Kryon in McCaysville, Georgia: De stamboom van spiritualiteit.

Kryon in McCaysville, Georgia:

De stamboom van spiritualiteit.

Lee Carroll / 11 juli 2009
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Het is de stem van een mens die jullie nu allemaal horen, nietwaar? Ik spreek van de toekomst want ik ben in een kwantumstaat; de energie van de luisteraars en de lezers is hetzelfde voor degene die in 3D voor mij zitten en voor degenen die dit lezen. 

Nogmaals vraag ik: Wie spreekt er hier? Is het een mens die pretendeert belangrijk te zijn? Wij vragen dit openlijk omdat het daar nu de tijd is, mensen, om de energie te onderzoeken die voor jullie in deze zaal is. 

Voor degenen in jullie echte tijd komt er een energie vanuit deze stoel. Sommigen zullen voelen dat die kippenvel zal geven omdat jullie op een plaats van wijsheid zijn die is ontworpen met de intentie dat God op deze plaats aanwezig is als een vriend en dat de waarheid van Spirit zal uitstromen vanuit de cellenstructuren van de mensen in de zaal. Dat is wat er nu gebeurt. De betimmering in deze zaal is zich bewust van de goddelijke onthullingen over de genezing van de mensheid. Het is gebeurd in de stoelen waarin jullie zitten en dat is bij ons allen bekend omdat wij daar ook bij waren. 

Wij wisten wie er in de stoelen zouden zitten en wij kenden de potentiëlen van wie dit zouden lezen – allemaal voordat het gebeurde. Dit is geen waarzeggerij maar het gaat over potentiëlen.

Nogmaals zeggen wij dat alle geschriften op de planeet, het meest diepgaande geschrevene in de geschiedenis, een attribuut in zich hebben, zijn geschreven en gesproken door mensen, allemaal! God schreef er geen een. Zij werden door mensen geschreven. Zij schreven hen met hun intentie, met hun blote handen, communiceerden met vrienden in verschillende steden, sommigen van hen in de gevangenis, sommigen overweldigd door negatieve omstandigheden. Elk van hen verkondigde de vreugde in hun hart omdat zij iets speciaals hadden ontdekt. Dit zijn de geschriften van de Aarde en allemaal geschreven door mensen. Nu presenteren wij hier nog meer wijsheid en eenwording met de tempel die het schiep. (De Delphi universiteit van Wijsheid)

Ik kwam 20 jaar geleden met verwezenlijking en vorm, gechanneld door de mens die nu in de stoel zit. Ondanks dat ik hier ben geweest van voordat de Aarde de Aarde was, had ik pas toestemming bij het begin van de opwaardering om met het communicatieproces te beginnen dat jullie nu met mij hebben. De boodschap is constant geweest, voortgaand, nooit conflicterend en nooit onderbrekend. Hij heeft samenhang en wedijverde nooit met zichzelf. De boodschap is vanaf het begin dat dit de eeuw van de opwaardering is en die ligt voor jullie als jullie deze woorden lezen.

De Ouden wisten het allemaal….

Laat mij spreken over spiritualiteit in het algemeen. De Ouden droegen door hun intentie de ‘geheimen van Spirit’ die jullie vandaag de nieuwe tijd noemen.

Er is niets nieuws aan deze attributen want zij zijn even oud als de mensheid. In het geloof van de Ouden waren helemaal geen geheimen. Dat hoefde ook niet. Niets was strijdig met hen en de Ouden gaven openlijk te kennen dat er een energie was van de planeet die Gaia heet en dat die nauw samenwerkt met de mensen. Zij voedde hen, kleedde hen en gaf hen wijsheid. Mensen vierden de geboorte van hun kinderen rondom de energie van de Aarde. Zij noemden hun kinderen naar hun voorouders om vele redenen in het geloof dat zij hun eigen voorouders waren!

De cirkel van het leven die reïncarnatie heet was geaccepteerd als realiteit en was intuïtief voor alle gemeenschappen op de hele planeet die elkaar nooit hadden gezien en zelfs niet van elkaars bestaan afwisten. Toch claimen jullie al deze oude geloofssystemen als een deel van jullie nieuwe tijd.

Door de historie heen werden deze geloofsattributen volwassen totdat de energie van de planeet genoeg was ontwikkeld om de meesters te laten verschijnen. Het waren meesters die kwamen om te laten zien hoe de mensheid deze intuïtieve attributen gebruiken en een verschil te maken voor de planeet. Meesters onderwezen meesterschap maar de mensen wilden hen alleen maar vereren. Een voor een kwamen de meesters en een voor een werden zij uit de weg geruimd door de mensen.

Dit martelaarschap schiep nieuwe systemen want er waren nu profeten om te vereren en de geloofssystemen van de wereld begonnen zich te verhogen en te veranderen en de manieren van de Ouden hadden geen aantrekkingskracht meer. Waar wij het nu over hebben in deze zaal van wijsheid is niet echt bovennatuurlijk en ook niet van de nieuwe tijd.

Het is basisintuïtieve spiritualiteit. Het is wat de Ouden wisten en met zich meedroegen maar nu moest de informatie verborgen gehouden worden en moest het ‘de geheim’ worden.

De geheimen begonnen – Het behouden van de Oude Waarheid.

Ik wil jullie, metaforisch gezien, ergens mee naartoe nemen. Het is een echte plaats en een waar gebeurde geschiedenis. Laat mij jullie meenemen naar een plaats niet zo lang geleden, zo’n 300 jaar. Ik neem jullie mee naar een zaal die gevuld is met oude mannen, allemaal senioren en professionals. Sommigen waren regeringsleiders en anderen rechtsgeleerden en er was zelfs een kerkleider. Zij ontmoetten elkaar in het geheim, zaten in een cirkel in een belangrijke bijeenkomst die niet bij naam wordt genoemd en ook de stad waar hij werd gehouden niet – maar het vond plaats. De bijeenkomst was een overeenstemming om de geheimen te laten voortbestaan op verschillende manieren met gebruik van sociale organisaties als speerpunt.

Dit was de tijd waarin intuïtieve spirituele gedachten werden gezien als kwaadaardig, waarin werd geleerd dat de menselijke basisnatuur vanuit het duister kwam en waarin de geschenken van Spirit werden gezien als het werk van de duivel. Zij moesten iets doen om de eenvoudige waarheden van God te beschermen die eonenlang bij de mensheid waren geweest maar die nu bedreigd werden.

De geboorte van ‘moderne religie’ was daar en die begon te leren dat de mensheid was geboren in zonde, geen kracht had en dat de profeten de sleutel tot alles hadden en daarom gevolgd en vereerd moesten worden, tot aan de dood toe. Spiritualiteit werd gezien als versplinterd en onpersoonlijk. Mannen begonnen de 3D-regels te schrijven over ‘hoe te volgen en te vereren’ en mannen trokken alle macht hieromtrent naar zich toe. De mensheid begon af te glijden naar een spiritueel duister dat gevuld was met mythologie, lijden, dood, oorlogen en haat, allemaal in naam van God.

Het eerste wat deze oude mannen deden was het wegnemen van wat zij voelden als ‘opslag van energie’ – de kristallen. Zij plaatsten deze stenen (kristallen) in hun midden in een zeer interessant patroon. Dat patroon wordt vandaag gezien als de dubbele tetrahedron en dat was voor hen een heilige vorm. De kristallen waren voor hen op de vloer en toen begonnen zij te zingen. Zij zongen tonen zonder teksten omdat er de kennis was dat de menselijke stem een energie van heiligheid schept. God werd gezien als ‘in hen’ en zij vulden de zaal met tonen om te zuiveren wat zij gingen doen. Zij staken vele kaarsen aan, niet omdat kaarsen het veel meer geheiligd zouden maken maar omdat zij geen elektriciteit hadden. (Kryonhumor) Het is vreemd omdat jullie dit attribuut vandaag de dag ook nog hebben als herinnering aan de tijd waarin de waarheid verborgen moest blijven.

De beslissingen in deze zaal werden de zaden van een geheime organisatie die tientallen jaren over de hele planeet zouden bestaan, voor eeuwen zelfs. Sommige ervan zouden bloeien en verkeerd begrepen worden en andere zouden langzaam veranderen in andere organisaties waarbij het lidmaatschap hebzuchtig werd. Sommigen wilden de geheimen gebruiken voor macht. Sommigen van hen noemden zichzelf “de verlichten” (degenen die verlicht waren) Dat waren zij niet en anderen hielden de geheimen voor zichzelf, zeiden heel weinig en bewaarden de puurheid van wat hen gegeven was.

Een van deze organisaties bestaat ook in jullie huidige samenleving nog – de organisatie die jullie de Vrijmetselaars noemen. Als zij jullie de geheimen zouden kunnen geven die zij bezitten zouden deze mannen jullie de kerninformatie geven dat er een profeet binnenin is die ieder van hen God noemt en dat de bron van alle wijsheid , genezing en energie op de planeet van binnenuit komt. Wat een concept! Het is wat jullie nu bestuderen en de nieuwe tijd noemen. Dat is wat er in dit speciale gebouw wordt geleerd. Het is een volledige cirkel, vinden jullie ook niet?

Wetenschap verandert – Logica vereist het.

Laat mij het hebben over de stamboom van spiritualiteit want de opwaardering waarin jullie zitten begint de oude waarheden te onthullen. Als bewijs hiervan begint het oude bastion van logisch denken scheuren te vertonen want de proefondervindelijke wetenschap zelf begint te debatteren over ‘intelligente energie’ als een steunpilaar van mogelijke schepping en evolutie.

Door jullie ‘moderne tijden’ heen had God geen plaats in de wetenschap. Opeens echter, binnen de laatste generatie, zien degenen die cijfers bestuderen, vreemde dingen en modellen van schepping, een logica die ‘tegen alles in’ gaat. Volkomen buiten iedere kansberekening schijnt het universum te zijn ontwikkeld op een manier die alleen door een intelligent ontwerper kan zijn geschapen. Dit ‘intelligente ontwerp’- concept is controversieel want het leert dat er een of ander hoger bewustzijn van schepping moet zijn. Hoe zij ook debatteren, de wetenschap kan de vreemde dingen die er zijn en de feiten die voor hen liggen, niet ontkennen. Het kan gewoon niet bij toeval zijn gebeurd.

Gaia begint een echte naam te worden! Zij wordt zeer controversieel want het idee dat de Aarde een ‘levensbewustzijn’ zou kunnen hebben binnen haar evolutie ligt nu voor de wetenschap. Waarom? Omdat de geschiedenis van de Aarde wordt onthuld, de feiten schreeuwen het uit dat er een ‘levensplan’ is, een systeem van niet-willekeurige gebeurtenissen, een intelligentie die leven bevoordeelt en het steeds verfijnt.

Wetenschappers staan in de rij als wij met meningen uit beide kampen worden geconfronteerd. Is er inderdaad een zichzelf-in-stand houdende levensenergie die Gaia heet en die het leven op Aarde beschermt en in stand houdt? Of, is er een manier waarop de Aarde compleet willekeurig ontwikkelde door het feit dat het leven zichzelf tot wel zeven keer vernietigde in de millennia voor jullie tijd? Dat klopt!

Daarom zijn er mensen die zeggen dat het leven zelfvernietigend is en dat het steeds als het op de planeet verschijnt zichzelf uiteindelijk vernietigt. Anderen zeggen het tegenovergestelde dat het steeds beginnen en stoppen van het leven eenvoudigweg Gaia is die bepaalt hoe zij steeds beter leven kan scheppen.

Er is een speciaal ‘tegen alles in’ -attribuut dat opmerkelijk is – een waar de wetenschap naar kijkt dat laat zien dat Gaia’s tegenwoordigheid geen toeval is. Als jullie kijken naar de samenvatting van wat er langzaamaan is gebeurd is het duidelijk dat de energie van de planeet die Gaia wordt genoemd heeft geleerd van het vele beginnen en stoppen van de levenscyclus. Een hoofdoorzaak van het verdwijnen van levenskracht op de planeet was toen er teveel op zuurstof gebaseerd leven opeens tot bloei kwam en de atmosfeer beroofde van zuurstof. Dit doodde natuurlijk het leven omdat het geen zuurstof meer had om te bestaan.

Dat was het interessante wat er gebeurde. De volgende evolutie van uitbarsting van leven bevatte een heel nieuw proces dat fotosynthese heet. Gaia schiep een systeem waarin de planten op de planeet juist de zuurstof zouden scheppen die het leven nodig had.

Over een lange periode gezien was het duidelijk dat het leven zichzelf niet willekeurig vernietigde. In plaats daarvan leerde het van de voorgaande fouten en ontwikkelde de correctie die nodig waren om te overleven. Gaia was levend en wel en verfijnde langzamerhand het speeltoneel van de mensheid.

De volgende fase – Menselijk bewustzijn.

Waarom spreek ik over die menselijke spirituele stamboom? Omdat jullie hier zitten, mensen. Jullie zijn het product van dit alles en Gaia gaat door met het verzorgen van de veranderingen die jullie nodig hebben. Wat er momenteel op de planeet gebeurt is een opwaardering van bewustzijn als volgende fase in het scenario van levenskracht.

Het leven gaat zichzelf niet vernietigen omdat het daartoe zou zijn voorbestemd. In plaats daarvan zien jullie de essentie van Gaia aan het werk. Daarom zou je kunnen zeggen dat het menselijk bewustzijn en de Aarde samenwerken en jullie zouden gelijk hebben. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat de samenwerking zo sterk is dat die het beeld van beginnen en eindigen doet vervagen. Het bevestigt de vibrationele observaties van de Maya’s binnen hun studies en kalenders.

Jullie zijn verbonden met de Aarde en jullie bewustzijn spreekt tegen de kristallijnen structuur (de opslag van herinneringen in de Akasha) en het vibreert op jullie gedachten .Meer dan alleen maar naar de Grot van Creatie worden jullie gedachten direct gedragen naar het kristallijnen raster van de planeet.

De Maya’s spreken van de tijd van Galactische uitlijning (de 2012-energie) als de cyclus van de Gele Zon. Zij voorspelden deze cyclus van Gaia en vertelden jullie in hun geschriften en tekeningen dat deze tijd in de geschiedenis een van de hoogste vibraties die ooit beschikbaar waren voor het menselijk bewustzijn op de planeet zou zijn. Deze informatie wordt nog steeds niet geleerd op de plaatsen waar die in steen is gehouwen. (Mexico) want de Oude manieren worden nog steeds onderdrukt! Maar iedereen kan het lezen en het is geen informatie over hel en verdoemenis!

Is God veranderd?

Het spirituele basissysteem is veranderd en er zijn er velen die hebben gezegd dat zij deze verandering niet wilden. Ik zal het daar kort over hebben. Karma is het oude systeem van leven en dood, geboorte en langer leven dat energie en synchroniciteit veroorzaakt om dat te scheppen wat jullie in staat zal stellen om een puzzel op te lossen. Iemand zou in het leven komen en weer terugkomen en in zijn DNA de energie meedragen van wat hij de laatste keer niet heeft bereikt. Soms zouden zij in het DNA meedragen wat zij wel hadden bereikt…..en hun best moeten doen om dat ongedaan te maken. Karma is de drijvende kracht geweest achter wat de persoonlijkheid van de mens werd, wat hij wilde, zijn angsten, zijn hoop. Karma droeg dat allemaal.

In de laatste 20 jaar is dat allemaal veranderd. Er zij mensen die lang in deze bovennatuurlijke wereld hebben geleefd die willen ontkennen dat er ooit een verandering is geweest. Zij zeggen jullie dit: “God is gisteren, vandaag en voor altijd dezelfde.” Zij hebben gelijk want de liefde van God verandert niet en de essentie van de ‘persoonlijkheid van God’ is voor altijd. Dit is hun argument: zeggen dat er geen verandering en geen opwaardering kan zijn als het God betreft. Daar gaat het niet om; het argument is: Er is verandering in de menselijke relatie met God, Gaia, de Akashakroniek en alles wat het systeem vertegenwoordigt.

Dit is waar de verandering zichtbaar is en in die relatie met God en Gaia begint het bewustzijn te verhogen tot de graad waarop mensen naar de planeet kunnen komen en zeggen: “Karma is iets waar ik klaar mee ben- wegwezen!” Dan kan elk mens met deze goddelijke openbaring uit de oude Akasha-greppel kruipen van de dingen die zij wilden doen die zij zo sterk voelden, dingen die hun ouders wilden en wat zij ook dachten te willen totdat zij zich realiseerden dat dit ongepaste energieën waren die zij met zich meedroegen en allen maar om karmische redenen. Zij kunnen elke karmische lei van energie schoonvegen en naar een plaats gaan waar zij hun eigen meesterschap opeisen om hun eigen realiteit te scheppen en niet worden gepusht door iets uit de oudheid binnenin hen dat oud is en onherkenbaar voor hen is.

In deze zaal zijn er meer dan 30 van jullie die dat deden. Jullie gingen verder dan de energie waarmee jullie kwamen en bij dat proces was er leren en waren er tranen. Er was een oncomfortabel deel van jullie dat uit jullie eigen huid moest kruipen en in hetgeen waarvan jullie wisten dat het gepast was maar wat jullie konden controleren. Dit is het begin van de menselijke medescheppers-energieën die wij hier vandaag vieren. Dit is de tempel van wijsheid en deze dingen zijn hier al eerder verteld.

Wat de futurologen jullie zullen vertellen.

Wat is het meest wijze dat op dit moment gezegd kan worden? Ik zal jullie zeggen wat het is: de mensen hebben controle over deze planeet! Binnen hun bewustzijn controleren zij de grond van de Aarde en de lucht daarboven. Binnen hun bewustzijn controleren zij het vibratieniveau van wat er gaat gebeuren. Binnen hun bewustzijn controleren zij de delen van de tijd die in het verleden over het land zouden liggen en de energie toevoegen van wat er verder zal gebeuren. (een repeterende cyclus van zelfvernietiging).

Jullie zullen van degenen die ‘experts’ zijn gaan horen dat de komende twee jaar gevuld kunnen zijn met afgrijzen. Jullie zullen gaan horen dat de economie een ramp zal blijven en helemaal over de kop zal gaan. Dat Gaia, de Aarde, rook zal gaan uitbraken en zal barsten en er uit de oceanen gas zal komen dat zich over de hele planeet zal verspreiden en de mensheid zal vergiftigen. (methaangas) Jullie zullen natuurlijk gaan horen dat nieuwe ziekten altijd een samenzwering zijn van het duister om de planeet van plagen te voorzien. Jullie zullen het allemaal gaan horen omdat al die dingen in het potentieel van jullie leven aanwezig zijn. Met andere woorden: deze dingen liggen inderdaad binnen de potentiëlen van realiteit.

Nu, mensen, laat ons duidelijk zijn over wat jullie van mij gaan horen. Deze doemscenario’s hoeven niet te gebeuren! Angst, samenzwering en verdoemenis zijn er omdat de energie van een oude cyclus zich probeert te handhaven. Er zijn er genoeg van jullie om het verschil te maken door de energieën van jullie bewustzijn te sturen naar een Aarde die zich begint te verheffen op de manier die jullie willen in plaats van een tijdsdeel te volgen. Jullie gaan het besturen op de manier die jullie willen in plaats van de manier van degenen die verdoemenis voorspellen. Wij zeggen jullie dit omdat deze potentiëlen er ook altijd zijn geweest. Dat zijn de sterkste en dat blijven zij ook. Jullie hoeven je daar niet zo voor in te spannen want alles wat jullie hoeven te doen is je licht hooghouden, het licht dat zich daar bevindt en jullie zullen het redden. Jullie zullen inderdaad beginnen aan een heel nieuw tijdsdeel, een tijdsdeel met jullie nieuwe energie.

Wij hebben jullie enkele profetieën gegeven over onstabiele landen die stabiel zullen worden, dictators in onbalans die verwijderd zullen worden en verrassingen met betrekking tot de manier waarop dingen economisch gezien werken waarvan jullie nooit hadden gedacht dat die zichzelf zouden repareren. Zij zijn alle moeilijk te geloven omdat zij allemaal positief zijn en jullie er nu middenin een ervan zitten – een herlijnen met het doel te zien hoe geld in jullie cultuur werkt en een beroep doet op de verantwoordelijkheid en de eliminatie van de pure hebzuchtfactor in de omvang zoals die er was. Het lijkt helemaal niet positief! Het is moeilijk, nietwaar? Het is angstwekkend, nietwaar? Het is zorgwekkend, nietwaar? Hoeveel van jullie zullen dit omdraaien en de bloei van de economische boom vieren? “Dank U, God, dat deze boom nu zal overleven omdat wij de takken hebben weggesneden die ons niet meer dienen.” “Dank U, God.” zouden jullie kunnen zeggen, “Dat het vrije ondernemerschap dat dit prachtige land uniek maakte kan overleven omdat wij de manier waarop dingen werken hebben veranderd. Dank U, God dat de geschiedenis zichzelf niet hoeft te herhalen en wij geen uitsterven van het leven hoeven mee te maken alleen maar omdat velen dat denken.”

Deze kracht van jullie is wat jullie nu geleerd wordt door Spirit door vele kanalen. Dat is het systeem geworden. Jullie zijn nu de baas! Kijk naar de andere dingen die ik jullie ook heb verteld. Kijk naar de grote veranderingen die er in het Midden Oosten aankomen.

De Galactische uitlijning is onderdeel van de opwaardering.

De kosmos speelt ook een rol. De uitlijning is er met een reden en degene waar wij het 20 jaar geleden over hadden is er nu. Hij is op tijd en het is pas de tweede keer sinds de mensen op de planeet zijn ( de Galactische Uitlijning – de 2012- energie) Hij is hier zoals het tijdsdeel het voorschreef en het is een van de grootste concentraties van hoge energie die de planeet ooit had. Hij is hier in een tijd van hoog bewustzijn. Wat gaan jullie daarmee doen? Alle gereedschap ligt aan jullie voeten. Als jullie geloven in synchroniciteit en overeenstemming zal ik jullie vertellen dat jullie in de Tempel van Wijsheid zitten die is gebouwd voor deze opwaardering, al voordat de opwaardering zich voordeed onder beheer van degenen hier die weten waarom hij hier is. Hij bestaat vandaag om de boodschappen voort te zetten op een meer volwassen manier die voor de opwaardering is begonnen. Je kunt dus zeggen dat hij perfect getimed is. Hier zitten jullie dus in de stoelen op een manier die in lijn is met de reden waarom jullie hier zijn, in lijn is met de boodschap van Kryon. Zien jullie hoe dit alles georganiseerd en gearrangeerd was?

Er moest wat voorkennis zijn, wat intuïtie, enige intelligentie binnen het systeem. Er moest wat echte channeling bij betrokken zijn. Dat was inderdaad zo. Dat is het bewijs, nietwaar, dat waar jullie zitten een deel is van waar jullie geacht worden te zitten?

Zelfs de uitlijning van de sterren en planeten op dit speciale punt in de tijd is een 36-jarig samengaan van energie om de plannet in staat te stellen tot een vredige ontwikkeling. Daar gaat deze energie over. Zo hebben wij het altijd gezien. Dat is wat de kosmos voor jullie doet; zij werkt samen en verhoogt de menselijke ervaring.

De DNA-connectie.

Jullie biologie verheft zich. Er zijn wetenschappers die de hersenen willen nemen na iemands dood om uit te vinden of het wil laten zien waarom die mens briljant was. Wat is het verschil in de hersenen of hij een genezer was of een verkwister of een psychoot of dat hij vele andere rare attributen had? Maar zij zullen geen verschil ontdekken in die hersenen want de driedimensionale chemie blijft statisch.

Het is een slaaf van de rest van het DNA die het kwantumschap van een mens controleert. Dat wil zeggen, de 90% van het DNA dat kwantum is wat reageert op het bewustzijn en wat antwoordt op de aanraking van Gaia. Dat is wat er op deze planeet gaat veranderen. Dat is waar jullie aan werken; dat is waar genezing vandaan komt en waar channeling vandaan komt. Dat is wat de meesters jullie wilden leren maar waartoe zij niet in staat waren.

Het kwantumdeel van jullie DNA is de 90% die jullie wetenschap als ‘rommel’ ziet omdat zij geen code of systeem of chemische signatuur kunnen vinden. Alles ervan werkt eenvoudigweg met de motor van jullie 3D-chemie, de proteïnegecodeerde delen van het DNA die al jullie genen controleren. Het gaat allemaal over kosmische energie die magnetisme schept en instructiesets draagt voor een nieuwe mensheid die direct naar de 90% van jullie DNA gaan.

Wat ik zeg is dit: Er is geen enkele manier waarop wetenschappers kunnen zien waarom de mensen veranderen. De DNA-chemie zal hetzelfde blijven omdat de ‘willekeurige rommel’ is wat er verandert. Het kan niet gezien worden in 3D. Snel, echter, zal de wetenschap het uitvogelen en zich realiseren dat de #% de ‘motor’ is van jullie 3D-lichaam en dat de 90% de kwantum-instructieset is die de motor vertelt wat hij moet doen. Zij zullen een puzzel voor zich hebben maar toegeven dat dit een factor is. Ik zal jullie spoedig hier meer over vertellen.

Het uiteindelijke attribuut.

Laat mij jullie het laatste attribuut geven, lieve mensen. Dit is nieuw en toch is het niet nieuw. Meer dan 2.000 jaar geleden begon er iets te veranderen op de planeet, door de hele geschiedenis heen zagen de Ouden esoterische systemen als gewoon systemen. Zij zagen hen als ….gewoon spirituele systemen. Zij gebruikten en vierden de systemen en zij namen nooit meer dan zij terug konden geven. Zij zagen de balans in de natuur en vierden die. Op een bepaalde manier was dat hun religie maar zij vereerden het niet noodzakelijkerwijs maar gebruikten het systeem gewoon. Er was geen andere energie omheen dan dat het voor hen werkte. Zij waren er vaak bang voor en leerden het te respecteren. Zij wisten van de God binnenin, over hoe zij allemaal verbonden waren maar zij voelden nooit iets persoonlijks. Zij wisten van de cirkel van het leven maar gebruikten dat om hun eigen dingen zinvol te maken.

Toen kwamen de meesters naar de planeet en gaven jullie informatie. Als jullie kijken naar hun woorden zullen jullie zien wat zij zeiden. Zij zeiden dat jullie de mogelijkheid hadden om jezelf te genezen. Jullie hadden de mogelijkheid om een deur te openen en iets te vinden wat jullie niet hadden verwacht. Zij spraken over iets wat nooit eerder werd genoemd: zij spraken over liefde en compassie als gereedschappen van het systeem. Het was een ontwikkeling en een onverwachte ontwikkeling. Het is waar de Aarde klaar voor was om te horen, maar de meesters werden niet geëerd. Zowel in het Oosten als in het westen werden zij geëlimineerd en alleen hun ervaringen en hun woorden bleven achter om verwerkt te worden in doctrines en processen die hen helemaal niet vertegenwoordigden.

Er zijn mensen in het oude bovennatuurlijke die zullen zeggen dat deze emotie geen plaats heeft in het systeem. Zij zeggen dat dit het systeem in de weg zit en zij brengen alles terug naar de manier waarop Spirit met de mensen werkt en de mensen met Spirit werken en zij schenken geen enkele aandacht aan de liefde van God. Dat is wat er is veranderd. In de laatste 20 jaar ben ik hier naartoe gekomen om jullie informatie te geven over het feit dat er een Schepper is en die jullie familie is…..het ontbrekende stukje. Deze Schepper waar de mensen naar zoeken wil niet vereerd worden. Hij wil geliefd worden als familie. Het ontbrekende stukje waar jullie naar zoeken heeft een gezicht, een hart en jullie kijken er elke dag naar in de spiegel. De liefde van God is echt. Compassie voor de mensheid door alle vormen heen is de lijm die tot nu toe steeds werd gemist. Het is een evolutionair idee en een stap die verder gaat dan het systeem. Het is kwantum en het kan niet proefondervindelijk gemeten worden. Het heeft geen plaats en geen vorm. Je kunt het niet op en lijst zetten en het intellectualiseren. Daarom gaat het buiten de doos van al het andere dat binnen het systeem op lijsten staat geschreven.

Vanaf de dag van aankomst heb ik gezegd: “Ik was jullie voeten met de liefde van God, de tranen die wij plengen omdat wij gewapend zijn met de mogelijkheid om aan de voeten van de mensheid te zitten.” Vandaag moesten jullie ons binnenlaten op een plaats die hiervoor gebouwd is. De wijsheid van de dag zegt dat er een God is die wijs en liefdevol is en die binnenin jullie zit. Als jullie die een kans geven zul je uitvinden dat het familie is en als je het een kans geeft dat het de kracht is waar wij het de hele dag over gehad hebben.

Dit is de stamlijn van spiritualiteit op deze planeet, dat jullie de waarheid van de Ouden hebben herontdekt, dat de geheimen aan jullie werden onthuld als kerninformatie die de mensheid wist vanaf het begin. De opwaardering moet daarom een tijd van weer opeisen zijn van wat altijd waar was en altijd van jullie was. Jullie Akasha geeft het aan, bevestigt dat het waar is en accuraat, dat er meesterschap van binnen is en dat jullie de controle over de planeet hebben.

Op deze plaats is er geologie die zich deze boodschap zal herinneren. (kristallijnen structuren) Op deze plaats zal er in de toekomst onderwezen worden rondom het feit dat de mens controle heeft over alles en dat de macht die alles omringt de liefde van God is. Voeg alles samen, geliefden, en jullie zijn onstuitbaar en zullen vrede scheppen op deze planeet en langzaamaan zullen jullie dingen zien vormen naar een redelijke uitwisseling met mensen zodat er geen oorlog hoeft te zijn door haat of een conflict of door verschillen in denkwijze. Een volwassenheid in bewustzijn zal zich ontwikkelen als leiderschap zich zal wenden naar de rest van het leiderschap en zichzelf niet zal isoleren. Bewustzijn dat zegt dat wat de mensheid wil een vredige plaats is voor haar kinderen.

Er is niemand in deze zaal, of tussen de lezers, die het daarmee oneens is. Schep het dus! Loop hiervandaan en schep het! Ga hiervandaan en weet dat jullie zijn vervuld van de macht van deze opwaardering en dat de reden van deze gebeurtenissen vandaag is dat er een opmerkelijke verandering heeft plaatsgevonden in mensen – een verandering waarvan wij wisten dat hij zou komen als jullie dat wensten, en dat deden jullie.

Ik praat over deze dingen als Kryon, liefhebber van de mensheid. Wat gaan jullie daarmee doen? Was het een leuke boodschap voor jullie of was er meer? Sommigen van jullie zullen vertrekken met stukjes van mij. Het is ik dat jij is. In een kwantumstaat vul ik op dit moment de harten van degenen die dat willen met de liefde van God, met de zaden van genezing, met de goddelijke openbaringen van waartoe jullie zelf in staat zijn. Laat deze zaden planten zodat als jullie hiervandaan gaan of ophouden met lezen er veel zal gebeuren waar jullie om gevraagd hebben.

Voor sommigen van jullie was dat de reden waarom jullie zijn gekomen.

En zo is het.

KRYON