Kryon in Los Angeles 4 / Schepper 

Live Kryon Channeling
Kryon in Los Angeles 4

 Lee Carroll / 30 mei 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Schepper 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

Dit is de vierde channeling van de vier en deze channelings vormen een serie. Als wij een serie hebben zeggen wij steeds: Zoek de andere ook, het is belangrijk. De eerste drie zijn makkelijk te vinden want er is een plaats waar zij allemaal staan vermeld samen met de plaats waar zij werden gebracht. Zij hebben allemaal namen en nummers. Dit is de vierde en voordat ik hiermee begin is er iets dat gedaan moet worden en dit moet door mij gedaan worden om jullie je ervan bewust te maken hoe jullie nu worden gezien door Spirit. Wij gaan het straks weer hebben over levensbeeldvorming want dit is en was ook het onderwerp van de vorige drie. Maar nu wil ik jullie een beeld geven. Hebben jullie echt ooit overwogen, zoals jullie nu thuis zitten, hoe God jullie ziet? Ik wil graag dat jullie voor even alles vergeten wat jullie ooit is verteld want er zijn regels en doctrines die jullie precies zullen vertellen hoe jullie worden gezien. Zij vertellen jullie dat jullie in zonde zijn geboren en er dingen zijn die jullie moeten doen voordat jullie gereinigd zijn. Niet allemaal! Anderen zullen zeggen dat er dit en dat is en er die en die meesters zijn en al dit soort dingen, en dat God helemaal niet naar jullie kijkt omdat jullie daar te klein voor zijn. Sommigen hebben dit gezegd en zullen het jullie vertellen. Wat is jullie basis-intuïtie op dit moment over hoe jullie door Spirit, door God, worden gezien? Ik wil jullie het beeld geven. Het is niet wat jullie hebben verwacht…..hiermee gaan wij terug…het is een beeld wat ik zie van wie er voor mij zitten. Niet noodzakelijk alleen in jullie huizen, maar de speciale channeling wordt gegeven tijdens de lock-down en ik zeg dit omdat deze speciale boodschap nog jarenlang gehoord zal worden vanwege de context en hetgeen ik vertel.

Wat is het beeld dat wij zien? Het zicht van Spirit, het zicht vanaf de andere kant van de sluier, op jullie mensen op de Aarde is niet het zicht wat jullie denken want wij zien geen mens die daar zit en luistert. Wij zien zoveel meer. Zie je, wat wij zien is het beeld van jullie ziel, en deze ziel  is compleet met alles wat er ooit met jullie is gebeurd en de naam van jullie ziel is bekend. Wij zingen jullie namen in licht. Jullie namen zoals jullie die nu kennen zijn alleen maar voor nu, deze korte tijd waarin jullie in een lichaam zijn op de planeet die Aarde wordt genoemd. Wij zien het geheel….allemaal. Wij zien jullie ziel daar vlak voor ons. Ons beeld is dat van alles wat jullie ooit hebben gedaan, alle lichamen waar jullie ooit in zijn geweest. Niet alleen op Aarde, lieve mensen. Voelen jullie het niet dat dit leven maar een van de vele levens is? Voelen jullie het niet? Wat als jullie al duizend levens leefden? En wat als ik jullie jullie vertel dat dit alleen maar op de Aarde was, lieve mensen? Al deze levens zijn voor jullie verborgen en er zijn nog vele andere dingen die jullie niet zullen zien…..totdat jullie Thuis komen! Er is zoveel meer met jullie aan de hand dan jullie weten en het is majesteitelijk….onbegrijpelijk van rijkdom aan ervaringen en wijsheid!

Laat mij jullie iets vertellen: Sommigen van jullie zijn je bewust….sommigen van jullie zijn het je bewust. Deze test waar jullie nu doorheen gaan….alle dingen waar jullie doorheen wandelen….er is nu een déjà vu bij sommige oude zielen die hier zijn geweest en dat hebben gedaan… “Wat voel ik? ”Waarom voel ik dat ik er feitelijk al eerder doorheen ben gegaan. Ik weet wat er komt. Ik weet dat er welwillendheid komt! Ik ken oplossingen. Ik weet dat de zon opkomt. Waarom weet ik dit terwijl alle anderen om mij heen huilen en wanhopig en boos zijn? Ik zeg tegen hen: “Kunnen jullie het licht niet zien?”” Dit komt OMDAT jullie hier eerder doorheen zijn gegaan, door deze test want die heeft eerder plaatsgevonden op andere plaatsen en jullie zijn daar geweest, oude zielen. Mijn beeld, het beeld van ons allemaal, van jullie, beneemt ons de adem….beneemt ons de adem!!! Dit is het beeld van jullie. Ik wil dat jullie dit weten. Niemand heeft jullie dit verteld. Is dit jullie ooit verteld toen jullie klein waren? God kijkt naar jullie ziel en weet dat daar een deel van God aanwezig is. God kent jullie als een kind van God, een vriend(in) van God….misschien wel als God zelf! Dit is wat de ziel is…een deel van het Gehele Universum.

Dit is wie jullie zijn….WIE JULLIE ZIJN!

Dus gaan wij verder met onze lering, en is dit speciale levensbeeld is de manier waarop jullie God zien, want hoe zien jullie ons? Levensbeeldvorming begint met het idee aan de tafel en de tafel vertegenwoordigt het leven. Wat ligt er op de tafel en hoe groot is dit? Wat gaat er gebeuren….hoe bang zijn jullie om een ziekte te krijgen? Denken jullie dat jullie slachtoffers zijn en binnen moeten blijven om ons te kunnen zien? Misschien oefenen en werken jullie wel binnenshuis zodat jullie daar kunnen blijven. Er zijn vele mensen aan wie vanaf de geboorte al is verteld dat zij het niet verdienen om hier te zijn, en daar zijn zij dan….hebben hoop in het duister en begrijpen niet wat de basisprincipes zijn van de gereedschappen van de mens die een bewustzijn ontwikkelt waarin dingen zich anders gaan gedragen omdat jullie er zijn en de regisseurs zijn van jullie eigen films. Dat zijn jullie echt! Wij hebben het eerder over het bewustzijn gehad en over het stromen van positief en negatief terwijl jullie niet begrepen dat bewustzijn een onderdeel is van natuurkunde en dat het verbonden is met het Veld en dat dingen feitelijk worden wat jullie denken! Dit is ECHT!!! Al het andere is nep. Het Veld!!! Het angstidee dat jullie onder een vrachtwagen kunnen komen of op de verkeerde plaats zullen zijn, waar dan ook…..dit is belachelijk….omdat jullie de macht hebben en het zelfs niet eens weten!

Willen jullie weten waarom Kryon hier is? Om jullie te laten weten wie jullie zijn! Misschien om jullie te laten weten hoe jullie door God worden gezien, maar dit levensbeeld van vandaag over de manier waarop jullie God zien is jullie beeld in jullie leven van de Creatieve Bron. Gebruik het woord God niet als je dit niet wilt. Het maakt niet uit. Jullie zitten zo vast aan de namen. Noem het zoals jullie willen…Oorsprong….Creatieve Bron….de Compassievolle Liefde van het Universum die jullie kent en heeft geschapen. Jullie zijn hier niet bij toeval, geen van jullie. Jullie zijn allemaal, allemaal gekend!

Wat is jullie levensbeeld van deze relatie? Want, lieve mensen, dit is de moeilijkste omdat jullie alles moet ontleren. Jullie moeten alles ontleren om jezelf een waarheid te leren (her)kennen die verder gaat dan alles wat jullie ooit is verteld vanwege zijn groot(s)heid en als ik jullie dit nu zou vertellen zouden jullie het niet geloven…..wie jullie werkelijk zijn. Jullie verdienen het om hier te zijn en groots te zijn. Jullie verdienen het om een levensbeeld te hebben over compassie en gezondheid en verjongen. Jullie verdienen al deze dingen. Jullie zijn door dit alles heen gegaan om hier deze keer te zijn. Wat is jullie beeld hiervan? Als jullie een relatie zien met de Schepper hebben jullie daar dan een beeld van dat die prachtig is, goddelijk, liefhebbend, vriendelijk? Spreken jullie werkelijk met Spirit en schudden jullie je hand? Als jullie van een maaltijd genieten, doen jullie dat dan samen met Spirit? Als jullie ’s morgens wakker worden, zeggen jullie dan “Hallo” tegen Spirit en “Ik houd van U?” “Het is prachtig om met u mijn pad te belopen, lieve Spirit omdat ik weet dat mijn ziel op u lijkt. Mijn levensbeeld is God omdat mij werd verteld….bent u er klaar voor: dat ik naar uw beeld ben geschapen!”

Dit beeld, lieve mensen, is Liefde en Compassie! Zien jullie….dit is de echte mens….de echte mens….de mens die jullie leven….de mens waarvan jullie denken dat jullie die zijn, is nep, is vals, verkeerd. Dit is niet wie jullie zijn. Dit is wat jullie is VERTELD over wie jullie zijn.

Jullie zouden vragen: “Waarom zou iemand zoiets doen? Waarom zou iemand ons deze dingen vertellen als zij niet waar zijn?” Ik zal jullie de waarheid vertellen dat men het in een oudere energie gewoon niet wist. Men vertelde jullie het beste en het meest complete verhaal dat zij kenden. Dit is wat zij jullie gaven. Het waren geen samenzweringen om jullie onder controle te houden. Zij gaven jullie in liefde het beste wat zij hadden. Dit deden jullie ouders ook. Wat er gebeurde is dat jullie geslaagd zijn en wat er dan gebeurt met degenen die zijn geslaagd voor hogere kennis is dat dingen die jullie eerst werden geleerd nu gezien worden als kinderverhaaltjes en jullie weten dat er dingen zijn die complexer zijn….en hier zijn zij dan….en hier zijn zij dan: Jullie zijn een stukje van wat de Schepper wordt genoemd en jullie hebben toestemming om dit te doen….te weten dat jullie levensbeeld een verbinding in het Veld is….met de Schepper van alle dingen!

Dit is waar EEN zijn met ALLE DINGEN altijd over ging. De EENHEID van alle dingen zijn JULLIE en alle dingen betekent ook de Schepper!

Wat is jullie levensbeeld en waar gaat dit heen? Het is prachtig want zelfs enkele mensen die nu luisteren of lezen….ik weet hoe het is in jullie dagelijkse wandeling. Er zijn mensen die zeggen: “Ik heb overvloed nodig. Ik maak mij zorgen over overvloed. Hoe bereik ik dit?” Lieve mensen, ik denk dat dit channeling nummer drie was. Laten wij nog even terugkijken. Hoe krijg je overvloed? Hier is waar – zou ik zeggen – de paradigma-opwaardering begint. In een oude energie is overvloed geld op de bank zodat jullie je geen zorgen hoefden te maken over morgen. “Oh, als ik wist dat ik genoeg op de bank zou krijgen zou ik vandaag niet in deze omstandigheden zijn!” Dit is een manier van denken van de oude energie, lieve mensen! Laat mij jullie de definitie van overvloed geven: Overvloed is genoeg voor vandaag hebben! Snappen jullie dit? Genoeg voor vandaag! Niet voor overmorgen maar een dag tegelijk…..dit is een leven vol overvloed. “Lieve Spirit, vul mij vandaag met overvloed met alle dingen die ik – vandaag – nodig heb en laaf mij vandaag met de liefde en de compassie van God! Dit is mijn beeld! En neem mijn hand en leid mij door wat er vandaag ook op mijn weg mag komen.”

De menselijke natuur is heel interessant, nietwaar? Jullie hadden hiervoor een model, een absoluut model van de Israëlieten die in de woestijn in cirkels liepen. Jullie denken misschien dat dit een kinderverhaaltje is, dat is het niet want zij werden elke dag vanuit de lucht gevoed, dit was zo. Elke dag! Zie je, zij konden niet stoppen om iets te laten groeien, zij konden niet jagen….zij konden niets doen. Hoeveel dagen moet dit zo werken voordat jullie je gaan realiseren dat dit de manier is waarop het werkt en jullie je geen zorgen hoeven te maken over morgen. Hoeveel dagen waren er nodig waarop elke dag voedsel uit de hemel kwam? Jullie zouden kunnen denken dat dit een metafoor is, maar dit was werkelijkheid. Hoeveel jaren zijn er nodig voordat jullie weten dat dit de manier is en zeggen: “Dank u, Spirit, Ik hoef niet hongerig te zijn omdat het uit alle richtingen naar mij toekomt….wat dan ook….elke dag!” Jullie weten wat er in dat verhaal gebeurde….men ging zich zorgen maken over morgen….Wat als het morgen niet zou gebeuren? Hoe lang gebeurde het al? Bijna dertig jaar, en jullie maakten je zorgen over morgen….het kan elk moment stoppen! (Kryon lacht) Dit is de menselijke natuur van vandaag. Het is niet de menselijke natuur van morgen, want die is aan het ontwikkelen en mijn partner heeft dit gezegd, naar een plaats waar jullie je kunnen ontspannen in de armen van God en zeggen: “Ik ben iemand met overvloed. Mijn overvloed kan wijsheid, liefde en zorgzaamheid zijn en mijn levensbeeld is dat ik een deel ben van het geheel en mijn beeld is dat ik overvloed heb. Mijn beeld is dat ik wijs ben omdat ik verbonden ben met de Creatieve Bron.”

De meesters van deze planeet liepen allemaal rond en deden wat zij deden zodat jullie naar hun levens konden kijken en vragen: “Kan ik dat echt?” Dit is waarvoor zij zijn gekomen….om jullie te tonen wat een mens kan doen als het bewustzijn hoog genoeg is en het DNA genoeg is geactiveerd zodat hun levensbeeld ook de Creatieve Bron bevat. Een deel hiervan is verwarrend voor jullie en als jullie als eerste deze vierde channeling horen en niet de vorige drie kan het verwarrend zijn….zelfs een deel hiervan. Maar, lieve mensen, als jullie de intentie hebben komt het goed. Er zijn mensen die nu luisteren of lezen in deze radio-uitzending en mensen die dit in de toekomst zullen horen….dit zal het hele perspectief veranderen van wie zij zijn. Dit komt omdat hun Akasha zal ontwaken en er zal een “Aha” zijn en op een bepaald niveau zitten jullie alleen en glimlachen en zeggen: “Ik wist dat er meer was!”(Kryon lacht) Want dit is wie jullie zijn….jullie ontwaken allemaal voor de waarheid dat God groter is dan ieder van jullie ooit is verteld. Groter….en dit bevat ook alles wat jullie zijn. Het sluit helemaal niets uit.

Om deze dingen ben ik verliefd op de mensheid. Ik zie een beeld van jullie en ik zie grootsheid, majesteit en meer.

Dit is waarom ik doorga met mijn partner, tot zijn laatste adem, en jullie vertel hoe geliefd jullie zijn en in een tijd van grote veranderingen doorgaan omdat er licht is aan het einde van deze tunnel.

Dit is er echt!

En zo is het.

Kryon