Kryon in Mexico City: De Acht Verschuivingen Van Verlichting – deel 2.

Kryon in Mexico City:

De Acht Verschuivingen Van Verlichting – deel 2.

Gechanneld door Lee Carroll /21 Oktober 2007
Vertaling Annelie v Eijk

Om de lezer te helpen, is deze boodschap opnieuw gechanneld [door Lee en Kryon] en aangepast voor een beter begrip. Vaak bevat datgene wat er live in de zaal gebeurd een energie, die een soort van communcatie in zich draagt, die de gelezen tekst niet bevat. Geniet daarom van deze boodschap die gegeven werd in Mexico City.

Gegroet geliefden, ik ben Kryon van de Magnetische Dienstverlening.

Sommigen zeiden, “Hoe is dit mogelijk? Hoe kan een man daar zitten en ogenschijnlijk in een oogwenk met de andere kant van de sluier praten? Is het inderdaad waar?” En daarom richten we ons naar jullie en vragen nogmaals, hoe voelt het? Voelt het alsof de man praat of voelt het als de liefde van God die binnenstroomt? Wat nu als je het vermogen zou bezitten om onmiddellijk te weten of het waar is of niet? Nou, dat hebben jullie! Dit is deel van de les van vandaag, want gedurende de verschuivingen op het spirituele pad van een Mensenwezen, komt deze gave.

Inderdaad, er zijn er hier die deze gave bezitten en zij weten wat er gaande is. Kan het zijn dat God zoveel van de mensheid houdt dat wij jullie voeten zouden wassen? Waarom vraag je het niet aan hen wiens voeten nu gewassen worden? En zo komen wij rustig binnen met een krachtige boodschap. Maar we beginnen nog niet meteen met de lering.

Wat voel je nu? Er zijn op dit moment dingen gaande in deze ruimte omdat jullie erom gevraagd hebben. Velen hebben toestemming gegeven om vanavond geschenken te ontvangen……zelfs nog meer dan afgelopen avond. Jullie bezitten een toelating – dat is te zeggen, jullie hebben vanavond toestemming voor jezelf gegeven. Menigeen die vandaag tegen jullie gesproken heeft [de sprekers tijdens de conferentie] hebben jullie de boodschap gegeven die ik ook nog eens zal geven: Jullie zijn niet alleen. Jullie zitten vandaag allemaal samen in deze spirituele boot, en misschien begin je wel te voelen dat degene die naast je zit, die je misschien niet kent, ook deel is van je proces. Misschien is er wel een spiritueel systeem dat alle Mensen omvat. Inderdaad, dit is deel van de lering vanavond.

Ik zeg dit zelfs voordat we beginnen, geliefd Mensen Wezen: Ik weet wie je bent. Ieder engelenwezen in het Universum weet dat jullie hier zijn. Zouden jullie werkelijk zo belangrijk kunnen zijn dat het Universum je naam kent? Het antwoord is ja. Dat ding wat jullie tegen houdt om dit te geloven wordt de sluier genoemd en die werkt heel goed, het weerhoudt jullie ervan om dit feit te kunnen zien. De sluier is sterk. Het laatste wat je in jezelf zult zien is het spirituele meesterschap waar we gisteren over spraken [deel één van de boodschap, zie vorige channeling].

Vandaag ga ik verder met de onthulling en bespreking van de acht verschuivingen in spirituele attributen van een Mensen Wezen tussen bewustwording en verlichting. Ik wil dat jullie je herinneren wat eerder verklaard is……dat er geen bepaald tijdsbestek bestaat tussen de verschuivingen. Je kunt voor jezelf niet beslissen hoeveel tijd er tussen de verschuivingen in zit. Want binnen de vrije keuze is het mogelijk dat je maar door één of twee verschuivingen heen gaat. Misschien stop je wel bij nummer twee. Dat ligt helemaal aan jou en er staan geen strafpunten op. De dingen die hierin meespelen zijn complex en persoonlijk. Veroordeel het Mensenwezen niet die in jouw ogen niet doet wat ze spiritueel gezien zouden moeten doen. Het is mogelijk dat dit het beste is wat ze kunnen doen binnen hun zoektocht naar God. Misschien dat het er voor jou oppervlakkig uitziet, maar vanaf een groter universeel overzicht gezien, hebben zij misschien wel de beschutting van een organisatie nodig die hen vertelt hoe ze moeten aanbidden. Je kunt de persoonlijke attributen van iemands eeuwige ziel niet zien vanaf je 3D perspectief. Dus vier hun leven. Kijk niet naar ze om te zeggen, “Ik wou dat ze wisten wat ik weet,” want binnen de vrije keuze en synchroniciteit, hebben zij spiritueel dezelfde mogelijkheden als jij.

De energie op jullie planeet is zo enorm aan het veranderen dat het letterlijk het DNA laat ontwaken. “Kryon, waarom spreek je zo vaak over DNA?” Want van binnen is het de kern van al het spirituele. Het bevat je Hoger Zelf. Het bevat de Akasha Kronieken van je bestaan op Aarde. Het bevat healing en meesterschap, bewustzijn van verlichting. Zo werkt het biologisch voor jullie en daarom spreken we erover. Daarom spraken sommigen er vandaag over [de sprekers van de conferentie]. Het is niet alleen scheikundig. Het zijn de bouwstenen van ascentie binnenin je lichaam. Sommigen zullen dit zien en anderen niet.

De Laatste Vier Verschuivingen

De vier verschuivingen waar we eerder over spraken zijn heel intens. We zijn gebleven bij de Mens die had ontdekt hoe zich te ontdoen van zijn karma en verder te gaan met een schone lei van spiritualiteit. Over hoe meer verschuivingen we praten, hoe complexer het wordt. Heel veel Mensen Wezens blijven eenvoudig op vier en gaan nooit verder en dat is prima. Zij zijn net zo’n gewaardeerde Lichtwerker als zij die door alle acht heengaan. Zie je, God heeft geen hiërarchie van verwachtingen. Wist je dat? Wij zijn niet lineair en dus is er geen ladder van verwachtingen waar jullie zo vaak je spirituele realiteit op baseren. Degene die op de knieën in de kerk zit wordt net zoveel gezegend als degene die op metafysische wijze door het ascentieproces heengaat.

De liefde van God is voor beide personen hetzelfde ongeacht hoe je er komt. Aan het einde van de twee Mensenlevens, zullen beiden dezelfde energie aanschouwen en met open armen verwelkomd worden. Er wordt niet over je geoordeeld, er is alleen liefde. Wat jij doet op deze planeet is je vrije keuze. Het is deel van de licht- en duisternispuzzel. ’n Deel ervan verhoogt de vibratie van de planeet, en ’n deel ervan niet. Maar de puzzel hoort bij jullie en jullie zijn degenen die ze bewerken.

God grijpt niet in, zoals je misschien al opgemerkt hebt.

Zoveel wordt er van jullie gehouden.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Verschuiving Nummer Vijf

De vijfde verschuiving is diepgaand. Het is wanneer het Mensen Wezen ontdekt dat hij de materie werkelijk kan veranderen. De laatste vier verschuivingen hebben te maken met hoe de Mens de aarde om hem heen beïnvloedt, verder dan alleen zichzelf. De eerste vier verschuivingen hebben alleen met hemzelf te maken, en de eigen groei. De laatste vier hebben te maken met hem, en eveneens met de rest van de mensheid.

Voorbij de vierde verschuiving zul je intuïtief ontwaken tot het begrip waarom je hier bent. De vijfde verschuiving heeft te maken met licht sturen naar de rest van de planeet.

Hoe doe je dat? Kun je dat? Kan het verschil uitmaken? Het meeste hiervan klinkt zo eenvoudig, bijna kinderlijk. Wanneer je een groep Mensen Wezens, die geen idee hebben van wat jij weet en wat je doet, vertelt dat je naar een bijeenkomst gaat om licht naar de planeet te sturen, dan zullen ze je een schouderklopje geven en zeggen, “Oh, wat mooi, wat goed.” Dan zullen ze zich omdraaien en eens met hun ogen rollen. De reden? Er is geen esoterisch begrip omtrent 3D substantie. Ze denken dat het niets doet. Ze hebben geen idee en zouden het niet begrijpen ook al zou je het proberen uit te leggen.

Stel je eens voor dat je in een wereld zonder zicht zou leven en iemand zou je vertellen dat hij kan zien. Je zou het idee van het “zien” bespotten. Niet alleen dat, maar dan zou die persoon je ook nog de kleur proberen te beschrijven. En jij zou natuurlijk met je ogen rollen vanwege zijn vreemde praatjes. Dit is nu de metafoor, want daar sta je nu en je bent door vier verschuivingen van je DNA gegaan waardoor je duidelijk apart komt te staan van hen die nog door geen enkele verschuiving zijn gegaan. Het maakt je niet beter dan een ander Mensen Wezen, want ieder van jullie bezit dezelfde vrije keuze om te doen wat je wilt met de gereedschappen voor je.

Tegen de tijd dat je bij de vijfde verschuiving aankomt, zul je materie kunnen veranderen met je geest. Wanneer je je power gebruikt en je voorstelt dat het licht naar donkere plaatsen gestuurd wordt, zal er rondom jou een vibrationele verschuiving plaatsvinden. Dit is de meester in de dop, want de elementen reageren op jouw energie. Dit is degene die geen ander werk op deze planeet te doen heeft dan licht te sturen naar de mensheid. Zij hebben geen karmische problemen op te lossen en zij zijn nu specialisten in het partnerschap met de aarde. Er zijn hier velen die dit gedaan hebben.

Vaak laat ik mijn partner de energie voelen die ik voel gedurende deze momenten. Soms is er veel waardering, veel liefde, en zoveel bewondering en inspiratie van onze kant van de sluier naar hen toe die met hun licht werkelijk de aarde veranderen. Velen van hen zitten nu hier. Zij hebben ontdekt hoe de dingen werken. Lang geleden ontdekten ze dat het niet de bedoeling is om een opvatting of een idee te sturen, of zelfs een visualisatie tijdens hun meditaties. Want hun visualisatie zou een visualisatie zijn van hun eigen creatie voor iemand anders. Nee, in plaats daarvan heeft degene, die licht stuurt wat de aarde kan veranderen, geleerd hoe het mechanisme werkt, en dat is als volgt: Puur licht kan gestuurd worden zonder vooroordeel of een idee, want het kan geen vooroordeel aan zich vastgehecht hebben.

“Wacht even Kryon, ik wil vrede op Aarde en dus stuur ik het licht van vrede op Aarde. Dat is toch oké of niet?” Wanneer je dit doet dan ben je bevooroordeeld. Ook al is het een groots idee, het is wel jouw idee, of niet? Hoe zou je het vinden om het licht van God naar een plek te sturen zonder dat jouw idee daaraan verbonden is, zodat de triljoenen entiteiten die God vormgeven, dat licht meenemen naar de plek waar het juist vandaag nodig is? Wil je werkelijk de last van de visualisatie dragen, of kun je daarboven staan en in plaats daarvan een enorme synchroniciteit visualiseren die het perfecte scenario creëert…..op de juiste plek en op de juiste tijd. Dat is de manier waarop je licht stuurt.

Het is niet gemakkelijk. Want je zult naar die plaats moeten gaan waar het vooroordeel verdwijnt en waar je de energie van God’s mantel aanneemt. Je kunt dat voelen. Je kunt voelen dat het licht zo wit wordt dat het al je opvattingen en ideeën over iets wegwast. En dan stuur je het naar de meest duistere plaatsen die je je maar voor kunt stellen. En zonder deze vooroordelen zal het licht deze plaatsen met een perfecte goddelijke blauwdruk verlichten. Wanneer er zich Mensen op die duistere plekken bevinden, zullen zij dingen gaan zien die ze eerder niet zagen. Met hun vrije keuze kunnen ze nu dingen gebruiken die eerst in duisternis gehuld waren, maar nu zijn ze verlicht. Dan kan die Mens met die dingen doen wat ze maar wensen. Sommige dingen die verlicht worden zijn wijsheid, een betere manier van denken over bepaalde zaken, vreedzame oplossingen en veranderde levens.

Zo stuur je nu licht. Zo stelde je het jezelf niet voor, of wel? Volgens onze beschrijving zit er integriteit in wat je doet, want je plaatst jouw ideeën niet op de planeet. In plaats daarvan stuur je eenvoudig alleen verlichting.

Ziet iemand van jullie de getallen 11:11? Weet je wat dat betekent volgens de numerologie? Verlichting, verlichting. Hoe voelt dat voor jou? Wat als het jouw taak nu eens was om een donkere aarde te verlichten? Nou, zij die door deze vijfde verschuiving zijn gegaan weten dat het werkt. Het is de eerste verschuiving die het verschil maakt voor de aarde.

Nu vertel ik jullie iets wat we al eerder zeiden. Deze Lichtwerker verandert letterlijk de vibratie van de aarde waar hij/zij ook gaat. Is dat te groots voor jullie? Is je altijd geleerd dat je niets bent, dat je slecht bent geboren? Is je ooit verteld dat jij God nooit en te nimmer aan zult kunnen raken? Nou, het wordt hoog tijd om dat uit te wissen. Zou je een engel geloven wanneer die voor je zou zitten en je zou zeggen dat dat niet waar was? Je bent groots geboren en de sluier verbergt dat voor je, en daarom ligt de uitdaging daarin om je meesterschap te vinden in de puzzel. Overal waar je maar gaat daar maak je een verschil. Dat was nummer vijf.

De Zesde Verschuiving

Nummer zes is moeilijk uit te leggen. Het is wanneer de Lichtwerker het inter-dimensionale systeem begint te begrijpen van hoe de dingen voor hen werken op Aarde. Ze beginnen de co-creatie te begrijpen.

Laat me je een vraag stellen over integriteit: Als jou toegestaan was om een realiteit voor jezelf te co-creëren, zou dat de anderen om je heen beïnvloeden? Het antwoord is, natuurlijk doet het dat. Alles wat jij co-creëert beïnvloedt iemand anders. Wanneer je iets groots doet zoals creëren wat jij nodig hebt in je leven dan zal dat anderen om je heen beïnvloeden. Dus wat heb je nu werkelijk gedaan? Heb je iets voor jezelf gecreëerd dat letterlijk over een ander heenwalst? Denk daar eens over na. Hoe kun je nu op een integere manier voor jezelf co-creëren? Heb je daar wel eens over nagedacht? Dus nummer zes is het begrip van hoe co-creatie werkt binnen het systeem van iedereen samen met jou. Dat is een puzzel voorbij 3D. Het vereist iets, waar we in het verleden al over gesproken hebben, genaamd synchroniciteit.

We geven jullie nogmaals een leuk verhaaltje dat je zult herinneren. Dit is al twee keer eerder gegeven in een channeling, maar het is hier nodig om de collectie compleet te maken, en voor de consolidatie van deze acht verschuivingen.

Jullie leven in een hele drukke stad [Mexico City]. Wanneer jullie met de auto door de straten rijden hebben jullie, zelfs nog vaker dan wie ook op Aarde, iets nodig zoals de Parkeer Engel. Je weet wie dat is, of niet? Velen gebruiken de Parkeer Engel. Daar ben je nu, en je moet naar dat gebouw en er is geen plaats om te parkeren. Het lijkt wel eeuwig te duren om een blokje om te rijden want het verkeer is niet om door te komen. “Alsjeblieft, Parkeer Engel,” zeg je. “Laat er een parkeerplaats voor me vrij komen.” En dan gebeurt het ook! Precies voor je rijdt iemand eruit en jij kunt erin rijden. Dan zeg je, “Dank je wel, Parkeer Engel.”

Nou, zo leuk als dit ook klinkt, wat denk je dat de spirituele mechaniek van dit scenario was? Er zijn werkelijk Mensen Wezens die helemaal in hun 3D ruimtes zitten en die geloven dat het als volgt gaat:

Jij arriveert en hebt een parkeerplaats nodig. De Parkeer Engel gaat daarom het gebouw binnen en trekt een niets vermoedende, onverlichte Mens het gebouw uit naar de parkeerruimte. Dan gooit de engel hem in zijn auto en zegt, “Wegwezen!” Angstig bibberend rijdt hij eruit, en jij rijdt er in. Jij zegt, “Dank je wel, Parkeer Engel.”

Zo werkt het niet, of wel? Je weet wel beter. Dat scenario bevat geen integriteit; het bevat geen liefde, of wel? En dus vraag ik je met jouw 3D brein, geliefd Mensen Wezen, hoe denk jij dat het werkt? Hier zou je het komende jaar over kunnen nadenken en kunnen berekenen met je 3D concepten en het dan nog niet begrijpen. Plaats jezelf daarom even in een inter-dimensionale staat waar geen tijd bestaat. Het is namelijk een systeem dat al lang tevoren jouw behoefte ziet nog voordat het zich voordoet. Het verschaft een potentie en een antwoord dat je kan helpen wanneer jij het nodig hebt. Het verschaft een systeem waarin alles over de potenties van hen, die zich in het gebouw bevinden, gekend zijn. Het verschaft iets dat tegen alle gewoonten in is en buiten 3D uit gaat. Het verschaft iemand die precies op hetzelfde tijdstip wenst te vertrekken wanneer jij aan komt rijden. Er is hier geen verliezer en ook geen competitie naar verlichting. Voor anderen lijkt het allemaal op per ongeluk en toeval, maar jij weet heel goed dat wat jij gecreëerd hebt, een synchronistische ervaring is, profijt trekkend van de gereedschappen die je bezit. Hoeveel “toevalligheden” moeten er zijn voordat anderen de magie beginnen te zien?

Nummer zes is een enorme verschuiving. Het is een goddelijke verschuiving, want het creëert een Mensen Wezen dat met het raster begint te werken……een raster dat gevuld is met potentie. Het is prachtig. Het is buiten alle logica, en je snapt er niks van. Maar ondanks dat leer je het te verwachten en het wordt synchroniciteit genoemd. Het is een moeilijk concept om volgens te leven want het gaat tegen alles in wat je brein je verteld. We hebben hier al zo vaak over gesproken. Je kunt het terugvinden in de channelings door de jaren heen. Het vertelt over hoe er voor de simpele dingen in het leven gezorgd wordt door middel van synchroniciteit. Maar het werkt niet voor de Mensen Wezens die thuis blijven zitten wachten tot God wat licht op hen schijnt. In plaats daarvan vereist het dat je naar buiten gaat en tegen de deuren van potentie duwt. Want synchroniciteit draagt jouw naam, geheel voorbereid binnen deze inter-dimensionale soep, lang voordat jij het nodig hebt. Dit zijn hoogstaande concepten en niet gemakkelijk te begrijpen, want je komt nu dichter bij de ascentiestaat……ware meesterschap.

De Zevende Verschuiving

Wat weet je over nummer zeven? [numerologie] De zeven wordt vaak gezien als een heilig getal en wordt het meest verbonden aan spirituele zaken. De meeste geschriften van allerlei culturen kunnen dit beamen.

De zevende verschuiving is de mogelijkheid om je eigen lichaam te helen, Waarom is dit nummer zeven van acht? Waarom moet het zo moeilijk zijn? Waarom staat het zo hoog op de lijst van spirituele verschuivingen? Omdat zichzelf helen, voor een Mensen Wezen één van de moeilijkste dingen is om te doen. Vraag het maar aan iedere healer hier in de zaal, “Wat doe je wanneer je ziek wordt?” En ze zullen zeggen, “Nou, dan ga ik natuurlijk naar een healer.” En dan zeg jij misschien, “Ik dacht dat jij een healer was.” En dan zullen ze zeggen, “Natuurlijk, maar niet van mezelf!”

Hoe komt dat? Omdat het zo moeilijk is! Dus, de zevende verschuiving is het begrip van de cellulaire structuur. Het staat voor de Mens die het inter-dimensionale gevoel heeft om in hun eigen lichaam te keren en werkelijk met hun eigen DNA te gaan werken. Heb je over de wonderen gehoord? Heb je over hen gehoord die ziek waren en dat het plotseling weg was? Zou je graag willen weten hoe dat wordt gedaan? Het gebeurt binnenin je DNA. In je DNA is een laag [energie], één van 12 inter-dimensionale lagen, die hier verantwoordelijk voor is. Het is een prachtig ding, maar de healing is veel meer dan je denkt.

Jouw 3D concept van healing gaat over een bestaande tijdlijn waar constant beweging is, maar alleen één kant op. Je kunt niet naar het verleden en daarom zie je healing als naar één richting. Dat is bevooroordeeld denken en je weet het zelf niet. Jij denkt dat de Mens die genezen is een ziekte had en dat het op een of andere wijze weggenomen is. Dat is echter niet correct. In plaats daarvan gaat je lichaam in een inter-dimensionale staat van zijn, terug naar vóórdat de ziekte er was. Je zou kunnen zeggen dat er zich binnenin jou een tijdmachine bevindt die de biologische gebeurtenissen terugdraait. Het resultaat is een cellulaire DNA structuur die niet terugkeert naar ziekte, omdat het er nooit was!

Ieder van jullie is met dit gereedschap uitgerust. Heb je werkelijk begrepen wat ik zojuist vertelde? Wanneer je besluit om jezelf te helen van zoiets ingrijpends als een ziekte, dan komt er geen magische energie in je om je te zuiveren. In plaats daarvan word je innerlijk meesterschap in werking gesteld en die neemt je cellulaire structuur naar een plaats vóórdat de ziekte zich voordeed.

Zie je nu waarom dit nummer zeven is? Prachtig, is het! Leer om tegen je cellen te spreken. Doe elke dag een oefening waarin je cellulaire structuur jou tegen hen hoort spreken…hen allemaal. Zeg maar iets, maar laat ze weten dat “de baas” er is en de show regisseert. Want de Mens heeft de neiging om te geloven dat ze alleen in hun hoofd leven. “Waar zit je verlichting?” zullen sommigen vragen. “Nou, die zit hier, in mijn hoofd, mijn derde oog, in mijn pijnappelklier.”

Wanneer DNA je verlichting bevat, en dat is inderdaad zo, zit het dan alleen in je hoofd? Wie van jullie heeft ooit naar beneden gekeken naar je grote teen en gevierd hoe verlicht hij is? De vraag is leuk en grappig of niet? Is de teen deel van je verlichting of niet? Hoeveel triljoen stukjes DNA denk je dat er in je teen zitten? Als ze allemaal verlichting in zich hebben, verdient je teen het dan niet om gevierd te worden, om geprijsd te worden? Begin tegen je cellen te praten, letterlijk, al begroet je ze iedere morgen en prijs je hen, dan doe je je werk al. Vreemd, is het niet? Hier is nu advies van een engel die nooit Mens is geweest en die je hints geeft over je eigen lichaam. En weet je waarom ik dat doen kan? Omdat ik jullie verlichting van hoofd tot teen kan zien.

De Achtste Verschuiving

Laat ons naar de laatste gaan en hiermee zullen we afsluiten. De verschuiving van ascentie. Dat woord is een interessant woord, want jullie hebben verslagen van geascendeerde wezens, of niet? We hebben jullie eerder verteld dat in jullie eigen culturele geschriften, in de II Koningen, je kunt lezen over de ascentie van de profeet, Elijah. Het werd duidelijk gerapporteerd door degene die het gezien heeft, Elisa. Oh Elisa rapporteert over de grootsheid van de gebeurtenis en hij vertelt over het licht. Hij zegt, “De ene minuut is Elijah er nog en de volgende is hij weg.” En dus hebben jullie deze visie nu als een definitie van ascentie…..iemand die “omhoog gaat.”

Daarom zijn er die zeggen, “Ik kan amper wachten om door dit leven heen te gaan en te ascenderen.” Dat is net zoiets als zeggen, “Ik heb mijn deel gedaan en kan vroeg naar huis toe.” De energie op deze planeet is echter enorm veranderd sedert die tijden van Elijah. Ascentie is niet wat je denkt. Het is nu zelfs moeilijker. Ik zal jullie de nieuwe definitie geven van ascentie:

Het is de Mens met vrije keuze die naar een volgend leven gaat zonder de dood. Het is het Mensen Wezen dat door de eerste zeven verschuivingen is gegaan en rondkijkt en zegt, “Ik ben niet meer degene die ik eerst was.” Het is letterlijk een ascentie van de Akasha Kroniek, verder gaand dan 3D, verder gaand dan wat een Mens ziet als tijd en reden. Het is iemand die zijn meesterschap zo compleet opeist dat hij iemand anders wordt. Dat is ascentie.

Sommigen zullen zeggen, “Nou dat zal wel heel zeldzaam zijn, Kryon.” Dat is het niet. Ze zijn hier! Mensen die door alle acht verschuivingen zijn gegaan zijn hier. Wanneer ze terugkijken op hun levens, dan zien ze iemand anders, niet zoals wie ze nu zijn. Ze laten een spoor van licht achter waar ze ook gaan. Oh, ze zijn nog steeds Mensen Wezens; ze gaan nog steeds naar hun werk, net als jij. Zij hebben de uitdagingen van de aarde om zich heen, net als jij. Echter, zij kijken in de ogen van de angst en de angst gaat vanzelf weg. Dat moet het wel. Zij wandelen op donkere plaatsen en de plaatsen gloeien op van licht. Zij dragen de kalmte en de vrede van God in iedere situatie. Zij zijn langzaam met boosheid en snel met wijsheid. Zij zijn nooit veroordelend, en zij zijn degene waar je graag bij wilt zijn, en zij zijn hier. Nee, niet in engelen vorm. In plaats daarvan zitten ze in de stoel en luisteren naar of lezen dit. Zij zijn Mensen die door de verschuivingen zijn gegaan.

Op zijn reizen neemt mijn partner me mee naar vele 3D plaatsen en laat dit proces, channeling genaamd, plaatsvinden. Overal waar we gaan zijn de geascendeerden. Gezegend is de Mens die een verschil maakt op deze planeet, die door deze angst gegaan is, de angst om tegen de deur van licht te duwen, de angst om de eigen grootsheid te begrijpen, en de angst om iets comfortabels achter zich te laten wat het oude zelf genoemd wordt. Dit zijn degenen die licht en co-creatie begrijpen. Laten we hen vieren, want ze zitten rondom je, er heel gewoon uitziend.

Ik zie wat anders dan jij het ziet. Ik zie de liefde van God. Er zijn vanavond vier healings geweest in deze ruimte. Vraag het hen. Zij weten wie ze zijn. Zij hebben de hele tijd de engel naast zich gevoeld. Ze beginnen het eindelijk door te krijgen en hebben toegestaan dat de synchroniciteit plaatsvond vanavond. Vier Mensen gaan hier vanavond anders weg dan toen ze kwamen. En zij zijn familie voor jullie! Kun je een moment hun levens vieren? Je hoeft hun namen niet kennen. Kun je gewoon “Dank je wel,” zeggen, voor de synchroniciteit dat zij hier waren op de juiste tijd en de juiste plaats? Dat is de manier. Gezegend is het Mensen Wezen die de tijd genomen heeft om te gaan zitten, want hij heeft deze energie ontvangen. Veel energie, die ze niet verwacht hadden, zal met hen mee naar huis gaan.

Ik ben Kryon, verliefd op de mensheid. En zo is het.

KRYON

www.kryon.com