Kryon in Monika Muranyi. Pieken en Dalen van de Aarde.Deel 2.

Kryon in Monika Muranyi.

Pieken en Dalen van de Aarde Deel 2.

Lee Carroll /  3 maart 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Van MONIKA MURANYI

Volledige uitleg van Pieken en Dalen van de auteur van “Het Gaia-effect” – een Kryonboek.

Zijn jullie ooit op een adembenemende plek op de planeet geweest en voelden daar een energie-omarming als een warme, heerlijke omhelzing? Zou dat een portaal kunnen zijn? Wat is een portaal? En wat zijn de pieken en dalen van de Aarde? Waarom zijn zij er? Kunnen zij een deel van een systeem zijn? Als dat zo is, hoe werkt het dan?

Wetenschap heeft mij altijd gefascineerd, met name de onderlinge verbondenheid die er is, of het nu op microscopisch of megascopische schaal is, of van atomen tot melkwegstelsels. Bijna elke aardse wetenschapper is zich bewust van de grote schaal van verbondenheid in natuurlijke systemen. Deze systemen zijn dynamisch met constante veranderingen door veranderingen bij de deelnemende factoren. Een voorbeeld hiervan is de theorie van de tektonische platen. Tektonische platen beschrijven de bewegingen op grote schaal van Moeder Aarde’s lithosfeer. Het verklaart de bewegingen van de aardse continenten en de naden van deze platen geven de grootste geologische activiteit zoals aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en bergvorming.

Als Bachelor of Applied Science student op de universiteit en later als ranger in een nationaal park werkte ik met aardse natuurlijke systemen maar heb God daar altijd bij uitgesloten. Ik had geen interesse in esoterische dingen en wilde geen enkel georganiseerd geloofssysteem (religie) volgen. Dat betekent dat ik alleen de driedimensionale delen van de wetenschap zag. Toch is er een andere energie aanwezig, schijnbaar verborgen omdat hij multidimensionaal is. Een voorbeeld hiervan is zwaartekracht. De wetenschap kan het bestuderen en meten, maar toch is het onzichtbaar. De multidimensionale energie van God is ook onzichtbaar, maar meer dan 85% van de planeet kan het voelen.

Toen mijn spiritueel ontwaken begon bracht dit mij uiteindelijk bij de gechannelde boodschappen van Kryon die doorgegeven werden door Lee Carroll. Het Kryonwerk heeft de levens aangeraakt van vele oude zielen op de planeet. Een van de dingen uit de boodschappen van Kryon waar ik gek op ben is het prachtige huwelijk tussen hoog bewustzijn en hogere wetenschap. Miljoenen mensen kunnen de liefde van God voelen door te geloven, maar ik wilde meer. Ik wilde weten hoe het allemaal werkt en of er een systeem was.

Al meer dan 24 jaar heeft Kryon boodschappen naar de mensheid gebracht over een groots en elegant systeem. Bij verschillende gebeurtenissen is de wetenschappelijke informatie van Kryon bevestigd door wetenschappers en vaak jaren nadat hij de informatie al had gegeven!

Hier is een wetenschappelijk feit: Een astronoom en fysicus, Michael Denton, ontdekte dat het universum is gemaakt voor leven en hij gaf bevestiging van de theorie van een intelligent ontwerp. Kryon geeft ons daar een ander woord voor; namelijk welwillend ontwerp. Maar wat heeft al dit gepraat over systemen en welwillend ontwerp te maken met pieken en dalen? In feite heeft het er alles mee te maken.

De pieken en dalen van de planeet zijn een deel van het systeem van Gaia dat werd geschapen door de Pleiadiers en het is gelinkt aan het welwillend ontwerp van het universum.

Denk je eens in dat de Aarde is gepromoveerd naar de ascensiestatus en de verlichte mensen er klaar voor zijn om een andere planeet met Goddelijkheid te zaaien. Hoe zouden jullie die beoogde planeet voorbereiden? Welke dingen zouden jullie gaan doen? Wat voor systeem zou er zijn? Als dit proces al vaak heeft plaatsgevonden denken jullie dat er elke keer dezelfde attributen aanwezig zouden zijn? Als jullie een volgende planeet van vrije wil zouden scheppen, hoe zouden jullie de mensachtigen dan willen assisteren; zouden zij ervoor kiezen om naar een tot ascensie gepromoveerde planeet te gaan? Deze vragen zijn heel esoterisch en zeer complex maar ik vraag hen aan jullie zodat jullie de puntjes van het Gaia-systeem kunnen verbinden die de Pleiadiers schiepen toen zij de zaden van Goddelijkheid op de Aarde plantten.

Mijn boek, Het Gaia Effect verzamelde de informatie die door Kryon werd gegeven over alles wat betrokken was bij de relatie van Gaia met de mensheid. Dit boek is geschreven en gepubliceerd in 2013. De mensheid is pas het markeringspunt van 21 december 2012 voorbij toen de mensen kozen voor een opgewaardeerde, geascendeerde planeet. Dit betekent dat de gedetailleerde informatie over de pieken en dalen niet klaar was om gegeven te worden omdat de mensheid er nog niet klaar voor was om het te ontvangen. Stel je eens voor hoe het zou zijn als wij mensen van 100 jaar geleden zouden moeten gaan uitleggen wat facebook is. Dat is ongeveer vergelijkbaar.

Wij zijn er nu klaar voor om de informatie over de pieken en dalen te ontvangen. De eerste keer dat Kryon informatie gaf over de pieken en dalen van de Aarde was tijdens de Kryon Kundalini Tour in Zuid Amerika in 2012. Deze tour begon in Argentinië, daarna via de Andes naar Chili en dan noordwaarts naar Bolivia en eindigde in Peru. Vele heilige en spirituele plaatsen werden bezocht en sommige daarvan waren pieken en dalen.

Pieken en dalen werken als een tandem samen, niet alleen, zij opereren als een gepolariseerd paar. De werking van de gepolariseerde paren van pieken en dalen zijn een “Duw/trek”-energie van het Kristallijnen Raster.

Wat betekent dit? Denk aan pieken als een stofzuiger. Pieken nemen langzaam de dingen weg die voor de mensheid niet langer nodig zijn, zoals angst en drama. Denk aan dalen als schatkamer van Pleiadische energie waarin nieuwe informatie zoals ideeën en uitvindingen zitten die langzaamaan naar de mensheid worden vrijgelaten. Dat is het duwen en trekken van de pieken en dalen.

Wat zijn zij dus en wat is het verschil tussen een piek en een dal?

De specifieke definities van Kryon zijn:

Pieken doen zich voor als er een overlapping is van de drie menselijke bewustzijnsrasters. Gaia (het Gaia-raster) heeft een veld dat los staat van het Kristallijnen Raster en als het Kristallijnen Raster met bepaalde attributen met het Gaia-raster overlapt is er een opbouw van energie die een piek schept. Er zijn drie soorten pieken: portalen, vortexen en vortalen.

Een portaal is een piek die Gaia overlapt en versterkt.

Een vortex is een piek waar de energieën in botsing komen en waar zij constant in beweging zijn. Voor sommige mensen kan het vertoeven in een vortex goed voelen maar voor een tijdje kan het moeilijk zijn om daar te leven.

Een vortaal is een piek die een mix is van een portaal en een vortex. Een van de attributen van pieken is dat zij energie absorberen die niet langer nodig is.

Dit is het mechanisme van hoe het Kristallijnen Raster herijkt en waarom slagvelden niet langer de energie van angst, oorlog en dood vasthouden.

Pieken zijn plaatsen van immense intensiteit, vaak op plaatsen die minder toegankelijk of wenselijk zijn voor menselijke bewoning. Maar mensen worden evengoed door hen aangetrokken en de inheemsen van de Aarde bouwden daar vaak tempels.

Sommige welbekende locaties waar pieken zijn: Mt Shasta, Californië; Sedona, Arizona en Machu Picchu, Peru.

Dalen verschijnen als er een specifieke overlapping is van de drie menselijke bewustzijnsrasters. Toch heffen in dit voorbeeld de energieën van de overlap van het Kristallijnen Veld met Gaia elkaar op en krijg je een dal. Een dal is daarom een plaats waar er een afwezigheid is van het Kristallijnen Raster en wat je daardoor krijgt is alleen pure Gaia-energie. Je zou kunnen zeggen dat er een gat achterblijft in het Kristallijnen Raster en dat schept voor de Pleiadiers de perfecte plaats om energie en informatie in dat raster te duwen. Deze informatie zal nieuwe uitvindingen en nieuw bewustzijn op en voor de planeet scheppen.

Dalen kunnen heerlijk voelen maar het is te overweldigend om er voor langere perioden in te vertoeven. Zij vertegenwoordigen pure creatieve energie. Die is veel moeilijker om in te leven en de plaatsen op Aarde waar zij voorkomen zijn vaak onbewoond vanwege deze reden. (er zijn er ook enkele in de oceaan) Het heeft ook vreemde magnetisch-veld-karakteristieken die het moeilijk maken voor levenskracht en gebalanceerde hersensynapsen.

Onbalans en verwarring zijn het resultaat (ook moeilijk voor standaard magnetische navigatie).

Enkele welbekende locaties waar dalen voorkomen zijn: Valley of the Moon (San Pedro de Atacama), Chili, Mt Kilimanjaro, Tanzania (Africa) en de Bermuda Driehoek.

Er is geen symmetrie bij deze lijnen en zij bestaan zowel onder als boven de aarde. Het wordt dus complexer dan wij denken. Al deze lijnen zijn geschapen door het Kristallijnen Raster en het Kristallijnen Raster is geschapen door menselijk bewustzijn. Het menselijk bewustzijn is flink verhoogd en dat bracht een herijking van alles op gang: Gaia, het Kristallijnen Raster en de menselijke natuur zoals wij die kennen. Deze herijking wordt beschreven in Kryonboek 13: De Herijking van de mensheid in 2013 en verder, geschreven door Lee Carroll.

Hoe werden de pieken en dalen geschapen?

Kryon heeft gezegd dat toen de Pleiadiers naar de Aarde kwamen zij zich in een kwantumstaat over de hele planeet en in verschillende gebieden hielden. Pieken en dalen vertegenwoordigen verschillende attributen van energieën op de planeet (geplaatst door de Pleiadiers). Er zijn talrijke pieken en dalen over de hele planeet heen. Zij zijn te vinden in de hoogste bergen, de droogste woestijnen en alles wat daartussenin zit.

Lang geleden keken de Pleiadiers naar deze planeet en selecteerden 12 energiepunten. Deze 12 energiepunten worden gevonden op 24 geografische locaties. Een totaal van 24 pieken en dalen op bergtoppen en in woestijnen werd geselecteerd om de delen van de planeet te vertegenwoordigen die het meest veelbelovend waren.

Kryon heeft deze 12 gepolariseerde energieparen van pieken en dalen, tijdcapsules genoemd. Er werd energie naar deze plaatsen gevoerd zodat – als de mensheid het ooit zou redden om naar een hoger bewustzijn te gaan – deze plaatsen informatie zouden vrijgeven voor zowel de individuele mens als voor de hele planeet.

Er is een heilige geometrie binnen de selectie van deze paren. Kryon zegt dat het nog niet eerder is gezien, maar het is er! Binnen de heilige geometrie onthullen de vormen, kleuren, geluiden en cijfers allemaal de goddelijkheid van God. De Pleiadiers selecteerden deze punten lang voordat enige beschaving daar leefde en als wij naar de locaties kijken zouden wij een moeten nadenken over wat er in die gebieden vandaag de dag gebeurt.

Wat zijn tijdcapsules?

De meeste mensen denken bij een tijdcapsule aan een container die je in de grond begraaft of de ruimte in stuurt met de intentie dat hij op een later tijdstip wordt geopend. Als Kryon spreekt over de door de Pleiadiers geschapen tijdcapsules betekent dit een directe link met multidimensionale informatie in de echte tijd.

Er zijn tijdcapsules in Gaia die geplaatst zijn in het Kristallijnen Raster en de cetaceanen (walvissen en dolfijnen). Er zijn ook tijdcapsules in jullie DNA (Akasha). Al deze tijdcapsules hebben een verschillend doel maar zij werken allemaal samen binnen een plan. Het is het plan om te zien of de mensheid een geascendeerde planeet kan scheppen.

Wij zijn voorbij het markeringspunt van 2012 waarin de opwaardering van het menselijk bewustzijn een signaal uitzond dat de mensen er nu klaar voor waren om een geascendeerde planeet te scheppen. Dat betekende dat alle tijdcapsules binnen Gaia en de mensheid er klaar voor waren om geopend en vrijgelaten te worden. De kwantuminformatie (binnen Gaia’s tijdcapsules) gaat over attributen van wetenschap en het leven die de mensheid zullen brengen naar een nieuw paradigma.

Deze tijdcapsules moeten op de planeet zijn als gids of blauwdruk voor de startende creatieve energie van Gaia. (Het Scheppings Model) Kryon heeft ons verteld dat als de tijdcapsules langzaam worden vrijgelaten zij het Kristallijnen Raster veranderen om te helpen bij de menselijke bewustzijnsverhoging en uiteindelijk een geascendeerde planeet scheppen.

De sjablonen zijn niet alleen maar informatief. Het zijn kwantumportalen van Pleiadisch leven. Dit is moelijk uit te leggen maar bedenk even dat kwantumenergie op twee plaatsen tegelijk kan bestaan. Dat is zelfs een attribuut van jullie eigen kwantumfysica dus kan het niet zo vreemd voor jullie zijn. Bedenk ook dat zelfs het leven deze attributen kan hebben. Weet daarom dat jullie zaad/scheppers op een kwantummanier altijd hier zijn geweest, en ook zijn, in de tijdcapsules.

Als jullie deze energieën in 3D voelen willen jullie hen allemaal lineariseren. Daarom zullen degenen die sensitief zijn een “stad” zien of entiteiten voelen die zelfs tegen hen kunnen praten. Maar de realiteit is dat deze gevoelens alleen maar de overblijfselen zijn van het vanuit 3D kijken naar diepgaande kwantumenergie.

Samengevat: de tijdcapsules van Gaia zijn een set van 12 specifieke pieken en dalen. Deze twaalf tijdcapsules worden gevonden op heilig land en scheppen een “druk/trek”-energie voor de planeet en een systeem van evolutionaire verandering, als zij geactiveerd zijn. De tijdcapsules zijn heilig, meest onaangeraakt en zij vertegenwoordigen het originele Pleiadische Scheppingssjabloon.

Dit zijn geen capsules van het verleden. Het zijn capsules voor de toekomst. Er zit niets in! Zij openen zich en geven real time kwantumenergie aan de rasters en zorgen daardoor voor hoger bewustzijn, uitvindingen en evolutie van het menselijk DNA.

Waar zijn de tijdcapsules in Gaia?

De 12 Pleiadische tijdcapsules worden vertegenwoordigd door 24 geografische locaties. Zij staan op de volgende lijst…..MAAR…..Onthoud: de pieken en dalen zijn GEKOPPELDE PAREN en Kryon heeft alleen drie gekoppelde paren onthuld! De complete paren zullen zeer waarschijnlijk worden onthuld in de komende 18 jaren.

Hoe communiceren wij met de tijdcapsules?

Het korte antwoord is dat wij communiceren met de tijdcapsules met ons bewustzijn. Toch zijn er verschillende manieren waarop dit kan worden gedaan. De tijdcapsules zijn op Aarde geweest sinds de Pleiadiers kwamen en de zaden van Goddelijkheid plantten in/op Gaia, de mensheid en de cetaceanen.

Als de mensheid zou zijn vernietigd zouden de tijdcapsules nog steeds op hun plaats zijn maar zouden zij nooit zijn geactiveerd. De beslissing van de mens om het bewustzijn te verhogen liet vele nieuwe ideeën en uitvindingen ontstaan op de planeet. Dit is de reden waarom Kryon, de magnetische meester, begon te communiceren met Lee Carroll.

Rond de tijd waarop Kryon met Lee begon te communiceren begon een medisch onderzoeker met het werken aan een laseruitvinding. (een multidimensionale laser),Dr. Todd Ovokaitys, lees Kryonboek 1, de Eindtijden, en hij ontdekte dat Kryon vertelde over alles wat hij aan het onderzoeken was. Dr.Todd en Lee ontmoetten elkaar en maakten direct een rapport af dat al twintig jaar onderzoek vergde.

Kryon heeft vaak boodschappen gebracht waar Dr. Todd Ovokaitys in werd genoemd. Toch spreekt Kryon over hem altijd als Yawee.

In 2001 begon Dr. Todd zich een oud en heilige uitoefening van tonen te herinneren die de pijnappelklier activeert en diepgaande expansieve ervaringen schiep. In de volgende jaren begon hij anderen over de pijnappelklier en de tonen te leren. In 2010 gaf Yawee (Dr. Todd) instructies over wat hij met de tonen zou moeten doen. Op dat moment had hij 16 pijnappelklier-tonen ontwikkeld. Kryon vertelde hem dat hij er 24 zou gaan ontdekken waarbinnen er 12 paren energieën zijn die samenhang scheppen.

Kryon gaf Dr. Todd instructies om een koor te vormen om de gepaarde tonen op 21 december 2012 te zingen en de beste plaats daarvoor zou zijn in Hawaï (de originele kern van Lemurië). Als specifieke Pijnappelklier-tonen tegen elkaar in worden gezongen (in paren) scheppen zij een derde taal.

Waarom moeten wij weten over de pijnappelklier-tonen en het koor? Kryon heeft uitgelegd dat in Lemurie, eenmaal per jaar op 21 december (de zonnewende) de Lemuriers bijeen kwamen en de 12 stellen tonen van de pijnappelklier zongen.

Dit schiep een kwantumsignaal via het massabewustzijn. Het signaal werd door het hele melkwegstelsel uitgezonden. Deze jaarlijkse boodschap werd uitgezonden om “dank je wel” te zeggen tegen onze spirituele ouders, de Pleiadiers. Deze boodschappen stopten meer dan 20.000 jaar geleden.

Op 21 december 2012 kwamen Dr. Todd Ovokaitys en meer dan 900 deelnemers bijeen om de pijnappelklier-tonen te zingen. De Lemurische Koor-gebeurtenis werd geopend door de Hawaiiaanse Hogepriesteres Kalei’iliahi.

Kryon verteld het volgende over Kalei’iliahi:

Spirit heeft op Kalei’iliahi via haar Akasha een hoge energie van verantwoordelijkheid geplaatst die zij had verdiend. Zij draagt het Koninklijke Bloed van een pure Lemuriaan en is ontwaakt voor het kernzaad. – Kryon.

Het Lemurische koor zong specifieke tonen in paren wat een kwantumsignaal door het universum zond. Het koor zong exact dezelfde tonen als de Lemuriers 26.000 jaar geleden zongen.

Kryon vertelde dat Dr. Todd’s herinnering van de tonen ”schokkend accuraat” was. Kryon legde verder uit dat het originele Lemurische koor een “slot” plaatste op het Kristallijnen Raster waar de 12 paar tonen naartoe werden gezongen.

Het “slot” is een metafoor die de “tijdcapsules” binnen het Kristallijnen Raster vertegenwoordigt.

De informatie die door dit “slot” wordt vastgehouden is iets dat niet eerder kon vrijkomen dan na de 26.000-jarige cyclus. Daarom waren de tonen die in 2012 door het Lemurische koor werden gezongen een gebeurtenis de de “sleutel “ in het slot stak.

Dit is nog een metafoor die de keus van de mensheid vertegenwoordigde om het Kristallijnen Raster te herijken met compassie. Deze sleutel stimuleerde de 12 “tijdcapsules” in het raster en stelde hen in staat en bereidde hen voor om geopend te worden. Daarop kwam de gebeurtenis met het koor en Kryon onthulde dat de Piek in Maui, Hawaï was gekopppeld aan de Tibesti Mountains in Tsjaad, Afrika. (een dal)

Het openen van de tijdcapsules

Kryon gaf een metafoor over de Lemurische koorgebeurtenis in 2012 om een sleutel te gebruiken om alle tijdcapsules te kunnen openen. Tijdens de Kryon Kundalini Tour in 2013 was er een diepgaande en zeer duidelijke gebeurtenis op het Eiland van de Zon in Het Titicacameer in Bolivia.

De allereerste keer dat er een tijdcapsule werd geopenden vrijgelaten!

Het belang van deze gebeurtenis is zelfs verbonden met de Oude Profetieën die duizenden jaren teruggaan. De profetie werd vermeld in Kryonboek 8, het markeringspunt voorbij, en is in detail uitgelegd in mijn boek, Het Gaia-effect.

In essentie komt de profetie aangaande de planeet in balans. De mannelijke energie van de noordelijke hemisfeer zou gaan samengaan met de vrouwelijke energie van het zuidelijk halfrond zodat de planeet weer in balans zou komen. De Ouden refereerden hieraan als de beweging van het Kundalini. Verscheidene profetieën noemden het De Reis van de Gevederde Slang, het Ontwaken van de Poema en de Ontmoeting van de Adelaar en de Condor.

De profetie luidde dat de beweging van het Kundalini zich in 2012 zou centreren. En dat gebeurde ook!

Ik vertelde al eerder dat de Pleiadiers energie in de tijdcapsules stopten die er klaar voor was om vrijgelaten te worden als de mensheid een bepaald vibratieniveau zou halen. In 2013 waren wij op dat niveau.

Tijdens het verblijf op het eiland van de zon onthulde Kryon dat de eerste tijdcapsule op de planeet er klaar voor was om geactiveerd en geopend te worden. Het corresponderende dal was Mt Kailash in Tibet. Deze tijdcapsule wachtte erop om geopend te worden in het jaar van de zes. Het jaar van de zes verwijst naar de numerologie van 2013. (2+0+1+3). In de numerologie staat de zes voor heiligheid, communicatie, harmonie, balans en liefde. (ook voor het Hoger Zelf).

Het Kryonkanaal werd begeleid door een ceremonie en gezang van Kalei’iliahi. Dit had een groot aandeel in de activering van de tijdcapsule. Kryon vertelde dat de energie van de 900 Lemurische Koorzangers was doorgedrongen in Kahuna Kalei’iliahi zodat zij die energie naar de gebeurtenis kon brengen. Als toevoeging: er waren ongeveer 20 Lemurische koorzanger bij het kanaal. Degenen die direct bij het Titicacameer waren en de duizenden die hebben geluisterd naar het audiokanaal, hebben de tijdcapsule geopend op precies dezelfde manier als de Ouden duizenden jaren geleden voorspelden!

De gepaarde capsules antwoorden op “ontworpen compassievolle actie.” Tijdens de Lemurische koorgebeurtenis in Maui vertelde Kryon aan Dr. Todd Ovokaitys dat als hij de planetaire opwaardering verder wilde verhogen, hij de koorervaring zou moeten herhalen en andere tooncombinaties zou moeten gebruiken. In december 2013 zong het CompassieKoor specifieke paren Pijnappelklier-tonen in Cancun, Mexico.

Deze ontmoeting was allereerst georganiseerd zodat Kryon ons over de pieken en dalen zou kunnen vertellen. Wat een toeval dat het koor op een van de pieken zong – het Yucatan schiereiland in Mexico. Kryon onthulde het bijbehorende dal van deze piek: de berg Kilimanjaro in Tanzania, Afrika. Wat een toeval dat de berg vlak in de buurt Is van de plaats waar Dr. Todd onderzoek doet om de gezondheid en het welbevinden van de mensheid te verbeteren!

Er waren nog drie koren die Dr. Todd heeft gepland. Tijdens de gebeurtenis van het Compassiekoor in Cancun vertelde Dr. Todd dat hij de drie eerste koren een andere naam wilde geven. Weten welke dat zijn?

Mt Shasta, Californië is gepland voor juni 2014 en hij wilde het de naam Celebration Choir (Vieringkoor) geven.

Uluru, Australië is gepland voor maart 2015 en hij wilde het koor de naam Scheppingskoor geven.

Israël is gepland voor oktober 2015 en de naam is Healingkoor.

Als u interesse hebt om meer te leren over de tonen van de Pijnappelklier of een van de geplande koren wilt bijwonen bezoekt u dan alstublieft de volgende websites:

www.kryon.com/schedule

www.pinealtones.com

www.lemurianchoir.com

MONIKA MURANYI

De rode tekens zijn de pieken en de blauwe de dalen.