Kryon in Manhattan – 2007.

Kryon in Manhattan – 2007.

 Doorgegeven via Lee Carroll / 10 maart 2007
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Onmogelijk! Sommigen zouden dat zeggen, dat zoiets niet kan, dat jullie hier samenkomen op een plaats als deze en er een mens in een stoel zit en er energieën inkomen van achter de andere kant van de sluier. Wel. Ik verwacht niet dat jullie het geloven maar waarom laten jullie de ervaring niet gewoon over je heen komen? Waarom laten jullie niet de liefde over je heen komen die op deze heerlijke plaats binnenstroomt?

Waarom eren jullie, in plaats van woorden, niet het feit dat God hier is? En als jullie tijdens deze momenten van de boodschap en uitleg niets anders horen dan de muziek (een bandje dat af en toe speelt) en de stem van de mens die hier voor jullie zit (Lee) zullen jullie inderdaad gevuld worden door Spirit en zullen weten dat het echt is.

Zouden jullie dat willen laten gebeuren? Kunnen jullie het geloof zover opzijschuiven dat jullie een broer in staat stellen om vandaag tegen jullie harten te spreken? Willen jullie dat doen?

Op zo’n heerlijke en veilige plaats kunnen jullie denken wat je wilt en de angsten laten vallen – laat ze gewoon vallen, veeg ze weg en laat ze verdwijnen. Daar gaat het vandaag op deze plek om, zelfs voor degenen die zoiets als channeling niet geloven. Dus, twijfelaars, is het goed om de liefde van God hier binnen te laten stromen? Misschien jullie harten te laten raken? Wij weten wie hier zijn. Wij hebben verwacht wie hier zouden zijn en toch zijn er die zeggen: “Ik wist niet dat ik zou komen.” of: “Ik ben met iemand meegekomen.” Ik zal jullie zeggen dat het geen toeval is dat jullie hier in de stoel zitten, lieve mensen – geen toeval. Inderdaad is wat jullie meedragen – jullie verlangens, jullie wensen, jullie frustraties – bekend bij God.

Wat mensen niet begrijpen is dat de spirituele uitrusting die jullie hebben klaar is om ervoor te gaan. Jullie zijn geboren met een dualiteit. Jullie werden naar de planeet gebracht binnen een donkere energie, een energie die feitelijk tegen jullie is. Die zal jullie niet helpen om de goddelijkheid binnenin te vinden. Die zal jullie niet helpen om de inter-dimensionaliteit ervan te vinden. En zo velen van jullie zeggen: “Ik weet niet wat ik moet doen. Hoe kan ik zorgen dat er iets in mijn leven gebeurt? Ik snap het echt niet. Waar is God?” Ik zal jullie dit zeggen, lieve mensen, ik zal het nogmaals zeggen en zolang mijn partner kan ademhalen. Er is maar een stap naar ascensie en dat is de eerste. Door met pure intentie te zijn en tegen het eigen Hoger Zelf te spreken en te zeggen: “Lieve God, zeg mij wat ik moet weten. Ik ben klaar om met het proces te beginnen.” En jullie hoeven niet eens te weten wat dat proces is! Dit is de intentie om aan een complex iets te beginnen zonder er iets over te weten. Probeer niet teveel te analyseren wat je verder moet doen. Wat denken jullie van gewoon zitten en van jezelf houden? Wat denken jullie daarvan? Van jezelf houden! Hebben jullie de moed om te geloven dat jullie misschien een schepsel van de hemelen zijn? Dat waren jullie altijd en dat zullen jullie altijd zijn. Hebben jullie die moed? Is het te ongelooflijk om te denken dat jullie oneindig zijn?

Jullie zijn hier niet alleen maar voor een tijdje, mensen, jullie zijn hier voor eeuwig! En op deze planeet komen jullie steeds weer tot het voorbij is. Dat is een verborgen feit, geliefden……compleet verborgen. Het gaat veel van jullie begrip vergen dat er puur geloof is vereist dat een energie van geloof schept die zo sterk is dat jullie je op een dag zullen afvragen hoe jullie dat hebben gedaan. Alles wat jullie hoeven te doen is tegen de deur duwen en dan zullen alle lagen van het DNA waar mijn partner over spreekt geactiveerd worden op een volgorde die goed voor jullie is. De reis kan niet eenvoudig zijn maar het begint bij die deur.

Terug bij donker en licht.

Wij gaan het nog eens over licht en donker hebben. Het is net zoiets als wij bij de Verenigde Naties hebben gezegd. Ik zal eerst even terugblikken en daarna versnellen naar iets anders toe. Maar ik wil dat jullie dit horen: Er is bij de mensheid zoveel misverstand over wie God is en hoe Spirit werkt…..zoveel misverstand.

Mythologie laat jullie geloven dat God op een platform zit, op jullie neerkijkt en allerlei dingen om jullie heen duwt en trekt. Er is een idee dat God zo machtig is dat Hij alles voor en tegen de Aarde kan doen en dat vaak ook doet. Is dat niet wat jullie werd geleerd?

Daarom zijn er mensen die het uitschreeuwen en zeggen: “God, waarom geneest U deze planeet niet? Kijk naar de rivaliteit, de zorgen, de dood, het ongeluk en de ongelooflijke zorgen: De vaders en de moeders, de kinderen…..oh, waarom komt U niet naar beneden om deze rommel op te ruimen?” Dan zijn er mensen die ook zeggen: “Het is het bewijs dat er geen God is. God zou dit nooit laten gebeuren als hij zou bestaan.” Maar jullie weten niet hoe God met de mensheid werkt en als jullie dat zouden doen zou het jullie leven veranderen. Als jullie dat echt zouden doen zouden jullie begrijpen hoe dat uiteindelijk in het plaatje van God past. En dus ga ik het jullie nog eens vertellen en jullie misschien verrassen met iets nieuws.

Hier is de stelling over deze test: God kan alleen werken met de stukjes en delen van de mensheid die door vrije keuze het licht toestaan. De deur waar God doorheen gaat is die van het in de mens aanwezige Hoger Zelf dat hem opent. Dat is wat de balans van licht en donker op de planeet verandert en het zijn alleen die lichtpunten waardoor Spirit in staat is om te werken door mensen die op een hoger niveau vibreren.

Vrije keuze is daarom heilig. Er zijn regels en als de planeet besluit om het licht uit te doen en het duister binnen te gaan, zal God zich terugtrekken. Dat is de manier waarop het gaat en jullie hebben dit al eonenlang geweten en ermee gewerkt. Het is jullie dualiteit. Het is wat jullie leerden kennen op een intuïtief niveau van jullie ziel.

Daarom is er moed voor nodig om die deur naar God te openen en het licht binnen te laten en wij zullen het daar aanstonds nog over hebben want ik spreek in cirkels. Laat mij jullie dit zeggen: God kan alleen werken met het licht dat jullie hebben, maar in de laatste 20 jaar is er iets opmerkelijks gebeurd en dat is dat het licht zelf is opgewaardeerd. Het is nu intenser en helderder dan het was. Dus ondanks dat jullie met hetzelfde aantal mensen zijn die licht schijnen is het licht intenser. Het reikt verder en beïnvloedt meer dingen. En dat, mijn vrienden, is de definitie van de nieuwe tijd en jullie voelen dat, nietwaar?

Wat dachten jullie toen Armageddon niet doorging? Wat dachten jullie over de Maya-informatie over 2012? Zien jullie niet dat het spel der veranderingen is begonnen? Kunnen jullie niet voelen dat de energie omhooggaat? Kunnen jullie niet zien dat de teruggang van Mercurius nu sterker is dan de laatste keer dat het gebeurde? Hoeveel van jullie hebben dat gevoeld? (het is pas gebeurd) Jullie zijn nu meer dan ooit ontvankelijk voor de vibratieveranderingen van wat de planeet om jullie heen doet omdat deze planeet nu meer ongelijk loopt dan zij ooit in dit zonnestelsel heeft gedaan, en jullie maken daar deel van uit. Wij vertelden jullie over het magnetisme. Wij vertelden jullie over het weer. Sinds 1989 hebben wij jullie verteld over de verhoging van het bewustzijn. Wij hebben jullie verteld over de kinderen. En alles gebeurt nu vlak voor jullie neus.

Het licht op de planeet is helderder dan ooit. Wat jullie vandaag zien in wat jullie het Midden Oosten noemen komt omdat het licht helderder is. En jullie zouden kunnen zeggen: “Het lijkt er helemaal niet op dat daar licht is. Hoe kan er licht zijn in wat wij daar zien – al die doden…..de haat?” Laat mij jullie nogmaals iets vertellen. Als het licht op een heel heldere manier gaat schijnen verlicht het dingen die altijd in het donker verborgen waren. Dan gaat de mensheid het werkelijk zien en door het attribuut van ernaar te kijken, verandert het. Inderdaad, de planeet zit nu vast, niet alleen in controverse maar ook in een puzzel om iets op te lossen waarvan men 5 of 6 jaar geleden niet eens wist dat hij bestond. Het licht is helder. Het laat de dingen zien waaraan gewerkt moet worden, nietwaar? Bepaalde dingen kunnen onplezierig zijn om te zien – mensen met mensen die het licht en het donker uitkiezen.

De gebieden die nu worden beschenen zouden nooit omhooggaan zonder dit licht. Er zouden nog eens duizend jaar voorbij moeten gaan en er zou nog niets veranderen.

Jullie hebben niet zoveel tijd, lichtwerkers want deze planeet staat voor een andere golf, een andere heropleving van energie die letterlijk het Kristallijnen Raster zal laten trillen op een manier die in 1000 jaar of meer niet is gezien. Als het licht in het duister schijnt zullen degenen die in het donker willen blijven slecht reageren…..zij slaan om zich heen en doen alles wat nodig is om terug te keren naar het duister. Dat is de dualiteit van de mensheid. Er zijn enkele attributen die zijn gepland voor komende generaties die alleen de Lemuriers hebben gekend. Jullie zitten in een overdracht, en jullie weten het. Laten wij het dus op de eenvoudigste manier vertellen, de metafoor van de vuurtoren……hoe jullie zijn betrokken en wat jullie kunnen doen.

Terug naar de metafoor van de vuurtoren.

Kijk eens naar een vuurtoren. Hij staat verankerd aan de kust en schijnt licht om de schepen naar de veilige haven te geleiden. Hij waarschuwt voor gevaarlijk tij en voor gevaarlijke rotsen en hij is daar gewoon en schijnt. Er zijn in de basis drie soorten mensen die dit licht wel of niet zien en wij zullen het hier weer over hebben en het een beetje veranderen ten opzichte van de vorige keer. (bij de VN)

De ene soort mens zit op zijn schip maar heeft geen ramen in de stuurhut. Hij ziet geen vuurtoren. Hij denkt dat hij die niet nodig heeft omdat hij denkt dat hij alles over het licht weet. Hij heeft boeken die daarover vertellen. Hij heeft zijn kaarten. Hij heeft alle gereedschappen. Hij heeft dat nieuwe schijnende licht niet nodig op zo’n verschillende manier. Dus heeft hij platen voor zijn ramen gehangen en stuurt hij met de mythologie en de kennis uit de geschiedenis die hij heeft en eerder heeft gebruikt. Dat is alles wat hij nodig heeft……vraag het hem maar.

De tweede soort mens zegt: “Ik heb de mythologie en ik heb mijn kaarten en mijn kompas en ik ga hetzelfde doen als het eerste schip, maar ik zou in problemen kunnen komen en dus heb ik ervoor gezorgd dat ik de platen snel kan verwijderen als dat nodig is. Dan zal ik naar het nieuwe licht kijken. Dan kan ik alles gebruiken.”

Dan is er nog de derde soort die zegt: “Ik heb dat licht echt nodig! Ik ga zelfs het glas uit mijn stuurhut halen . Ik moet dat licht voelen. Ik wil het inademen. Ik ga dat licht volgen.“

Laten wij nu even teruggaan en een paar van deze dingen analyseren. Sommigen van jullie hebben gemerkt dat er dingen zijn veranderd. Het voelt anders, net als tegen de stroom inzwemmen hebben sommigen gezegd. Meditatie lijkt anders te zijn en dingen werken niet helemaal zoals zij deden. Proberen overvloed in je leven te krijgen is als het grijpen naar feeën als zij voorbijkomen. Spiritualiteit werkt niet op de manier zoals het dat deed. Vrede is moeilijk te vinden.

Het is niet zoals het was omdat jullie in 1987 de realiteit van de planeet verhoogden. Realiteit gaat niet samen met de landkaarten die jullie normaal gebruikten, zie je? Het is hier een veilige plaats dus wij kunnen het over deze dingen hebben. De mens die de stuurhut bedekt met houten platen en zegt: “Ik heb de kaarten, ik heb de tradities. Ik heb de mythologie.” gelooft niet dat er iets is veranderd. Dat wil zeggen, totdat hij op de rotsen loopt en er niemand is om mee te spreken. Zij zijn geschokt als de kaarten niet meer werken.

Degenen die alleen het licht gebruiken als zij in moeilijkheden zitten zijn ook geschokt omdat zij pas na verloop van tijd in de gaten hebben dat ook zij in de problemen zitten als zij al op de rotsen zijn gelopen. Zij weten zelfs niet eens wat een spirituele storm is. De getijden zijn anders, de rotsen zijn verplaatst en zelfs het licht is versterkt……zelfs de haven is op een andere plaats!

Hier is wat ik jullie hierover wil vertellen: Als die mensen die proberen te navigeren met die attributen zijn op een gelijke manier geliefd. Zij zijn familie en worden door God gerespecteerd. Toch zal de meerderheid van hen ploeteren. Dat wil niet zeggen dat zij dood zullen gaan. Het betekent gewoon dat zij te maken hebben met de rotsen van het leven, zoals zij dat altijd al gehad hebben en het zal voor hen moeilijker worden om de deuren van hun stuurhut te openen om uiteindelijk te zien waar het licht is.

En wij hebben dit eerder gezegd: Negentig procent van de Aarde valt onder de eerste twee categorieën.

Jullie kunnen naar hen kijken en hun moeilijkheden zien en de zorgen en de pijn in hun leven.

Hoe zit dat met jullie? Jullie zouden niet hier zijn of dit lezen als jullie niet een visie hadden over wat licht is, nietwaar? Zouden jullie in deze stoelen zitten en luisteren als dat niet zo was? Luisteraar die niet hier is, lezer, laat mij jullie dit vragen: Waarom luisteren jullie hiernaar of lezen jullie dit? Wat heeft dit met jullie keuze te maken? Denken jullie dat God jullie daar niet ziet? Het zit niet in hetzelfde tijdraam als degenen waar ik nu tegen spreek. Er zijn duizenden van jullie nu niet in 3D en toch weet ik wie jullie zijn. Het is jullie NU, nietwaar?

Op welk van de drie schepen zitten jullie?

Hebben jullie in je persoonlijk leven ontdekt hoe het is om tegen die deur te duwen en God binnen te laten? Of hebben jullie hem dichtgetimmerd en gaan jullie op je eigen voorwaarden met God praten…..voorwaarden van de oude energie? En als jullie dat doen is het leven moeilijk, nietwaar? Hebben jullie je ooit afgevraagd waarom het zo moeilijk is? Zou het niet prettig zijn als jullie die last zouden kunnen laten vallen?

Dit is basiskennis en dit is al vele, vele malen verteld op vele manieren in mijn boodschappen. Toch wil ik jullie weer vertellen dat een van de dingen die gebeuren is, dat als jullie het licht volgen de dingen goed samen zullen zijn met je ziel. Jullie zullen vrede hebben waar dat eerst niet was….jullie beginnen niet-oordelend te worden. Jullie beginnen compassie te hebben voor mensen waar jullie voorheen helemaal niet aan dachten. Zelfs politieke zaken die jullie voorheen niet zouden hebben geloofd of waar jullie niet naar zouden hebben geluisterd worden opeens in je geest gewogen……omdat jullie meer in balans zijn en in staat zijn om beide zijden te horen.

Jullie zijn niet langer eenzijdig. Nu, uiteindelijk, luisteren jullie en begrijpen degenen die jullie voorheen bekritiseerden. Ik zeg jullie dit, lieve mensen, dat het licht van deze planeet is geschapen door degenen die de luiken hebben opengezet. Ik zal jullie daar direct meer over vertellen. Hoe is jullie persoonlijk leven? Wat willen jullie leren van vandaag……van het zijn op deze veilige plaats? Zouden jullie iets van de energie, deze heerlijkheid van de engelen, met je mee naar huis willen nemen? Ik zal jullie iets vertellen waar jullie je misschien niet van bewust zijn. Jullie brachten deze energie met je mee toen jullie hier vanavond binnenkwamen maar jullie hebben die zojuist geactiveerd. Deze speciale energie is niet Kryon. Het is de energie van de zuster of de broer die jullie zijn. Het is het Hoger Zelf dat jullie nu voelen, niet Kryon. Ieder van jullie heeft dat. Zo diepgaand is het……wie de mens werkelijk is.

Hoe zit het met degenen die voor genezing kwamen? Laat mij het daar even over hebben. Genezers in de zaal, jullie weten dat jullie niemand genezen. In plaats daarvan brengen jullie hen in balans. En het hangt van de mens af om naar die balans te kijken en ermee te doen wat hij wil. Sommigen zullen genezen, anderen niet en sommigen zullen wonderen beleven en anderen weer niet. Jullie weten dat allemaal. Wat maakt nu het verschil tussen degenen die hier genezen vandaan gaan en degenen waarbij dat niet gebeurt? Ik zal het zeggen: Het is degene die beslist om de platen voor de stuurhut te hangen en zegt: “Ik zal gaan met alleen maar alles wat ik weet.“die hier nooit genezen vandaan zal gaan. Degene echter die openlijk zegt ”Ik wil het licht van binnen ervaren” is degene die heeft begrepen dat de dingen zijn veranderd en dat de relatie met God is veranderd. Dit is de mens die zegt: “Ik wil een licht dat ik nog niet heb ervaren. Ik wil mij geen zorgen meer maken. Ik wil in staat zijn om hier weg te gaan zonder angsten. Ik wil mij geen zorgen maken over geld, relaties of werk. Ik wil de overvloed van het universum aan degenen om mij heen geven. Ik wil dat zij naar mij kijken en zeggen: “Er is echt iets veranderd aan jou!”

Misschien is dat wat jullie vandaag zeggen? Als dat zo is kwamen jullie naar de juiste plaats! Luister, luisteraar en lezer, jullie kwamen naar de juiste plaats. Dit is voor jullie. Waarom gaan jullie niet even rustig zitten en echt in je opnemen wat ik zojuist heb gezegd? Jullie hebben goddelijkheid van binnen. Het is als een kruik die erop wacht om geopend te worden door jullie vrije keuze en als jullie die niet openen zijn er geen oplossingen. Oh, er gaat niets slechts gebeuren. Het is alleen maar dat die kruik in de golven gegooid gaat worden zoals dat al je hele leven is gedaan. Maar als jullie die kruik openen komt de goddelijkheid eruit die jullie zijn en beginnen jullie aan het proces van ware communicatie met Spirit en met de wijsheid om de golven te beheersen.

De kracht van Spirit is totaal afhankelijk van mensen.

Laat mij jullie nogmaals zeggen: Jullie zijn de baas over deze nieuwe energie en dat is een groot verschil met wat het is geweest. Jullie zijn de baas over jullie eigen bestemming, jullie eigen drama of geen-drama als jullie kiezen……jullie eigen zorgen of genezing. De onthulling is helder en luidt als volgt: God kan niets doen zonder mensen die de deur openen om het licht te tonen. Meer dan alleen vrije wil, zeggen wij jullie dat als jullie tegen die deur duwen, jullie zelf op de planeet helpen en wat er gebeurt is dat aan de andere kant van de sluier er een terugduwen is. En het licht gaat door die kreukel in de sluier en het wordt het licht van de Aarde……het deel waar God doorheen komt en doorheen werkt.

Als jullie willen weten wie God op Aarde is, is het een collectie van lichtwerkers die hier zitten en hiernaar luisteren en dit lezen en die het licht laten schijnen vanaf die deur naar de planeet. En dat is het enige voertuig dat God heeft om de planeet te veranderen. Hoe voelen jullie je daarbij? God zit dus niet op een troon en speelt met mensen, onderhand het licht en het donker oprakelend. In plaats daarvan wacht God op de vrije keuze van de lichtpunten van de lichtwerkers van de Aarde om de deur van vrije keuze te openen.

Als jullie die deur van pure intentie openen stroomt het licht eruit……en dat is het licht van de Aarde, het enige licht dat God kan gebruiken. Minder dan een half procent van jullie moet deze keuze maken om vrede op Aarde een realiteit te maken. Ik zeg jullie nogmaals dat het licht dat jullie dragen sterker is dan welk duister op de planeet dan ook. Het is actief. Er is geen duister als er ook maar een sprankje licht is. Hebben jullie het door? Het hele concept van duisternis verdwijnt als er maar een lucifer wordt aangestoken. Dat is de macht die jullie hebben om God naar de Aarde te laten komen.

Laten wij het nu over het overduidelijke hebben. De gechannelde boodschap ligt voor jullie. Wat geeft Spirit de mogelijkheid om naar deze plek te komen en vrijuit te spreken over deze dingen? Wat is het dat Spirit in staat stelt om naar deze plaats te gaan en jullie en je harten aan te raken? Het is omdat jullie die hier in de stoelen in deze plaats die Manhattan wordt genoemd, een deur hebben geopend. Het is een smalle poort maar door jullie toestemming, door jullie vrije keuze om te luisteren naar de woorden van Spirit, staan jullie het licht toe om naar de planeet te stromen. Terwijl de deur openstaat schijnt het licht op een grootse manier en als jullie die deur open willen houden is dat gemakkelijk. Jullie hoeven alleen maar je hart niet te sluiten. Laat angst niet de controle krijgen over wat jullie doen……wees niet bang voor de liefde van God.

Ik ga het nu hebben tegen degenen die hier voor mij zitten. Oh, broers en zusters, alweer weet ik wie jullie zijn. Ik weet waar jullie doorheen zijn gegaan en ik weet waar jullie momenteel doorheen gaan. Ik vertegenwoordig Kryon, een groep die jullie door de eeuwen heen onder vele namen en in vele talen hebben gekend. Ik ben de helper van de planeet. Ik sta bij de poort van jullie geboorte en jullie dood. Onder vele namen ben ik gekend en toch ben ik de liefhebber van de mensheid. Zou dit geen goed moment zijn om je eigen geloof op te krikken? Zou dit waar kunnen zijn? Kan dit echt gebeuren? Is het van waarde om te investeren binnen jullie eigen harten?

Er zijn mensen die hier zijn gekomen voor genezing en het zelfs vandaag nog niet weten. Ik tel er vier van jullie die anders weg zullen gaan dan zij waren gekomen en jullie weten wie jullie zijn. Dat is waarvoor jullie kwamen. Het zijn er nu vijf.

En dus, lichtwerkers, kunnen jullie degenen vieren die vandaag genezen zijn? Kunnen jullie zachtjes tegen jezelf zeggen, rustig in je eigen geest: “Dank U, Spirit, omdat u zoveel van ons houdt?” Hier is wat ik zeg: Dank jullie, mensen, om de compassie te hebben die jullie hen in je midden toestond om de wijsheid te vinden waarvoor zij kwamen. Vijf genezingen en niet allemaal fysiek. Sommigen hadden een genezing van het hart, er zit zelfs een genezing van het verleden bij. Jij weet wie je bent, geliefde. En ik zeg jullie dat jullie niet langer in angst wakker hoeven te worden omdat God bij jullie is. Degenen die jullie verloren en waar jullie van hielden lopen hier door de gangpaden en zo velen van jullie weten het niet eens. Het mechanisme is spectaculair en jullie weten het niet eens. Jullie zijn beperkt in je zicht maar niet in wat jullie kunnen voelen of in de wijsheid die jullie in je hebben.

Zo kwam het dat ik hier vanavond ben gekomen met deze informatie, alweer, over duisternis en licht. Zo ben ik hier weer gekomen om te onthullen hoe God werkt met de mensheid. En zo is het ook; ik ben hier gekomen om jullie weer de voeten te wassen en ik zeg jullie dat ik jullie zal weerzien.

En als ik dat doe zullen wij over deze dag praten en zullen wij energieën vermengen zoals wij dat al veel vaker hebben gedaan, Lemuriers.

En zo is het.

Kryon