Kryon in McCloud, Californië. 4 Lineaire Reflecties. 2

Live Kryon Channeling:
Kryon in McCloud, Californië. 4

Lineaire Reflecties. 2

  28 juni 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Wij bevinden ons weer in McCloud en gaan door met de boodschappen tijdens deze retraite. Ik wil even terugkijken naar de boodschap van gisteren en hiermee doorgaan. Wij spraken over wat lineair en niet-lineair is en wat dit betekende. Ik gaf jullie de mogelijkheid om iets te waarderen dat jullie nog niet begrijpen en dat buiten jullie realiteit valt. Ik gaf jullie voorbeelden van enkele dingen die niet-lineair zijn en die jullie allen kennen. Dit alles om jullie naar deze boodschap te brengen. De boodschap van vandaag gaat over iets dat nieuw voor jullie is omdat hij niet-lineair is en tegelijkertijd extreem bruikbaar en iets dat eeuwenlang verborgen is geweest, en als wij zeggen verborgen bedoelen wij dat het buiten het gezichtsveld valt van wat jullie geloven. Maar opeens door de nieuwe energie en het ontwaken van de planeet wordt het een beetje duidelijker. Wij gaan het hebben over het Veld, wij zullen het voor jullie uitleggen op makkelijke manieren die jullie kunnen begrijpen of niet. Even geleden vertelde Alcazar – de vorige spreker – iets. Hij zei dat het Veld jullie uitnodigt om het potentieel te vinden. Er is dus het idee dat er iets is dat jullie omhult dat bij jullie hoort maar waar jullie je nog niet echt bewust van zijn en een uitnodiging hebben om eraan mee te doen. Dit is een multidimensionaal niets, nietwaar, want plotseling is er een idee dat er iets is dat jullie niet kunnen zien.

De definitie van het Veld: Het is een multidimensionale soep van potentiëlen die niet zijn gerealiseerd, voor de mensheid, de samenleving en ieder mens apart. Een multidimensionale soep van potentiëlen die al bestaan voor de mensheid, de samenleving en ieder mens apart. Dit is moeilijk uit te leggen omdat de meeste mensen in de lineariteit gewoonweg geloven in overleven….dingen gebeuren bij toeval en het grootste deel van hun leven doen zij in een lineaire vorm, maar de realiteit is altijd onderwerp van verandering. De realiteit is dat de realiteit die zij kennen en weten feitelijk tot hun omgeving behoort, en niet aan hen en zij navigeren voorzichtig in hun omgeving en hopen te overleven zonder ongelukken, zonder ziekte en al dit soort dingen. Maar de realiteit die jullie beginnen te zien is groter. Wat als er veelvoudige potentiëlen zijn voor ieder van jullie, voor jullie samenleving, voor jullie land, voor al dit soort dingen, die daar al zijn en erop wachten dat zij door jullie keuze gemanifesteerd zullen worden. Dit zou betekenen dat jullie zouden kunnen controleren, of op zijn minst mee kunnen doen, aan jullie realiteit. Jullie kijken naar het podium en zien dar drie channelaars. Denken jullie echt dat zij bij toeval doen wat zij doen? Jullie kennen hun verhalen en jullie weten dat deze verhalen werden geleid….met hun intentie. De intentie die zij hadden was dezelfde als twee channelings geleden in de Parabel over Wo die werd gevraagd: “Wat is jouw statement?” Hij zei: “Vertel mij meer!”

De boodschappen van vandaag, de drie boodschappen, hebben dit steeds weer verteld. Waar hebben jullie weleens eerder de uitdrukking “JA” gehoord? (Kryon lacht) Dit is de tweede keer van vandaag dat hetzelfde van toepassing is en dat is dat er potentiëlen zijn die niet zijn gerealiseerd, klaar zijn voor jullie. Weten jullie, lieve mensen, dat de mensheid altijd heeft geweten dat er meer is dan hetgeen jullie weten? Hoe vaak hebben wij jullie verteld dat als jullie een samenleving hebben die gelooft in het leven na de dood….er een herkenning is dat er meer is? Maar in alle gevallen is dit nadat jullie zijn overgegaan. Wat als er iets daar vandaan is dat jullie ook in jullie heden hebben? Er zijn zoveel onderwerpen waar wij naar kunnen kijken die feitelijk laten zien dat mensen begrijpen dat het in feite HIER is. Wat zij hiermee doen is interessant. Een natuurkundige begrijpt dit al, misschien niet op spiritueel niveau, maar de experimenten beginnen dingen te tonen die verder gaan dan zij weten en die niet-lineair zijn en daar hebben wij gisteren over gesproken. Zij zien dingen over de tijd die zij niet hadden verwacht, zij zien locatiedingen die zij niet hadden verwacht en die de vraag oproepen of natuurkunde compleet is of dat er meer zou kunnen zijn.

Laat mij jullie een paar dingen vertellen waar mensen al aan denken en zich intellectueel al van bewust zijn. Dit roept dan weer de vraag op: Is het werkelijk wat jullie denken dat het is? Misschien hebben jullie een filosofie gehoord; die kennen de filosofen, de intellectuelen en zelfs de wetenschappers. Het is een filosofie die men zich dit afvraagt…het is een vraag over jullie bestaan: Is het waar dat jullie levens leven in verschillende dimensies tegelijk? Misschien hebben jullie hiervan gehoord. Is het mogelijk dat jullie met jullie naam, met jullie lichaam feitelijk op vele plaatsen tegelijk zijn en in vele dimensies dezelfde soort leven leiden in verschillende realiteiten? Jullie hebben hier zeker weleens van gehoord. Wat als ik jullie vertel dat dit model precies is waar wij het over hebben want in plaats van veelvoudige dimensies hebben jullie veelvoudige potentiëlen en zij bestaan allemaal tegelijk en zijn er klaar voor dat jullie hen “pakken.” In plaats van dimensies waarin jullie leven in andere werelden en andere plaatsen zijn jullie allemaal hier met verschillende potentiëlen, lagen, lagen, lagen….andere potentiëlen.

Laat mij nog een stap verder gaan. Jullie hebben misschien gehoord van helderzienden die in de ethers kunnen gaan en terug komen met voorspellingen en de voorspellingen die zij meenemen zijn soms erg duister en brengen hel en verdoemenis en zij plakken daar een datum op omdat dit het was dat zij helder zagen. Wat zij hebben gedaan, lieve mensen, was het Veld in gaan en een potentieel oppikken, meenemen en uitsturen. Jullie zouden kunnen vragen waarom zij geen betere potentiëlen zien en nu wordt het heel begrijpelijk omdat de menselijke natuur, het bewustzijn, op een heel laag niveau is. Dit is waarom jullie hier zijn; jullie zijn hier om deze dingen te horen en toe te nemen in bewustzijn, maar op dit moment zullen vele helderzienden alleen maar de donkere potentiëlen zien omdat dit de energie is waarin zij leven. Begrijpen jullie dit? Zij zullen dat potentieel meenemen en jullie hel en verdoemenis geven, zij zullen een datum noemen en het gaat niet gebeuren….steeds weer…het gebeurt niet….het gebeurt niet. Dit zou jullie een aanwijzing moeten geven over wat er aan de hand is. Dan zijn er nog de mensen die echt interessant zijn. Misschien weten jullie dat jullie regering helderzienden op afstand gebruikt en dat zij geloven in het Veld. Al te vaak komt een van hen terug en zegt: “Hier is een potentieel!” en zij zijn accuraat. Vaak hebben zij alleen negatieve dingen aangeraakt die mensen voor jullie in petto hebben omdat degenen die het Veld kunnen benaderen de potentiëlen zien om degenen te helpen die jullie willen beschermen. Zij kunnen dus weten dat bepaalde dingen kunnen gebeuren. Het gaat dus herkend worden. Het wordt zelfs nog beter. Artiesten hebben het Veld al eeuwenlang, eonen lang, gebruikt. Hoe kunnen de meester-schilders de beelden uit de lucht oppikken? Waar komt dat vandaan? Ik zal jullie een voorbeeld geven dat jullie zullen begrijpen. Soms werd aan artiesten die beeldhouwers zijn gevraagd: “Hoe zie jij dit prachtige beeld voor je dat vandaag als een meesterwerk wordt gezien? Hoe zie jij dat?” In de lineariteit denken jullie: “Wel, ik hak of snij alle stukjes weg en maakte het in een vorm die ik begreep en van het een kwam het ander…” Dit is helemaal niet de manier waarop het ging. In feite waren zij hier heel duidelijk over. Zij zeiden: “Wij zien het in de steen en hakken de dingen weg die daar niet thuishoren.” Dat is het Veld! Het potentieel van het beeld is er dus en alles wat zij deden was het weghakken van de dingen die er niet thuishoorden….door weg te halen wat er niet thuishoorde.

Ik wil jullie ook een duister voorbeeld geven en het is iets dat heel, heel begrijpelijk is. Jullie hebben veel verhalen en films over donkere entiteiten die jullie angst aanjagen en in de nacht met angstaanjagende dingen komen in horrorfilms en dit is een herkenning van dingen die multidimensionaal zijn. Als jullie dit afwegen tegen het aantal engelenfilms dat jullie zien… Jullie zullen een trend gaan zien. Wat jullie hebben gedaan met de energie van het multidimensionale is die naar het laagste niveau trekken en door dit te doen schiepen jullie monsters en kwade geesten. Dit komt regelrecht van een lage menselijke natuur. Ik zeg het nu en ik zeg het voor de toekomst: jullie kunnen beter een beetje meer naar het licht kijken en met name bij sommige films en verhalen die heroïsch zijn en die dat ontwikkelen wat bovennatuurlijk is, op een engelachtige manier.

Laten wij jullie een ander voorbeeld geven. Dit voorbeeld is persoonlijk omdat het betreft wat ik doe met jullie. In 1989 kwam ik naar deze planeet en begon ik jullie iets te vertellen….in 1989….ER ZAL GEEN ARMAGEDDON KOMEN! In 1993 toen het eerste boek uitkwam kon iedereen dit zien en lezen. Er zou geen armageddon komen. Deze informatie konden jullie in die tijd niet in de geschriften vinden en ook niet bij anderen die de toekomst voorspelden. Of het nu om Nostradamus of de geschriften ging: zij vertelden jullie allemaal dat armageddon zou gaan komen. Jullie stonden voor een splitsing die misschien het einde van de beschaving zou zijn en alle nieuwe wapens en uitgevonden raketten duidden erop dat dit zou gaan gebeuren. Jullie waren midden in een koude oorlog wat aangaf dat dit zou gaan gebeuren. Toch gebeurde dit niet. “Betekent dit, Kryon, dat jij dingen kunt voorspellen? Het antwoord is Nee! Zie je, mensen hebben vrije keuze. “Wat is deze vrije keuze?” hebben mensen gevraagd en nu komen wij bij het Veld. Jullie hebben vrije keuze om de potentiëlen die in het Veld zijn te accepteren en JA te zeggen, want als jullie gewoon blijven zitten gebeurt er niets en zijn jullie inderdaad slachtoffers van kansen die niet begrijpen dat er een plan is en dat er veelvoudige mogelijkheden zijn om hetgeen er bestaat en niet gemanifesteerd is, kunnen hebben….dat is de boodschap. Wat ik jullie toen gaf was het potentieel van het grootste voor de planeet….dat jullie verder zouden gaan na 2000….verder dan 2012 en dat hier een nieuwe energie was.

Dertien maanden voordat er een nieuwe paus was gaf ik jullie deze informatie en dit was geen waarzeggerij. Het potentieel werd gebrouwen….het was daar….het gebeurde. Dit is een voorbeeld van de manier waarop het zal gaan en niet bij iemand die speciale vaardigheden heeft maar bij iedereen bij het lezen van het Veld en men weet dat dingen daar in potentie aanwezig zijn, maar met vrije keuze! Wat ik jullie gaf waren de hoogste potentiëlen en niet iets dat feitelijk zou gaan gebeuren.

Gisteren sprak ik over de Noord Koreaanse leider omdat ik jaren geleden al heb gesproken over het potentieel van zijn verandering…en dit gebeurde inderdaad. Was dit waarzeggerij? Ik gaf jullie deze voorbeelden om te zien en te verifiëren dat het Veld bestaat. Dit is echt. Er is een Veld met multidimensionale superpotentiëlen waarbij jullie zijn betrokken in zo vele lagen, mogelijkheden en alles wat jullie hoeven te doen is opstaan en JA te zeggen en hen te zien. Dit alles om jullie het idee te geven dat het Veld bestaat en dit roept ook de vraag op…..wat is echt? Het antwoord op wat echt is….wat jullie ook mogen kiezen. (Kryon lacht) Dit is controversieel. Er zijn mensen die geloven dat God een plan voor deze Aarde heeft en gewoon afwachten wat er gaat gebeuren. Zo is het niet. God heeft een plan voor deze Aarde en dat is: nu het meeste licht te laten zien en dat jullie dit met vrije keuze kunnen nemen en zien, ermee kunnen werken en begrijpen dat jullie geen slachtoffers van deze planeet zijn en dat jullie naar plaatsen gaan waar jullie in het Veld zijn en dingen doen waarover jullie dromen en je nooit realiseerden dat jullie hen konden manifesteren en dat hier een boek over geschreven kon worden, en jullie weten over wie ik nu spreek, er zijn gevoelens waar jullie mee kunnen werken. Ik spreek nu tegen de helers: er zijn genezingen waar jullie mee kunnen werken die nog niet zijn gebeurd maar die wel gaan gebeuren en mensen zullen het weten als jullie meer met het Veld werken dan jullie ooit hebben gedaan. Er zijn mensen die hier vandaan lopen en zich niet lekker voelden, of er nu ongemak was of ziekte en die zich nu opgelucht voelen: “Bedoel je dat ik keuze heb met betrekking tot de realiteit?” Leven jullie in vele dimensies? Op een bepaalde manier wel en een aantal zijn supergezonde en blije mensen waardoor anderen graag naar hen toe gaan….dit is werkelijkheid. Jullie zijn fris en vreugdevol en dit geeft jullie de ene na de andere patiënt en dit is werkelijkheid. De oude zielen die hier in deze zaal zitten en naar deze boodschap luisteren zullen dit in praktijk brengen, ermee werken. Vele anderen zullen zeggen dat dit niet waar is… “Is dit echt?” en zij gaan hun eigen weg en begrijpen niet dat jullie de leiding hebben over wat er met jullie gebeurt.

Als wij zeggen: ga anders van deze plaats vandaan, is dit precies wat wij bedoelen….dat jullie kijken naar de potentiëlen in het Veld waarvan jullie dachten dat jullie hen nooit onder controle zouden kunnen krijgen of er deel van uitmaken, maar jullie hebben je naam op hen staan want zij bestaan…vlak boven jullie….kijk maar! Welke willen jullie hebben? Degene die jullie nu hebben of het potentieel dat er altijd al is geweest en dat precies kan zijn waar jullie je hele leven over hebben gedroomd? Dit is een nieuwe realiteit…dit is een nieuw paradigma….dat gaat buiten de lineariteit omdat hier licht is dat zich begint te vertonen.

Lieve mensen, wij houden van jullie.

En zo is het.

Kryon