Kryon in Mexico City. 3 / Het Pad van Liefde. 3

Live Kryon Channeling:
Kryon in Mexico City. 3

Lee Carroll /  9 november 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Het Pad van Liefde. 3

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is de derde boodschap van de serie met de naam: het Pad van Liefde en die wordt gebracht in Mexico City. Nu wordt het persoonlijk en nu komt de informatie naar buiten die jullie allemaal persoonlijk beïnvloedt.

Even terugkijkend: de eerste channeling had het over de schoonheid en de grandeur van God. Ik vertelde over iets waar zo velen van jullie andere versies van hebben….dat God op de een of andere manier een menselijk bewustzijn heeft….een toornige en oordelende God….een God die jullie martelt en dat die niet de Grootse versie van God is. Het is niet eens spirituele logica dat de Schepper van het Universum een van deze attributen zou hebben. Wij vertelden jullie dat het noodzakelijk is dat jullie dit volledig begrijpen om naar de volgende stap te gaan en in de tweede channeling sprak ik over de grootsheid van jullie ziel en ik herinnerde jullie eraan dat jullie ziel een stukje van de Schepper is. Alle mensen hebben goddelijkheid binnenin zich. Met vrije keuze hebben jullie de mogelijkheid om die wel of niet te vinden. Wij zijn nu bij nummer drie….boodschap nummer drie. Het cijfer drie in de Tibetaanse numerologie, is een katalysator. Het katalyseert energie. Het is een goed cijfer voor deze boodschap, maar er is nu iets dat anders is dan voorheen en dit is de reden waarom Kryon hier is. Dertig jaar geleden kwam ik hier en de hele reden hiervan is om jullie door deze Opwaardering heen te begeleiden.

Gisteren en vandaag, dit weekend, is er een viering in Berlijn, want dit zijn de dagen waarin de muur omviel, kort nadat de Sovjet Unie uiteen viel. Dit was het begin van een niet-geprofeteerde tijd en jullie gingen het markeerpunt van 2012 voorbij en daarom hebben jullie deze boodschap nodig.

De mens, met name de oude ziel, gaat nu betrokken worden bij een zeer oud plan. Jullie starten de verandering en dit is prachtig want dit betekent de geldigheid van de profetie in jullie eigen land: de profetie van de adelaar en de condor….het verhaal van 2012! De profetie vertelde dat als jullie dit ijkpunt in 2012 voorbij zouden gaan, de mensen zich zouden gaan ontwikkelen. Hier is iets dat praktisch voor jullie is om te weten. Dit ijkpunt, dit 2012, was al bekend bij degenen die jullie zaden hier plantten. Zij die van de sterren kwamen hebben jullie al eonen lang bekeken. Je zou kunnen vragen: “Wat gebeurde er dat een ontwikkeld bewustzijn veroorzaakte? Of “gebeurde” het zomaar?” Het antwoord, lieve mensen, is, dat jullie hulp hebben. Vanaf 21 december 2012 tot nu toe hebben wij steeds tijdcapsules gezien die zich openden in de Pieken en Dalen. Als jullie hier nooit van hebben gehoord vertel ik jullie dat dit een systeem is dat hier voor jullie is geplaatst. Met vrije keuze passeerden jullie 2012. Dit was de reden voor het eindigen van de Maya-kalender omdat dit het einde was van een oude tijd en opeens beginnen er dingen op de planeet te gebeuren….schijnbaar uit zichzelf, maar zij hebben een prachtige reden waarom zij gebeuren….deze tijdcapsules openen zich op de juiste tijd en door de rasters van deze planeet heen dringt licht zich heen.

Dit is een metafoor, het is meer een geascendeerde energie van kennis, compassie, en al deze dingen beginnen van de rasters te komen en jullie voelen hen.

De uitnodiging is dus om hen te voelen en te gebruiken. Laten wij het hier dus even over hebben en over de verandering van het paradigma en dingen die jullie niet hadden verwacht.

Ik spreek hier tegen oude zielen in de stoelen en tegen vele oude zielen die dit beluisteren en lezen. Jullie zijn degenen waardoor dit is beïnvloed! Jullie hebben de ervaringen gehad. Voorbije levens zijn als klassen in een school. Elk leven geeft jullie meer ervaring en meer wijsheid voor jullie ziel en deze oude zielen zitten hier voor mij in dit prachtige land, een land met grote harten en beminnelijkheid dat Mexico heet.

Misschien hebben jullie niet begrepen dat jullie hiervoor niet hoeven te werken, niet tot op de graad die jullie denken. Er wordt licht in de rasters geduwd als gereedschap dat jullie kunnen oppakken en gebruiken en dit is veel duidelijker te zien voor de oude zielen die deze dingen kunnen voelen. Een van de triggers hiervoor….een gebeurtenis die weer een andere gebeurtenis veroorzaakt, is verbonden met de twee eerdere channelings. Als jullie volledig begrijpen wie jullie zijn kunnen jullie je ontspannen en dit betekent dat jullie je zelfwaarde volledig dienen te begrijpen. Gisteren vertelde Alcazar het jullie al: wees tevreden met jezelf. Kijk wat er gebeurt als jullie van jezelf houden….dit is absoluut correct! Als jullie je zelfwaarde gaan opschonen en je gaan ontspannen betreffende wie jullie zijn, begint er iets te gebeuren dat nooit eerder zo was….het extra licht dat in de rasters wordt geduwd gaat stromen naar jullie pijnappelklier en dit gaat jullie informatie geven over jullie en jullie leven. Dit is anders!

Vele mensen zitten hier nu en vragen zich af wat zij nu geacht worden te doen en in deze situatie vertel ik jullie iets nieuws: Als jullie in vrede met jezelf kunnen zitten en de problemen in je hoofd even opzij kunnen schuiven, schept dit de ruimte waarin jullie van jezelf kunnen houden. Dit is een trigger om informatie in jezelf te laten stromen over wat jullie vervolgens moeten doen….de dingen die jullie willen voor oplossingen en voor allerlei zaken die in je leven spelen.

“Kryon, vertel jij ons dat wij informatie ontvangen door alleen maar te zitten en van onszelf te houden?” JA!

In het verleden was dit niet het paradigma, nietwaar, jullie moesten teksten opzoeken, een boek lezen of een computer of andere zaken vinden, een proces vinden, om jezelf te onderzoeken om te proberen de problemen in je leven op te lossen. Maar nu is er een zich ontwikkelend bewustzijn, dit is een bewustzijn dat zichzelf gaat voeden. Ik wil dat jullie intuïtieve ideeën verwachten. Hoe meer jullie van jezelf kunnen houden hoe meer antwoorden jullie zullen ontvangen. Maar als jullie rondwentelen in zorgen of drama’s en frustraties, zal er niets gebeuren. De antwoorden zijn er als jullie rustig zijn, en zij zijn nieuw!  Jullie zouden kunnen zeggen: “Ik heb geen goede intuïtie!” Dit verandert! Wat zijn de dingen die jullie zouden moeten doen? Misschien jezelf eens in de spiegel bekijken en claimen dat jullie geheiligde intuïtie gaat toenemen. “Ik Ben op het Pad van Liefde en ik houd van mijzelf!”

Dit is een bekrachtiging, een bevestiging van jullie om oplossingen te ontvangen, en zonder hulp van buitenaf. Hulp van buitenaf is er genoeg, maar niet iedereen is een oude ziel, lieve mensen. Sommigen van jullie zijn leraren, helers en channelaars….dit is jullie tijd daarvoor! Het grootste deel van de mensen bestaat niet uit oude zielen. Zij hebben niet de wijsheid die jullie gaan oppikken voor het verbeteren van het leven en het raster.

Ik wil jullie een paradigma-opwaardering geven….het is een grote. Het heeft te maken met wat mensen verwachten op basis van alles wat jullie hebben ervaren. Mensen voelen dat het nodig is om iets te doen.

“Kryon, wij hebben nieuwe energie met nieuwe gereedschappen. Ik wil het gereedschap oppakken en iets DOEN!” Sommigen zijn gefrustreerd en weten niet wat zij moeten doen. “Wat nu?” Laat mij jullie een verhaal vertellen….het is het verhaal van de vuurtoren. Ik vertel dit verhaal al lang en het is nodig dat jullie dit begrijpen. Er was een vuurtoren die op de rotsen stond en hij straalde. Hij liet elke nacht zijn licht zien…dag na dag, week na week liet hij gewoon zijn licht stralen. Het bewustzijn van de vuurtoren in deze kleine parabel is er een waarin de vuurtoren vraagt: “Wie ben ik? Dit is nieuwe energie” zegt de vuurtoren en daarom moet ik iets doen maar ik sta vast op de rotsen. Als ik maar eens van de rotsen kon komen, dan zou ik iets kunnen doen! Ik zou naar plaatsen kunnen gaan en mijn licht daar laten schijnen. Ik ben gefrustreerd want ik sta hier maar in het duister. Ik sta op de rots en hier komt de nieuwe energie en ik ben nog steeds op de rots en straal alleen maar elke nacht!”

Wij verlaten nu deze gefrustreerde vuurtoren en trekken ons terug om het grotere plaatje te zien. Deze vuurtoren leidt degenen die op de oceaan zijn….elke nacht weer, naar de veilige havens van de Aarde! Een vuurtoren en door gewoon daar te zijn redt hij levens. Elk uur straalt hij zijn licht uit!

Vuurtorens, begrijpen jullie deze parabel? Misschien door een oude ziel te zijn in deze nieuwe energie is dit het doe-gedeelte? Door er gewoon te zijn en de dingen te begrijpen die ik jullie leer. Mensen beginnen jullie op te merken….jullie gaan anders met drama om….jullie gaan anders met frustraties om, jullie hoeven nergens naartoe te gaan om wat dan ook te doen. Door in deze nieuwe energie een vuurtoren te zijn laten jullie het licht aan anderen zien. Jullie redden levens, weten jullie dit?

Dit zijn de nieuwe paradigma’s. Zijn jullie bereid om het licht in je op te nemen dat van de rasters komt? Dit zijn de nieuwe gereedschappen die hier zijn…..dit is een metafoor….dingen waar jullie eerder om hebben gevraagd zijn nu beschikbaar. Jullie zullen vragen: “Hoe weet ik wat zij zijn?” Laten wij dan even terug gaan, als jullie hebben opgelet…. De intuïtie zal door jullie pijnappelklier komen voor dingen waarvan jullie misschien niets afwisten. Degenen van jullie die voelen dat jullie hier ergens voor zijn en al eerder hebben geprobeerd om dat “iets” te scheppen….zijn de doeners….jullie moeten iets doen! Maar de vuurtorens moeten nu op hun plaats blijven en hun licht laten zien! Jullie mensen zijn allemaal verschillend, maar dit is voor de doeners! Hoeveel van jullie hebben geprobeerd om iets te doen waarvan jullie binnenin weten dat jullie hiervoor hier zijn? Er valt een boek te schrijven….er moet een helingcentrum gebouwd worden en er zijn andere dingen die jullie willen doen. In de oude energie hebben sommigen van jullie deze dingen geprobeerd en werden zij een mislukking. De tijd was nog niet rijp….jullie zijn doeners….dat zijn jullie, maar de tijd was er gewoon nog niet rijp voor. Wat ik jullie nu moet vertellen is dat de tijd nu WEL rijp is. Maar een ander ding dat mensen doen is ook interessant: Zij proberen iets en het gaat mis en zij besluiten dat dit het was. Iemand zal vragen: “Hoe zit het met dat boek?” “Ik kreeg het niet voor elkaar. Ik heb het geprobeerd maar het lukte niet! Ik ga het dus niet doen.” De aanname is dus: een keer is genoeg!

Luister naar mij, doener…de dingen waarvan jullie weten dat jullie hier zijn….oh, nu is het de tijd! Plant de zaden….gebruik je intuïtie en plant de zaden in je leven van dingen die je niet had verwacht maar wel wilde. Dit betekent: het Ware dat jullie intuïtief vanuit het Veld halen….en er zijn anderen die dit zullen weten en synchroniciteit zal jullie pad kruisen. Dit zijn degenen die jullie nodig hebben en die nooit kwamen opdagen….misschien om een helingcentrum te bouwen of om ander project te starten. Vuurtorens, wij weten wie jullie zijn….wees niet gefrustreerd want jullie zijn geen doeners. “Kryon hoe weet is of een vuurtoren een doener is?” Mensen, jullie denken teveel….jullie analyseren teveel….jullie weten wie jullie zijn. Dat is echt zo!

Ik wil eindigen met nog een voorbeeld. Het is nu zo kritiek, het is nu tijd, oude zielen….in welke cultuur jullie ook zitten, jullie gaan liefde weer oprakelen en contact hebben met de Aarde. De Aarde zou deel moeten uitmaken van jullie meditaties. Je zou kunnen zeggen dat de inheemsen van de Aarde het makkelijker hadden want wakker worden in de ochtend was alles wat zij hadden….er was geen afleiding en opschudding en dus eerden zij de Aarde die overal om hen heen was en die hen voedde. Dat doet zij nog steeds. Gaia is hier voor jullie! Zij zorgt voor diverse omstandigheden, de lucht die jullie ademen. Gaia heeft bewustzijn. Sommigen noemen haar Moeder Natuur…zij is hier….Pacha mama, zij is jullie moeder. Ik wil dat jullie de Aarde gaan eren, waar jullie ook wonen. Ik wil dat jullie begrijpen dat jullie “rechtop” moeten staan in jullie meditaties want jullie zijn geweldig als jullie kunnen doen wat de inheemsen altijd hebben gedaan. Open je tijdens je meditatie voor de planeet. Realiseren jullie je dat geen van jullie moderne geloofssystemen dit doet? Waar praat men in jullie moderne geschriften over de planeet? Wanneer praten zij over de planeet en het bewustzijn van de planeet? Dit is verwijderd en het ontbreekt volkomen en nu is het tijd dat jullie het weer terugbrengen. De inheemsen van deze planeet kunnen jullie zoveel leren over de manier waarop de dingen werken en een deel van de Opwaardering, lieve oude zielen, is een terugkeer naar wat wel werkt.

EER GAIA!

De vierde channeling van vandaag kan een beetje persoonlijk worden. Ik zal hem noemen: De Veldslag winnen! Oh, jullie zijn geweldig en er zijn zoveel dingen voor jullie om over jezelf te begrijpen en hoe meer jullie over jezelf weten hoe makkelijker het zal worden op het Pad van Liefde.

En zo is het.

Kryon