KRYON in Moskou, Rusland: Het geheim van meesterschap.

KRYON in Moskou, Rusland:

Het geheim van meesterschap.

Lee Carroll / 15 mei 2010
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Zoals mijn partner zegt gaat lineaire tijd snel en zijn wij nu al weer aan het einde van een tweedaagse bijeenkomst. De entiteit die Kryon heet is echter niet lineair. Ik vertegenwoordig echt een energie van een entiteit, en die is nooit hetzelfde. Er zijn attributen in die jullie verwachten, maar het is nooit hetzelfde. Deze energie groeit in de loop der tijd als de mens (Lee) de poort van bewustzijn wijder openzet.

Het grootste deel van dit proces hangt van jullie af want jullie zullen niets van deze energie ontvangen als jullie binnen je eigen bewustzijn niet proberen je aan te sluiten bij wat hij doet. Hij opent de poort zo wijd mogelijk en dat geeft een mogelijkheid voor informatie om door een geheiligde, persoonlijke poort heen te komen. Als mijn partner channelt gaat de informatie door zijn Hoger Zelf en dat is de samensmelting die jullie nu zien. Het is zijn stijl en wat hij mogelijk maakt met zijn bewustzijn. Jullie wordt gevraagd hetzelfde te doen. Dit schept nog een andere energie die de ‘derde taal’ wordt genoemd. Wij hebben het daar al vaker over gehad. Het is de taal van katalyserende energie.

Het is belangrijk dat jullie zijn stem horen. Hebben jullie je dat gerealiseerd? Zelfs als jullie zijn taal niet verstaan en het wordt vertaald in het Russisch want in de vibraties van zijn stem zijn in de lucht en zijn een katalyserende taal van Spirit, dat is de energie in de zaal. Hij wordt gevoeld en rijdt op de top van wat het is dat jullie zien als de lineaire boodschap die hier is.

Dat is wat jullie nu voelen, geliefden, als jullie jezelf toestaan om het vanavond te voelen. De hoogintellectuele en academisch gevormde mensen die hier zijn kunnen ervoor kiezen om het niet te voelen. Zij kunnen ervoor kiezen om niet betrokken te raken bij welke emotie dan ook. Als dat zo is is er geen oordeel daarover. Maar door dat te doen werpen zij een barrière op tussen prachtige dingen en henzelf. Hoeveel van jullie kunnen het toestaan om een poort te openen en deze eenvoudige boodschap opnemen? Zij die dat doen zullen alle gegeven energie ontvangen – en een deel ervan kan zelfs een genezende energie zijn.

Dit is geen blijvend kanaal. Integendeel, het zal een merkteken zijn voor twee prachtige dagen samen. Wat gaan jullie meenemen van onze tijd samen? Herinneringen? Kan er misschien meer zijn? In een multi-dimensionale staat kunnen jullie energieën mee naar buiten nemen die jullie niet mee naar binnen namen. Zij zijn gepast, licht en kunnen levensveranderend zijn als jullie de ideeën over wie jullie werkelijk zijn, veranderen.

In het proces van channeling leert mijn informatie meesterschap. Dat komt er door mij heen en wordt er doorgegeven door mijn partner. (Lee) Al 21 jaar hebben wij dit doorgegeven op verschillende podia, op verschillende manieren en door vele objecten. Het gaat over het openen van de deur en het zien van een groter ‘jullie.’

Er zitten vooroordelen in jullie manier van denken en toch, zelfs met die vooroordelen, zijn velen van jullie er klaar voor om deze multi-dimensionale deur verder te openen. Dus ga vandaag in de overblijvende momenten een eenvoudige boodschap brengen. Ik noem hem: “Het geheim van meesterschap.”

Is het de implant?

Wat betekent dat echt voor jullie? Wie is voor jullie een meester? Is het mogelijk dat jullie jezelf kunnen veranderen tot op een niveau dat jullie kunnen zeggen: “Ik heb meesterschap?” Wat betekent dat in jullie leven/ Misschien hebben sommigen gekeken naar het Kryonwerk voor antwoorden. 21 jaar geleden gaf ik jullie een concept van een energie die ‘de implant’ heet. Mijn partner vertelde mij toen dat dit eigenlijk geen goed woord is omdat vele mensen denken dat dit een ‘kwaadaardig’ woord is. Het deed velen opkijken en ernaar kijken en het onderzoeken. “Wat is het?” zouden zij kunnen zeggen. Sommigen werden er bang voor en velen renden de andere kant uit en keken niet naar wat het zou kunnen vertegenwoordigen. Sommigen verbrandden zelfs de Kryonboeken.

Dit is precies de reactie die wij wilden hebben, tot ontsteltenis van mijn partner. Maar het was gepast omdat als de mens het eenmaal accepteert, er een proces van goddelijke openbaring begint. Na al die jaren wordt dat nu gedefinieerd als: “implantatie van toestemming voor opwaardering.” Misschien deden sommigen van jullie dat al? Misschien gaven jullie die spirituele toestemming en begonnen dingen te veranderen?

Velen deden het. Misschien zitten jullie nu hier en weten: “Deze implant moet het geheim naar meesterschap zijn want het startte een massieve verandering in mij en nu zit ik hier vandaag met de volledige kennis van mijn spirituele zoektocht. Kryon, is dat het geheim naar meesterschap?” Nee, dat is alleen maar een intuïtieve stap. De implant was een goed proces om toen mee te starten want het had dingen in zich die jullie heel vaak horen, pure intentie om te verheffen en toestaan van spirituele verandering.

Gebeurt het met het Hoger Zelf?

“Misschien is het de erkenning van het Hoger Zelf? Dat moet het zijn, Kryon. Heb ik gelijk?” Sommigen van jullie hebben de metaforische deur naar jullie hart geopend en hebben het driedimensionale deel van jullie in lijn gebracht met het multi-dimensionale deel van God. Dit is een belangrijke opwaardering en sommigen van jullie zijn heel verschillend ten opzichte van het moment waarop jullie je esoterische reis begonnen. Jullie zijn zo verschillend! Jullie voelen het en weten het. Jullie geloven dat jullie misschien delen van het Hoger Zelf aanraken. Jullie kunnen in jullie leven nieuwe patronen voelen waarvan jullie dachten dat die nooit zouden veranderen en jullie hebben gelijk. “Dus dat moet het zijn en dat moet het geheim van het scheppen van meesterschap zijn – je verbinden met het Hoger Zelf. Klopt dat, Kryon?” Dat is het ook niet, maar het is heel belangrijk. Het is een van de belangrijkste dingen die je kunt doen. Er zijn heel veel boodschappen die wij daarover hebben gegeven en heel veel jaren hebben wij jullie gevraagd om juist dat te doen.

Kunnen jullie groter zijn dan jullie denken/ Kunnen jullie je hart vanavond openen? Luister.

Laat mij jullie een vraag stellen. In deze cultuur, in deze samenleving (Moskou) zou het een dapper iets zijn als er van je wordt gehouden, nietwaar? Wat als jullie je beschermde hart lang genoeg zouden loslaten om hier iets te voelen? Wat zou er met jullie gebeuren? Ik zal jullie iets beloven: Als jullie dat beschermde gebied openen, voor heel even, en in je opnemen wat er komt, kunnen jullie het direct weer sluiten als de energie je niet bevalt. Dit is een veilige plaats om te zijn. Kunnen jullie dat?

Zit het in het DNA?

Wat is het geheim naar meesterschap? Sommigen hebben gezegd: “Het moet ook de nieuwste Akasha-boodschappen betreffen want in de laatste twee jaar, Kryon, hebben wij gehoord wat jij zei over de Akashakroniek in onze cellulaire structuur. Je hebt er zelfs een boek over geschreven!”

Inderdaad, dit is een verbazingwekkend stuk dimensionaal gereedschap waarmee voorbije levens niet langer meer voorbije levens zijn. In deze nieuwe energie kan de mens duiken in de metaforische soep van energieën van voorbije levens en brengen wat er nodig is in het dagelijks leven.

Vandaag de dag kan een mens naar binnen en de dingen oppikken die hij nodig heeft uit het verleden.

Zij kunnen een kwantumstaat scheppen met daarin de levens die zij hebben verdiend en geleefd en zij hebben een multi-dimensionale ervaring met tijd, kunnen spiritueel daarin gaan en de dingen nemen die zij nodig hebben.

Zij hebben die energieën geleefd en zij bezitten hen nog steeds en zij verdienen hen. Zij kunnen vrede hebben met alles. Zij kunnen drama uit hun levens verwijderen en zelfs hun eigen cellulaire structuur wijzigen.

Dit is een van de krachtigste gereedschappen waar wij ooit met de mensheid over hebben gesproken.

Ik opende de laatste twee jaren alleen deur naar het ontginnen van de Akasha. Wat een concept! Denk eens aan de kracht die daar moet zijn. Alleen meesters konden dat in het verleden doen.

“Dus dat is het, Kryon? Is dat het waar jij het steeds over hebt? Dat is het geheim van meesterschap, nietwaar?” Nee. Het is een nieuw concept voor jullie , en een goed concept, maar het is niet het geheim, niet echt.

Zie je, daarom noemen wij het een geheim. Als ik jullie ga vertellen wat het is gaan jullie denken: “Dat is een beetje te gemakkelijk – heeft niet veel van een geheim weg,” Wel. Als het zo gemakkelijk was hadden jullie het allemaal al gedaan, nietwaar? Het is verstopt en het is niet zo makkelijk uit te voeren.

Is dit de nieuwe inwijdingsinformatie?

“Is dit misschien wat er werd geleerd over de kracht van de intuïtieve gedachte? Kryon, jij hebt het gehad over intuïtie als een nieuw gereedschap dat een landkaart van medescheppingsmogelijkheden zou worden, bijna als een multi-dimensionale antenne die ons de potentiëlen van de toekomst laat voelen. Is dat het?”

Intuïtie is het nieuwe actieve gereedschap dat jullie in staat stelt te weten wanneer jullie links- of rechtsaf moeten gaan en hoe op bepaalde momenten te handelen op basis van de energie die voor jullie ligt. Wat is dit een prachtig gereedschap want het eert een proactieve benadering in plaats van de niet-actieve “Laat maar en laat God maar“- energie van het verleden waarin jullie zaten en op antwoorden wachtten. Niet jullie allemaal hebben van al die gereedschappen gehoord maar ik heb ze jullie allang gegeven.

Intuïtie is een actuele landkaart die jullie dagelijks kunnen gebruiken om het leven zinvol te maken. Het is niet iets dat over de toekomst vertelt maar eerder iets dat jullie direct de richting aangeeft als jullie een punt bereiken waarop je dat nodig hebt. Het vertegenwoordigt de energie van de Groep die altijd bij jullie is, die zich bewust is van Al Wat Is. “Ja! Dat moet het zijn omdat de meesters die op Aarde rondliepen die mogelijkheid ook hadden! Kryon, is dat het?”

Nee.

“Wel, Kryon, dit is zo’n beetje het laatste waaraan wij kunnen denken. Het moet dan te maken hebben met alles wat jij ons leerde over laag 9 van het DNA. Dat was de channeling van gisteren en het is de allernieuwste informatie.

Dat was inderdaad krachtige informatie. Nu kunnen meedoen met de driedimensionale en multi-dimensionale delen van het immuunsysteem en een gezond lichaam scheppen. Ik heb dat gisteravond uitgelegd. “Dus dat is het, Kryon? Dat moet het zijn. Er blijft niets anders over.”

Nee, lieverds, dat is het ook niet.

Het geheim van meesterschap.

Mensen neigen ernaar om naar lijsten en stappen en ladders en processen te kijken. Deze dingen zijn allemaal nodig in 3D, want dat is de manier waarop mensen van het ene punt naar het andere gaan. Dat is de lineariteit van jullie realiteit en dus is het nodig. Het helpt ook bij het leren en het is zinvol dat jullie die lijsten maken en vragen of het geheim daarin zit, nietwaar? Maar dat is niet zo. In plaats daarvan overkoepelt het geheim van meesterschap al deze dingen op die lijst en het is niets iets dat jullie makkelijk kunnen bereiken en je herinneren.

Het is moeilijk te zeggen wat het is maar ik kan het proberen en het jullie geven. Het heet liefde voor het zelf. Kunnen jullie van jezelf houden? Kunnen jullie verliefd worden op het gezicht in de spiegel? Kunnen jullie naar jezelf kijken als goddelijk en prachtig? Meteen zuchten jullie en zeggen: “Dat is te gemakkelijk. Natuurlijk kunnen wij dat.” Maar jullie doen het niet, of wel?

Laten wij even doen alsof jullie eigen essentie een kind is. Laten wij even doen alsof het meest gevoelige deel van jullie, de zielkern, de gevoelens van een kind heeft. Wat zouden jullie tegen dat kind zeggen, geliefden, geliefde volwassenen? Laat mij jullie zeggen wat ik jullie tegen het kind in jezelf hoor zeggen:

“Jij bent lelijk. Jij bent onwaardig. Het zal jou nooit lukken! Misschien worden de dingen op Aarde beter maar voorlopig nog niet en daarnaast, jij zal er waarschijnlijk niet eens bijzijn omdat je daarvoor niet lang genoeg zult leven. Er zal een veel belangrijker iemand dan jij komen om dat belangrijke werk te doen. Jij zult dat nooit doen.”

Zouden jullie dat tegen het kind zeggen? Zouden jullie dat zeggen tegen een kind dat tegen jullie opkijkt met onschuldige ogen die alle gevoelens uitdrukken? Jullie zijn de baas en er is niemand anders om naar te luisteren. Zouden jullie dat zeggen? Het antwoord is nee. Maar waarom zeggen jullie dit dan tegen jezelf, geliefden? Want dat is wat wij horen. Het onschuldige kind is de kern van jullie die wacht op het geheim van meesterschap. Het is een prachtige kernenergie van liefde en die zoekt constant in jullie lichaam en bewustzijn naar antwoorden. Wat hoort het?

Stel je voor dat jullie een kind hebben. Luister naar deze woorden.

“Oh, wat ben je mooi! Kijk naar de Schepper in jou! Ik zie hem in jouw gezicht, schat. Kijk naar de zaden van God die in jouw hart sprankelen! Wow! Met die energie kun je echt naar plaatsen toegaan. Jij bent prachtig! Er is niets wat jij niet kunt doen.”

Wat doet het kind daarmee, geliefden? De kleine glimlacht, zwelt op en gaat in zijn kracht staan. Zij vindt het heerlijk.

“Echt waar? Zie jij dat zo? Oh, dank je wel!” Dan gaat het kind de kamer uit met de zaadjes die zijn geplant om te groeien naar een wezen dat weet hoe het zichzelf en anderen moet behandelen. De waarheid zit in hem en zijn kracht neemt elke dag toe waarop het op Aarde rondloopt. Zonder de rotsen van de twijfel op haar pad versnelt het naar een nieuw niveau waarop het zichzelf, alle anderen om hem heen en de Aarde kan helpen.

Wat als jullie dat met jezelf konden doen? Wat als dat de dialoog zou zijn die jullie met jezelf zouden hebben, elke dag van jullie leven, in liefde? Hoe zouden jullie dat noemen? Dat heet verliefd worden op jezelf. Dat is niet makkelijk, nietwaar? Jullie moeten je manier van denken herschikken, nietwaar? Als er iemand naar jullie toekomt en vraagt: “Hoe gaat het met je?” Praat dan tegen het kind.

“Ik voel mij heerlijk omdat ik een prachtige meester ben!” Zouden jullie kunnen zeggen, maar dat doen jullie niet, nietwaar? Nee.

Mensen hebben geleerd dat zij aandacht krijgen als zij negatief doen.

“Hoe gaat het vandaag met je?”

“Niet zo goed.”(direct aandacht!)

“Waarom?”

“Omdat er iets is gebeurd.”

“Wat dan?”

“Het was. Het was…..slechte dingen.”

Zie je, ik heb geluisterd naar de manier waarop mensen communiceren. Ik leef met jullie. Wisten jullie dat? Ik ben een deel van de creatieve energie die altijd om jullie heen is. Ik weet wie jullie zijn. Ik weet wie hier zijn. Luister naar die woorden als zij uit jullie mond komen, als jullie ze uitspreken. Vaak is het een slechte gewoonte maar het vertelt de cellen hoe jij je voelt omdat zij ook luisteren! Het bekrachtigt een negatieve energie. Zit er vreugde in? Vaak niet. Als die er niet is, is er ook geen liefde voor jezelf.

Wie wil er praten met een klager of iemand die altijd in drama zit? Zou je die persoon uitzoeken voor hulp op jullie persoonlijke zoektocht? Toch zijn er veel van jullie die claimen spiritueel te zijn maar die steeds rondlopen met een donkere wolk om hen heen. Hoe kan dat?

Alle dingen die ik vandaag heb genoemd waren gewoon een ladder van processen. Jullie kunnen nog zo academisch gevormd zijn en intellectuele informatie hebben maar als jullie geen vreugde hebben zijn jullie niets anders dan een boek met woorden dat ongelezen in de boekenkast staat.

Misschien zullen jullie uiteindelijk een stuk papier krijgen waarop staat dat jullie zijn geslaagd en alles begrijpen dat Kryon jullie heeft geleerd? De engelen om jullie heen zullen huilen van verdriet omdat jullie nooit het kind hebben begrepen dat in jullie zit. Dat is het geheim van meesterschap – de emotie van zelfliefde begrijpen en de energie die dat schept.

Ik wil dat jullie even je favoriete meester voor je halen. Wie was deze persoon? Was het misschien Christus? Misschien de moeder van Christus? Of, meer recent, de profeet Mohammed? Misschien was het een oudere en Boeddha? Misschien een zeer recente. Misschien een goeroe als Paramahansa Yogananda? Misschien is het een van hen, het maakt niet uit. Zij allen bracht dezelfde basisboodschap voor hun cultuur – eenheid onder de mensen en de liefde van God binnenin. Zie hen dus voor jullie.

Kijk hen in het gezicht. Wat zien jullie? Jullie zien een mens die vrede heeft met zichzelf. Waar staan de meesters om bekend? Vrede, geduld, afwezigheid van drama, liefde en begrip – al die dingen. Denken jullie dat dit kwam door een intellectuele houding? Wat is jullie over hun levens verteld? Misschien is jullie verteld dat er waar hun voetstappen lagen, bloemen groeiden. Hun gezichten schenen als de zon en dat kleine kinderen bij hen wilden zijn. Zelfs dieren wisten wie zij waren! Alles omdat zij verliefd waren op de God van binnen. Dat is het geheim van meesterschap. Als jullie daar moeite mee hebben zal ik jullie een visioen geven.

Kijk naar het gezicht in de spiegel en zie de schoonheid van God in je. Als je naar jezelf kijkt, houd dan van jezelf. Langzaamaan zullen jullie van jezelf gaan houden. Durf je het aan dat er vandaag van je gehouden wordt? Durf jij je hart te openen en deze dingen te voelen? Waarom niet? Waar ben je bang voor? Denk je dat het pijn zal doen? Je echte familie is hier, onzichtbaar voor jou.

Dat is wat Kryon jullie nu, op deze plaats, vraagt. Er is een stukje van de Schepper voor jullie. ( de Kryonenergie) Sommigen van jullie voelen het zelfs als jullie dit lezen en je afvragen wat het is. Wel, het is de manier waarop waarheid zich presenteert als jullie deur openstaat! Degenen die hun deur nu open hebben staan weten dat dit echt is.

Er is een bevestiging van de energie die hier aanwezig is. Sommigen van jullie kunnen de kleuren op het toneel rondom mijn partner zien en zij weten dat dit geen onzin is of kunstmatig is geconstrueerd. Dat geldt ook voor de goddelijke openbaringen die er in deze zaal zijn en die nu gaande zijn in een van de stoelen. Verlaat deze plaats anders dan jullie zijn gekomen. Dat is de liefde voor het zelf. Dat is wat de meesters hadden en wat jullie niet stap voor stap of met een intellectuele geest kunnen leren. Je moet het worden!

En zo is het.

KRYON