Kryon in Minneapolis: Het onvindbare Akasha.

Kryon in Minneapolis:

Het onvindbare Akasha.

Lee Carroll / 10 augustus 2013
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Minneapolis, Minnesota.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Mijn partner stapt uit zijn bewustzijn op een manier die hij al jarenlang heeft beoefend. Dit is geen makkelijk menselijk attribuut want nog steeds wil de mens compleet en totaal de controle over deze dingen hebben die het meest betrekking hebben op zijn overleving. Een daarvan is het bewustzijn en de channeling die jullie nu bij hem zien is een beetje anders dan die van het verleden. Wij hebben dit al eerder gezegd, dat er tijdens dit proces geen overname van de mens is. In plaats daarvan is er een samensmelting, een partnerschap, en dat is hetgeen jullie zien. Als mijn partner dus een stapje terug doet, wacht hij af en kijkt naar alles dat er gebeurt. Hij is zelfs in staat om het later op te schrijven als dat nodig is.

Dat komt omdat wij hier een mens hebben die in staat is om te werken met dat heilige deel van zichzelf dat nieuw en anders is. Het is een deelname in plaats van een overname. Wat jullie op deze manier zien geeft de mensheid de mogelijkheid om intellectueel hieraan mee te doen als de boodschappen worden gebracht. Dit verhoogt de boodschappen want de mens die in deze gechannelde staat verkeert, is een vertaler. Hij is een vertaler die de taal gebruikt die hij kent en die beweegt door een systeem dat zich bevindt in het portaal van de pijnappelklier. Het systeem is multidimensionale communicatie door een bron die in 3D is. (de pijnappelklier)

Dit alles dient als voorbereiding voor wat er verder komt en, zoals bij zovele andere kanalen die wij hebben gebracht, is het een combinatie van nieuwe informatie, gecombineerd met dingen die wij al eerder hebben gezegd maar die zijn verspreid over vele kanalen. Nu verbinden wij deze dingen tot een boodschap om een nieuw concept naar voren te brengen.

Het menselijk Akasha.

Vandaag willen wij het hebben over het Akasha van het menselijk wezen. Het zal jullie zijn opgevallen dat wij zelden het woord Akashakroniek gebruiken. Dat komt omdat de betekenis van het woord kroniek jullie een lineair gevoel geeft van een of andere lijst en wij willen niet dat jullie op deze manier denken. Niet alleen dat, het menselijk Akasha bevat veel meer dan een kroniek van levens.

Hiermee gaan wij vandaag dus starten. Wij zullen langzaamaan doen zodat nieuwe concepten correct en goed uitgelegd zullen worden zodat jullie hen in hun compleetheid kunnen begrijpen.

Waaraan denken jullie als wij het woord Akasha gebruiken? Wij hebben deze boodschap “het onvindbare Akasha” genoemd en zodoende hebben wij al aangegeven waarover wij zullen gaan spreken. Het Akasha van de mens is een geschiedenis van alles dat de mens heeft ervaren op de planeet Aarde. Er zijn echter meer Akasha-attributen die verder gaan dan het menselijke en die zijn heel goed verborgen en zij zijn ook niet het onderwerp van vanavond. Je zou dus kunnen zeggen dat het merendeel van wat jullie hebben en wat wij het menselijk Akasha noemen, jullie directe ervaring op Aarde is.

Dit Akasha is ook zeer goed verborgen en het is onvindbaar, maar het toont zichzelf altijd op manieren die jullie niet herkennen. Wij beginnen er dus mee om jullie te vertellen hoe het feitelijk in jullie kan zijn terwijl jullie je dat helemaal niet bewust zijn.

De Akasha-puzzel.

De meeste mensen hebben geen idee dat zij de hele dag door gebruik maken van hun Akasha, De meeste mensen worden erdoor gedreven, en toch weten zij het niet. Ik wil jullie aldus direct duidelijk maken dat het Akasha niet op een traditionele/gebruikelijke manier met jullie communiceert. Het gaat niet zoals jullie zouden verwachten.

Laten wij even een stap terugzetten en naar het overzicht kijken. Het Akasha is een systeem, geliefden, en het is prachtig. Ik zit hier voor jullie en weet van jullie levens, allemaal. Ik ken de puzzels die jullie vandaag met je meedragen. Ik zit hier als adviseur die nooit mens is geweest en die kijkt naar jullie terwijl jullie een puzzel uitwerken – hetgeen voor mij verbazingwekkend is.

Jullie zijn wat je een zielengroep zou kunnen noemen waarin allemaal specialisten zitten in een biologische, menselijke expressie. (lichaam) (Kryon’s beschrijving van een groep die is gespecialiseerd in het gaan door vele menselijke levens).

De creatieve bron die God is, die het universum heeft gemaakt, de melkwegstelsels en alles dat er is, heeft een elitegroep van specialisten – en dat zijn jullie!

Jullie zijn een deel van de soep die God is en jullie zijn gespecialiseerd in wat jullie doen. Het is een moeilijke rol om uit te voeren en daarom zijn er maar een paar miljard van jullie geselecteerd. Als jullie willen weten wat de kern van jullie ziel als specialist is – het is liefde en compassie. Dat is de kern . Het wordt niet altijd zo gezien, maar zo is het, en als jullie op Aarde binnenkomen is het jullie missie om deze dingen te verspreiden en weg te geven – om het te delen met de energie van de planeet. Het Akasha is een systeem dat mensen helpt om in situaties van leren en oplossing te gaan.

Het attribuut van het stukje van God dat jullie zijn, blijft aan mijn kant van de sluier. Jullie komen naar de planeet als een biologisch wezen en het is voor jullie verborgen wie jullie echt zijn terwijl jullie je weg gaan door een donkere Aarde. Ook is voor jullie verborgen hoe jullie proberen om het licht binnenin te vinden dat in jullie eigen cellenstructuur zit. Jullie moeten het moeilijke werk doen. Alle meesters die op Aarde rondliepen probeerden jullie dit goddelijk deel te laten zien en vertelden jullie dat het er is. Maar het moet ontdekt worden.

Kryon is hier al heel lang. Ik was hier bij jullie terwijl wij keken naar de rasters die werden ontwikkeld terwijl de Aarde werd gevormd. Het was net als eerder, toen wij keken naar andere planeten die op andere plaatsen werden gevormd terwijl wij wisten dat jullie op een dag zouden gaan doen wat jullie nu doen, steeds maar weer. Bepaalde groepen van jullie komen het eerst en anderen komen later. Dat is het systeem. In dit systeem is er een echt attribuut van structuur dat bewustzijn, vrije keuze en de concepten waarover wij het nu gaan hebben, eert. Dit alles om te zeggen dat het Akasha geen fout of een mysterie is of een systeem van kansen. Het is een ontwerp en het is ontworpen om jullie te helpen.

Het Akasha is intrinsiek. (zit in het innerlijk) Het is er aan het begin en het kwam in jullie biologie (lichaam) tijdens jullie “schepping van bewustzijn”.

Het is een deel van jullie dat nooit weg kan gaan, nooit verwijderd kan worden en jullie leven er iedere dag mee. Het is een deel van het systeem waarmee jullie zijn geboren, maar het kan verhoogd worden, begrepen en veranderd om jullie evolutionaire proces te scheppen.

Het onvindbare Akasha.

Wat maakt het Akasha nu onvindbaar, geliefden? Dit systeem, dit prachtige systeem, wil in jullie broekzak zitten terwijl het jullie je hele leven lang helpt. Maar het beantwoordt bijna helemaal aan het attribuut van menselijke vrije wil op de planeet.

Als mensen beslissen dat de planeet achteruit zou moeten gaan, de duisternis in, gedraagt het Akasha zich anders. Als mensen besluiten dat de mensheid zich zal gaan verhogen (opwaarderen) in bewustzijn zal het licht het gaan overnemen en zal het Akasha anders gaan reageren. Jullie zien nu dus dat het dynamisch is en niet “eenmalig is vastgezet “ bij jullie geboorte. Het verandert als jullie veranderen. Het eerste ding is dus dat het altijd in beweging is.

Het is zo onvindbaar! Als ik een van jullie vraag: “Vertel mij over je vorige levens” bestaat de kans dat zelfs de meest verlichte onder jullie zal zeggen: “Ik ben er niet zeker van. Ik kan hier wel of niet eerder geweest zijn. Ik kan geen apart leven uit de soep vissen die mijn bewustzijn is. Ik heb een paar vreemde herinneringen maar ik ik weet niet zeker of ik wel of niet hier of daar ben geweest.” Jullie zouden volkomen gelijk hebben! Dus, waarom is het Akasha zo onvindbaar?

De reden is deze: luister goed want dit is nieuwe informatie. Het Akasha is geen hersenfunctie. Het is niet waar de synaps van het geheugen zich bevindt en alsjullie dus proberen het antwoord te vinden op de bovengestelde vraag, zoeken jullie naar deze dingen in een structuur van bewustzijn die werkt met het gewone geheugen en met de synaptische attributen van het menselijk brein. Het Akasha is niet in jullie hersenen en daarom zullen jullie de antwoorden daar niet vinden. In plaats daarvan zit het Akasha in jullie DNA. Opeens hebben wij dus een situatie waarin de communicatie met het Akasha heel anders is. Het is niet lineair en het is niet in staat om zich dingen te herinneren zoals jullie hersenen dat doen. Het zal jullie geen feiten geven. Het is onvindbaar! Maar hoe bereikt het jullie dan?

DNA communiceert met jullie en jullie bewustzijn op een andere manier dan jullie hersenen dat doen. Wij hebben dit in het verleden beschreven en het is complex. Maar ik zeg het toch nog een keer: informatie die in jullie DNA wordt gedragen moet uiteindelijk naar jullie hersenen gaan om het voor jullie herkenbaar te maken. (je ervan bewust te worden en het te geloven) Het is dan in jullie bewustzijn en werkt dan op een bepaalde manier die wij straks zullen beschrijven. Dat doet het met wat wij overlappende multidimensionale velden noemen. Dit is geen mysterie van de wetenschap want in jullie elektronica hebben jullie hetzelfde type communicatie wat jullie steeds gebruiken. DNA spreekt niet tegen jullie in geheugen, synaps, structuur of lineariteit.

Het spreekt tegen jullie in emotionele concepten. Het proces van overlappende multidimensionale velden heeft in de elektronica een naam en het heet inductie. Het is ook de manier waarop de zon informatie en zelfs astrologische attributen overbrengt door de heliosfeer van de zon naar het magnetische raster van de planeet en dat door overlappende velden. Dit is dus natuurlijk en het gebeurt overal en het heeft vele zich herhalende delen in zich. Maar het gebeurt allemaal op het basisniveau van het DNA. Jullie hebben een veld rondom jullie DNA dat communiceert met jullie bewustzijn door middel van iets dat wij “slim lichaam” noemen, of aangeboren/natuurlijk.

Maak dit dus niet gecompliceerder dan het is. Weet alleen dat het Akasha onvindbaar is omdat het jullie niet in staat stelt je te herinneren zoals jullie dat normaal doen. Het gaat niet op de traditionele manier. Het is een onderdeel van DNA-communicatie.

Hoe beïnvloedt het Akashasysteem een mens?

Laten wij het erover hebben hoe het werkt, wat vandaag de dag de energie ervan is, en waar het zich bevindt. Het Akasha heeft wat wij bestuurders zouden willen noemen. Bestuurders sturen bepaalde gevoelens van het Akasha naar jullie hersenen en dat zorgt ervoor dat jullie dingen kunnen aanvoelen. Het komt niet zoals bij het gewone geheugen, zoals wij al zeiden, en het Akashasysteem beschrijft niet noodzakelijkerwijs de communicatie van een individueel vorig leven. (dat kan later komen door ontwaken van DNA en door bepaalde processen) Normaal gesproken zenden bestuurders niet uit naar het brein wie jullie waren, waar jullie waren of wanneer jullie waren. Er zijn geen namen en geen geslachten, zelfs als jullie denken dat jullie het wel weten. Wat het in plaats daarvan doet is het geven van ervaren, emotionele concepten.

Op dit moment zijn de Akashabestuurders dezelfde die zij al eonenlang zijn. De dingen die jullie als eerste zullen aanvoelen vanuit jullie Akasha, die zichzelf naar jullie bewustzijn sturen, zijn overlevingsinstincten. Zij gaan over ervaringen in het verleden die angst opwekten, drama en onafgemaakte zaken. Jullie weten dat ik gelijk heb. Wat is het dat jij voelt, oude ziel? Het is waar jij bang voor bent. Het Akasha zal dit afleveren aan het bewustzijn, niet als herinneringen van wat er gebeurde, maar als een overlevingsemotie van wat er gebeurde. Deze Akasha-attributen worden bestuurders genoemd omdat zij jullie naar actie sturen, of in vele gevallen, naar niet-actie. Jullie voelen iets en jullie zullen ergens wel of niet heengaan of iets doen door wat jullie voelen. Is het intuïtie of Akashaherinnering? De concepten die jullie ontvangen zijn op DNA-niveau en stralen uit naar jullie brein en sturen jullie naar het voelen van zo’n blootstelling aan het emotionele deel van jullie denken. Waarom zijn dit dingen van zo’n lage energie? Waarom angst en drama? Waarom onafgemaakte en ja, laten wij het noemen zoals het is – schuld? Waarom? Jullie zijn oude zielen! Verdienen jullie niet iets beters dan dit? Wij hebben jullie deze informatie al eerder gegeven. De energie van wat jullie hebben geschapen stuurt het bewustzijn van Gaia en de efficiency van jullie DNA en de toekomst van de mensheid. Het vertegenwoordigt jullie vrije wil tot op dit punt en dat verandert nu.

De herijking van het persoonlijke Akasha.

Stel je eens een Akasha voor dat zijn bestuurders herlijnt. Wat als het Akasha in plaats van angst, drama en onafgemaakte zaken eraan begint om jullie andere zaken te presenteren? Dat zal het doen, geliefden, want dat komt samen met de nieuwe energie en de herijking die nu aan de gang is.

Het vertegenwoordigt een verandering in Akashacommunicatie omdat jullie allen je vibratie verhogen. Alle cellen in jullie lichamen weten wat er aan de gang is in deze nieuwe tijd. Je zou nu kunnen vragen: “Wel, Kryon, betekent dit dat iedereen van Akasha WEET? Het antwoord is ja! Het verschil is alleen of het brein toestaat of het wel of niet gevoeld wordt. Nu, dit is het moment waarop de pijnappelklier op de proppen komt.

Het brein heeft ook zijn bestuurders en sommige daarvan zijn spirituele bestuurders. Jullie noemen hen filters. Anderen noemen hen filters van geloof. Het brein staat dingen toe om herkend te worden (geloofd) of niet, gebaseerd op ervaringen uit het verleden en op overeenstemming over de “manier waarop dingen werken”. Jullie scheppen een nieuw bewustzijn en een deel daarvan is het toestaan dat het Akasha daarmee spreekt. Degenen in deze zaal die naar deze boodschap luisteren en anderen die later luisteren en lezen kunnen beginnen te begrijpen dat als zij het licht van hun bewustzijn verhogen, zij waarheid binnenlaten. Het begint de communicatie met het Akasha te veranderen. De pijnappelklier werkt beter, de filters zijn schoner en de Akashabestuurders beginnen te veranderen.

Velen van de mensheid hebben filters die nieuwe spirituele gedachten niet toestaan. Zij zijn toegewijd aan hun eigen “doos van geloof” en ondanks dat hun DNA nieuwe informatie uitzendt, kunnen zij niet “afgestemd” zijn op dat station. Maar de mensheid is in staat om op te waarderen, ook al kunnen velen zich dat nog niet bewust zijn.
Dit is de pracht van het systeem van de oude ziel, want jullie hebben een wereldwijde bekrachtiging die “gezien” kan worden door alle andere mensen, als zij daarvoor kiezen. Dat is vrije keuze.

Nu zullen wij het gaan hebben over een van de krachtigste en algemene bestuurders en over hoe dit werkt. Maar allereerst wil ik jullie vertellen dat er altijd uitzonderingen op de regels zijn omdat de dingen die ik jullie vertel niet absoluut voor elk mens gelden. Er zijn altijd mensen die anders zijn. De reden daarvan is jullie levenspad, wat jullie kwamen doen op de planeet ten dienste van de mensheid uniek voor jullie is. Het is niet algemeen voor elke ziel. Als ik jullie dus deze informatie geef, is het in algemeenheid, en dat is alles wat ik jullie geef. Laten wij het hebben over een van de diepgaande uitzonderingen op de algemene Akashabestuurders en dit is waar jullie je gaan realiseren dat wat ik vertel accuraat is omdat jullie het feitelijk kunnen zien.

Het wonderkind wordt niet gedreven door angst, drama of onafgemaakte zaken. Het wonderkind dat op vierjarige leeftijd de piano als een maestro bespeelt wordt alleen gedreven door zijn kunstvaardigheid. De schilderes die als een meester schildert terwijl zij pas acht jaar oud is, wordt gedreven door haar kunstvaardigheid, en dat is alles!

Het wonderkind kan zich veel minder bezighouden met overleven zolang hij zijn kunstvaardigheid heeft. Het is zeer lineair en het is alles waaraan het kind kan denken. Dit schept een puzzel voor de psychologie waarbij er een mens is dat zonder mogelijkheid is om zich een complex talent te herinneren dat hij nooit in dit leven kan hebben ervaren. En toch is het er. De puzzel voor psychologen is: Hoe kan dit bestaan als het geen onderdeel is van de herinneringen van het brein? DNA stuwt het naar het brein, zo snel als het brein het kan ontvangen.

Het is de vaardigheid van vele levens. Waar gaan je handen naartoe? Hoe houd je de kwast vast? Wat zijn de noten op het toetsenbord. Herinner je je de muziek?

Dit zijn speciale gevallen, geliefden, maar jullie zien het vaak genoeg om te weten dat het niet past in de normale gang van zaken betreffende synaps en geheugen. Dit is de Akasha op een multidimensionaal niveau die iets naar het kind toe “drijft” dat conceptueel is – kunst, muziek, dichtkunst en beeldhouwkunst. Er zijn vele levens voor nodig om een meester artiest te worden en zij zullen steeds weer geboren worden en doorgaan met de vaardigheid die zij eerder hadden. Alles wat zij willen doen is daarmee doorgaan. Dit is zeer verschillend met jullie proces en de mogelijkheid van alle dingen waarover ik het heb gehad zijn voor hen beperkt tot maar een, dat ene ding waarop zij zich focussen, en dat zien jullie in een wonderkind.
Tussen haakjes: dit is de reden waarom zo vele artiesten zo disfunctioneel zijn want dit gaat maar door en zij hebben weinig aandacht voor de overlevingsrealiteit, anderen om hen heen, en zijn zij alleen maar geïnteresseerd in hun kunstvaardigheden.

Karma.

Het ding dat het grootse deel van de mensheid aanstuurt is een van de bestuurders die jullie karma hebben genoemd. Karma is veel meer dan onafgemaakte zaken. Karma is geen straf voor daden uit het verleden, geliefden. Dat is een attribuut van oordeel, en dat is niet van God. Karma is het aanvoelen van ervaringen uit het verleden en is een emotionele respons zodat jullie het nogmaals zullen gaan doen of er juist van zullen wegblijven.

Karma is krachtig en de meeste mensen voelen het maar hebben geen idee dat zij een speciale bestuurder ontvangen vanuit het DNA’s Akasha. Karma heeft vaak completering niet als hoofdeigenschap! Soms is het een politieagent die weer politieagent wordt of een militair die weer militair wordt of moeders die weer moeders worden. Het is een bestuurder van herinnering van dingen die zowel positief als negatief zijn. Soms is het alleen emotie. Soms brengt het iemand in een klassieke situatie die problematisch is. Willen jullie dat klassieke voorbeeld kennen? Het is een klassiek onderwerp waarmee psychologen het echt moeilijk hebben maar jullie weten dat het bestaat als ik het beschrijf. Sommige dingen die jullie aanvoelen vanuit het DNA zijn niet plezierig maar jullie herinneren hen als wie jullie zijn – en jullie kunnen niet zonder hen leven. Dat is karma. Er zijn mensen die in dit leven komen en ervan overtuigd zijn dat zij het niet verdienen om te leven. Als dat hun bewustzijn is, probeert het DNA daarmee samen te werken. Dat wisten jullie, nietwaar?

Cellulaire structuren nemen aanwijzingen uit de menselijke gedachten. Een gebrek aan zelfwaarde zal zich manifesteren met problemen die, jullie raden het al, meer gebrek aan zelfwaarde scheppen. Zij scheppen ook drama en sommige mensen lijken hiervan gewoon geen afstand te kunnen nemen.

De mens die in zijn verleden is misbruikt heeft vele keuzen. Mogelijkerwijs schiepen zij deze puzzel om te zien of zij dit patroon kunnen doorbreken. (karma op zijn best) Soms echter, bevestigt het alleen maar wat zij voelen, dat zij hier niet zouden moeten zijn. Vaak op zo’n manier dat mensen vanuit de ene situatie van misbruik naar de volgende gaan! Vrienden zullen dat zien en zeggen: “Wat is er met jou aan de hand? Jij blijft steeds dezelfde fout maken!” Op Akashaniveau antwoorden zij telkens weer op dezelfde instructies. Het is een comfort zone van een slachtoffer. Zien jullie dat?

Dit is wat het Akasha doet. Het presenteert jullie concepten van bestaan. Het zal jullie bang maken als jullie eerder bang zijn geweest. Als ik jullie vertel, geliefden, dat jullie werden vermoord vanwege je geloof, zouden jullie mij misschien geloven. Oude zielen is dat overkomen – de meesten van hen. Als ik jullie vraag hoe vaak of waar dit gebeurde gaan jullie ernaar raden. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Het Akasha werkt met concepten en niet met feitelijke herinneringen. Het geeft jullie ook concepten die uitnodigen tot verandering.

Vorige levens in het Akasha.

Sommige interessante concepten worden overgebracht door het Akasha. Laten wij het eens hebben over vorige levens. Vorige levens dragen de concepten naar het Akasha die zijn geërfd. (Akasha-erfenis) Als je een soldaat was die op het slagveld is gedood kan het zijn dat je niet van de lucht van kruitdampen houdt. Sommigen van jullie houden ervan omdat het de geur van overwinning is. Maar jullie weten dat er iets is en, geliefden, dat is een concept. Het gaat naar jullie centrale zintuiglijke zienswijze. Dat is het Akasha op zijn best. Jullie herinneren je het niet zozeer maar voelen iets dat vandaag de dag in jullie aanwezig is.

Degenen die vorige levens kunnen “lezen” moeten dit allemaal uitsorteren. Zij moeten iets lineariseren dat niet lineair is. Het is verborgen, weet je? “Lezers” van vorige levens kunnen het kwantumveld om iemand heen aanvoelen dat jullie schiepen door het DNA. (het Merkabah)(mer = licht, ka = geest en bah = lichaam) Hiermee kan een goede “lezer” individuele levens uit die soep van concepten tillen; iets waartoe jullie zelf nooit in staat zouden zijn. Dit verklaart waarom een goede “lezer” jullie kan helpen om een blokkade of ervaring uit een vorig leven te ontdekken – iets wat jullie zelf niet schijnen te kunnen.

De oude ziel heeft een toegevoegd Akasha-attribuut. De oude ziel, degene die hier per definitie al duizenden jaren – levens na levens – is geweest, heeft zo ongeveer alles al ervaren wat er te ervaren valt. Wat denk jij dat er in jouw Akasha zit, oude ziel? Ik zal het je vertellen: Het is hetzelfde als bij ieder ander – drama, angst en onafgemaakte zaken……. tot nu toe. De oude ziel heeft een pakhuis vol ontwakende levens en dat is het verschil. Het zijn van een oude ziel legde tot nu toe niet zoveel gewicht in de schaal als het nu in het Akasha doet. In de nieuwe energie is het dit wat de oude ziel zich gaat herinneren. Tot nu toe lang niet zoveel gewicht hebbend als nu.

Dingen herijken zich. Dit betreft ook een herijking van het Akasha. Het is hoe jij je voelt, wat jij ermee doet en hoe het jou tot dingen aanzet. Het meest interessante attribuut binnen de oude ziel is dat oude zielen voelen dat zij dingen allemaal al hebben uitgevogeld. Zij zijn hier al geweest, hebben dit en dat al gedaan. Er is niets nieuws dat zij al hebben herkend en verwekt tot een manier van leven, of tot wat zij denken dat leven is, op de planeet Aarde. Het is zeer interessant en vaak totaal verkeerd.

Het Atlantissyndroom.

Ik gaf jullie dit scenario al eerder en ik wil het nogmaals doen om dit als vooruitblik te geven. Ik weet dat het voor velen van jullie controversieel is. Hoeveel van jullie waren in Atlantis? Als er veel handen omhoog gaan zeg ik : “Echt? In welk Atlantis waren jullie?” Dan zouden jullie kunnen zeggen: “Wel, ik wist niet dat er meerdere waren!” Er waren er veel meer dan een, lieve mensen. Laat mij jullie vragen: “Wat gebeurde er?” Dan zouden jullie kunnen zeggen: “Wij hadden een geavanceerde samenleving en wij werden verwoest omdat wij iets verkeerd deden. Dit staat in ons Akasha en wij weten dit.”

Er zijn sommige concepten die jullie in je Akasha brengen die extreem menselijk zijn. Ik zal er een van noemen: “God, Gaia en de creatieve bron van het universum hebben een menselijk brein.” Mensen voegen hun eigen intellectuele proces toe aan alles dat God is. De Grieken deden dit zeer goed. Zij schiepen hun eigen goden als boven de mensen staand, maar hun goden waren feitelijk geheel disfunctioneel! Zij hadden allen hun eigen soorten problemen, compleet met jaloezie, haat, rancune en wraak en zelfs incest! Hun goden mochten elkaar niet erg, net zoals menselijke families. Zij speelden met de mensen beneden hen met alleen als doel om de andere goden te irriteren. Er was oordeel, boosheid en woede. Dat is de mythologie van de Grieken. Zij schiepen goden met menselijke attributen.

Natuurlijk zijn jullie veel verder. In plaats daarvan hebben jullie een God die liefde is. Maar dan was er op de een of andere manier oorlog in de hemel en een gevallen engel, en oordeel en leed. De gevallen engel is op jullie ziel uit, natuurlijk, enzovoorts enz. enz. Mythologie gaat verder. Geliefden, jullie samenlevingen hebben eenvoudigweg hetzelfde gedaan als wat de Grieken deden, het is alleen wat moderner. Dit komt allemaal vanuit het Akasha, geloof het of niet. Het is een conceptioneel geloof dat bewustzijn door het hele universum heen hetzelfde is, en natuurlijk is dat het menselijk bewustzijn. Jullie zijn je werkelijk niet bewust van iets dat intelligenter is dan jullie en aldus hebben jullie geen ander concept voor God.

Als toevoeging: jullie hebben een prachtige entiteit Gaia die kwaad wordt en toeslaat door middel van bliksem of door het laten uitdrogen van grond zodat jullie geen gewassen voor voedsel hebben. Snappen jullie wat ik wil zeggen? Hoeveel energie gaat er naar ceremonies om Gaia tevreden te houden? Eeuwenlang deden mensen dat. Dat komt, letterlijk, van de oude ziel. Hoe langer jullie op de planeet leefden, hoe meer jullie je menselijk bewustzijn associeerden met elk ander bewustzijn dat jullie in het universum zien.

Waarom het onderwerp Atlantis? Goed, ik zal het nogmaals uitleggen, Lemuriers. Jullie gingen van die hoge berg in Hawaï vandaan toen deze begon te zinken. Het was al duizenden jaren jullie thuis – de hoogste berg op Aarde. Hij begon te slinken of te zinken toen de bel van magma eronder zich ging ontlasten via vele vulkanen en de druk ging loslaten die hem omhoog had gehouden. Jullie hadden geen idee of de berg helemaal zou gaan verdwijnen of misschien zelfs wel zou gaan exploderen! Door de jaren heen gingen de meesten van jullie dus weg via de zee en ontsnapten. Toen de berg stopte met zinken bleven sommigen en de toppen van de bergen werden jullie huidige eilanden.

Weten jullie waar Lemuriers gek op zijn om te doen en wat er vandaag de dag in hun Akasha is? Lemuriers kijken naar andere eilanden om op te wonen. Het zit in de concepten van wat zij in hun DNA hebben en wat hen vertelt dat dit de manier van leven is. Het is een concept van zijn en door de geschiedenis heen eindigden vele Lemuriers hun leven op een ander eiland. Het voelde als thuis. Toch zijn vele eilanden ook vulkanen. Vaak door de herschikking van geologie zouden er vulkanische activiteiten en aardbevingen zijn die de eilanden vernietigden. Wisten jullie dat dit in jullie Akasha aanwezig is, oude zielen?

Wat denken jullie dat jullie daarna deden, oude zielen, nadat het eiland was gezonken? De meesten van jullie zouden ontsnappen en uitkijken naar een ander eiland! In het volgende leven zouden jullie nog steeds naar een eiland zoeken! Dat is interessant maar het is extreem menselijk, dat als er erge dingen gebeuren, jullie iets of iemand anders daarvan de schuld geven– meestal jezelf. Dat is het gebrek aan zelfwaarde van de oude zielen waarover wij zo vaak gesproken hebben.

Nu voelen jullie je daarover schuldig en hebben jullie een ander bewustzijn dat zegt dat het eiland jullie iets heeft aangedaan. Dat is het negatieve Gaia-effect dat aanneemt dat Gaia boos is. Het echte Gaia-effect is echter een prachtige samenwerking met het menselijk bewustzijn! Maar jullie Akasha, dat zeer onvindbaar is, zal jullie een heel ander concept geven.

De oude ziel herinnert zich Atlantis dus niet correct. Atlantis is gewoon een algemene naam voor elk eiland waarop jullie leefden en dat zichzelf vernietigde terwijl jullie je daarop bevonden. De meeste eilanden hadden een goede reden waarom zij met water omgeven waren. Zoals wij al zeiden waren de meeste eilanden vulkanisch. Soms waren zij op kwetsbare plaatsen en konden gemakkelijk overstroomd worden door het water door aardbevingen en watervloeden. Soms werd dit cyclisch door de watercyclus die elke 1500 tot 2000 jaar voorkomt. Reken er maar op dat een Lemurier erbij zal zijn! Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Dit is niet om Atlantis op zichzelf tekort te doen, maar om jullie te vertellen dat er vele Atlantissen waren en dat het zit ingebakken in jullie conceptueel DNA als EEN grote gebeurtenis.

Voor wat betreft geavanceerde technologie, laat mij jullie vertellen wat jullie je “herinneren” als geavanceerde technologie. Het is niet wat jullie vandaag de dag hebben. Het is hoog-geestelijk bewustzijn – denken. Dat is jullie high tech, omdat jullie op een eiland kunnen samenkomen zoals jullie dat in Lemurie deden en daardoor de vibratie van het land verhogen waarop jullie je bevonden. Het ging niet over machines en fonkelende lichten. Het gaat over bewustzijn dat de natuurkunde kon veranderen.

De nieuwe Akashabestuurders.

Heb nu even geduld met mij. Ik wil jullie nu vertellen over de nieuwe bestuurders van het Akasha. Zij zijn compassievolle actie, liefde en afgemaakte zaken. Dat zijn degene die uitgezonden gaan worden vanuit het DNA van oude zielen naar de hersenen van de oude zielen. Dat zal een proces starten om hen buiten de “box” van de traditionele manier van denken te laten denken. Oude zielen zullen beginnen te zien dat zij geen slachtoffers van het leven zijn. Zij horen hier thuis! Zelfwaarde zal toenemen want zij zullen weten dat mensen het verdienen om hier te zijn. Het is tijd!

Het proces zal het Akasha in staat stellen om tegen het brein en het aangeboren, natuurlijk lichaam te spreken door hogere concepten. Vraag een chirurg maar eens hoeveel mensen zichzelf maandenlang in een ziekenhuis in leven houden om een kleinkind zijn examen te zien halen. Vraag een dokter of hij heeft meegemaakt dat de geest over de materie heerste. Een dokter die dichtbij de dood en doodgaan werkt zal verbazingwekkende verhalen kunnen vertellen over hoe mensen van hun bed kunnen opstaan als sommigen van hen beslissen dat zij het waard zijn om hier te zijn. Wat denken jullie van spontane vergeving? Dit is de veranderende koers van de mensheid.

De resultaten van nieuw bewustzijn en een veranderend Akasha.

Het Akasha spreekt tegen jullie in concepten. De nieuwe energie bevat diverse overlevingsbestuurders voor de oude ziel. In jullie brein zullen concepten worden afgeleverd waarin geen plaats meer is voor karma. Het is verwijderd, zoals wij jullie meer dan 20 jaar geleden vertelden. (Kryon boek 1) Wij vertelden dat jullie karma konden laten vallen omdat het niet langer meer nodig is. Ga voorwaarts met de Akasha-energie die jullie zelf hebben geschapen voor jullie toekomst in plaats van met een concept van het verleden.

Sommigen van jullie staan voor een raadsel en voelen je vreemd omdat jullie leeg lijken door het ontbreken van de bestuurder van karma. Wel, laat mij het jullie vertellen want het is tijd om te begrijpen wat dat gevoel is. Het betekent dat jullie de controle hebben over je leven! Het betekent dat jullie geen slachtoffer zijn van de omstandigheden die jullie heen en weer trekken en duwen. Jullie hebben de bestuurder van karma laten vallen en nu is het dus tijd om te scheppen! Dat is conceptioneel, en mensen die deze boodschap niet krijgen denken dat er iets mis is. Sommigen hielden van het oude gevoel en verhieven dat tot “normaal”. Het is een herijking. Geen karma meer.

Voorbije levens zullen niet meer de invloed hebben die zij hadden en de dingen die jullie gewoon waren om je te herinneren van voorbije levens beginnen zich te herijken. Nu zullen jullie je succes gaan herinneren, liefde, compassie en resultaten die komen door hoog denken.

Jullie gaan die dingen weer willen hebben. Zien jullie waar dit naartoe gaat? Stel je een mens voor die alleen door positieve dingen wordt gedreven zodat hij/zij boeken en televisieshows en films maakt over positieve dingen. Stel je eens voor hoe dat bij anderen zou kunnen veranderen in wat zij zien en voelen. Stel je eens voor hoe weinig mensen aan velen iets kunnen laten zien dat de planeet zou kunnen veranderen! Stel je eens voor dat het financieren van deze dingen eenvoudig zal zijn omdat oude zielen met geld dit ook zien!

Geliefden, jullie gaan beginnen je te herinneren, geen oude mythologie, maar de realiteit van God. Jullie zijn een deel van de puzzel en nu dragen jullie de oplossing in je. Jullie verdienen het om hier te zijn en hoe meer van jullie ontwaken, hoe langer jullie zullen leven. Bewust bewustzijn van een compassievolle geest zal het leven verlengen. Jullie zullen nooit een boze God zien in jullie compassievolle manier van denken. Jullie zullen nooit de mythologie van een schepper zien die oordeelt. Dat heeft nooit bestaan!

Het is een menselijke gedachte die op God is geplakt. Gaia zal jullie partner op Aarde worden, geen angstaanjagende macht waaraan jullie meer offers moeten brengen dan jullie aan een ander mens zouden brengen. Jullie zullen verliefd worden op Gaia. Zien jullie het verschil? Dit is het onvindbare Akasha dat zichzelf herijkt om een stuk minder onvindbaar te worden. Dit stuurt de mensen naar een heel ander bewustzijn van ZIJN. Dan gaan jullie beginnen je te realiseren dat de meesters van deze planeet dit allemaal hadden.

Ten slotte vragen wij jullie nogmaals: Wie is jullie favoriete meester? Wie? Voeg je nu op dit moment bij hem of haar. Hoe voelt dat? Jullie antwoord zal zijn: “Ontspannen, vredig, veilig, heel goed!” Dus vraag ik jullie nogmaals, wat hadden zij dat hen in staat stelt om jullie je op deze manier te laten voelen?

Het antwoord is: wat jullie nu leren om voor jezelf te hebben; het is vrede als er geen 3D-reden voor vrede aanwezig is, kalmte waar er geen 3D-reden voor kalmte is, en bewustzijn van prachtige esoterische dingen die buiten het zicht zijn van degenen die alleen vertrouwen op wat zij met hun ogen kunnen zien. Het is de liefde van God die prominent in jullie leven wordt en de leugens van slachtofferschap en angst uitvlakt.

Jullie zijn ontspannen en behandelen anderen op een andere manier. De Akashaconcepten van meesterschap worden gemanifesteerd in jullie dagelijks leven en dingen die normaal gesproken problemen opleverden worden eenvoudigweg delen van de uitdaging van het menselijk leven en geen overlevingsonderwerp dat gevoeld wordt op het kernniveau van drukken op de “knoppen” van angst.

Sommigen van jullie in deze zaal en die dit lezen hadden het nodig om dit laatste deel te horen en jullie weten waarover ik het heb. Is het geen tijd om je van dat oude proces te ontdoen? Waarom laten jullie toe dat deze dingen jullie naar frustratie drijven? Het maakt jullie ouder. Jullie kunnen het nu laten gaan. Zeg het hardop als je dat wilt. Laat je cellen het horen! De katalysator voor een verlichte planeet zit vlak voor mij. Het is de oude ziel die deze dingen zal toestaan te gebeuren in zijn leven en daardoor langer te leven.

Er zijn mensen in het publiek die hier zijn gekomen voor genezing. Laat het zo zijn. Laat het nu beginnen. Sta jezelf toe om op te staan vanaf de plaats waarvan je weet waarop het begon. Ik wil jullie iets vertellen waar jullie je misschien niet bewust van zijn: Elke cel in jullie lichaam weet waarover ik spreek. Zij luisteren allemaal en juichen, als jullie hen dat toestaan. Jullie hebben de controle over alles.

Het brein is het grote, centrale station voor de overdracht van bewuste energie. Jullie hebben de controle over wat jullie zullen gaan doen of niet. Het is tijd om het Akasha toe te staan tegen jullie te spreken over de glorie en de majesteit van het systeem dat jullie hielpen scheppen.

Dat is de boodschap van vandaag. Ik ben Kryon, verliefd op de mensheid – en vanwege een goede reden.

En zo is het.

Kryon.