard oppakken, je strijderszwaard, en ervoor gaan…..dat is een oud paradigma. Er is geen vijand om af te slachten behalve de duisternis en jullie hebben dit goed gedaan. Als jullie gaan zitten en je geliefd laten zijn door God is dit een metafoor….en toch soms voor sommigen van jullie die het TE druk hebben, niet. Wat dit waarlijk betekent is: ga naar die plaats waar je waarlijk begrijpt dat je waardig bent om op te staan en het leven te leven waarvan je niet had gedacht dat je dit zou kunnen….waar jullie goede dingen verwachten in plaats van slechte dingen, waar jullie van het Veld gebruik maken en dingen manipuleren waarvan jullie denken dat dit niet kan, op de juiste tijd op de juiste plaats zijn, de juiste dingen horen en handeling met actie die vol compassie is.

Dit is wat deze planeet zal veranderen!

Het is al begonnen. Het is een langzaam proces, maar dat is wat jullie doen. Er zullen sommigen onder jullie zijn die zeggen dat jullie boeken moeten schrijven en plaatsen moeten bezoeken en dingen doen die de wereld metafysisch zullen helpen, en ik zeg jullie dit: STOP!  En laat je geliefd zijn door God. Alle dingen zullen aan jullie toegevoegd worden als zij gepast zijn voor jullie levens. Sommige dingen waarop jullie hoopten zullen er ook zijn en andere niet. Zijn jullie jullie bereid om een verandering van plannen te hebben? Als jullie bereid zijn vertel ik jullie de nieuwe plannen die vooruit gaan naar een houding en dingen die beter zijn dan jullie dachten en jullie zullen daar deel van uitmaken.

Dit is de waarheid. Channeling is hier om kernwaarheden te onthullen. Deze dingen zullen jullie wakker schudden zodat iedereen weet hoe hij anders verder kan gaan….anders dan de manier waarop jullie de deur binnenkwamen. Jullie kunnen dit zien in de manier waarop jullie anderen bekijken en waarop jullie met moeilijkheden omgaan.

Aan het einde ga ik afsluiten met iets dat ik heel vaak heb gezegd: compassie is besmettelijk. Als jullie ermee gaan werken en mensen dit zien stoppen zij even en denken misschien over jullie na en denken na over situaties waarin zij zich bevinden. Als jullie op een compassievolle manier gaan handelen in plaats van op een defensieve manier, gaan jullie de liefde van God in hen opwekken.

Dit is de nieuwe Aarde die vol is met oude zielen die de mantel gaan aannemen en aan de puzzel gaan werken. Misschien niet wat jullie hadden gedacht, maar hoe meer jullie hierover nadenken en hoe meer jullie zien wat er met name in jullie cultuur aan de hand is, hoe meer jullie zullen weten dat ik jullie werkelijk de toekomst geef.

De potentiëlen zijn er en jullie zitten hier in de zaal om hen te horen, en dit geldt ook voor andere plaatsen. Dit zal de boodschap van Kryon blijven.

En zo is het.

Kryon