Kryon in Montreal, Canada. 4 / De Betekenis van EEN-HEID 

Live Kryon Channeling:
Kryon in Montreal, Canada. 4

De Betekenis van EEN-HEID 

16 maart 2019/Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er was een tijd waarin mijn partner zich moest aanpassen van wie hij was naar de man in de stoel. Elke helderziende en elke heler weet dit. Een tijd waarin jullie een paar keer diep ademhalen en een verbinding hebben….als jullie naar de kern gaan en met je werk beginnen. Misschien hebben jullie gemerkt – met name degenen die naar bijeenkomsten gaan – dat dit direct gebeurt, in deze conditie, situatie, houding…. Mijn partner gaat zitten en hij channelt! Dit komt omdat ik hem jaren geleden heb gevraagd of hij zich wilde versmelten en hij vroeg wat dit was. Ik antwoordde dat er een realisatie en een acceptatie is – ware acceptatie – dat er een Creatieve Bron in het Universum is die alles heeft gemaakt; die ook jullie heeft gemaakt en daardoor altijd bij jullie is; dat het een menselijk vooroordeel is om te beslissen dat het goddelijke en het menselijke gescheiden zijn….en jullie HEBBEN dit gescheiden! Jullie hebben je zover gebracht om te mediteren, jullie hebben jezelf naar kerkgebouwen gebracht waar jullie liederen zingen, en dan gaan jullie naar een plaats waar jullie wel of niet knielen of wel of niet bidden, maar het is allemaal in een doos en die doos is menselijk….of goddelijk en af en toe voegen jullie die beide dozen samen en gaan jullie weer weg. Dit is geen versmelten, lieve mensen, dit is scheiden!

Eenheid met alle dingen is het onderwerp van deze channeling en hij is misschien een beetje anders dan jullie denken. De uitnodiging om te versmelten is er al jaren voor alle mensen, om te begrijpen dat jullie je niet echt hoeven voorbereiden op iets dat er al is….het is er al! Ik wil jullie even mee terug nemen naar een conditie die jullie graag willen hebben. Lieve mensen, een ziel is voor altijd. Denken jullie dat jullie miljarden jaren geleden bestonden? Het antwoord is JA! Niet als een mens, niet als een cellulaire structuur, maar jullie bestonden omdat een ziel een deel is van de Creatieve Bron, die God is. God is niet enkelvoudig, God is geen enkelvoudigheid – dit is voor de natuurkundigen in de zaal. God is altijd alle dingen! God is een verstrengelde geest met alles wat bestaat omdat hij dit zelf heeft geschapen. Deze Creatieve Bron gaat verder dan jullie redenatie, jullie begrip, jullie lineariteit….maar dit is altijd zo geweest en mensen realiseren zich dit. Daarom hebben zij zich afgescheiden en zeggen: “Dit is God en dat niet!” en daarom zitten wij in een andere doos. Daarbij begrijpen zij niet dat jullie EEN zijn met de Schepper en dat dit altijd al zo is geweest….laat mij jullie daarom meenemen naar iets waarvan jullie graag willen dat het gebeurt.

De Schrift vertelt jullie dat er een tijd was – het scheppingsverhaal van de Aarde – voordat er licht was, voor wat dan ook! Dit is een metafoor voor een beginnende planeet, een planeet die de menselijke natuur zou gaan ondersteunen (Kryon lacht) en die menselijke natuur zou in de dualiteit zijn en er zou een test van donker en licht zijn. Om te zien of de planeet was voorbereid op jullie wil ik dat jullie je voorstellen hoe die eruit zag en ik wil graag dat jullie even je logica gebruiken. De planeet is er dan in al zijn majesteit en opschudding, zonder leven en vormt zichzelf naar de modder en het vuil, de hitte en het weer en er is water en alle elementen die jullie vandaag hebben….zij waren er al….allemaal! Er zijn vandaag geen toegevoegde elementen die er toen niet waren. Ongeacht de principes van asteroïden die dingen binnen brengen, hebben zij dezelfde elementen zoals die van jullie. Alles was dus al hier: de ingrediënten voor de maaltijd van het leven….en jullie keken naar de ontwikkeling. De levensvonk is altijd een proces van zuren en aminozuren, elektriciteit….alle ingrediënten die hier altijd al waren. De langzame ontwikkeling van al deze elementen gebeurde vanaf het begin, maar de elementen waren altijd al hier. Het leven begon en uiteindelijk voedde het zichzelf op deze planeet met alle dingen die hier al waren.

Aan deze soep werd onlangs iets toegevoegd dat hier nog niet was en dat is de menselijke ziel die in jullie werd geplaatst op de gepaste tijd – ongeveer 200.000 jaar geleden – toen de test tussen licht en donker begon met dualiteit en de vrijheid om de keuzen te maken die jullie vandaag hebben. Maar laat dit niet verloren gaan. Ook al was de ziel hier geplaatst is die nog steeds van de Schepper! Hij komt van dezelfde plaats als waar het stof der Aarde vandaan kwam. Het is dezelfde plaats waar de zon vandaan kwam….en de oceanen vandaan kwamen. De meester-kok van de maaltijd gebruikte er de beste ingrediënten voor!

Maar wat vertel ik jullie nu? Waarom scheiden jullie alles als het zo duidelijk is dat alles van dezelfde kok kwam? Waarom doen jullie net alsof dit niet zo is? Het eerste spirituele, georganiseerde, zichzelf voedende systeem op deze planeet had de meester-intuïtie dat het EEN was met ALLES!!! Het was geen toeval…het was een ontwikkeling, en wat voor een! Wat er daarna gebeurde, lieve mensen, was een de-evolutie van jullie idee over God. Jullie zijn EEN met ALLES!

ABSOLUUT EEN MET ALLES!!! Alles is jullie familie, neven en nichten….elk stukje van het leven kwam van dezelfde plaats als waar jullie vandaan kwamen. Jullie kwamen vanuit de wildernis naar een plaats die nog nooit een mensheid had gehad en jullie staren naar een boom of een rots en op een bepaald niveau groeten zij jullie en zeggen: “het werd tijd dat jullie kwamen!” Zij kennen jullie! Weet je, zij zijn van hetzelfde spul gemaakt als jullie. Ik heb jullie jaren geleden verteld dat de definitie van bewustzijn uiteindelijk zou moeten wijzigen. Jullie kijken er bijna helemaal naar als dat dit komt van andere levensvormen maar wat als ik jullie vertel dat een boom bewustzijn heeft? Daar zijn nu bewijzen voor, mijn lieve mensen, het zijn levende dingen. Wat als ik jullie vertel dat een rots bewustzijn heeft? Jullie zouden zeggen: “Dit gaat te ver, Kryon!” Maar dit zal op een dag opnieuw bepaald moeten worden als jullie je realiseren dat de elementen zelf anders vibreren op bovennatuurlijke en multidimensionale niveaus die jullie nog nooit hebben gemeten. Jullie hebben nog nooit een magnetisch veld gezien. Oh, jullie kunnen dingen in een magnetisch veld stoppen en zien hoe dit reageert en jullie kunnen zien hoe de dingen reageren en zeggen: “Aha, dat is het magnetisch veld!” Dat is niet zo, zij reageren alleen maar op iets dat onzichtbaar is. Jullie hebben nog nooit zwaartekracht gezien! Hoe ontwikkeld is jullie wetenschap? Zij hebben nog niet begrepen hoe zij deze onzichtbare dingen kunnen zien….zij zijn enorm en jullie hebben er nog nooit iets van gezien. Maar dit zullen jullie wel! Op een dag zullen jullie een instrument hebben dat jullie uiteindelijk multidimensionaliteit laat zien. Jullie zullen de patronen van zwaartekracht zien, de patronen van magnetisme en dat zal jullie ook  vertellen wat jullie daarmee kunnen doen. Het gevolg van het zien van deze multidimensionale dingen zal zijn dat jullie het LEVEN zullen zien en jullie zullen kwantumenergie zien rondom alle dingen. Zelfs om een rots! Jullie zullen je de vragen moeten gaan stellen die nog niet zijn gesteld: Wat leeft en wat niet en hoe jullie het leven definiëren. Dan zullen jullie moeten weten dat het idee van Gaia zelf een levend organisme is dat bewustzijn is en ik zal jullie vertellen wat dit bewustzijn is. GAIA EN JULLIE ZIJN EEN!!! Jullie steunen elkaar! Jullie ademen het resultaat van de bomen en zij ademen het resultaat van wat jullie uitstoten, lieve mensen, het is een Cirkel van het Leven! JULLIE ZIJN EEN MET HEN!

Laat mij jullie naar de dag van vandaag brengen. Met al jullie leren en ontwikkelen en technologie hebben jullie ervoor gekozen om alle dingen in een geïsoleerde doos te stoppen omdat zij gelijk lijken. Een constructie voor chemie, een constructie voor natuurkunde, een constructie voor heling en de studie over het menselijk lichaam. Jullie kunnen verder gaan…..elk verdere discipline heeft zijn eigen team specialisten met logica, computers….zij zijn allemaal geïsoleerd in hun eigen dozen. Lieve mensen, als jullie het nog niet hebben gemerkt….dit werkt niet!!! Als jullie EEN zijn met ALLES missen jullie iets. Laat mij jullie een ander systeem geven en dit zal de dozen niet al teveel geweld aandoen. Ik vertel jullie niet dat jullie opeens alle muren om moeten laten vallen en alles ineens en tezamen moeten bestuderen, nee! Laten wij naar een ander systeem kijken: Stel je eens voor dat alle dozen van lering zich in een cirkel bevinden. Vertel de dozen niet dat zij moeten veranderen. Nieuwe wetenschap zal nog een doos voor jullie scheppen….laten wij hen in een cirkel stoppen….maar laten wij hen elkaar een beetje overlappen. Laten wij hen in jullie scholen een beetje overlappen. Als jullie voor een specialisme gaan studeren zal dit specialisme een overlap hebben….het zal een cursus zijn en de naam van deze cursus is: OVERLAPPING! (Kryon lacht) Dit betekent dat er een aanvaarding en begrip zal zijn dat er EEN SCHEPPER is. Dat alle elementen samen komen en dat er daarom een relatie moet zijn tussen de dozen. Dit moet wel! Heeft natuurkunde een relatie met taal? Hoe zit dit met chemie? Wat hebben jullie gevraagd aan degenen die patronen in de taal van het menselijk genoom hebben ontdekt? Een van de dozen kan in de toekomst verkeerd blijken te zijn….degene met numerologie, astrologie….kunnen bovennatuurlijke dingen deel uitmaken van de natuurkunde van het leven op de planeet? Als jullie willen kijken naar de logica moet dit antwoord JA zijn. Jullie kunnen dingen die bestaan niet beperken omdat jullie daarin niet geloven. Jullie kunnen de dingen die in het scenario bestaan niet beperken omdat jullie hen niet leuk vinden….zij zijn er!

Opeens, met al deze elkaar overlappende dozen, zullen de ontdekkingen beginnen….lieve mensen, de meest diepgaande ontdekkingen eerst….het zal geen chemie zijn en ook geen natuurkunde….het zal over Gaia gaan. Het zal het begrip zijn over de relatie met de elementen van de Aarde. De studie van de relatie tussen het raster en het menselijk bewustzijn is al begonnen. De resultaten van de experimenten zijn verrassend. Zij laten zien dat er een samenhang is tussen de manier waarop mensen denken en de kracht van het raster. Wat zegt jullie dit? Jullie zijn allemaal EEN met ALLES, lieve mensen, zelfs met het magnetisme van deze planeet, alles onderdeel van dezelfde Creatieve Bron! Wisten jullie dat er magnetisme in jullie cellulaire structuur is? Lieve mensen, er is een basispolariteit die thuishoort in de basisnatuurkunde in het menselijk genoom van het lichaam. Er is numerologie in de moleculen….alles is verbonden met alles! En als….als….de dozen elkaar genoeg overlappen gaan jullie de verbinding zien van de ene discipline met de andere….met de andere….met de andere, enzovoorts, en er moet een andere doos zijn en dat zal de doos van verbindingen zijn….de studie van de overlappingen en dat is de grote jongen!

Ik gaf jullie zojuist de toekomst en de reden die ik jullie kon geven is dat die op weg is, hij komt eraan. Er zijn vandaag denkers die niet in dozen zitten en hun specialiteit is sterk. Er zijn specialisten die futuristen worden genoemd. Hun hoofddoel is te kijken wat er gaat gebeuren, en niet op het feit van wat er IS gebeurd maar op het feit van wat er NIET is gebeurd. Snappen jullie mij? Er zijn specialisten en futuristen die regeringen herstellen, bedrijfsstructuren herstellen, herijken waaraan nog niet is gedacht….wat denken jullie daarvan? Omdat het in het Veld is….het moet ontdekt worden, maar het ligt er klaar voor.

Canadezen, jullie bevinden je op de meest majesteitelijke plaats op Aarde. Ga gewoon naar het noorden….ga gewoon naar het Noorden en kijk daar eens rond. Er zijn plaatsen in dit land waar geen mens ooit zijn ogen op heeft gericht. Er is een van de meest majesteitelijke wildernissen op Aarde. Canadezen, jullie wonen in een klein, teer stukje van die Gaia van jullie. Er moeten in het Noorden nog ontdekkingen worden gedaan onder het ijs, in de wouden als die ontdooien en deze ontdekkingen zullen de wereld veranderen. In de Tropen is dit hetzelfde en ook dat hebben jullie nog niet gezien. Er zijn dingen die jullie niet zullen geloven en die Gaia jullie zal geven; zij zullen de beste chemie van de wereld vervangen. Het is daar altijd al geweest omdat het leeft en omdat het jullie kent en het een met jullie lichaam is. Niet samengesteld, niet gemaakt, maar een deel van jullie!

Ik hoop dat dit jullie een beter idee geeft als jullie kijken naar het hout van de vloer…(Kryon lacht) het komt allemaal van Gaia, en het is er allemaal! Alles wat jullie bouwen, zelfs de samengestelde dingen van jullie chemie, is oorspronkelijk….EEN met ALLES, en dit betekent nog meer dan jullie denken. Maar het grootste van alles is EEN zijn met de LIEFDE van GOD! Dit is de ziel, dat is het laatste element van de maaltijd, dat is degene die het lied zingt van liefde, vergeving, compassie en vriendelijkheid. Degene die opstaat in jullie ontwikkeling en de nieuwe mens schept en in dat proces een samenwerking heeft met Al Wat Is. EENHEID met ALLES!

Er komen nieuwe concepten die prachtig zijn en die een teruggaan inhouden naar de oorspronkelijke concepten die jullie zijn kwijtgeraakt. Wees erop voorbereid. Kijk ernaar uit want het is goed nieuws.

Verlaat deze plaats anders dan jullie hier kwamen vanwege hetgeen jullie je nu misschien realiseren en dat groter is dan jullie ooit dachten. Jullie zouden zelfs even diep adem kunnen halen en zeggen: “Dank je wel, Spirit omdat je mij het licht hebt getoond. Ik zal nooit meer dezelfde zijn!”

En zo is het.

Kryon