Kryon in New York 1: Barrières en filters. 1. Angst

Live Kryon Channeling
Kryon in New York 1  

Lee Carroll / 6 juni 2020 
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Barrières en filters. 1. Angst 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Deze speciale ontmoeting wordt gehouden en is voor New York City. Er zullen in deze serie vier channelings zijn en dit is de eerste van de vier en wij zijn in deze paar momenten met elkaar samen. Wij gaan het hebben over iets dat wordt gezien en waar wij al eerder over hebben gesproken, maar niet exact op de manier waarop wij dit eerder deden. Ik wil het hebben over huidige gebeurtenissen omdat deze speciale channelings beluisterd worden en vele, vele jaren lang bekend zullen zijn. Je zou kunnen zeggen dat het uit de tijd is om het over huidige gebeurtenissen te hebben. Deze gebeurtenissen zijn niet uit de tijd, lieve mensen, zij zijn revolutionair. Er zijn mensen die de onrust in jullie land zien, in jullie stad, van de oost- naar de westkust, de wereld, zien jullie dit alsof het eerder is gebeurd en zij zeggen: “Hier is het weer….hetzelfde, weer hetzelfde….zelfde dingen, zelfde problemen” en er zijn mensen die zeggen: “Het zal gaan afzwakken en alles zal weer worden zoals het was!” Oh, nee, dat zal het niet, lieve mensen, o nee! Dit wil ik met verhalen laten zien waarmee wij zodra gaan beginnen met een onderwerp dat heel veel lijkt op het huidige onderwerp.

Waar gaan de demonstraties in werkelijkheid over? Ik zal jullie nu iets geven om over na te denken. Miljoenen mensen hebben de ongepaste dood van een man gezien en zij zeggen: “Hier is het weer….het is nooit weggeweest! Wanneer gaan wij hierover eindelijk iets leren? Kijk naar de demonstraties, het lijkt erop dat er hierbij over de hele wereld een overreactie is!”

Wat is er aan de hand dat anders is? Ik zal het jullie vertellen. Zij demonstreren niet over deze ene man. Het is een frustratie van de mensheid dat jullie nog niet volwassen zijn. Zij zeggen: “Echt, wij zijn dit punt nog niet voorbij!” Het is een teleurstelling die voelbaar is en men voelt intuïtief dat deze planeet uitstijgt boven deze dingen. Met heel veel dingen gaan jullie omhoog maar niet hierbij….hier is het dan weer! Het is werkelijk een demonstratie tegen de domheid van degenen die niet samen met de rest van jullie volwassen worden. Frustratie…”Wij zouden als menselijk ras beter moeten zijn dan dat!” Maar er is hier een zaad dat er nooit eerder was en dit zaad is dit: Wij zijn beter dan dit. De mensheid, alle landen….wij zijn beter dan dit! De frustratie is: waarom is het er nog steeds? Waarom? Dit wordt gevolgd door een ontwikkeling die sommigen van jullie beginnen te zien op zoveel gebieden van onrechtvaardigheid, met name voor vrouwen, en jullie zeggen: “Wij kunnen dit. Wij zijn er al mee begonnen om dit te zien!”

Dit is wat er aan de hand is. Het begon bij een man in een stad, met wat er specifiek gebeurde, maar het gaat over het hele beeld van frustratie. “Wij weten beter! WIJ WETEN BETER!!!

Hoe deze channeling zich nu gaat uitwerken over tien jaar of zo….er zullen mensen zijn die glimlachen en zeggen: “Kijk naar wat het heeft gedaan. Kijk naar wat er later is gebeurd en wat nooit eerder was gebeurd….het gaat niet meer terug naar het oude normaal. De dingen gingen veranderen en dat zullen zij nog meer. Deze planeet begint naar volwassenheid te groeien. Jullie zitten midden in de pandemie en dit betekent dat jullie allemaal naar elkaar kijken, wereldwijd, allemaal. Dit was niet iets dat op een plaats gebeurde, dit gebeurde op de hele Aarde. De laatste keer waarop iedereen naar elkaar keek was het oorlog. Realiseren jullie je dit? Jullie hebben dit attribuut en kunnen dingen samen oplossen en instellen….zonder oorlog! Dit op zichzelf zou jullie moeten vertellen dat er een nieuw verhaal is. Deze channelings zullen over het nieuwe normaal gaan en dit zal botsen met het oude.

Barrières….wij hebben over vier van hen al gesproken en de attributen van vier van hen. Het is een groep die bij elkaar hoort en wij beginnen met hetgeen waar wij al vaak over hebben gesproken….over barrières en filters. Ik ga nu iets vertellen dat jullie waarschijnlijk niet eerder hebben gehoord…..deze mensen, die jullie zijn, de zielen die jullie zijn, verhogen zich op deze planeet, zelfs als baby….volledig geactiveerd. Dit betekent dat als jullie opgroeien, behalve als jullie getraind zijn om dit niet te doen, jullie verbazende karakteristieken van mogelijkheden en vaardigheden hebben. Jullie zullen zelfs die plaats hebben waar jullie naar God kijken….intuïtief, het zit ingebouwd. Hier is het….een feitelijke omkering van hetgeen jullie is verteld. Alle mensen voelen dat zij zijn geboren op een zeer laag niveau en dat zij om “het te redden” diverse trappen omhoog dienen te lopen. Jullie moeten dit en dat leren en dit en dat worden en als jullie spiritueel georiënteerd zijn moeten jullie leren om de trappen te belopen en weten dat jullie door God worden bekeken. Wat als ik jullie iets vertel dat jullie niet hebben verwacht? Zijn jullie hier klaar voor? Jullie komen volledig geactiveerd binnen. Het is er al en het is alleen een zaak van ontdekken wat jullie al hebben en naar de sluier te gaan die wordt opgetrokken om alles te activeren. De mens is ontworpen om bijna twee eeuwen te leven, misschien zelfs wel drie! Jullie verjongen je….elk weefsel verjongt tot op bepaalde hoogte. Als jullie een systeem zouden hebben waarin jullie jaren niet zouden verkorten zouden jullie op reguliere basis niet ouder worden. Als jullie niet ouder worden, hoe lang kunnen jullie hier dan zijn….of laten wij zeggen dat het ouder worden nog maar een fractie is van wat jullie nu hebben. Het korten van de jaren, lieve mensen, is iets wat jullie zelf scheppen door de energie die jullie ontwikkelden. Wisten jullie dit? Het heeft een relatie met het bewustzijn! Wees niet verrast als jullie in de toekomst langer gaan leven. Sommigen zullen zeggen dat zij niet weten hoe….misschien een dieet, maar opeens hebben wij mensen, met name bepaalde mensen, die veel langer leven dan alles wat wij dachten. Kijk naar de manier waarop zij kijken….zij worden niet ouder. Er is daar iets en jullie gaan kijken en vinden het…wow! Lieve mensen….verjongen….het gaat gebeuren en jullie zullen het gaan zien en dit gaat gebeuren omdat het bewustzijn omhoog zal gaan….maar het zal niet verhogen zolang jullie hier de hoofdbarrière hebben: Angst! Jullie hebben angst bij bijna alles. Wat jullie aan regels is verteld vanaf jullie geboorte over de manier waarop jullie moeten leven, denken, handelen en zijn, brengt angst zodat slechte dingen zouden gaan gebeuren….zelfs het kind dat werd aangemoedigd om alles te zijn wat het zou kunnen zijn, kijkt nog steeds naar de angsten van de cultuur van jullie bazen, van jullie regeringen, van jullie partners, wat dan ook, jullie gaan maar tot een bepaalde hoogte. Dit wordt ook nog gecombineerd met de andere barrières…..gebrek aan zelfwaarde. Stel je eens een kind voor dat is grootgebracht in jullie cultuur dat wordt verteld over de spiritualiteit die jullie hebben, voor een gebouw en dat het kind dit voor het eerst hoort: “Jij bent in zonde geboren. Jij bent niets totdat je iets doet wat jou waardig maakt….het lijkt nergens op, jij bent gewoon onwaardig!”

Het kind gaat naar huis en ziet dat de ouders dit ook geloven. Dit is angst voor God, dat realiseren jullie je wel, nietwaar? Die zit bij jullie ingebakken. Door training in jullie gebracht. Gebrek aan zelfwaarde is op deze planeet algemeen. Ik zeg jullie dat de waarheid door het verhogen van het bewustzijn zal gaan zegevieren….de liefhebbende God die van jullie houdt en die jullie een ziel gaf die de vreugde, de wijsheid en de compassie en de kennis heeft van het Universum en die jullie naam draagt, zal jullie niet straffen zoals jullie dit doen met je kinderen. Een waarheid die er altijd al is geweest: Jullie is macht gegeven en wat jullie gaan zien is die verbazingwekkende waarheid, de zelfwaarde die steeds waardevoller gaat worden omdat het een hogere zelfwaarde is, gevuld met de pracht van de glorie van de Schepper en deze glorie van de Schepper geeft jullie alle attributen van wijsheid en gedrag die deze wereld mist en wat jullie niet zien maar waarvan jullie weten dat het er is. Het is een frustratie dat jullie dit op de planeet zien, maar jullie zeggen: “Wij zijn beter dan dat!” Jullie weten het, jullie voelen het en jullie hoeven de kinderverhaaltjes niet meer te geloven en jullie hoeven niet mee te gaan met alles wat jullie is verteld in een oudere energie terwijl jullie ouders ontzettend hun best deden.

Jullie zitten nu in een andere energie!

Filters….ik ga het nu hebben over iets waarover ik niet eerder heb gesproken. Filters zijn nu anders, ik zal hen nu het soort filters noemen dat jullie in je dagelijks leven gebruiken om dingen weg te filteren die jullie niet willen hebben. Jullie hebben filters, misschien in jullie luchtfiltersystemen en andere systemen. Er zijn filters die jullie bij het koken gebruiken omdat er dingen zijn die jullie niet in je voedsel willen hebben. Jullie weten wat ik bedoel….allerlei soorten filters. Van een van de beste soorten filters die er bestaan weet bijna geen van jullie hoe je die moet gebruiken…..is Hoger Bewustzijn. Als jullie de kracht hiervan zouden begrijpen. Jullie zouden misschien sneller zijn met alle dingen die jullie nu willen doen, maar jullie zijn bang. Het is een tijd waarin nieuwe soorten angsten worden gepresenteerd aan jullie allen. Ik ga jullie allen vragen om te overwegen om een filter te installeren. Dit is er een van een aantal waar ik de komende dagen over ga spreken. Dit zal de angst zijn ten opzichte van dingen die niet waar zijn en dit is negatief en angstwekkend. Jullie kunnen tegen Spirit zeggen: “Ik wil graag dat ik de dingen herken die niet bij mijn pracht horen en als die zich gaan voordoen wil ik dat geen van hen door het filter komt dat in mijn leven is geplaatst. Lieve Spirit, filter de dingen eruit of laat het mij zien als ik negatieve dingen krijg te zien of als die naar mij worden gestuurd, inclusief degene die van mijn familie of mijn werkplek komen of van de media….laat het mij duidelijk zien en ik wil stellen dat geen van deze dingen vandaag in mijn geest komen.”

Een filter dat helpt tegen alle dingen die onwaar zijn of een vooroordeel of een agenda hebben die in jullie leven komen en jullie pracht willen veranderen. Zie hen fysiek als jullie willen als jullie dingen willen filteren en weggooien zodat jullie rechtop kunnen staan en dingen zien die prachtig zijn en niet worden besmet door het negatieve van anderen….zelfs in gesprekken als anderen zeggen: “Oh, dat gaat nooit gebeuren” of: “Oh, wat gaat er nu weer gebeuren? Dat heb ik weer! ” Het filter van slachtofferschap, maar jullie zijn geen slachtoffers van de planeet…..jullie zijn scheppers! Dit filter zal alle negatieve dingen verwijderen en ervoor zorgen dat jullie een goede nachtrust hebben, als een metafoor voor wat ik zeg….zodat jullie je kunnen ontspannen….even diep adem kunnen halen: “Ik Ben een schepsel van God. Ik Ben hier niet om negatieve dingen in mij op te nemen. In plaats daarvan ben ik hier voor welwillendheid en waar ik ook loop zal er vreugde zijn, begrip en wijsheid en volwassenheid. Om dit te kunnen laten gebeuren zal ik deze dingen niet toestaan om binnen te komen omdat ik hen voor het eerst zal herkennen.”

Jullie zullen dit gaan zien. Jullie zullen prachtige dingen zien en anderen zullen vragen: “Wow, waar haal jij dat vandaan? Ik heb dit niet!” Jullie kunnen feitelijk tegen iemand zeggen: “Ik kies ervoor om deze dingen op het moment niet te horen, ik ben op een speciale plaats. Sorry, ik hou van je, maar ik wil daar nu niet over praten!” Er zijn vele manieren om dit te doen en zij zullen leren….zij zullen leren! Misschien willen jullie de laatste roddels niet horen omdat de altijd negatief zijn en misschien wel vol boosheid zijn….of nog erger.

Dit is het filter. Zijn jullie er klaar voor om dit te instelleren. Zo gauw als jullie hier toestemming voor geven gaat alles veranderen. Dit is het nieuwe gereedschap in samenwerking met jullie innerlijk aangeborene dat dit in een seconde kan herkennen.

Is het goed voor jullie of niet….past het bij jullie…of niet?

Het is een goed filter….een barrière die jullie tegenhoudt om alles te zijn wat jullie zijn….zal gaan wegvallen.

Dit was nummer een. Ik kom terug.

Dit zijn de dingen die wij jullie leren omdat het tijd is. 
De boodschappen van Kryon gaan algemeen verspreid worden omdat jullie nu in de opwaardering zitten die wij hebben voorspeld.

En zo is het.

Kryon