KRYON in  Montreal, Quebec, Canada: “Tegen alles in.”

KRYON in  Montreal, Quebec, Canada:

“Tegen alles in.”

Lee Carroll / 11 Oktober 2009.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Ik heb dit al eens eerder in de energie van dit gebouw gezegd.

Er is altijd een deel van de mensen dat niet wil geloven wat er hier gebeurt. Zelfs vandaag zitten er weer oude zielen voor mij, als mensen die weten, en zij zullen hun armen kruisen en zeggen: Het is een mens die net doet alsof hij channelt.” Zij willen niet denken dat het allemaal echt zou kunnen zijn. Toch kan er naast hen iemand zitten die al jarenlang in staat is om de kleuren te zien en die de attributen kan ervaren van de inter-dimensionaliteit. Het is interessant, twee mensen die naast elkaar zitten- de een helemaal oneens met wat er gebeurt en de ander die geheeld wordt.

Wat zegt dat jullie? Het geeft aan dat jullie vrij zijn, compleet vrij om wel of niet de energie te absorberen die voor jullie wordt geplaatst. Zo gaat dat en er zal door mij vanavond geen verdere poging gedaan worden om degene te overtuigen die niet overtuigd wil worden. Ik ben hier met informatie. Ik ben hier met liefde en ik ben hier voor degene die mee wil doen met deze energie.

Ontwaken is een zeer persoonlijke ervaring. Jullie worden geëerd, elke ziel die hier is, of je deze channeling nu gelooft of niet. Iedereen wordt gelijk geëerd en is gelijk geliefd door God. Voel het als je wilt. Sommigen zullen vandaag hier weggaan en niets hiervan geloven. Het maakt niet uit want er is hier toch liefde.

Laat mij jou iets vertellen, ongelovige waarvan ik wil dat jij erover gaat denken. Het kan zijn dat jij niet gelooft dat hetgeen er op het toneel gebeurt waar is. Mijn partner doet met mij mee. Hij is niet in trance. Hij luistert als hij mij de microfoon laat hebben en mij zijn persoonlijkheid laat gebruiken, zijn kennis, zijn taal, zijn intellect en zijn Akasha-ervaringen. Ik gebruik het menselijk voertuig deze jaren als pijplijn die hij samen met mij heeft versterkt in puurheid, in integriteit en die is zelfs nog opener geworden. Ik kan nu op een manier met jullie spreken die 20 jaar geleden niet mogelijk was. Toch kan het zijn dat jij het nog steeds niet gelooft.

Er is een groep om jullie heen die jullie engelen noemen of gidsen of wat jullie ook voor namen willen geven. Zij zijn hier om jullie te steunen en zij zullen er jullie hele leven zijn en toch weten jullie het niet. Sommigen van jullie lopen hun hele leven rond met hun naast je en zij hebben geen toestemming om ook maar iets te zeggen. Jullie vrije keuze garandeert dat. Zij houden onmetelijk van jullie en toch kunnen zij niets zeggen of doen om zich bekend te maken.

Zij komen samen binnen met jullie: zij staan om het bed als jullie geboren worden en zijn je hele leven bij jullie! Als jullie je laatste adem uitblazen zijn zij erbij.

Toch spreken jullie nooit met hen en zij zeggen nooit een woord. Jullie worden 90 of 100.…..en zij zeggen geen woord. Zoveel wordt jullie vrije keuze gerespecteerd. Zij zullen jullie niet opporren, niet prikkelen. Zij zullen jullie niet vertellen dat je dit of dat had moeten doen. De enige manier waarop zij gerechtigd zijn om tegen jullie te spreken komt door jullie pure intentie om met hen te spreken. En jullie hoeven hun nemen niet te kennen omdat zij die niet hebben. Er zijn mensen in deze zaal die precies weten waarover ik het heb omdat zij deze helpers hebben ontdekt. Zij hoorden hen toen zij op hun knieën in meditatie waren en zeiden: “Als jullie daar zijn, laat het mij dan weten omdat ik bepaalde dingen in mijn leven wil veranderen. Ik wil sommige dingen aan mijzelf veranderen, tegen de stroom in. Ik wil veranderen wie ik ben. Ik wil het Godsdeel in mij vinden. Dit activeerde hen allemaal!

Zij zijn uniek en zij verschillen voor elk mens. Maar jullie kunnen het voelen als zij werken. Er komt synchroniciteit. Jullie persoonlijkheid wordt comfortabeler. Angst gaat verdwijnen, drama vervaagt en de problemen in jullie leven worden minder zwaar. Zouden jullie dat willen? Sommigen zeggen dat dit onmogelijk is en tegen alles ingaat dat reëel is.

Velen voelen dat channeling ongepast is. Zij zeggen: “Dit is te vreemd en te raar, weet je? Hier zitten wij dan met een mens die boodschappen ontvangt van de andere kant van de sluier. Hoe kan iemand dat rechtvaardigen? Waar vind je zoiets in de spirituele geschiedenis? Ik zal jullie zeggen waar je dit in de spirituele geschiedenis kunt vinden omdat jullie het je vaak niet realiseren. Alle geschriften, allemaal, op de planeet, de meest diepgaande geschriften die jullie ooit hebben gelezen, kwamen niet van God. Zij kwamen van mensen die het voor jullie hebben opgeschreven! Het zijn niet de woorden van God, het zijn de woorden van mensen die onder de invloed waren van een goddelijk Hoger Zelf.

Zo diepgaand waren zij! Sommige werden geschreven in gevangeniscellen, maanden voor de dood van de schrijver en toch verkeerde de schrijver niet in een staat van angst. Hij was in een staat van vreugde terwijl hij aan zijn vele vrienden schreef en de woorden klonken zo: “Prijs God van wie alle goede dingen komen.” Dan ging de schrijver verder en sprak over de vreugde over het vinden van het Hoger Zelf. Dit zijn geschriften van mensen die verliefd waren op God!

Luister: De oudste en meest diepgaande manier waarop de Schepper tegen de mensheid kan spreken gebeurt op dit moment in deze zaal. Misschien hebben jullie daar niet aan gedacht? Toch zijn er nog steeds die zullen zeggen: “De reden waarom het ongepast is, is omdat het toen wel kon maar nu niet,” Zij zeggen: “Wij hebben alle boeken. Alle kennis zit daarin. Wij hebben niets nieuws nodig. Dit is uit een andere tijd en plaats.”

Oh, mensen, jullie scheppen een hele nieuwe opwaardering op de planeet. Willen jullie daar iets meer van weten? Hebben jullie echt genoeg aan die dingen uit het verleden? Willen jullie niet weten wat jullie vandaag naar deze zaal brengt? Misschien willen jullie wat meer weten over de energieën die hier ronddraaien? De boodschap van vandaag gaat over grotere visie die jullie kunnen onderzoeken. Ik wil dat jullie dit horen.

Het is hier vanavond een heerlijke plek. Wij nodigen jullie uit om de entiteiten die om jullie heen cirkelen, te voelen. Er zijn er twee in het publiek die onlangs een geliefde hebben verloren en ik weet wie hier zijn……en ik weet wie jullie zijn en ik spreek tegen jullie harten: Er bestaat geen dood. Het is een energie van overgang. Het meest in stand blijvende en diepgaande ding op de planeet kan niet vernietigd worden. Het is liefde. Toch voelen jullie dat die geliefde nog steeds hier is. Alles wat zij hebben gedaan is bewegen van de sluier en jullie.

De dromen die jullie over hen hebben zijn echt; de boodschappen die jullie ontvingen zijn echt en deze geliefden zijn hier vanavond in de geest aanwezig. Zij zitten naast jullie en roepen naar jullie en misschien zijn jullie daarvoor hier gekomen?

“Duik niet in de zorgen want ik ben hier voor de rest van je leven.” Jullie hadden het nodig om dat te horen en misschien kwamen jullie daarvoor. Dit is voor mij zo echt! Ik kan de dimensies zien, beide zijden van de sluier zoals ik nu voor jullie sta.

Ik wil jullie iets uitleggen: Er zijn dingen die op de planeet zijn gebeurd die tegen alles ingingen. Mensen kijken daar niet genoeg naar om te zien wat zij zijn. Ik wil graag met jullie door de wonderen van de laatste 20 jaar heen wandelen.

Het begin van de opwaardering.

De Harmonische Convergentie in 1987 zette de nieuwe energie en bereidde de Aarde voor op de opwaardering en jullie gingen er recht in. Dingen gingen snel gebeuren. In 1989 stond mijn partner mij toe om door te komen en met channelen te beginnen. De eerste informatie die ik door hem channelde werd vrijgegeven in 1993. Ik zei dat het magnetische raster van de planeet zou gaan veranderen……groots. En dat gebeurde ook in jullie leven en toch is dit nooit gebeurd in het leven van jullie ouders en grootouders. Ik vertelde jullie dat jullie het tegen alles in groots zouden gaan zien bewegen…..dat het in tien jaar meer zou gaan bewegen dan in de laatste honderd jaar. Tegen alles in ging dit in jullie leven gebeuren. Toen gebeurde het. Het is meetbaar, zelfs vandaag. Het is makkelijk te doen met een kompas. Tegen alles in gebeurde het en jullie wetenschap zag het gebeuren.

Het is een feit in wetenschappelijke kringen dat de hemisfeer van de zon ook grotelijks is veranderd. Hij is verminderd. Er is een magnetische bron die in jullie zonnestelsel komt en deel is van de Galactische Uitlijning die jullie momenteel ervaren. Dit allemaal op tijd, allemaal op schema, allemaal gepast, mijn lieve mensen.

Dit alles ligt in lijn met wat de Maya’s jullie vertelden: een van de hoogste vibraties die de Aarde ooit heeft gezien wordt ontwikkeld in deze opwaardering. En het gaat NIET gebeuren in 2012. Het gebeurde in 1998! Jullie zitten in de opwaardering. De enige explosie die in 2012 gaat plaatsvinden is de explosie van de mythologie van de westerse wereld die probeert jullie bang te maken voor een datum! Jullie zitten nu in de opwaardering en het magnetische raster is daar onderdeel van. Ik vertelde jullie dat 20 jaar geleden en nu gebeurt het. Tegen alles in hebben jullie het ervaren.

Er zijn mensen die zeggen: “Dat zou evengoed wel zijn gebeurd. Ik ben niet zo onder de indruk omdat het een astronomische gebeurtenis is.” Mensen doen dat. Zelfs nadat iets zeer speciaals is gebeurd zullen zij zeggen dat het evengoed zou zijn gebeurd.

Dat is waar. De Galactische Uitlijning zou evengoed gebeurd zijn, zelfs als er geen mensen op de planeet zouden zijn om het te vieren. Maar de esoterische opwaardering in vibratie die het vergezelt is aangenaam en je ziet het overal. Misschien hadden jullie nog wat meer ‘tegen alles in’ episoden moeten hebben voordat jullie gaan begrijpen dat dit een unieke tijd van opwaardering is voor jullie allemaal. Het is helemaal anders. Jullie zien dingen die zelfs jullie voorouders uit oude tijden nooit hebben gezien. Het is een tijd van verandering.

In hetzelfde schrijven van 1993 vertelde ik jullie dat de weerspatronen flink zouden gaan veranderen. Ik zei dat jullie binnen 20 jaar een dramatische verandering zouden gaan zien. Hebben jullie het gezien? Het is er! Jullie zullen ook zien dat bepaalde sleutelwoorden niet werden uitgesproken. Ik zei nooit iets over opwarming, nietwaar? Jullie opwarming is een natuurlijke cyclisch verschijnsel voor de afkoeling! Het heeft te maken met de watercyclus van deze planeet en geologisch gezien is dit versneld. Tijd is relatief en jullie beste wetenschappers hebben dat ook gezegd. In de vibrationele opwaardering van deze planeet hebben jullie de tijd versneld – niet de tijd op jullie mechanische klokken, niet de tijd die wordt gemeten door jullie radioactieve isotopen……niet dat soort tijd. In plaats daarvan is het het inter-dimensionale deel van jullie tijd…….iets dat veroorzaakt wordt door een inter-dimensionale opwaardering. Jullie hebben het versneld. Het gaat veel sneller en jullie lichamen weten dat. Jullie voelen het. Jullie weten dat het sneller gaat, nietwaar? En dat doet de Aarde ook.

Geologie gaat sneller. Jullie ontvangen dingen die de geologen niet verwachtten in de komende 100 jaar.

Dat is de verandering van de watercyclus die het weer beïnvloedt. Wij vertelden dat jullie en jullie maken het nu mee. Tegen alles in is het weer veranderd! Dat deed het niet tijdens het leven van jullie ouders of in dat van jullie grootouders. Tegen alles in zien jullie het nu.

Toch zijn er nog steeds mensen die zeggen: “Het zou evengoed gebeurd zijn. Het bewijst niets, Kryon, je zult met meer moeten komen.” Wel, dat zal ik ook. Tegen de tijd dat ik klaar ben wil ik dat jullie dit helder zien. Er zijn teveel toevalligheden betrokken bij deze opwaarderingen: het feit dat wij jullie dit al jaren geleden vertelden maar het moet specialer, nietwaar? Dus als jullie hier gaan zitten en intellectueel gaan doen, doe dat dan. Maar op een bepaald punt moet het intellect zich overgeven aan de feiten.

De profetieën van het verleden coördineerden een Armageddonscenario. Dat deden zij met de geschatte tijd van jullie millenniumopwaardering. Een samenvloeiing van energie van twee grote supermachten op Aarde die atoombommen op elkaar zouden gooien. Dan hadden jullie gehad wat het einde van de Aarde genoemd werd of in ieder geval het einde ervan zoals jullie dat kennen. Vele profeten vertelden jullie dit. Dit is niet iets dat Kryon voor deze discussie heeft bedacht en dat weten jullie. In de geschriften van jullie eigen religies kunnen jullie dit vinden. Het zit ook in de kwatrijnen van Nostradamus. Het zit zelfs in de inheemse geschriften over de potentiëlen van de toekomst.

Dan, tegen alles in, gebeurde er iets dat niet kon gebeuren op een logisch en intellectueel niveau, maar het gebeurde toch. Opeens viel een van de giganten in het schema van de aardse politiek om. De Sovjet Unie hield op te bestaan. Als jullie je ouders hierover hadden gevraagd zouden zij hebben gezegd dat dit onmogelijk was. Als jullie het aan het Kremlin hadden gevraagd hadden zij jullie gezegd dat het belachelijk was. Toch, tegen alles in, gebeurde het. Het is een onderdeel van de opwaardering. Het is een deel van de nieuwe energie die op jullie ligt. De verwijdering van een van de supermachten moest worden bereikt. Niet een bom is er gevallen. Geen veldslag vond er plaats. Zoals jullie hebben gezien werd het gedaan door bewustzijn.

Wat denken jullie hiervan, mensen? Een supermacht ten gronde brengen alleen maar door bewustzijn?

Dat is de derde op mijn lijst dus hoeveel gebeurtenissen hebben jullie nodig om te zien dat er iets tegen alles in gebeurt?

Drie jaar geleden gaf ik jullie een profetie die geen profetie was, geen fortuinlijk telattribuut maar in plaats daarvan een rapport van een van de sterkste potentiëlen die ooit in jullie realiteit heeft bestaan. Dit zijn gebeurtenissen die wij konden zien aankomen omdat jullie hen langzaamaan schiepen. Dit is onze mogelijkheid om te zien wat jullie scheppen en wat jullie niet kunnen zien en ik gaf het jullie en vertelde erover. Het ging erover dat het reusachtige land aan de andere kant van jullie grens (USA) de stabiliteit van zijn grootste bedrijven zou gaan verliezen; de bastions van de banken zouden omvallen. Ik zei dat het met verzekeringsmaatschappijen zou beginnen en dat deed het ook.

Als jullie naar deze bedrijven kijken, die letterlijk de Amerikaanse droom vertegenwoordigden, die tot de Verenigde Staten behoorden, degenen die de automobiel uitvonden en schiepen voor de rest van de wereld…..zij zijn vandaag verdwenen uit de ‘normale’ handel. Tegen alle verwachtingen in.

Als je dat 20 jaar geleden had gevraagd aan een leidinggevende uit de auto-industrie had hij gezegd: “Nee, wij zijn te sterk. Er is niet wat daarvoor kan zorgen.” Tegen alles in gebeurde het toch en het is belangrijk dat jullie weten waarom. Geliefden, het gaat hier niet over straf. Deze bedrijfstak viel niet om omdat zij corrupt waren. Zij vielen niet om omdat zij iets verkeerd hadden gedaan. Zo werkt dat niet. Als dat de manier is waarop het op Aarde werkt zouden veel dingen al heel lang geleden omgevallen zijn, nietwaar? Zo werkt dat niet. In plaats daarvan hadden jullie het begin van de zaden van verandering in de financiële wereld en bij de banken die spraken over integriteit. Het bewustzijn van de massa besloot om de manier waarop bankiers met hun banken werken en verzekeringsmaatschappijen met hun geld omgaan, te veranderen. De regels moesten veranderen en dat doen zij ook! Velen vragen zich nog steeds af wat er gebeurde. Er is een financiële opbloei aan de gang op deze planeet die begint in Noord Amerika en dat hebben wij jullie enkele jaren geleden verteld. Tegen alles in gebeurde er wat wij zeiden.

Wat gaan jullie doen met deze informatie? Dit is de vierde in een serie gebeurtenissen die ik jullie geef.

Tegen alles in gebeurden zij. Beginnen jullie het te begrijpen? Hoeveel van jullie hebben de moed, de volwassenheid en het inzicht om de recessie te vieren? Je kunt zeggen: “Dank u, God, dat wij vooruitgaan met wat meer integriteit bij deze dingen.” De samenzwering zal jullie vertellen dat er dit en dat gaat gebeuren en dat jullie verdoemd zijn. En het bewijs, ironisch genoeg, is de recessie! Er is nog steeds geen begrip over dat wat jullie doen het opbloeien is van het systeem van integriteit.

Laat mij jullie iets meer vertellen over de USA. Tegen alles in……alles, hebben zij een gekleurde president. Dat werd voor de komende twee generaties niet geacht te gebeuren. Vraag er een socioloog maar naar want zij zijn bezig met studies over potentiëlen. Er waren gewoon teveel haat, teveel vooroordeel, teveel zaken en vele problemen tussen de rassen om dit te laten gebeuren. Toch gebeurde het. Met al die rassenproblemen hebben jullie je misschien wel eens afgevraagd of die problemen ooit wel eens zouden worden opgelost? Toch, tegen alles in, kozen zij een gekleurde man. Ik zeg jullie dat dit alleen maar kan gebeuren met een verhoogd bewustzijn. Het kwam al ver voor zijn tijd als je het vraagt aan degenen die ervoor gestudeerd hebben.

Dit zijn geen esoterische gebeurtenissen. Dit zijn gebeurtenissen in het echte leven om jullie heen en er is een reden waarom ik jullie deze dingen geef om te onderzoeken. Jullie kunnen ernaar kijken omdat jullie het nodig hebben om te geloven want als jullie nummer zeven gaan horen zullen jullie het nodig hebben omdat dat onmogelijk gaat klinken. Dit was nummer vijf.

Nummer zes begint maar net te gebeuren en jullie zagen er dit jaar bewijs van. Nogmaals gaf ik jullie een potentieel, geen profetie als waarzegger over de toekomst. Gewoon een potentieel van waaraan gewerkt wordt en wat jullie niet kunnen zien. In het boek “De grote Opwaardering” van degene die deze ontmoeting heeft georganiseerd (Martine Valee) zei ik dat er een revolutie zou gaan plaatsvinden in Iran. Dat gebeurde ook en nu ga ik jullie de rest van het verhaal vertellen.

Hebben jullie het gezien? Het begon dit jaar. De zaden zijn er voor een grote Iraanse revolutie. Oh ja, hij werd onderdrukt……of niet? Hij groeit zelfs nu ik tegen jullie spreek. Heel weinig mensen hebben de controle over velen in dat land dat letterlijk een slecht keizerrijk is genoemd. Is dat niet vreemd? Zo werden de Sovjets ook genoemd en kijk eens wat er gebeurde.

Laat de geschiedenis aantonen wat er gaat gebeuren met de potentiëlen die ik jullie heb gegeven. Het is nummer zes. De revolutie in Iran zal de Grote Revolutie genoemd worden. Het verwijderen van de Mullahs zal plaatsvinden. Jullie zullen het zien. De potentiëlen zijn heel sterk; jullie zullen het zien. En na de verwijdering van de mullahs zullen jullie een jonge Iraanse samenleving zien die volwassen is in hun geloof en die weet wat zij wil en zij zullen stabiliteit scheppen. In feite kan het zo worden – zijn jullie er klaar voor? – dat de stabiliteit van Iran eventueel kan leiden tot een stabiel Midden Oosten. De Iranese invloed kan feitelijk leiden tot wat wij jullie in nummer zeven zullen vertellen want het is heel goed mogelijk dat de Iraniers voor de aanzet zullen zorgen voor vrede in Israël.

Hier is de complete cirkel: Twintig jaar geleden zei ik: Zoals het met de Joden gaat, gaat het met de wereld.” En ik zeg jullie dat jullie misschien gewacht hebben op een oplossing die uit Noord Amerika vandaan zou komen maar dat is niet zo. Zij zeiden: “De Noord Amerikanen zijn de enigen die dit voor elkaar kunnen krijgen.” Let maar eens op hoe het zal gaan! Het zullen degenen uit het Midden Oosten met degenen uit het Midden Oosten zijn!

Zoals ik al eerder heb gezegd zal een stabiel, volwassen Iran voor vrede zorgen met degenen om hen heen, misschien zelfs zullen zorgen voor een unie van Islamitische staten en met hun bronnen en financiële volwassenheid inzien dat een oplossing voor 1 staat kan werken in Israël  Zij zullen verlangen naar vrede in de regio want die zal ook zorgen voor stabiliteit in eigen land.

Begint dit niet ergens op te lijken? Oh, maar ik heb jullie nummer zeven nog niet gegeven. Ik aarzel zelfs…..zo ongelooflijk is het als jullie het horen. Luister, mijn partner: Dit zal misschien niet in jouw leven plaatsvinden maar je zult hier zijn.

Dit gaat betekenisvol zijn voor sommigen van jullie en jullie zullen op je hoofd krabben en zeggen: “Ik begrijp het niet.” Luister: De uiteindelijke opbouw van Salomons tempel in Jeruzalem zal beginnen met behulp van Islamitische fondsen, in combinatie met verschillende fondsen van supporters van Israël.

‘Nu ga je te ver, Kryon. Dat gaat tegen alles in en het is zeer naïef. Het is onkundig en een beetje beledigend voor de Joden.” Echt?

Het is echt niet zo vreemd. Laat mij jullie uitleggen hoe het nu is in Jeruzalem. Er is een bepaalde staat van vrede want de realiteit is dat er drie belangrijke religieuze spelers zijn aan de tegenovergestelde haatschalen die samen beschikken over de meest gezegende en geheiligde grond voor elk van hen.

En die vrede is er voor elk van hen. Op die plaats waar de tempel weer opgebouwd moet worden vond de astrale ascensie van Mohammed plaats, de profeet van de Islam. De Tempelberg is de plaats en die is ook heilig voor de Joden en de christenen.

De Joden zouden zeggen dat Abrahams zoon, Isaac, daar bijna was geofferd. Hun geschiedenis is daar duidelijk over. Zelfs de christenen geloven dat. Toch was het in de Islamitische wereld Ismael, de andere zoon van Abraham die dat ervoer op de berg. Zij delen dus beide de heilige plaatsen en leven noodzakelijkerwijs in vrede. Hebben jullie dat? Daar zijn er in Israël geen problemen. Het gaat om alles daaromheen maar zij houden de Tempelberg in ere. Zij delen die plaats nu al twee generaties, zie je?

Laat mij jullie een nieuwe energie geven die al onderweg is en ondanks dat het erop lijkt dat het moment nog ver weg is dat de Joden en de Moslims samen zullen gaan om de Tempel van Salomon te herbouwen zijn de zaden hiervoor al aanwezig. Denk eens aan de ongelooflijke bronnen die de beide groepen hebben.

Dit zal de derde keer worden voor de Joodse tempel en in het midden ervan vinden wij ook de mogelijkheden voor de grootsheid van de Islamitische tempel op de berg. Samen zouden zij iets bouwen wat zij kunnen delen en dit dan blijven doen en in dat proces die dan grootser maken dan ooit……misschien grootser dan wat er dan ook ooit is gebouwd!

Samen zouden zij manieren scheppen waardoor zij ieder hun eigen gedeelte zouden kunnen bezoeken en de Palestijnen hun deel voor het eerst, vrij en openlijk kunnen bezoeken. Zelfs de niet-Mohammedanen zouden er kunnen komen en genieten van de schoonheid van deze geheiligde plaats, voor het eerst zonder te worden omringd door gewapende bewakers die moeilijkheden moeten voorkomen.

Tegen alles in en voor het eerst in de geschiedenis zouden de Joodse natie en de Islam uit eigen beweging samenkomen in een neutraal gebied en met behulp van Iran. Er zou mogelijk ook stabiliteit komen. Wie zou de echte weldoener in dit verhaal zijn? Het is Iran, de grootste en meest stabiele natie in het Midden Oosten.

Er zal een dag komen, mijn partner, waarop de problemen in het Midden Oosten alleen nog maar een herinnering zijn. Wat is jullie herinnering over Ierland en hun problemen? Wat denken jullie van Duitsland, Japan of Rusland? Voormalige vijanden van een halve eeuw geleden handelen nu vrijuit met elkaar en hebben economieën die met andere verbonden zijn. Het is tijd om dit attribuut ook voor het Midden Oosten te zien. Onmogelijk? Tegen alles in?

“Zoals het met de Joden gaat, gaat het met de Aarde.” Als jullie het zaad van het potentieel in Israel zien zullen jullie weten dat jullie vrede op Aarde kunnen hebben. In dat potentiële attribuut kunnen jullie het begin zien van wat er kan gaan gebeuren op de planeet. Duizend jaar oude vijanden kunnen elkaar in de ogen zien en zeggen: “Ja, wij mogen elkaar niet zo, maar laten wij samenwerken en iets speciaals bouwen. Laten wij het zo uniek maken dat wij er beiden van kunnen genieten. Laten wij een manier daarvoor scheppen. Wij zijn het met elkaar oneens en wij hebben oorlogen gevoerd maar deze heilige plaats te mooi om er haat te laten bestaan.” Verwacht helderder geesten omdat de energie verandert, tegen alles in. Dat is nummer zeven.

Er is een potentieel dat er, voordat dit alles plaatsvindt, eerst nog een uitbarsting van geweld zal zijn…..oude energie, en het gaat om degenen die de planeet willen terugbrengen in die energie. Zij zijn, en zullen dat nog een tijdje zijn, degenen die vrijwillig dood zullen gaan om de planeet weer terug te brengen naar die donkere tijden en naar een bewustzijn dat elementair is en onverlicht. Maar ik heb jullie een glimp getoond van een toekomstige tijd……ietwat in de toekomst maar dichtbij genoeg om echt voor jullie te zijn.

Wat gaan jullie met al deze informatie doen? Velen zullen erom lachen en wijzen op de problemen en de huidige haat en zeggen dat het gewoon “Tegen alles ingaat.” Als zij dat doen kunnen jullie glimlachen omdat het hier juist om gaat. Tegen alles in is de energie van de dag en die vertegenwoordigt de opwaardering.

Wat gaat er bij jullie eigen leven tegen alles in? Ik weet wie er hier zijn. Gaat het om familie? Gaat het om jullie gezondheid? Wat is het waarover jullie zeiden: “dat kan ik niet doen”? Wat beschouwen jullie als onmogelijk? Het is een deel van de drie-dimensionale lijst die mensen hebben, de mogelijke en de onmogelijke dingen. De mensen gaan ermee om alsof het natuurkundige wetten zijn!

Ik zal jullie vanavond vragen om samen met mij inter-dimensionaal te zijn omdat ik zie wie jullie zijn en ik de pracht zie van degenen die in de stoelen zitten. Ik zie de creatieve mogelijkheden die jullie allemaal bezitten. Gooi die lijsten met dingen die jullie niet kunnen, weg! Als er een nummer 8 op deze lijst is zijn jullie dat! Wat hebben jullie besloten over dingen op die lijst die tegen alles ingaan? Jullie kunnen niet genezen worden? Misschien is het de genezing van liefde en jullie weten tegen wie ik het heb.

Met welk deel van je familie praten jullie niet meer? Misschien zijn zij veranderd. Misschien zijn jullie veranderd? Weten jullie wat liefde op deze planeet doet? Het is de schepper van vrede. Herstel connecties waarvan jullie denken dat die verdwenen zijn. Onmogelijk? Tegen alles in? Wie hebben jullie vandaag in de synchroniciteit van deze bijeenkomst ontmoet, waarover je niets wist? Hebben jullie bij jezelf gedacht: “Ik ga naar iemand toe die ik niet ken. Misschien zijn zij hier met iets wat ik nodig heb? Misschien heb ik iets voor hen?” Dat is synchroniciteit! Weten jullie dat oude zielen daarom bij elkaar komen?

Er zal een tijd komen dat jullie daarom naar een bijeenkomst als deze zullen komen. Oh, niet om de spreker te horen, maar om elkaar te ontmoeten! Dat hebben jullie nog niet door, nietwaar? Toch? Er is nog zoveel verborgen. Er is nog zoveel potentieel. Tegen alles in!

Dat is de Kryonenergie. Het is een vrouwelijke energie die doorkomt door een mannelijke mond, maar dat wisten jullie, nietwaar? Het is een moeder-vader-energie. Daarom zijn wij hier, om jullie te helpen om te zien wat er binnenin jullie zit. Om jullie te herinneren aan wie jullie zijn en jullie te vragen te beginnen je dit alles te herinneren.

En zo is het!

KRYON