Kryon in Miami, Florida. 1: Gods Plan 

Live Kryon Channeling 
Kryon in Miami, Florida. 1

Lee Carroll / 22 februari 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gods Plan 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 
 
Sommigen stemmen hierop af en vragen in welk land wij zijn….in het land van Miami!

Lieve mensen, ik weet wie hier zijn. Ik Ben de liefhebber van zielen! Jullie zouden kunnen vragen: “Wie is Kryon nu echt?” en wij hebben dit eerder verteld. Je kunt deze vraag niet stellen omdat jullie niet weten hoe jullie dit moeten verwoorden in zo’n eenvoudig concept voor wie, wat, waar en wanneer kent want deze dingen zijn zeer lineair. Als jullie vragen wie God is verwachten jullie een antwoord en dus moeten er een naam en een gezicht zijn, misschien een speciale hoed op. De multidimensionale energie van Spirit gaat verder dan alles wat jullie je kunnen voorstellen….grootser dan mensen kunnen geloven. Er is een woord dat Pracht wordt genoemd. Hoe interpreteren jullie dit. Dit is het aangezicht van God als er een gezicht zou zijn. Het is het aangezicht van het Universum, maar wacht, er zijn multiversums die jullie nog niet hebben ontdekt.

Hoe kan dit zo zijn als het Universum oneindig is? Hoe kunnen er meerdere zijn als een van hen al alle ruimte lijkt in te nemen? Het antwoord is JA! Jullie kunnen dit niet begrijpen. De menselijke geest is hier niet voor gebouwd….nog niet! De synapsen van jullie brein zijn beperkt. Zij zijn chemisch gezien niet beperkt, lieve mensen, zij worden beperkt door bewustzijn. Jullie beginnen uit het duister vandaan te gaan en gaan naar een licht dat groter is dan licht. Hoe vaak hebben wij dit verteld? Het is een metafoor. Jullie komen hier en jullie wereld bestaat uit zwart en wit en plotseling is er licht waardoor jullie kleuren zien waar jullie nooit eerder kleuren hebben gezien. Ik vraag dit weer, en weer, en weer: Hoe leggen jullie kleuren uit aan iemand die blind is? Zij weten niet eens wat zien is….laat staan kleuren! Hoe kan ik jullie de schoonheid en de grandeur van liefde uitleggen? Vele van jullie geloofssystemen zullen het claimen en zeggen: “God is liefde!” Hebben jullie gemerkt dat bijna alle geloofssystemen op de wereld dezelfde ene God eren? Het heeft een tijdje geduurd tot het bewustzijn van deze planeet een beetje groeide tot jullie je uiteindelijk gaan realiseren dat er maar een Creatieve Bron is. Hebben jullie gemerkt dat bijna elk geloofssysteem op deze planeet weet dat God liefde is? Mooier dan jullie je ooit kunnen voorstellen!

Het is interessant, nietwaar, dat jullie geloven dat deze God tegen iedereen tegelijk kan spreken….naar miljarden gebeden tegelijk kan luisteren! Deze liefde, deze schoonheid, wat voor energie hij ook is, schiep het Universum en alles wat daarin is. Zo groots! Maar dan gaan jullie vragen stellen alsof God gewoon een mens zou zijn…misschien een mens met een plan, en vragen: “Wat is het Plan hier? Wie bent u, God?” Het antwoord van God zou zijn: “Ik Ben Liefde! Het Plan….is liefde vinden. Het Plan is veel groter dan jullie denken!

Mensen zeggen: “Ik begrijp dit hele idee over God niet!” Hebben jullie er ooit aan gedacht dat jullie informatie hebben gekregen die misschien niet helemaal nauwkeurig was? Ik heb dit eerder gezegd…het is een algemeen onderwerp van Kryon: jullie te vragen om je hoed van spirituele logica op te zetten….een metafoor! Stel je even voor dat jullie, zelfs een beperkt menselijk bewustzijn, even kunnen doen alsof jullie God zijn. Jullie stellen dus een mens op zijn plaats en geven de mensen op een bepaald moment het bewustzijn van God en noemen het Ziel, en de magische aanraking geeft hen ook nog complete vrije keuze! Wat is het Plan? Dat jullie met beperkt bewustzijn liefde kunnen vinden! Dat jullie de waarheid kunnen vinden en de schoonheid! En dan…in dit modelverhaal….geven jullie hen vrije keuze en in hun onvolwassenheid wordt er met hun beginnend bewustzijn een fout gemaakt! Stel je eens voor….mensen die een fout maken…en opeens oordelen jullie over hen ook al gaven jullie hen vrije keuze! Sommigen zouden zeggen dat God zijn woord had gebroken. Deze eenvoudige fout bleef op de een of ander manier honderdduizenden jaren en ieder mens die met die prachtige ziel werd geboren nam het woord FOUT met zich mee op het voorhoofd! Het was een collectieve fout en als zij zich niet gedroegen zou de liefhebbende God die het Universum bouwde, de sterren aan de hemel, die God van liefde, jullie martelen en zelfs jullie kinderen ook!

Hoe vinden jullie het tot nu toe? Dit is het verhaal, lieve mensen, dat zo vele mensen hebben geloofd…God werd op de een of andere manier een disfunctionele vader!

Zouden jullie dit met je kinderen doen? Zouden jullie hen dingen over het leven leren omdat zij aan het begin staan en als zij een fout maken stoppen jullie met alles en zeggen: “Vanaf nu is het voorbij….vanaf nu worden jullie in zonde geboren?“

Er ontbreekt hier iets en wat hier ontbreekt is jullie zienswijze over God. Dit Plan waar mensen naar vragen is het voor mensen zoeken naar liefde en die in zichzelf te vinden. Wat als geen van deze dingen waar is? Groter dan dat….veel groter dan dat! Wat als ik iets heel controversieels zeg: God wil niet eens aanbeden worden! Zouden jullie het gepast vinden om jezelf te aanbidden? Natuurlijk niet….geen mens zou dit gepast vinden! Zouden jullie het gepast vinden om van jezelf te houden zoals jullie van God houden? Het is een beetje anders….want er wordt opeens een grotere waarheid onthuld….er is een ontwaken aan de gang op deze planeet en een deel van dit ontwaken is het gaan van zwart/wit naar kleur! Een deel van dit ontwaken is het gaan van zwart/wit naar kleur! En sommigen van jullie gaan je realiseren wie jullie zijn. Sommigen van jullie gaan iets anders zien dan jullie werd verteld. Zij weten dat jullie hier niet zijn om te lijden en toch denken velen van wel. “Waarom moet ik lijden?” Dit zijn de vragen waarvoor ik hier ben.

Toen jullie door 2012 gingen begonnen zich allerlei dingen voor te doen op de planeet…inclusief een ontwaken voor basiswaarheden. Als jullie je leven op een bepaalde manier hadden geleefd omdat je ouders dit hadden verteld is het moeilijk om dit opeens te veranderen. Als jullie komen van worsteling en lijden en jullie ouders op een of andere manier vertelden dat dit zo hoorde te zijn, is dat wat jullie verwachten. Jullie zouden kunnen zeggen: “Ik weet wel beter!” Lieve mensen, wat ik jullie nu vertel is dat er een heel eenvoudige weg is, een praktisch bewustzijn, om het lijden in je leven te laten vallen. Het is ingebouwd! Het zit ingebouwd in jullie cellulaire structuur. Jullie hoeven niet naar buiten te gaan om iets te zoeken dat jullie in jezelf kunnen opnemen. Alles wat jullie hoeven te doen is jezelf reinigen van de dingen waarvoor jullie zijn geprogrammeerd. Als genoeg mensen iets tegen jullie zeggen over dingen in jullie leven – wij hebben dit eerder gezegd – en jullie je uit worstelden boven wat zij zeiden dat jullie waren, wordt het nu tijd om al die dingen te verwijderen. Jullie zitten in een stoel en heffen soms je hand omhoog: “Lieve Spirit, Ik Ben gebouwd voor pure liefde! Laat dit in elke cel van mijn lichaam stromen. Ik werd geweldig geboren. Ik ben hier niet om te lijden. Ik ben geboren om licht op deze planeet te laten zien! Wat gebeurt er als genoeg van jullie dit gaan doen, oude zielen: Jullie cultuur gaat veranderen! Er gaan onmogelijke dingen gebeuren. Dingen waarvan jullie verwachtten dat zij er zijn, zullen er niet zijn.

Er zal hier verandering komen. De cyclus van verandering zal over jullie komen….jullie hebben hen al gezien in het weer, jullie zien het al in het bewustzijn van de voorspellingen van de Ouden. Jullie zien het in de politiek en in jullie culturen! Hebben jullie de boodschap nog niet begrepen? Deze planeet is aan het veranderen! En jullie zitten op een plaats waar jullie licht kunnen laten schijnen op alles wat er aan de hand is. Er zijn mensen om jullie heen in jullie cultuur, in jullie taal, die bang zijn door zo vele veranderingen. Wat als zij zien dat jullie niet bang zijn….als zij een volwassenheid, een rijpheid in jullie zien? Wat als jullie hen een beetje meer kunnen vertellen over wat er feitelijk aan de hand zou kunnen zijn? Luister: jullie hoeven hun geloofssysteem niet te veranderen want de geloofssystemen geloven allemaal in de ene God van liefde….maar jullie kunnen beginnen met hen te laten zien dat er werkelijk een Plan is om de liefde van God IN jezelf te vinden en niet APART van jullie. Jullie kunnen in grote gebouwen zitten en in aanbidding knielen en alleen die handeling zegt al: “Ik ben gescheiden van de liefde van God!” Jullie zijn NIET gescheiden. Jullie ZIJN de grootsheid van God….want elke ziel is een stukje van de Schepper. Niet apart! Niet apart van de Schepper….het is een stukje VAN de Schepper! Jullie ziel is een stukje van God!

Wie zijn jullie? Jullie zijn mensen die aan het ontdekken zijn dat zij een ziel hebben die geweldig is….vol van dingen die jullie niet hadden verwacht. Jullie gaan familie ontmoeten…jullie gaan een prachtig, uiteindelijk gevoel van begrip hebben dat jullie op een bepaalde manier dingen zijn kwijtgeraakt! Elk geloofssysteem op de planeet vertelt jullie dat, als je komt te overlijden, jullie ziel verder gaat. Dit is intuïtief en het is correct en ik zal jullie vertellen wat er gebeurt: Jullie gaan direct terug naar de Bron waar jullie vandaan kwamen….ieder van jullie…en jullie ontmoeten die familie….er kan zelfs een feest zijn. Jullie zijn niet verdwenen! Dit is intuïtief. Het is grootser dan jullie is verteld en het is beter dan jullie weten. Het Plan is: Kunnen jullie deze liefde vinden? Jullie kunnen dit en deze Aarde gaat een geascendeerde plaats worden en zij gaat mee doen met een grotere familie van geascendeerde wezens in dit melkwegstelsel. Het is groter dan jullie weten. Jullie kunnen het niet uitvogelen door lineair te denken. In plaats daarvan is er vertrouwen bij betrokken.

Laat mij met iets afsluiten. Liefde is een van de basiselementen van multidimensionaal bewustzijn van een mens. Jullie hebben dit allemaal ervaren….allemaal! Ik zeg multidimensionaal omdat jullie het niet echt kunnen uitleggen, nietwaar? Welke kleur heeft liefde? Hoe groot is het? Hoe kun je het meten? Jullie zeggen: “Dat kun je niet doen met een emotie!” Heeft het logica? Nee! Is het groter dan jullie denken? Ja, degenen die echte liefde hebben gekend weten dat dit zo is en ik heb het niet alleen over de liefde van God. De poëzie en de muziek van deze planeet gaan helemaal over liefde. Van mens tot mens….jullie weten hoe dit is….het is groots….het is puur….het kan zo puur zijn. Dit is een stukje van God dat aan jullie is gegeven zodat jullie op een zeer kleine manier kunnen zien dat er veel grotere dingen zijn. Als twee mensen verliefd worden en de een tegen de ander zegt: “Kijk in mijn ogen…ik hou zoveel van jou!” Wat is de reactie van de ander? Zij kijken je aan en lopen weg. “Wat bedoel je daarmee, Kryon?” Dat is niet de reactie, nietwaar, want jullie kunnen dit niet analyseren. Jullie kunnen God ook niet analyseren. De menselijke geest kan niet analyseren wat niet geanalyseerd kan worden! Wat als jullie gewoon gaan zitten en van laten houden….en weten dat er een Plan is dat jullie anders gaat laten zien….naar de God in jullie en beginnen met een nieuwe cellulaire vibratie op deze planeet? Als jullie van jezelf en de dingen en mensen om je heen gaan houden gaan zij jullie niet aankijken en vragen: “Wat bedoel je daarmee?” Zij gaan jullie omarmen en willen bij jullie zijn en beginnen met de weg waarvoor jullie hier zijn gekomen.

Dit zijn de leringen van Kryon over het Plan van en voor de mensheid om de Schepper binnenin te vinden en er zijn er velen die dit voor jullie hebben gedaan. Zij staan achter jullie als jullie aan deze reis beginnen.

Dit is alles voor nu.

En zo is het.

Kryon