Kryon in Melbourne, Florida. 2 – Onnatuurlijke Realiteit.

Live Kryon Channeling:
Kryon in Melbourne, Florida. 2

Onnatuurlijke Realiteit.

19 januari 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

De Groep is hier om mee te doen aan de dingen die opgenomen worden over wat er in Lemurie gebeurde. Dit is de tweede van vijf boodschappen. In deze dingen waar wij over spreken zijn er enkele mysteries over een verleden dat zo ver weg is dat het bijna niet bewezen kan worden. Deze dingen lijken zelfs mythologie te zijn. Ieder die struikelt over deze dingen van Lemurie zal aannemen dat dit hetzelfde is als esoterie. Zij nemen een onderwerp en breiden dit uit in hun eigen realiteit en dan lopen zij in cirkels en zingen eromheen. Dat is wie jullie zijn. Vraag het maar aan vele mensen dat er geen realiteit is die mogelijk kan uitleggen wat jullie geloven, veel van de dingen die jullie geloven. Lieve mensen, ik wil graag iets tegen jullie zeggen en dat is dit: de reden dat wij jullie leren wat wij leren is dat jullie leren begrijpen welke eer Spirit voor jullie voelt. Dit is de enige reden. Wij willen jullie geen verkeerde geschiedenis vertellen om jullie je goed te laten voelen. Er is geen reden om jullie mee te nemen op een mythologische reis zodat jullie je op de een of andere manier vandaag beter voelen. Het feit dat het niet te bewijzen is, is ook in lijn met de duizenden dingen die jullie nog moeten ontdekken want ook die zijn niet te bewijzen. Toch kunnen de geologen dingen vertellen over wat er echt op de planeet gebeurde in plaats van wat jullie denken op basis van wat jullie zien en aannemen. Waar jullie dus naar dienen te kijken is het pleidooi van al degenen die de wetenschap goed gezind zijn. Het pleidooi om buiten de doos te gaan van wat jullie is verteld of wat jullie vandaag geloven op basis van hetgeen jullie hebben bestudeerd en wat jullie aannemen over wat er misschien gebeurd kan zijn op deze planeet.

Er is prachtige, magische – als jullie willen – informatie over de mens die nog onthuld moet worden. Een deel van deze informatie is dat deel van jullie planeet dat heeft besloten om spirituele groepen te vormen. In deze groepen is ook de liefde van God aanwezig; die is er altijd, lieve mensen. Het is heel interessant dat de groep waaraan iemand deelneemt en die zich in mooie en hoge gebouwen manifesteert zegt: “Wij zijn de enige groep die gelijk heeft en correct is!” Jullie zouden meteen weg moeten gaan want je kunt je de regels van de liefde van God niet toe-eigenen. Die is groter dan wat jullie je ook maar kunnen voorstellen. Wat hier gebeurde is geweldig en het idee dat de Pleiadiers van een ander sterrenstelsel kwamen en jullie DNA veranderden, onnatuurlijk, vandaag de dag niet te bewijzen, maar over vijftig jaar staat dit in jullie boeken omdat er geen andere verklaring is dan dat zij kwamen om jullie de waarheid en de bewijzen te brengen als jullie nog een ijkpunt van je bewustzijn zijn gepasseerd dat zegt: “Mensen zullen nooit meer oorlog voeren en zijn klaar voor de volgende Opwaardering.”

Jullie gaan je sterrenfamilie ontmoeten; dat moet wel. Het gaat altijd op die manier, en als jullie daarvoor klaar zijn, lieve mensen, zal dit met een hoger bewustzijn zijn van mensen die net zoals jullie zijn en geen veelvoudige dozen van geloof hebben waardoor zij anderen zouden doden als zij iets verkeerd zouden hebben gedaan. De dozen kunnen blijven bestaan in een hoger volwassen niveau van bewustzijn dat zegt: “Wij zijn een van de vele manieren om de God binnenin te eren, dit is onze manier, onze cultuur, onze manier….maar zij kunnen het op hun manier doen. Is het niet goed dat wij allemaal op onze eigen manier kunnen liefhebben?”

Dat is volwassenheid! DAT IS VOLWASSENHEID!!! Vandaag de dag, lieve mensen, is dit niet zo. De liefde van God is ingebakken in bijna alle geloofssystemen op de planeet en daarom passen zij ook bij elkaar want zij hebben allemaal hun wonderen. Als jullie om je heen kijken hebben zij allemaal hun wonderen, allemaal, want dit is de manier waarop jullie worden behandeld, lieve mensen….met eer en schoonheid en de mogelijkheid om goede, welwillende dingen te hebben en alle dozen met religies daarin zijn overal, maar op een dag zullen zij veranderen. Het gaat op een welwillende manier veranderen door leiders die dit soort “Aha-ervaringen” van tolerantie hebben. Stel je eens voor. Neem bijvoorbeeld de leider van het grootste geloofssysteem op de planeet. Deze leider zou verschillende veranderingen brengen en een ander spoor gaan bereiden…..dit is nu bezig. Hebben jullie gemerkt welk spoor er werd gevolgd….en de vorige werd vervangen door een nieuwe paus. Denken jullie dat dit allemaal toeval is? Dit is wat wij bedoelen als jullie het in je nieuws zien. Dit zijn de dingen waarover wij spreken.

Geologen, luister: Wat is het dat alles heeft herschreven over hoe lang de dingen op deze planeet hebben geduurd? Velen van jullie hebben in je leven de uitbarsting van Mount St. Helens meegemaakt. Dit herschreef alles wat jullie is geleerd, en jullie weten dit. Als jullie hiernaar luisteren weten jullie wat er is gebeurd. Jullie dachten dat alles wat er gebeurde duizenden jaren duurde en in een paar momenten zagen jullie hetzelfde effect. Dit houdt in dat er veel meer volatiele en verschillende dingen op jullie planeet zijn gebeurd dan jullie ooit hebben gedacht en alles is opeens veranderd in een dag. Jullie dachten altijd te kunnen meten: zo lang duurde het voor water een ravijn kon uitslijpen, en zo lang duurde het voordat aardlagen kunnen opstapelen en zich vast kunnen zetten terwijl jullie nooit wisten en begrepen dat het op deze planeet een ander paradigma was voordat jullie hier waren. Lemurie bestond en wij hebben jullie verteld dat dit het resultaat was van een van de hot spots op de planeet waar het magma dicht bij het oppervlak was en zich opbouwde en er waren flinke erupties op de plaats die jullie Hawaii noemen. Het is gewoon opgebouwd en opgebouwd en de bobbel drukte de berg omhoog. Dit gebeurde voordat de mensen hier waren. De berg werd ook Mu genoemd en die was in het midden van de stille oceaan en het was het belangrijkste deel op de planeet. Het waren niet de tektonische platen die hiervoor zorgden, het was de hot spot die dit deed. Toen het was afgekoeld zakte het weg, maar het zakte niet echt weg, het werd groter en dat was het punt in de tijd waarop er erupties kwamen en de zij-explosies waren angstwekkend. Langzamerhand zonk alles weg en wat overbleef was Lemurie….en dat was groot en zeer hoog. Wij hebben jullie hierover verteld en in veel channelings hebben wij jullie verteld hoe het daar was en hoe het leven daar was. Toch zijn er nog steeds mensen die zeggen: “Ik kan hier niets van geloven omdat er geen Lemurie was!” Het is verzonken, maar niet helemaal en het werd wat vandaag de Hawaiiaanse eilanden wordt genoemd.

De Lemuriers die deel uitmaakten van de ervaring, lieve mensen, hadden er geen idee van dat het niet helemaal zou gaan zinken en op een paar mensen na gingen zij allemaal weg en de weinigen die overbleven lieten een erfenis na en misschien hebben jullie dit begrepen. Het grote continent van Mu was weggezonken en dit eiland was ervan overgebleven. Degenen uit die tijd overleefden en overleefden en overleefden, dichtbij de stranden, en wat het best overleefde was Kohai. In deze tijd, lieve mensen, is Kohai beschermd. Het wordt beschermd tegen een invasie van mensen en tegen – laten wij zeggen – ongepast gebruik. Het wordt op heel veel verschillende manieren beschermd. Hoeveel orkanen hebben jullie gezien die op het laatste moment afbogen? Mensen hier in Florida, jullie weten wat orkanen zijn, jullie hebben het meegemaakt, jullie weten wat de klimatologen jullie vertellen, maar het is geen toeval dat de orkanen afbuigen en jullie kant op komen en jullie “te pakken nemen.” Dat gebeurt er met Kohai.

Er zijn vele tijden in de geschiedenis geweest  waarin dit eiland van de Hawaii-groep werd beschermd en dit is er een van. Van alle Hawaiiaanse eilanden, lieve mensen, is dit het meest Lemuriaans. Vraag het Melihoh, die daar stierf. Er zijn enkele mythologische schepselen waar de oude Hawaiianen over vertellen; in de spleten en scheuren waar de mensen, zelfs vandaag de dag niet kunnen komen, in de oceaan. Er zijn daar prachtige en beroemde kusten en daar kwamen de Pleiadiers. Dit zijn de overblijfselen omdat men daar nog steeds de magie heeft en die magie bleef en bleef, en bleef zelfs tot op de dag van vandaag.

Er is geen bewijs voor dat de berg van Lemurie bestond. Als jullie zouden kunnen afzakken in het water zouden jullie niet zo diep hoeven te gaan. Misschien twee- tot driehonderd meter of vierhonderd, want jullie zouden dieper moeten gaan dan het laagste zeeniveau in jullie geschiedenis. Jullie dienen verder te gaan onder een niveau waarvan geen enkele geschiedenis verteld dat er water was. Een tijd waarvan jullie geloven dat er altijd oceaan was, en toen was er iets met lava: het bewaart dingen! Als jullie op de juiste plaats boren en door het sediment heen kunnen komen dat duizenden jaren lang door schelpen werd opgebouwd….als jullie daar doorheen kunnen komen, zouden jullie het vinden. Jullie zouden plantenleven vinden dat daar niet zou moeten zijn. Het is bewaard, geen olie, want dat is wat lava doet. Het bevat dingen en die blijven zoals zij blijven. Misschien zullen jullie op een dag de technologie hebben om daar binnenin die dingen te kijken die zeggen: er is hier een structuur. Er was hier geschiedenis na geschiedenis.

Als dit gebeurt, lieve mensen, wil ik dat jullie je deze channeling van vandaag herinneren. Misschien, heel misschien, zal uit deze dingen, die wij een veel grotere mens noemen, blijken dat hetgeen wij zeggen accuraat is en helemaal klopt en dat het niet alleen maar mythologie enzovoorts is om mensen van de zogenaamde New Age te plezieren. De wetenschap gaat veranderen met dingen waarvan men in het verleden met de ogen rolde….en het begint nu! De moeilijkheden die jullie gaan hebben, lieve mensen, zijn dat deze dingen niet noodzakelijk aansluiten bij wat jullie op school hoorden….tenzij er mensen zijn die vooruit denken en hen mogelijk maken omdat scholing een van de langzaamste dingen is die jullie hebben.

Regering is het tweede onderwerp, niet het eerste: Jullie hebben dus een taak voor je liggen, en de oude zielen in deze zaal weten waar ik het over heb. Zij zullen deze taak hebben om te ontdekken wat jullie ontdekken en dit aan de planeet mede te delen zodat de andere mensen het ook zullen zien. En vergeet de wetenschap en de rapporten die zeggen dat jullie er doorheen moeten gaan. Geloof mij, als de gewone man uitvindingen gaat gebruiken waarvan jullie regering zegt dat zij onmogelijk zijn, zullen er toch uitvindingen zijn! Als de manier van rapporteren van wetenschap  niet bij het publiek terecht komt gaan jullie direct naar het internet en laten zien dat ook zij kunnen meedoen zullen jullie merken dat ook academici ernaar zullen kijken. Als jullie naar de regering zouden gaan, naar de academici en de kranten zou het tientallen jaren kunnen duren en kan men het gaan gebruiken – zelfs als de regering van het bestaan niet op de hoogte is. Dit is een nieuw paradigma en jullie hebben de gereedschappen ter beschikking. Een van de redenen waarom het internet en de sociale media zo vooruit zijn gegaan is om de planeet voor te bereiden op een andere manier van informeren in dit paradigma. Wetenschappers dienen in groepen samen te komen en niet tien jaar op een universiteit te zitten voordat zij iets gaan doen, om dingen op te lossen en niet om een prijs te winnen. Dit is wat er gebeurt. Let maar eens op! Dit zijn tijden van verandering. Lemurie bestond. Mu, het grote continent, was er en de berg was er. Er zijn zoveel prachtige dingen met de planeet gebeurd.

Jullie zijn als gemeenschap heel, heel jong. Jullie gaan uit de duister tijd vandaan, lieve mensen, en jullie gaan veranderingen zien; ik heb het jullie verteld, die vele mensen kunnen verrassen terwijl een oude ziel achterover gaat zitten, glimlacht en zegt: “Hier is het dan! Het begin van het begin”

Ik zal jullie meer vertellen. Tot straks!

En zo is het.

Kryon