Kryon in Miami, Florida. 4: Kryon in Miami, Florida. 4 

Live Kryon Channeling
Kryon in Miami, Florida. 4 

Lee Carroll  / 22 februari 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Nieuwe Hulp. Pieken en Dalen! 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst
 

Dit is het einde van een weekend vol boodschappen. Dit is nummer vier. Dit weekend ging over hoop die naar de planeet gaat komen. Wij gaven jullie boodschappen die te maken hadden met licht en donker en wij vertelden jullie dat het licht begint te winnen. Wij hebben ontdekt waarom dit zo is. Waarom zou dit anders zijn dan in alle voorgaande jaren? Wij hebben gesproken over de frustraties van velen die de veranderingen zien en hen niet begrijpen. Maar algemeen gezien is dit het begin van een nieuwe cyclus. De kosmologie van vele Inheemsen vertelt jullie hetzelfde en toch zijn er zeer velen die dit horen die in hun geest vele tegenwerpingen hebben of dit wel blijvend zal zijn. Zij zeggen: “Kryon, jij moet de mensen echt goed begrijpen. Zie je, alles wat mensen hebben gedaan was oorlog voeren….angst, zorgen….eonen lang.

Kryon, misschien is dit een korte cyclus. Misschien gaat dit alleen maar een tijdje gebeuren. Hoe weten wij dat wij niet langzaam terugglijden naar waar wij waren? Kryon, er is ons in een oudere energie verteld dat geschiedenis een voorspeller van de toekomst is. Er zijn vele futurologen die ons vragen naar de geschiedenis te kijken” zullen jullie zeggen “En kijk wat er gebeurde in de cycli in het verleden. Je ziet de oorlogscycli, dan weer vrede en dan weer oorlog. Hoe weet jij dat dit niet weer een kleine cyclus van vrede is?”

Zo vaak als wij het hierover hebben gehad is het nog steeds moeilijk voor alle mensen om te denken dat de toekomst heel anders zal zijn dan het in het verleden is geweest en dus geven wij jullie iets om over na te denken. Er zit waarheid in de vraag: Waarom zou deze cyclus anders zijn? Zelfs als er door de Inheemsen is voorspeld dat het beter zal worden….wat zal er dan voor zorgen dat dit blijvend is? Het duister is zo machtig…wat als dit regelmatig terug gaat slaan? Waarom is er zoveel optimisme, Kryon?” Het antwoord is wat de sterren en degenen die van de sterren kwamen achterlieten op jullie planeet. Jullie hebben vrije keuze, met een menselijke natuur die is wat hij is en die eonen lang in een lage vibratie is geweest. Jullie hebben gelijk met de vraag: “Wat zorgt ervoor dat het niet weer terug glijdt naar wat het was? Hoe zit het met al die donkere organisaties die steeds weer alles onder controle hadden?”Hier komt nu het deel waarvan jullie ogen gaan rollen, lieve mensen. Voor iedereen die luistert en leest en het grotere plaatje niet begrijpt….al degenen die nu luisteren hebben 23 paar chromosomen in hun driedimensionaal DNA….niets van waar jullie vandaan kwamen of waar jullie je uit ontwikkelden heeft 23 paar chromosomen. Lieve mensen, jullie zijn hier niet bij toeval, jullie zijn zorgvuldig ontworpen door een Hogere Bron. Jullie kwamen van de sterren. Maar er zijn ook zeer hoog ontwikkelde wezens in dit melkwegstelsel en ook zij zijn door de dingen heen gegaan waar jullie doorheen zijn gegaan en zij hebben beschavingen die hier doorheen zijn gegaan. Honderdduizenden jaren voordat jullie hier waren hadden zij een ontwikkelde planeet. Waarom kunnen jullie dit zo moeilijk geloven? Het melkwegstelsel is zo oud en de mensheid zoals jullie die kennen met 23 paar chromosomen is hier pas 200.000 jaar! De Schepper kent jullie namen en degenen die jullie kwamen zaaien zijn nog steeds hier. Ook zij weten wie jullie zijn en zij begrijpen de vraag die ik jullie vandaag stelde. Wat houdt jullie tegen om terug te gaan? De planeet moet door cycli van beschavingen gaan. Dit wordt zelfs weerspiegeld in de kalenders van de Ouden…interessant, nietwaar, dat de Aarde een schommeling heeft van 26.000 jaar en de Maya-kalender 5.205 jaren beslaat. Als de andere kalenders vergelijkbare getallen zouden hebben zouden jullie merken dat zij naadloos passen in 26.000 jaren. Er zouden er vijf zijn. Wij hebben jullie verteld dat er vijf beschavingen waren voor die van jullie. Misschien zien jullie nu een civilisatie-cyclus? 2012 was inderdaad het centrum van de 26.000-jarige schommeling….de precessie van de equinoxen….het begin van een andere beschaving die mensheid wordt genoemd….klaar om in een andere cyclus te gaan die het potentieel geeft van een hoger evolutie van bewustzijn en om dit vast te blijven houden is dat wat de sterren hier achter lieten, zij van de sterren, zij bouwden iets voor jullie…dit is het ongelooflijke deel….de Pieken en de Dalen….de oorspronkelijke plaatsen waar zij van de sterren landden….er zijn er twaalf….vergezeld door twaalf andere plaatsen die gewoon onzichtbaar bleven en wachtten, wachtten….voor NU! In deze groep werd de eerste lering hierover gegeven over hoe de twaalf met de twaalf samenwerken. Zij zijn nu volledig geactiveerd en beginnen te werken. Jaren geleden vertelde ik jullie van de duw-en-trekbeweging van de Pieken en de Dalen. In Machu Pichu gaf ik jullie informatie dat zij nu actief zijn en ik begon uit te leggen wat zij doen….wat zij doen… Zie je, zij van de sterren zijn hier doorheen gegaan en zij weten van het potentieel dat jullie terug zouden kunnen vallen….zij zijn hier zelf doorheen gegaan. Zij weten wat er gebeurt als een zeer laag bewustzijn gaat veranderen. Ik zal jullie vertellen wat zij weten over dat wat jullie op deze planeet donkere energie noemen, dat dit samen zal komen en samen opstaan want voor het eerst hebben zij tegenstand van het licht en zij zijn er klaar voor om jullie te bevechten. Het is geen samenzwering….het is gewoon laagbewust denken en het wil geen enkel deel van verlichting hebben maar zij zullen de controle compleet en totaal verliezen. Als het licht op deze planeet wint zijn zij gedoemd. Je kunt geen donkere energie handhaven als het licht overal is. Dat kan niet….zij zitten in de problemen…zij komen nu samen en dit is een metafoor voor donkere energie die zich gaat realiseren dat zij aan het verliezen zijn en dus gaan zij veranderen en bevechten het licht dat zij zien. Zie je, zij van de sterren wisten dit….zij hebben dit op hun eigen planeet meegemaakt. Planeten….zij hebben dit eerder gezien en daarom, lieve mensen, krijgen jullie nu hulp. De rasters van deze planeet zijn specifiek en wij hebben hen vaak genoemd. Sommige van hen zijn meetbaar en andere niet. De grootste die niet meetbaar is, is het kristallijnen raster, maar jullie kunnen zien dat het werkt. Wij hebben dit eerder gezegd: als jullie door een voormalig slagveld lopen, ook al is het nog zo oud, kan een gevoelig mens dit weten. Zij zullen stoppen en zeggen: “Er is hier iets gebeurd! Ik voel leed en dood.” Wat is het mechaniek hiervan? Hoe kan iemand iets voelen dat honderden jaren geleden is gebeurd? Omdat het stof der Aarde zich dit heeft herinnerd! Het kristallijnen raster is hiervoor verantwoordelijk. Je zou kunnen zeggen dat het kristallijnen raster jullie helpt herinneren. Het beïnvloedt feitelijk het bewustzijn waar zich dit bevindt. Wij spreken al een tijdje over het voorouders-raster….dit is een energie die zich alles herinnert dat op de planeet gebeurde vanuit de wijsheid van de voorouders. Wij hebben het over het Gaia-raster gehad. Dit is de energie van de planeet die hier is om jullie te steunen bij alle dingen. Deze rasters zijn al eeuwen gevuld met negatieve energie, laag bewustzijn….oorlog na oorlog na oorlog. Geen wonder dat jullie denken dat jullie weer terug kunnen vallen….en hier zijn dan die prachtige Pieken en Dalen die gaan werken! Deze Pieken en Dalen werden hier geplaatst op een mutidimensionale manier en op een dag zullen jullie hier de zin van inzien als jullie hen allen hebben geïdentificeerd. Jullie weten waar zij zijn en op een dag zullen jullie in staat zijn om te zien wat er gaande is en dan zullen jullie niet meer twijfelen aan wat ik jullie ga vertellen.

Deze rasters gaan gereinigd worden en geen enkele donkere energie kan hier iets tegen doen. Het is bijna als een verzameling van negativisme die daar is geplaatst over de gevoelens van oorlog en leed en de plaatsen van afschuw op de planeet. Op een bepaalde manier zijn zij daar verzameld. De Pieken duwen dit allemaal weg door de verbinding die er is gekomen en hoe dichter het negatieve – metaforisch gezien – bij de Pieken komt, hoe meer het zal worden verbrand omdat het nooit kan komen bij een plaats die een landingsplek was van een Pleiadier! Zij zullen worden opgenomen in de liefde van God. Opgelost! Dit is het “ogenrollende” deel, nietwaar? Dit is de reden waarom het duister geen enkele kans heeft. Zij van de sterren wisten dit!

Lieve mensen, jullie hebben hulp. Lieve mensen, jullie hebben de wind in je rug. Lieve mensen, ik wil dat jullie dit weten. Dit is niet de veldslag die jullie denken. Compassie, vriendelijkheid, schoonheid, transparantie, integriteit, liefde gaan de meest kleurrijke energieën op de planeet worden. Er komt een dag waarop jullie in dat slagveld kunnen lopen en jullie gevoel niets zal voelen omdat het is verwijderd! Dit gevoel kan weglopen en zeggen: “Er is hier een baby geboren….twee mensen werden hier verliefd en alle mooie dingen van deze planeet zullen worden uitgestraald door de rasters. De voorouders zullen zich verheugen omdat ook hun raster gereinigd zal zijn en hun wijsheid eindelijk kan doordringen op plaatsen waar dit voorheen niet kon. Het Gaia-raster zal ontwaken en jullie zullen je gaan realiseren dat een terugkeer naar de natuur makkelijk is. Schoon….en dit zal jullie ziel verkwikken. Alle dingen die de Inheemsen leerden, de kernwaarheden die zij hadden, zullen doorstralen in jullie bewustzijn. Daarom zullen jullie niet terugvallen! Zie je, Spirit kent jullie namen. Ik wil dat jullie hierover nadenken als sommigen van jullie zeggen dat er geen hoop meer is omdat jullie steeds aan het worstelen zijn. Ik wil dat jullie iets visualiseren: de prachtige handen van Spirit vertegenwoordigen de schepping van jullie zielen en zij reiken omlaag om jullie op te pakken om jullie door dit leven heen te helpen. Wat er nu ook gebeurt, dit is een transitie, een overgang, die voor vele mensen zeer moeilijk is….voor anderen frustrerend, en daarom ben ik hier. Het doel van Kryon, nu op deze planeet, is om jullie door deze Opwaardering heen te helpen en licht te laten schijnen op ieder die deze woorden kan horen of lezen.

Weet dat jullie door God geliefd zijn, sta rechtop en ga van deze plaats vandaan met Pracht want dat is de manier waarop God jullie ziet, totdat wij elkaar weer tegenkomen.

En zo is het.

Kryon