Kryon in Melbourne, Florida. 3 God – Menselijke Spaak.

Live Kryon Channeling:
Kryon in Melbourne, Florida. 3

God – Menselijke Spaak.

19 januari 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Dit is de derde channeling van vijf. Deze serie die in twee dagen wordt gehouden is een diepgaande studie van kernwaarheid die wordt gepresenteerd onder de vlag van het Lemurische Wiel van Lering. Wij hebben het in het verleden hierover gehad, lang voordat wij over de Lemuriers spraken. Dit Wiel is synoniem aan alles wat maar getoond kan worden aan een mens over de relatie en de schoonheid zelfs met betrekking tot de blootstelling van de menselijke ziel. De leringen begonnen met het maken van een lijst en alle dingen die jullie later misschien zouden ontdekken over waar de leringen werkelijk over gaan. Jullie zitten voor een engel en die engel legt stukje bij beetje uit wie jullie zijn. De lijst brengt jullie bij de God-mens leringen. In het wiel noemen wij dit de God-mens-Spaak van het Wiel. De spaken leiden altijd van de buitenkant naar het midden en van het midden naar de buitenkant. Dit is op zichzelf een metafoor voor het feit dat alles op het centrum is gericht, en het centrum van alle leringen is voor jullie altijd dat mysterieuze ding dat wij altijd voor jullie willen ontdoen van het mysterieuze omdat het Spirit/God betreft. De Schepper! Maar met deze spaak hebben jullie een onderwerp te pakken waar Kryon vanaf het begin al over heeft gesproken; degene die de mensheid het meest houvast zal geven….er is geen belangrijker spaak en hij geldt niet voor een bepaalde plaats, regio of land want hij staat in verband met hetgeen mensen op de hele planeet scheppen.

De God/mens-Spaak is het verhaal van de relatie tussen de mens en de Schepper van het Universum. De mensheid begint zijn bewustzijn te veranderen. Een deel van deze bewustzijnsverandering is volwassenheid; het groeien in concepten die jullie nooit eerder hebben toegepast.

Lieve mensen, de meeste concepten van de leringen van het Wiel zijn al heel lang aanwezig geweest maar zeer vaak waren zij voorbehouden aan sjamanen en heilige mannen en vrouwen die zich hiermee bezig hielden. Geen dingen waar het “gewone” volk zich mee bezig hield maar die werden gezien als zulke zuivere ideeën dat jullie er naartoe gingen en weer verfrist werden door degenen die wisten wat deze dingen waren. Nu opeens zeggen wij dat deze kernleringen aan alle mensen toebehoren en dat zij bestaan binnenin elke mens en een hoger bewustzijn, een ontwikkelend bewustzijn, betekent dat steeds meer mensen zich waarheden gaan herinneren. Herinneren wil zeggen dat je op zijn minst eenmaal ergens aan moet worden blootgesteld, en zo is het met het verhaal van Lemurie ook gegaan en ook bij de leringen op elk DAL (Pieken en Dalen) van de planeet want de Pleiadiers onderwezen kernwaarheid….heel voorzichtig zodat jullie die met je vrije keuze konden aanvaarden of verwerpen.

Het bewustzijn van de mensheid gaat zich verhogen. Een ouder bewustzijn is aan de verliezende hand, was militaristisch zou je kunnen zeggen, en bestond in vele families en het was niet zo lang geleden dat zelfs families dingen in praktijk moesten brengen die in de oudheid en in het militarisme voorkwamen. Dit ging als volgt: “Laat de kinderen, of de stedelingen, de families, of het volk, of de militairen niet zelf denken want als zij dit doen zal er rebellie komen en het beste wat wij kunnen doen is hen onder de duim houden. In het leger werkte dit goed….wij hebben daar geen vrije denkers nodig, maar mensen die gehoorzamen.” Zo kunnen jullie veldslagen leveren. Zo doen zij dit met het bewustzijn van landen, met groepen, met bedrijven….zij hebben het allemaal in de hand….en dit gaat veranderen.

Het hele idee van competitie-gedachten verandert. Jullie gaan een versmelting krijgen, een samenstromen van energie waarin jullie gaan nadenken over competitie en scheiding en het idee dat men samen iets kan scheppen dat veel en veel beter is, en jullie hebben gelijk!

Hoe zal dit dan gaan veranderen? WIE JULLIE ZIJN!!! Dit zal alles gaan veranderen, lieve mensen. Als jullie gaan beginnen met het hebben van echte, ware competitie, in plaats van “de winnaar pakt alles” zal dit veel veranderen. Grote corporaties zullen veranderen, producten zullen veranderen. Jullie gaan je iets realiseren: dat de nieuwe energieën samen gaan komen en meer zullen scheppen dan de som van het totaal. Dit wordt een energie met compassie en dingen die jullie niet verwachten van grote multinationals….vriendelijkheid, geduld. Wat zou er gebeuren als de mensheid een bewustzijn zou hebben van niet alleen eenheid, maar ook tot veel meer dingen in staat zou zijn? In een nieuw bewustzijn, lieve mensen, vertel ik jullie, is er geen angst voor rebellie want dat is van een oud bewustzijn. In plaats daarvan: hoe meer jullie samenwerken en dezelfde manier van denken hebben hoe hoger het bewustzijn op deze planeet wordt en waarvan jullie allen zullen profiteren en ik  heb het nu over het gebruik van bronnen, grondstoffen. Kunnen jullie zien, begrijpen, waarom dit een verschil zal maken? Zo wordt de lering van vandaag over de relatie tussen God en de mens, een model. Hoe meer jullie op God gaan lijken, zelfs in kleine dingen, hoe meer energie er wordt geschapen die jullie niet hadden verwacht en die andere dingen om jullie heen zal beïnvloeden. Hoe zouden jullie een nieuwe regel beschrijven die een volwassen bewustzijn beschrijft, denk daar eens over na. Het is mogelijk dat twee mensen in liefde en compassie samenkomen en een grotere energie scheppen die groter is dan de som der delen.

Wat zou deze energie dan doen of worden? Wat als die zich over jullie zou gaan verspreiden? Het wordt dan een uitnodiging aan anderen om het te zien en te accepteren. Dat is nieuw! Wij hebben het nu werkelijk over de natuurkunde van emoties, de natuurkunde van bewustzijn, en als jullie dit doen, direct, moeten wij het over de kinderen hebben. In de korte tijd die wij hebben voordat ik deze channeling afsluit wil ik even over de kinderen spreken, maar eigenlijk nog meer over de manier waarop de kinderen jullie zien. Er is, lieve mensen, een nieuw bewustzijn van kinderen op deze planeet. Zij komen naar jullie toe met een betere uitrusting dan ooit in jullie geschiedenis voor ontvankelijk leren. Wat ik bedoel met ontvankelijk leren is de verandering van de menselijke natuur. Jullie zullen het eerst in de kinderen zien omdat zij niet zullen handelen zoals jullie of degenen die hier voor jullie waren, deden, en wij hebben jullie in dertig jaar alle redenen hiervoor uitgelegd. Het verschil zal heel duidelijk worden in de manier waarop jullie hen trainen, waarop jullie hen onderwijzen. Dit is al opgemerkt door psychologen en biologen. Wat gebeurde er tussen de leeftijd van 0 en 6 jaar? Het zorgt voor een model dat zo ingrijpend is dat dit niet  blijvend zal zijn tijdens het leven van het individu tenzij er mee en aan gewerkt zal worden. Soms is het heel positief en soms niet. Het zit in de cellulaire herinnering van dingen die kinderen op een bepaalde manier hebben geleerd. Er is geen diepgaander voorbeeld dan deze kinderen: Je bent een kind, een meisje, een baby, je groeit op in je familie en jouw vader misbruikt jou. Dit is niet goed en er is niets leuks aan te ontdekken en als je in staat bent om het huis te verlaten en je om je heen kijkt en zelf een maatje vindt, een man, een geliefde, een partner, kies je meestal een persoon uit die misbruikt. Dit, lieve mensen, is niet logisch, slaat nergens op; behalve als je het programma begrijpt dat er bij jou in zit en dat zegt: “Dit is de manier waarop het werkt!”

Wat gaan jullie tegen je kinderen zeggen als jullie weten dat zij hogere antennes hebben en ontvankelijker zijn dan ooit tevoren? Welke adviezen zullen jullie hen geven, aan hun ouders en hun grootouders? Jullie kijken in de ogen van een kind: zo onschuldig, zo ontvankelijk, zo mooi, zonder vooroordeel behalve als dit misschien van de voorouders komt. Het kind kijkt je aan en zoekt bescherming. Elk kind kan irritant zijn, dit weten wij. Jullie hebben een opgroeiend kind van 0 tot 6 jaren en zeggen steeds weer dezelfde dingen zodat dit irritant kan worden. Laat mij jullie iets vertellen: Is het zo makkelijk om geïrriteerd te raken, want dat zijn jullie vaak. Als jullie steeds geïrriteerd zijn begrijpt het kind al heel gauw dat het niet belangrijk is en dat het weinig vriendelijkheid hoeft te verwachten. Hoe compassievol kunnen jullie hierbij zijn? Luisteren naar deze channeling kan meer invloed hebben op oude zielen dan op jonge zielen maar dit heeft ook te maken met wie er op de planeet ontwaken. Ik spreek nu eerst tegen de ouders en dan tegen de grootouders. Tegen de jonge ouders wil ik zeggen dat zij een model kunnen zijn zodat jullie kinderen, als zij de deur uitgaan, ditzelfde model zullen herhalen; jullie voorbeeld dus, omdat zij dit zullen doen! Wat ik jullie kan zeggen is dat hoe meer jullie liefde en compassie aan het kind kunnen geven ook zij liefde, logica, geduld en compassie door zullen geven omdat zij dit zelf hebben gezien, wat zij ook deden. Er moeten natuurlijk standvastigheid en discipline zijn, maar ook zij zullen beslissingen moeten nemen en zij zullen het dupliceren!

Dan de grootouders, lieve mensen, jullie hebben net als de oude zielen veel meegemaakt. Jullie hebben kleinkinderen waarbij jullie zien dat hen disfunctionele dingen worden geleerd; anders dan bij jullie eigen kinderen. Wat doen jullie dan, grootouders? Als de kleintjes voor het slapen gaan bij jullie komen en zij jullie dingen vertellen waarvan jullie weten dat hun ouders hen die vertelden, waarschijnlijk jullie eigen kinderen, en die jullie niet begrijpen, wat doen jullie dan?

Nummer een: laat hetgeen zij hen leren niet als verkeerd overkomen. Vertel hen niet: “Dit is hoe het werkelijk is.” Doe dat niet want het werkt niet zoals sommigen van jullie wel weten.

Ik heb jullie verteld over energie die wordt geschapen en die jullie niet hadden verwacht. Zeg gewoon: “Ik hou van jou! God houdt van jou. Je kunt altijd met mij praten” En jullie kunnen loslaten wie er gelijk heeft want dat is jullie taak: hen meer compassie laten zien dan hun ouders hen gaven! Dit is wat er gebeurt: Deze kinderen zijn zo ontvankelijk…als zij later beslissingen moeten nemen ten opzichte van hun kinderen, kloppen zij op jullie deur en herinneren zich de dingen. Dat is de invloed die jullie hebben. Het is niet de informatie die jullie hen geven, lieve grootouders, het is de liefde en de compassie van wie jullie zijn die jullie hen tonen. Zij zullen altijd bij jullie komen….altijd! Zelfs als hun ouders hen verkeerde dingen vertellen, zelfs als hun ouders uit elkaar zijn vanwege dit of dat, zelfs als een ouder hen misbruikt….de grootouders kunnen het ongedaan maken omdat zij altijd de waarheid hebben verteld.

Wat gaan jullie je jonge kinderen vertellen? Welk model geven jullie hen in hun eerste zes jaren over jullie systeem van religies, van  gezondheid en andere zaken, want voordat zij volgestopt worden met allerlei andere kennis zullen zij naar jullie kijken. Vertel hen over Gaia, want als zij later meegaan naar de kerk horen zij andere dingen….dat is oude energie en die komt te laat!

Wat gaan jullie zeggen? Dit is voor de jonge ouders; dit is voor de jonge ouders tijdens de veranderingen op deze planeet: Ik wil dat jullie hen vertellen dat er een Creatieve Bron is die God wordt genoemd, of Spirit, die meer van hen houdt dan wat dan ook ter wereld. Ik wil dat jullie hen vertellen dat zij geweldig zijn in de ogen van de Schepper en dat deze Schepper net zoveel van hen houdt als jullie doen. Dit stelt hen op een plaats van zelfrespect dat niet zal uitgroeien tot rebellie. Ook in jullie familie zal dit niet gebeuren. Dit gaat er met de kinderen gebeuren: ZIJ ZULLEN HET BEGRIJPEN! Als zij later zelfs iets niet kunnen uitvogelen zullen zij bij jullie komen en zullen jullie het hen vertellen: dat God liefde is en dat er van hen wordt gehouden en dat er engelen om hen heen zijn zodat zij nooit alleen zijn en dat zij prachtig zijn in de ogen van de Schepper en dat dit de wereld zal veranderen. Als generatie na generatie deze woorden zal horen gaat dit de wereld veranderen. Dit is wat de Pleiadiers zeiden met deze spaak– zo lang geleden – en vandaag de dag zo diepgaand praktisch!

En zo is het.

Kryon