Kryon in Moskou, Rusland / “Natuurkunde in de komende 500 jaar” 3

Kryon in Moskou, Rusland

“Natuurkunde in de komende 500 jaar” 3

Lee Carrol /17 mei 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Laten wij zeggen dat iemand op een andere planeet een piano heeft ontdekt. (stel je dit samen met mij voor) Hij ontdekte dat het een zeer interessant geluid kan maken. Laten wij zeggen dat dit geluid nieuw was voor dit ruimtewezen dat dit had ontdekt en toen ontdekte hij dat het pas echt leuk zou zijn als hij de piano van de tweede verdieping van een gebouw zou laten vallen! Het geluid van de crash, van de brekende snaren, maakte muziek. Dat is nucleaire kracht. Jullie hebben de elegantie niet om te weten hoe je de toetsen van het atoom moet bespelen. Jullie weten niet hoe jullie de multidimensionale vibraties moeten vinden die samenwerken, die langzaam en elegant zoveel energie loslaten als jullie ooit nodig hebben – een concert van gecoördineerde energie!

Luister nu, omdat dit een hint is voor een natuurkundige die dit bericht in de toekomst zal lezen: Jullie gaan geen energie vrijlaten om warmte te krijgen. In plaats daarvan gaan jullie energie maken die tegen objecten om jullie heen duwen. Jullie zullen massa controleren! Stel je dat eens voor.

Coherentie(samenhang) met ScheppingsBron

De derde ontdekking zal zijnwat ik samenhang zal noemen met de creatieve Bron. Het is de houding van welwillendheid in creatie – intelligent ontwerp en meer. Het zit in de atoomstructuur. Het is “God in het atoom”. Het is een ontdekking die zo diepgaand is dat het de religies van de planeet op hun grondvesten zal schudden, en niet op een negatieve manier want God wil gewoon groter worden voor iedereen.

De ontdekking dat God letterlijk deel uitmaakt van natuurkunde zal bewijsbaar worden. Samenhang met de creatieve Bron schept een welwillendheid in de manier waarop natuurkunde werkt. Fysica met een houding! Er zal kennis zijn van Goddelijkheid in materie. Oh, dit is nog maar het begin! Ik kan jullie niet zeggen wanneer het gaat gebeuren want dit is het begin van het bewijs dat God in alles is.

“Kryon, zal dit opschudding brengen bij de georganiseerde religies?” Nee. Het zal hen samenbrengen. De planeet is al een monotheïstische planeet – Eén God.

In alle doctrines van alle religies: Eén God. Jullie zijn helemaal klaar voor wat er nu gaat komen. Religies over de hele planeet hebben al kennis van schepping door één God. Dit zal hen als muziek in de oren klinken!

Het bewijs van God in alle materie zal de spiritualiteit geen opschudding  bezorgen maar het zal hen samenbrengen.

Er zal een gemeenschappelijkheid zijn in het vieren en een synchroniciteit in geloof en doctrines zullen langzaamaan veranderen.

Gemeenschappelijkheid en synchroniciteit van geloof. Zien jullie? Nu, voordat dit kan gebeuren moet er een  samenhang met elkaar zijn. Deze dingen zullen niet verschijnen als jullie elkaar nog steeds doden en elkaar op grote schaal haten. Maar dat wisten jullie al, nietwaar?

Wat gebeurt er met mensen als zij niets gemeen hebben? Zij hebben de neiging om zich af te scheiden en zelfs oorlog met elkaar te voeren. Wat gebeurt er met mensen die vinden dat zij alles met elkaar gemeen hebben? Zij hebben de neiging om zich te verenigen, bronnen te delen en te vieren wat zij hebben. Zien jullie hoe dit de planeet Aarde kan beïnvloeden? Zien jullie hoe dit jullie kan beïnvloeden?

Oude zielen, dit is waar jullie op hebben gewacht. Hebben jullie echt verwacht dat dit van de natuurkunde zou komen? Dat zal het! Waarom niet? Waarom zou dit niet zo zijn? Als het bestuderen van alle dingen en hoe zij werkten de God in alles onthult, zou dat mensen dan niet verenigen? Dat snijdt hout! De gezamenlijke noemer voor alle dingen is Liefde.

De Natuurkunde van Bewustzijn

De vierde belangrijke ontdekking op de planeet zal degene zijn die waarschijnlijk het laatst komt. Het zal het realiseren zijn dat menselijk bewustzijn een attribuut van multidimensionale fysica is. Menselijk bewustzijn, deze moeilijk te bereiken energie, zal gezien worden als multidimensionale kwantumnatuurkunde met wetten en regels die begrepen kunnen worden, toegepast en gebruikt.

Zien jullie hoe ver jullie kunnen gaan? Zien jullie wat de Pleiadiers al hebben gedaan? Begrijpen jullie waarom zij van de sterren wachten totdat jullie de dingen begrijpen die zij kennen? Zij gaan hen jullie niet geven. Met vrije keuze moeten jullie deze dingen in jullie realiteit brengen.

Maar de potentiëlen zijn er al. Deze nieuwe ontdekkingen in de natuurkunde hebben op jullie gewacht, maar jullie moesten het markeerpunt van de nachtevening voorbij zijn. Dit was het merkteken dat aangaf dat jullie een oude energie waren gepasseerd en in staat waren om een proces van het oplossen van de problemen van de Aarde te beginnen. Dit zou ook het potentieel inhouden van feitelijke verandering van de menselijke natuur en maar heel weinig mogelijkheid voor oorlogvoeren.

Wij hebben jullie eerder verteld dat er een vlaag zou zijn van oude versus nieuwe energie en kleine oorlogen over de hele planeet tussen zowel oude vijanden en oud historisch bewustzijn. Nadat dit allemaal is uitgewoed zullen deze ontdekkingen gaan plaatsvinden.

Maak je geen zorgen over de timing omdat vaak een oudere generatie met oude ideeën plaats moet maken voor het nieuwe. Wij hebben dit eerder gezegd.

De reden waarom deze uitvindigen jullie alleen in een nieuwe energie gegeven kunnen worden is omdat jullie met een volwassener menselijke natuur niet de neiging hebben om bij deze dingen de wapens op te pakken! In plaats daarvan zullen jullie de neiging hebben om uit te zoeken hoe zij jullie kunnen voeden en kleden en scheppen jullie energie voor een bevolking die heeft besloten om zij aan zij te leven in samenwerkende tolerantie.

Dit is prachtig, nietwaar? Als je het een Pleiadier zou kunnen vragen zou hij je vertellen hoe het is om deze dingen te hebben en hen recht uit het atoom vandaan halen, inclusief de welwillendheid van God.

Uiteindelijk zullen jullie ook naar chemie moeten kijken als tak van de natuurkunde. Per slot van rekening volgen alle chemicaliën op de planeet, alle substanties op de planeet de wetten van de fysica. De kwantumlens zal multidimensionaal leven aantonen in alle dingen dus de chemie van biologie zal nieuwe natuurkundige regels gaan volgen. DNA is heel speciaal. Het is een combinatie van alle wetenschappen op de planeet. Het heeft multidimensionale attributen; het is kwantum en het heeft de zaden van de creatieve Bron in zich.

Het heeft in zich opgesloten de herinnering van alles wat jullie ooit waren en zullen zijn. Het is de meest complexe multidimensionale creatie op de planeet en uiteindelijk zullen jullie een andere ontdekking doen – samenhangend DNA.

Ah, de doctor wil weten (refererend aan Dr. Todd Ovokaitys, die aanwezig is) wat dit is. Samenhangend met wat? “Je kunt het nu niet zo laten, Kryon. Je kunt geen samenhangend DNA zeggen zonder aan te geven waar het coherent mee is.” Dus zal ik een beetje onthullen over wat hij in zijn werk al heeft gezien.

Multidimensionaal DNA, als het samenhang heeft met specifieke dimensionale attributen, zal scheppen wat jullie als magie zien. Jullie zouden het magie noemen omdat jullie menselijk DNA zullen zien dat zich schijnbaar ontvouwt. De verschillen zullen het leven letterlijk uitbreiden tot het viervoudige. Het verschil tussen DNA dat op 30% werkt en DNA dat op 90% werkt is een dimensionale uitlijning die wij samenwerkend DNA zullen noemen.

Nu, ik weet dat de meesten van jullie hier niets van begrijpen, maar hij wel, en dat is ook de reden waarom hij hier zit en het is ook voor degenen die in de toekomst naar deze boodschap willen luisteren.

Tenslotte, laat mij jullie dit vertellen: De channelings van Kryon worden voor altijd opgeslagen(gearchiveerd). Zij zullen nooit weggaan. Lang nadat mijn partner is heengegaan zal er een esotherische bibliotheek zijn en onder de dingen die daar zijn zal ook de channeling zijn die ik jullie vandaag geef.

Nu, oude zielen, hier is jullie uitdaging. Als jullie terugkomen, wil ik dat jullie dit kunnen vinden en ik zal jullie de reden daarvoor geven. Het is omdat de dingen die ik jullie vandaag heb gegeven het bewijs zijn dat dit echte communicatie is.

Als jullie ook maar een van deze dingen waarover ik jullie heb verteld, zien komen, zal dit de enveloppe van ontdekking openen – en dan zullen jullie naar de andere dingen gaan zoeken.

Jullie kunnen vandaag niets van dit alles hebben begrepen, maar in een volgend leven, of misschien het leven daarna, zullen jullie dit wel begrijpen. Deze informatie zal nooit oud worden. In de toekomst zullen er manieren zijn om deze boodschap te horen, te zien, en te lezen, een boodschap die jullie nu niet kunnen begrijpen.

De toekomst zal heel anders zijn maar deze informatie zal niet weggaan. De dingen die ik vandaag zeg en presenteer zullen in de tijd bewezen worden en jullie zullen hier zijn om het te zien.

Als jullie het woord “Kryon” horen wil ik dat jullie Akasha gaat rinkelen! Op deze manier zullen jullie gaan uitvinden wat dit woord vertegenwoordigt en dan kunnen jullie zelfs worden herinnerd aan de energie van vandaag, op deze plaats, in deze ontmoeting waarin ik jullie vertelde dat er een tijd zou komen waarop jullie God in alles zouden ontdekken.

Zien jullie hoe dit een geascendeerde planeet begint te vormen? Als jullie dit eenmaal hebben ontdekt kunnen jullie het niet ontkennen. Jullie kunnen niet uitgummen wat jullie hebben ontdekt. Jullie kunnen het niet wegdrukken, want iedereen zal het samen weten, en niemand kan het ooit tegen jullie gebruiken. De hele planeet zal langzaam zijn kijk veranderen op wie hier is en waarom.

Vraag het een Pleiadier, want zij zijn hier doorheen gegaan. Jullie zouden kunnen vragen: “Hebben jullie deze dingen?” Weten jullie al deze dingen?” Natuurlijk! Deze, en nog veel meer. Ik heb jullie niets verteld over de 500 jaar daarna! (Kryon-glimlach) De komende 500 jaar zijn voor jullie vandaag genoeg!

Er is zoveel en het wervelt allemaal om jullie heen. Alles! Het is de mens die deze ontdekkingen zal doen. Het is de mens die zal profiteren van de ontdekkingen. Jullie hebben lang gewacht, oude zielen, op dit begin.

Vier dit!!!!

KRYON