Kryon in Moskou, Rusland: DNA-laag negen, de helende laag.

Kryon in Moskou, Rusland:

DNA-laag negen, de helende laag.

Lee Carroll / 14 mei 2010.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Er zijn mensen die vinden dat dit te snel gebeurt, dat een mens zo snel naar de andere kant van de sluier gaat zoals jullie zojuist hebben gezien. Zij zeggen dat daar meer tijd voor nodig is, zoals dat altijd in de oude energie is gegaan. Wat jullie nu zien is een man die de deur naar zijn Hoger Zelf nooit helemaal dichtdoet.

Het is een overeenkomst die ik met hem heb dus is het geen situatie van voorbereiden, van het veranderen van zijn houding of het aanroepen van engelen. Ik ben altijd bij hem en ben er altijd klaar voor. Sommigen van jullie hebben dat zelfs gezien in de lezingen die hij heeft gegeven omdat sommige ervan bij mij vandaan komen (Kryonglimlach) Dit is de samensmelting waar wij het over hebben.

Dat geldt niet alleen voor channelers. Het is een samensmelting tussen het multi-dimensionale zelf en het fysieke zelf en daaruit komt communicatie voort.

Dit is het proces waarvan wij leren dat het een hogere intuïtie voortbrengt bij mensen. Het is een proces dat gewone mensen in staat stelt om meesters te worden. Het is niet zo dat zij weten wat er om de hoek is of weten wat zij moeten gaan doen – buiten 3D. Zij hebben een intuïtief gevoel van waar zij zich niet druk over hoeven te maken. Zij hebben een intuïtief gevoel voor de liefde van God.

De boodschap van vanavond is anders. Hij gaat over biologie en hij gaat prachtig passen bij wat wij Kwantum-DNA noemen. “Kryon, waarom heb jij het zo vaak over DNA?’ vragen velen. “Wij willen horen over spirituele dingen. Wij willen horen over engelendingen. Jij blijft het maar over chemiezaken hebben.” Als dat het is wat jullie denken, hebben jullie niet goed geluisterd.

Er is een veld om jullie heen dat compleet multi-dimensionaal is. Dat veld wordt gegenereerd door ongeveer 100 miljard chemische deeltjes en het heet DNA. De wetenschap weet nog steeds niet hoe zij met elkaar communiceren en kan niet de multi-dimensionale dingen daarin zien. Zij zien de kwantumattributen van het DNA niet in zijn totaliteit.

Het DNA ‘weet’ wie jullie zijn. Honderd miljard dubbele helixmoleculen van het DNA zijn allemaal identiek in jullie lichaam. Zij vormen een veld om jullie heen dat ongeveer acht meter in doorsnee is en het heeft een Hebreeuwse naam: Merkabah. Dat is het. Zie je, het DNA vertegenwoordigt het heilige element in jullie.

Een korte terugblik.

Laat ons even terugblikken voordat ik doorga met de informatie die wij jullie vanavond zullen geven.

Jullie denken dat DNA chemie is. Dat is het ook, maar alleen maar 3% ervan is 3D-chemie. De rest is multi-dimensionale informatie die verstopt is in een schijnbaar willekeurige chemie. De wetenschap ziet het op zijn eigen manier want die kijkt naar de dubbele helix waar er drie miljard chemische deeltjes in elke DNA-molecule zijn. Elke actieve draaiing van het DNA heeft drie miljoen chemische deeltjes maar als de wetenschap ernaar kijkt zien zij alleen maar 3% ervan dat iets doet. Die 3% is het lineaire systeem dat alle genen in het menselijk lichaam schept.

De rest van de chemie wordt niet begrepen en dat vertegenwoordigt meer dan 90% van jullie hele DNA maar de wetenschap kijkt alleen maar naar het lineaire. Zij willen de dingen onderzoeken die zij in hun eigen realiteit verwachten. Zelfs nadat zij die 90% zagen als een schijnbaar mysterie, bleven zij zich concentreren op de 3% want dat leek al het werk te doen. Mensen, als jullie een lineair bewustzijn hebben is dat alles wat jullie zullen zien – lineaire systemen en lineair gedrag. Daar willen wij jullie vanavond over vertellen.

De enige manier om te vertellen over multi-dimensionale dingen.

Toen wij het hier vier jaar geleden hadden over het DNA vertelde mijn partner jullie over de 12 lagen ervan en over de informatie die zij vertegenwoordigen. Op dat punt in de tijd vertelde hij over de boodschap van Kryon in verband met het DNA.

Daarbij gaf hij jullie de informatie dat er eigenlijk helemaal geen 12 lagen zijn. In plaats daarvan zijn er 12 energieën die interactief zijn. Dus als jullie gaan leren wat er in het DNA zit moet het voor leerdoeleinden worden afgebroken tot een lineaire toestand – daarom: de 12 lessen.

Wat als ik jullie een hele les zou geven over liefde? Hoeveel delen en stukjes denken jullie dat er in liefde zitten? Ga eens een lijst maken. Kijk naar alle soorten liefde die er zijn, de verschillende gevoelens, de verschillende emoties, de complexiteiten – dat is mij nogal een studie, nietwaar? Als jullie van iemand houden denken jullie niet aan de opeenvolgende lijst ervan!

Als jullie over liefde praten is dat een zeer groot onderwerp. Om het te bestuderen is een ding, het ervaren ervan is een ander.

DNA kan alleen worden uitgelegd als wij het lineariseren want mensen kunnen niets onderzoeken dat verder gaat dan hun dimensionale capaciteiten om het te begrijpen. Jullie hebben de limiet voor logica bereikt en de concepten vallen in dovemansoren, doof bewustzijn, want er is geen begrip. Dingen die niet in jullie realiteit zijn, zijn niet ontvankelijk voor jullie. Daarom moet de hele studie van een multi-dimensionaal aspect in een rechte lijn geplaatst worden om het te bestuderen. Daarom geven wij jullie de metaforen en de voorbeelden en daarom breken wij multi-dimensionale attributen af naar onderdelen in 3D.

Binnen de 12 attributen van het DNA zijn er verschillende die zeer interessant zijn voor de mensheid. Mijn partner channelt nu de laatste pagina’s van het boek over dit onderwerp. Meer dan vijf jaar lang heb ik hem deze informatie langzaamaan gegeven zodat hij die in een lineaire vorm kon weergeven en het voor jullie begrijpelijk kon maken. Vanavond willen wij jullie meenemen op een reis naar een van de energieën van het DNA. Deze energie heeft de energie van het cijfer 9 om zich heen.

In een lineaire boodschap noemen wij hem DNA-laag 9. En tegelijk als wij dat zeggen vertellen wij jullie dat er niet zoiets als een DNA-laag 9 bestaat.

Alleen op het schoolbord op school leren wij vandaag dat laag 9 verschijnt. Alleen in de boodschap laten wij die laag lineair zijn. De cijfers die verbonden zijn aan een laag zijn energieën en zij zijn alleen hints. Als jullie het boek van mijn partner gaan lezen als dat klaar is, zullen jullie het zien. Er is geen aparte 12. Zij zijn allemaal samen in een soep van energetische informatie die tussen de ene en de andere(n) heen en weer gaat.

Wij geven een voorbeeld van nummer 9 omdat er juist in dit weekend een concentratie van de attributen hiervan is. Partner, ik wil graag dat je hier langzaam gaat. (instructies voor Lee) Ondanks dat ik deze dingen in publicaties heb gegeven zijn er nieuwe dingen die onthuld moeten worden als voorbeeld in deze boodschap.

De opwaardering is er.

Laten wij het hebben over het menselijk lichaam en een attribuut dat voor de meesten het interessants is – genezing. Wij gaan DNA-laag 9 de helinglaag noemen. Ik zal mijn best doen om door mijn partner heen iets uit te leggen dat niet uit te leggen is.

Er is iets gaande in jullie lichaam, iets waarmee jullie zijn geboren. Het is al zeer oud en uit oude tijden en het wordt weer wakker. Er is een opwaardering binnen de planeet. Het is de verhoging waar de Maya’s over spraken en het is een tijdsdeel van potentieel voor ontwaken van bewustzijn – de mogelijkheid om hoger te vibreren in menselijke gedachten dan jullie ooit hadden gedacht. Het schept het potentieel van een samenwerking met je Hoger Zelf. Veel van jullie hebben behoorlijk hoge gedachten. Jullie beginnen te ontdekken wat er in jullie zit en waar jullie nooit aan hebben gedacht. Ik ga jullie vandaag vertellen over een prachtig tweedelig systeem.

De kracht van DNA.

DNA werkt als volgt: Er is nu een sterke dualiteit. Dat is te zeggen, er is een deel dat lineair is en er is een multi-dimensionaal deel. Het lineaire deel is eenvoudig en gebruikt minder dan 5% van het geheel.

Het multi-dimensionale deel beslaat het grootste deel van het DNA. Het is complex en moeilijk uit te leggen. Jullie Akashakroniek is daar aanwezig – dat wil zeggen, een energetisch informatiepakket van vele levens die jullie ooit hebben geleefd. Wat jullie door de Pleiadiers is gegeven zit er ook in. Het Hoger Zelf ook. Alles wat jullie spiritueel noemen zit daarin. DNA is spiritueel/intelligent maar niet als jullie niet op een hoog niveau vibreren waardoor het in staat is om volledig te kunnen werken.

Daarom is het grootste deel van de mensheid zich alleen maar bewust van 3% van het DNA en laat het andere deel volkomen links liggen.

Laten wij het hebben over gezondheid en genezing. Langzaamaan ontvangen jullie op deze planeet al meer dan 20 jaar nieuw gereedschap om te werken met dit attribuut van multi-dimensionaal DNA. Oh, de genezers in de zaal weten het!

Zij weten wat er met een genezer gebeurt die voor een mens staat. De genezer en de patiënt zijn in dezelfde kamer en hun beider DNA-velden zijn acht meter in doorsnee. De genezer staat voor degene die genezen wil worden en hun velden overlappen zich. Als zij met elkaar spreken kan er informatie worden overgedragen. In die overdracht zit er ook kennis – kennis over alles die reageert op een kwantum tijdloze manier. Degenen in de zaal weten hoe dat voelt omdat ik weet wie hier zijn. Zij ontvangen informatie over wat hun patiënten nodig hebben – van het DNA van de patiënt!

De genezer kan een van de fijnste multi-dimensionale dokters op Aarde worden omdat de overlappende multi-dimensionale delen die binnen het DNA zitten ontworpen zijn om slim te zijn. Daarom zijn de medicijnen van vandaag de dag reagerend. Dat wil zeggen, het zijn chemische stoffen die in het lichaam gestopt worden en er komt een 3D chemische reactie. Beter dan dat wordt het niet.

Ondanks dat is het verbazingwekkend wat jullie met chemische geneeskunde hebben gedaan. Dat is de manier waarop er naar wordt gekeken. Er is geen aandacht voor een slim lichaam. In feite wordt het door de allopathische (gevestigde) geneeskunde in diskrediet gebracht. Het laat vermoeden dat het lichaam niets weet en hulp nodig heeft. Het lijkt erop dat het lichaam onbewust en dom is. Wie zal het hen kwalijk nemen want in 3D lijkt het inderdaad zo te zijn.

DNA – Ontworpen om in vele dimensies te werken.

Laat mij eerst iets uitleggen over DNA-laag 9 en een beetje over het tweedelige scenario van genezing binnen het menselijk lichaam en van de ongelooflijke zelfdiagnose die beschikbaar is binnen het DNA.

Laten wij eerst naar het lineaire deel kijken. Hier zitten jullie dan, mensen. Wat als jullie nu een virus hadden? Vertelt jullie lichaam je dat? Nee. Vinden jullie dat niet lastig? Is het niet vreemd dat jullie naar een dokter moeten gaan om deze dingen door middel van tests uit te zoeken? Laat dat jullie op cellulair niveau uitschreeuwen: “Er ontbreekt iets.” Inderdaad, dat is zo en wat er ontbreekt is de 90% kwantuminformatie in het DNA die werd ontworpen om dat niet alleen te weten maar er ook voor te zorgen. Maar het werkt niet.

DNA werd ontworpen om in twee delen te werken op een manier die veel lijkt op de manier waarop chemische stoffen artikelsgewijs worden genoteerd binnen het menselijk genoom. Minder dan 55% is lineair en de meerderheid wacht erop om geactiveerd te worden. Denk eraan alsof de 5% de genomische motor is en 95% de instructies zijn om die motor te laten werken.

Een deel van het immuunsysteem is lineair. Dat is het deel wat jullie kennen en het deel wat met medicijnen te maken heeft, zoals jullie dat vandaag kennen. De andere meer dan 90% kan alleen geactiveerd worden met multi-dimensionale energieën – energieën die jullie in het verleden hebben gekend maar die jullie zijn kwijtgeraakt.

Dit is oudheidkundige informatie. De Ouden wisten niet specifiek van het DNA af maar zij wisten dat er esoterische principes waren die genezing konden bewerkstelligen. Wat denken jullie van meridianen in je lichaam en hoeveel zijn er? Komen zij naar voren bij röntgenfoto’s? Nee. Zijn zij echt? Ja. Er zijn er twaalf. Elk van hen vertegenwoordigt de eenvoudigste soort multi-dimensionale poort van het menselijk lichaam om toegang te hebben tot de ‘intelligentie’ van het DNA. Duizenden jaren lang heeft de mensheid dat geweten. Hoe gebruiken jullie dit in jullie ‘moderne medicijnenwereld?’ Het antwoord is dat jullie dat niet doen want de moderne geneeskunde beziet het in een oude traditie en negeert het.

Wat is acupunctuur of andere systemen dat deze meridianen beïnvloedt? Het zijn energetische informatie-overdrachten naar de multi-dimensionale slimme delen van het DNA. Zij helpen het lichaam zichzelf te genezen door zijn eigen instructies in plaats van het op te blazen met chemische middelen van buitenaf alsof het lichaam onwetend is en hulp nodig heeft.

Laat mij jullie iets geven om over na te denken: Homeopathie. Jullie zouden kunnen zeggen: “Dat is ook chemisch.” Echt? Denken jullie dat een tinctuur, een bijna onmeetbare hoeveelheid chemische stoffen in het lichaamsysteem reactionair is? Medisch onderzoek leert dat homeopathie een ‘onmogelijk reactionair systeem’ is en dat een substantie die maar een paar deeltjes op een miljoen bevat geen effect kan hebben op het menselijk systeem.

Er is een ontzaglijke genezingsenergie binnen laag 9 van jullie DNA die wacht op kwantuminstructies om zijn eigen ontwerp systematisch te veranderen. Omdat DNA op een multi-dimensionale manier werkt is het voor jullie logica niet geheel begrijpelijk. Denk eraan als een kwantumeffect in de natuurkunde. Kleien deeltjes gedragen zich inderdaad heel vreemd en helemaal niet 3D. De eenvoudigste experimenten met licht laten dit zien. Licht kan op twee plaatsen tegelijk zijn. Licht kan zelfs gezien worden terwijl het zijn staat van zijn verandert van een golf naar een partikel gewoon omdat het door een mens wordt geobserveerd. Wat zegt jullie dat over licht? Het is multi-dimensionaal en slimmer dan jullie denken. En zo is dat ook met jullie lichaam! Het wordt tijd dat jullie hiervan horen. Het zal jullie de sterkst mogelijke en beschikbare energieën onthullen voor het multi-dimensionale DNA: menselijk bewustzijn. Jullie hebben een heilig bewustzijn in het DNA-veld dat wij eerder hebben genoemd. Jullie bewustzijn kan op dagelijkse basis spreken tegen de cellulaire structuur van jullie eigen lichaam. Het kan jullie immuunsysteem versterken en ziekte verjagen want de energie van menselijk bewustzijn is echt alleen maar informatie-energie.’ Het zendt jullie lichaam informatie om zich te verheffen.

Ik wil jullie enkele voorbeelden geven. Ik wil jullie de dingen laten zien die nu gebeuren. In 1987 startte de Harmonische Convergentie de gedeeltelijke tijdgolf waar jullie nu 20 jaar later, in zitten. De opwaardering van het bewustzijn die al eeuwenlang was voorspeld is er nu. Kijk nu eens naar 30 jaar geleden. (sprekend over de Russische cultuur) Er gebeurde iets, nietwaar? Op de een of andere manier verhoogde en veranderde het bewustzijn van een zeer behoudend en oud systeem – en ook jullie manier van leven. Het is allemaal onderdeel van het scenario waar wij jullie in 1989 over vertelden. .

Er gebeurde nog iets, bijna als een zich openende poort. In deze poort werd mijn partner (Lee) bewust. De mechanicus die hij was en het 3D koppige bewustzijn had zich geopend ondanks de logica van 40 jaar die hem vertelde dat channeling een belachelijk scenario was. Laat mij jullie zeggen hoe wij dat voor elkaar kregen. Wij deden het met liefde. Hij kon die energie en het bewijs van de liefde van God die van binnenuit met hem vanaf een DNA-niveau sprak, niet ontkennen.

Op ongeveer dezelfde tijd waarop dat gebeurde kwamen vele nieuwe processen naar voren. Lerares Peggy stond geregeld voor jullie. (Peggy Dubro) Zij had een visioen gehad dat er iets om het menselijk lichaam heen was, een patroon. Er was haar verteld dat er kwantumschap in was. Het was multi-dimensionaal. Zij begon te werken met de patronen en processen van het menselijk Merkabah. (etherisch lichaam) De patronen leken voor haar als een rasterwerk. Langzaamaan werden haar de verschillende lagen of fasen gegeven van hoe er met dit kosmische raster gewerkt moet worden. Haar informatie werd een multi-dimensionale instructieset om DNA in balans te brengen.

Energiewerk werd dus een van de attributen die spreken tot 90% van het DNA. Deze nieuwe energie kan echt gezien worden als informatie voor het DNA. Kun je het op de een of andere manier meten, of de resultaten ervan? Het antwoord is ja en onlangs werd het feitelijk wetenschappelijk bevestigd, juist in dit land. (Rusland) Energiewerk maakt dus een verschil in biologie! Iets dat de logica van 3D scheen te missen werd nu gezien als een soort van bevestigende informatie-uitwisseling met het menselijk lichaam. Er is hierin zoveel verborgen!

Laag negen.

DNA-laag 9 is de helende laag maar hij moet samenwerken met DNA-laag 1, de chemische dubbele helixlaag. (dubbele streng) Dat moet hij wel! Je kunt zo multi-dimensionaal zijn als je wilt maar als je jezelf wilt genezen zul je het in je eigen realiteit zien, nietwaar? Het multi-dimensionale deel, het tweede deel, moet werken met het 3D-deel – de motor van de genen. Opeens hebben jullie 9 die samenwerkt met 1. Als je hen samentelt krijg je een 10. In de numerologie wordt dat gereduceerd tot 1. Kijk hier eens naar. Het begin en het eind (9 en 1), voltooiing en vernieuwing. Numerologisch gezien hebben jullie het begin en het einde. Zij werken samen als een voltooiing van oude informatie en het begin van het nieuwe.

Er is een beroemde Lemurier onder jullie vermomd als een medische dokter en DNA-onderzoeker. Hij ontwaakte ongeveer op dezelfde tijd als lerares Peggy en mijn partner. (Lee) Hij zit vanavond voor mij. Ik weet dat hij alleen maar herontdekt wat hij al wist. Hij brengt jullie een multi-dimensionale fysieke uitvinding die spreekt tegen de multi-dimensionale aspecten van het DNA.

Ik wil dat dit duidelijk is: Er zijn verschillende attributen van communicatie mogelijk voor 90% van het DNA. (het kwantumdeel) Menselijk bewustzijn is het sterkst en zal het meest effectief zijn als mensen zichzelf kunnen verwijderen van een 3D-constructie.

Velen hebben dat al gedaan en doen het nu! Energiewerk is het op een na sterkst en wordt steeds populairder op de planeet. De oude methoden zijn eenvoudig en zijn vele, vele jaren bij jullie geweest. Er is dus een basisnatuurkunde. Luister naar de manier waarop die werkt.

Hoe kan de fysica van een uitvinding multi-dimensionaal, intelligent DNA beïnvloeden? Er is maar een manier: Die uitvinding ziet de intentie van de uitvinder. Hier hebben jullie iets wat zo buiten 3D ligt dat je ogen er van zouden gaan rollen. Maar zo is kwantumfysica! Als licht zijn vorm kan veranderen doordat het wordt gezien door een mens, is het dan zo vreemd dat het uitvindende bewustzijn van het menselijk brein beïnvloed kan worden door doel en intentie?

Het is echt zo! Waarom was Tesla zo briljant op een niet-lineaire manier? Omdat zijn brein was afgestemd op een niet-lineaire intentie. Wisten jullie dat hij afstembare massa heeft ontdekt? (Kryons beschrijving van antizwaartekracht) Jullie kunnen objecten lichter en zwaarder maken door de massa af te stemmen. Het is gedaan met slim ontworpen magnetisme. Mij hij kon het niet controleren omdat er nog geen computers waren. Maar zijn brein was afgestemd op multi-dimensionale frequenties en gaf hem de mogelijkheid om ‘buiten de doos’ te denken.

Het menselijk bewustzijn dat jullie een inter-dimensionale uitvinding brengt zit ingebouwd in het attribuut van de uitvinding zelf. Dit is moeilijk uit te leggen. Denk eraan als een energieafdruk van de intentie van de uitvinder op het metaal of het apparaat. Hoe het ook wordt gebruikt, het spreekt tegen het DNA en het DNA reageert op de informatie.

Multi-dimensionale staten zijn niet lineair dus moeten jullie de logica weggooien van alles wat jullie weten om te proberen en te begrijpen hoe zij opereren. Jullie moeten alle meetkunde die jullie in de Fysica hebben geleerd, weggooien, met name degenen die zich bezighouden met energie in het algemeen. De wet van het omgekeerde kwadraat bijvoorbeeld, is een totale 3D-wet. In een multi-dimensionale staat echter, gaat een klein beetje een hele lange weg. Soms is er een energie die zichzelf in feite lijkt te vermenigvuldigen. De reden hiervan is dat multi-dimensionale energie echt een overdracht van informatie is.

Een kijkje in de cellulaire structuur.

In een lineaire chemische staat gooien jullie de massa van chemie tegen een andere massa van chemie om een reactie te krijgen die jullie willen. In een multi-dimensionale staat geven jullie subtiele instructies. Ik wil jullie even meenemen naar een cellulaire structuur. Ik wil jullie de handdruk laten zien. Langzaamaan nu, mijn partner, omdat wij jou nog nooit zover hebben meegenomen in dit attribuut.

Stel je een cellulaire structuur voor – het is prachtig en heeft een elegant patroon. Cellulaire structuur, zoals DNA, bestaat uit twee delen. Een deel is lineair en het andere deel is multi-dimensionaal. Kijk door de microscoop en jullie zien alleen maar het lineaire deel…..de chemische onderdelen. Jullie zien het multi-dimensionale, onzichtbare deel niet maar het multi-dimensionale deel is net zo echt als jullie 3D. Jullie zouden het ook kunnen zien als jullie een multi-dimensionale microscoop zouden hebben. Het is niet esoterisch – dat wil zeggen, het is zichtbaar voor mensen. Het is echt. Daar is het dan, een prachtige cellulaire structuur die zich in vele dimensies bevindt.

Kijk nu eens hoe de cellen met elkaar samenwerken in een supereenvoudig diagram. Kijk naar de manier waarop zij met elkaar zijn verbonden. Zij zijn intelligent. In feite zijn er hier dingen die ik jullie nog nooit heb laten zien. Er is een serie van kuilen en verhoogde gebieden die zijn ingedeukt als kuiltjes.

Elke cel ziet de andere en als zij bij elkaar passen als sleutels in een slot, sluiten zij zich bij elkaar aan en delen zich, gebruik makend van de systeeminformatie die zij hebben om het de informatie van schepping te geven. Zij scheppen op deze manier de chemie van het leven. Zij maken zich klaar om zich te delen, te regenereren. Zij zien elkaars polariteitpatronen.

De manier waarop het werkt.

Geliefden, er is hier een multi-dimensionaal attribuut dat magnetisme heet en toevallig ben ik een magnetische meester. Misschien dachten jullie dat alle magnetische praat over de Aarde ging? Nee. Het gaat over DNA. De cellen zijn magnetisch – niet alleen magnetisch, zijn op een complexe manier magnetisch. Elke cel. Biologie gedijt op die manier. De ene cel die het magnetisch patroon van de andere ziet en als een sleutel in een slot passen zij bij elkaar en zij weten wat zij moeten doen. Laten wij jullie eens een doorsnee scenario geven. Er komt een virus, een slim virus, een magnetisch virus!

Het virus is ook biologisch en multi-dimensionaal. Het heeft ook DNA. Twijfel daar nooit aan. het heeft agenda’s en ook intelligentie. Twijfel daar nooit aan! Zijn doel is overleven, net als jullie. Kijk, hij verbindt zichzelf op een slimme manier met een cel. Hoe? Hij vermomd zich met het magnetisme van een gezonde cel die daar thuishoort! Het is slim en knap.

De cel wordt overgenomen door die handdruklist en zij komen samen. Opeen zit het virus ‘erin.’ Het zit in het systeem en kan beginnen met gedijen en snel vermenigvuldigen. Hier is de 3D-reactie van het lichaam. Als de cellen samenzijn, weet de cel dat hij in de maling is genomen want als het virus eenmaal binnen is kan het zich niet meer vermommen. De cel roept dus om hulp. Hier komt het leger! De grote , witte bloedcellen die zijn ontworpen om te vechten tegen ziekte en de insluiper te vernietigen, komen aangesneld.

De witte cellen aromen met massa’s tegelijk aan. Zij komen dat en het virus is totaal onzichtbaar voor hen! Zij kunnen het niet zien vanwege zijn vermomde cellulaire structuur die door magnetisme in staat was om te dupliceren. De witte bloedcellen weten niet wat zij moeten doen! Zij kregen het signaal dat er iets mis was maar zij kunnen de vijand niet ontdekken.

Nu is er iets mis met het bovenstaande scenario en met de manier waarop jullie lichaam is ontworpen om te werken. Laat mij jullie de rest van het verhaal geven. Opeens komt er een inter-dimensionale instructieset. Misschien is het jullie verbinding met het raster – jullie eigen kwantumveld – een systeem dat zodanig is ontworpen dat jullie kunnen werken met een stap voor stapproces. Of misschien vibreren jullie op een zodanig hoog genoeg niveau dat jullie dat niet nodig hebben. Jullie kunnen direct tegen jullie cellen spreken zonder enige 3D-structuur. Dat is goed. Dat is wat alle meesters op Aarde deden. Misschien is er wel een multi-dimensionale tussenkomst geweest zoals bijvoorbeeld een uitvinding die instructies geeft aan intelligent DNA. Dat is het deel wat wij vandaag missen en waarvan de Ouden wisten hoe zij dat moesten doen.

Laten wij verder gaan met het verhaal. Wij hebben dus een cel, volkomen gezond en klaar voor de handdruk van de deling. Hier komt het virus, net als eerder. Maar deze keer is er toegevoegde informatie gegeven aan het DNA. De cel kan het virus nu zien! Het heeft informatie ontvangen die zegt: “Als jullie het virus zien komen, verander dan je magnetisch patroon.” Het virus komt, net als daarvoor, bij de cel maar deze keer is er geen sleutel in het slot.” Deze keer is er geen handdruk voor het vaststellen van cellulaire deling of misleiding. De cel schreeuwt om de witte bloedcellen. Hier komen zij weer maar deze keer zullen zij het virus zien omdat dat niet in staat was om de cel te foppen en ermee samen te gaan. Hij staat alleen. Zij vernietigen hem onmiddellijk.

Oh, maar dat is niet alles. Zie je, DNA is intelligent. Het is kwantum en daarom zendt het een systeem wijd signaal uit. Laag 9 stapt naar voren, de helende laag, en verandert de magnetische eigenschappen van 100 miljard stukjes en delen van het menselijk lichaam; de hele DNA systematische instructieset verandert op slag. Het virus heeft geen kans. Het hele lichaam weet dat. Het is ingebouwd! Laag 9 is jullie eigen beste verdediging tegen de meest agressieve ziekten die de mens kent, zelfs de ‘ongeneeslijke’ ziekten. Een inter-dimensionale strijdkracht herschreef het programma dat de cellen toestaat om zichzelf te verdedigen.

Kanker is agressief en misleidt het lichaam om het te accepteren. Het lichaam ziet dat niet als een groei die uit balans is. De waarheid is dat laag 9 is ontworpen om het te zien en te stoppen. Maar zonder enige soort nieuwe set van instructies voor het bestaande DNA werkt er niets. Het heeft menselijk bewustzijn nodig om ermee te werken. Hebben jullie gehoord van spontane vermindering? Hebben jullie eraan gedacht dat ik jullie net het antwoord daarop heb gegeven? Het is geen mysterie. De mens herschreef de instructies voor het DNA!

Hoe scheppen jullie een nieuw cellulair weefselpatroon? Jullie veranderen zijn magnetische structuur. Er zijn systeeminstructies die jullie je cellulaire structuur kunnen geven om nieuw weefsel te bouwen dat nog nooit eerder is gebouwd. Ik heb jullie dat in het verleden al vaak verteld en doe dat nu weer. Er zal een dag komen dat jullie een arm of een been kunnen laten aangroeien. Hoe? Alles wat jullie moeten doen is het DNA nieuwe systeeminstructies geven. De oude instructies gaan alleen maar terug naar de baarmoeder. Verander deze instructies!

Eindelijk kennen jullie de geheimen die de Ouden kenden. Leefden zij echt honderden jaren? Ja, velen deden dat. Zij wisten van scheppen buiten 3D. Wat voor de moderne medicus mythologie en dwaze verwachting lijkt te zijn was inter-dimensionaal mechanisme. Het is tijd om terug te gaan naar de realiteit waar jullie in leven. Als de fysici zeggen dat jullie meer dan 11 dimensies in het centrum van elk atoom hebben, waarom besluiten jullie dan dat er alleen maar vier van werken? Waarom niet het feit accepteren dat er een energie in jullie lichaam is (laag 9) die met jullie 3D-biologie werkt en er klaar voor is om voor jullie te werken? Op het moment negeert de medische wereld het. Die blaast jullie liever op met chemische stoffen waarvan sommige grote schade veroorzaken in plaats van te werken met een systeem van systematische instructies.

De opwaardering waar jullie in zitten geeft jullie de mogelijkheid om weer te werken met de multi-dimensionale delen van het DNA. Jullie deden het, net als de Ouden en jullie waren het kwijt. Nu ligt het weer op tafel en delen van jullie cultuur staan op het punt om het naar de rest van de wereld te brengen. Jullie hebben 12 lagen DNA. Ik gaf jullie er een. Denk aan de pracht en het gereedschap dat van jullie is!

Ik begrijp dat er een limiet is met betrekking tot de tijd van een Kryon-channeling. Het is een lineair concept. Daarom sluiten wij.

Mensen, jullie zijn hier op Aarde om het werk te doen. Oh, er gebeurt zoveel en er is zoveel goed nieuws. Misschien zijn wij vanavond iets te wetenschappelijk geweest maar de boodschap was voor deze groep. Alle channelingen worden gepubliceerd maar deze boodschap is voor deze groep. Wat kunnen jullie met je cellen doen? Kijk naar de kracht die ik zojuist heb beschreven. Alle Ouden wisten het en de Lemuriers wisten het. Nu weten jullie het ook weer.

Op een dag zullen alle toekomstige generaties dit weten, allemaal in naam van de nieuwe wetenschap gaan zij multi-dimensionale delingen ontdekken die een wisselwerking hebben met het menselijk bewustzijn. Er zijn veel Lemuriers in de zaal en elk van hen weet dat ik zojuist het geheim van de Tempel van Verjonging heb gegeven. Het is niet zo’n moeilijk concept. De Lemuriers hadden geen computers. Lemuriers hadden geen van de gereedschappen die jullie nu in de moderne wetenschap hebben. Maar zij wisten alles van laag 9 omdat zij kwantum- genezingsinformatie hadden die intuïtief was. Dat is wat er nu binnen jullie ontwaakt.

Jullie zijn groter dan jullie denken. Het is prachtig. Er is meesterschap van binnen. Er is de liefde van God!

En dat is de boodschap.

En zo is het.

KRYON