Kryon in Monterey Californie: “Algemene vragen”

Kryon in Monterey Californie:

“Algemene vragen”

 Lee Carroll / 26 februari 2012.
Vertaald uit het Engels door  Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

De energie in de zaal is er weer klaar voor. Als jullie het schild van intellect hebben opgetild dat jullie om je heen mee dragen en de mogelijkheid voor meer waarheid open laten, waar bevinden jullie je dan? Hebben jullie misschien toegestaan dat er een zaadje werd geplant, een mogelijkheid dat de planeet in een proces van herijking van zichzelf zit? Misschien denk je dat dit alles toeval is en het niets met jou te maken heeft?

Ik wil jullie nogmaals zeggen, geliefden, dat jullie sjamanen kunnen zijn zoals jullie hier zitten en het zelfs niet weten. Jullie kunnen hier naar deze stoelen toegebracht zijn en jullie kunnen dit nooit meer laten gebeuren. Dit is daarom, juist nu, de opening, de mogelijkheid der mogelijkheden.

Ik weet wie hier zijn en ik weet wie er naar deze boodschap luistert of hem leest. Wij gaan enkele vragen beantwoorden die zijn gesteld door mensen die geen oude zielen zijn. De antwoorden zullen jullie allen dienen die deze boodschap in de toekomst zullen zien, horen of lezen – mijn nu. Dit is verwarrend en ik heb al vaak gezegd: Ik weet wie er luisteren, ik weet wie er lezen, want aan mijn kant van de sluier is er geen tijd. Er is alleen maar potentieel en het potentieel wordt daarom gemanifesteerd in het nu. Het kan weken duren voordat deze boodschap is opgetekend. Maar daarna zal het op schrift staan. Inderdaad leest iemand het op dit moment en ik zie de persoon die dat doet. Dit klinkt heel vreemd voor degenen die in deze zaal zitten.

Er is op dit moment een lezer die grote behoefte aan deze woorden heeft en ik weet wie het is. Het potentieel is zo sterk dat ik kan zeggen dat het mijn realiteit is. Voor mij is het al gemanifesteerd. Zie je, jij leest het nu, nietwaar? Ik heb dus gelijk! Ik ken jou. Voor degenen in de zaal is het de toekomst. Dit is mijn realiteit – een muliti-dimensionale realiteit die jullie niet delen. Hierdoor ben ik in staat om enige voorspellingen te doen, niet van empirische (ondervonden) aard maar van een potentiële realiteit. Ik weet wat jullie denken en wat jullie kunnen gaan doen.

VRAGEN.

Hier zijn vragen vanuit het publiek en zij zijn niet noodzakelijkerwijs van lichtwerkers of oude zielen. Een week of wat geleden gaf ik een channeling genaamd: “De zes vragen.” Mijn partner die ingenieur is, nam het op maar het apparaat deed het niet. Dit frustreerde hem omdat hij weet hoe hij met deze technische dingen moet omgaan en het toch niet werkte. Hij was erdoor verward omdat hij voelde dat hij alles goed had gedaan tijdens de channeling. Niet alles is wat het lijkt en de fysica van een opnameapparaat is eenvoudig te stoppen.

Wij wilden deze channeling in plaats daarvan en niet degene die mijn partner wilde. Dit is dus degene die jullie lezen. Degene die wij wilden.

Vraag 1: Waarom zijn wij zo ongelukkig?

“Kryon, er is veel droefenis op deze planeet. Droefenis verwekt nog meer droefenis. Mensen lopen gefrustreerd rond. Het lijkt niet op een ontwikkelde planeet als er zoveel lijden is. Jij spreekt tegen degenen die hun huis in dit land zijn kwijtgeraakt en jij spreekt tegen degenen die familieleden in een tsunami zijn kwijtgeraakt. Zij wringen zich de handen en vragen zich af wat er fout gaat. Waarom is er zoveel droefenis? Hoe kan dit goed nieuws voor de planeet vertegenwoordigen?

Dit is een antwoord dat moeilijk te geven is omdat het vereist dat je verschillende paradigma’s begrijpt over de realiteit die begint te verschijnen. Het paradigma (de tijdgeest) van de realiteit die jullie altijd hebben gekend en wat wij 3D zullen noemen, is zo oppervlakkig dat het niet, absoluut niet, de vreugde geeft die een multi-dimensionale realiteit kan geven. Dit is moeilijk uit te leggen. Jullie zitten in zwart en wit, maar de Aarde is in kleur.

De liefde van God houdt zich niet alleen op in 3D. De liefde van God centreert zich in een multi-dimensionale ruimte waar de engelen leven. Elke meester weet dit. Ieder mens die een engel heeft gezien weet dat de energie ronddraait door de muur en een iriserende kleur heeft. Er is geen huid, geen vleugels en geen halo en deze energie is vaak beangstigend voor een driedimensionaal mens door een multi-dimensionale vorm te zien en daarom vallen mensen uit angst vaak op hun knieën.

Het maakt dus niet uit of het Mohammed in de grot was of Mozes bij het brandende braambosje, deze engelen waren niet in 3D en dat is ook de goddelijkheid in jullie niet. Willen jullie geluk, geliefden? Dan kunnen jullie beter de goddelijkheid binnenin vinden. Het paradigma gaat omhoog. Het is multi-dimensionaal, niet enkel-dimensionaal. Jullie moeten uit dat paradigma gaan dat alles tegenhoudt wat jullie proberen om een realiteit van eenheid en alleen zijn tegen te gaan; naar een paradigma te gaan dat openingen biedt voor veranderingen voor alles. De potentiëlen kunnen jullie levens veranderen, de manier waarop jullie op dingen reageren, wie jullie denken dat jullie zijn en waarvoor jullie zijn geboren om te zijn. Al deze informatie kan herschreven worden in jullie zielenenergie naar een paradigma dat multi-dimensionaal is en waarbij de liefde van God inbegrepen is en ook de vreugde van het moment.

Wat zeg ik jullie nu allemaal? Ik zeg dat jullie ongelukkig gaan blijven, geliefden, wie je ook bent als je dit leest of hoort, tenzij je besluit om naar binnen te gaan en het goddelijke gaat vinden. Dit vereist een nieuwe manier van denken die verder gaat dan het intellectuele 3D-denken. Het vereist multi-dimensionaal denken en een begin maken met het proces waar wij steeds weer over verteld hebben. Zo niet zullen jullie blijven rondwentelen in het drama van alle opwinding om je heen.

De meesters van de planeet lieten jullie dit zien. Zij speelden met het fysieke en het leven. Zij lieten zelfs de doden opstaan. Dan zouden zij zich naar jullie omdraaien en zeggen: “Dit is wat “God doet, en jullie zijn God” Zij vertelden jullie dat jullie bergen kunnen verzetten en dat kunnen jullie ook. Wij hebben verteld over de verandering van bewustzijn, de verandering van de planeet van een die altijd met zichzelf in de knoop zit naar een die uiteindelijk vrede met zichzelf zal hebben.

Denken jullie dat dit makkelijk zal zijn en in een oogwenk gebeurt? Dit is het eerste jaar (2012) en jullie hebben nog 18 jaar om de zaden te planten en twee generaties om te kijken hoe het werkt. Dit is hoe menselijk bewustzijn werkt. Het gaat langzaam en jullie zijn ongeduldig. Dat is ook een reden waarom er op dit moment veel ongelukkigheid is. Het is een oude energie van ongeduld, onbegrip, direct resultaat willen hebben en nietsdoen terwijl je denkt dat God je gaat helpen.

Dan, als het niet gaat op de manier zoals jullie wensen zeggen jullie “Zie je wel, ik wist dat het niet zou gaan gebeuren!”

Vertel mij, is dit betrokkenheid of is het alleen maar wensdenken? Is deze communicatie te krachtig voor jullie? Het is in liefde dat ik tegen jullie zeg dat jullie binnenin prachtig zijn en dat het tijd wordt dat jullie dat zelf ook gaan inzien. Als jullie dat doen zullen er dingen binnenin jullie veranderen. Jullie worden niet zo snel meer boos, jullie worden niet meer zo depressief en reageren veel minder snel. Dan, als mensen om jullie heen jullie in deze nieuwe staat zien, zullen zij zeggen: “Weet je, jij bent veranderd. Jij bent niet meer zo boos. Jij reageert niet meteen. Wat heb jij gevonden? Ik wil dat ook.” En zo begint het.

Als jullie een licht laten schijnen van wijsheid en compassie gaan anderen dat zien en willen zij het zelf ook hebben omdat het prachtig, vredig is en genoegdoening geeft. Wij vragen jullie opnieuw. Als jullie samen met een meester zouden lopen, het maakt niet uit welke, hoe zouden jullie je dan voelen? Keken de meesters naar jullie en deden zij alsof jullie lucht waren? Zeiden zei slechte dingen tegen jullie of dingen die jullie je klein deden voelen? Het antwoord is nee. Zij keken naar jullie, hielden van jullie en jullie waren sprakeloos. Sommigen van jullie waren erbij en jullie weten het. Alles wat jullie wilden doen was bij hen zijn, aan hun voeten liggen. Het is bijna alsof zij een veld om zich heen hadden en als je dicht genoeg bij hen kon komen, jij dat ook kon krijgen. Dat is de liefde van God in een mens die goddelijkheid uitstraalt en de zaden van ascensie plant.

Het antwoord is perceptie van realiteit. Toen de meesters op Aarde rondliepen was er zelfs nog meer duister. Maar zij zagen alleen de liefde van God. Zo is het ook jullie vrije keuze om ongelukkig te zijn, slachtoffer te zijn en te wentelen in drama. Maar de waarheid is dat de compassie van God helemaal om jullie heen is en erop wacht om door jullie ontdekt te worden. Dat was vraag nummer 1.

Vraag 2. Wat gebeurt er als je doodgaat?

Dit is heel gecompliceerd maar ik ga het in tweeën delen, allebei spiritueel. De dood van een mens , zoals jullie allemaal in de zaal al hebben ondervonden, is niet het einde. Dit zit intuïtief binnenin jullie omdat jullie hier al eerder doorheen zijn gegaan. Maar de waarheid erover zit vlak onder de oppervlakte. Jullie zijn niet zeker van wat er met jullie zal gebeuren maar je intuïtie zegt jullie dat het niet het einde is.

Er zit geen angel in de dood. Niet voor jullie, maar wel voor degenen om je heen. Het eerste wat ik jullie dus over de dood wil vertellen is dat degenen om jullie heen vaak lijden. Soms is dat gepast want het brengt hen op de knieën, met name als jullie te vroeg gaan. Soms zullen zij juist daarom ontdekken wat er binnenin hen is, ongelooflijke spirituele vertroosting, en zich dan realiseren dat jouw dood de katalysator was voor hun verlichting. Begrijpen jullie dat proces? Soms zijn jullie hierin partners met vooraf gemaakte overeenkomsten voor potentiëlen om elkaar te helpen door de menselijke dood. Het is dus helemaal niet iets om te rouwen. Vaak is het de completering van een prachtige afspraak.

Wat gebeurt er als je lichamelijk doodgaat? Dat is makkelijk – jullie gaan terug naar het stof van de planeet. Wat wil je nog meer weten? Stoffelijk. Da’s makkelijk Dat is gewoon een deel van het proces van Gaia. Maar laat mij jullie vertellen over het moment van overgaan. Jullie verliezen drie ons van iets waar niemand iets vanaf weet. Die drie ons is kwantuminformatie. Het is het kwantumdeel van jullie spirituele kern, alles dat ooit van jullie was en het gaat niet met jullie mee omhoog. Het gaat naar beneden. Het gaat terug naar de Grot van Creatie en verder dan dat.

Wij hebben jullie dit eerder verteld. Een deel ervan gaat ook naar het kristallijnen raster. Iets ervan gaat zelfs naar de cetaceanen (de walvissen en dolfijnen) van de Aarde. Er is hier een systeem dat ervoor zorgt dat Gaia jullie levens onthoudt en het is opgeslagen in de planeet. Jullie geest komt thuis maar dat geldt niet voor jullie Akaskakroniek. Het blijft op Aarde omdat het de Aarde toebehoort. Jullie hebben de planeet veranderd door wat jullie hebben gedaan, maar jullie brengen het niet mee naar huis.

Als jullie thuiskomen hebben wij echter een feestje. Ik heb jullie dat eerder verteld. Oh, geliefden, er is geen angel in de dood. Niet voor jullie zelf. Jullie zullen het snel weten. Binnen drie dagen. Dan zijn jullie “volledig bewust” dat jullie een stukje van God zijn. Onthoud het maar. Jullie zullen de muziek weer horen.

Dan komen jullie al snel weer hier (Aarde) en als jullie dat doen is het soms sneller dan jullie is verteld want de dingen gaan steeds sneller. Soms komen jullie terug en worden geboren in dezelfde familie als kleinkinderen in dezelfde karmisch groep. Dat is een proces van de lichtwerker zodat jullie grootouders jullie dingen kunnen leren die zij alleen jullie kunnen leren.

Als jullie je eerste adem halen pikken jullie iets op. Jullie pikken alle zielenenergie op vanuit de Grot van Creatie en het kristallijnen raster die jullie daar opgeslagen hebben toen jullie weggingen. Dat heet de Akasha-erfenis. Artiesten worden artiesten. Politiemensen worden politiemensen. Het zit in jullie genen. Het zit in jullie DNA, wie jullie waren. Zelfs de neigingen naar dingen waar je wel of niet van houdt – zoals voedsel, keuzen – komen met jullie mee vanuit de Akasha-erfenis van het verleden.

Soms wordt de vraag gesteld: “Moet ik vegetariër zijn? Wat is spiritueel gezien goed voor mijn lichaam?

Ik zal jullie zeggen wat spiritueel gezien goed voor jullie lichaam is – het ding dat logisch voor jullie klinkt! Als jullie levens hebben doorgebracht in Tibet of India hebben jullie misschien liever voedsel dat anders is dan dat in de Verenigde Staten. Zo werkt het, geliefden. Jullie lichaam reageert op wat het zich herinnert en als dat jullie dient door geen vlees te eten is dat het wat jullie voor je gezondheid moeten doen. Projecteer het niet op je vrienden want zij hebben hun eigen gezondheidsherinneringen in hun Akasha. Zij hebben hun eigen systeem dat voor hen werkt.

Mensen houden ervan om alles in hokjes te stoppen en daarom willen zij dat als iets goed voor hen is ook alle anderen dat doen. Bekritiseer anderen niet omdat zij niet jouw unieke herinnering hebben. Dit geldt ook voor het geloofssysteem van anderen. Degenen die God gevonden hebben vonden vreugde in dat systeem dat voor hen werkt omdat zij daarop zijn afgestemd. Misschien waren zij wel discipelen van de meesters! Zij zijn daarop afgestemd en zij willen dat iedereen krijgt wat voor hen goed werkt. Veel ervan heeft integriteit, maar het kan best niets voor jou zijn.

Wat gebeurt er bij de dood? Het is een systeem – schoonheid, eer en je wordt het deel van God waarvan jullie weten dat jullie het zijn. Toen Elia ascendeerde zouden jullie het door de ogen van Elisha moeten kunnen zien. Elia werd een licht dat zo helder was dat Elisha er zelfs niet naar kon kijken. Toen viel het in delen uiteen. Elisha zag het Merkabah (lichtlichaam), het veld dat mensen omringt, de wagen waar Elia in reed. Hij zag het en rapporteerde erover. Wat denken jullie dat het was? De mens moet ascensie zien. Dat is de dood.

Vraag 3: Is er leven op andere planeten?

Maken jullie een geintje? Er is overal leven. Overal! Nu, op dit moment zoeken jullie wetenschappers naar microbiologisch leven op alle planeten en manen van jullie zonnestelsel en zij zullen het uiteindelijk vinden. Zij verwachten het te vinden. Zij zullen uiteindelijk begrijpen dat de zaden van het leven overal zijn.

Hoeveel leven kan er zijn? Hoelang is het “daarbuiten” geweest? Als de wetenschap zich de schaal begint te realiseren van hoelang er al leven in jullie melkwegstelsel is, zullen zij iets beginnen te zien dat tegen het gevoel over evolutie ingaat – hun eigen menselijke geschiedenis. Hoe oud is jullie universum? Vraag het aan jullie wetenschappers en zij zullen zeggen: ongeveer 13 miljard jaar. Dat is goed. Laten wij hun cijfers gebruiken. Hoe oud is jullie eigen planeet – 4 of 5 miljard misschien? Goed. Maar hoe oud is de mensheid? Waarom waren jullie niet hier niet samen met de dinosaurussen? Jullie denken dat de Aarde er nog niet klaar voor was? Denken jullie dat wat de evolutie controleert een beetje te stom was om eerder een mens te maken maar wel een dinosaurus kon maken? Hebben jullie ooit over deze dingen gedacht?

Als jullie de hele geschiedenis van de Aarde als 24 uur zien, begon het leven zelf pas in het laatste uur en de mensheid, de hele beschaving, gebeurde in de laatste paar seconden. Lijkt jullie dat niet vreemd? In een universum dat 13 miljard jaar oud kan zijn kwamen jullie pas in de laatste paar seconden. Hebben jullie er ooit aan gedacht dat jullie het nieuwste jongetje van de klas zijn? Ja? Dan hebben jullie gelijk!

Als het universum echt zo oud is, denken jullie misschien dat er beschavingen in jullie Melkweg zijn die misschien een miljoen jaar ouder zijn dan jullie? Als dat het geval is denken jullie dan misschien dat zij door hetzelfde heen zijn gegaan als waar jullie doorheen gaan? Denken jullie dat het zo kan zijn dat enkelen van hen jullie DNA-attributen hebben? Misschien gingen zij ook door hetzelfde als waar jullie nu spiritueel gezien doorheen gaan? Misschien gingen zij zelfs naar een kwantum ascensiestatus? Het antwoord is dat er dozijnen van hen zijn.

Jullie kennen hen al en jullie hebben hen al genoemd in jullie publicaties. Degenen die jullie direct zaaiden heten de Pleiadiers. Degen die hen zaaiden kunnen de Octurianen zijn en degenen die hen zaaiden kunnen zelfs van Orion komen. Zij zijn overal en zij zijn ook allemaal hier. Zij kijken naar jullie want jullie zijn de volgenden en jullie passeren de mijlpaal van de opwaardering.

Oh, geliefden, het gaat lang duren voor jullie echt van deze dingen afweten en het jullie realiteit is geworden. De eerste stap is vrede op Aarde. De volgende is een nieuw soort menselijke evolutie die jullie DNA- effectiviteit verhoogt naar 100% en gaan jullie heel lang leven. Steeds als ik dat zeg zijn er mensen die met hun intellectuele geest zeggen: “Wel, er is een geometrische geboortegolf aan de gang. Dat krijgen wij niet voor elkaar. Het gaat overbevolkt worden en wij gaan tekort aan voedsel krijgen. Dus wat jij zegt, Kryon, kan geen goede zaak zijn. Wij gaan allemaal lijden en elkaar doden voor voedsel.”

Laat mij dit zeggen, want dat is jullie gedachte, mensen, jullie nemen aan dat mensen dom zijn en niet weten wat er aan de hand is en waarom er zoveel geboorten zijn? Jullie nemen aan dat zij het niet kunnen controleren omdat zij er nog niet achter zijn? Ik wil jullie vertellen dat jullie iets gaan zien dat jullie niet hebben verwacht. Jullie gaan een vermindering van het aantal geboorten meemaken omdat mensen slim zijn en steeds slimmer gaan worden.

Zij gaan inzien dat de kwaliteit van het leven niet is verbonden met het aantal kinderen dat zij hebben en zij gaan er een oplossing voor zoeken. Het zal niet meer het aantal kinderen zijn dat hun geloofssysteem hen voorschrijft. Zij gaan dit intuïtief doen. Jullie gaan dit eerder zien dan jullie denken.

Jullie gaan wijsheid op de planeet zien op vele gebieden die geen enkele socioloog ooit heeft kunnen voorspellen. Jullie zullen hen allen verrassen en het gaat zonder regeringsprogramma gebeuren. Het gaat gebeuren omdat jullie beslissen dat jullie dat willen. Het gaat collectief gebeuren en jullie kunnen het misschien al snel zien. Kijk naar de negatieve geboortecijfers in de eerste wereldlanden. Waar mensen in staat zijn een groter plaatje te zien en vrijheid van informatie hebben zal de situatie niet zijn zoals jullie hebben voorspeld.

Is er leven op andere planeten? De wetenschappers zeggen: “Het gaat lang duren voordat wij naar de sterren gaan, weet je? Wij moeten in een lichtmetalen kan gaan en er lucht in stoppen en er dan jaren en jaren in reizen voordat wij zelfs de dichtstbijzijnde ster bereiken.” Intussen kan een Pleiadier het in een oogwenk doen! Wat denken jullie dat er daar aan de hand is? Geloven jullie mij zelfs wel?

Niet lang geleden moesten jullie een brief sturen als jullie met iemand wilden communiceren. Het ging per paard het duurde een maand voordat je antwoord kreeg. Nu communiceren jullie direct! Waarom is dit voor jullie zo ongelooflijk als het om reizen gaat?

Ik zal jullie vertellen dat zolang jullie in 3D blijven jullie zullen moeten reizen in een metalen koker en luchtpakken als jullie naar andere planeten gaan. Zodra jullie beginnen aan de kwantumeeuw zullen jullie jezelf gewoon daar wensen omdat jullie verstrengeld zullen zijn met alles en door intentie erheen kunnen gaan. Als jullie dit nu niet willen geloven zullen jullie dat later wel doen want wat ik jullie zeg is waar. Het kan levens en levens vanaf nu duren maar de groep die voor mij zit is de groep die hier steeds weer terug zal komen. Het verschil is dat jullie steeds terugkwamen in een oude energie. Dit is een nieuwe energie.

Als jullie terugkomen, geliefden, zal alles wat jullie weten in het DNA zitten en tiptop zijn. (beschikbaar) Jullie hoeven niet meer heen te gaan waar jullie steeds doorheen zijn gegaan. Zogauw jullie besluiten om je heen te kijken en de deur te openen (metafoor voor de vrije keuze om te ontwaken) zal alles wat jullie deze keer hebben geleerd daar zijn.

Dit is het attribuut van wat jullie ‘een kind van het nieuwe bewustzijn’ noemen en dat jullie hebben verbonden met de kleur indigo. Het kind herinnert zich wie het is. Het is ontvankelijk en jullie geloven dat zij alles moeten leren. Nauwelijks! Zij herinneren het zich! Begrijpen jullie wat er aan de hand is? Wij hebben jullie dit onlangs verteld maar wij willen iets met jullie herhalen: Het dier op de prairie laat zijn kalf vallen en binnen enkele uren staat het kalf op en rent mee met de kudde. Wisten jullie dat het kalf ogenblikkelijk weet wie zijn vijanden zijn, welk water het niet moet drinken als dat niet goed ruikt en welke bessen wel of niet giftig zijn?

Waar kwam dat vandaan? Hoe weet het jonge dier deze dingen? Het antwoord is dat deze informatie biologisch is geërfd. Jullie noemen het instinct, maar als jullie een menselijke baby hebben – niets! Het kind weet niets behalve dat het honger heeft. Er zijn 20 leerjaren voor nodig. Worden jullie daar niet moe van? Hebben jullie ooit gedacht waarom de dieren met zoveel kennis beginnen en jullie met zo weinig? Lijkt dat wel juist voor de top van de evolutionaire ladder? Het is tijd dat dit gaat veranderen.

Jullie beginnen het al te zien, zelfs bij de indigo’s. Zij komen en weten het. Daarom zijn zij zo ongeduldig. Jullie proberen hen dingen te leren die zij instinctief al weten. Net als het kalf op de prairie komen zij en weten het al. Sommigen van hen proberen het jullie te leren. Dat gaat niet altijd goed. Dat was vraag 3.

Vraag 4: Hoe zit het met samenzweringen?

“Kryon, hoe zit het met al die samenzweringen op de planeet?” Er zijn veel van deze dingen waar jullie al tientallen jaren over horen. Ik ga hen niet allemaal noemen. Ik ga jullie hen in je geest namen laten geven.

Jullie hebben hier al lang over gehoord. Wat mensen mensen aandoen, wat regeringen mensen aandoen, de energie die hier en daar komt, de mindcontrole (geestelijke overheersing en manipulatie), de geheime organisaties van regeringen – al deze dingen. “Ja, Kryon, zijn zij correct?

Ik ga jullie een lakmoestest (een test die ergens uitsluitsel over geeft) afnemen over samenzweringen en vraag jullie om te beslissen. Na deze discussie zullen velen er nog steeds niets om geven want zij willen geloven dat zij slachtoffers zijn van een grotere intelligentie en dat zij in de gaten worden gehouden en gemanipuleerd. Dit is een attribuut van de oude energie dat in de menselijke geest moeilijk te veranderen is. Zelfverantwoordelijkheid is als een deleteknop voor gedachten over samenzweringen.

Wat jullie vandaag de dag zien is wat ik jullie al meer dan tien jaar vertel. Ik zei: Er zal een dag komen waarop iedereen met iedereen zal praten en er geen geheimen meer kunnen zijn.” Jullie beginnen al te zien dat er geen geheimen meer kunnen zijn. Zij worden openlijk gelekt, steeds weer. Laten wij het nu dus hebben over een reusachtige samenzwering, een die er al tientallen jaren is. Jullie beslissen welke. Nu, denken jullie dat er een organisatie of een regering met een grote groep mensen kan zijn, misschien wel honderden, die dit ‘reusachtige geheim’ geheim kan houden? Hier zitten zij allen bijeen en knipogen naar elkaar en zeggen: “Wees er zeker van dat je niemand vertelt over ‘je weet wel’. Dan zou dit tientallen jaren geheim blijven zonder dat het ooit wordt onthuld? Zelfs op hun doodsbed vertellen zij niets? Als jullie dat geloven leven jullie buiten de werkelijkheid.

Het enige wat jullie horen zijn andere mensen die jullie vertellen dat het gebeurt en jullie verklaringen geven van wat zij hebben gezien en gehoord. Ik zal jullie zeggen dat het niet op die manier werkt. Niet vandaag. Mensen kunnen geen geheim bewaren. Als iedereen met iedereen spreekt kunnen jullie niet meer van deze samenzweringen op de planeet hebben. Dat is de lakmoestest. Als het klopt zullen jullie het binnenkort allemaal zien. En ja, er zijn enkele samenzweringen die echt zijn en ja, jullie zullen daarover gaan horen. In deze energie van wereldcommunicatie en social media kan niemand deze dingen geheim houden, helemaal niet als er veel mensen bij betrokken zijn. Zien jullie wat ik bedoel?

Het is tijd om spirituele logica te gebruiken in plaats van angst. Sommige mensen voelen zich hier zeer door aangetrokken. Zij wentelen zich in het drama van het slachtoffer zijn van dit alles, en zij vinden het heerlijk. Jullie kennen hen wel. Zij willen dezelfde samenzweringen nog jaren en jaren voortzetten, tegen alle logica van de huidige tijd in.

Vraag 5: Waarom zien niet meer mensen wat jij vertelt?

De vijfde en laatste vraag is: “Lieve Kryon, als de informatie van de Nieuwe tijd klopt en waar is en als deze waarheden even krachtig zijn als jij zegt, waarom zijn er dan maar zo weinig mensen bij betrokken? Als het een goed iets is zouden veel meer mensen het toch moeten zien?”

Weten jullie waarom? Het komt omdat deze informatie tegen de menselijke realiteit ingaat. Hier is een voorbeeld: Laat mij jullie enige jaren mee terug nemen aangaande medische wetenschap. Er werd toen een idee naar voren gebracht dat er op jullie handen een stel kruiperige kruipers waren. (bacteriën) Jullie konden hen niet zien omdat zij onzichtbaar waren en zij droegen ziekten bij zich.

Dus werd er naar voren gebracht dat alles gesteriliseerd moest worden om de kruipers van mensen weg te houden als mensen met hen in aanraking kwamen en als doktoren hen moesten opereren – en dat was grappig! Alle doktoren en biologen lachten en lachten. Stel je dat idee eens voor! Onzichtbare entiteiten die jullie met je meedragen!

Het woord is ziektekiemen, en toen vonden zij hen. Jullie kunnen hen niet zien maar zij zitten op jullie hele lichaam. Zij zitten in het haar, op de huid en in de mond! Toen realiseerde de wetenschap zich wat steriliseren kan doen en waarom er sommige dingen gebeurden die met infecties te maken hadden. Maar deze informatie was niet intuïtief. In feite was het grappig omdat het te maken had met dingen waarvan jullie niets afwisten en die jullie niet konden zien. Waar wil ik nu heen? Er is een bewustzijn van geloven nodig voor iets om iets dat niet intuïtief verschijnt realiteit te laten worden. In feite gaat het in tegen de aard van wat jullie denken over wat echt is en waarom gelachen kan worden vanuit het perspectief van het negeren van iets.

De mens is geboren in een spirituele realiteit die zegt dat hij heel klein en nietswaardig is. Het paradigma van een oude energie zegt dat jullie iets groters aanbidden omdat jullie klein en waardeloos zijn. Als jullie op de planeet kijken is dat de realiteit van bijna alle geloofssystemen. Jullie buigen in het stof voor God en knielen, huilen, lijden, beklimmen trappen, en doen boete. Jullie zijn onwaardig. Dat is de energie van de mensheid. Is het een wonder dat de mensheid niet wordt aangetrokken door iets dat leert: God zit binnenin en jullie zijn prachtig en geweldig?” Daar komt het door! Het is als de kruiperige kruipers op je hand. Het snijdt geen hout in het negeren van de realiteit van de dag. Op dit moment is het gek en dom. Maar dat is nu.

Degenen van jullie in de zaal die zich lichtwerkers noemen hebben een energie voor deze planeet en weten van de liefde van God in je leven. Jullie zijn al lang tegen de menselijke natuur ingegaan omdat de tijdgeest van de meeste mensen niet die van jullie is, maar dit is aan het veranderen.

Inderdaad is jullie geloofssysteem anders want het heeft geen structuur en er zijn geen gebouwen om aan te rapporteren, niets om bij te horen en er valt niets te betalen. Het is gewoonweg een geloofssysteem dat persoonlijk en intuïtief is en dat zegt: “God is in mij. Ik ben prachtig en mijn leven verandert de planeet en wat ik doe zal alles voor de volgende generatie veranderen.” Het gaat langzaam, geliefden, omdat de energie van oplossing van elke puzzel die jullie oplossen een permanente energie is die blijft en de vibratie van de planeet verandert. Als jullie je nog steeds rondwentelen in de oude puzzels hebben jullie niets opgelost.

Degenen die horen en lezen zijn deel van de opwaardering want hun aandacht voor dit onderwerp lost puzzels in hun leven op. Als jullie hier zitten verhogen jullie de energie van de planeet. De meeste mensen zien de realiteit niet op de manier waarop jullie dat doen. Zij zien de schoonheid van de pracht niet. Zij zijn blind voor het idee dat een mens even groot is als de Schepper. Er is geen spirituele heersende gedachte dat er een systeem kan zijn dat God tot partner maakt in jullie realiteit.

Daarom zit ik hier aan jullie voeten en daarom houdt de groep in deze omgeving jullie handen vast. Het is om wat jullie hebben gedaan. Wij weten waar dit heengaat en de potentiëlen zijn groots. Maar het gaat niet een- twee- drie gebeuren en er kunnen nog een paar oorlogen komen. Er kunnen zorgen zijn en ja, er kunnen nog tsunami’s zijn en van allerlei dingen die deel uitmaken van de herijking van een planeet die door de pijnen van een opwaardering gaat naar een hogere dimensionale realiteit toe. Dat is wat ik jullie 23 jaar geleden vertelde en wat ik tot nu toe heb volgehouden. Er zal een tijd komen waarop mijn partner er niet meer is en jullie nog steeds deze woorden kunnen horen en lezen. Maar zelfs als jullie dat zelfs maar overpeinzen zal hij terug zijn en het weer doen. Hij weet waar hij heengaat omdat ik hem dat heb verteld.

Het gaat twee volle generaties duren voordat jullie echt zien waar het werk van Kryon echt over gaat. Maar als jullie dat doen zal de planeet feitelijk op weg zijn naar een WereldVrede Dag. Want de Aarde zal zich realiseren wat zij hebben gedaan en zal een verandering van bewustzijn vieren. Er zal zelfs een vlag voor komen. Dat is alleen maar het begin.

Gezegend is de mens die begint te begrijpen en te herkennen wat schijnbaar onmogelijk is – dat de oude tijdgeest van oorlog, onenigheid, haat, drama en verwarring niet voor altijd de weg van de mensheid zal zijn. Als de schoonheid van de liefde van God zichzelf laat zien als een realiteit binnen jullie DNA zal bewustzijn langzaam gaan veranderen en zal er een spirituele omwenteling beginnen te groeien. Ga nu heen en doe hier iets mee. Leef hierdoor anders. Jullie zijn de enigen die dat kunnen, oude zielen.

En zo is het.

Kryon.