Kryon in McCloud, Californië. 3 – Lineaire Reflecties. 1

Live Kryon Channeling:
Kryon in McCloud, Californië. 3

Lineaire Reflecties. 1

  28 juni 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Deel 2 is reeds verschenen onder: Wo en de muziek, zie deze link

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

De vreugde van onthullingen is gepast voor dit publiek. Zo velen van jullie horen boodschappen die ergens op slaan en jullie horen hen vanuit een bron. Het is niet noodzakelijk een boodschap waarnaar anderen ook zullen luisteren en daar wil ik het juist over hebben. In deze korte tijd wil ik jullie een kleine channeling geven. Sommige boodschappen zijn heel moeilijk, andere hebben verhalen. Sommige hebben het over dingen die jullie niet kunnen zien maar waarvan jullie weten dat zij er wel zijn. Wij zijn nog steeds in McCloud met deze serie boodschappen in dat wat een channeling-retraite wordt genoemd.

Lieve mensen, als jullie naar deze speciale boodschap zijn gekomen en jullie eerder niet veel van de Kryon-boodschappen hebben gehoord of gelezen, of misschien voor het eerst in het publiek zitten omdat jullie een paar boodschappen hebben gehoord, ben ik mij daarvan bewust. Er zijn sommige concepten die wij al jaren geven, maar hoe kunnen jullie alles weten dat in alle channelings in al die jaren is gebracht? Er zijn ook mensen die dit zelf onthullen door de vragen die zij stellen door directe en indirecte vragen, degene waarvan wij weten dat jullie erover denken. Er waren ook grote statements van Kryon over kwantum-schap door het feit dat jullie je bewegen uit de lineariteit. Er zijn veel mensen die zeggen: “Ik begrijp dit niet echt. Niet altijd. Wat heeft dit nu te maken met de liefde van God, met de Opwaardering, met de verandering en alle andere dingen waarover jij spreekt? Zelfs diegenen in de berg….kan jij uitleggen, Kryon, wat dit betekent?” Zij waren te lineair of bewogen zich van de lineariteit naar iets anders. Ik zal het jullie vertellen en ik zal dit doen op een manier die helder voor jullie is. Dit zal dus antwoorden geven op dingen die misschien voor de toekomst zijn. Er zijn zoveel vragen die hout snijden, logisch voor jullie zijn in jullie realiteit en vaak zal ik hen beantwoorden alsof ik mij niet bewust ben van jullie realiteit. Wat als ik jullie vertel dat realiteit tegenwoordig een bewegend doel is, dat realiteit voor heel veel mensen omhoog begint te gaan van een oude realiteit van lineariteit naar iets anders?

Jullie leven op een manier in dimensies die beperkt zijn en jullie gaan je langzaam losmaken van deze beperkingen. De dimensie waarin jullie je nu bevinden is er een van rechte lijnen….dat is de lineariteit. Laten wij eens een paar voorbeelden geven over waar jullie aan gewend zijn en als jullie deze voorbeelden horen zullen jullie zeggen…”En?” omdat dit normaal is en het alles is wat de mensheid ooit had. Als ik jullie probeer te vertellen wat er gebeurt of wat er gaat gebeuren in de paradigma-opwaardering van de realiteit, als jullie jezelf in bewustzijn letterlijk optillen, worden de rechte lijnen, cirkels. De manieren van denken, heel anders dan vandaag….de manier van onderwijzen….heel anders dan vandaag en dit gaat zich heel langzaam voordoen.

Laten wij beginnen met iets dat jullie allemaal kennen: school. Jullie zitten allemaal vast op een lineaire manier. Hier is de lineariteit: Jullie zitten in een klas met andere kinderen en jullie hebben een boek, een leraar en misschien en schoolbord waar hij of zij op schrijft en jullie leren wiskunde en op alle scholen leren jullie in de eerste klas over cijfers. Op het volgende niveau leren jullie hoe zij samengaan en hoe jullie hen kunnen optellen en delen. Dan leren jullie vermenigvuldigen en misschien hebben jullie een bord waarop deze dingen staan. Dit is lineair….jullie gaan van niveau naar niveau naar niveau. Naar een volgend niveau gaan is jullie statement over een hoger niveau van kennis. Dit wordt zelfs vandaag nog toegepast op esoterische dingen en de reden is, lieve mensen, dat jullie dit begrijpen maar jullie dienen ook te begrijpen dat dit puur lineair is want niveaus zijn lineair….van een naar twee, van twee naar drie, van drie naar vier en jullie begrijpen ook dat jullie niet met vier kunnen beginnen omdat jullie de kennis van een dan niet hebben….dat is lineair. Er zijn mensen die dan zeggen: “Kryon, natuurlijk is dit lineair want het is de enige manier waarop dit kan. Je moet lopen voordat je kunt rennen.” Echt? Dat is lineair. “Bedoel jij dat er ook een mogelijkheid is om te rennen voordat je kunt lopen?” Ja, die is er! Ik zal het jullie vertellen op een manier waarop jullie begrijpen wat ik bedoel en toch zal het nog steeds een mysterie blijven omdat jullie nog niet zover zijn. Als jullie spirituele dingen willen leren kan ik jullie vertellen dat jullie in de meest lineaire systemen terecht zijn gekomen die er bestaan. Alles dat jullie spirituele systemen op de planeet jullie vertellen is lineaire praat. Denk eens even na. Als jullie naar de kerk gaan, waar dan ook, of een synagoge of moskee, krijgen jullie lineaire informatie….meestal vanaf een bord of iemand die onderwijst en jullie zitten en ontvangen lineaire informatie over God en vaak bestaat die informatie uit de geschiedenis over de jaren waarin de dingen zijn gebeurd en jullie bevorderen hen dan tot wetten, een doctrine, en een doctrine is lineair….hier is wat er is gebeurd, hier is wat er gaat gebeuren….hier is wat er wordt verwacht….hier is wat jullie moeten doen en wat jullie niet moeten doen en heel veel andere lineaire dingen….hier zijn de stappen die jullie naar God moeten maken en hier zijn de stappen waarmee jullie God kunnen mishagen…hier is wat jullie kunnen doen als jullie God mishaagd hebben….jullie moeten hier zijn en bepaalde dingen doen….hier zijn de stappen. Sommige van jullie geloofssystemen geven jullie de gereedschappen en “Hier moeten jullie naartoe gaan, naar die persoon en vertellen wat je verkeerd hebt gedaan!” Zien jullie de lineariteit….zelfs als jullie zitten en bidden? Jullie kunnen bepaalde gebeden steeds weer herhalen en om dit te kunnen doen moeten jullie hen eerst leren. Dit is lineair! Dit is jullie beste raad, lieve mensen, in een oude energie.

Maar wat denken jullie van spreken met de Creatieve Bron van het Universum? Dit is de lineaire mens en dit is altijd zo geweest. Jullie kunnen zeggen: “Kryon, dit is de manier waarop het werkt! Gewoon, zoals het werkt!” Ik wil jullie zeggen dat jullie gelijk hebben….dat is de manier waarop het werkt. Maar dit gaat veranderen. Jullie gaan al dingen zien die normaal gesproken buiten jullie liggen. Wij hebben onlangs gesproken over het Veld. Het Veld is datgene dat de potentiëlen van de toekomst bevat. NIET de toekomst maar de potentiëlen ervan, en dat is een multidimensionaal concept en jullie gaan nu beginnen om dit te zien. Jaren geleden vertelden wij jullie dat er in het Veld een potentieel was van mensen die de dingen anders zouden gaan zien dan in die tijd. Een Veld dat bevatte WAT ER ZOU KUNNEN GEBEUREN als voldoende mensen hoger zouden gaan denken op een plaats die men toen nog niet echt begreep. In dit Veld met die potentiëlen dat jullie nu zien kun je dit herkennen of niet. Ik vertelde jullie dat het Veld een hogere integriteit bevatte. Nu zeggen jullie direct dat dit lineair is omdat ik “hoger” zei. Dit komt omdat ik lineaire beschrijvingen gebruik als ik spreek, al zolang ik channel met deze man, omdat jullie dit kunnen begrijpen. Wat was er in het Veld waarover ik toen sprak en wat jullie nu hebben? De integriteit van relaties van mens tot mens die zich heeft uitgedrukt in achterstelling van vrouwen. Ik heb jullie verteld wat eraan kwam….dat er een tijd zou komen met grotere integriteit voor dingen die altijd ter discussie hebben gestaan. Ik heb gezegd dat de donkere kant van de mensheid zich zou laten zien….en dit is gebeurd. Nu hebben jullie weerstand tegen hetgeen jullie eerder vrij waren om te kiezen. Dit noemen wij: toegenomen licht. Ik heb jullie verteld dat er iets zou komen dat in het Veld zat. Het is een potentieel en geen voorspelling: dat er iets afschuwelijks op de planeet aan de gang was dat universeel het geval was….al vele, vele tientallen jaren en het heeft te maken met menselijke kinderslavernij. Ik heb jullie verteld dat het zeer heersend is en dat er groot geld achter zit en het is afschuwelijk waar dit geld vandaan kwam. Ik heb jullie verteld dat er mensen zijn die eraan meedoen en het is afgrijselijk als jullie hun namen zouden kennen. Ik heb jullie ook verteld dat zij onaantastbaar waren…..tot nu toe! Let hierop!!! Want dit is gewoon de volgende stap van wat er in het Veld is en dat niet lineair is. Het is niet lineair, nietwaar, dat opeens dingen aan de oppervlakte komen waar dit nooit gebeurde….waar is de lineariteit van de stappen van gepastheid van iets dat zich gewoon voordoet? Wat als jullie op niveau vier beginnen in plaats van niveau een als iets zich gewoon voordoet? Dit is waarover ik spreek. Waarom ga ik naar deze moeilijkheden? Om jullie dit te geven: want als jullie naar de volgende stap gaan wil ik dat jullie nadenken over wat jullie hebben en ik zal het weer vertellen: Wat hebben jullie dat niet lineair is? Het is zo niet-lineair dat jullie erom lachen. Het is: als jullie verliefd worden! Bijna alle mensen hebben weleens in de ogen van een partner gekeken en werden een beetje gek. Dit is wat er gebeurt….een niet-lineair paradigma. Het is geen emotie, lieve mensen, het is heel goed gedefinieerd: het is een totale lichaamservaring die niet lineair is en als jullie in die staat verkeerden hebben jullie die gezien en gevoeld en is er een euforie die jullie niet kunnen verklaren. Waar begon dit? Waar begint liefde? Wat is de eerste stap van liefde? Jullie zeggen dat het niet zo werkt omdat het allemaal opeens verschijnt. Het was er gewoon allemaal. Het beïnvloedt je manier van denken, je hart…een euforie en er is geen andere plaats waar jullie willen zijn….verliefd!

Het is niet lineair! Ik heb dit eerder verteld en elke moeder weet dit….nog een expressie van de liefde van God….als jullie in de ogen van je pasgeborene kijken….waar begin je dan? Wat is de eerste stap van liefde om te voelen dat die overweldigend is om te kijken naar het leven dat uit je komt en jullie zien de toekomst en het verleden en realiseren je wat er aan de hand is en de schoonheid en het wonder van dit alles als het kind de ogen opent en je aankijkt. Wat is de eerste stap? Die is er niet. Dit is niet-lineair. Het is er gewoon en het is er opeens. God houdt opeens van jullie en er is geen stap naar verlossing waar jullie uit een of andere kwaadaardige conditie vandaan komen en jullie dan de liefde van God kunnen vergaren…..dat bestaat niet….dat is lineair.

Wat ik jullie dus wil vertellen is dat er een paradigma van realiteit aankomt  dat alles zal beïnvloeden. In die passie is alles liefde en compassie, ervaring en integriteit maar wat er gebeurt is dat er voor het verlangen een andere manier van denken is over de basisdingen waarover ik jullie heb verteld. Kunnen jullie je een klas vol kinderen voorstellen die samenwerken begrijpen? Het eerste wat zij doen is elkaars hand vasthouden en naar een samenwerkingsstaat gaan, zelfs als zij nog jong zijn. De leraar zegt: ”Vandaag hebben wij een les over wiskunde. Bij echte samenhang hebben kinderen een veel beter idee van getallen en in plaats van stap voor stap krijgen zij concepten. De concepten van externe samentrekking en de concepten over wat getallen kunnen betekenen en als zij klaar zijn met de les beginnen zij met de opgaven. Zij beginnen met de oplossingen en hadden nooit stap A, B en C of: wij nemen dit getal! Hier is een hoger of een lager getal! De concepten van de cijfers worden allemaal tegelijk gegeven omdat zij in een staat van samenhang zijn.

Ik gaf jullie zojuist het onderwijs van de toekomst en dit zal niet morgen al zijn, lieve mensen, maar dit is al geprobeerd. Het idee dat mensen zich kunnen aansluiten bij het Veld en concepten kunnen zien die daar zijn, inclusief cijfers, wiskunde, concepten van geschiedenis en niet van lineaire jaren….de concepten van wat er door de geschiedenis heen met de mensheid is gebeurd naar het ineens weten van de gebeurtenissen, de jaren en de concepten van het bestuderen van een niet functionerende samenleving, maar het vieren van een multidimensionale samenleving in de toekomst.

Stel je eens een kerk voor met niet-lineaire leringen waar jullie direct de liefde van God voelen en zitten en direct alle liefde en alles wat jullie moeten weten aan jullie wordt gegeven omdat jullie daar rustig zitten in de liefde van God. Stel je eens voor dat je naar een plaats kan gaan waar geen doctrine is, geen profeet en geen leraren. Stel je eens een gebouw voor, misschien een waar geen muren zijn. Ik geef jullie alleen maar nieuwe manieren om EEN te zijn met de Schepper. Ik heb jullie manieren gegeven voor het realiseren van de Schepper. Ik heb jullie manieren gegeven om de stappen van verlossing weg te vagen. Ik heb jullie een manier gegeven die conceptueel is voor wie jullie zijn en wie God is en over het feit dat er echt geen verschil tussen jullie is. De realiteit zal een bewegend doel zijn en ik heb dit jullie eerder verteld. Zo diepgaand zal het zijn dat oude zielen dit eerst zullen vinden en er zal een scheiding zijn en die scheiding zal tussen oude energie en nieuwe energie zijn en dit zal een punt zijn in de samenleving, misschien wel problemen geven als er menen zijn die gemiddeld 150 jaar zullen leven en mensen die nog steeds in de oude energie leven en niet zo oud worden. Zij zullen zich naar jullie keren, lieve mensen met een hoger bewustzijn, en zeggen dat jullie een pact hebben gesloten met de duivel omdat oude energie niet omhoog kan kijken naar een hoger niveau. Wij hebben jullie verteld dat dit bij bewustzijn zo is en dat jullie deze veldslag zullen uitvechten als de mensheid in zijn geheel minder lineair gaat worden.

Dit is een leerboodschap om jullie eraan te herinneren dat het overwinnen van de angst niet met een lijst gepaard gaat. Het gaat niet met een lijst met dingen gepaard om uit het verdriet te komen….het begint met het uitvlakken van alle regels en zitten en geliefd zijn door God….als jullie dit willen in een vacuüm van jullie eigen schepping waar jullie in staat zijn om informatie te ontvangen met je eigen naam erop en waar jullie naartoe gaan op een multidimensionale manier die jullie niet hadden verwacht…dat is de waarheid!

Dit zijn de dingen die wij jullie wilden laten weten in deze mooie momenten die wij hebben.

Alle channelings vertellen jullie dezelfde dingen. Dit is de uitnodiging en die zal het altijd zijn, aan een geweldig menselijk wezen dat hiernaar luistert, dit leest, en voor mij zit.

En zo is het.

Kryon