Kryon in Laguna Hills. 3 De Veldslag – in de oude energie – is VOORBIJ!

Live Kryon Channeling:
Kryon in Laguna Hills. 3

De Veldslag – in de oude energie – is VOORBIJ!

  13 juli 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Mijn partner stapt alweer opzij. Al dertig jaar ben ik voor hem op verschillende manieren naar voren gekomen en in dertig jaar is de boodschap niet al teveel veranderd.

Jullie leren dat de geschiedenis die hij presenteert vanaf het moment dat ik binnenkwam, een geschiedenis van liefde is. Toen hij voor het eerst in de stoel zat merkte hij op dat er geen boodschap was en dat ik  mijzelf niet had geïntroduceerd, maar dit had ik wel gedaan.

Sommigen hebben gevraagd: “Wie ben jij?” en wij hebben dit hele “wie”- idee besproken. Het “wie”-idee is niet noodzakelijk een paradigma van de andere kant van de sluier….er is geen “wie” in een groep. De vraag is dan: “Kryon, ben jij een groep?” Het antwoord is: niet echt! Als jullie naar een groep kijken stellen jullie alle lineaire vragen en zeggen: “Hoe groot is de groep? Hoeveel leden zijn er in de groep? “ Het antwoord is altijd: JA!

Kunnen jullie een energie in de zaal hebben die het hele melkwegstelsel vertegenwoordigt? Hoe groot is de groep? Kunnen jullie EEN idee hebben dat naar overal in het Universum gaat? Hoe groot is de groep? Dit is waar jullie tegenaan kijken als jullie praten over de dingen die komen vanwaar jullie vandaan komen. Dus kunnen jullie praten over hoe geweldig jullie zijn. Zo goed als dit is beperken jullie dit wel….en zo geweldig als het klinkt dat jullie niet in zonde zijn geboren en hier niet zijn om te overleven en dat jullie geweldig zijn is jullie steeds verteld dat jullie niet geweldig zijn op deze planeet….jullie hebben geen idee! Geweldig voor God! Dit is voor jullie niet te geloven. Als ik jullie je pracht zou laten zien is dit net als: “Hoe groot is een groep?” omdat jullie pracht zich uitspreidt tot Al Wat Is, want jullie zijn EEN met alle dingen die geweldig zijn en dit betekent dat jullie, als jullie hier zitten, niet alleen gekend zijn door God maar ook dat jullie geweldig zijn in de ogen van God.

Moeder, als jij naar je kind kijkt. Elke moeder doet dit. Het kind is nieuw en komt vers uit de baarmoeder, jullie houden het vast, gaan het baden en jullie kunnen niet anders dan denken….”Jij komt uit mij vandaan en nu ben je hier! Jij bent een deel van mij. Echt. Jij hebt mijn handen, misschien, mijn neus (Kryon lacht) Jij bent familie!” Dit is de metafoor. En God lacht jullie toe. Hebben jullie nooit gehoord van: Geschapen naar het beeld van God? Meer dan geschapen naar het beeld van God: het is de energie van liefde! Dat is het beeld! In plaats van geboren met Gods neus is het geboren met Gods liefde. Dit is de manier waarop God jullie ziet….dit is het geweldige. De moeder kijkt naar het kind en ziet alleen maar dat het geweldig is. Alleen maar liefde – met name in die eerste paar weken in het begrip van waar het kind vandaan kwam. Eerst was er niets en nu is er alles….zoveel liefde, en het is familie….en het is geweldig! Dit is God in jullie!

Dit is niet werkelijk aan jullie verteld door mensen die dit wel hadden kunnen doen. Dit gaat bij jullie horen, het is innerlijk aangeboren en komt niet noodzakelijk van andere mensen. Niet noodzakelijk van iemand die de leiding heeft van een spiritueel systeem. Het is iets dat jullie weten.

Weten jullie hoe individueel jullie zijn? Niet alleen in jullie pracht…..er is een individualiteit hier. Dit is heel opmerkelijk omdat de zaal is gevuld met oude zielen. Gisteren hadden wij het hierover en wij nodigen jullie uit om hiernaar te luisteren. Wij vertelden jullie dat oude zielen iets gemeen hebben. De dingen die zij algemeen hebben worden grotendeels bepaald door wat zij in het verleden hebben meegemaakt. In een oude energie waren de dingen die jullie algemeen hadden: lijden, oorlog, teleurstellingen, angst; en in deze angst waren jullie de eersten die de hoek om gingen….jullie zijn hier niet bij toeval. Jullie hebben dit gepland….jullie planden dit! Hoe oud of jong jullie ook zijn, lieve mensen, jullie hebben het gepland om hier nu te zijn. Jullie hebben een Opwaardering al ervaren zodat jullie toen jullie hier kwamen al wisten hoe dit is en ermee door kunnen gaan, en als jullie hiermee doorgaan zijn jullie in een nieuwe energie en jullie vochten met de oude energie, maar als jullie hier weer komen is er geen oude energie meer om slag tegen te leveren.

Als er vandaag dus een boodschap van jullie voorouders is – degenen die hier in de zaal staan – is het deze: DE VELDSLAG IS VOORBIJ!!! Gisteren hebben wij jullie hierover verteld. Als een van jullie wordt geplaagd door slechte herinneringen uit vorige levens zijn die opgeslagen in jullie Akasha-kroniek. Het raakt jullie in dit leven en geeft jullie angst, een gebrek aan hoop en zelfwaarde….maar er zijn gereedschappen om die te laten vallen en zij komen deels van jullie voorouders – degenen in de zaal die vragen: “Wanneer gaan jullie erom vragen dit te laten vallen?” Alweer; jullie intentie is de sleutel en affirmaties zijn het gereedschap. Wat er dan met jullie gebeurt is prachtig want deze oude energie begint weg te vallen. Maar dat is niet de boodschap van deze channeling want wij willen jullie eraan herinneren dat de veldslag voorbij is. De veldslag is wat jullie hier de laatste keer als oude zielen kwamen doen.

Oude zielen die op deze planeet zijn, zijn hier steeds en steeds weer geweest. Velen van jullie zijn ontwaakt voor de kernwaarheid en jullie merkten dat jullie in obscure groepen zaten die deze kernwaarheden zeer goed konden verbergen. Zij verborgen de kernwaarheden van spiritualiteit en zij wisten dat bewustzijn dingen kan veranderen. Als jullie in een oude bewustzijn met je bewustzijn dingen veranderden noemden zij dit magie. En dan werden jullie hiervoor gedood! Er zijn dus veel oude zielen die nooit naar een bijeenkomst als deze komen omdat het de laatste keer dat zij deze deur openden niet goed uitpakte. Wij noemen hen: “lichtwerkers die in de kast zitten.” Velen van jullie hebben hen als partners die hier niet zijn….goede mensen die integriteit en liefde hebben, maar er niet klaar voor zijn om die deur te openen en er is geen oordeel over degenen die dit niet doen. Maar voor degenen die dit wel deden en doen vanuit hun eigen vrije wil en keuze zijn er dingen die jullie zouden moeten weten. DE VELDSLAG TUSSEN DONKER EN LICHT IS ERG VERANDERD….en als jullie deze planeet in de laatste jaren hebben zien groeien realiseren jullie je dat er iets gebeurt dat jullie niet hadden verwacht. Als jullie het gewoon zwart/wit willen zal ik jullie dit geven. Waar het duister tot nu toe altijd het voortouw had in de veldslag – zij hadden altijd meer troepen, metaforisch gezien – maar in deze energie is dit niet meer zo omdat er nu meer licht is dan ooit tevoren, en dit is een metafoor voor compassie en integriteit en een hoger bewustzijn dat letterlijk het duister op deze planeet binnendringt. In de samenlevingen die wat vrijer zijn zal dit het eerst gebeuren….en dit is daar een van.

Jullie hebben al enkele opmerkelijke dingen gezien….donkere dingen, zelfs tussen man en vrouw in ongepaste situaties die al honderden jaren hetzelfde waren en die nu naar buiten gebracht (gaan) worden. Jullie realiseren je dat dit geen vrouwenkwesties zijn maar mensenkwesties. Deze gaan zichzelf verhogen terwijl het licht aan de winnende hand is….steeds en steeds meer gaan jullie dit zien. Waar dit honderden jaren geheim is gehouden en dit niet naar buiten kwam, zien wij het nu elke dag. Hebben jullie dit gemerkt? Ongepaste dingen gebeuren in spirituele systemen tussen leiders en kinderen….horrorverhalen die kinderen hun hele leven blijven achtervolgen….dingen die al honderden jaren gebeurden en nu gaat de deur wijd open en wordt alles getoond….vinden jullie dit niet opvallend?

Twee weken geleden, of minder want ik heb dit vaak gezegd, heb ik jullie verteld dat er meer van dit aankomt. Ik vertelde jullie dat het naar buiten komen van de duisternis eraan komt. Ik heb jullie verteld dat dit uitstekend en geweldig nieuws is en het gaat de plaats waar jullie wonen opschonen, maar als jullie je niet bewust zijn van wat hier in werkelijkheid aan de hand is zijn er mensen die hun handen wringen en zeggen: “Het is nooit donkerder geweest. Kijk maar, je zult het zien!” Er is dus veel angst in plaats van feest omdat zij niet begrijpen dat wat er nu plaats vindt hier altijd is geweest….en nu wordt het allemaal onthuld. Ik zei jullie twee weken geleden: Let op voor de Grote, en letterlijk een paar dagen nadat ik dit zei verscheen het.

Mijn partner gaat later vandaag over het Veld spreken en het Veld maakte dit allemaal mogelijk omdat de potentiëlen daar zijn….geen voorspellingen maar potentiëlen die al zijn gegenereerd. Door gewoon te zitten en door vrije keuze zullen zij verschijnen en de grootste ervan is de non-integriteit van menselijke slavernij. Ik heb jullie verteld dat dit groter is dan jullie denken en dat dit wordt betaald door de mensen met enorme rijkdom….jullie kunnen teruggaan naar de boodschappen waarin ik dit vele malen heb verteld….met name twee weken geleden hebben wij jullie hierover verteld en dat het veel groter en dieper gaat dan jullie denken en hoe goed het gefinancierd is en hoe goed georganiseerd.

Dit is het Veld en daar gaan wij het nog over hebben. Dit is het topje van de ijsberg en er zal meer komen en nog meer….over de hele wereld! Er zullen mensen zijn die geschokt zijn door de horror hiervan en van de slavernij van gestolen kinderen die hun hele leven als seksslavinnen en -slaven worden misbruikt. Als zij te oud worden om dienst te doen worden zij geëlimineerd.

Dit is een horrorverhaal, lieve mensen, en dit is hier al jaren en jaren en jaren geweest en het werd steeds van geld voorzien door mensen waarvan jullie dit helemaal niet verwacht(t)en, ook van sommigen waarvan jullie dit niet willen geloven. Het wordt allemaal zichtbaar en het is afschuwelijk en steeds als jullie hiervan horen wil ik dat jullie je beseffen dat er een groep kinderen werd gered….en dat is het licht dat het duister overwint. Als jullie dit zien doet dit je hart bloeden, maar besef dat het licht aan het winnen is, in plaats van te zeggen hoe afschuwelijk het allemaal is. Het is altijd al afschuwelijk en vreselijk geweest, dus vier de onthulling ervan zodat het kan eindigen.

Dit is wat er aan de hand is maar jullie zijn zo individueel….maar de veldslag is voorbij! Die veldslag waren jullie die tegen het duister vochten. Dit is voorbij omdat de duistere energie is geëlimineerd….mede door jullie licht omdat jullie hier zijn….hebben jullie dat? Jullie hoeven de dingen niet op te zoeken om hen te reinigen, jullie hoeven geen ontmoetingen te hebben waarin jullie energie naar dit of dat sturen want ik vertel jullie dat dit automatisch gaat omdat jullie eraan denken. Dat is bewustzijn dat triomfeert over duisternis en dit is wat wij jullie al dertig jaar leren. Het paradigma van het omgaan met licht en donker is aan het veranderen. Het zal controversieel zijn voor degenen die al hun levens deel uitmaakten van de oude systemen en ik vraag hen: “Kunnen jullie dit opzij schuiven en begrijpen dat het licht naar buiten komt?” De zon komt op en het licht is hier. Daardoor gaat alles veranderen en jullie dienen beter om te gaan met het oude en ook beter om te gaan met het nieuwe en met het bewustzijn van de oude ziel is wat jullie doen heel krachtig.

Dit is de boodschap….de boodschap van dit moment….voor alle aanwezigen. Het is een goede boodschap!

En zo is het.

Kryon