Kryon in Madison Wisconsin en Grand Rapids, Michigan.: De herijking van bewustzijn.

Kryon in Madison Wisconsin en Grand Rapids, Michigan:

De herijking van bewustzijn.

Lee Carroll / 15 April, 2013
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Madison, Wisconsin and Grand Rapids, Michigan.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Geliefden, jullie gaan nu door een opwaardering die alleen maar een potentieel was en die werkelijkheid begint te worden. Met deze dingen vragen wij om omzichtigheid en geduld.

Er zijn mensen die zeggen dat het beter zou zijn als ik de mensen niet zou vertellen dat zij succes hebben omdat zij meer hun best zouden doen als zij bang zijn. Laat mij jullie iets vragen, lieve mensen: Voor degenen die kinderen hebben die de traptreden van het leven leren te bestijgen, zou er ooit een tijd komen waarop jullie je kinderen bang zouden maken om hen beter te laten presteren? Het antwoord is nee. Dat doet de liefde van God ook niet. Dit is geen valse felicitatie-energie maar gewoon een felicitatie voor wat jullie hebben bereikt en dat kunnen jullie overal om je heen zien. Maar wees voorzichtig, want deze dingen gebeuren zo langzaam dat jullie vaak twee stappen achteruit gaan voordat er weer een vooruit komt. Het resultaat is dat het perspectief van jullie bewustzijnsgroei beperkt is.

Verwacht het onverwachte omdat de oude energie op deze planeet zich met hand en tand verzet. Kijk naar degenen die zullen proberen om deze energie achteruit te trekken en jullie bij hun plannen willen betrekken. Jullie nieuws zal jullie deze dingen tonen en het zal er dramatisch uitzien en jullie zullen zeggen: Dit is helemaal geen nieuwe tijd! Dit is de oude tijd. Er is niets veranderd” Inderdaad, zo kan het voelen. Maar als jullie geloven dat de tijd waarin jullie zitten eenvoudigweg het verleden herhaalt, waar is dan jullie licht? De oude energie kan niet overleven. Dat zal hij ook niet! De katalysator van de verhoging is al voorbij het punt waarop het niet meer terug kan en wat dit werkelijk betekent is dat de oude energie het nog harder gaat proberen. Een gevecht om te overleven is wat jullie zullen gaan zien omdat de oude energie alles zal doen om door te kunnen gaan met jullie angst aan te jagen.

De herijking van alles.

Deze speciale boodschap is genoemd: de herijking van het bewustzijn. Hij wordt gepresenteerd in een serie van channelings met herijkings-thema’s die over de hele Aarde worden gehouden. Wij verklaren alle dingen die herijken en dit gebeurt ook met het menselijk bewustzijn. Laten wij dus bij het begin beginnen.

Wat denken jullie over God? Hoe dachten jullie voorouders over God? Er is een bewustzijnsverhoging over het intuïtieve van de Schepper. In een oude energie wist de mensheid heel goed dat “er iets buiten hen was”, zij hadden geen idee wat het was maar wisten wel dat het een deel van hen was.

Momenteel gelooft 80% van de mensheid in een leven na de dood. Zij geloven dat zij, als zij overlijden, ergens heengaan.

Dit is kennis van de ziel van schepperenergie – 80%. De rest van de mensheid (de andere 20%) intellectualiseert God gewoon uit beeld vandaan. Maar voor de overweldigende meerderheid is dit de waarheid. Het is intuïtief en dat is de manier waarop het altijd is geweest. Het is de reden waarom er miljarden mensen betrokken zijn bij de spirituele systemen op de planeet. Zo gauw mensen enig bewustzijn hebben gaan zij op zoek naar de Schepper. In het verleden was dit beperkte intuïtieve kennis dat er iets buiten hen moest zijn….maar wat? Dat zorgde ervoor dat mensen zich naar anderen wendden die meer informatie schenen te hebben en hen te vragen wat er zou kunnen zijn.

Uiteindelijk leidde het de samenleving naar een plaats waar zij anderen vertrouwden om hen spirituele informatie te geven. Het georganiseerde spirituele denken begon en er vormde zich ook een hiërarchie van “wie weet wat over God” Dit begint zich nu te verhogen.

Het hele lied horen.

Ik wil jullie een metafoor geven. Stel je eens een radio zendstation voor waarop je wilt afstemmen om een lied te horen dat er wordt gespeeld. Jullie antenne is echter te kort. Het signaal komt en gaat en jullie ontvangen niet het hele lied, maar gedeelten ervan.

In plaats daarvan ontvang je flarden, net genoeg om te weten dat er iets is en het is een lied. Omdat het incompleet is voel je de noodzaak om anderen te vertrouwen om jou te vertellen wat de flarden betekenen en om het lied te interpreteren. Nu, in deze metafoor zijn de antennes de sensoren die bewustzijn van spirituele waarheid oppikken en van de manier waarop dingen werken.

Plotseling ben jij je ervan bewust dat in deze nieuwe energie jouw antennes langer worden en je het hele lied begint te horen. Je hebt niet langer flarden maar hoort nu het hele lied! Je hoort nu alles, inclusief de tekst. Maar het is moeilijk om naar de mensen te gaan die in het verleden de flarden hebben verklaard en hen te vertellen dat het lied heel anders is dan zij al eeuwenlang hebben verteld.

Dit nieuwe bewustzijn begint de hele planeet te veranderen en sommige veranderingen zijn niet spiritueel. Zelfs als de antennes over bewustzijn gaan ontvangen zij bewustzijn over vele principes, niet alleen die van de attributen van God. Deze bewustzijnsverhoging zal zelfs een atheïst veranderen die nooit in God  wilde geloven. Laat mij jullie een paar dingen vertellen die potentieel voor jullie op voorraad liggen want als spiritueel bewustzijn zich begint te verhogen, zullen bewustzijnssystemen zich ook verhogen. Meer dan alleen maar systemen want ook de manieren van scheppen van systemen en de redenen die jullie hadden om hen te scheppen zullen ook opwaarderen. Bewustzijn verandert alles.

Als je het lied kunt horen en door de tekst weet wat het je vertelt ben je compleet. Het verklaart waarom er vandaag mensen hier in de stoelen zitten die geen gebouw of een leider van een of andere organisatie nodig hebben. Hoewel dit een metafoor is, geliefden, vertel ik jullie dat jullie over de hele wereld hetzelfde lied zingen en niemand nodig hebben om jullie te vertellen hoe het klinkt en wat de tekst is. Het lied is prachtig en het gaat over de liefde van God, respect voor de mensheid en over het potentieel voor vrede op Aarde.

Spirituele systemen.

Laten wij het hebben over spirituele systemen. Ik wil het hebben over wat wij in het verleden vertelden en wat heel goed voor jullie in het verschiet kan liggen. Er zijn vele spirituele systemen op de planeet maar degene waarover wij willen spreken heeft momenteel ongeveer een miljard volgers. Dit is degene waarover wij eerder hebben gesproken en die ook het meest zal gaan veranderen. Het systeem is oud en de huidige leider wordt paus genoemd.

Als jullie informatie willen hebben over wat er aan de gang is in zijn kerk zoek dan eens uit hoeveel priesters en nonnen er nog bijkomen. In de meeste delen van de wereld zijn het er maar zeer weinig. Bepaalde landen halen nog wel de aantallen maar de meeste landen halen de benodigde aantallen bij lange na niet meer. Zonder interesse van de jongeren lijkt dit hele spirituele stelsel ten dode opgeschreven. De organisatie verliest omdat de kweekvijver voor jonge leiders opdroogt en dat is door de kerk opgemerkt.

Dit is wat ik jullie wilde vertellen, geliefden: De potentiëlen zijn dat de kerk gaat overleven. Weet dit: Er is niets dat zich nu voordoet dat wijst in de richting van een gehele Aarde die alleen maar bovennatuurlijk, esoterisch of New Age zal zijn. Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren en dat zou het ook niet moeten want het respecteert niet de ouderen die andere systemen hebben en die ook healings en de liefde van God in hun systemen hebben. In plaats daarvan zullen jullie zien dat al die systemen zich gaan herijken – en wel op een juiste en correcte manier.

Gezegend zijn de mensen die God op hun eigen manier vinden. Oude zielen zullen ontwaken voor een waarheid waar nieuwe zielen nog steeds aan werken. Dit verklaart de verschillende niveaus van eredienst op deze planeet en de reden voor verschillende spirituele systemen.Vele mensen die niet de wijsheid van jullie oude zielen hebben zullen zoeken naar nieuwe systemen waarvan jullie vinden dat zij te eenvoudig zijn, zelfs mythologisch. Maar deze systemen zijn vaak het begin van het begrijpen van God. Er is plaats voor al deze systemen. Laten wij het dus hebben over de katholieke kerk.

Ik gaf jullie jaren geleden een channeling toen paus Johannes Paulus nog leefde. Johannes Paulus hield van Maria, de moeder. Als hij nog tien jaar zou hebben geleefd, zou hij hebben gedaan wat de huidige paus (Benedictus XVI) zal doen en dat is de vrouw binnen de kerk brengen. Deze paus die jullie nu hebben (Benedictus XVI) zal er niet lang meer zijn.* De volgende paus zal degene zijn die de regels verandert, als hij lang genoeg leeft. Zo niet, dan zal degene die na hem komt dat doen.

Er is een grote worsteling binnen de kerk, zelfs nu, en grote onenigheid, want zij weten dat zij niet geven wat de mensheid wil. De doctrine is niet passend bij de puzzels van het leven. Het antwoord zal liggen in het scheppen van een betere balans tussen mannelijk en vrouwelijk, en de nieuwe paus, of degene daarna, zal proberen om vrouwen toe te staan in de hogere echelons van de kerkstructuur om de priesters te assisteren.

Het zal voorgesteld worden dat vrouwen meedoen aan erediensten en dingen doen die vrouwen voorheen niet konden doen. Dit verhoogt hen binnen de kerkelijke wetten tot gelijken van de priesters maar het zal hen nog geen priesters laten zijn. Toch, wees niet verrast als dit op een andere manier begint en priesters de mogelijkheid krijgen om te trouwen. Dit zal het vrouwelijke op een andere manier binnen de kerk brengen. Het zal uiteindelijk gebeuren en het moet ook gebeuren. Als het niet zo is, zal dit het einde betekenen van de katholieke kerk want de mensheid zal een spiritueel geloofssysteem niet verteren als dat uit balans is met de liefde van God en ook uit balans is met intuïtief menselijk bewustzijn.

Nieuwe tolerantie.

Kijk naar een verzachting van het wijzen met de vinger en naar een ontwaken van nieuwe tolerantie. Er zullen vele systemen blijven voor verschillende culturen als tradities en historie belangrijk zijn voor het in stand houden van de cultuur. Er zijn er velen in het Midden Oosten die de profeet willen volgen en zij zullen daarmee doorgaan maar wel met een toename van bewustzijn. Het zal de toename van bewustzijn zijn over wat de profeet altijd echt wilde – eenheid en tolerantie. De engel in de grot instrueerde hem om “de stammen te verenigen en hen de God van Israël te geven.” Jullie gaan een verzachting van intolerantie zien en een begin van een nieuwe manier van zijn.

Uiteindelijk zal dit een bevestiging geven die zegt: “Jullie kunnen niet geloven wat wij geloven, maar wij eren jullie en jullie God. Wij eren onze profeet en wij zullen volgens zijn leringen van jullie houden. Wij hoeven het niet eens te zijn om liefde te hebben.” Hoe zouden jullie dat vinden? De Aarde gaat niet maar een geloofssysteem krijgen. Dat gaat nooit gebeuren, want mensen zijn niet zo. Er moet variëteit zijn en er moet de schoonheid zijn van culturele verschillen. De systemen zullen zich langzaamaan verheffen met toenemend bewustzijn van de waarheid van een nieuwe soort balans. Zo dat was het eerste ding. Let op deze veranderingen, lieve mensen.

Overheden.

Laten wij het hebben over regeringen. Wij hebben het niet over jullie regering, maar over alle regeringen, de manier waarop zij werken, hoe zij overleven, de manier waarop zij campagne voeren en hoe de leiders gekozen worden. Het gaat allemaal veranderen.

Jaren geleden vertelde ik jullie: “Als iedereen met iedereen kan spreken, kunnen er geen geheimen zijn.” Tot op dit moment op de planeet hebben overheden vertrouwd op een ding – dat mensen op wereldschaal niet gemakkelijk met elkaar konden spreken. Zij moesten hun informatie krijgen vanuit de overheid en via officiële kanalen. Zelfs een vrije samenleving heeft vooroordelen ten aanzien van het vooroordeel over tijden. Toch, als jullie mensen tegelijk met elkaar kunnen laten spreken, over de hele planeet en zonder controle, zal het veranderen want er is open onthulling van de waarheid.

Democratie zelf zal veranderen en jullie zullen dat weldra gaan zien. De achterblijvers, de weinige landen die ik in het verleden heb vermeld, zijn gedoemd als zij niet gaan herijken. Zij zijn gedoemd om hetzelfde te blijven als zij waren en zullen niet in staat zijn om te blijven zoals zij nu zijn terwijl iedereen om hen hen verandert.

Ik noemde Noord Korea in het verleden. Geef het tijd. Op dit moment is de jongeman onder controle van zijn vaders adviseurs. Maar als zij weg zijn zullen jullie iets anders zien, als hij het tenminste overleeft. Veroordeel hem niet want hij wordt onder controle gehouden.

Bij de overheid, als jullie tenminste volledig kunnen kiezen en de mogelijkheid hebben om zonder druk met elkaar te spreken, dwingt dat een politicus om voorzichtig te zijn en naar jullie te luisteren. Dit zal veranderen wat politici zullen gaan doen. Het zal de manier waarop dingen bij regeringen werken, veranderen. Wees niet verrast als op een dag het hele land tegelijk kan stemmen op een heel ongebruikelijke manier. De oude systemen zullen verdwenen zijn waarbij jullie rekenden op ruiters om dingen te rapporteren van veraf gelegen plaatsen. Sommigen van jullie weten waar ik het over heb. Regeringen zullen veranderen. De systemen om jullie heen, zowel licht en donker, zullen veranderen. Jullie gaan ook nog iets anders zien dus laten wij van onderwerp veranderen en de bladzijde omslaan.

De opwaardering van de menselijke natuur.

Jullie gaan integriteit zien veranderen. Bewustzijn verhoogt integriteit en de mens die gewoon blijft zitten en een ander uitbuit in een oude energie, kan dat nooit doen in een nieuwe energie. De reden? Het zal intuïtief worden – dit is dus ook een opwaardering van de menselijke natuur, want in het verleden hebben jullie aangenomen dat je eerst een ander moest uitbuiten en dat integriteit pas later kwam. Dat is gewoon de menselijke natuur.

In het verleden werd de menselijke natuur weergegeven in de overheden, die als volgt werkten: Als je sterker was dan de ander, veroverde je hem gewoon. Als je sterker was, was dit een uitnodiging om te veroveren. Als je zwak was, was dat een uitnodiging om veroverd te worden. Niemand dacht daarover na. Zo ging het gewoon. Zo denken jullie vandaag niet meer. Hebben jullie dat in de gaten?

Elk land dat op een andere manier denkt zal niet overleven want de mensheid heeft ontdekt dat het veel beter met de wereld gaat als zij dingen samen doet in plaats van hen uiteen te drijven. De nieuwe energie zet de sterke en de zwakke bij elkaar op manieren die hout snijden en integriteit hebben. Kijk naar wat er gebeurde met sommige grote bedrijven in dit grootse land. (USA) Toen jullie zo’n dertig jaar geleden inzagen dat zij geen integriteit hadden, schakelden jullie hen uit. Wat gebeurde er met de tabaksindustrie toen jullie je realiseerden dat zij bewust jullie kinderen verslaafden? Vandaag de dag verkopen zij hun producten naar minder bewuste landen, maar ook dat zal veranderen.

Wat deden jullie een paar jaar geleden toen jullie inzagen dat jullie bankiers jullie feitelijk huizen verkochten waarvan zij wisten dat jullie die later niet zouden kunnen betalen? Zij liepen hebzuchtig lachend weg en dachten niet aan de gebroken harten die een levensdroom in duigen zagen vallen. Lieve Amerikanen, jullie zitten in een recessie. Toch is dit net als bij het knotten van een boom om later nog meer vruchten te kunnen dragen, zonder de factor van hebzucht. Dan, als het jullie nog niet bevalt, snoeien jullie hem weer terug! Ik vertel jullie dit omdat bewustzijn nu in controle is bij het grote geld. Het gebeurt vlak voor jullie ogen en het is wat jullie doen.Maar vaak regeert de angst.

De volgenden die aan de beurt zijn.

Hier is iets dat potentieel kan komen en dat jullie moeten weten en ik heb het daar twee keer eerder over gehad. Maar ik wil dat jullie het nogmaals horen. Welke andere grote industrie heeft geen integriteit maar wel een enorme hoeveelheid geld? Bereid je voor op het ineenstorten van de grote farmaceuten in Amerika. Het begint nu en als de rapporten er komen en de documentaire af is (glimlach) zullen de Amerikanen wakker worden voor het feit dat zij een enorm gezonde industrie hebben die de mensen voor geld ziek houdt.

Jullie zullen het niet leuk vinden en jullie zullen het ook niet tolereren. Kijk maar! Wat ik vandaag zeg is geen waarzeggerij, geliefden. Ik heb het over de potentiëlen van de menselijke natuur die voor mij zit. Ik vertel dat bewustzijn bijeen grabbelt wat ongepast is op deze planeet, wat jullie oude energie noemen en het langzaamaan begint te bewegen naar een plaats waarvan jullie nooit hadden gedacht er naartoe te gaan. Het is een plaats van integriteit waarvan jullie ouders jullie vertelden dat die onmogelijk was voor grote instituten, maar jullie leven er al in. Gelijk hiermee oplopend zullen er ook veranderingen zijn in de zeer grote wereld van de verzekeringen, zoals wij jullie al eerder hebben verteld.

Samenzwering.

Er zijn mensen die willen genieten van de energie van samenzweringen. Zij houden van het idee en zitten vast aan het drama van deze dramatische scenario’s. Ik zal de samenzweringen niet noemen omdat ik niemand op de kast wil jagen. Die dingen doen wij niet. Onze liefde spreidt zich uit over allen, wat zij ook kiezen en wat zij ook willen denken . Ik zal alleen advies geven aan degenen die van samenzweringen houden om behoudend te zijn en je logica te gebruiken, wat jullie ook horen van degenen om jullie heen of wat jullie ook denken dat de waarheid is.

Als jullie denken dat er een samenzwering is, een die honderden zo niet duizenden mensen betreft die achter hun hand stiekem naar elkaar knipogen en nooit een woord spreken, denk dan eens aan de logica van dat alles. Er kunnen heden ten dage gewoon geen geheimen meer zijn. Jullie regeringen kunnen hen niet bewaren, de zakenwereld kan hen niet bewaren en individuen kunnen hen ook niet bewaren. Er kunnen geen grote samenzweringen zijn die tientallen jaren standhouden als iedereen met iedereen kan spreken. Als jullie internet ervoor zorgt dat jullie dat hele volkeren openlijk met elkaar rapporteren kunnen jullie geen “groot geheim” hebben dat zich verspreidt over de planeet en waar “alleen jullie groep vanaf weet.”

Geliefden, samenzweringen houden jullie af van je levensdoel – het vinden van de God binnenin en verder te gaan met helpen om de planeet vredig en in balans te brengen. Als er geen balans is, versterkt dit de angst voor deze dingen.

De Illuminatie 

Nog een. “Kryon, hoe zit het met de Illuminatie ” Goed, ik zal het jullie vertellen want de deze dingen zijn toch al bij veel mensen bekend.

Alles wat jullie dachten over de Illuminatie van het verleden, is correct. Dit was geen samenzwering maar een feit. Toch, in het licht van wat ik jullie zojuist vertelde, kon het zichzelf niet voeden in een energie waarin iedereen met iedereen spreekt, en sindsdien is het in slaap gevallen.

De Illuminatie had zijn basis in Griekenland en begon het meest potente economische attribuut te controleren dat de lijnen van de commercie onder controle te brengen – scheepvaart. Toen zij eenmaal de controle hadden over de scheepvaart volgden de financiële markten waarna de verkeringswereld, de aandelenmarkten en de bankensector volgden. Dit hield tientallen jaren stand, tot aan het midden van de 80er jaren.

Ik heb een vraag voor de ouderen in de zaal. Kijk eens terug in je leven, geliefden. Hoe was de aandelenmarkt toen jullie jonger waren? Als jullie het je herinneren zullen jullie zeggen dat er veranderingen op en neer waren, enkele grote veranderingen daargelaten die, tussen twee haakjes ook allemaal geregisseerd werden. Het ging gestadig op en neer. Er waren geen wilde uitslagen van maand tot maand met honderden punten omhoog of omlaag. Dat gebeurde nooit. Zo zien gecontroleerde markten eruit. Kijk nu eens naar jullie huidige aandelenmarkten. Lijken die gecontroleerd? Dat zijn zij niet! Zij zitten in de vrije versnelling en kunnen gaan waarheen zij worden gedreven door normale financiële activiteiten.

Dit zou jullie iets moeten vertellen, geliefden. De Illuminatie hebben de controle niet langer. Zij verloren het met bankieren, de tabaksindustrie en gaan het nu ook verliezen bij de grote farmaceuten omdat bewustzijn mensen laat weten wat er wordt gecontroleerd en wat niet. Bewustzijn zal alle andere energie overtreffen en integriteit zal enkele grote veldslagen winnen.

Dus, is het gebeurd met de Illuminatie? Nee. Zij zijn gewoon de controle kwijtgeraakt.

De toekomst van de Illuminatie.

Nu wil ik jullie iets vertellen dat jullie niet hadden verwacht en het is iets waar ik maar een keer eerder over sprak. Hoe zit het met al het geld van de Illuminatie. Er zijn triljoenen en triljoenen euro’s onder hun controle op banken en dat geld wacht. Wat gaan zij ermee doen en wanneer gaan zij het gebruiken? Het is er nog steeds. Zij wachten.

Deze groep wacht tot er iets gebeurt waar zij op wachten, want zij zien het, net zoals ik, komen. Toch wil ik jullie iets vertellen dat zij niet verwachten. Met de verhoging van bewustzijn komt er een algemene opwaardering. Degenen die over dat geld gaan zullen niet altijd de ouders zijn. De indigo’s zullen het uiteindelijk hebben.

Zij wachten tot er iets gaat gebeuren in Afrika – het opbouwen van een nieuwe samenleving, een continent dat niets hoeft af te leren. Als Afrika is genezen, als het er klaar voor is, kan er een vanaf de bodem nieuwe samenleving geschapen worden. De Afrikanen zullen er klaar voor zijn om alles te leren dat nodig is voor het bouwen van een fundering voor de meest geavanceerde samenleving ooit en zij zullen het doen met de modernste en meest inventieve systemen die er beschikbaar zijn. Uiteindelijk zal dit continent zelfs de economie van China verslaan.

Dit is de voorspelling en zo is hij altijd geweest en het geld van de illuminatie zal dit financieren. Heb ik gezegd dat de Illuminatie het zullen financieren? (Kryon-lach) Het geld van de Illuminatie zal het financieren, maar er is een verschil met het verleden, geliefden. Degenen die de posities in de Illuminatie zullen erven zullen een ander bewustzijn hebben. Luister, zij zijn niet opeens degenen die al het goede van de mensen in hun hart hebben – nauwelijks. Zij willen geld verdienen, maar wat zij zullen zien is een manier om heel veel geld te verdienen door deze investering. In dat proces zal dit automatisch honderdduizenden mensen helpen en zij zullen aan het begin staan, de fundering, die het nieuwe Afrika zal opbouwen.

De nieuwe Afrikaanse staten zullen uiteindelijk een continent scheppen dat sterker is dan alle andere en zij zullen een munt hebben. De bronnen die zij hebben zullen alles in de wereld in de schaduw zetten.

“Wow, Kryon, hoe lang gaat dat duren?”

Dat hangt van de mensen in zaal af en van degenen die dit later horen en lezen. Als jullie deze zaal verlaten, wat gaan jullie dan doen? Naar huis gaan, erover ver tellen, je in de handen wrijven en wachten tot het gebeurt? Dan zal het niet gebeuren want de mensen in de zaal en de oude zielen die dit horen en lezen hebben werk te doen en ik heb jullie dit eerder verteld. Jullie hebben werk te doen.

Er is een overeenstemming dat jullie samen gaan scheppen met een andere groep – de jongeren van de Aarde. De jeugd van deze Aarde verandert de manier waarop de dingen werken. Zien jullie dit? Er wordt niet verwacht dat jullie gaan zitten en afwachten hoe zij het doen, want zij hebben jullie nodig, oude zielen.

Het tijd voor jullie om op een lijn te komen met de indigo’s en de concepten van de jeugd op de planeet. Denk geen moment dat hun leeftijd hun wijsheid toont. Deze twee attributen zijn niet evenredig aan elkaar; zij zijn niet lineair. Deze jonge mensen kunnen oudere zielen dan jullie zijn! Denk niet omdat zij technologie hebben die jullie niet begrijpen, jullie niet een met hen kunnen zijn. Hun technologie is sociaal netwerken, juist dat ding waarover wij het hebben, waarbij iedereen met iedereen kan spreken. Het nieuwe bewustzijn van de planeet begint op twee plaatsen – bij de kinderen en bij de oude zielen.

Conclusie.

Dit is de boodschap van de dag. De herijking van bewustzijn gaat systemen veranderen, ontwikkeling, regeringen en de financiële wereld. Degenen die niet kiezen om spiritueel te zijn zullen toch verdergaan met en verhoogd bewustzijn want zij zullen zich bewust zijn van iets waarvan zij zich niet bewust zijn – een zachtaardiger manier van leven.

Wij sluiten met een alledaags gezegde dat wij eerder hebben gebruikt, maar waar velen om moeten meesmuilen: “Als de vrouwen de wereld zouden leiden, zouden zij nooit hun zonen naar het slagveld sturen.”

Velen lachen. Hoe afgezaagd, hoe simpel van geest. Inderdaad, er zijn ook vrouwelijke leiders die oorlogen hebben gevoerd. Zij konden niet anders. Zij hebben hun zonen de oorlog in gestuurd, dus dit is niet zo’n heel sterke stelling. Toch zit er meer waarheid in dan jullie denken, geliefden.

Nu ga ik nog iets zeggen dat ik steeds weer heb verteld in de herijkingschannelings: “Als herijkte mensen de wereld gaan leiden zal er een dag komen waarop zij nooit hun zonen de oorlog in zullen sturen.” Zie je, bewustzijn zal dit alles veranderen. Zij zullen uiteindelijk de wijsheid van eenheid zien, de nieuwe manier om dingen te regelen en het intuïtieve attribuut van samenvoegen van dingen in plaats van het uiteen te drijven.

Er zal een tijd komen waarin regeringen het niet nodig vinden om grote legers te hebben en wapens zullen niet meer zo krachtig zijn. Langzaamaan zullen zij hen niet meer nodig hebben. Langzaam, veel langzamer dan jullie willen, zullen deze dingen gaan gebeuren als oude zielen hun licht hooghouden en naar de oude meesters van de planeet kijken en die door zich heen laten stromen.

Jullie hebben het allemaal gehoord: Er zal een tijd komen waarop de meesters terug zullen komen op Aarde en er zijn veel mensen die daarop wachten. Toch….is het al gebeurd! Zij konden niet terugkomen voordat de uitlijning klaar was en nu is dat zover. Dit is wat jullie in 2012 en verder voelen. Het begint te gebeuren en zij zjn terug. Maar zij zijn niet terug als lichamelijke mensen. Zij zijn terug als de energie van herijking van het bewustzijn van God.

Ik zou deze dingen niet vertellen als zij niet waar waren. Let op deze dingen, geliefden. Onthoud waar jullie hen het eerst gehoord hebben als jullie enkele van deze dingen in het nieuws zullen zien. En als jullie de Aarde op deze manier zien werken, geliefden, moge jullie je dan allen realiseren dat wat ik jullie vandaag vertelde, waar is.

Wees omzichtig. Er is geen perfecte timing voor dit alles. Mensen zullen dit allemaal scheppen in hun eigen tempo. Heb geen angst voor deze dingen want ik zeg nogmaals dat de oude energie zich weldra in een overlevingsvorm zal laten zien- om zich heen zal slaan – en dat zal niet leuk zijn.

Sta in het begin van deze nieuwe energie rechtop en laat je licht zien. Het duister zal voor jullie ineenschrompelen. Dat is de waarheid van vandaag.

Ik ben Kryon en ik ben verliefd op de mensheid.

En zo is het.

Kryon

*Dit werd gechanneld 10 maanden voordat paus Benedictus ontslag nam.