Kryon in Los Angeles 1 / Kansen

Live Kryon Channeling
Kryon in Los Angeles 1  

Lee Carroll / 30 mei 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Kansen

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

Gezegend is de mens van vandaag die om zich heen kijkt en de waarheid ziet in plaats van hetgeen er als waarheid wordt geprojecteerd en waardoor maar weinig mensen dit zien als een les in plaats van een mislukking. Misschien is dit precies waar wij zouden moeten zijn….dingen die al lang geleden afgewezen zouden moeten zijn waarbij negatieve dingen werden geschapen die niet negatief zouden moeten zijn en die tegelijkertijd energie sturen naar degenen die in moeilijkheden zijn.

Los Angeles, ik weet wat er aan de hand is…Spirit zit niet in het duister en is niet ergens in de wolken. Spirit is in jullie harten, in jullie huizen en in jullie lichamen en is vandaag de dag een deel van jullie. De boosheid die er bij zoveel mensen is en die anderen angst aanjaagt is iets dat werd verwacht en is zoals het moet zijn omdat jullie wezens van licht zijn en door alle dingen die jullie momenteel ervaren herinner ik jullie eraan dat licht aan het winnen is, ook al lijkt het er niet op. Licht ontwikkelt zich met dingen die donker waren en die nu blootgesteld worden. Zij worden in vele lagen blootgesteld.

Ik wil beginnen met een serie van vier channelings. Er zullen mensen zijn die door jullie massamedia deze channeling horen in bepaalde plaatsen en op bepaalde manieren, die teleurgesteld zullen zijn omdat dit de eerste is en zij vragen waar nummer twee is, en nummer drie of vier omdat de dingen voor hen gewoon niet duidelijk zijn. Als jullie dit zijn heb ik wat informatie voor jullie. Het is niet zo moeilijk om te herontdekken of onderzoek te doen want er zijn websites waar zij allemaal beschreven staan. Mijn naam is Kryon en misschien geeft dit jullie een hint over de website die ik bedoel! De eerste van de vier komt nu en het zijn er vier die wij “levensbeeldvorming” noemen.

Nummer een: Ik wil dat jullie je een metafoor voorstellen….dat jullie en de mensheid…..miljarden mensen….aan een tafel zitten. Jullie misschien alleen, misschien met je familie, misschien jullie met je cultuur, maar de tafel vertegenwoordigt het Leven….en alle dingen die jullie geloven….zijn leven. Het vertegenwoordigt de beslissingen die jullie nemen vanwege hetgeen de tafel is. Het begint als jullie heel jong zijn en alles over de tafel leren en jullie ouders leren je hoe je veilig kunt zijn en dit en dat kan doen en zij zeggen dat er altijd iets kan gebeuren en jullie willen je niet op de verkeerde plaats bevinden als er iets gebeurt. Vele mensen zullen dit geluk noemen en anderen pech en weer anderen noemen het kansen maar jullie zullen je steeds zo bewegen dat jullie je altijd op een plaats bevinden die veilig is. Het vormt wat jullie denken over het leven, wat jullie doen. Het vormt de manier waarop jullie over jezelf denken….het zijn de regels van het leven. Voor het grootste deel van de mensheid, door de eonen heen, ondanks jullie cultuur, maakt het niet uit wie jullie zijn….jullie zitten aan deze tafel en het zichtveld dat jullie hebben laat jullie dingen analyseren. In deze dingen zitten er ook angsten. Elk moment kan er van alles gebeuren….verkeerde plaats, verkeerde tijd, jullie moeten voorzichtig zijn want er kan elk moment een vrachtwagen aankomen die jullie overrijdt. Dit heeft te maken met alles wat jullie doen. Jullie weten dit gewoon niet omdat jullie is geleerd dat dit de manier is waarop het werkt….het leven zit vol met toevalligheden….alweer…logica! Sommigen zullen zeggen dat jullie geluk hebben en anderen weer niet. Jullie zien vrienden die geen geluk hebben en zeggen dat zij dit of dat kunnen doen omdat jullie bepaalde dingen zijn gebeurd en jullie veranderen zelf een paar kleine dingen vanwege hetgeen er bij hen is gebeurd en denken: “Ja, mijn ouders hadden gelijk….er kan mij elk moment een vrachtwagen overrijden!”

Laten wij even stoppen. Degenen die deze levensregels hebben zijn de meeste mensen. De meerderheid, zou ik zeggen. Levensbeschouwing is dus voor hen een beeld van voorzichtigheid, niet op de verkeerde plaats zijn, geloven in het feit dat er elk moment toevallig iets kan gebeuren en angst omdat er iets kan gebeuren of dat jullie op de verkeerde plaats zijn en voor de dingen die jullie zijn verteld….de angst hoort nu eenmaal bij het leven!

Is dit de eerste pandemie van jullie samenleving? Ook dit zal bij miljoenen invloed hebben op jullie levensbeeld. Ik zeg jullie dit en jullie weten het. Er is jullie zoveel angst aangepraat voor dingen die blijven en dingen die tijdelijk zijn. Er is jullie zoveel angst aangepraat dat er mensen zijn die de rest van hun leven hun huis niet meert uitgaan. Denken jullie dat ik grappen maak? Jullie zullen het wel merken. Er zijn mensen die de rest van hun leven maskers willen dragen, waar zij ook naartoe gaan. Vanwege de angst die zich vastzet in het wereldbeeld voor iets dat nu gebeurt heeft de pers hier jullie ook niet mee geholpen want zij hebben dit vastgezet in jullie geest door jullie het goede nieuws te onthouden dat ook verrassend was. Hoe meer slecht nieuws jullie zien en hoe meer er wordt ingehamerd beïnvloedt dit jullie wereldbeeld en dit zorgt bij jullie voor een verandering van je wereldbeeld: Het kan weer gebeuren. Kijk uit! Je weet nooit wat er ineens opkomt en dodelijk is.

Ik wil dat jullie de bladzijde even omslaan. Dit is een uitdrukking van mijn partner die ik ook gebruik. Wij gaan het onderwerp voor even veranderen en komen er dan weer op terug. Er is de laatste jaren op wetenschappelijk gebied iets gebeurd dat absoluut verbazingwekkend is met betrekking tot de ideeën die ik bedoel over ontdekkingen. De meeste mensen kijken hiernaar en hebben geen idee over wat deze ontdekking hen vertelt. Princeton Universiteit wereldproject! Als jullie hiernaar kijken is het nu nog steeds controversieel door wat het laat zien. Jullie kunnen twisten over hetgeen het laat zien maar niet over wat het zou kunnen betekenen. Wat het toonde is dit: Bewustzijn verandert kansen! Hebben jullie dit? De universiteit van Princeton….zoek het maar op: Wereld Bewustzijn Project! Met wetenschappelijke proeven is bewezen dat toeval – het gooien van een dobbelsteen zou je kunnen zeggen – allemaal synchroniseerde op 9/11 en wat er gebeurde op 9/11was massabewustzijn dat samenkwam in compassie en dit veranderde de kansen van de planeet voor een moment. De dingen waarvan jullie dachten dat zij toevallig waren kwamen opeens samen en er was samenhang en alle statistieken draaiden even door. Jullie zullen zeggen: “Zal wel, maar hoe beïnvloedt dit mij?”

Laat mij jullie niveau twee introduceren van het levensbeeld voor degenen die echt begrepen wat dit betekende. Zij zeiden: “Oh, wat wij denken kan het toeval veranderen! Wat een concept!”

Dit is het concept dat bovennatuurlijk en esoterisch is en dat al zovele jaren bekend is. Jullie geloven in de kracht van het gebed om dingen te laten gebeuren en jullie zeggen: “Ja, dit komt door wat wij geloven en er een andere kracht van boven kwam! Zij deden het en wij hadden hier niets mee te maken!” zeggen zij. Nu komt de universiteit van Princeton en zegt dat jullie dit hebben gedaan! Niveau twee van het levensbeeld voor degenen die het snappen: Wat als….WAT ALS….de manier waarop wij onze verwachtingen hebben over wat er gebeurt feitelijk het toeval beïnvloedt… over waar de vrachtwagen zal zijn? (Kryon lacht)

Hebben jullie dit? Het bewustzijn verandert dingen waarvan jullie denken dat zij onveranderlijk waren. Kansen, toeval, geluk. Dertig jaar geleden kwam ik hier en een van mijn eerste boodschappen was dat jullie je wereld en je realiteit kunnen veranderen door de manier waarop jullie denken. Voor de mensen die aan de levenstafel zitten: Er is een ander levensbeeld: “Ik word vandaag welwillend en blij wakker omdat ik de controle heb over het toeval waar ik voorheen zo bang voor was. Ik verwacht welwillendheid in mijn leven. Ik verwacht dat er goede dingen naar mij toe komen!” Er zijn mensen die luisteren en lezen en zeggen: “Oh, wat lief van jou, Kryon, om deze dingen te zeggen. Wij hebben deze dingen gehoord!” en nu is er bewijs voor! Noem het zoals jullie willen, maar het is waar! HET IS WAAR! Wat jullie je voorstellen brengen jullie naar jezelf toe! Jullie brengen naar jezelf wat jullie zelf voorstellen over wie jullie zijn en wat jullie doen! Lieve mensen, miljoenen mensen beginnen dit wereldbeeld te begrijpen. Er is meer dan jullie denken. Er is meer dan dat jullie denken: “Oh, Kryon, dan kan ik nu naar Las Vegas gaan en rijk worden!”

Dit is niet waar wij het over hebben.

Wij hebben het over een samenhang van schoonheid voor jullie waarin dingen voor jullie op hun plaats vallen….synchroniteiten waar jullie om lachen: “Kijk eens wat er hier gebeurt….en kijk hier eens naar!” DIT IS GEEN TOEVAL! Dan realiseren jullie je dat jullie je dit beeld hebben voorgesteld. Dit is een groots stuk gereedschap voor iedereen en dit wordt dezer dagen nog verbeterd. Dat is niveau twee.

Oh, maar er is meer. In de komende drie channelings zullen wij het ook hebben over het levensbeeld dat veel verder gaat dan wat ik jullie zojuist heb gegeven….in zeer veel gebieden….jullie zullen het zien. Dit is de schoonheid van het menszijn op deze plaats en in deze tijd in je leven….wakker worden voor dingen waarvan jullie dachten dat zij gevaarlijk waren, toeval waren. Jullie dachten geen kans te maken maar realiseren je nu dat jullie de leiding hebben over hetgeen er gaat komen. Denk daar eens over na. Waar of niet? Maar voordat jullie hoofdschuddend weggaan….waarom zouden jullie het niet proberen? Wees niet te ijdel en wees een van degenen die dit in zich opneemt en zegt: “Ik doe mijn best om te scheppen wat ik mij voorstel….mijn levensbeeld zal veranderen. Ik kan dingen veranderen die er al heel lang waren.”

Ik Ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid, en met goede redenen, en ik vertel jullie dingen die jullie nu nodig hebben bij het ervaren van de volgende stap.

En zo is het.

Kryon