Kryon in Melbourne, Florida. 1 – Jullie kennen God niet.

Live Kryon Channeling:
Kryon in Melbourne, Florida. 1

Jullie kennen God niet.

19 januari 2019 /Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Dit is een tijd voor jullie, lieve mensen, voor een staat die jullie meditatie zouden noemen. Een tijd waarin jullie je staat van bewustzijn kunnen veranderen. Jullie hebben informatie nodig om rustig te blijven, op een andere manier te ademen, om ontspannen te zijn. Laat de informatie maar stromen. De informatie die vandaag stroomt kan jullie verrassen. Voor degenen die dit nog niet weten: dit is de eerste van vijf channelings en correspondeert met een studie die ik heb beschreven als: Het Lemurische Wiel van Lering. Er zullen veel meer specifieke dingen verteld worden over het leven van de Pleiadiers en degenen op de eilanden die wij Lemuriers noemen. In een vroege tijd, waarin de lei volkomen schoon was waren er concepten van God, van spiritualiteit, van schoonheid, van bewustzijn en zij konden op de schone leien worden geschreven door hun kinderen en het begon….

De vraag is: Wat is het dat van de sterren is gekomen in de meer dan een miljoen jaar dat jullie hier zijn….wat is het dat zij jullie wilden vertellen? Met name wilden zij jullie vertellen over waardigheid en dat jullie jezelf op de plaats kunnen stellen van degenen die jullie deze dingen leerden. Jullie en wij spreken er niet zo vaak over, maar zij kwamen van hun eigen planeet naar deze planeet met de schoonheid van Gods Plan. Zij moesten ontwikkelen wat zij konden onderwijzen. Wat is het dat zij wilden onderwijzen en hoe konden zij uitzoeken hoe zij dit op de beste manier konden doen? Wat wilden zij brengen en daarbij toch de vrije keuze die jullie werd gegeven, intact laten? Er zouden heel veel generaties voorbij moeten gaan voordat alle mensen voorzien waren van chromosoom twee; het brengen van 24 naar 23 zodat iedereen hetzelfde zou zijn. Voordat de leringen konden beginnen moest chromosoom twee geabsorbeerd zijn. Zie je, waar de Pleiadiers over wilden spreken was een favoriet onderwerp van hen; met een prachtige, majesteitelijke, liefhebbende Creatieve Bron in het centrum hiervan….van alles! Dat was waar zij begonnen, lieve mensen. Zij vertelden de kinderen niet over de academische dingen, over de spaken van het Wiel maar hielden zich bij de kern en zeiden: “Laten wij het hebben over wat “er” is. Het centrum van wat wij de naaf noemen is het prachtigste ding dat er bestaat. Het is een concept dat jullie hebben maar jullie weten dit niet echt, echt niet. Wat zou mogelijk God kunnen zijn? Als jullie mensen op de planeet zouden vragen: Wat is God? Waar is God? Krijgen jullie van elke ondervraagde een ander antwoord. Op dat moment van de kinderschoenen van jullie bewustzijn was alles wat jullie wisten dat er een was!

Dit is alles wat jullie hebben gedaan en dit kun je nauwelijks wijsheid noemen. Er waren beschavingen die tot deze conclusie kwamen maar het ging steeds om enkele mensen en als er vele beschavingen waren moesten er ook vele goden zijn. Meer dan 80% van de planeet gelooft in Een God en jullie hebben gelijk en zijn klaar voor de discussie over het bewustzijn en de realisatie ervan, wat dat ook moge betekenen, en de Pleiadiers wisten heel goed dat dit het begin van een evolutie was omdat dit bij hen ook zo was gegaan. Zij wisten dus ook dat jullie – als kinderen – fouten zouden maken zoals zij hadden gedaan. Toch wisten zij dat hetgeen jullie leerden in je Akasha terecht zou komen want als jullie deze mogelijkheid zouden gebruiken zou je Akasha gaan ontwaken voor een grotere waarheid. Zij zeiden niet: ”Wij geloven in de Ene God en dat doen jullie niet en dus gaan wij jullie doden!” Een beetje een tegenstelling, zou ik zeggen, want jullie hebben dit nu nog niet. Jullie zouden het niet begrijpen. Het andere deel van de mensheid maakt God dan zo menselijk dat het niet werkt, disfunctioneel is. Maar het is nog steeds Een God. Zie je, de evolutie van het bewustzijn – van wat het feitelijk is – is voor jullie een mysterie. Maar langzaamaan, lieve mensen, zullen beschaving na beschaving en cultuur na cultuur op deze planeet gaan begrijpen en zich een bewustzijn van Eenheid gaan realiseren en begrijpen: Als er Een God is moet er ook een Eenheid van alle dingen zijn omdat God alle dingen schiep. Uiteindelijk zal de mensheid begrijpen dat er geen scheiding is en dat het scheiden van God in verschillende geloofsdelen feitelijk kinderwerk is. Dan gaan zij zich realiseren en begrijpen dat de vele religies op deze planeet kunnen blijven zolang zij maar compassievol zijn ten opzichte van elkaar, elkaar begrijpen en naar elkaar kijken en zeggen: “Jullie hebben jullie manier en wij hebben de onze; is het niet mooi dat wij beide van God kunnen houden en wij verschillende uitdossingen kunnen hebben en verschillende symbolen en geloven, en zelfs verschillende profeten.” En jullie kunnen dan zeggen: “Kijk, zij komen allemaal van dezelfde plaats. Is het niet mooi?” Misschien kan er uiteindelijk Een lied zijn waarbij jullie de handen vasthouden van vele religies met vele soorten kleding en vele symbolen en toch allemaal Een lied samen zingen dat zo krachtig is dat jullie huilen over de pracht van het begrip: “Wij kwamen ergens anders vandaan!” En in het DNA ontdekken jullie steeds meer dat compassie en leringen en de originele informatie van de Bron aanwezig is.

Sommigen zullen het Wiel van Lering nooit nodig hebben omdat er een intuïtieve energie zal komen, regelrecht uit jullie Akasha, dat wat in jullie werd geplant voor deze tijd! Wijsheid die in jullie werd geplant en die jullie nog nooit hebben gezien. Het gaat over de hele planeet gebeuren….het gebeurt al! Er is al een voorbereiding voor het idee en het concept dat jullie misschien, heel misschien, buitenaardsen zullen ontmoeten die vriendelijker, slimmer en wijzer zijn dan jullie. Dat is alleen maar het zaadje van een beginnend idee dat jullie daarvoor gewoonweg niet hadden omdat jullie hen, net als jezelf, allemaal disfunctioneel hadden gemaakt. Elke ET die geacht wordt naar deze planeet te komen is erop uit om jullie te pakken te nemen; en dat, lieve mensen, wij hebben het eerder gezegd, is de menselijke natuur. Zie je, dat is het verhaal over jullie! Dit zijn de dingen die beginnen te veranderen. Er komt welwillendheid aan en deze welwillendheid gaat van mens tot mens; het is een eerbetoon van mens tot mens en wij hebben jullie eerder verteld dat als jullie terugkijken en als jullie kleinkinderen naar het verleden kijken, zij dingen gaan leren over de geschiedenis: zij zullen zich tot jullie wenden en zeggen: “Jullie nemen mij in de maling! Hebben jullie dit gedaan?” Alles voor 2012 kunnen jullie het stempel “barbaarse jaren” toekennen vanwege hetgeen er gaat gebeuren en wij hebben jullie verteld dat deze veranderingen niet in een oogwenk kunnen gebeuren omdat mensen niet van verandering houden en de soort veranderingen van bewustzijn die vredig, vriendelijk en welwillend zijn betekent dat sommige dingen die niet van dien aard zijn afgebroken dienen te worden. Dit gebeurt ook al, als jullie dit in de gaten hebben.

Stel je eens een mooie en goede regering voor die jullie hebben samengesteld en waar jullie trots op zijn en als jullie je afvragen wat het attribuut is van een regering: Zij debatteren! Dit is het beste dat jullie hebben. En wat bereiken jullie? Bijna niets! Hoe zou dit nu komen “Omdat wij nu eenmaal debatteren!” Dan zeggen jullie: “Misschien is er toch iets beters.” En ook daarover hebben wij gesproken. Nieuwe ideeën over de manier waarop dingen werken waar niemand ook maar aan heeft kunnen denken komen jullie kant op. De manier waarop jullie leven zal ook bepalen wat jullie gaan ontdekken. De uitvindingen die eraan komen – wij hebben het jullie verteld – zullen jullie leven veranderen op manieren die al snel nodig zijn. Dit komt niet alleen maar door de verandering van bewustzijn maar ook door de klimaatveranderingen. Wij hebben jullie verteld dat zij eraan komen. Alle dingen om het leven in de oceaan te verversen…deze planeet geeft zichzelf weer energie en, lieve mensen, jullie vormen de voorhoede hiervan.

Er zijn mensen die luisteren en zullen zeggen: “Die vent is niet goed bij zijn hoofd. Hij denkt dat de dingen beter zullen gaan!” Wij zeggen alweer tegen jullie: onderzoek het filter waardoor jullie naar jezelf en anderen kijken en onderzoek hoe het komt dat als jullie naar een glas kijken, dat altijd half leeg is. Jullie zullen dit overal tegenkomen want dit is de menselijke natuur zoals die altijd is geweest. Dit is hoe jullie waren en dit was zo in het verleden dat jullie als geschiedenis met je meedragen en, als jullie naar de toekomst kijken, zeggen dat het altijd zo is geweest en dus ook altijd zo zal zijn. Daar kijken jullie tegenaan, lieve mensen. Jullie staan nu voor een idee, een paradigma, dat verbroken moet worden omdat het zegt dat wat is geweest ook de toekomst moet zijn.

Dit weekend is een studie van een verleden dat jullie niet kennen en dit weekend is gevuld met hetgeen de Pleiadiers besloten om jullie als eerste te leren, als eerste op te concentreren: de naaf die zegt dat er innig van jullie wordt gehouden, dat jullie prachtig zijn geboren. Alles wat anders is, is verkeerd!  Misschien willen jullie nog eens vanaf een ander standpunt naar dingen kijken en even rustig zitten en ademhalen en tegen Spirit zeggen: “Is dit waar dat er echt zoveel van ons wordt gehouden?” en dan voelen jullie iets dat zegt: “Het heeft lang genoeg geduurd voordat je deze vraag stelt.” Dan zullen er mensen zijn die informatie die in hun Akasha is, gaan ontvangen, direct van de sterren! Dan het idee dat jullie misschien ergens anders vandaan kwamen en dat jullie feitelijk Pleiadisch DNA hebben. Mensen zullen niet zo snel meer wegrennen als jullie over deze dingen gaan praten omdat wetenschap die dingen zal bewijzen. (Kryon lacht) Dan zal er een omslagpunt zijn waarbij de wetenschap betrokken moet worden bij spiritualiteit omdat de studie over alle dingen op de planeet de studie is van de manier waarop de Schepper dit alles heeft geschapen. Jullie kunnen niet spreken over een uitvinding en dan jongeren vertellen: “Wel, wij kunnen jullie niet vertellen wie dit heeft gedaan! Maak je niet druk om de naam….bestudeer het gewoon!”  Nu gaan wij dingen onthullen: “Het moet iets zijn geweest dat groter is dan wij hadden verwacht!”

Jullie zijn hier met een doel. De wetenschappers zullen nog steeds zeggen dat er geen bewijs is dat jullie ergens anders vandaan kwamen.

Zien jullie dat de religies van deze planeet enkele dingen zullen moeten herschrijven om meer samen te werken en minder tegen te werken? Zien jullie dat God het allemaal veel grootser en welwillender heeft gedaan dan ooit? Dit is wat wij gaan onderwijzen en als de dag begint en de channelings verder gaan zullen zij een onderwerp behandelen dat jullie beslissen, lieve mensen, en wat er tijdens deze discussies naar voren komt is de manier waarop het moet gaan.

Jullie vrije keuze is belangrijk.

En zo is het.

Kryon