Kryon in Melbourne, Florida. 5 De Spiegel.

Live Kryon Channeling:
Kryon in Melbourne, Florida. 5

De Spiegel.

19 januari 2019 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Wij zijn hier bijeen gekomen voor een boodschap over het Wiel van Lering en dit is de vijfde van een serie. Als jullie even willen kijken naar een spaak van het Wiel waar wij het nu over gaan hebben is dit: De Spiegel. Toen wij jullie de oorspronkelijke informatie gaven en op het grote eiland van Lemurie waren, weet ik dat sommigen mij vroegen wat dit betekende. Nu is de tijd voortgeschreden en worden de leringen volwassener. Jullie snappen het als jullie oefenen en in de ogen van een ander kijken. Al bij een kleine oefening waren er “Aha”-momenten. Wat gebeurde er toen jullie dit deden? Werd er energie geproduceerd? Meer dan dat….er was een verbinding, en jullie maakten die. Meer dan dat: Kan iemand van jullie jezelf in hen zien? Of hen in jezelf? Of misschien een samenhang die zegt: “Wij zijn beiden oude zielen die op reis zijn!” Misschien nog meer dan dat….misschien was er liefde? De ene mens die door het leven ging en een andere mens die door het leven ging en jullie hebben elkaar misschien nog nooit ontmoet. Dit is waar wij het over hebben….als mensen op een natuurlijke manier handelen….intuïtief. De ene mens kan aan een ander, in een ander land, denken en geen empathie hebben maar wel compassievol voor hen handelen en een verbinding met hen voelen, misschien door de omstandigheden waarin zij zich bevinden omdat zij in die persoon zichzelf zien en de spiegel is dan compleet. Weet je, een spiegel is een cirkel.

Vele jaren geleden gaven wij jullie een oefening die bestond uit dagelijks in de spiegel kijken, je ogen te openen en in je eigen ogen te kijken en zeggen: “Ik Ben God! Ik Ben geweldig! Ik BEN WIE IK BEN!” Velen hadden hier moeite mee omdat dit niet de manier van de planeet is, van dit moment is en er zelfs geen respect is van jullie voor jezelf.

De spiegel wordt dus een metafoor voor Eenheid met alle dingen, maar met name voor de verbindingen tussen mens en mens. Als jullie iets zouden willen onthouden van deze twee dagen van studie, iets vanaf de lijst waarmee jullie zijn begonnen, zou dit compassie voor elkaar dienen te zijn. Compassie voor de reis die jullie allemaal maken. Er zijn vele culturen die niet de aspecten hebben van die van jullie en hun problemen kunnen compleet anders zijn dan die van jullie en toch emotioneel gezien bijna hetzelfde.

Als jullie naar de planeet kijken door de ogen van het Nieuws, of misschien jullie connectie met de mensen uit de goten der Aarde, kunnen jullie dan zoveel EEN met hen worden dat jullie het kunnen voelen? Dit is de eerste regel, als er al een moet zijn voor een oude ziel: JIJ WEERSPIEGELT DE SCHEPPER!!! Daarin zit de schepping van een energie die weer een andere energie schept die verder gaat dan jij! Voel je misschien dat de energie die je na de oefening voelde anders was dan de energie waarmee je bent gekomen? Dit bevestigt het verhaal dat wij jullie vertellen. Terwijl jullie als compassievolle oude zielen op de planeet rondlopen scheppen jullie dingen. Stel je een bel van volwassenheid om je heen voor; jullie komen tot volwassen beslissingen en staan voor wat jullie zeggen omdat jullie weten wie jullie zijn: Een spiegel van God bij elke stap die jullie doen. Stel je een bel voor die acht meter breed is….en terwijl jullie rondlopen is deze bel bij jullie! Als jullie een kamer binnenkomen, misschien met collega’s op het werk, of misschien in een theater, kunnen sommigen dit zelfs voelen en maar je kijken….vanwege deze bel! De bel is je Merkabah maar het gaat verder dan dat….het is jullie bel van vreugde, de houding van Een zijn met alle dingen die jullie met je mee dragen. Jullie veranderen de samenleving, lieve mensen, door vriendelijk en compassievol te zijn. Als er in jullie cultuur een ober aan je tafel komt, is hij of zij dan een bediende of een deel van jullie familie? Als jullie een order plaatsen bij iemand die een slechte dag heeft gehad hoeven jullie hen alleen maar in de ogen te kijken! Kunnen jullie deze verbinding met hen hebben omdat zij hetzelfde pad bewandelen als jullie? Zij hebben op dat moment misschien alleen maar andere omstandigheden. Jullie hebben in het verleden ook weleens een slechte dag gehad….jullie weten wat het is. Kunnen jullie jezelf zover brengen dat jullie naar hen glimlachen, meevoelen en hen een compassievolle handdruk geven – misschien zelfs een knuffel? Dit is metaforisch en bovennatuurlijk! En wat er gebeurt….ik vertel het jullie: Zij zullen het voelen….zij zullen het voelen. Misschien kijken zij wel even in je ogen en er zal een moment van verbinding zijn waarin zij zeggen: “Wie ben jij?”

Wie kan dit doen? Het antwoord is: Een oude ziel op deze planeet die een volwassen bewustzijn heeft en liefhebbend is en zich ook bewust is van de eenheid om jullie heen.

Lieve mensen, de Spiegel-spaak is de Gaia-spaak want Eenheid moet een bewustzijn van de natuur hebben. Wij hebben dit eerder gezegd: Het kan jullie verrassen om te weten dat zelfs de rotsen op deze planeet leven hebben. Er is overal een bepaald soort multidimensionaal leven en ik vertel jullie dat als jullie in het zand van het strand lopen elk apart zandkorreltje jullie namen kent. (Kryon lacht) Zo diepgaand is het. Als jullie de energie van compassie met je meedragen reageert de Aarde daarop. De dieren reageren erop….echt waar! Op bepaalde plaatsen zullen zelfs ook de kinderen erop reageren. De reden waarom zij dit doen is omdat de meest spectaculaire dingen en de grootste majesteit op de planeet, degene die hoofden laat omdraaien, de oude ziel is die een meester wordt en in een compassievolle bel rondloopt en daarna gewoon weer aan het werk gaat of terugkeert naar zijn of haar familie. Niet als een spreker of een schrijver, maar als een doorsnee mens die van de Aarde houdt. Dit, lieve mensen, is meesterschap.

Dit is de lering en die is het altijd geweest en het altijd zal zijn voor alle mensen, van Kryon. Dit zal zich dan verspreiden, van mens tot mens en ik zal jullie vertellen dat mensen in de toekomst terug zullen kijken en met hun hoofden schudden!

Er komt een revolutie aan, een omwenteling, van compassie. Er komt evolutie van compassie! En de manier waarop dit voor het eerst wordt gezien is verschillend bij wat er gaat komen. Het wordt eerst als ongebruikelijk gezien en later zal dit de menselijke natuur worden. Dit is wat wij leren en wat wij op deze planeet hebben zien gebeuren en nogmaals drukken wij jullie op het hart: Twee stappen vooruit en een achteruit is de manier van vooruitgang. Als jullie vallen, sta dan op en ga voorwaarts in de wetenschap dat JULLIE het Licht hebben en degenen zijn die niet opgeven.

Het is zeer belangrijk voor jullie om te begrijpen dat bij evolutie en vooruitgang het bewustzijn meekijkt.

Ik heb dit eerder gezien en ik zal het nogmaals zien! Hier!!!

Ga anders van deze plaats vandaan dan jullie kwamen!

En zo is het.