KRYON in Laguna Hills, Californië: De laatste channeling van 2013 – 2014 binnengaan.

KRYON in Laguna Hills, Californië:
De laatste channeling van 2013 – 2014 binnengaan.

Lee Carroll / 15 december 2013
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Laguna Hills, Californië in december 2013.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is december 2013 maar het lijkt pas een moment geleden dat wij jullie en duizenden oude zielen rondom de planeet zagen en wij jullie vertelden om vol te houden.

Wij vertelden jullie dat de profetie van de voorrang van de dag- en nachtevening (de Harmonische Concordantie op 21 december 2012) duizenden jarenoud was en op een draaipunt gekomen was. Wij beschreven dat degenen in de Maya-beschavingen, de profeten van hun tijd, de tijdtabellen op zo’n manier hadden samengesteld dat hun kalenders hun esoterische gegevens over de schommeling van de Aarde zouden weergeven.
Wij vertelden jullie dat hun visie zo diepgaand was dat het einde van hun kalender toevallig samenviel met het begin van een nieuw tijdperk.

Wij vertelden jullie dat er tussen het einde van 2012 en het begin van 2014 tijden van herijking zouden zijn. Wij gaven channeling na channeling om te vertellen wat zich aan het herijken was – en dat was in basis alles! Wij vertelden jullie om vol te houden en zeiden dat er zaden werden geplant voor grotere dingen. Wij vertelden jullie dat er in dit jaar moeilijkheden voor jullie zouden kunnen komen en dat sommigen van jullie het moeilijker konden hebben dan anderen. Straks zal ik een aantal van die moeilijke zaken opnoemen en jullie vertellen wat er vanaf nu gaat gebeuren.

Ik kan jullie deze dingen nu vertellen, net zoals ik in staat was om jullie over 2013 te vertellen, omdat jullie hen schiepen. Dit is geen profetie, lieve mensen, dit is een rapportage, Ik zie het grotere plaatje, iets wat jullie niet kunnen zien terwijl jullie hier zitten en luisteren. Jullie zien alleen de eenheid van jezelf en een paar van je vrienden. Het is onmogelijk voor jullie om een overzicht te hebben zoals Spirit dit ziet, gebaseerd op de miljarden zielen op de planeet Aarde. Er zjn miljarden intenties en sommige van hen bevatten verrassingen die positief zijn. Sommige bewustzijnsverhogingen staan pas aan het begin van het zich manifesteren en steeds hebben wij herhaald dat duistere energie op de moeilijke manier sterft.

Wij deden dat zodat jullie konden begrijpen dat dit een langzaam proces over het uit de modder vandaan komen is. De modder wil jullie terug zuigen.

De donkere energie heeft veel te verliezen vanwege het licht dat jullie op deze planeet schijnen, maar dit jaar was een jaar van herijking. Ik weet waar jullie doorheen zijn gegaan. Ik ken de vrienden die veel te vroeg bij jullie vandaan zijn gegaan. Ik ken de schijnbaar vreemde omstandigheden waarin sommigen van jullie zaten, laten wij dus zeggen wat jullie denken. Jullie denken dat waar jullie doorheen zijn gegaan niet past bij een lichtwerker, of dat jullie het niet verdienen. Zo gaat dat als je herijkt. Maar toen vertelde ik Yawee dat dit “zijn” jaar was. (Yawee is de Lemurische naam van Dr. Todd Ovokaitys, die zojuist op dit Kryonseminar een presentatie gaf.)

Nu, voor degenen die luisteren en deze channeling apart van deze groep oude zielen in de stoel lezen mag iets van deze informatie geen resultaten opleveren. Dat kan zo lijken omdat ik nu rechtstreeks spreek tegen Yawee en ga enkele dingen vertellen die wij nog nooit uitgelegd hebben. Het is nu tijd daarvoor.

En dus, luisteraar, vertrouw erop dat wat ik ga zeggen past in het grotere plaatje. Degenen die in de zaal zitten hoorden Yawee even geleden spreken over hoe hoog zijn wetenschap in aanzien begint te stijgen en geëerd wordt. Jullie zijn meer bewust over de betekenis achter de dingen die ik ga zeggen dan anderen. Ik ga een functie van het lichaam onthullen waar jullie mee werken, Yawee, waar jullie je niet echt van bewust zijn tot op de hoogte waarop dat zou moeten.

Hoe leg ik dit uit, Yawee? Jaren geleden ontstond bij jou jouw visie en sprak het DNA tegen jou. Jij hebt hierover gesproken. 15 minuten lang kon jij het feitelijk “horen” en op een bepaald niveau was jij je ervan bewust dat je niet alleen maar tegen 1 molecule sprak. Het was, tussen haakjes, met jouw eigen DNA. Ik denk dat jij dit wist maar er was iets ongewoons dat verder gaat dan jij hebt beschreven, maar je hebt niet alles beschreven. Dat weet ik. Het is een feit dat jij sprak met meer dan 100 triljoen moleculen tegelijkertijd! Dat komt omdat je niet tegen een molecule van het DNA alleen kunt spreken. Er is een proces dat ontdekt zal worden en een dat jullie momenteel gebruiken en waar ik het nu over ga hebben.

Medici, esoterische medici, hebben al eeuwen iets gebruikt dat zij niet echt begrijpen. Zij weten dat het werkt, maar zij weten niet echt hoe. Homeopathie is mysterieus omdat homeopathie een tinctuur neemt dat te klein is om chemisch te reageren op wat dan ook in het lichaam, maar het werkt wel. En zij raden ernaar.

De reden dat het werkt komt doordat de kleine tinctuur die jullie aan het lichaam toedienen “gezien” wordt en communiceert met wat “de aangeboren intelligentie” wordt genoemd. Het is niet het intellect, niet jullie brein en niet wat jullie je 3D lichaamschemie noemen. De tinctuur is een signaal aan het lichaam om zichzelf te genezen. De tinctuur wordt nergens heengeleid maar het lichaam ziet de intentie van de mens en de chemie in het medicijn en het aangeboren slimme lichaam weet onmiddellijk wat het moet doen. Het begint te helen waar het weet dat het helen moet. Hoeveel soorten homeopathische middelen zijn er? Ontelbare soorten en het is bekend dat zij werken zonder enige begeleiding. Er is in het lichaam een proces gaande – dat moet wel.

Yawee, laten wij het eens hebben over jouw uitvinding, de meest recente. Jij beschreef jouw protocol over geleide stamcellen als een ”ga er naartoe en blijf daar”- technologie om de stamcellen direct te leiden naar waar zij nodig zijn. Jij geeft de stamcellen “instructies” om naar een plaats in het lichaam te gaan en daar te blijven waar zij gebruikt kunnen worden. Wel, de mensen die vandaag in de stoelen zitten weten hier niets van. Maar jij en ik wel.

En jij weet dat jij steeds weer ongelooflijk geluk hebt gehad of dat er iets anders aan de hand moet zijn. Omdat een stamcel leiden in een “ga daarheen en blijf daar”-scenario net als een mens is die iets rapporteert aan een miljoenenstad en dan in een buitenwijk staat en ziet dat er maar een persoon luistert, geheel bij toeval! Op de een of andere manier werkt het.

Jullie “ga ernaar toe en blijf daar”- is een makroprogramma dat een ongelooflijk mikroresultaat behaalt. Hoe? Triljoenen, om niet te zeggen honderden miljoenen DNA-moleculen zijn identiek in het menselijk lichaam.Op de een of andere manier spreken zij direct met elkaar. Als een molecule iets bespeurt doen zij het allemaal. De wetenschap weet dit nog niet. Zij hebben er misschien aan gedacht maar zij weten het niet. Het is het mysterie van hoe het DNA doet wat het doet. Op de een of andere manier moet het communiceren en toch is er geen communicatieproces bij jullie wetenschap bekend dat dit zou kunnen uitleggen. Maar zij “zien” allemaal de intentie – samen als EEN – van jullie programma en zij inplementeren het als EEN.

Wij hebben jullie dit eerder verteld en wij hebben hier boeken over geschreven. Jullie DNA heeft kwantumattributen.Het is geen kwantummolecule maar het geeft kwantuminstructies. Aha, maar er is meer. Al het DNA dat ik nu in jullie lichaam zie is enkelvoudig maar met maar één gezamenlijk bewustzijn. Dit is omdat het DNA in het menselijk lichaam in een verstrengelde staat met zichzelf verkeert. Het is op een kwantummanier opgesloten zodat het werkt als een ondersteunende eenheid. Dit is een attribuut van de kwantumfysica dat nog niet volledig begrepen wordt en nog niet is toegepast in de biologie.

Het vertegenwoordigt het slimme lichaam, het aangeborene, en als jullie daarvan bewijs willen zien; het is overal!

Wat weten jullie over identieke tweelingen? Jullie weten dat zij hetzelfde DNA hebben en dat zij de enige mensen op de planeet zijn die dit hebben. Wat weten jullie van studies over identieke tweelingen? Jullie weten dat zij zich op tegenovergestelde plaatsen op de planeet kunnen bevinden en beiden tegelijkertijd dezelfde intuïtie hebben over iets dat er gebeurt binnen hun familie. Wat zegt jullie dit nu over hun DNA? Het is verbonden! In feite is het verbonden binnen een speciale kwantumstaat. Wat weten jullie over kwantumschap binnen het DNA? Het antwoord is: bijna niets! Laat mij dit voor jullie invullen. Het is prachtig. Laat mij het invullen omdat het alles wat jullie vanaf nu gaan doen gaat bepalen.

Ga nu langzaam, mijn partner, want dit moet goed gaan. Het heeft te maken met wat er aan de hand is met de herijking van het menselijk wezen. Wat ik ga beschrijven is het herijkingsproces aan wat er verandert in velen van jullie.

Het veld rondom het DNA is kwantum en het antwoordt op verschillende manieren op andere kwantumzaken die ermee in verband komen. Het antwoord is niet lineair en niet door intellectuele gedachten. Deze kwantumwereld om jullie heen is een wereld die jullie nog niet hebben bemeten en die jullie nog niet kunnen zien, maar dit zal wel gaan gebeuren en als het zover is zullen jullie het duidelijk zien. Dan zullen jullie weten dat ik gelijk heb.

Als DNA wordt omgeven door een of andere kwantumstaat betekent dit dat het kwantumattributen heeft met andere dingen in een kwantumstaat. Wat denken jullie dat er nog meer kwantum is? De tonen die jullie zingen zijn kwantum (sprekend over de tonen van de pijnappelklier die Dr. Todd heeft ontwikkeld)

De zaad-biologie van de Pleiadiers is kwantum. Ik ga gewoon verder en vertel het, en Yawee zal het verder uitzoeken. Op een kwantumniveau heeft dit multidimensionale veld dat al het DNA verbindt, intelligentie en het is verbonden met het oorspronkelijke patroon. Dit betekent dat het “weet” zoals ook homeopathie precies “weet” wat jullie proberen te doen en het is welwillend tot het maximum!

Jullie DNA-chemie (in het lichaam) kan in 2014 voor 30 tot 35% werken maar het meestermodel is op 100% (dit meestermodel is er en is er altijd geweest. Daarom werkt het veld rondom jullie DNA altijd voor de volle honderd procent. Jullie, als mensen, maken keuzen die hun basis in 3D hebben en scheppen de beslissingen van het leven. Maar op een kwantumniveau, het niveau van het “slimme” lichaam is er een aanmoedigende sectie die is verbonden met het patroon, het model, en het is er altijd klaar voor om te gaan – welwillend en klaar om samen te werken met alles wat jullie het geven. Dit is het homeopathie-effect.

Eerder in jouw experimenten, Yawee, ontdekte jij iets heel ongebruikelijks – een homeopatisch effect van jouw kwantumlaser. Jij vond uit dat als jij instructiesets zou kunnen triggeren bij zelfs maar een paar moleculen van het DNA, zij dan allen tegelijkertijd hetzelfde beeld kregen. Jij gaf hen dit zelfs op een driedimensionale manier en zij kregen het allemaal tegelijkertijd.

Jouw “ga erheen en blijf daar”-scenario werkt samen met de welwillendheid van het menselijk wezen dat is verbonden met het oerpatroon en exact weet wat jij het vertelt, en het zal altijd werken. Het zal altijd werken! Jij werkt met de lichaamsintelligentie die kwantum is. Hoe verfijnder jouw instructies komen, hoe meer welwillendheid je kunt zien en wordt begrepen als het lichaam zichzelf heelt door middel van het oermodel. Jullie weten dit al. Wat jullie doen is Kwantumhomeopathie!!!

De stukjes en delen in lineariteit voegen niet echt veel toe aan het gehele effect, nietwaar, Yawee? Dat slaat in de lineaire wereld nergens op. De rest van het verhaal is dat jullie een handdruk hebben bereikt met het op een kwantummanier verstrengeld DNA van het menselijk lichaam. De reden waarom de resultaten zo diepgaand zijn – waarvan sommige rechtstreeks in het aangezicht van de wetenschap vliegen – is dat jullie een van de eerste gekwalificeerde energieën van de kwantumfysica op de planeet hebben en dat is het snelle spoor naar de kwantumbiologische delen van de mens. Ik heb jou zojuist verteld waarom het allemaal werkt. Er is meer, er is altijd meer, maar nu je dit weet kun je naar een van de volgende stappen gaan waar je naar hebt gezocht en waar je aan hebt gedacht nu je weet dat het principe van elk lichaam (biologie) waarmee je werkt op een “welwillende manier” met jou samen zal werken.

Lieve mensen, dit kwantumveld is er een dat dit jaar een beetje minder gewerkt heeft, Juist de welwillendheid van jullie DNA, dat is verbonden met het oerpatroon was zich aan het herijken. Soms is het verbonden met het meester-oerpatroon en soms niet. En daarom hebben jullie je gevoeld zoals jullie je gevoeld hebben. Daarom is er af een toe verrassende ziekte. Laten wij sommige van de herijkingszaken van 2013 eens op een rijtje zetten.

Gezondheid is de eerste. Kan ik nog duidelijker zijn? Er zijn in 2013 meer zieke oude zielen dan ooit tevoren geweest. Opeens leek het op een esoterische plaag van ziekten. Jullie zijn aan het herijken! De dingen zijn niet allemaal uitgelijnd maar dat zijn zij bijna wel!

Nu, Spirit werkt niet met een kalender en als 1 januari 2014 is bereikt wees dan voorzichtig met het vieren dat alles geweldig gaat worden omdat ieder van jullie verschillend is en de paden verschillend zijn en de herijking verschillend is. De oplossingen voor deze zaken en problemen zijn verschillend maar wat ik jullie wil vertellen is dat de zaden voor herijking in 2013 zijn geplant en dat die in 2014 gaan beginnen te groeien. Langzaamaan zal het DNA-veld van jullie weer herijkt worden maar vanuit een verschillend, menselijk, natuurlijk oerpatroon. Het is dan verhoogd en er klaar voor om dingen te doen die verdergaan dan in de oude energie.

Wij hebben jullie verteld dat jullie in een esoterische aanpassing zaten en wij hebben jullie de attributen gegeven waarnaar jullie uit kunnen kijken en die op zichzelf niets met aanpassen meer te maken hebben. Zij zijn bijvoorbeeld compassie, tolerantie en matigheid. Het is ook vrijgevigheid en alle andere dingen die niet in de aanpassingsperiode thuishoorden. Je zou kunnen zeggen dat het een “vreemd soort aanpassing” is geweest. Het is een aanpassing die de compassie schiep die leidt naar vrede op Aarde. Daarmee samen kwamen andere dingen die gaan zorgen voor betere voeding voor het menselijk leven op de planeet ondanks de hel-en-verdoemenispredikers en alle anderen die doorgaan met het ergste te verwachten. Tussen haakjes: zij zullen “het slechtste” krijgen omdat dit de boodschap is die zij uitzenden naar hun DNA. Zijn jullie ooit wel een een hypochonder tegengekomen die elke ziekte waarvoor hij bang was rechtstreeks naar zijn cellen zond? Zie je, het werkt! Een welwillende cellenstuctuur zal zijn best doen om de instructies van de “baas” op te volgen! Wat zijn dus jullie instructies? Wat zeggen jullie tegen het kwantumveld om je heen? Dat is het volgende waarover ik wil spreken.

Gezondheid.

Nu jullie weten wat er in je lichaam aan de hand is en dat het welwillend is hebben jullie de mogelijkheid om het kwantuminstructies te geven met jullie intuïtie. Ik heb niet gezegd dat jullie dit met je brein moeten doen, nietwaar? Jullie moeten de conceptuele intuïtieve gedachten gebruiken. Zie jezelf als genezen! Zie jezelf zonder ziekte of andere afwijkingen. Dit zijn jullie instructies die rechtstreeks naar het herijkte DNA zullen gaan dat ontvangers heeft die veel welwillender zijn geworden en die er meer dan ooit klaar voor zijn om jullie informatie te ontvangen dan jullie je ooit gerealiseerd hebben. De genezing kan snel gaan, geloof mij, en het ergste is voorbij.

Maar de herbelijning en het mogelijk maken van de nieuwe energieën zal een tijdje duren om zijn plaats in te nemen. Geef het dus wat tijd. Maar voor de meesten van jullie is het ergste voorbij.

Bewustzijn.

Jullie zijn een beetje uitgeschakeld geweest, zoals wij hebben gezegd. Het jaar der Volle Manen is compleet. Bewustzijn kan niet in lijn komen met de kern binnenin jullie als het altijd een beetje uitgeschakeld is. De energieën duwen en trekken omdat het aan het herijken is. Dit heeft sommigen van jullie bij Spirit vandaan getrokken, wisten jullie dit? Ik weet wie hier zijn, ik weet wie hiernaar luisteren. Sommigen zijn rechtstreeks uit hun geloof vandaan getrokken en uit hun liefde voor God en zijn cynisch geworden. Ik weet wie hier zijn en wie hiernaar luisteren! Dat is wat herijking doet. Als je alleen op je intellect vertrouwt zal er niets gaan werken. Jullie intellect is niet verbonden met jullie aangeboren kennis!!!

Jullie weten, nietwaar, dat de verbinding met jullie Hoger Zelf, dat prachtige zilveren koord, geen product is van de synaps van jullie hersenen. Dat wisten jullie, niet? Je kunt de majesteit van het Goddelijke niet onderzoeken met intellect. Het wordt met het hart gedaan, het aangeborene en met het emotionele lichaam. Als je dat in balans brengt met het intellectuele deel van je brein hebben jullie meesterschap!!

Ik weet wie hier zijn. Hoeveel van jullie hebben geprobeerd om vast te houden aan wat jullie hadden? Herinneren jullie je de gevoelens die jullie hadden toen jullie mediteerden in de oudere energie? Het was een gekende energie. Hoe zit het met de verbindingen die jullie hadden met Spirit en die jullie lieten glimlachen of met de dingen die jullie je van binnen goed lieten voelen – en die jullie nu missen? Ik weet wie hier zijn en ik weet wie er luisteren. Wel, laat mij jullie iets vertellen, het komt terug! Maar jullie moeten je afstemmen op een ander station om het te pakken! Wees je daarvan dus bewust. Herhaal niet gewoon de oude manieren. Probeer enkele nieuwe dingen. Voel de adem van God zoals die nu vredig naar jullie toekomt. Dat was nummer twee, bewustzijn.

Synchroniciteit.
Nummer drie is synchroniciteit. Bij sommigen is dit opgehouden te gebeuren. Jullie vertrouwen er je hele leven op en het gebeurt gewoon niet. Nu, voor Yawee is het een beetje anders. Ik heb hem verteld dat synchroniciteit voor hem in 2013 zou toenemen. Dat komt omdat hij anders is en hij de zaden moet planten die uiteindelijk zullen gaan groeien naar wat wij pas een week geleden beschreven als de nieuwe grenzen voor het Afrikaanse continent. Dit, hebben wij al jaren geleden verteld en jullie moeten het in deze samenstelling vandaag weer horen – is het begin van wat wij hebben gezegd dat er zou gaan gebeuren. Yawee helpt dus ervoor te zorgen dat de herijking kan plaatsvinden in plaats van er zelf aan deel te nemen.

Synchroniciteit is al vaak uitgelegd maar het vereist dat je in synchroniciteit bent met je intuïtieve zelf en je aangeboren “weten.” Maar de welwillende verbinding met het oerpatroon waar je op rekent voor je intuïtie is pas onlangs bij jullie aangepast, en dat is moeilijk gegaan. Dingen waarvan jullie dachten dat zij niet zouden gebeuren, gebeurden en dingen waarvan jullie dachten dat zij nooit zouden gebeuren, gebeurden wel. Dit laat jullie je afvragen wanneer jullie het goed doen, nietwaar? Ik weet wie hier zijn, ik weet wie hiernaar luisteren. Dat gaat veranderen en langzaamaan zullen jullie de synchroniciteit terugkrijgen omdat de welwillende verbinding met het oerpatroon van jullie DNA begint uit te lijnen.

Jullie beginnen een groter percentage te ontvangen van de activering van jullie DNA als menselijk ras.Sommigen van jullie zullen het gebruiken en anderen niet. Maar de hele mensheid ontvangt het en niet alleen maar een paar mensen. De lichtwerkers, de oude zielen, hebben de wijsheid van de Akasha en zij voelen het en weten het. Zij hebben de wijsheid van hun voorouders om te luisteren naar boodschappen zoals deze en om hen in lijn te brengen.

Verwacht goede dingen! Geloofden jullie mij een jaar geleden toen ik jullie vertelde over 2013? Wel, geloof mij nu maar. Het gaat beter worden. Heb ik jullie verteld dat de oude energie op de moeilijke manier zou sterven? Die gaat proberen om jullie tegen te houden. Nu, nogmaals, de oude energie is geen entiteit die van buitenaf probeert om jullie te pakken te krijgen. Het is gewoon duistere energie die op een bepaalde manier werkt en balanceert met licht. Maar let op als je naar het nieuws kijkt en bepaalde soorten acties ziet. Het gaat er een tijdje niet goed uitzien omdat het nieuws alleen rapporteert over het duister.

Oordelen.

Oordelen, nummer vier. Slecht oordeel. Sommigen van jullie hebben slechte keuzen gemaakt! Normaal gesproken doen jullie dit niet dus kastijden jullie jezelf omdat jullie verkeerde keuzen hebben gemaakt! Als jullie terugkijken weten jullie wel beter: “Ik ben een oude ziel, ik moet beter weten. Ik zou dit of dat niet moeten doen.” Misschien zijn jullie naar bepaalde plaatsen gegaan en schiepen bepaalde plannen die niet werkten. Dan zeggen jullie tegen jezelf: “Ik had beter moeten weten.”Maar dat is wat er gebeurt tijdens een herijking.

Zien jullie, jullie waren niet in lijn met jullie “gezond verstand”- oerpatroon en jullie oordeel is niet wat het normaal gesproken is in een tijd van herlijning. Ik heb jullie een jaar geleden verteld dat het goed zou zijn als jullie je in een kast zouden terugtrekken en er een jaar lang niet uit zouden komen – iemand moeten hebben die je eten onder de deur door schuift zodat je niet met het leven in contact zou komen. (gelach) Natuurlijk, dit is Kryonhumor, maar jullie weten wat ik bedoel! Als jullie naar buiten gingen, het volle leven in, namen jullie beslissingen die jullie altijd nemen maar die dit jaar niet altijd goed uitpakten. Laat je er niet door kisten. Bekijk 2013 als een donker jaar, als je dat wilt. Jullie zijn door een mist heengegaan die nu optrekt en mist trekt nooit ineens op. Als jullie langzaamaan verder kunnen zien zullen jullie je op de weg veel beter voelen.

Jullie zullen voelen dat het op vele manieren beter gaat, lieve mensen. De verbinding, de herlijning – niets is beter dan een volledige verbinding van het DNA met het oerpatroon van schepping.

Welwillend DNA: Realiseer jij je, Yawee, dat jij de eerste bent die dit proces op deze schaal gebruikt? Realiseer jij je, Yawee, wat jij vanaf nu kunt doen met deze kennis? Het “ga daarheen en blijf daar” is nog maar het begin. Probeer zelfs nog meer dingen en je zult versteld staan! Het hele kwantumveld van het DNA weet wie jij bent en wat jij doet en met de gehele mens die dit toestaat, zal het werken. Het zal werken.

Angst.

Als laatste is er angst. Jullie zijn lichtwerkers en oude zielen en jullie blijven zeggen: “Wel, ik ben eigenlijk nergens bang voor.” Oh, dat zijn jullie wel! Ik heb de term eerder gebruikt en die komt uit mijn partners brein. Vergeef mij alsjeblieft als het niet zo grappig is. Maar 2013 is een jaar geweest van: ”Wil je een vuurtje, vogelverschrikker?”

Onbalans kan alles vernietigen wat jullie zijn en het maakt jullie bang om de kern daarvan kwijt te raken. Er zijn maar een paar dingen nodig om jullie spiritueel te laten twijfelen, nietwaar? “Doe ik het goed? Spirit, doe ik dit goed? Dit zou niet moeten gebeuren. Wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom gaan dingen zo verkeerd?” Lieve mensen, ik ben hier om jullie te vertellen dat er niets verkeerd is gegaan. Alles is zoals het moet gaan, lichtwerkers, omdat jullie degenen zijn die herijken. Begrijpen jullie dit?

Negentig procent van de planeet zit gewoon, voelt zich goed en er gebeurt niets vreemds. Dat komt omdat zij niet in contact zijn met waar de oude ziel wel mee in contact is. Ook al hebben zij vrije wil en vrije keuze, zij hebben geen interesse. Maar dat hebben jullie wel. Dit komt omdat jullie toestemming gaven voor het herijken. Hoe vinden jullie dat?

Ik wil dat iedereen die dit hoort en leest nu dit geschenk aanvaardt dat wij jullie graag willen geven. Wij doen dit op een kwantummanier en ik wil jullie vragen de angst los te laten! Het is een papieren tijger uit de oude energie die het zegt als dingen anders voelen omdat er dan iets verkeerd is. Maar dat is niet waar. Jullie doen alles goed, alles goed!!! In dit proces gaat het voor jullie verschijnen waarom jullie hier zijn en wat jullie hier doen. Waarom jullie? Waarom nu? Zou het kunnen zijn dat dit al de hele tijd het plan was?

Laat die valse angst vallen! Laat de omstandigheden van een herijkt jaar jullie niet je geloof laten verliezen. Neem je hand, nu, en pak die van het Hoger Zelf en laat die niet meer los. Omdat het Hoger Zelf jullie die aanbiedt. Het is tijd om te stoppen met die onzin van herijken, je vreemd en ongewoon voelen, of ziek, of niet weten wat er met je aan de hand is. Het is tijd om te stoppen met twijfelen over wie jullie zijn of te proberen uit te zoeken waarom jullie grappig oordelen en afgelopen met niet bestaande synchroniciteit.

Wij zijn de hele tijd bij jullie geweest en wij vertelden jullie dat dit zou gaan komen. Maar als jullie het krijgen weten jullie niet waarom en worden velen angstig. Het is tijd om de angst te laten vallen. Dingen gaan beginnen in lijn te komen en als dat gebeurt zal de synchroniciteit van dingen waar jullie op hopen zich gaan settelen. Sommigen van jullie zullen meer synchroniciteit hebben dan jullie je ooit konden voorstellen en dit zal 2013 goedmaken. Jullie zullen gaan begrijpen waarom bepaalde dingen gebeurden op de manier waarop zij dat deden.

Lieve mensen, jullie zijn oude zielen. Jullie zijn de voortrekkers en de hoop van het melkwegstelsel. Ik kwam hier al die jaren geleden om jullie deze channeling vanavond te brengen. Realiseren jullie je dit? Er was toendertijd alleen de hoop dat jullie de brug zouden oversteken – die opwaardering van de voorrang van de dag- en nachtevening – alleen maar hoop.

Maar toen gingen jullie ferm de brug over en nu begint het werk. Nu 2013 voorbij is, zal het werk zijn dat begint in synchroniciteit met jullie te zijn en met wie jullie zijn.

“Kryon, waarom moeten wij hier doorheen gaan?” Daarom worden jullie lichtwerkers genoemd, lieve mensen. Een deel hiervan is werken – hard werken.

Wij staan op het punt om te gaan vertrekken en de volgende keer dat ik channel zal in 2014 zijn. Het jaar 2014 vertegenwoordigt een “7”-jaar (2+0+1+4), een jaar van goddelijkheid. Laat de zaden die jullie hebben geplant door jullie gezondheidszaken, jullie bewustzijnzaken, jullie slechte oordelen en jullie angsten in de grond begraven worden! Geef hen dan water met compassie en wat er zal groeien zal de schoonheid zijn van wat jullie altijd wilden. Laat de grond uiteindelijk de vruchten brengen van jullie harde werken en uiteindelijk het draaipunt scheppen voor vrede op Aarde.

Laat compassie in jullie de scepter zwaaien, lieve mensen, en sta rechtop omdat jullie het hebben gedaan. Jullie hebben het gehaald!!

En zo is het.

KRYON