Kryon in Newport Beach, Californie: De Viering. Wat nu?

Kryon in Newport Beach, Californie:

De Viering. Wat nu?

Lee Carroll / 8 december 2002
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Deze Kryon live channeling werd gehouden in Newport Beach, Californie, in de “Thuiszaal” voor Kryon. Het was de op een na laatste publieke channeling voordat de rastergroep klaar was en vertrok van haar rasterveranderende werk. Deze channeling is toegevoegd en verhoogd door Kryon in een herchannelingsproces van de feitelijk opgeschreven channeling. Dit is gedaan om het meer van waarde te laten zijn voor het geschreven woord en om helderheid te brengen voor concepten die energetisch werden gegeven binnen de live channeling.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst!

Wij pauzeerden even zodat mijn partner zich kon herstellen van een overweldigend gevoel van vreugde. Het is de vreugde van voltooiing, de vreugde van uithoudingsvermogen en de vreugde die wij voelen over de mensheid.

Op juist deze plaats (sprekend over deze zaal in Newport Beach) hebben wij jaar na jaar de voeten gewassen van degenen die kwamen om ons te zien. De woorden die werden gesproken zijn gepubliceerd voor anderen om te lezen en te voelen. Zo is het ook vanavond dat deze woorden worden gesproken tegen een hoeveelheid mensen die niet hier zijn, maar er echt wel zijn. Wie ben ik, lieve mensen, om jullie te vertellen dat jullie niet hier zijn als jullie dit lezen? Het is het Nu, nietwaar, waarin wij spreken tegen groepen die schijnbaar in de toekomst zijn maar die vandaag ook aanwezig zijn? Vandaag is de groep voor mij in het heden en zijn de lezers in de toekomst. Later in jullie lineaire tijdlijn zullen de lezers op beide plaatsen zijn (omdat zij niet allen tegelijk lezen) en zal deze groep tot het verleden behoren. Toch zien wij jullie allemaal op hetzelfde moment.

Deze boodschap spreekt tegen alle lagen van het DNA. Mogen zij weerklinken met deze boodschap, dat de mensheid de planeet heeft veranderd tot op zo’n graad dat zij toestemming heeft om de sluier op te tillen en die van wat wij een Apocalyps (Grieks voor optillen van de sluier) hebben genoemd – een grootse dimensionale opwaardering, zelfs een nieuwe dispensatie op de planeet.

Het is de laatste keer dat wij op deze plaats zullen instromen terwijl het raster nog wordt geconstrueerd. Het is de laatste keer waarop de entiteiten die jullie “rasterwerkers” noemen, met het magnetisme zullen werken. Het is de laatste keer! Toch is er hier geen droefheid. Er is geen afscheid…..alleen viering. Wij zullen jullie de redenen daarvoor straks geven en dingen tonen waarover wij nog nooit hebben gesproken. Wij gaan esoterisch spreken. Soms spreken wij wetenschappelijk en andere keren hebben wij het over praktische dingen. Maar op een hoger niveau willen wij uitleggen wat er gebeurt bij deze voltooiing van een 12-jarige cyclus op jullie planeet.

Oh, lieve mensen, weten jullie hoe veilig jullie hier zijn? Zochten jullie naar een plaats waar jullie affirmaties konden maken – waar jullie alleen puurheid en liefde kunnen zijn? Die is hier! Wij komen voor een viering en een ceremonie. Wij brengen de wanden op lijn, onder jullie, boven jullie. Wij zijn naast jullie. Degenen die de ceremonie iets later willen hebben om de rastergroep te bedanken kunnen voelen dat zij ook jullie bedanken. Weet je, dit proces begon al lang voordat Kryon met zijn publicaties begon – een proces waar jullie toestemming voor gaven – een proces dat de realiteit van de planeet zou gaan veranderen.

Tijdens de leringen van vandaag zullen sommigen van jullie een beetje gniffelen over het verwachte Armageddon dat niet plaatsvond. Anderen vinden het amusant dat het niet gebeurde en dat maar weinigen dat zelfs in de gaten hadden. Sommigen vinden het amusant dat degenen die daarop rekenden gewoon de data daarvan weer verschoven! Zo zeker zijn zij ervan dat de oude realiteit op bezoek zal komen. Velen zijn zo gewend aan de oude realiteit dat zij zullen ontkennen dat zij in een nieuwe zitten totdat zij, helemaal aan het einde, moeten bekennen dat de oude profetieën nooit plaatsvinden.

De dood en vernietiging die over de Aarde zouden komen volgens jullie eigen plan werd veranderd – herschreven. Wat zegt dat over wie de mensheid is, dat zij de geschiedenis konden herschrijven, de toekomst konden herschrijven? Velen beginnen de nieuwe realiteit te zien en geven het nu toe. “Ja, het lijkt heel anders te zijn dan wat ons is verteld.” Toch twijfelen die mensen eraan of zij hun eigen DNA kunnen herschrijven! Dit is de grootse menselijke dualiteit aan het werk. Soms wint het vooroordeel van de twijfel, welk bewijs er ook is!

Het magnetische raster van de Aarde werd voor jullie toegevoegd. Er zijn er velen die ervan zullen profiteren maar het is nog steeds de vrije keuze van degenen die willen meedoen aan deze nieuwe ordening en begrijpen dat dit de sleutel is. Degenen die niet willen veranderen zullen geen straf krijgen en er wordt niet over hen geoordeeld. Het is altijd zo geweest en de parabel van de verloren zoon werd jullie lang geleden gegeven om dit proces te tonen. De gereedschappen liggen voor jullie en jullie kunnen ze een voor een oppakken. Elk daarvan is afgestemd op een specifieke dimensie en wacht erop tot jullie de ongelooflijke macht van intentie gebruiken om je erop af te stemmen.

Laat mij jullie vertellen over dit magnetische raster. Het zal logisch klinken, met name voor degenen die Kryon als mannelijk zien. Zuster Kryon lijkt altijd beide te zijn geweest. Aan de andere kant van de sluier is er geen sekse. Daarom is Kryon sekseloos. Maar voor de mensheid is er altijd een bedekking van sekse over alles heen. Het magnetische raster van de Aarde heeft ook een vrouwelijke kwaliteit.

Het is altijd vrouwelijk geweest. Het magnetische raster van de planeet spreekt over liefde. Ik ben van de familie van de Aartsengel Michael en zij is daar ook blij mee. (Kryon-lach) Zo is het altijd geweest. Het gevoel van onvoorwaardelijke liefde – het gevoel van moeder – het lijkt op een dichotomie (tegenstelling), nietwaar, dat de sterke mannelijke aanwezigheid de moeder laat uitstromen? Dat, geliefden, is de versmelting die wij jullie steeds wilden vermelden. Het is zodat jullie kunnen zien dat er een balans kan zijn. Maar het magnetische raster van de planeet is vrouwelijk, en dat is Kryon ook, velen van jullie hebben dat geweten, nietwaar?

Tijdens de laatste 12 jaar zijn wij ons ervan bewust geweest dat de beweging van het raster velen van jullie zou ontwrichten die op de planeet kwamen met speciale eigenschappen – genezers die hun werk doen – gewone mensen die niets begrijpen van hun “engelschap.” Velen zijn van dag tot dag gegaan met hun spiritueel werk, meditatie, maar vroegen zich steeds af: “Waarom zijn er zoveel verbroken verbindingen?” Velen zochten wanhopig naar antwoorden en vroegen: “Wat gebeurt er met mij? Waarom werkt dit of dat niet meer?” En zo kwam het dat wij hier zijn gekomen om uit te leggen en uit te leggen.

Deze lessen vragen veel van de tijd waarin wij met jullie samen zitten en wij zullen ermee doorgaan want er is nog veel meer te vertellen over het raster dat bijna op zijn plaats is en over de sluier die langzaam wordt opgetild.

Zolang mijn partner het wil zal de Kryon groep bij hem blijven en doorgaan met uitleggen en uitleggen. Maar het uitleggen zal een iets andere ‘smaak’ hebben want er zullen verschillende spirituele aspecten van de planeet zijn. Er is een overgebleven energie van de rasterverhoging waarover wij het vaak hebben gehad, maar die er nog minimaal drie maanden zal zijn. Dingen gebeuren bij Spirit niet ineens, zoals jullie misschien al weten. Onze klok is heel anders. In de basis begint het raster te stabiliseren, zelfs op het moment waarop wij nu spreken. Wat betekent dat voor jullie? Het betekent niet alleen dat er eindelijk wat stabiliteit gaat komen in wat een bewegend doel van spirituele energie is, maar er is meer aan de hand dan dat. Het nieuwe raster dat op zijn plaats is brengt een nieuwe dispensatie voor deze planeet.

Wij gaan vanavond heel wat dingen bespreken over groepen van drie. Er zijn er die geloven dat er al twee spirituele dispensaties op de planeet zijn geweest. Dit is inderdaad de derde. Wij hebben er steeds weer over gesproken, over het “bewegen van de twee naar de drie,” en dit is er nog een voorbeeld van. De eerste dispensatie was de dispensatie van de wet. De tweede, de dispensatie van liefde. Nu, hier komt een nieuwe.

Als ik jullie het woord geef dat is verbonden met deze nieuwe dispensatie zullen velen van jullie het niet leuk vinden. Het woord betekent iets dat jullie niet plezierig zullen vinden. Voor anderen is het totaal onbegrijpelijk. Het komt met een nummer twee (natuurlijk) een actueel nummer zowel in numerologie als bij een naam. Dit afmaken van het magnetische raster is een deel van een reusachtige Aardepuzzel. Het magnetische raster, nu het stopt met bewegen, is alleen maar het afmaken van een van de drie gebeurtenissen.

Dit is de eerste keer waarop wij in staat zijn om jullie die spirituele uitlijning te geven en dat kunnen wij omdat het raster bijna af is. Maar laten wij jullie de naam geven van deze nieuwe dispensatie want degenen van jullie die numerologie volgen zullen het begrijpen. Het is geen nummer dat Kryonachtig was in het verleden. Het is geen nummer waarover wij in het verleden hebben gesproken als een Kryon nummer of dat het hoorde bij de rastergroep die Kryon vergezelt.

De energie van de nieuwe dispensatie.

Wij willen jullie de dispensatie van verantwoordelijkheid voorstellen en ook het nummer 8. Plat liggend vertegenwoordigt dit het teken van oneindigheid. Hoe het ook staat of ligt, het vertegenwoordigt altijd hetzelfde. Er is geen boven en geen onder bij het symbool van dit cijfer. Het is in het Nu en het is in balans. Het is een acht. Als er een cijfer is verbonden met de dispensatie van verantwoordelijkheid, is het dit cijfer. De acht spreekt van stabiliteit en structuur en het wordt tijd, nietwaar?

Dit magnetische raster heeft zichzelf altijd geplaatst als vooruitlopend op degenen die de sluier willen aanraken. Als jullie hier zitten als iemand die geen van deze dingen gelooft, zal er voor jullie niets gebeuren. Jullie hebben complete en totale vrije wil – er is niets dat verder gaat dan het eren van wat jullie verlangen en dan zal er intentie zijn. Dat is de manier. Maar de instructies van de mens zijn belangrijk en krachtig. Wat wensen jullie? Zijn jullie ver genoeg gegaan met zoeken? Willen jullie misschien niet verdergaan? Dat is dat het wat jullie zullen hebben. Als jullie de nieuwe gereedschappen willen negeren zullen zij niet geactiveerd worden. Zijn jullie er misschien bang voor? Misschien zijn jullie moe en zeggen: “Niet nu.” Laat het zo zijn. Zoals jullie willen. Alle gidsen om je heen zullen deze beslissing samen eren en dat zullen jullie ontvangen.

Dan zijn er degenen die zeggen: “Laat mij die gereedschappen zien! Ik ben er klaar voor om verder te gaan.” Tegen hen zeggen wij: “Jullie gaan het jaar van de drie in (2003) en dat vertegenwoordigt verandering (een vijf, totaal) Hoe kun je stabiliteit en verandering samen hebben? Welkom bij de Kryon energie (het rasterwerk) want 5 en 8 samen zijn 13, of 4. Dit is het cijfer van fundering.

Oh, er is veel meer te vertellen, maar laten wij beginnen met wat informatie waarover wij het nooit eerder hebben gehad. Over de rastergroep: Sommigen hebben gevraagd: “Hoeveel zijn er , Kryon?” het antwoord is Ja. (gelach) Je kunt hen niet tellen. Als het op deze entiteiten komt, sommigen zijn een deel van jullie, en jullie zijn een deel van hen. Hoe tel je de lucht van jullie planeet? Het is helemaal om je heen, nietwaar? Het is echt en het is fysiek en er is heel veel van. Hebben jullie ooit gevraagd: “Hoeveel lucht is er?” Deze groepsenergie is een deel van het werk geweest sinds het begin van de Aarde. Het is een energie die beweegt tussen twee van de drie rasterstructuren op deze planeet en gaat daarmee om als die moet worden toegevoegd. Hier is iets nieuws: Zij zijn eigenlijk helemaal niet de magnetische rastergroep!! Dat is alleen maar de naam die zij de afgelopen 12 jaar hadden.

Toen jullie toestemming gaven om de realiteit op de planeet te veranderen, dachten jullie toen ook maar even dat wat er ging gebeuren, een magnetische rasterverhoging zou zijn? Hoe zit het met de andere rasters? Wanneer zouden zij gaan draaien? Het magnetisme moest eerst komen. Het maakt de planeet klaar voor wat er gaat komen. Deze magnetische rastergroep beweegt nu en verhoogt naar de volgende plaats waar zij dan weer iets anders zullen veranderen – een ander raster – een raster waarover wij nooit hebben gesproken en dat niet in het blikveld van het werk van Kryon ligt.

Daarom gaat deze rastergroep in feite niet weg. Hij verandert gewoon van werk. Het enige dat verandert is dat deze rastergroep zijn post als magnetische veranderaars verlaat en naar het volgende diepgaande werk gaat. Al degenen die de laatste 12 jaar hebben gewerkt aan een vermindering van de sluier hebben dat gedaan om de volgende stap plaats te kunnen laten vinden. Het gaat om verplaatsen of veranderen van de energie van een raster waar wij nooit over hebben gesproken en wat wij misschien nooit meer zullen doen. Het is niet onze specialiteit en er zijn anderen die over het volgende raster zullen spreken. Wij gaan door met de lering over het nieuwe magnetische raster en wat dat zal betekenen voor jullie en wat jullie kunnen doen in verband met de volgende die wordt veranderd.

De drie rasters van de Aarde.

Er zijn drie rasterstructuren van de planeet, maar voor ik daarover ga praten moeten jullie iets begrijpen dat wel of niet logisch voor jullie kan zijn. Ik wil het over “drie” hebben. Er zijn vele soorten “drieën.” Als ik jullie een driehoek op papier zou presenteren (2D), zouden jullie drie zijden zien. “Ja”, zouden jullie zeggen, “Dat is een driehoek.” Als deze driehoek volume had, dat wil zeggen dat hij een vorm had die lucht kon vasthouden zou hij driedimensionaal worden, zelfs vierdimensionaal (als je er tijd bij doet) kan die driehoek drie, vier of zelfs vijf zijden hebben, afhankelijk van het volume en de vorm van de driehoek. Is het dan nog steeds een drie? “Ja” zouden jullie zeggen: “het is nog steeds een driehoek.” Opeens hebben wij echter iets waarover jullie nog steeds spreken als een driehoek, dat drie betekent maar dat wel vijf zijden of meer kan hebben. De driehoek, zo genoemd door zijn drie zijden, heeft meer dan drie elementen. Het verschil? Het verandert met de dimensie waarin het wordt gezien.

Wij vertellen jullie dit zodat jullie kunnen snappen dat hoewel wij spreken over drie dingen, er meer dan drie zijn, afhankelijk van de dimensie waar jullie deel van uitmaken. Dat is moeilijk. Als wij jullie dus drie energieën geven voor de rasters van de Aarde, zeggen wij jullie dat er in feite meer zijn. Daarom is het dat als er anderen zijn die spreken en leren over soorten rasters, die entiteiten misschien niet zo klinken als degenen die ik heb gegeven….maar dat doen zij wel.

Dan zullen jullie je herinneren dat er attributen zijn binnen de drie….zelfs een veelvoud, afhankelijk van de dimensie. In deze lering zal ik het hebben over de drie in jullie dimensie en dat kan jullie verrassen.

Waar is de rastergroep als die klaar is? Zij gaan naar het volgende raster en zij beginnen hun werk in 2003. Laat mij jullie vertellen over het raster waar zij naartoe gaan. Dit raster heeft vele namen en ik zal jullie daar een paar van geven. Maar voor nu noem ik het: Het Kristallijnen Raster.”

Het kristallijnen raster is hier altijd geweest. Het is niet nieuw, niet nieuwer dan het magnetische raster. In feite werd het samen met het magnetisme op de planeet aangebracht. Het heeft altijd hand in hand samengewerkt met het magnetisme. Er zijn er die zeggen dat Kryon zich alleen bezig hield met magnetisme omdat dit het enige belangrijke raster was. Wij hebben dat nooit gezegd, nietwaar? Onze specialiteit was het magnetische raster en dat is degene waar wij over spraken. Het kristallijnen raster is de volgende. Werkers gaan van de ene naar de andere, schijnbaar van boven naar beneden en toch buiten jullie 4D maar dat is niet het geval. Dit kristallijnen raster heeft vele benamingen gehad. Laten wij eerst eens kijken wie het heeft geschapen.

Er zijn specifieke plaatsen op de planeet waar het kristallijnen raster fysiek is gemanifesteerd in de vorm van een kristallijnen structuur. Zij zullen altijd op dezelfde fysieke plaats blijven – wat het magnetisme ook doet en hoe het kristallijnen raster ook wordt veranderd. Het kristallijnen raster kan niet verplaatst worden zoals het magnetische raster, waarbij jullie feitelijk een shift in een fysieke plaats konden meten. In plaats daarvan is de veranderaar een energieattribuut dat een verandering zal zijn van de kristallijnen structuur. De structuur zelf blijft waar hij is….en, geliefden, delen van de kristallijnen structuren van deze planeet zijn in de meest geheiligde plaatsen die jullie je kunnen voorstellen. En zij zullen geheiligd blijven.

Er zijn velen die de spirituele schepselen van de grond (het stof der Aarde) begrijpen. Er zijn er ook velen die de schepselen van de grond verkeerd begrijpen. Sommigen hebben gezegd dat zij van het kwade zijn. Dat zijn zij niet. Dat zijn zij nooit geweest. Zij houden van de mensheid, zij die de kristallijnen rasters hebben opgezet. Zij hadden niet alleen inter-dimensionaliteit, zij hadden ook fysieke attributen. Ik ga een statement maken en ik hoop dat niemand die leest of luistert de betekenis ervan verkeerd begrijpt. Op een inter-dimensionale, metaforische manier, zullen wij jullie een naam geven die verbonden is met degenen die het kristallijnen raster hebben geplaatst en ik ga een woord gebruiken – begrijp dit niet verkeerd.

Voor sommigen zal het woord allerlei visioenen scheppen binnen jullie mythologie. Het woord is: draak.

Drakenenergie….niet kwaad. Begrijp dit niet verkeerd. Wat betekende de draak, metaforisch gezien, voor de planeet in jullie mythologie.? Ondergronds en machtig was het de mythologie die het tot een monster maakte. Hij ging van dorp naar dorp en moordde. Dat is niet de drakenenergie waar wij het over hebben. Het is moeilijk te beschrijven waarom wij het jullie op deze manier willen beschrijven, maar nogmaals, het is helemaal metaforisch en niet uit te leggen binnen jullie 4D.

Het betekent kracht. Het is stabiliteit. Het is de kristallijnen schepperenergie! Een andere naam voor het kristallijnen raster zoals die is gegeven door degenen die er de leiding van hebben, is het Raster van Licht. Anderen hebben het het Raster van Stabiliteit genoemd….de fundering van de planeet, spiritueel gezien. Het heeft vele namen. Het de volgende in de rij voor veranderingen en het zal ‘de hand schudden’ bij zijn wijziging met de eeuw van verantwoordelijkheid. Dat is wat er gaat komen.

Een deel van de energie van het kristallijnen raster is verantwoordelijk voor het pakhuis van kennis van de planeet. Alles dat ooit was – alles dat bestaat – alle potentiëlen van wat kan zijn, zijn gelokaliseerd in het kristallijnen raster.

Er is nog een ander deel van dit kristallijnen raster dat beschermt. Er is een deel van dit kristallijnen raster dat leeft. Het is een zoogdier. Het bevat het pakhuis van de planeet – de kennis van alles – binnen zijn DNA.

Wij hebben het hier eerder over gehad en nu zullen jullie het misschien begrijpen. De eeuw van de walvis is begonnen. Als het kristallijnen raster is verplaatst zullen de kenniscentra van het pakhuis van energie ook worden veranderd binnen de zoogdieren van de planeet. Deze informatie is esoterisch, niet te bewijzen, en waar.

Wat zullen de veranderingen zijn?

Wat denken jullie dat de verandering van de energie van het kristallijnen raster zal zijn? Dit is complex, mijn partner, dus doe het goed. (Kryon tegen Lee die hem vraagt om langzaam te gaan) Ik ga jullie een statement geven dat alleen fysici zullen begrijpen. De groep die jullie zijn komen vieren als de rastergroep beweegt van het magnetische raster naar de kristallijnen structuur en verandert vorm. Het zal de volgende tien jaar gebruiken om het verleden te herschrijven – tot 2012.

Op dit moment op Aarde zijn er twee stammen bij betrokken. Zij hebben veel gemeen en hebben zelfs dezelfde vader. Zij zijn broers, zusters, en zij zitten opgesloten in een veldslag die onoplosbaar lijkt – een veldslag die vreemd is omdat hij wordt uitgevochten in termen van het verleden. In Palestina is er niet veel vreugde. In Israel is er niet veel vreugde. Er zijn broers en zusters in oorlog, de een met de ander, boos om wat er gebeurd is en er zijn er maar weinig die zich feitelijk herinneren waar een van deze dingen gebeurde. Zij vechten over het concept van lineariteit…..het verleden.

Wie bezit wat? Wie kwam er eerst? Wie deed wat bij wie? Het is een realiteit die zijn hele basis in een concept heeft – het verleden – iets dat niet langer plaatsvindt.

Wat zou er gebeuren met een planeet als het verleden opeens niet meer de energie zou hebben die het nu heeft? Deze rastergroep, die het magnetisme van de planeet heeft opgewaardeerd, verhuist nu naar de kristallijnen energie en begint het verleden te herschrijven! Hoe kun je zoiets doen? “Het verleden is het verleden.” zouden jullie kunnen zeggen. “Je kunt niet veranderen wat gebeurd is, nietwaar?”

Misschien is dat zo als je denkt dat jullie op dezelfde Aarde zijn, maar dat zijn jullie niet! Jullie veranderden je eigen realiteit, weten jullie nog? Dit verleden waar jullie je aan vastklampen behoorde tot een heel andere realiteit! Dit is de echte test. Geloven jullie echt dat jullie in een nieuwe realiteit zitten, of niet? Waarom gebeurde Armageddon niet volgens schema? Waarom kwamen de profetieën niet uit? Misschien deden zij dat wel! Maar in een andere realiteit….niet die van jullie. Jullie zitten op een maagdelijk spoor dat het Nieuwe Jeruzalem heet….de Nieuwe Aarde.

In het Nu strekt die maagdelijkheid zich uit tot het verleden, het heden en de toekomst…..alles ongeschreven.

De cirkel van verantwoordelijkheden.

De eeuw van verantwoordelijkheid. Er zijn er velen die niet van dat woord houden. Zij willen niet verantwoordelijk zijn. Toch is het een woord waarvan waarheid en vreugde afdruipen. De mens die verantwoordelijk is, is degene die zijn God kent! Laten wij jullie enkele van die verantwoordelijkheden geven. Zij bestaan in een cirkel waarbij de een geen voorrang heeft boven de ander.

Voor God.

Wat is jullie verantwoordelijkheid tegenover God? Wat betekent dat woord voor jullie – Spirit, Bron, Familie? Wat is jullie verantwoordelijkheid tegenover God? Dat is makkelijk en toch is het moeilijk. Het is makkelijk voor de vrouwelijke Kryon om jullie uit te nodigen om de vleugels te zien, maar toch is het heel moeilijk voor jullie om te geloven dat zoiets kan bestaan. Wat is jullie verantwoordelijkheid tegenover God? Ik zal jullie zeggen wat het is: Het is: te begrijpen dat je het bent. Het is de verantwoordelijkheid om dat deel in jullie te zoeken dat uiteindelijk zal weten dat jullie goddelijk zijn. Denken jullie dat het een of andere mysterieuze vergissing is dat de meeste mensen op Aarde geloven in een eeuwig leven na de dood? Denken jullie dat het gewoon een massale wensdroom is? Dat is het niet. Het is weten! Laat mij jullie een ander ‘toeval’ geven. Wat denken jullie van dit ene zoogdier op de planeet – maar een – dat door honderden landen wordt beschermd – zelfs door degenen die geen water hebben? Denken jullie dat dit toeval is? Als alle mensen bijeenkomen, ondanks alle verschillen en vijandigheden en religieuze ideeën, stemmen zij toch voor het beschermen van een zoogdier. Willen jullie weten waarom? Omdat de walvissen het pakhuis van kennis over hoe het verleden te veranderen, in zich dragen! De mensheid weet dit op cellulair niveau.

Deze zoogdieren weten ook hoe zij met de indigo’s moeten werken. Hebben jullie daar ooit wel eens over nagedacht? En wat zijn de dichtst bij staande neven? De dolfijnen. Laat mij jullie iets vertellen over de dolfijnen en de indigo’s. Deze nieuwe kinderen gaan jullie het potentieel van vrede op Aarde brengen en het kan voor sommigen niet snel genoeg gaan, maar geloof mij, het is al aan de gang. Sommige Indigo’s zullen in dat onrustige gebied dat het Midden Oosten is, opstaan en veel opwinding veroorzaken. Palestijnen en Israeli’s zullen elkaar aankijken en zeggen: “Het wordt tijd om het verleden te laten vallen. Laten wij over het nu spreken. Laten wij kijken naar wat er nu kan gebeuren, weg van alles dat op het oude spoor was waar onze ouders op reisden.”

Wij hebben deze stelling al lang geleden gegeven: “Zoals het met de Joden gaat, gaat het met de wereld.” Laat het heel duidelijk zijn dat wij de Palestijnen betrekken in dit Joodse attribuut. Dezelfde vader. Wij zien hen als een familie. Wij zie ook de aardse vernietiging niet. Misschien zijn er mensen die zeggen: “Jij bent aan de andere kant van de sluier, Kryon. Jij hoeft niet in de schoenen van de mens rond te lopen.” Oh, daarvan zijn wij ons zeer bewust! Daarom houden wij zoveel van jullie. Gezegend is de engel die doet alsof hij mens is.

Hij gaat ‘s morgens zijn bed uit en strompelt naar de spiegel en ziet de walvissen niet…..denkt er niet eens aan. In plaats daarvan vraagt hij zich af hoe zijn dag zal zijn. Hij vraagt zich dingen af over de processen in zijn lichaam. Hij maakt zich zorgen over zijn samenleving, zijn gebrek aan overvloed en over dingen die in het duister gebeuren die hij niet kan zien. Hij ziet zelden de engel in de spiegel. Wij hebben een advies voor jullie: Misschien is het tijd om het licht aan te doen! En als jullie dat doen zullen alle dingen waar jullie over gestruikeld zijn, jullie schatten worden. Sommigen van jullie hebben dat gedaan. Wij weten wie dit lezen en horen. Sommigen kunnen terugkijken en zeggen: “Ik heb mijn verleden veranderd.” Gezegend zijn degenen die zich naar die dimensie toe bewegen!

Voor de gemeenschap.

Wat is jullie verantwoordelijkheid voor de gemeenschap…..voor degenen om jullie heen? Wat is jullie verantwoordelijkheid voor degene die met jullie strijdt, schijnbaar voor dezelfde ideeën, binnen jullie eigen gemeenschap? Wat is jullie verantwoordelijkheid ten opzichte van jezelf? Sommigen van jullie zorgen voor energieën – informatie die aan jullie is gegeven, en jullie staan daar vaak alleen in. Wat is jullie verantwoordelijkheid daarin? Ik zal het jullie zeggen: Denken jullie dat jullie alleen maar moeten zorgen voor wat jullie hebben? Eer wat jullie hebben, maar hoe zit het met de rest? Hoe zit het met de anderen die ook voor dingen zorgen? Priesters, leggen jullie beslag op wat jullie hebben en beschermen jullie dat? Of zien jullie ook de andere ideeën en spirituele wegen en zoeken jullie uit hoe zij met jullie kunnen samenwerken? Rabbi, kun jij in het koor meezingen? Eer de anderen die ook hun werk hebben.

Zegen de anderen in die mate dat zij zichzelf in jou kunnen zien, en andersom. Verbind de puntjes. Wij hebben daar eerder over gesproken. Hoe kan een orkest spelen als zoveel leden ervan solo willen spelen? Jullie moeten samen spelen. (Kryon heeft het over de vele religies op Aarde en hoe zij ernaar neigen om in hun eigen doos te blijven zitten en anderen nooit te eren)

Voor de familie.

Wat is jullie verantwoordelijkheid voor familie – biologische familie? Ik bedoel broers en zusters en de neven – de moeders – de vaders? Oh, mensen, deze verantwoordelijkheid is nooit gewijzigd. Het is de hoeksteen van wat Kryon jullie heeft verteld en dat is over dit en over dat gegaan. De eerste parabel die ooit is gegeven was die over de teermijn. Laat mij jullie de betekenis van die parabel geven: Als iedereen om jullie heen in de modder wentelt, gaat misschien iemand ooit eens de schone diamant zien die jullie zijn geworden! Zij gaan willen weten hoe die diamant zo werd en waarom de diamant onaangeraakt blijft door de modder. Zij gaan jullie opmerken.

Wat kunnen jullie dus doen voor je familie? Doe het licht aan! Laat de schat zien. En degenen om jullie heen? Zij zullen het merken. Misschien zien zij niet de schatten die alleen jullie kunnen zien, maar zij zullen jullie zien! Er zullen er zijn die opeens zeggen: “Ik wil graag zoals jij zijn!” Er zullen er ook in jullie familie zijn waarbij jullie het hebben opgegeven. Jullie dachten dat zij nooit zouden begrijpen wat jullie geloven. Geliefden, dat hoeven zij ook niet. Misschien dat zij het dichtst bij God zijn door van jullie te houden! Sommigen die heel dichtbij jullie staan kunnen zeggen: “Ik ben weer verliefd op jou, omdat je bent veranderd.” Geloof het maar. En wat denken jullie dat je echt hebt veranderd? Jullie hebben het licht aangedaan en het verleden veranderd. Ja, sommigen zullen krimpen door het licht en jullie levens verlaten. Geloof, mij het is gepast dat het zo gaat.

Voor buitenstaanders.

Wat is jullie verantwoordelijkheid in deze cirkel van verantwoordelijkheden ten opzichte van buitenstaanders? Wie is die buitenstaander? Dat is degene die jullie uitlacht. Misschien is het degenen die jullie wil vernietigen. Ik heb het eerder gezegd: Jullie gaan hier heel veel van zien. En, lieve mensen, het gaat niet komen van waar jullie het verwachten. Laten wij eens kijken wat wij jullie vier jaar geleden vertelden. De grootste tegenstand voor het ontsteken van het licht zal zijn bij lichtwerkers in het donker. Er zullen flitsen van bewustzijn zijn – zelfs binnen de beweging die jullie New Age noemen. Sommigen zullen hun weg gaan en jullie die van jullie. Sommigen zullen jullie slecht noemen omdat jullie het licht aan deden en hen verblindden. Zij zijn bang voor wat zij niet kunnen ervaren. Jullie zullen helder schijnen en zij zullen het niet begrijpen. Als zij niet langer hun aandacht op jullie kunnen richten zullen zij jullie – volgens hun manier van denken – als slecht wegzetten.

Hier is ons advies ten opzichte van de buitenstaander: Probeer hen niet te veranderen. Eer de vrije keuze, maar laat hen ook niet jullie veranderen, behalve natuurlijk, als dat jullie eigen keuze is. Houd de integriteit vast van wat jullie geloven en wat jullie als waarheid hebben gevonden. Laat hen gaan. Zelfs jullie vrienden. Verbreek die banden want jullie zullen daarbij beter af zijn. Onthoud dit, lieve mensen, voor hen zijn jullie de buitenstaander. Het gaat twee kanten op, als ik jullie daaraan mag herinneren, het is broeder tegen broeder. De familie blijft een eenheid, wat elke broer ook gelooft.

Voor de Aarde.

Wat is jullie verantwoordelijkheid voor de Aarde? Het is belangrijk dat jullie dit horen. De inheemsen wisten het. De inheemsen over de hele planeet wisten het. Het was intuïtieve informatie, of het nu in Noord- of in Zuid Amerika was, in Polynesië, Europa, Australië of Afrika. Zij wisten het allemaal! Zij wisten dat de Aarde leeft! Zij heeft bewustzijn. Zij wisten dat je ermee kon spreken, en andersom. Zij wisten dat als je haar eerde, zij dat andersom ook deed….en ook dat je nooit meer zou moeten nemen dan je geeft! De Aarde is een entiteit die vibreert en leeft. Wat kunnen jullie voor de Aarde doen? Ik zal het jullie zeggen: Erken haar dagelijks! Waarom nemen jullie geen voorbeeld aan degenen die hier vroeger hebben geleefd? In de ochtend groetten zij het westen, het noorden, het oosten en het zuiden. Dat zijn magnetische rasterlijnen! En zij wisten het.

Zeg de Aarde gedag. Jullie zullen daardoor een betere dag hebben. Jullie zullen in harmonie zijn. Het is alledaags om te zeggen dat jullie in “harmonie met de natuur’ zullen zijn. Maar dat is het doel. Dat is wat jullie voor de planeet kunnen doen…..jullie verantwoordelijkheid is om ervan te houden.

Voor het zelf.

Wij komen bij de laatste…..of is het de eerste? Wat is jullie verantwoordelijkheid ten opzichte van het zelf? Hier is de cirkel compleet. De cirkel van verantwoordelijkheden eindigt waar hij begon. Weet dat jullie God zijn! Jullie verantwoordelijkheid voor het zelf? Weet dat jullie God zijn!

Het derde raster.

Wij hebben jullie in deze zelfde zaal veel boodschappen gebracht, maar nog nooit zo diepgaand als deze.

Het is het einde van het ene en het begin van het andere. 2012 zal het einde zijn van het weer in lijn brengen van de energieën. “Dus, Kryon” je zou op dit punt kunnen zeggen: “Wat is dat onvindbare derde raster?” Het is er een die onzichtbaar is, net als de andere twee. Het leeft ook. Het wordt ook beïnvloed door de andere twee. Dit derde raster antwoordt op dimensionale opwaardering. Het heeft vrije keuze. Het derde raster van de Aarde is Menselijk Bewustzijn. In plaats van alleen, verhoogt het zich gelijktijdig met de andere twee…..en maakt daardoor de puzzel nog vreemder.

Vensters.

Laat mij jullie vertellen over vensters. (geen spiralen). Vensters zijn geschapen en gebaseerd op magnetisme, de kristallijnen energie en het bewustzijn van de Aarde. (zoals dit is gewijzigd door de mensen) Zij zijn alle drie nodig om een venster te scheppen. Zij komen zij gaan. Tijd is er ook bij betrokken. Soms zijn zij heel kort en soms zijn zij heel klein. Soms zijn zij groot en blijvend. De grootste portalen (vensters) op de planeet die er al heel lang zijn hebben grote kristallijnen structuren. Wij zullen niet afdwalen naar dingen die niet onze specialiteit zijn, maar wij willen wel graag de delen uitleggen. Wat is de polariteit van sekse in het kristallijnen raster? Is het mannelijk? Is het vrouwelijk? Geen van beide. Het mannelijke en vrouwelijk zijn in balans en er is daardoor stabiliteit. Het is fundamenteel stabiel, het is het stof der Aarde.

**********

Er is in deze zaal iets gebeurd. Deze rastergroep verandert van taak en wil meedoen in de ceremonie met jullie. Hij wil de mensheid bedanken voor het tolereren van de opwaardering van de verhogingen die zo moeilijk waren. Degenen die het raster hebben verplaatst en die nu onder jullie zijn, gaan van hun plaats naar een ceremonie ter ere van jullie. Het zijn degenen die “dank je” tegen jullie willen zeggen. Geef op je eigen manier liefde terug voor wat zij hebben gedaan. Dit gaat even niet over jullie. Het gaat nu even over hen. Zend collectief in deze zaal of daarbuiten, liefde naar hen – naar degenen die zoveel voor zo weinigen hebben gedaan. Hun karwei is nu geklaard.

Het is dus zo dat de groep van Kryon niet de rastergroep is. Wisten jullie dat? In plaats daarvan is het de groep van Kryon. Deze groep komt elke keer weer met Kryon mee en dat is wat jullie steeds voelen en waar jullie aan gewend zijn bij het komen en gaan. Misschien kunnen jullie vanavond, voordat jullie weggaan je ogen even sluiten en fluisteren: “Dank je.” En als jullie dat doen, zal het over de hele Aarde gehoord worden. Dat is onze belofte aan jullie. De groep van Kryon doet met jullie mee bij het bedanken van de rastergroep.

Het is moeilijk om deze plaats te verlaten. Er is veel gesproken en veel geleerd. Jullie weten echter dat wij weer terug zullen komen. En als wij terugkomen, laat dan de leringen weer beginnen! Laat het “onomwonden spreken” naar jullie gebracht worden en het leren vanachter de sluier beginnen!

Gezegend is de mens die vandaag de vormen heeft gezien – die heeft meegedaan in de kleuren die vandaag zijn gepresenteerd – die de inter-dimensionaliteit op deze plaats heeft zien gloren. Gezegend is de mens die de tijd heeft genomen om bij deze familie te zijn. Gezegend is de mens die hier zit en dit leest want zij zijn werkelijk rijkelijk gezegend; zij zijn werkelijk degenen die de potentiëlen hebben om het verschil te maken op deze planeet Aarde, een glorievolle plaats om te zijn!

En zo is het.

Kryon