Kryon in Melbourne, Australië: “De Brug der Zwaarden.”

Live Kryon channeling:

“De Brug der Zwaarden.”

Lee Carroll / 18 maart 2012
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

In het schema der dingen bereiken jullie het hoogtepunt van wat wij het beslissingspunt van de mensheid zouden willen noemen. Om het in hetzelfde licht als wij te kunnen zien moeten jullie twee dingen begrijpen. Eerst: door een stukje terug in de tijd te gaan zullen jullie je herinneren dat ik in mijn eerste boodschappen voor jullie vertelde dat het menselijk bewustzijn aan het veranderen was. Ik bracht jullie vanaf het allereerste begin de informatie over mijn attributen op de planeet, dat de mensheid in een opwaardering zat en dat ik met een speciaal doel was gekomen en dat was het opwaarderen van met magnetisme van het raster. Ik vertelde jullie dat de Kryongroep zelf daarmee klaar zou zijn in het jaar 2002 en zou weggaan, en dat gebeurde ook. Dit was allemaal als antwoord op wat jullie als mensheid hadden bereikt en sommigen van jullie hebben de wiskunde erbij gehaald en realiseerden zich dat dit prachtig paste binnen de voorspelling van de equinoxen (nachtevening) – een 36-jarig raamwerk waar jullie zon in lijn staat met het midden van het melkwegstelsel het begin en het einde van de 26.000-jarige schommeling van de planeet.

Dit astronomische attribuut is ook esoterisch (bovennatuurlijk) in lijn met wat de Ouden zeiden dat er zou gaan gebeuren – een beslispunt voor de mensheid dat het belangrijkst van alle zou zijn, een dat ongelooflijk veel energetische doelen met zich meedraagt. Daarom ben ik gekomen en als jullie kijken naar mijn eerste boodschappen zullen jullie zien waarom ik kwam voor iets dat er met de mensen gebeurde en het had te maken met jullie toekomst. 22 jaar geleden vertelde ik jullie dit en in 1993 hadden jullie de publicaties daarvan. (Kryonboek 1) Nu zijn jullie hier al die jaren later in 2012 en hebben precies wat wij jullie hebben gezegd. Wij gaven jullie toen potentiëlen waarvan sommige potentiëlen voor de mensheid werden en andere niet.

Wij hebben alleen te maken met potentiëlen maar de sterkste daarvan spraken over jullie toekomst vandaag.

Ten tweede wil ik dat jullie je herinneren dat toen jullie op deze planeet kwamen, elk van jullie uniek was. Het maakt niet uit hoe oud je bent als je hier zit, elk van jullie is een oude ziel. De oude zielen zijn degenen die ernaar neigen om af te stemmen en te lezen en te luisteren naar een boodschap als deze en dat hebben wij ook al eerder gezegd. Wat wij hier dus hebben is een unieke groep en ik wil dat jullie je de vonk van de waarheid herinneren van toen jullie hier kwamen, allemaal. Fris binnen het kwantumschap dat zichzelf insluit in jullie geheugenleer in jullie oren klonk toen jullie hier als baby aankwamen: “Dit is het leven dat het verschil zal maken.”

Er zijn zelfs sommigen van jullie die de vraag hebben gesteld: “Waarom leef ik?”Jullie weten wie jullie zijn. Toen er alleen maar duister om jullie heen was, veroorzaakt door de omstandigheden en de situaties, waarvan enkele: gezondheid, waren wij daarbij. Ik zal jullie vertellen waarom jullie hier zijn. Jullie zijn hier om de taak af te maken waar jullie heel veel jaren geleden aan zijn begonnen. Dit is het beslispunt en vanuit mijn standpunt gezien, is die al genomen.

Er ligt geen test voor jullie omdat jullie die al hebben gepasseerd. In jullie tijdlijn zijn er nog 18 jaar voor (de voorspelling). Dus aan het eind van dit jaar, het 2012 punt, bij de zonnewende, is het allen maar een vieringmoment in 3D-tijd. Dat is het moment waarop jullie vieren dat jullie het hebben volbracht. En ik volsta met te zeggen dat degenen die deze verlichte plaats schiepen die Aarde heet weten dat jullie dit deden. Er zijn al vieringen in de hemelen en toch gebeuren dingen op de planeet waarvan wij jullie hebben verteld dat zij zouden gaan gebeuren, en dan zijn er toch nog mensen die zich zorgen maken.

De Brug der Zwaarden. Onthuld.

Ik wil jullie geven wat ik “De Brug der Zwaarden Onthuld” zal noemen. Het is een frase die wij jullie in het verleden vaak hebben gegeven. Wij vertelden jullie dat aan het eind – dat wil zeggen, aan het eind van het de oude tijdgeest van de planeet (nu), jullie de Brug der Zwaarden zouden hebben.

Laat mij jullie enkele potentiëlen voor de toekomst vertellen. Dit is niet wat er over enige generaties vanaf nu gaat gebeuren maar eerder direct nu. De Brug der Zwaarden is er. Sommigen van jullie hebben deze informatie omgetoverd in een vorm die aansluit bij de Oude profetieën in de Heilige Geschriften waarbij jullie je best deden om aansluiting te krijgen van data en gebeurtenissen zodat jullie er chocola van kunnen maken. Sommigen van jullie hebben zelfs gezegd: “Ah, de Brug der Zwaarden: Dat moet de tijd zijn waarin er vele veldslagen op de planeet zijn. Het is Armageddon en dat is nu hier.” Ik zal jullie zeggen, geliefden, dat Armageddon ergens op een andere Aarde plaatsvindt, in een andere tijd! Jullie kunnen die profetie afschrijven als een die jullie nooit zal gebeuren.

Ik zeg dit nogmaals, lieve mensen: Kijk niet naar de profetieën uit het verleden en verbind het met niets wat er nu aan de gang is. De profetie uit het verleden vertelde dat jullie nu dood zouden zijn in het millennium, herinneren jullie je dat? Toch zijn jullie hier in 2012! Jullie zijn verder gegaan dan de profetieën van de Ouden, van de inboorlingen van de planeet die een samensmelting zagen van het noorden en het zuiden – de profetie van de gevederde slang en de profetie van de condor en de adelaar. Dit is een beweging van energie op de planeet op een manier die geen profeet had voorspeld. Dat gebeurde wel door de inboorlingen want zij zagen de potentiëlen van sommige tijdsdelen die spraken van een mensheid die verder ging dan het vijfde beslispunt en die naar het volgende deel ging van wat wij de grote opwaardering van het menselijk bewustzijn noemen.

Wat gaat er nu verder gebeuren? De Brug der Zwaarden. Laten wij het eens bekijken. Laten wij vertellen wat wij in gedachten hadden toen wij jullie die frase gaven en wij vragen jullie om er niets aan toe te voegen dat wij niet hebben gezegd. Probeer geen verborgen meningen te ontdekken binnen wat er is gegeven want ik ga jullie die nu allemaal geven.

De Brug.
Hij is zeer rechtdoorgaand. Het is een brug, dus laten wij daar eerst naar gaan kijken. Wat doet de brug en waarom moet er een zijn? Wel, gefeliciteerd, geliefden, omdat een beslispunt niet altijd een brug is. Soms is het een afgrond, een afgrond waar de mensheid in zou vallen zodat zij weer helemaal overnieuw zou moeten beginnen. Of misschien een beslispunt dat helemaal geen brug heeft, wat betekent dat alles hetzelfde blijft. Er zou geen verandering zijn en jullie zouden meer krijgen van wat jullie tot nu toe hadden – een toekomst die nergens is en nooit is geschreven. Maar dat is helemaal niet wat er gebeurt.

Oh, er zijn zo vaak dingen geschreven, maar nooit in jullie Oude geschriften, geliefden. Jullie gaan nieuwe geschriften schrijven lang nadat mijn partner er niet meer is. Oh, hij zal terugkomen, maar lang nadat dit speciale leven voorbij is zullen er nieuwe geschriften zijn geschreven door degenen die jullie zullen zien als de profeten van de dag. Zij zullen spreken over wat er verder op de planeet gebeurt en zij zullen een verandering zien van de menselijke natuur. Zij zullen datgene zien dat aanleunt tegen de kwantumanisering van de stoffelijke mensheid – het begin van wat er lang geleden met de Pleiadiers gebeurde gaat er nu met jullie gebeuren als jullie die brug overgaan.

Maar dat is de verre toekomst. Hoe zit het met nu? De brug die jullie oversteken is degene tussen oude tijdgeesten van bestaan en nieuwe. Uiteindelijk zal de hele mensheid hem oversteken maar dit is momenteel zo nieuw dat de enigen die hem momenteel echt oversteken oude zielen zijn want zij zijn degenen die hem zien en zij hebben hun Akasha daarvoor gereed. Maar jullie moeten dit weten; Deze brug is er voor allen en als jullie metaforisch gezien die brug oversteken, zullen anderen jullie volgen. Zij zullen er over gaan en het niet eens weten. Zij steken hem over naar het geloof in een nieuw soort realiteit.

Het laten vallen van de oude tijdgeesten van wat er valt te verwachten is het volgende. Het accepteren van nieuwe tijdgeesten voor een toekomst zonder oorlog komt daarna. Daarna zou het kijken naar een andere beschaving dan jullie ooit is verteld dat die er kan zijn, het volgende zijn. Daarna komt het laten vallen van oude angsten die velen zolang hebben gehad over wat er komen gaat. Dat is de brug. Het is een prachtig ding. Het feit op zich dat er een brug is, is al prachtig.

De brug is geschapen over een lange periode. Synchronisch gezien verwachtten wij tot 30 jaar geleden nog helemaal niet dat er een brug zou komen. Zo is deze energie. De mensheid heeft vrije keuze en er was geen sterk potentieel voor het ja of nee bouwen van een brug. Maar er was een klein potentieel.

Met de Harmonische convergentie in 1989 wisten wij dat de brug werd gebouwd. In 1993 was hij er. Toen zagen jullie de val van de Sovjet Unie, het samenkomen van voormalige Europese vijanden in een economische alliantie. Het idee dat jullie dingen zouden samenbrengen in plaats van hen uit elkaar te drijven was nieuw. Dictators gingen vallen en de brug was op zijn plaats en het grootste deel van de mensheid wist het niet eens omdat het zo langzaam was gegaan. Maar jullie voelden de opwaardering aankomen, nietwaar? Daar gaat de brug allemaal over.

Wat hebben wij jullie over de brug verteld? In feite niet veel behalve dat bij het oversteken van de brug de oude energieën dat niet leuk vonden. Oude energie wil niet dat jullie ontsnappen! Oude energie wil niet dat jullie de brug overgaan omdat het dat zelf niet kan doen. Wisten jullie dat? Het kan er niet overheen. De oude tijdgeesten van de menselijke natuur, inclusief de menselijke natuur die jullie hebben gekend van al die duizenden jaren moeten aan de oude kant van de brug blijven. Het kan er niet overheen want de brug wijst alles af dat niet in liefde, compassie en licht is. De donkere dingen, inclusief de natuur van het verleden, zullen niet in staat zijn om te gaan. Maar degenen waar ik het nu overheb staan al op de brug. Dat was jullie ontwerp, oude zielen, en dat waren de woorden die jullie vandaag in de oren klinken die gegeven werden bij de wind der geboorte en die vertelden dat dit in jullie levens zou kunnen gaan gebeuren. Wat gaat er nu verder gebeuren?

Zwaarden.

Laten wij het over zwaarden hebben. Als jullie het woord zwaard horen is het eerste waar jullie aan denken: veldslag. De Brug der Zwaarden is een veldslag en dat hebben wij jullie ook verteld. Zwaarden zijn metaforisch en zij betekenen vele dingen. Laat ons dus beschrijven welke betekenissen wij eraan geven.

Nummer een: Het zijn inderdaad wapens in een veldslag. Er komt een veldslag aan. “Kryon, betekent dit dat er een oorlog komt?” Potentieel: ja. Op dit moment willen wij jullie zeggen dat het Midden Oosten zichzelf aan het koken is.

Dat hebben jullie wel gemerkt, nietwaar? Wat weten jullie over het Midden Oosten, geliefden? Laten wij een paar dingen onder de loep nemen. In welke energie groeiden jullie op? Wat was de energie van het Midden Oosten? Wat was de energie in de 40-er jaren? Met de stichting van de staat Israel bouwden jullie aan beide kanten een muur van haat. De muur was zo dik dat de kinderen aan beide kanten zo gauw zij dat konden begrijpen werd geleerd elkaar te haten. Er werd hen verteld wie hun vijanden waren. Nou, waar waren jullie toen?

Sommigen van jullie waren hier niet. In de tijd dat jullie kwamen, waren jullie je toen bewust van het Midden Oosten? Niet direct. “Waar gaat de haat over” zouden jullie kunnen vragen. Wat als ik jullie zou vertellen dat het over familievetes gaat? Twee zonen van een Joodse meester zijn erbij betrokken. De een stichtte de Arabieren en de ander bleef Jood. Zij willen dit niet horen, maar het zijn allemaal Joden. (Vertel het hen maar niet)

Als je naar de afstamming kijkt is het nogal duidelijk en toch is het een complete en totale opzet voor oplossing of oorlog. De opzet zou deze wereld laten eindigen in een grote brand die door deze haat zou worden voortgebracht. Dat zit in de profetie van Nostradamus en in jullie Schrift, maar het is niet langer de profetie van de planeet. Toch bestaat de haat nog steeds. De haat is nog even groot als toen, maar waar was al dat terrorisme 40 jaar geleden? Het was geïsoleerd.

Degenen in Israël en Palestina en de omliggende gebieden hebben het het hardst te verduren maar het is nu schijnbaar overal – en jullie maken je zorgen. Waarom zou dit zo zijn? Het antwoord is dat de oude energie zich prettig voelde bij al die haat in een beperkte omgeving want het zou doorgaan en nooit buitenstaanders betreffen. Buitenstaanders neigen ernaar om ongewenst licht te brengen naar het feest. Opeens was de hele Aarde erbij betrokken en kan het hele scenario voor zich zien. De oude garde wil oorlog, net als allen eonenlang voor hen. Degenen op de brug houden het licht vast en laten de Aarde zien hoe je hem moet oversteken. Zelfs vele jongeren in Israël en Palestina en Iran houden het licht vast! Het gaat allemaal om de oude garde en zij zijn furieus want zij zijn “de veldslag van de haat” aan het verliezen.

Zal er oorlog komen? Wat is er aan de hand? Jullie kunnen voelen dat het kookt, nietwaar? Sommigen van jullie willen niet meer naar het nieuws kijken want jullie zijn bang voor wat morgen zal brengen. Het is zelfs nog niet eens het einde van het jaar! Zal er een oorlog komen?

Laat mij jullie vertellen, geliefden, dat er op dit moment een potentieel voor een kleine oorlog in het Midden Oosten is. Er is jullie verteld dat als er ergens een oorlog in het Midden Oosten is, de hele wereld erbij betrokken zou worden en jullie het niet zouden redden. Ik zal jullie zeggen dat dit een oude tijdgeest is want als en wanneer het gebeurt, kijk dan zorgvuldig wie er besluit om niet naar het oorlogsfeestje te komen. Er brouwt een nieuw bewustzijn op de planeet en ik zal jullie dit vertellen: In alle eerlijkheid, zoals wij de potentiëlen voor jullie toekomst zien, maakt het voor de brug niet uit of er een veldslag is of niet.

Voor wat er uiteindelijk in Iran gebeurt maakt het ook niet uit en ik zal jullie vertellen waarom – omdat er niemand is om de plaats van de oude garde in te nemen. Er zijn gewoon geen jongeren voor te vinden! Het zijn alleen de ouderen met de haat die de schaakstukken bewegen alsof zij de hele natie vertegenwoordigen, maar dat doen zij niet. Er zal een tijd komen, misschien een waarin alles toeneemt door oorlog, die de revolutie in dat land zal ontketenen.

In overweldigende meerderheid willen zij geen oorlog.

Vraag een Israëliër of zij nog steeds een andere oorlog willen. Zij zullen nee zeggen, maar zij zijn bang dat hun vijanden er een zullen beginnen. Wie zijn hun vijanden en wat is er aan het veranderen, geliefden?

Denken jullie te weten wat er aan de hand is in Syrië, Egypte en Libië? Denken jullie dat jullie het weten? Laat mij jullie vertellen dat daar een herijking aan de gang is over wat zij geloven en over wie hun vijanden zijn. Het gaat over wat zij van hun regering willen. Laat mij jullie vertellen wat zij uiteindelijk allemaal willen. En jullie kunnen het misschien de eerste twintig jaar nog niet zien, maar zij willen scholen en ziekenhuizen. Zij willen wat jullie in je winkels hebben en zij willen de vrijheid om hun profeet te aanbidden zonder dat een kleine groep hen de regels oplegt over hoe zij dat moeten doen. Zij willen Mohammed op hun eigen manier eren en de liefde van God in hem zien zoals die door hem was ontworpen. Dat is er aan de hand. Dat is de veldslag. Het probleem is dat de oude energie die zal bevechten, want die zal de controle verliezen als zij krijgen wat zij willen.

Er is een opwaardering van de tijdgeest op handen en jullie gaan die voor het eerst zien, en dat kan niet leuk zijn, dus wil ik dat jullie je stevig vasthouden. Zorg er niet voor dat Nostradamus op het laatste moment nog gelijk krijgt. Niets van wat hij heeft gezegd is uitgekomen sinds 1989. Ga niet opeens de geschriften van Openbaringen bijeenschrapen en alle woorden uittekenen die niet zijn uitgekomen in de laatste 30 jaar. Niets is er gebeurd op de manier zoals zij zeiden. Het enige dat waar is, is dat er nog steeds problemen zijn in het Midden Oosten.

Al die profeterende kwatrijnen zijn op de vloer gevallen en werden geen waarheid. De tijd is er nu niet rijp voor om hen te laten gebeuren. Kijk maar. Oh, er zijn er nog steeds die zeggen: “Het gebeurt, het gebeurt, het gebeurt!” Zij zijn bewerkt door angst en controle. Sommigen van hen willen zelfs dat het gebeurt en zij geloven dat die toename zijn toppunt van extase zal bereiken door naar thuis, naar God te gaan. Ik zal jullie zeggen, geliefden, dat jullie allemaal naar huis gaan. Maar thuis is aan de overkant van de brug naar een Aarde zonder oorlog. Dat is de brug. Oude energie sterft op de harde manier.

Wat betekent een zwaard nog meer?

Het zwaard is een symbool, een metaforisch symbool voor waarheid. Een Brug van Zwaarden is een brug van waarheid.

Soms houden jullie zwaarden boven je als viering. Begrijpen jullie dit? Zo zien wij dat. Zal het een moeilijke weg naar de brug toe zijn? Ja, maar dat wisten jullie toen jullie je op deze planeet lieten zien, geliefden, en dat hoeft niet een wereldoorlog te betekenen, en dat doet het ook niet.

Er zijn mensen die in het Midden Oosten momenteel twijfelen of zij moeten doorgaan met haten of niet. Zij vertrouwen elkaar niet maar zij willen ook niet doorgaan op de weg van het verleden. Er zijn dictators die weggaan of al weg zijn die vervangen worden door leiders die uiteindelijk zullen dimmen en hun positie ten opzichte van hun buren zullen verzachten. Dat komt omdat zij zich realiseren dat zij scholen en ziekenhuizen en wegen en veiligheid willen voor hun kinderen. Is dat te moeilijk om het je voor te stellen?

De media holt naar de ellende en vertelt dat zij allemaal gedreven zijn om elkaar te vernietigen. Ik zou willen vragen om hen te interviewen. Interview niet degenen die je het meest in het nieuws ziet maar de moeders en vaders die je niet op het nieuws ziet en hetzelfde vertrouwen hebben als degenen die je wel in het nieuws ziet. Zij zullen het jullie zeggen: “Geef ons vrede; laat ons alleen; laten wij groeien op onze weg in onze cultuur.

Wij willen geen bommen maken. Wij willen compassie hebben. Dit is de brug. Het kan erger worden voordat het beter wordt en dat hebben wij jullie vaak verteld. Maar daarvoor zijn jullie hier.

Langzaamaan zullen de weinigen die haat zaaien ook als weinigen gezien worden. De meerderheid zal zijn inzichten bekend maken en zal de weinigen vervangen.

Wat jullie vervolgens gaan doen is heel belangrijk. Wat zal het worden? Gaan jullie er bang voor zijn of gaan jullie er compassie voor hebben? Gaan jullie in een hoek zitten en je zorgen maken als jullie zien wat je verwachtte? Oude energie sterft op de harde manier. Het zwaard van de waarheid is actief en voelt zich goed en de waarheid zal zegevieren in het licht.

Welke andere herkenbare waarheid kan er voor jullie zijn? Hoe zit het met de waarheid van de manier waarop dingen werken op een gecompassioneerde Aarde waar jullie de niet integere zaken nu niet meer kunnen hebben? De zakenwereld zal veranderen, regeringen zullen veranderen en het bankwezen zal veranderen. Zijn jullie hierdoor geschokt? Op een dag zullen jullie weten dat jullie feitelijk de manier waarop de dingen op de donkerste hoeken van de planeet gingen hebben veranderd. Het is niet wat iedereen verwachtte en jullie zullen je realiseren dat jullie een verschil hebben gemaakt.

Ik ben in Canada en ik weet het, maar ik zal degenen in het Amerikaanse publiek die luisteren en lezen het volgende vertellen: Zet je schrap! Omdat er enkele instituten zijn die zullen gaan omvallen, die geen integriteit hebben en die nooit meer kunnen worden geholpen door een borgtocht. Nogmaals zeggen wij jullie dat de grootste ervan de Farmacie is en wij hebben dat eerder gezegd. Het is onvermijdelijk. Als het niet nu is, zal het binnen tien jaar zijn. Het is onvermijdelijk en zij zullen vechten om in leven te blijven en zij zullen niet de brug overgaan want aan de andere kant van de brug is de nieuwe manier, niet alleen voor medicijnen maar voor zorg. Tijdgeesten waaraan nooit is gedacht en die geen enkel systeem vertegenwoordigen dat momenteel bestaat zullen worden geschapen en ontwikkeld door jonge geesten die concepten hebben waar de senioren niets vanaf weten.

Dingen die vandaag geen integriteit hebben zullen morgen omvallen. Zet je maar schrap. Het is allemaal onderdeel van wat er aan de andere kant van de brug is. En de oude energie zal het niet leuk vinden en zij zullen er bezwaar tegen hebben.

Er zullen nieuwe manieren zijn om elektriciteit op te wekken, nieuwe manieren om water te zuiveren, nieuwe manieren om jezelf te voeden. Het ligt allemaal in de toekomst aan de overzijde van de brug. Het ligt er gewoon te wachten dat jullie gaan oversteken. Wees niet bang, lichtwerkers, want dit is waarop jullie hebben gewacht en dit is de toekomst die jullie wilden hebben. Dit is waarom jullie zijn geboren en nu leven. Het maakt niet uit hoe oud jullie zijn, senioren. Tel de jaren niet waarvan je denkt dat je die verlaten hebt,denk er niet aan. Doe het gewoon. Ik wil dat jullie je leven zien zoals wij dat doen – alle levens die jullie ooit hebben geleefd met de energie van wat jullie nu hebben geschapen op de planeet in je hand, want dat is de manier waarop Spirit jullie ziet. Jullie afdruk op de planeet is enorm en wat jullie nu doen als jullie de brug overgaan is enorm. Alleen oude zielen met de verzamelde wijsheid van levens kunnen die brug bewegen en er snel overheen gaan.

Het laatste attribuut.

Het laatste ding over zwaarden is viering. Wat gebeurt er als mensen onder opgeheven zwaarden lopen? Wat is het algemene idee hierover? Het is trouwen, nietwaar? Laat ons jullie tot besluit het symbool van trouwen op de brug geven. Het heeft zoveel betekenissen! Het is het huwelijk tussen hoe alles was en hoe het kan zijn, het is het trouwen van compassie en de menselijke geest, het is het huwelijk van jullie zielenentiteit op de planeet met jullie creatieve zaad (Pleiadiers), het is het huwelijk van jullie en jullie! Het is het samenkomen van noord en zuid. Het is prachtig. Het is de brug der Zwaarden.

Misschien zijn jullie vandaag hier of luisteren of lezen en is alles helemaal nieuw voor jullie en jullie zullen zeggen: “Ik weet niet of ik een oude ziel ben of niet. Ben ik onderdeel van het oversteken? Ga ik de brug oversteken?” Laat mij jullie dit zeggen: Ga het niet analyseren! Ik zal jullie een feit geven. Als jullie nu luisteren of lezen maken jullie er deel van uit! Het is het enige dat jullie naar deze pagina’s heeft gebracht, naar de stoel om te lezen, te luisteren en te weten. Als jullie erin geïnteresseerd zijn, maken jullie er deel van uit. Het kan wat tijd duren om het geloof op te schorten over hoe het werkt, maar jullie maken er deel van uit! Ik zal het nogmaals zeggen: Ga het niet teveel analyseren. Velen zullen wakker worden en volgen. De brug zal er zolang als jullie leven, zijn.

Wat wordt er van jullie verwacht? Gewoon zijn, oude zielen. Ga naar het werk en laat jouw licht daar zien. Laat om je heen zien dat jij compassie hebt voor degenen om je heen. Ga naar huis naar je familie die dit misschien niet gelooft en oordeel niet over hen. Laat in plaats daarvan jouw compassie zien omdat jij een stukje van God in je hebt. Denk aan wat de meesters nu zouden doen. Zij staan daar niet in oordeel, zij vieren jullie levens! Wees een voorbeeld van een gecompassioneerde God en van de goddelijke zaden die in jullie zijn en die jullie toekomst zullen vormen/ Wees niet bang.

Wat de media jullie gaan brengen, wat er vervolgens de komende jaren in het Midden Oosten gaat gebeuren, zal allemaal deel van de reactie van de oude energie zijn. Het duister kan de brug niet overgaan en het zal sterven en er uiteindelijk door verdwijnen. En ik bedoel niet de mensen. Ik bedoel dat de energie van haat zelf uiteindelijk zal sterven en verdwijnen. Dit is de belofte die ik uitspreek tegen degenen die compleet vrije wil hebben om het te veranderen, maar ik zal jullie zeggen dat jullie dat niet zullen doen want de druk is te groot. De bal is al aan het rollen.

Al 20 jaar hebben jullie het zien komen. Jullie hebben recht op vrede op Aarde. Het is een tijd die jullie hebben gepland. Er is hier een precedent want de Pleiadiers deden het, zij van Orion deden het, de Octurianen deden het. De ouders van de ouders van de ouders van de planetaire systemen waar jullie in zitten, deden het. Nu doen jullie het. Een lang proces ligt er voor jullie totdat het laatste spoortje van de oude energie is verdwenen. Ik zal het nogmaals zeggen: Er zal een tijd komen waarop jullie op vandaag terugkijken en zeggen: “Wat was de mensheid toen barbaars!” En dat, oude zielen, is wat wij vandaag zien.

Dat is wat wij zien.

En zo is het.

Kryon.