Kryon in Los Angeles 2  / Gezondheid

Live Kryon Channeling
Kryon in Los Angeles 2  

Lee Carroll 30 mei 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gezondheid

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is de tweede van een serie channelings over levensbeeldvorming. Ik heb dit eerder gezegd: Spirit zit niet in een kast, niet in het duister….wat jullie in je leven de Creatieve Bron noemen die weet waar jullie doorheen gaan en wat er gebeurt. Daardoor zijn wij partners in energie….in alles waarbij jullie ons toestaan om mee te doen. Er zijn vele mensen die op de knieën liggen en zeggen: “Ik kan er niet meer tegenop. Ik weet niet meer wat ik moet doen.” En zij raken uit de balans.

“Lieve Spirit, neem mijn hand en laat mij door waarheid en synchroniciteit door mijn intuïtie weten wat er komt en wat ik zou moeten doen.” Het zal niet in een flits gebeuren, het zal niet uit de lucht komen vallen. Het zal in de tijd komen als jullie je ontwikkelen van een oud paradigma naar een nieuw paradigma. Ik spreek tegen velen hier die in de komende maanden zullen ontdekken wat er volgt in hun leven. Er zijn vele mensen die veranderingen scheppen….de veranderingen die jullie nu in je regeringen willen hebben, de veranderingen die jullie voor jezelf en je familie willen, hoofdzakelijk de veranderingen die jullie willen in relaties met degenen die naast en achter jullie stonden en jullie aanmoedigden en zeiden: “Laat ons jou helpen, laat ons er voor jou zijn!” Zie je, er zal vrije keuze moeten zijn en er zal geen tussenkomst van wie dan ook zijn. Dit is de schoonheid van het menselijk bewustzijn dat beslist om een nieuw beeld te hebben. Het vermindert niet wat hen werd geleerd en wat zij DENKEN te weten….het breidt alles uit naar iets dat grootser en mooier is. Zo velen van jullie hebben al vroeg geleerd over de prachtige liefde van God, de Schepper, of hoe jullie die ook willen noemen….Spirit, Oorsprong. Dit is een liefhebbende Bron….een gepassioneerde, liefhebbend Bron en het overgrote deel van de planeet gelooft hierin en weet dit.

Wat jullie hier omheen hebben gebouwd, lieve mensen, is het kinderverhaaltje….dat de doctrine die de liefde van God beschrijft en jullie op de volgende bladzijde vertelt dat wij op de een of andere manier zijn ontworpen naar een disfunctioneel wezen dat kinderen martelt. Niet nu, maar later…..voor altijd….op een plaats die niet bestaat, maar die jullie hebben bedacht, en die HEL heet. Klinkt het op welke manier dan ook logisch dat deze Bron, deze liefhebbende Bron die onmetelijk van jullie houdt, dit zou kunnen doen? Het antwoord is natuurlijk NEE….dit is een kinderverhaaltje!

Een nieuw beeld scheppen van het leven gaat verder dan het kinderverhaaltje. Wij hebben jullie in de vorige channeling verteld over de basistafel waaraan jullie zitten en dit is een metafoor voor het leven – en aan die tafel zitten jullie en alle andere mensen, jullie ouders, jullie cultuur en alles wat jullie is verteld, jullie relaties, jullie werk….al die dingen, en daarin maken jullie een bepaald beeld van je leven, maar daarin, op dat basisniveau, is er overleven! Hoe vinden jullie het tot nu toe?

Het heeft niets te maken met jullie mogelijkheden om iets te scheppen….dat jullie opzij stappen en je zorgen maken en zeggen: “Ik heb besloten dat ik een slachtoffer van het leven ben. Ik houd ervan om een masker voor te hebben. Dit is mijn beeld!” Dit is een algemeen beeld van degenen die denken dat zij achteraan staan bij kansen en dat het geluk dat jullie wel of niet kunnen hebben niet voor hen is bestemd aan deze oorspronkelijke, beeldvormende tafel over het leven.

Toen wij de channeling afsloten beschreven wij een paar uur geleden dat degenen die zich realiseerden dat er iets beschikbaar is dat gewoon nooit is verteld, behalve bij bovennatuurlijke praat…de mogelijkheid om met het bewustzijn te versmelten met de samenhang van het fysieke zelf om het toeval in je leven uit te sluiten. Met andere woorden: Door intuïtie, bewustzijn, verwachting en beeldvorming controleren wat jullie morgen zullen hebben….welwillendheid….goede dingen….synchroniciteit….dingen die in een rij gebeuren die nooit zouden kunnen gebeuren….alleen maar als jullie ECHT geluk zouden hebben. Er gebeurt dit en dat met iemand die echt, echt veel geluk heeft….dag na dag en jullie zeggen: “Wat is daar aan de hand? Hoe kan jij dit? Wat doe je daarvoor?” Jullie zeggen: “Het is bij mij alsof ik in een restaurant zit en dit en dat bestel. Ik neem dit en ik neem dat….dank je wel!”

WAT JULLIE VERWACHTEN, LIEVE MENSEN, IS WAT JULLIE ONTVANGEN!

Jullie zouden kunnen vragen wat het mechanisme hiervan is, hoe dit kan. “Hoe kunnen gedachten een realiteit veranderen waarmee je niets te maken hebt? Het antwoord is dat dit wel zo is. Jullie hebben er alles mee te maken. Jullie hebben samenhang met de natuurkunde van de planeet….met het Veld waarin alle potentiëlen aanwezig zijn van wat iedereen doet, en als jullie mee gaan doen met scheppen en dingen zien gaat dit terug naar het Veld dat dan iets schept dat jullie KANS noemen….of toeval, en er zijn geen slachtoffers als jullie de leiding hebben. Wij hebben jullie dit verteld.

Laten wij naar de volgende gaan. Laten wij naar die beeldvorming gaan….hoe lang denken jullie te leven? (Kryon lacht) “Niemand weet dit….het is allemaal toeval en het gebeurt gewoon!” Oh, ja? Welk beeld hebben jullie? Aan welke tafel zitten jullie ook al weer? Wat als jullie beslissen dat jullie een bewustzijn hebben dat jullie gaat helpen om een immuunsysteem te hebben dat sterker is dan het ooit is geweest? Als jullie dit zouden doen, wat zou dan het resultaat zijn? Jullie zouden zeggen: “Wacht even, Kryon, jij gaat hier een beetje te ver. Wil jij ons vertellen dat wij langer leven door ons dit alleen maar voor te stellen?” Ja, dat kunnen jullie!

Is dit echt nieuws voor jullie? Hoog bewustzijn kan feitelijk naar een plaats gaan waar jullie tegen jezelf spreken….tegen wie jullie zijn….jullie eigen cellulaire structuur! Hebben jullie hier ooit aan gedacht? Jullie hebben de leiding hierover. Wat voor namen men het ook geeft en wat zij jullie ook vertellen….jullie hebben nog steeds de leiding hierover. Het is jullie bewustzijn, jullie lichaam en het zijn jullie cellen en jullie bloed…..alle dingen die JULLIE zijn! Jullie kijken naar je lichaam, je organen, je bloed en je hersenen en zeggen dat jullie hopen dat dit allemaal werkt. (Kryon lacht) Op die manier hoorde het jullie niet toe, was het niet van jullie. Jullie zeggen: “Mijn arm doet pijn, mijn vinger is gewond!” Jullie zijn gewond…ik ben gewond. Jullie gaan nu spreken met je lichaam op een eisende manier….een houding die vertelt dat jullie de baas zijn van je eigen lichaam en je eigen cellulaire structuur.

Wat is jullie levensbeeld? Wat is jullie beeld over je gezondheid? Hobbelen jullie gewoon door in de hoop om geen ziekte te krijgen? Zijn jullie daar bang voor? Of kijken jullie ernaar op een manier die zegt dat er welwillendheid is en dat jullie de leiding hebben? Laten wij hiermee nog even een beetje verder gaan en sommigen van jullie hebben dit al eerder gehoord: Wat voor bewijs is er dat zoiets ooit waar zou kunnen zijn….dat bewustzijn jullie gezondheid zou kunnen beïnvloeden? Laten wij de research naar voren brengen. Laten wij zeggen dat jullie iemand kennen….een hypochonder. Dit is een persoon die vroeg in het leven heeft besloten om overal bang voor te zijn. “Ik ga die deur niet aanraken want er kan wel iets op zitten dat fout voor mij is. Ik ben bang voor die ziekte….zien jullie die ziekte? Ik ben bang dat ik die ziekte zal krijgen.” Mijn partner vertelde het verhaal van een schoolvriend….een vriend die bang was voor elke ziekte en tijdens zijn leven kreeg hij hen allemaal! Op schema….want nu begrijpen wij dat hij dit bestelde als bij de menukaart van een restaurant. Hij verbeeldde zijn angsten naar zijn realiteit.

Horen jullie mij? Hoeveel van jullie kennen zo iemand? Zij zijn zo bang voor een virus dat zij het aantrekken….zo bang dat zij ergens aan zullen overlijden….en dat doen zij dan ook! De vriend van mijn partner is niet meer onder ons, hij is overleden. Juist het ding waar hij bang voor was heeft hij gekregen en is overleden. Hij bestelde het en dit verkortte zijn leven. Niemand had hem ooit verteld dat hij een keuze had door niet bang te zijn….niemand had het hem ooit verteld! Misschien zou een ander zelfbeeld hem geholpen hebben.

“Kryon, bedoel jij dat het bewustzijn je feitelijk kan genezen? Ik begrijp wat je bedoelt met het angst-gedeelte, maar de andere kant op….genezen met het bewustzijn?” Ja…gezond leven en lang leven zijn mogelijk door je dit voor te stellen! Als dit de eerste keer is dat jullie dit horen wil ik dat jullie goed luisteren: Honderden jaren hebben jullie dit gedaan en hebben het nog niet uitgevonden. Hoe definiëren jullie het functioneren van homeopathie? Homeopathie: een tinctuur die te klein is om te zien. Remedies die te klein zijn om effect te hebben op wat dan ook….volgens de wetenschap! Chemie is er niet echt bij betrokken, weet je, niet echt. De tincturen zijn ontworpen voor bepaalde ziekten maar wat is hier nu aan de hand? Hier is het: De tinctuur die jullie onder je tong doen, de homeopathieconstructie is een bewustzijnsinstructie. Het is een menu. Jullie instrueren je lichaam met een symbool, deze tinctuur waarvan de wetenschap zegt dat het niets kan doen onder je tong om te genezen. Er zijn mensen die dit al honderden jaren weten maar Amerikanen zijn dit nog steeds aan het ontdekken. Weten jullie waarom jullie dit nog steeds aan het ontdekken zijn? Omdat jullie een Instituut hebben dat zegt dat dit niet werkt.

Wat als jullie hierover gaan nadenken? Wat als jullie hier een ander beeld van scheppen en het wel doen omdat de geschiedenis heeft aangetoond dat het wel werkt? Kijk ernaar en probeer het zelf uit. Er komt een openbaring in dit land. Hebben jullie gemerkt hoe snel het is gegaan dat mensen gezond voedsel kopen? Wat een concept! (Kryon lacht) Europeanen telen al heel lang hun eigen voedsel en leven langer en zijn bezig met vrije radicalen en denken hierover na en opeens gaan nu ook de Amerikanen hierover nadenken en willen organisch voedsel. Dan gaan jullie naar de fastfood keten en vragen om iets organisch en worden jullie uitgelachen. Het heeft een jaar of wat geduurd….maar nu hebben zij organisch voedsel. Wisten jullie dit? Het is een ontwaken naar gezond verstand. Het komt eraan, Amerikanen! Homeopathie werkt! Het werkt! Weldra zullen jullie het in je winkels hebben in dezelfde hoeveelheid als jullie medicijnen hebben. Dit zullen jullie ook in Europa kunnen vinden. Jullie hebben met bepaalde dingen nog een weg te gaan, Amerikanen. Ik spreek ook tegen mijn partner die op en top een Amerikaan is en deze dingen ook hoe langer hoe meer ontdekt, hij heeft dezelfde dingen als jullie die door zijn aderen gaan zoals eten van de verkeerde dingen, op de verkeerde tijden….al de dingen die jullie nu gaan ontdekken en beginnen te leren.

Wat ik jullie dus vertel is dit: Er zijn bewijzen voor beide richtingen, dat hetgeen jullie denken invloed heeft op je gezondheid. Jullie kunnen bang zijn voor een ziekte en die daardoor binnenhalen of jullie kunnen je lichaam instructies geven via homeopathie om dit of dat ergens te helen. Het zijn gewoon instructiesets van jullie bewustzijn aan je lichaam. En wat doet het lichaam hiermee? Het ziet deze dingen! Begrijpen jullie dit? Het is geen chemische reactie. Het lichaam ziet dit van het bewustzijn en heelt het. Ik wil dat jullie hierover denken want dit is je levensbeeld opnieuw vaststellen. Hoeveel van jullie zijn er nu bang om de deur uit te gaan omdat jullie bang zijn voor wat er kan gebeuren of voor hetgeen jullie is verteld dat er zou kunnen gebeuren, of nog erger!

Het land en de wereld zullen hier uiteindelijk van verlost worden en ingestelde maatregelen zullen uiteindelijk ingetrokken worden maar ik zal jullie vertellen dat het stigma dat bij jullie door deze dingen de laatste maanden is “ingebakken” jarenlang nodig zal hebben om weg te gaan. Ik vertelde het jullie eerder: er zijn mensen die nu zeker mondkapjes blijven dragen omdat zij dit gewoon doen. Als je hen vraagt waarom zij dit doen zullen zij zeggen: “Daarom! Je weet nooit! Ik doe dit omdat ik doodsbang ben om het te krijgen omdat het zo gevaarlijk is. Jullie zullen het vandaag misschien niet krijgen, maar het blijft aanwezig.” Ik garandeer jullie dat jullie het ook zullen krijgen als jullie er bang voor zijn! Het is bijna alsof jullie het bestelden….en nu komt het dan.

Dit is nieuw! Niet het attribuut hiervan maar de handeling ervan die diepgaand is….jullie zullen het gaan zien….degenen die het zich slecht voorstellen en degenen die dit goed doen. Er zullen hele groepen mensen zijn die langer zullen gaan leven en een grote groep mensen die korter zullen leven. Het enige dat zij gemeen zullen hebben is dat zij mensen zijn. (Kryon lacht) Een deel van de mensen zal bang zijn voor de eigen schaduw omdat zij hiervoor zijn getraind. Toch kunnen ook zij gaan ontwaken naar een hoger bewustzijn en zeggen: “Ik ga mij dingen anders voorstellen….ik ga niet afwachten, ik ga hen scheppen! Door het bewustzijn van het voorstellen van dingen, schep ik hen….betere gezondheid, een beter immuunsysteem, elke dag opstaan met vreugde en zeggen: dit is een goede dag. Ik verwacht welwillendheid vandaag en goede synchroniciteit. Ik weet dat dit vandaag komt, en als het vandaag niet is dan zal het morgen zijn en dit komt omdat ik er een beeld van kan vormen en nu weet dat dit een mechanisme is dat prachtig is!”

Het staat niet apart van God, lieve mensen, het is ingebakken en in samenhang met de Creatieve Bron die jullie deze mogelijkheid gaf…..die jullie deze mogelijkheid gaf!!! Dit is de schoonheid van de zich ontwikkelende mens….dat is de schoonheid. Jullie ontwikkelen je veel verder dan een wereld waarin jullie het beeld vormen dat jullie slachtoffers zijn door kansen en dingen….en buiten de box gaan denken…een metafoor voor eruit komen en grenzen voor jezelf te verleggen….een metafoor: de rups die uit zijn cocon komt en zich ontwikkelt en zegt: “Ho ho, ik kan vliegen!” En jullie wisten dit voorheen niet….jullie zijn gewoon een kevertje. Snappen jullie wat ik bedoel? Ik hoop het. Het is prachtig. Het is goed nieuws. Daarvoor ben ik hier.

DAAROM BEN IK HIER!

Denk na over deze dingen, mensen, zij behoren jullie toe en zij zijn jullie erfenis als oude zielen op de planeet die nu naar mij kijken omdat ik vlak voor jullie ben.

En zo is het.

Kryon