Kryon in Melbourne, Florida. 4 Kinderleven.

Live Kryon Channeling:
Kryon in Melbourne, Florida. 4

Kinderleven.

19 januari 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Er zullen zeker mensen zijn die hier komen en denken dat dit een channeling op zich is, maar dit is de vierde van een serie van vijf. Ik spreek nu tegen degene die dit denkt en zeg: Misschien luister jij wel op de verkeerde plaats. Er zijn plaatsen – gebruik je intuïtie – waar alle channelings in de juiste volgorde, en georganiseerd, samenkomen. Dit is nummer vier van de vijf omdat de lering gaat over het Wiel van Lering. De spaken hebben verschillende leermethoden en modellen en onderwerpen. Het onderwerp voor nummer vier wordt: Kinderleven. Als jullie vragen wat dit werkelijk betekent, waar dit spakengedoe over gaat, het gaat over langer leven. Dit is het onderwerp als jullie dit willen weten. Jullie weten dat hier bij Kryon vaak een nadruk op ligt omdat wij tegen alle zielen spreken en zeggen dat dit een tijd is waarin de oude zielen meer dan ooit nodig zijn. Wij weten ook dat sommigen van jullie in een situatie zitten waarbij teveel pijn is, teveel zorgen zijn. Dit is heel makkelijk voor jullie te controleren. Wij weten dit.

Er komt een ander paradigma aan en dat is dit: het is nodig dat jullie hier langer zijn. Het is zeker waar dat de ziel eeuwig is en dat jullie terugkomen. Maar denk eens aan de efficiëntie hiervan als jullie terug moeten komen en twintig jaar nodig hebben om op te groeien en te herinneren wie jullie zijn en dan door te gaan. In plaats daarvan zeggen wij dat gezondheid de sleutel is, wij hadden het over compassievol handelen, wij hadden het over vele dingen en wij hebben het ook gehad over het in leven houden van het innerlijk kind. Wij spraken over vreugde die de sleutel is voor de gezondheid van de mensheid. Het is inderdaad intuïtief, lieve mensen.

Stel je eens een scenario voor, laat mij het jullie geven. Ik ben nooit mens geweest, dus laten wij even doen alsof ik niet weet wie jullie zijn en dat ik kom en een pasgeboren kind zie. Het kind is thuis en de ouders staan erover gebogen en doen alle dingen die men bij een pasgeborene doet. Waarom zouden zij dit doen? Laten wij ons even voorstellen dat de man in het midden van de nacht wakker wordt omdat hij denkt dat er met de baby iets aan de hand is. Hij gaat het kamertje in en ziet de baby lachen. Natuurlijk maken jullie je niet druk om dit soort dingen want intuïtief weten jullie dat dit een goede zaak is voor het kind. Dat is het ook voor ieder ander, voor depressieve volwassenen, voor iedereen. Het is iets goeds….het is heel goed…omdat het bestaat uit liefde, compassie en begrip en dit is wat jullie willen voor een baby, en dit wordt allemaal minder en gaat weg, nietwaar? Zien jullie jezelf dit ook bij een tiener doen en dan hopen op een glimlach? (Kryon lacht) Het lijkt allemaal wat minder te worden, maar bij het kind gaat het goed.

Een nieuw paradigma, dames en heren, ik ga niet voorstellen dat jullie mensen gaan knuffelen maar in plaats daarvan: waarom gaan jullie hen niet esoterisch opporren met humor en vreugde? Zij kunnen zien dat jullie gelukkige mensen zijn en zij zullen antwoorden door ook te glimlachen. Lachen is besmettelijk. Dat is echt zo! Als de een lacht lachen de anderen ook en als jullie klaar zijn met lachen is er iets in je lichaam gebeurd. Jullie voelen je verfrist en verlaten de zaal en op een bepaald niveau zeggen jullie dat jullie dit weer willen doen. Leid mij naar een plaats, misschien een bioscoop – waar ik een uur kan lachen en breng mij naar een ziekenhuis om aan de zuurstof te gaan! Waarom wachten? Doe het nu!

Deze channeling is een korte en gaat hierover: Het innerlijk kind is het geheim naar langer leven, gezondheid en alle dingen waar jullie op andere gebieden naar streven. Lachen is het beste medicijn dat jullie voor je lichaam kunnen samenstellen. Al jullie cellen reageren op lachen en vreugde. Kunnen jullie je even voorstellen wat de meest diepgaande gelukkige tijd was? Voor de vrouwen misschien de geboorte van een kind en jullie voor de eerste keer in de ogen van dit kind keken. Dit kan voor mannen hetzelfde zijn. Wanneer hebben jullie deze vreugde in je leven nog meer gevoeld? Er is dan altijd vreugde, maar er zijn ook mensen die zeggen dat zij niets hebben om vreugdevol over te zijn. Wij zullen jullie een groter plaatje geven zodat jullie je mening kunnen veranderen. Als wij jullie laten zien wie jullie waren veranderen jullie je mening. Wisten jullie dat de ziel eeuwig is? Ik zeg dit omdat ik bedoel dat er na de dood dingen zijn die vreugdevol, mooi en liefhebbend zijn. Dit is nog niet alles: als ik jullie drie dingen noemen die jullie meenemen van de andere kant van de sluier, steeds als jullie worden geboren, zouden dit liefde, compassie en humor zijn! Dan komt de vraag naar boven: Lacht God?  En het antwoord is GOD IS LACHEN!!! GOD IS VREUGDE!!! Denk daar eens even over na.

Aan de andere kant van de sluier, lieve mensen, als jullie je laatste adem hebben uitgeblazen, zal er geen oordeel zijn! Jullie worden wakker op een feest! Een feest dat vol is van multidimensionale vreugde en lachen en licht, en een WELKOM THUIS!

Ik wil dat jullie je dit voorstellen en weten dat dit voor iedereen geldt die overgaat, en terwijl jullie hier zitten, misschien met “begrafenismuziek” op de achtergrond, wil ik dat jullie weten dat de persoon die in de kist ligt het echt heel goed heeft. (Publiek lacht)

Waar gaat het heen? Een nieuw paradigma! Als oude zielen in een nieuwe tijd!

En zo is het.

Kryon