Kryon in Miami, Florida. 2: De Trein komt eraan! 

Live Kryon Channeling
Kryon in Miami, Florida. 2 

Lee Carroll / 22 februari 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Trein komt eraan! 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is de tweede channeling in Miami, Florida, en de laatste channeling waarin wij over Gods Plan spreken. Toch zijn er vele mensen die zeggen: “Ik snap het toch niet helemaal! Wat is Gods Plan? Wij gaan naar een plaats van begrip of onbegrip….alweer gebaseerd op het bewustzijn van een mens. Ik zal het uitleggen.

Zijn jullie je ervan bewust dat de mens op een lineaire manier denkt en daar niets aan kan doen? Alles moet een begin en een einde hebben. Als ik zeg dat ik denk aan een koord…hoe lang is het? Het heeft geen begin, dan zal de persoon waarmee ik spreek zeggen: “Dat is niet eerlijk. Er moet een begin zijn!” Dit komt omdat jullie op een lineaire manier denken. Alles heeft een begin en in de toekomst, zoals jullie die zien, moet alles een einde hebben.

Degenen die natuurkunde studeren weten dat er niet echt een begin en een einde hoeven te zijn….dat afstand niet echt bestaat en dat tijd …..een beetje variabel is. Dit is kwantum…..de manier waarop dingen bewegen in een kwantumveld en hoe het zijn naam heeft gekregen. Maar het woord is voor jullie ook iets anders geworden als dingen multidimensionaal zijn geworden. Mensen lijken drie dimensies te hebben maar feitelijk leven jullie in vier of vijf. Als jullie hen willen tellen kan dat…hoogte, lengte, diepte en tijd wordt een dimensie omdat die variabel is. Jullie kunnen je afvragen wat er nog meer moet zijn om jullie naar meer dimensies te brengen. Het antwoord is: het meeste dat bestaat. Oh, jullie leven in een zeer, zeer kleine box. Maar jullie overleven daarin.

Wat is Gods Plan? Jullie dienen te begrijpen dat het woord “Plan” een menselijk concept is…..begin….einde….waarom….doel. Al deze dingen, lieve mensen, zijn lineair en deze dingen zijn langzaam aan het veranderen. Wij zeiden dat Gods Plan liefde was en er zijn mensen die zeggen: “Maar dat is geen Plan!” Dat is het wel voor dat wat multidimensionaal is! Hoe verklaren jullie wat de natuurkundigen “verstrengeling” noemen….een situatie waarbij twee objecten heel ver van elkaar zijn verwijderd en beide toch handelen alsof zij samen zijn. Als je een object aanraakt beweegt het andere, hoever zij ook van elkaar verwijderd zijn. Dit zou jullie moeten vertellen dat zij niet in jullie dimensie zijn. Waarom vertel ik jullie dit? Omdat er dingen in jullie bewustzijn aan het veranderen zijn. Dit zal vele lichtwerkers gaan frustreren. Jullie zijn al gefrustreerd. Jullie stellen lineaire vragen over de nieuwe energie…..die niet lineair is. Laten wij het over het menselijk plan hebben. Als jullie kijken naar wat mensen voor zichzelf plannen begint dit feitelijk al heel vroeg en zeer basaal: overleven! Sommigen zeggen dat zij altijd in de overlevingsmodus zijn en als jullie de naam en de definitie van overleven kennen is dit het begin van een einde. Jullie bestaan om te overleven en dit blijft zo tot de laatste dag. Het is dus op tijd gebaseerd, nietwaar? Jullie vragen aan een jong iemand: “Wat ga jij worden? Waar ligt jouw interesse?” Het leven dat voor hen ligt is een lineair plan van school, van banen, een doel….en uiteindelijk natuurlijk een einde! Dit is lineair.

Lieve mensen, jullie ziel is gebaseerd in een cirkel. De geometrie van God is een cirkel. De vorige keer waarop wij bijeen waren gaven wij jullie informatie over de schoonheid van de menselijke ziel. Een cirkel is een metafoor voor: geen begin en geen einde. Dit is feitelijk wie jullie zijn. Ik gaf jullie toen ook een idee….iets om over na te denken: Wat als jullie ziel er vanaf het begin van dit melkwegstelsel is geweest, in plaats van alleen maar Aarde? Als dit zo is, hoe oud zouden jullie dan zijn? Hoorden jullie dat ik een lineaire vraag stelde? Jullie kunnen niet vragen: “Hoe oud?” omdat “oud” een begin moet hebben. Julie ziel is een deel van de Schepper van het Universum….hij was er altijd en hij zal er altijd zijn! Jullie ziel is jullie spirituele essentie. Oh, lieve lineaire mensen….jullie zijn hier maar een seconde en zijn dan weer weg….maar jullie ziel gaat verder in een cirkel. Dit is de manier waarop het altijd heeft gewerkt. Deze cirkel laat jullie hier weer terugkomen. Deze cirkel wordt een terugkomst in een expressie genoemd. Luister naar de manier waarop jullie dit beschrijven. Luister naar jullie taal: vorige levens….toekomstige levens….allemaal gebaseerd op tijd….een begin en een einde! Jullie zijn er voor altijd! Jullie zijn altijd in het NU. Er zijn vele lichtwerkers die zeggen: “Ja, ik weet deze dingen en ik probeer multidimensionaal te zijn” en als je dan met hen spreekt en vraagt wat zij vervolgens gaan doen zeggen zij: “Ik moet een boek schrijven, een helingcentrum bouwen en al die dingen gaan geweldig worden….en zij zijn lineair! Er gebeurt iets in het bewustzijn en het is zo frustrerend. Zo velen van jullie hebben van die prachtige ideeën over wat er in je leven gaat komen en zij hebben het compleet en totaal mis! Jullie zitten op één niveau, lieve mensen, voor het openen van een deur en in de ruimte te gaan stappen. Er zijn niveaus waar dingen gebeuren die jullie niet kunnen zien in wat jullie de toekomst noemen. Het vereist een aanpassing. Het vereist jullie toestemming om niet-lineair te zijn. In plaats van het maken van een plan maken jullie een potentieel en gaan een boek lezen….behalve….als er iets anders langskomt. “Wacht even! Ik heb een contract voor een boek. Ik weet dat ik een boek moet schrijven. Ik voel dat ik altijd heb geprobeerd om een boek te schrijven en jij vertelt mij dat ik misschien geen boek ga schrijven?” Jawel, maar misschien een ander soort boek. Wat als het er een van compassie is dat je schrijft door je manier van leven? Weten jullie dat compassie multidimensionaal is? Wat als de dingen een beetje anders gaan bewegen dan jullie dachten? Zijn jullie net als de anderen die hun leven jaren vooruit hebben gepland? Tjonge, wat zullen jullie dan teleurgesteld worden. De dingen zullen niet gaan zoals jullie hen hebben gepland omdat jullie op een touwtje lopen dat jullie zelf hebben geschapen met een begin, een midden en een einde.

Lichtwerkers, oude zielen, hoe vinden jullie het tot nu toe? Sommigen vragen: “Wat ga je hierna doen?” Ik weet het niet….hebben jullie zelf geen idee? Welke plannen hebben jullie gemaakt? “Oh, niet zoveel!” Maar hoe wil je dan ergens komen? Wat is jullie plan? En jullie zeggen: “Mijn Plan? Ik ga zitten en laat de energie dagelijks door mij heen stromen om mij te vertellen wat ik moet doen!” En dan is er een stilte bij je vriend(in) die zegt: “Ben jij zojuist naar een bijeenkomst van Kryon geweest? Het slaat nergens op!” Het zal voor degenen om jullie heen ook nergens op slaan.

Lieve oude zielen, jullie denken dat jullie je toekomst plannen. Doe je best, het is goed, maar wees voorbereid op iets dat beter is. Jullie zijn klaar voor een ander niveau. Wees er klaar voor om in de ruimte te stappen en je prettig te voelen. Dit zet jullie apart van een ouder, lineair bewustzijn.

“Kryon, hoe worden wij geacht op die manier met ons leven door te gaan in een lineaire cultuur?” Het antwoord is: Zeer voorzichtig. Jullie gaan naar waar de energie jullie naartoe duwt en mee naartoe neemt, en hier is de belofte: Jullie stappen niet in de ruimte….jullie zienswijze zegt dat jullie dit doen maar in plaats daarvan stappen jullie in die heerlijke plaats waar jullie thuis horen om geliefd te zijn en perfect geleid te worden en de volgende stap niet te begrijpen maar je daar nooit zorgen over te maken. Dat is een oude ziel die een ontwikkeld idee gaat begrijpen over hoe hij wil leven. Er gaan voor de mensheid heel veel dingen gebeuren om multidimensionaal te worden en in jullie cultuur, die jullie beschaving noemen, gaan jullie ergens mee beginnen en de rest ziet wat jullie doen en dit kan er heel goed voor zorgen dat jullie langer leven, gelukkiger zijn, gelukkiger met jezelf. Jullie leven en zijn tolerant ten opzichte van de dingen die jullie altijd hinderden. Dit is het geheim, door angst te laten vallen. Kunnen jullie je voorstellen dat er iets is dat jullie helemaal niet hindert terwijl dit altijd wel zo is geweest? De meesten van jullie kunnen dit niet. “Ik hou hiervan, maar het is iets waar ik gek van word” zeggen jullie. Hoe kunnen jullie daarheen gaan terwijl jullie weten wat jullie weten? Ik zal het jullie vertellen: Er is een doel en een plaats voor wat er op deze planeet aan de hand is met deze Opwaardering. Jullie hebben besloten om niet te gaan prediken zoals in een oude energie het geval was. Jullie besluiten wat het plan is….jullie weten niet wat de Opwaardering werkelijk is.

Weten jullie dat er vandaag een zeer diepgaande vraag werd gesteld door de astroloog in de zaal? Is het mogelijk dat jullie zonnestelsel zich beweegt naar een onbekende plaats en dat het astrologisch kan veranderen? Het antwoord is: Niet echt….de astrologie zoals JULLIE die kennen is zonne-specifiek, maar de kwantumastrologie verandert net zoals jullie op een grootse manier en gaat net zoals de mensheid naar een nieuwe plaats tussen de sterren. Er komen dingen aan die het bewustzijn zullen gaan her-lijnen….het gaat gebeuren met de rasters van de planeet die voort worden geduwd door de nieuwe gebieden waar jullie in zijn en sommigen van jullie gaan dit al voelen. Vragen die jullie stellen beginnen multidimensionaal te worden. Dit is wat er aan de hand is, zelfs in deze zaal. Zijn jullie een van degenen die alles ter discussie stellen en een antwoord en een reden willen hebben? Vinden jullie het goed om dit los te laten? Ik zeg dit weer tegen jullie: Jullie verlaten deze zaal en veel van jullie stappen in je auto en natuurlijk, voordat jullie de sleutel erin stoppen, pakken jullie eerst een reusachtig boek dat naast jullie ligt en dat uitgebreid alle werking van alle apparatuur van de auto vermeldt, ook van de automatische versnellingsbak, en jullie gaan dit urenlang bestuderen voordat jullie met de auto kunnen rijden. Jullie weten waar ik heen wil.

Moeten jullie echt de schoonheid van liefde begrijpen om die te gebruiken? Moeten jullie echt het plan van liefde begrijpen voordat jullie eraan meedoen? Moeten jullie multidimensionaliteit echt begrijpen voordat jullie dit worden? Hoe lang is jullie koord nu? Het antwoord is: JA! Dit is een goed antwoord want dit zegt dat het jullie zelfs niet uitmaakt in welke dimensie jullie zijn. Dit is waar jullie naartoe gaan maar sommigen van jullie zijn gefrustreerd en zeggen een zeer, zeer lineaire zin: “Ik zit vast!” Nee dat doen jullie niet….jullie worden multidimensionaal en jullie zijn gefrustreerd en teleurgesteld omdat het koord niet doet wat jullie willen. Er komt een prachtige trein aan en ik heb jullie verteld dat er een spoor is dat voor jullie ligt en dat jullie de rest van je leven op die trein kunnen zijn. Wat zullen jullie doen?

“Kryon, welke kleur heeft deze trein?” (Kryon lacht) “Hoe lang is hij? Wanneer is hij hier?” Dan gaan jullie staan en wippen op je tenen…”Ik zit vast!” Staan jullie klaar voor iets dat magisch voor jullie is en waar jullie naam op staat? De trein van verlichting en groter begrip genaamd Liefde!!! Hij is multidimensionaal, zonder frustratie en ademt opluchting. Op dit moment hebben wij twee soorten lichtwerkers in de zaal….degenen die de trein begrijpen, ook de kleur niet kennen en zij weten niet wanneer hij komt maar zij zijn ongeduldig. Daarom zitten zij ook vast! Dit is vastzitten….wachten op de trein! De tweede groep….viert feest! De trein komt eraan, hij komt, hij komt! Er zijn mensen die zeggen: “Ik zie geen trein!” De trein komt eraan, hij komt, want hij hoeft voor mij niet op een bepaalde tijd te komen omdat ik weet hoe lang ik ernaar heb uitgekeken en ik ben opgewonden om hier te zijn en erop te wachten.

Dit is de boodschap van vandaag, een boodschap die ik aan het einde een titel zal geven omdat het gewoon leuker is om dit aan het einde te doen. Deze channeling zal de naam “de trein komt eraan” hebben! (Publiek lacht!)

En zo is het.

Kryon