Kryon in Montreal, Canada. 3 Het Lied van de Aarde 

Live Kryon Channeling:
Kryon in Montreal, Canada. 3

Het Lied van de Aarde 

16 maart 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Voor degenen die luisteren en later lezen, en niet weten: in deze zaal hebben de leraren Lilly en Robert muziek gepresenteerd en hebben de hier aanwezigen uitgenodigd om die te herkennen vanuit de toekomst. Dit lijkt helemaal niet lineair; in feite is dit uitermate esoterisch…het is iets waarbij velen met hun ogen zullen rollen en zeggen dat dit de manier is waarop jullie denken. Er is niets dat herinnerd kan worden van de toekomst, zeggen zij. Toch is er de natuurkunde die jullie kan beschrijven dat tijd niet lineair is en hoe dit opeens kan bestaan en hoe dit bestaat in een cirkel op een manier die steeds weer terug komt en toch zijn er in jullie driedimensionale denken maar drie delen van aanwezig: het verleden, het nu en de toekomst. Een paar seconden geleden was er het nu, is het nu het verleden en een paar seconden vooruit is het de toekomst. Vatten jullie dit? Elk woord dat ik spreek is als een bewegende tape en het is soms opeens de toekomst…..oeps, het is de toekomst! Dit is de manier waarop tijd werkt!

Ik wil jullie iets beschrijven en ik hoop dat jullie dit zullen begrijpen want dit is hetzelfde als bij de gevoelens, de muziek en het zingen waaraan sommigen van jullie zojuist hebben meegedaan.

Een tijdje geleden zat mijn partner in een vreemd land en in dit land zat hij voor een groot publiek van meer dan duizend mensen, hij zat op een podium en hij had juist gebracht wat ik door hem heen wilde brengen, en opeens zongen als deze mensen met als achtergrond verschillende culturen, een lied. Zij kenden dit lied allemaal omdat zij in dezelfde cultuur leefden. Het was een heerlijk lied omdat het zachtheid en emoties uitdrukte, dank, trots en liefde. Dit zijn dingen die mijn partner zijn hele leven lang zal onthouden. Het was ook tekenend voor deze dagen!

Ik wil dat jullie dit concept overnemen….elk van jullie, waar op de planeet ook, die hiernaar luistert, in welk land of in welke cultuur ook, is bekend met dit soort liederen. Dit zijn de liederen die jullie samen zingen omdat jullie hen allemaal kennen. Jullie hebben hen misschien wel sinds je kindertijd gehoord. En nogmaals, zij gaan niet noodzakelijk over trots, of land, maar meer over dankbaarheid voor de cultuur. Als jullie hen zingen verwarmt dit je hart en misschien huilen jullie een beetje omdat degenen om jullie heen dit ook voelen.

Lieve mensen, heb ik in het verleden tegen jullie gesproken over muziek? Heb ik jullie verteld dat als jullie je laatste adem uitblazen, na de reis van drie dagen, je ziel volledig aan de andere kant van de sluier voelen in de vorm die hij daar heeft….dat jullie dan de muziek horen? En weer… Het is een lied dat door alle zielen in licht wordt gezongen en dat nooit ophoudt. Als ik zeg dat het verheffend is, is het veel meer dan dat. Wij hebben jullie in het verleden gevraagd: “Herinneren jullie je de muziek?” Dit zou jullie de rol van de muziek moeten vertellen – van de vibratie van sonoriteit in het Universum – en dan gaat dit compleet door de sluier heen, op een heilige manier, en het gaat dan regelrecht naar jullie toe! Van alle soorten muziek gaat emotie uit naar de ziel van alle mensen. Alle mensen op de hele Aarde hebben een relatie met muziek….muziek is Universeel!

Wat ik jullie nu vertel is iets voor de toekomst. Het lijkt erop dat elke cultuur zijn eigen lied heeft en ik heb het niet over een lied dat een anthem (en kerkgezang)  is, maar over een lied dat hartverwarmend is. Het soort liedjes die moeders voor hun kinderen zingen en die later publiek voor mijn partner zingt.

Ik moet jullie vandaag iets vertellen; gebaseerd op wat ik eerder heb gezien in dit melkwegstelsel en uit de geschiedenis van degenen die leven op andere planeten in dit melkwegstelsel die vrede hebben ervaren en een verhoogde status, begrip en liefde, gebaseerd op wat er is gebeurd. Ik zeg jullie dat er een herinnering is van een lied en er zal een dag komen waarop elke cultuur op deze planeet, wie zij ook zijn, waar zij ook leven of hoe hun afstamming ook is, allen EEN lied kennen. Dit lied wordt op de hele planeet gezongen op Oudejaarsavond en alle mensen zullen het waarderen en er is vrede op Aarde. Het zal de harten verwarmen van elke cultuur – wie God ook voor hen is – het spreekt van de Eenheid van de Mensheid en over hetgeen jullie hebben doorgemaakt om daar te komen.

Een lied dat iedereen kent….stel je eens voor!! Sommigen van jullie kunnen het je mogelijk herinneren. Jullie zijn daar dichtbij en jullie zongen vandaag een deel van dit lied.

Dit is het potentieel waarvan ik jullie altijd heb verteld dat het er is….een tijd die zo onherkenbaar is vergeleken met vandaag. Er zal een era komen waarin jullie in staat zullen zijn om terug te kijken op deze woorden van vandaag, hoeveel generaties hier ook voor nodig zijn, want deze woorden zullen altijd hier zijn! Zij zullen op een dag jullie geschiedenis zijn en sommigen zullen hierop wijzen en zeggen: “Kryon had gelijk, want dit is het lied dat wij elk jaar zingen!”

Laat dit zo zijn….jullie hebben het hier gehoord….het is de toekomst en die kan zo dichtbij zijn als jullie maar willen….afhankelijk van wat jullie gaan doen, oh lichtwerkers!

En zo is het.

Kryon