Kryon in Laguna Hills, Cal. 1 Bang voor Liefde?

Live Kryon Channeling:
Kryon in Laguna Hills, Cal. 1

Bang voor Liefde?

9 december 2017 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Al bijna dertig jaar breng ik jullie een boodschap die voor sommigen moeilijk is. Moeilijk omdat het recht tegenover hetgeen staat wat jullie denken. Het staat lijnrecht op hetgeen jullie is verteld of wat jullie denken dat er geacht wordt te zijn. Wat wij jullie langzaamaan al die jaren hebben verteld is: Als de echte waarheid naar buiten gaat komen zit dit niet gemakkelijk voor degenen die dachten dat zij lekker zaten met hetgeen zij dachten te weten.

Wij gaven jullie ook enkele axioma’s betreffende bewustzijn en wij noemen hen nogmaals. Bewustzijn, intelligentie, intellect, hebben een plafond. Een gek weet niet dat hij gek is, lieve mensen. Een mens weet niet dat hij beperkt is. Als je een intellectueel die zo trots is op zijn denken hierover vraagt zal hij zeggen: “Ik ben in staat om alles te denken!” Het antwoord is: Nee, dat ben jij niet! Mensen, jullie leven in vier dimensies, dit is de manier waarop jullie leven. Wij hebben het jullie eerder gezegd: zelfs de wetenschap vertelt dat de structuur van een atoom zeker elf dimensies heeft. Het lijkt eerder op zevenentwintig dimensies. Als de atoomstructuur van jullie lichaam er dus op zijn minst elf heeft en jullie in vier leven zouden jullie kunnen denken dat er veel is dat jullie nog niet weten…en jullie zouden gelijk hebben. Jullie intellect, jullie bewustzijn, jullie intelligentie zijn allemaal in vier dimensies. Jullie kunnen niet op een multidimensionale manier denken; jullie denken dat jullie dit kunnen maar dit is niet zo. Ik heb het eerder gezegd: jullie zijn in zwart/wit en God is in kleur en als er een engel naar jullie toe zou komen die begint te praten over rood en groen en blauw van de regenboog hebben jullie geen idee waar die engel het over heeft. Maar jullie willen het weten en denken dat jullie het weten, maar jullie kennen geen kleur. Dit is de metafoor over een vierdimensionaal schepsel, zelfs met hoog bewustzijn, als je die vergelijkt met een multidimensionale Schepper. Ik zeg dit alles tegen jullie omdat ik wil dat jullie je spirituele logica gebruiken. Er is veel dat jullie niet weten. Dan zijn er mensen die op een lineaire manier zeggen: “Ik heb hier belangstelling voor; zou je dit allemaal op een lijst kunnen schrijven?”

Het antwoord is: Als jullie multidimensionaal worden, lieve mensen, is er geen lijst. Iemand waar je heel veel van houdt kijkt je in de ogen en zegt: “Ik hou van jou met heel mijn hart!” (Kryon lacht) En jij kijkt hem of haar aan en vraagt: “Kan je daar een lijst van maken?” (Gelach in de zaal) Waarom is dit zo grappig? Omdat jullie weten dat dit onmogelijk is omdat liefde bestaat in een bijna multidimensionale vorm. Kunnen jullie je de kracht, de majesteit van de liefde van God voorstellen in vergelijking met een mens of een dier? Kunnen jullie zelfs beginnen te begrijpen wat kleur is als jullie die niet zien en niet kennen….en dus nemen jullie wat jullie wel weten, wat jullie bewustzijn is, en doen jullie je best en plakken dit op de almachtige! “Dit is de Geest van God, dit is wat God wil, dat is wat God toestaat” maar dat is JULLIE zienswijze, dat is menselijk.

Dat is die prachtige kleur die jullie niet kunnen zien. Wat ik jullie wil vertellen, lieve mensen, is dat hier zoveel liefde is en dat jullie die niet echt, echt niet, begrijpen. Hoe zit het met de mens die zegt: “Ik wil dit begrijpen voordat ik het accepteer!” Denk aan de persoon die voor je staat die zegt: “Ik hou van jou met heel mijn hart” en dan zegt die mens: “Ik wil eerst de lijst even zien voor ik dat geloof!” Jullie geloven het niet want in plaats hiervan voelen jullie het in je hart en voelen het op een manier die heel multidimensionaal is en beide geesten, harten en bewustzijns versmelten en worden EEN, en dat is verliefd worden. Is het te verbazingwekkend, of ver van je vandaan, of ongepast om te geloven dat er een Schepper is die jullie in de ogen kan kijken en zeggen: “Ik hou van jou?”

Heel veel mensen kijken hiernaar en zeggen: “Kunt U een beetje specifieker zijn? Dit is niet wat mij is geleerd. U bent te groot, te groots, en ik ben maar een mens!”

Laten wij het eens even over mensen hebben. Ik hou ervan om over mensen te praten omdat mensen een deel van mijn familie zijn. Elke meester die ooit voor jullie heeft gezeten heeft jullie verteld dat God binnenin jullie is. Bij allemaal! Dan vragen mensen: “Vertel mij eens wat dat betekent.” En voordat ik daarmee verder ga zeggen mensen: “Oh. Verbazingwekkend….ik ben een deel van God! Ik heb een partner, een creatieve bron ” Dat is wat er gebeurt, nietwaar?

Wat is het verschil tussen jullie en het dierenrijk, een paard, een olifant of een hond of kat….zij allen zijn intelligent, maar jullie zijn het intelligentst. Degenen die op deze dingen letten en er boeken over schrijven zullen zeggen: “De mens is zo intelligent dat hij een intellect heeft, en dit intellect geeft hem iets dat heel anders is dan welk dier uit het dierenrijk dan ook: de mens kan zichzelf analyseren. Jullie kunnen je dingen afvragen over je eigen bewustzijn. Dat is slim, en….en het komt jullie voor dat jullie ergens anders vandaan kwamen. Zo slim zijn jullie. Laten wij daar eens naar kijken en erover spreken. Intelligentie heeft geen relatie met het nadenken over de liefde van God.  Intellect heeft geen relatie met het nadenken over de liefde van God. Bewustzijn wel. Jullie zijn de enige diersoort met een bewustzijn dat de Schepper kent. Dit is allemaal anders dan wat welke spirituele organisatie op de planeet ook claimt over wat er is gebeurd. In jullie samenleving, jullie cultuur noemen jullie het de Tuin van Eden, maar het is veel langer geleden dat er een engelachtige soort kwam die jullie vrije keuze bracht. Als jullie deze gebeurtenis en de tekeningen die daarover zijn gemaakt doortrekken naar de Tuin van Eden hadden jullie twee prachtige mensen die eruit zagen zoals jullie – geen holbewoners, geen dieren – jullie waren het die eruit zagen zoals jullie dit nu doen, niet al te lang geleden en vrije keuze zat bij jullie ingebouwd. De Tuin van Eden is een metafoor voor de Aarde. De mensen die voor de engel stonden waren een metafoor voor mannen en vrouwen. De engelachtige bron is een metafoor voor God, de Schepper. Zij kwamen naar de planeet en veranderden jullie. Wetenschappers hebben ontdekt dat er 200.000 jaren geleden iets was veranderd in jullie DNA. Wat een toeval…..maar zij leggen geen relatie met het scheppingsverhaal. De mensen hebben allemaal 23 paar chromosomen in plaats van 24 paar zoals alle andere wezens op de planeet die onder jullie staan op de biologische keten. Wij hebben het hier eerder over gehad en dat ga ik nu niet doen. Ik zeg alleen dat dit algemeen is voor bijna de hele mensheid, alle religies, dat er iets gebeurde en jullie nu vrije keuze hebben. Wat was dat “iets” dan?

Hoe ver kunnen jullie teruggaan in de geschiedenis om te bekijken hoe de mensheid dacht over de Schepper? Denkt een hond na over de Schepper? Nee, een hond is niet slim genoeg. Lieve mensen, het gaat niet om slim want het gaat hier over het bewustzijn van weten dat jullie niet alleen zijn. Jullie kwamen ergens vandaan en het is niet alleen het bewustzijn dat jullie zijn geschapen door iets dat groter is maar dat er iets binnenin jullie is dat multidimensionaal is en dat ziel wordt genoemd. Dit heeft helemaal niets te maken met intelligentie of intellect, het is Zelf-bewustzijn. Wanneer is dit begonnen? Ik zal het vertellen: op het moment waarop de engel jullie aanraakte, mensen, en jullie vrije keuze gaf en jullie de God binnenin gaf in elke cel van je lichaam en jullie gingen nadenken over dat er meer is buiten jullie. 80% van deze planeet gelooft in een leven na de dood; denken jullie dat dit komt omdat zij slim zijn? Denken jullie dat dit komt omdat zij intelligent zijn?

Hoe oud is de mensheid? Hoe ver kunnen wij teruggaan om dit uit te zoeken? Vraag het een socioloog en hij zal zeggen: “Misschien tienduizend jaar, misschien, maar er is niemand die dit kan bevestigen.” Weten jullie dat er mensen zijn met een cultuur die 40.000 jaren oud is en die vandaag precies hetzelfde doen als zij 40.000 jaar geleden deden? Zij kennen hun afstamming, zij kennen hun familie en ook hoe hun stam toen leefde omdat dit de manier was waarop zij vandaag leven. 40.000 jaar! “Is dit projecteren, Kryon?” Nee, het is bewijzen. Kijk naar het onderzoek van de laatste drie jaar bij de Aboriginals in Australië.

Sociologen, waarom blijven jullie op je handen zitten als er bewijzen zijn. Hoe kunnen zij nog leven zoals toen? Hoe kunnen zij al 40.000 jaar bestaan op dit continent zonder overbevolking te hebben? Waar haalden zij hun voedsel vandaan? Hoe losten zij problemen op? Niemand vraagt het hen echt. Waarom niet? Omdat hun antwoorden multidimensionale antwoorden zijn. Wat geloofden zij? Zij geloofden wat zij 40.000 jaar geleden geloofden omdat dit nooit veranderde. Zij weten dat er een Schepper is en dat er een ziel is en een leven na de dood. Tot op deze dag hebben zij de verhalen over wie zij geloofden dat hen geschapen heeft; van de Bron. En wat is de positie van de Bron? Dit is van kritiek belang. “Vertel ons over jouw Bron, Aboriginal van 40.000 jaar, vertel ons over jouw Bron!” En zij zouden zeggen dat de Bron, de spil, compassie en liefde zijn.

Vertel mij nu eens over jullie Bron, lieve mensen, omdat de meeste van jullie culturen zullen zeggen: Onaantastbaar, Oordelend, Boos! Jullie kunnen beter alles goed doen! Maar waar zijn compassie en liefde in dit verhaal? Ik wil het met jullie hebben over de tegengestelde ontwikkeling van liefde. Als je teruggaat naar de Bron van de Aboriginals en hen vraagt: “Laten wij teruggaan, alleen maar teruggaan, misschien 7- of 8-duizend jaar….laten teruggaan naar het eerste georganiseerde spirituele systeem dat Hindoeïsme wordt genoemd. Dit is het eerste bewaarde systeem, er waren er eerdere, dat hebben wij jullie verteld en jullie zullen dit op een dag ontdekken. Maar laten wij kijken naar hetgeen zij geloofden. Zij wilden Eenheid. Hebben jullie gemerkt dat zij geen profeet hebben? Zij hebben helpers; zij hebben kleine goden die helpen, en dat doen jullie ook. Soms zijn zij van plastic en hangen zij in jullie huizen en soms hangen zij in de auto….jullie doen dit dus ook! Maar zij hebben geen profeet. Maar waar was hun God dan? Wie aanbaden zij? Zij aanbaden Al Wat Is. Eenheid met de Aarde. Eenheid met elkaar. Een samenwerkend bewustzijn van liefde dat wereldwijd en prachtig is waarbij je in de ogen van een ander kan kijken en namaste zeggen: ik hou van jou! De God in mij eert de God in jou en in alle andere mensen, niet alleen Hindoes! Wisten jullie dit? Als je dan vraagt wat hun regels zijn zullen zij hetzelfde zeggen als de Aboriginals. Zij zeggen: “Die wijzen zich vanzelf. Er is een goede manier om te leven en er is een verkeerde manier om te leven. Dit wijst zichzelf, nietwaar? Je behandelt anderen als jezelf, is dit niet voldoende duidelijk? Dat zijn de regels. Zij staan niet op stenen tafelen geschreven en er zijn geen gevolgen als je dit niet doet, want zie je, wij hebben vrije keuze!”

Hebben jullie je nooit afgevraagd waarom een God naar beneden zou komen en jullie vrije keuze zou geven om jullie dan onmiddellijk te straffen als de keuze onjuist is? Klinkt dit jullie echt logisch in de oren? Dit is wel het heersende geloof van vandaag! Wat mensen hebben gedaan, ik zeg het jullie alweer: Zij nemen het hoogste bewustzijn als mens en plakken dit op de Almachtige! Daarom heeft God ook een menselijke geest. Daarom zijn er oorlogen in de hemel en moeten er gevallen engelen zijn. Daarom moet er onenigheid zijn en straffen en andere dingen die er moeten zijn…….DAT IS NIET GOD, lieve mensen, dat is zwart en wit. God is kleur! Er zijn mensen die hier zijn en er niets van geloven en de deur dicht willen gooien, maar voordat jullie de deur sluiten wil ik jullie vragen: Waarom zijn jullie bang voor liefde? Dat is wat er aan de hand is, jullie zijn bang voor liefde, Jullie zeggen: “God is te groot, raak hem niet aan, ga daar niet naartoe want je zal je handen branden, niet doen!” Ik zeg jullie: God is binnenin jullie. Weten jullie niet dat die uitgestoken hand al die tijd op jullie staat te wachten totdat jullie hem aanpakken omdat jullie er deel van uitmaken? Ja, jullie zijn een deel van God. Waarom zouden jullie gescheiden moeten zijn? Jullie zijn er een deel van!

Laat mij jullie een verhaal vertellen….ik zal jullie een verhaal vertellen over een groot man en ik heb het over een man onder de mannen die compassievol en prachtig was en een vriendelijk hart had. Hij stond voor iedereen klaar, zelfs al toen hij nog jong was had hij compassie voor iedereen. Hij werd door zijn organisatie opgevoed en hij deed erg zijn best. Hij was in die organisatie bijna een heilige. Alles wat hij deed was perfect en helemaal volgens de regels. Hij ging naar plaatsen waar hij kon vasten en hij ging naar plaatsen waar hij met God en Gaia kon spreken en hij deed dit allemaal correct, hij was een groot man, er was niemand met een hoger bewustzijn en hij hield van God. Toen ging hij dood en zagen wij hem ontwaken en alles wat hij kon zien was licht en met zijn bovennatuurlijke, multidimensionale ogen zag hij alleen maar liefde en licht en compassie en het omringde hem en hij huilde van vreugde toen een stem die hij zonder oren kon horen tegen hem zei: “Welkom Thuis!” Op de een of andere manier zag hij al zijn vrienden, zelfs de vrienden die nog op Aarde waren, hij zag hun zielen in dit prachtige licht, een licht dat zo helder was terwijl hij niets anders dan liefde zag. Zij hielden allen elkaars handen vast en riepen: “Welkom Thuis!”

Een deel van hem zei: “Waar is het oordeel? Waar zijn de dingen die mij zo zorgvuldig zijn verteld en dan realiseerde hij zich dat hij zijn hele leven een goed mens was geweest en toch al die tijd in het duister had geleefd. “Er was licht om mij heen en ik nam er zoveel van als ik kon, maar ik was in het duister! Al die tijd!”

Jullie luisteren hier allemaal naar….zijn jullie bang voor liefde? Misschien omdat jullie nog in de doos zitten van alle dingen die jullie zijn verteld, in zwart en wit leven en de kleuren om je heen zeggen: “Spreek toch eens tegen ons, doe dat toch eens!” Jullie zouden geschokt en verrast zijn over wat er dan gebeurt….mensen die met hun innerlijk aangeborene gaan spreken dat een deel van de ziel is, met ons aan de andere kant van de sluier over heling en dergelijke….denken jullie dat dit gebeurt als deze boodschap fout zou zijn? Denken jullie dit echt? Dat is het punt. Gezond verstand, spirituele logica, zegt dat er een God is die van jullie houdt en bij jullie is en jullie kunnen in liefde met hem communiceren en het bewustzijn dat jullie hebben zal zich vermengen met dat van de Schepper. Dit staat erop te wachten om je leven te veranderen. Wij hebben jullie hierover al jarenlang informatie gebracht. Druppels van compassie en liefde zullen op de samenleving vallen en jullie gaan langer leven. Een mens veroudert door verschillende redenen. Laten wij over de eerste spreken. Dit wordt gewoon verwacht! Nummer twee: Hoe oud worden jullie geacht te worden? Hoe lang zullen jullie op de planeet zijn? “Wacht even, dan ga ik het googelen!” Waar is de zelfbekrachtiging hier? Vrij om te zeggen: “Ik heb de leiding. Ik ben vrij om te spreken met mijn cellulaire structuur. Ik weet dat er een bepaald levenstijd is….ik ben niet achterlijk! Maar mijn levensverwachting laat ik niet in de handen van een cultuur die mij vertelt hoe oud ik word en hoe ik mij moet voelen. In plaats daarvan ben ik licht en voel dat ik nog lang zal leven!”

Ik wil jullie vertellen dat de cellen echt luisteren en reageren op wat jullie zeggen. Als jullie dit geloven en dingen herkennen is het een slechte gewoonte voor jullie, lieve mensen, om mee te gaan met hetgeen anderen jullie vertellen over hoe lang of over hoe het werkt of dat jullie jullie een ziekte niet kunnen genezen omdat dat normaal gesproken niet zo gebeurt totdat jullie erachter komen dat de ziekte langzaamaan verdwijnt….als jullie zeggen: “Alles wat ik heb gedaan was iets in mijzelf!” Ho, het is niet intern omdat jullie een deel van God zijn. Het Universum weet het als jullie jezelf gaan genezen, lieve mensen. Is dit teveel voor jullie? Zijn jullie bang voor liefde? Zijn jullie bang om je hand uit te steken en aan te raken waarvan jullie is verteld dat het onmogelijk is?

Dit is de boodschap en die zal het altijd zijn. Deze planeet zal een verandering en compassie zien van niet alleen de houding maar de jongeren gaan ook enkele dingen brengen….het vooroordeel zelf van de oude energie die zegt de manier waarop iets werkt ook in de toekomst zo zal werken….ook dit gaat een beetje omhoog. Wij hebben jullie verteld dat dit na 2012 zou gaan gebeuren. Vanavond ga ik jullie daarover – in vijf delen – vertellen en wij zullen dit noemen: WAT IS ER AAN DE HAND MET DE AARDE….zoals dit door anderen wordt gezegd. Wij zullen jullie een paar dingen geven om over na te denken en toch zijn deze dingen momenteel aan het gebeuren. Wij gaan jullie uitnodigen om in kleur te luisteren want het is voor jullie mogelijk om achter de sluier te luisteren. Schrijf het niet op….luister alleen….en jullie kunnen verrast zijn omdat ik jullie enkele oplossingen zal geven en op zijn minst dingen om over na te denken om jullie te laten begrijpen dat deze planeet zich in een richting beweegt die niemand zich heeft kunnen voorstellen. Langzaam, en tegen alles in, vechtend tegen een oude energie en oude vooroordelen, is er hoop. Er is hoop omdat het licht gaat schijnen op plaatsen waar nog nooit eerder licht was. Bewustzijn gaat zich verheffen uit zwart en wit.

Denk eens over deze dingen na. God is liefde en jullie zijn een deel van God.

Kijk elkaar in de ogen en denk aan een namaste: De God in mij ziet en eert de God in jou!

En zo is het.

Kryon