Kryon in Melbourne Australië: De Herijking van Gaia.

Kryon in Melbourne Australië:

De Herijking van Gaia.

Lee Carroll / 18 maart 2012.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

De familie voor mij is bekend en ik wil nogmaals zeggen dat er geen mysterie is over wie hier voor mij zitten en kunnen luisteren en dit eventueel kunnen lezen. Het komt samen in een tijdloze staat die niet de realiteit is die jullie momenteel delen. Het is een realiteit die ik heb van een tijdloze plaats in een kwantumstaat die is gevuld met de potentiëlen van degenen waarvan ik weet dat zij deze boodschap zullen horen of zullen gaan lezen. Dus hoewel het voor jullie in de zaal Nu lijkt te zijn is het voor mij allemaal NU.

Ik zou willen dat ik jullie enige duizenden jaren mee terug kon nemen. Terwijl de tijd langzaam teruggaat zouden de gebouwen langzaam verdwijnen en alles zou worden teruggebracht tot stof en de inboorlingen zouden zich laten zien. Als jullie zouden kijken naar wat die inboorlingen deden zouden jullie zien dat zij op twee dingen de nadruk hadden gelegd, twee dingen die alles inhielden dat voor hen belangrijk was. Het eerste was het eren van hun voorouders en het tweede was het eren van Gaia.

De energieën van de inboorlingen waren gefocust op het land maar niet alleen maar het land dat hen water of voedsel zou geven, maar de actuele energie van het stof van de Aarde. Velen van jullie weten waarover ik spreek als jullie hun levens hebben bestudeerd. Het is niet anders dan dat van de inboorlingen over de hele Aarde want het was intuïtief dat Gaia de energie is van wat jullie Moeder Aarde noemen en het sloot aan bij de mensheid in een gemeenschap van verbinding met de planeet en de voorouders die al waren heengegaan.

Ik vertel jullie dit omdat het onderwerp van de boodschap van vandaag nog steeds leeft en verandert. Jullie kunnen het dan niet zien zoals zij dat zagen maar de verwantschap is er nog steeds en die is er op manieren die voor jullie mysterieus zijn. Ik ga helpen om dit te verhelderen, het systeem beschrijven en hoe het allemaal werkt. Wees dus niet geschokt of verrast als ik begin op het moleculaire niveau van de mens. Dat moet ik wel omdat daarin de mysteries liggen.

De verbinding tussen Gaia en de mens.

Hier is de voorspelling, lieve mensen: “Zoals het met het bewustzijn gaat, gaat het met Gaia. Zoals het met Gaia gaat, gaat het met het DNA.” Er is een partnerschap bij betrokken dat meer is dan jullie denken. De inboorlingen baden niet voor regen. Zij baden niet voor goede gewassen en zij aanbaden geen enkele godheid. In hun realiteit voelden zij de planeet en wisten zij dat zij er deel van uitmaakten. Het was alles wat er was. Zij waren dus altijd een met de planeet en het verschijnen van regen en gewassen was een samenwerking met Gaia en zij gebruikten ceremonies omdat zij zich een voelden, niet van gebeden of verzoeken.

Als zij niet kregen wat zij wilden wisten zij dat zij uit de verbinding waren. Jullie missen dit attribuut vandaag de dag maar het proces van verbinding is nog steeds levend en het werkt nog steeds.

Laten wij het weer over het DNA hebben. De DNA-molecule is er en is uniek. Hij is uniek voor alle dingen want er is een bijgevoegd deel van goddelijkheid in dat dieren niet hebben. Er zijn bepaalde dieren die heel veel dingen hebben – er zijn zelfs dieren die ontworpen zijn voor reïncarnatie, met name degenen die jullie mensen terzijde staan. Toch hebben zij geen zielen zoals jullie en zij hebben niet de goddelijke vonk die jullie hebben. Hun cyclus is een cyclus van liefde om jullie te steunen.

De reïncarnatie van dieren – Een Gaia-systeem.

Ik spreek nu over iets waar ik zelden over spreek en jullie zouden dit moeten weten: Alle systemen van de Aarde draaien om jullie. Dit is een systeem om jullie mensen te steunen om jullie levens gemakkelijker en beter te maken als Gaia beantwoordt op wat zij haar geven. De ziel gaat door met de liefdesaffaire en als jullie dat willen ligt het daar klaar om gevonden te worden – en dat is een gecompassioneerd ondersteuningssysteem dat die goddelijkheid in een mens eert. Wisten jullie dat er in jullie DNA een kwantumattribuut is waar wij het al vele jaren over hebben gehad? Mijn partner heeft daar zelfs gisteren nog over gesproken.

DNA heeft een kwantumveld.

De wetenschap begint nu de mogelijkheid te zien dat de DNA-molecule attributen heeft die feitelijk informatie geeft aan de draaiing van kwantumstructuur in het universum. Dit betekent dus dat DNA een kwantummachine is. Maar nu wil ik dat plaatje voor jullie uitbreiden want DNA staat niet alleen op zichzelf. Het is een familie en in het menselijk lichaam is die familie meer dan 100 miljard groot. Maar jullie hebben de puzzel voor jullie waar de wetenschap nooit naar heeft gekeken: “Hoe weet het DNA alles?” Op het moment ziet de wetenschap niet eens de noodzaak om de communicatie tussen DNA-moleculen te bestuderen. Zij hebben het veld nog niet gezien; zij hebben de structuur nog niet gezien en zij hebben de schaduwen nog niet gezien. (van Lee: De “schaduwen’ van het atoom werden een maand na deze channeling ontdekt)

DNA moet samenwerken in het menselijk lichaam voor de intelligentie die wij het aangeborene noemen om het menselijk lichaam te kunnen laten functioneren. Alle DNA moet als EEN werken. Van de top van jullie hoofd naar jullie tenen moeten deze moleculen werken als een set van instructies. Dit is unieke informatie en er is geen ander menselijk wezen op de planeet dat jouw DNA heeft. Daarom moeten jullie weten dat er iets is dat moet gebeuren binnen jullie lichaam dat alle DNA verbindt. Anders zouden jullie niet kunnen functioneren.

Er moet communicatie zijn tussen DNA-moleculen. Daar worden de genen geproduceerd en daar is de informatie van jullie Hoger Zelf. Dit is de Akashakroniek en het moet allemaal vibreren als EEN, miljarden delen als EEN. Dus zeggen wij het tegen jullie en kunnen fysici ernaar kijken en uiteindelijk begrijpen dat mensen DNA hebben dat in een verstrengelde staat verkeert. Dat wil zeggen dat het is opgesloten in EEN staat en de delen en zich als EEN gedragen.

Het verstrengelde DNA van het menselijk lichaam.

Er is een attribuut van natuurkunde dat nog niet is gezien of is bediscussieerd en ik geef het hier voor het eerst zodat jullie iets meer begrijpen over de manier waarop het werkt. Maar er is meer dan dat en als het is ontdekt zullen jullie je herinneren waar jullie het gehoord hebben. Als jullie meervoudige kwantumvelden om moleculen heen hebben betekent dit dat zij elkaar moeten overlappen. De velden overlappen elkaar dus en jullie hebben al de wetenschap die jullie laat zien wat er gebeurt – er verschijnen meervoudige overlappende magnetische velden. Magnetisme is een kwantumenergie, dus de resultaten van het DNA zijn vergelijkbaar. Er is hier magie die zelfs de wetenschap niet begrijpt en die heet “gevolgtrekking”. In jullie dagelijks leven zien jullie dit als jullie kijken naar de magnetische velden van de zon, die de hemisfeer worden genoemd (zonnewind) die tussenbeide komen bij de magnetische velden van de Aarde en dat is het magnetische raster. Jullie krijgen vonken! Het Aurora Borealis. (noorderlicht) Dat is wat er gebeurt als magnetische velden overlappen. In deze staat wordt er informatie overgebracht en in de elektronica is dit welbekend omdat het daar ieder dag gebruikt wordt.

Als jullie geen magnetisch veld zouden hebben maar een kwantumveld zouden er geen vonken zijn en zouden jullie een ontworpen verstrengelde staat hebben. Overlappende kwantumvelden zijn attributen die nog niet zijn bestudeerd, herkend of gemeten. Als zij dat doen zullen zij een mechanisme zien van een verstrengelde staat die een overallveld schept dat veel groter om de mens heen is. Wat kan er in dat veld zitten dat zo’n acht meter breed om de mens heen zit? En is het ooit eerder gezien? Het antwoord is ja! Jullie kunnen het in jullie geschriften vinden o.a. in de Bijbel. Nogmaals zeggen wij dat het Elisha was die de meester Elia zag ascenderen uit eigen wil en op de grond gloeide zijn veld. Het lichtte op en hij verliet de planeet in een bel van licht, een voertuig dat hem meenam. Elisha noemde het een voertuig (in het Hebreeuws) en dat betekent ‘rijden’. Het werd het Merkabah. Nu hebben jullie er dus een naam voor en een die niet alleen wordt herkend door de Ouden in spirituele landen maar ook vandaag door degenen die het kunnen zien. Het is het kwantumveld van de mens – het Merkabah.

Het Merkabah is dus echt een kwantumveld en het is gevuld met informatie. Die informatie lijkt voor jullie ongestructureerd te zijn maar zoals wij het zien is het in feite zeer gestructureerd. Het is de matrix van de modellen van de mens zelf en het ligt daar klaar om veranderd te worden door een ander kwantumveld en dat veld heet bewustzijn. Ik heb Gaia nog niet genoemd, nietwaar? Dat alles leidt naar iets dat ik jullie ga vertellen over hoe het werkt en waar ik in het verleden alleen maar een hint over heb gegeven.

Daar is dus de mens met alles intact dat jullie niet kunnen zien en waar wij jullie net over hebben verteld. Ongrijpbare, onmeetbare dingen waar door de wetenschap om wordt gelachen. Velden om mensen heen?

Als er weer een wetenschapper bij jullie wil weglopen vraag hem dan waar hij zijn compassiemeter of zijn nieuwsgierigheidsmeter heeft, of zijn liefdesmeter. Wat? Hij heeft er geen? Betekent dat dan dat al die chemie veranderende emoties niet bestaan? Nee. Zij bestaan niet alleen maar ja, zij kunnen ook gemeten worden, maar nu nog niet. Misschien zal in de nabije toekomst de tijdgeest van ‘wat niet gemeten kan worden, bestaat niet’ veranderen.

Het menselijk kwantumveld en het aangeboren systeem.

Om ieder mens heen is er een prachtig veld dat sommigen zelfs magisch hebben genoemd want in dit veld zit jullie Akashakroniek en zelfs de attributen van jullie Hoger Zelf (ziel). Het weergalmt wat er in de DNA-molecule zelf zit en als jullie kwantumogen zouden hebben zouden jullie kunnen kijken naar een mens en kunnen lezen wie zij waren en hoe zij zijn en wat hen beweegt. Jullie zouden kunnen zien wat wij het aangeborene van de mens noemen, de intelligentie van cellulaire structuren. Er zijn mensen in de zaal die deze gevoeligheid hebben en het kunnen zien en dat zijn wat jullie medisch intuïtieve noemen, zieners van het verleden enz. Genezers in deze zaal vertrouwen op dat vermogen en zij zien het om de mens heen. Het is geen mysterie: het is wetenschap. En ik heb nog steeds Gaia niet genoemd, nietwaar? Dat komt zo.

Het aangeborene van de mens is de brug tussen de intelligentie van jullie cellulaire structuur (en jullie DNA) en jullie menselijk 3D-bewustzijn. Er zijn er in de zaal die iets beoefenen dat kinesiologie heet. Dat is een manier om te spreken tegen het aangeborene. De mens is slim maar vreemd genoeg niet slim genoeg om te weten wat er in zijn eigen lichaam gebeurt. Wij hebben het eerder gezegd en het is een mysterie, nietwaar?

Jullie kunnen nu een ziekte hebben die in je lichaam groeit en jullie glimlachen gewoon en hebben er geen idee van totdat het pijn gaat doen. Is dat niet vreemd? Maar het aangeborene weet het vanaf het begin.

Jullie kunnen het (kinesiologie) gebruiken om uit te zoeken waar je allergisch voor bent of wat er in je lichaam aan de hand is – een ja of nee proces. Je zou dus tegen jezelf kunnen zeggen: “Misschien ontbreekt er iets? Wij zouden in staat moeten zijn om te weten wat er in onze eigen cellulaire structuur gebeurt!” Jullie hebben gelijk. Er zou inderdaad een brug moeten zijn tussen al die kwantuminformatie en jullie bewustzijn Jullie hebben gelijk. Ik heb Gaia nog niet genoemd, weten jullie nog? En nu gaat het leuk worden.

Gaia-energie wordt gestuurd door de mensheid.

Gaia werkt samen met de mensheid. Gaia meet altijd de attributen van groepen van de mensheid. Als er maar een paar mensen op de planeet zouden zijn en zij zouden met Gaia in contact zijn, zou Gaia antwoorden. Zo is het ook met jullie DNA. Het kreeg zijn aanwijzingen van Gaia over hoe goed het werkte. DNA, dat de blauwdruk van een mens is, is ontworpen om met Gaia samen te werken en Gaia is ontworpen om te reageren op het menselijk bewustzijn. Zij vormen een gesloten systeem en altijd beïnvloedt de een de ander.

DNA is ontworpen om de mens een lang leven te schenken en het is ook ontworpen voor volledige verjonging en zelfgenezing. DNA is op een dusdanige manier ontworpen dat het een brug is tussen jullie en het aangeborene dat er altijd is. Toch is dat niet zo, nietwaar? Hebben jullie gehoord van mensen uit oude tijden die heel lang leefden? Wat dat een foutdruk in de Schrift? Nee. Wat stelde hen zo lang geleden dan in staat om veel gezonder te zijn en langer te leven dan nu het geval is? Was het waar wat er werd verteld over hun leeftijden? Ik zal het jullie zeggen: Ja, dat was het en ik zal jullie zeggen waarom. Het veld om jullie en anderen heen is zo verstrengeld met Gaia dat jullie samenwerken en ‘verhogen’ met elkaar samen. Dat is wat de Ouden wisten en daarom waren zij een met de planeet. Dit is iets dat jullie ook zullen gaan ontdekken.

Gaia haalt haar aanwijzingen uit het menselijk bewustzijn voor de energie om op de planeet te scheppen. Wij hebben jullie dat al 22 jaar verteld. Het gaat ook de andere kant op want jullie DNA als geheel antwoordt weer op iets dat het Kristallijnen Raster van de planeet heet. Het is een esoterisch “herinneringsraster” en het is de opgeslagen energie van gebeurtenissen bij de mensheid. Wij hebben jullie boodschappen gebracht over het Kristallijnen Raster maar je zou kunnen zeggen dat het een schelp is om het stof van de Aarde heen die niet gezien kan worden maar die alle energieën en geschiedenis bewaart van iedereen die ooit op de planeet heeft geleefd. Als jullie zijn geboren, bij jullie eerste ademtocht, kijkt het kwantumveld van jullie mens-zijn naar het Kristallijnen Raster en voegt zijn effectiviteit toe aan de energie van de planeet. Deze energie is wat de mensheid heeft geschapen in de tijd dat zij hier is.

Op dit moment is de energie van de planeet gevuld met millennia van oorlogen, vechten in de oude energie, machogedrag en intolerantie. Dit is dus wat het DNA aan jullie bij de geboorte toevoegt. Waar jullie zijn ontworpen voor 100% DNA-effectiviteit, is dat nu maar 30%. En dat, geliefden, is wat er verandert want het DNA begint nu te werken met een hogere effectiviteit omdat er een bewustzijnsverhoging gaande is.

Jullie zien het natuurlijk als eerste bij degenen die nu worden geboren. Bij hun eerste ademtocht zitten zij nu op 35% en dit vertaalt zich naar een mens die veel bewuster is en veel ontvankelijker dan voorheen. Het is bijna alsof zij een instinctief bewustzijn hebben van het hele mens-zijn, in plaats van het steeds weer te moeten leren, zoals jullie moesten doen.

Wij hebben jullie over deze nieuwe kinderen verteld en daarom zijn deze kinderen zo ongewoon, en dat weten jullie. Velen in het publiek die kleinkinderen hebben kunnen dit goed zien; de kinderen zijn anders. Je zou dus kunnen zeggen: “Het is heel jammer dat wij dit zelf niet kunnen, onze DNA-effectiviteit verhogen.” Dat kunnen jullie wel! De energie van de planeet is alert en er klaar voor om een signaal te sturen naar de oude ziel die begrijpt dat hij zijn eigen velden kan veranderen door de modellen die in hem aanwezig zijn, door bewustzijn, pure intentie en door compassie. Jullie kunnen de kwantumprint van het DNA door compassie veranderen. Wij hebben dit van het begin af aan gezegd dus laat mij dit nog even in simpele bewoordingen samenvatten die niet wetenschappelijk zijn. Zorg ervoor dat dit goed gaat (Kryon sprekend tegen Lee)

Nieuwe DNA-toevoeging aan de nieuwe energie van Gaia.

Jullie DNA voegt aan zichzelf toe wat er is gebeurd op Aarde als jullie worden geboren. Het heeft een realiteit voor jullie geschapen die jullie de menselijke natuur noemen. De Aarde verandert, het kristallijnen raster wordt momenteel verhoogd en tilt de sluier een klein beetje op en jullie DNA begint daarop te antwoorden. De eerste respons daarvan is al te zien bij jullie kinderen en zij komen al binnen met een ander conceptueel menselijk attribuut. Zij denken niet op dezelfde rechtlijnige manier als jullie. Hebben jullie dat al gemerkt?

Dit gaat in de loop der tijd steeds meer veranderen. Uiteindelijk zal er een veel efficiënter DNA zijn dat de ontbrekende brug creëert tussen het aangeborene en het normale menselijke brein. Dat betekent dat jullie meer intuïtieve gedachten zullen hebben over wat er mis is in jullie eigen cellulaire structuur. Sommigen van jullie zullen de komende tijd andere eetgewoonten ontdekken en jullie zullen worden afgestemd op een cellulaire structuur die zegt: “Als ik dat of dat ga veranderen zal ik langer leven.” Het resultaat zal op een instinctieve manier eten zijn door veranderingen die geen uitleg nodig hebben. Het aangeborene begint met jullie te communiceren.

Gewoonten die jullie al jaren hebben gehad zullen wegvallen omdat jullie cellulaire structuur zal helpen om hen te verwijderen waarvan zij weet dat zij jullie geen goed doen. Wees niet verrast als een daarvan teveel eten en metabolische toevoegingen zal zijn om je lichaamsgewicht in lijn te brengen binnen dat proces zonder dat daar extreme diëten en ongemakkelijkheden voor nodig zijn.

Jullie zullen regeneraties zien van cellulaire structuren die jullie zullen verrassen. Jullie zullen sneller genezen en jullie zullen dat weten. Jullie zullen een situatie gaan zien waarin jullie minder ziek gaan worden dan jullie ooit in je leven zijn geweest. De aanwezige wijsheid van 3D zal jullie vertellen: “Jullie zijn nu ouder en dus zullen jullie vaker ziek zijn.” Dat zullen jullie niet en jullie zullen weten dat er iets verandert. Wat wij jullie dus zeggen, lieve mensen, is dat jullie dezelfde dingen kunnen hebben die jullie jongeren hebben. Jullie zullen nu langzaam ontwaken naar een nieuwe energie op de planeet die jullie in staat zal stellen om langer te leven. Jullie DNA gaat samenwerken op een veel efficiëntere manier. 35%?

Misschien zelfs 40%, oude ziel? Het is op weg om veel meer te worden.

De profeet Elia, Jezus, de meester Christus, Boeddha, Mohammed, Paramahansa Yogananda en vele anderen hadden DNA dat op 90 tot 100% werkte. Zij allen kozen de weg die zij wensten en jullie konden dat in hen zien en het in hen voelen.

De profeet Elia koos ervoor om de planeet te verlaten in een geascendeerde staat naar eigen ontwerp en keuze. Zo krachtig is dat. Jezus Christus besloot om hetzelfde te doen op zijn eigen manier, om vele redenen die aanvaardbaar waren voor degenen om hem heen wier DNA op een mindere manier werkte.

Er zijn energieën in de mens die katalysators zijn voor verlichting. Een daarvan is compassie en dat hebben jullie vandaag gevoeld, nietwaar?

(sprekend over het verhaal van de 33 mijnwerkers in Chili) Het raakte jullie harten. Dat was dus de energie in de zaal en welke kleur had die, hoe dik was hij? Sommigen zouden kunnen vragen: “Wat bedoel jij met dik, Kryon?’

Terwijl jullie hier in de stoelen zaten voelden jullie je harten een beetje samentrekken. Jullie hadden medegevoel met degenen die hun leven terugkregen en jullie zagen de harten van hun relaties vol raken zodat zij moesten huilen van vreugde. Dat is waar ik het over heb – iets dat onzichtbaar is en toch ‘dik’ van emoties. Het is diepgaand wat jullie om je heen kunnen scheppen wat levens in de zaal zal veranderen. Gaia kent jullie en elk moment vol compassie is opgenomen.

Sommigen van jullie zijn hier dit weekend gekomen voor genezing, en ik weet het. Dit zou dus een goed moment zijn om het te ontvangen. Die readings zijn niet anders en misschien zitten jullie vanwege diezelfde reden hier in de stoelen? Er is hier een groep aanwezig; er is hier passie; er is hier de diepgang van oude zielen; er is een kwantumsoep van gelegenheden, geliefden. Waarom claimen jullie die niet meteen zodat jullie uit die stoelen opstaan en de zaden in jullie laten planten, uit vrije wil, voor de gezondheid waar jullie om gevraagd hebben?

Claim het begin van de genezing waarvan jullie altijd hebben geweten dat die beschikbaar is want jullie beginnen in aanraking te komen met de intelligentie van jullie eigen Merkabah.

Spirituele organisaties zitten vol wonderen. Ziekenhuizen zien gedocumenteerde resultaten van wat men spontane vermindering noemt. Dat is waar, opeens, de cellulaire structuur iets doet dat de wetenschap niet kan verklaren. Een totale vermindering van ziekte doet zich soms opeens van de ene dag op de andere voor. Maar ik zal jullie vertellen wat het is: Het is DNA dat tijdelijk op 100% werkt en het lichaam reinigt van de ziekte. Jullie hebben het gezien maar jullie wisten niet precies wat het was.

Waarom doen jullie het niet nu meteen? Als het je kunt voorstellen, kun je het hebben. Zie jezelf met pure cellulaire gezondheid. Het dient de Aarde, lieve mensen want jullie leven langer dan jullie denken te gaan leven. Wij hebben jullie licht nodig. Dus waarom doen jullie het nu niet?

Laat allen in de zaal nu meedoen in gecompassioneerd bewustzijn in een kwantumstaat die verstrengeld is met alle hier aanwezigen en allen die dit lezen of horen terwijl wij de compassie van genezing sturen naar degenen die het nodig hebben, zonder zelfs hun namen of gezichten te kennen. Het is prachtig. Sommigen van jullie zullen zien wat de ceremonie van mensen die zijn samengekomen kan doen als jullie hier genezen vandaan lopen. Het gaat tegen alle logica van de huidige wetenschappelijke gedachten in maar het past volledig binnen de sfeer van de liefde van God.

Wij verlaten nu deze plaats en toch doen wij dat nog niet. Er zal nooit meer een ontmoeting als deze meer zijn, met dit precieze aantal zielen, met de namen die jullie hebben, met de Akasha die jullie hebben en het is dus een unieke ontmoeting, net zo uniek als jullie zijn. Ga anders van deze plaats dan jullie kwamen en weet dat Kryon niet bestaat in de mens die hier op het toneel zit. (Lee)

Kryon bestaat in de kwantumsoep die God is en die met jullie meegaat, als jullie dat willen. Als jullie ervoor kiezen.

En zo is het.

Kryon.

* Verstrengeling is een attribuut van kwantumfysica dat nu pas wordt gezien en onderzocht op macroniveau. Sommige soortenverstrengeling scheppen “Kwantum insluiting” en sommige doen dat niet. In het geval van DNA is de informatie ‘opgesloten’ tussen DNA-moleculen door de kwantumattributen van het veld.