Kryon in New York 2: Barrières en filters. 2. Cultuur

Live Kryon Channeling
Kryon in New York 2  

 Lee Carroll /  6 juni 2020  
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur 

Barrières en filters. 2. Cultuur  

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst
Dit is deel twee van een serie channelings die wij “Barrières en filters” noemen. Het vertegenwoordigt datgene dat jullie van de waarheid afhoudt. Het vertegenwoordigt totaal de blokkade die jullie verhindert om vooruit te gaan en alles vast te houden dat van jullie is. In deel een gaven wij aan dat de mens prachtig is geboren….waarlijk alles is er. Wat houdt jullie tegen om op je puurst te zijn Het is de donkere energie die op deze planeet is en er altijd is geweest en die nu langzaam begint te verminderen. Deze donkere energie is geen samenzwering, het is de term die wij gebruiken voor een laag bewustzijn. Er zijn vele dingen die jullie afhouden van de elegantie en jullie rijpheid. Als jullie alle ongepaste dingen weg zouden kunnen vegen zouden jullie het licht van de waarheid zien. Jullie zouden kunnen vragen: ”Wat is waarheid?” De waarheid is dat alle mensen aan elkaar gelijk zijn en de verlangens en wensen van jullie zijn allemaal dezelfde….dat is echt zo…..wat jullie voor je kinderen willen, wat jullie voor jezelf willen, de vrede waarnaar jullie verlangen, het hebben van voedsel dat jullie nodig hebben om goed op de planeet te kunnen leven. Dit willen jullie allemaal. Waarom is dit niet duidelijker? Waar is de saamhorigheid, de eenheid waarover wij spreken? Dit is nummer twee van de serie en ik noem deze: Cultuur. Een van de grootste obstakels voor de waarheid is cultuur. Dit is wat jullie in je cultuur is verteld. Jullie zouden kunnen denken dat dit niet accuraat of waar is. “Hoe kan dit zo zijn, Kryon? Mijn cultuur is een goede cultuur” zouden jullie kunnen zeggen. Zo goed als jullie denken dat hij is….elke cultuur is gebouwd op enkele attributen van de geschiedenis….allemaal. Zelfs de nieuwste culturen op de planeet hebben een of andere geschiedenis, en die geschiedenis is niet altijd de beste omdat het een geschiedenis is van een laag bewustzijn. Wat jullie is geleerd over jezelf, over jullie buren, over anderen….alles is cultureel. Ik denk dat jullie weten waar ik hiermee naartoe ga. Op dit moment luistert er minstens een Israëliër en laten wij dus even naar Israël gaan en hier even over spreken. Ik neem jullie mee naar een ver land dat jullie allemaal kennen in het Midden Oosten waar ik lang geleden ook ben geweest.
Laten wij het hier op een zeer persoonlijke manier over hebben. Laten wij zeggen dat jullie Israëliërs zijn in de moderne tijd van vandaag. Wat weten jullie over de Palestijnen? Jullie weten alleen wat jullie is verteld. Echt! Al op zeer jonge leeftijd werd jullie verteld over degenen die vlak naast jullie wonen en langzamerhand werd jullie verteld over de geschiedenis en wie wat tegen wie deed….wie er gelijk had en wie het mis had, hoe zij zijn en hoe zij niet zijn. Het duurde misschien jaren voordat jullie een Palestijn ontmoetten. Er is jullie verteld wat jullie kunnen verwachten, nietwaar? Op het punt in de tijd waarop jullie elkaar ontmoetten denken jullie het te weten, het schiet door je hoofd, wie degene is die jullie ontmoeten. Niet de mens die jullie ontmoeten, die jullie van aangezicht tot aangezicht zien, de verlangens en de dingen die jullie nodig hebben voor je kinderen, maar wat jullie is geleerd! Oh, tussen twee haakjes, er is jullie ook verteld dat zij jullie veel geld kosten. Zij halen jullie uit je comfortzone en raken je in je hart… Dit komt allemaal alleen maar van een geschiedenis die al voorbij is!!! 
Palestijnen, jullie luisteren waarschijnlijk ook wel naar dit programma of misschien zijn jullie hiertoe niet in staat. Misschien horen jullie het later. Wat is jullie geleerd over de Israëliërs? Lang, lang voordat jullie elkaar ontmoetten werden jullie gewend aan de verhalen over wie een ander wat had aangedaan….wie jullie aardig moesten vinden en wie niet en wie jullie wel of niet moesten vertrouwen….alles gebaseerd op de geschiedenis en een agenda. “Wees voorzichtig met wie je vertrouwt, weet je?” Wat voor hoop is er als jullie elkaar van aangezicht tot aangezicht ontmoeten? Wat voor hoop is er als jullie luisteren naar wat jullie is verteld? Wat voor hoop is er als jullie elkaar haten voordat jullie elkaar ontmoeten? Waar gaat dit naartoe en hoe lang is dit al aan de gang? Het antwoord is dat het niet zal veranderen als jullie op voorhand al wordt geleerd wie je aardig moet vinden en wie “zij” zijn.

Cultuur is een barrière voor het bewustzijn en volwassenheid op de planeet. Ik zal jullie iets vertellen. Jullie zullen het niet leuk vinden, Israëliërs, Palestijnen, er zijn nu twee kinderen die misschien niet in jullie gebied wonen, die de absolute potentie hebben om al deze dingen op te lossen. Twee kinderen….minder dan zes jaar oud! Weten jullie dat dit niet stopt…nu…jullie, ook al willen jullie dit, omdat jullie leiderschap hebben van de oude energie dat gebaseerd is op het verleden en zo handelen zij ook. Geschiedenis….zij handelen vanuit de geschiedenis en volgens hetgeen hen is verteld. Twee zesjarige kinderen kunnen elkaar op een dag ontmoeten, de handen schudden en elkaar omhelzen en dan met vrede in het Midden Oosten beginnen.

“Oh, Kryon, moeten wij zo lang wachten? Dit zou zo kunnen zijn, maar weet dat jullie ook nu jongere mensen kunnen kiezen. Maar jullie kijken nog steeds tegen die twintig jaar wachten op, nietwaar? Dit kan veranderen. Jullie kunnen NU veranderen. Als de bevolking aan twee kanten naar elkaar kan kijken in compassie, de geschiedenis kan wegvegen en kijkt naar oplossingen die niemand hen heeft geleerd. Het is moeilijk om de geschiedenis weg te vegen als jullie dit en dat is verteld. Het is moeilijk om de geschiedenis weg te vegen als je is verteld wie je niet moet mogen en wie je wat heeft aangedaan. Verenigde Staten….luisteren jullie? In welke cultuur zitten jullie? Dit is een heel continent, laten wij dus zeggen: In welke staat leven jullie? In welk gebied leven jullie? Wat is jullie vanaf je geboorte over anderen verteld….voordat jullie hen ooit hebben ontmoet? Waarvoor hebben jullie ouders je verteld op te passen? Dit is een culturele barrière en die past niet bij het omhooggaan van het bewustzijn dat zich aan het ontwikkelen is op deze planeet. Ik zei vanmorgen dat er vandaag frustratie is en dat er daarom onrust in de straten is over wat er is gebeurd….omdat jullie beter zijn, en jullie weten dit ook! Er zou nu een opwaardering van het bewustzijn moeten zijn. Die is er ook, bij velen van jullie, maar jullie zijn gefrustreerd omdat er gebieden zijn waar dit niet van toepassing is of waar men hier geen aandacht aan schenkt. Jullie zijn het zat omdat jullie weten dat deze planeet afstevent op een meer volwassen en compassievolle samenleving. Jullie weten dit! De frustratie is: Waarom heeft dit zo lang geduurd? Wanneer zal dit eindelijk beter worden? Er komen uiteindelijk oplossingen, lieve mensen. Helder denkende mensen zullen de overhand krijgen. Volwassenheid en wijsheid zullen samenkomen en zeggen: Goed, wat kunnen wij doen zodat dit niet door kinderen wordt geleerd? Wat kunnen wij doen zodat ouders niet automatisch hun kinderen vertellen wie zij aardig moeten vinden?

Dit is cultuur en die zit alle waarheid in de weg! Jullie kinderen vegen hierdoor alle liefde weg en misschien is het tijd voor verandering, en deze verandering, lieve mensen, is een meer compassievolle groep die niet alleen het land leidt maar dit ook op krachtige wijze doet.

Het wordt tijd! Het kost niet zoveel moeite. Als jullie deze dingen als bevolking gaan doen….als bevolking en niet als groep, dan gaan de dingen veranderen, en als jullie dit punt van cultuur en bevolking hebben bereikt, zullen jullie allen hetzelfde gaan doen. Dit zal het gaan veranderen. Vertel jullie leiders wat jullie willen, maak er een hoofdzaak van als jullie dit willen….volwassenheid. Misschien vertellen jullie je regering tegelijkertijd dat jullie willen dat zij meer tijd besteden om dingen voor jullie te doen in plaats van ruzie te maken met elkaar. Misschien is het tijd om bepaalde dingen duidelijk te maken en misschien komen jullie hierdoor wel eerder uit hetgeen jullie de pandemie noemen omdat er heel veel gesproken gaat worden en dit zal nu door zeer veel mensen gehoord worden, mensen die eerder niet hiernaar luisterden omdat zij het gewoon veel te druk hadden en dat is nu niet meer zo. Dan gaat er samenhang komen als genoeg mensen in een cultuur beslissen dat er verandering moet komen….dan gebeurt dit ook.

Dit hebben jullie eerder gezien. Wat is de filter die ik heb beschreven, die hierbij helpt? Herinner je dat een filter in deze beschrijving iets is waarmee jullie dingen willen uitfilteren die de waarheid in de weg zitten. Stel je eens even voor dat jullie de mogelijkheid hebben, stel je eens voor, dat jullie een filter zouden hebben dat spreekt tegen jullie innerlijk aangeborene waardoor vele vlaggen gestreken zouden worden als jullie merken dat jullie cultuur je dingen heeft geleerd die misschien niet zo zijn. Denken jullie dat dit mogelijk is? Het antwoord is Ja omdat dit een van de nieuwe gereedschappen is die jullie hebben: Onderscheidingsvermogen van waarheid!

Ik heb jullie eerder verteld: jullie kunnen naast iemand staan die jullie nooit eerder hebben ontmoet en beslissen dat jullie hen benaderen met compassie – of zij nu zoals jullie zijn of niet of wel of niet op jullie lijken in leeftijd of iets anders. Dit wordt samenhang genoemd. Jullie kunnen samenhang van het hart hebben met een ander schepsel op deze planeet….een mens, een dier. Zo is samenhang….het is Universeel. Jullie weten dit. Jullie allen die dieren hebben waarvan jullie houden…jullie weten dit.

Ik wil dat jullie over iets nadenken. Wat leert het dier als het opgroeit? Het antwoord is NIETS. (Kryon lacht) Ontegenzeggelijk niets! Als jullie er dus zijn om van hen te houden zullen zij niet zeggen: “Oh, en wat voor soort mens ben jij?” Alles wat zij laten zien is hun hart en jullie weten dat ik gelijk heb. Dit is pure samenhang. Jullie hebben dit ook tussen mensen, ondanks wat jullie denken te weten of wat jullie ouders je hebben verteld over jullie cultuur of wat jullie gebied je heeft geleerd….HET IS NIET WAAR!

Gebruik een filter zoals dit: “Lieve Spirit, geef mij de mogelijkheid om waarheid te onderscheiden die verder gaat dan mij werd geleerd. Geef mij tekens die ik kan zien. Laat het innerlijk aangeborene tegen mij gaan spreken zodat ik mensen die ik ontmoet kan kennen vanuit hun hart….hoe zij er ook uitzien. Ik weet nu dat zij net zoals ik zijn en een ziel hebben, net zoals ik, en dezelfde dingen willen die ik wil en dat geen cultuurinformatie ooit meer in de weg zit bij liefde en compassie. Denken jullie dat het mogelijk is om te ontleren wat jullie hebben geleerd?

Er zijn mensen die zeggen: “Omdat er geen deleteknop in de hersenen zijn zal ik hiermee blijven zitten!” Ik zeg jullie: In deze nieuwe energie zitten jullie hier niet aan vast omdat er energieën zijn die zich ontwikkelen binnenin jullie….zelfs terwijl ik nu spreek, met name bij de kinderen die nu geboren worden en die jullie feitelijk vragen zullen stellen als jullie hen vertellen wie zij aardig moeten vinden en hoe zij moeten zijn. Laat niemand jullie vertellen hoe of wie jullie moeten zijn. Niet de anderen om je heen maar JULLIE moeten onderscheiden vanuit je hart: Wie is wie? En wees niet verbaasd als jullie mensen om je heen zien die net als jullie zijn en die precies willen wat jullie willen….en jullie zullen samenhang hebben met hun harten.

Wat een boodschap! Als ik klaar ben wil ik niet dat jullie denken: “Dat was een leuke boodschap. Laten wij nu iets anders gaan doen!” Ik wil dat jullie hierover nadenken omdat dit de waarheid van de dag is….van de eeuw want waar jullie nu zijn is dit een van de grootste blokkaden op Aarde….culturele misinformatie die gebaseerd is op een geschiedenis die oud en lelijk is en die niet verder hoeft te gaan zoals hij is.

“Geef mij het filter van onderscheidingsvermogen zodat ik verder kan kijken dan mij is verteld.” Misschien hebben jullie iets geleerd dat prachtig is…inclusief dat God groter is dan jullie ooit is verteld en dat jullie bij andere dingen zien dat er groter is dan dat.

Dit is de boodschap voor nu. Morgen komt er meer.

Gezegend is de mens die dit heeft gehoord en die de impact en de diepgang van dit alles begrijpt.

En zo is het.

Kryon